A A A A A


Pencarian

Roma 9:25
Sebab, dalam buku Nabi Hosea, Allah berkata, “Kepada orang-orang yang sesungguhnya bukan umat-Ku, Aku akan berkata, ‘Kamu adalah umat-Ku.’ Dan kepada bangsa yang tidak Aku kasihi, Aku akan berkata, ‘Kekasih-Ku.’


Indonesian Bible (BPJ)
World Bible Translation Center