A A A A A


Pencarian

Yohanes 16:20
Percayalah, kalian akan menangis dan merasa sedih, tetapi orang-orang lain di dunia ini akan bergembira. Kalian akan bersusah hati, tetapi kesusahanmu akan berubah menjadi kegembiraan.


Yohanes 16:22
Begitu juga dengan kalian. Sekarang kalian bersusah hati, tetapi nanti Aku akan bertemu lagi dengan kalian. Maka kalian akan gembira dan tidak seorang pun dapat menghilangkan kegembiraan itu dari hatimu.


2 Korintus 7:2
[Kegembiraan Paulus] Terimalah kami di dalam hati kalian. Kami tidak bersalah dan tidak merugikan seorang pun. Kami juga tidak mengambil keuntungan dari siapa pun.


2 Korintus 7:13
Itulah sebabnya hati kami terhibur. Selain itu, kami juga sangat senang atas kegembiraan Titus ketika kalian menyambutnya dengan hangat.


1 Tesalonika 2:20
Memang kalianlah kebanggaan dan kegembiraan kami.


1 Tesalonika 3:9
Kami sungguh berterima kasih kepada Allah atas segala kegembiraan yang kami alami karena kalian.


Yakobus 4:9
Hendaklah kalian sungguh-sungguh menyesal dan menangis serta meratap. Berhentilah tertawa dan menangislah! Dan biarlah kegembiraanmu menjadi kesedihan.’


Indonesian Bible (BPJ)
World Bible Translation Center