Instagram
English
A A A A A
Keresés
2 Korintusi 1:15
És ezzel a bizalommal akartam már azelőtt hozzátok menni, hogy második kegyelemben is részesüljetek;


2 Korintusi 3:4
Ilyen bizalommal pedig Krisztus által viseltetünk Istenhez;


2 Korintusi 3:12
Ilyen reménynek lévén tehát birtokában, nagy bizalommal munkálkodunk,


2 Korintusi 7:4
Nagy bizalommal vagyok irántatok, nagyra vagyok veletek, el vagyok telve vigasztalással, áradozom az örömtől minden szorongatásunk mellett.


Zsidókhoz 4:16
Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónjához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk szükség esetén a segítségre.


1 János 2:28
Igen, fiacskáim! maradjatok őbenne, hogy mikor majd megjelenik, bizalommal lehessünk és meg ne szégyeníttessünk általa az ő eljövetelekor.


1 János 3:21
Szeretteim! ha szívünk nem vádol bennünket, Isten iránt bizalommal vagyunk,


1 János 4:17
Annyiban tökéletes bennünk az Isten szeretete, amennyiben bizalommá tekintünk az Ítélet napja elé, mivel amilyen ő, olyanok vagyunk mi is e világon.


1 János 5:14
És ebben áll a bizalom, mellyel iránta viseltetünk, hogy bármit kérjünk tőle az ő akarata szerint, meghallgat bennünket.


Hungarian Bible (SIUZ)
Public Domain