A A A A A


Keresés

Ma-thi-ơ 15:19
Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúbizonyságok, káromlások.


Ma-thi-ơ 19:9
Mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét – a paráznaság okát kivéve –, és mást vesz el, az házasságtörő.


Ma-thi-ơ 19:12
Mert vannak, akik születésüktől fogva alkalmatlanok a házaséletre, és vannak, akiket az emberek tettek azzá, és vannak, akik a mennyek országáért önmagukat tették alkalmatlanná a házasságra. Aki el tudja fogadni, fogadja el.


Lukács 16:18
Aki elbocsátja a feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz feleségül, az is házasságtörő.


János 8:3
Az írástudók és a farizeusok pedig egy asszonyt vittek hozzá, akit házasságtörésen értek, és középre állítva


János 8:4
azt mondták neki: Mester, ezt az asszonyt tetten érték mint házasságtörőt.


Rómaiakhoz 7:3
Ha férje életében más férfié lesz, az házasságtörésnek számít, ha azonban meghal a férje, nem köti a törvény, úgyhogy nem lesz házasságtörő, ha más férfié lesz.


1 Korintusi 6:9
Vagy nem tudjátok, hogy az igazságtalanok nem fogják örökölni Isten országát? Ne tévelyegjetek! Mert sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem bujálkodók, sem fajtalankodók,


1 Korintusi 7:3
A férj teljesítse házassági kötelességét a felesége iránt, hasonlóképpen a feleség is a férje iránt.


1 Korintusi 7:9
De ha magukat meg nem tartóztathatják, házasodjanak meg, mert jobb házasságban élni, mint égni.


1 Korintusi 7:11
Ha mégis elválik, maradjon házasság nélkül, vagy béküljön ki férjével. A férj se bocsássa el a feleségét.


1 Timóteushoz 4:3
akik ellenzik a házasságot és bizonyos ételek élvezését, amelyeket Isten azért teremtett, hogy a hívők és akik megismerték az igazságot, hálaadással részesedjenek belőlük.


Zsidókhoz 13:4
Tiszteletre méltó legyen a házasság mindenki előtt, és szeplőtelen a házaságy. A paráznákat pedig és a házasságtörőket Isten megítéli.


Hungarian Bible (KSZE) 2011
No info