Instagram
English
A A A A A
Keresés
Rómaiakhoz 8:28
Tudjuk, hogy az Istent szeretőknek minden javukra válik, azoknak, akik az ő végzése értelmében meghívást kaptak, hogy szentek legyenek.


1 Timóteushoz 3:2
Éppen azért a püspöknek feddhetetlennek, egyszer nősült férfinak, józannak, megfontoltnak, tisztességesnek, vendégszeretőnek, tanításra alkalmasnak kell lennie.


1 Timóteushoz 5:10
s akinek jótetteiről tanúskodnak; aki gyermeket nevelt, vendégszerető volt, a szentek lábát mosta, és segített a nyomorúságban sínylődőkön; aki minden jócselekedetet gyakorolt.


Titushoz 1:8
inkább vendégszeretőnek, jóakaratúnak, józannak, igaznak, szentnek, önmegtartóztatónak,


Jakab 1:12
Boldog az az ember, aki a próbatételt elviseli, mert ha hűnek találják, elnyeri az élet koronáját, amelyet Isten az őt szeretőknek megígért.


Jakab 3:17
Az a bölcsesség pedig, amely felülről származik, először is szemérmes, azután békeszerető, szerény, engedékeny, telve van irgalommal és jó gyümölcsökkel, nem ítélkezik, s nincs benne tettetés.


Jakab 3:18
Az igazság gyümölcsét pedig békességben vetik el a békeszeretők.


1 Péter 4:9
Legyetek vendégszeretők egymás iránt zúgolódás nélkül!


Hungarian Bible (KNB) 1997
© Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat