A A A A A


Keresés

Rómaiakhoz 3:24
Ingyen igazulnak meg az ő kegyelméből a megváltás által, amely Jézus Krisztusban van,


Rómaiakhoz 8:23
De nemcsak azok, hanem mi is, akik magunkban hordjuk a Lélek zsengéit: mi magunk is sóhajtozunk bensőnkben, s várjuk a fogadott fiúságot, testünk megváltását.


1 Korintusi 1:30
Általa vagytok ti Krisztus Jézusban, aki Istentől bölcsességünkké, megigazulásunkká, megszentelődésünkké és megváltásunkká lett,


Efézusiakhoz 1:7
Benne van számunkra a megváltás az ő vére által, a bűnök bocsánata, kegyelme gazdagságának megfelelően,


Efézusiakhoz 4:30
Ne szomorítsátok meg Isten Szentlelkét, aki által meg vagytok pecsételve a megváltás napjára.


Kolosséiakhoz 1:14
Benne van a mi megváltásunk, a bűnök bocsánata.


1 Péter 1:18
tudva, hogy nem romlandó ezüstön vagy aranyon történt a megváltásotok az atyáitoktól rátok hagyományozott hiú életmódotokból, (Iz 52,3)


Jelenések 14:4
Ezek azok, akik nem szennyezték be magukat asszonyokkal, mert szüzek. Követik a Bárányt, amerre csak megy; ők megváltást nyertek az emberek közül, zsengéül Istennek és a Báránynak,


Wolaytta Bible 2004
Copyright (SIM) 2004