A A A A A


Keresés

Efézusiakhoz 2:2
Ezekben jártatok egykor e jelenvaló világ folyása szerint, a fejedelem szerint, akinek hatalma van a levegőégen, a szellem szerint, amely most az engedetlenség fiain uralkodik.


Efézusiakhoz 6:12
Mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, a sötétség világának urai ellen, a gonoszság szellemei ellen, amelyek a magasságban vannak.


1 Tesszalonika 5:23
Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestől; és mind szellemi, mind lelki, mind testi valótok teljes épségben őriztessék meg feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.


Hungarian Bible (CSUZ) 1924
Public Domain