A A A A A


Keresés

Lukács 2:38
Ugyanabban az órában ő is odaállt, hálát adott Istennek, és szólt a Gyermek felől mind azoknak, akik Jeruzsálem megváltását várták.


Lukács 21:28
Amikor pedig mind ezek elkezdődnek, egyenesedjetek föl, emeljétek föl fejeteket, mert közeledik a ti megváltástok.


Efézusiakhoz 4:30
És ne szomorítsátok meg Istennek Szentlelkét, aki által elpecsételtettetek a megváltás napjára.


Kolosséiakhoz 1:14
akiben (azaz Krisztusban) van a mi megváltásunk, azaz bűneinknek bocsánata;


Hungarian Bible (BUZ) 1967
Public Domain