A A A A A


Keresés

Máté 18:21
A MEG NEM BOCSÁTÓ SZOLGÁRÓL ÉS A MEGBOCSÁTÁSRÓL SZÓLÓ PÉLDÁZAT Akkor Péter Jézushoz menvén azt kérdezte: Uram, hányszor kell megbocsátanom az ellenem vétkező atyámfiának? Hétszer is?


Lukács 1:77
hogy megismertesd az Ő népével az idvességet, amelyben bűneiknek megbocsátása által részesülnek,


Lukács 6:37
AZ ÍTÉLKEZÉS, A MEGBOCSÁTÁS, AZ ADÁS (Mt 7:1-5) Ne ítéljetek meg másokat, és Isten sem ítél meg titeket; ne kárhoztassatok másokat, és Isten sem kárhoztat titeket. Bocsássatok meg másoknak, és néktek is megbocsát az Isten.


Lukács 17:1
A BŰNRECSÁBÍTÁS, A MALOMKŐ; A MEGBOCSÁTÁS (Mt 18:6-10; Mk 9:42-48; Mt 18:15-22) Jézus így szólt tanítványainak: Lehetetlen, hogy bűnre csábítások ne történjenek, de jaj annak, aki által történnek;


Zsidókhoz 9:15
KRISZTUSNAK ENGESZTELŐ HALÁLA BŰNEINK MEGBOCSÁTÁSÁNAK: ÜDVÖSSÉGÜNKNEK SZÜKSÉGES ELŐFELTÉTELE És ezért Krisztus egy új szövetségnek közbenjárója, mivel Ő meghalt azért, hogy megszabadítsa a népet az első szövetség idején elkövetett bűneiből, hogy az elhívottak megkapják a megígért örökkévaló örökséget.


Hungarian Bible (BUZ) 1967
Public Domain