A A A A A


Keresés

Máté 5:27
NE LÉGY HÁZASSÁGTÖRŐ! Hallottátok, hogy megmondatott (II. Mózes 20:14): Ne légy házasságtörő.


Máté 5:28
Én pedig azt mondom néktek: Mindenki, aki egy asszonyra tekint, és azt megkívánja, szívében házasságtörést követett el azzal.


Máté 5:32
Én pedig azt mondom néktek: Mindenki, aki elválik feleségétől házasságtörés okán kívül, házasságtörővé teszi azt; és ha valaki elvált asszonyt vesz el feleségül, házasságtörést követ el.


Máté 15:19
Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúzások, káromlások.


Máté 19:1
A HÁZASSÁGI ELVÁLÁSRÓL (Mk 10:1-12) Történt, hogy amikor ezeket a beszédeket Jézus bevégezte, elhagyta Galileát, és elment Júdeának a Jordánon túli vidékeire.


Máté 19:9
Mondom pedig néktek: Aki feleségétől elválik bármiféle ok miatt a paráznaság okán kívül, és mást vesz el feleségül, házasságtörő.


Máté 19:12
vannak, akik már születésüktől fogva házasságra alkalmatlanok, és vannak, akiket az emberek tettek azzá, és vannak, akik a mennyek országáért önmagukat tették házasságra alkalmatlanná. Aki meg tudja érteni, értse meg.


Márk 7:22
paráznaságok, lopások, gyilkosságok, házasságtörések, kapzsiságok, gonoszságok, álnokság, bujaság, irigység, káromlás, gőg, oktalanság;


Márk 10:1
TANÍTÁS A HÁZASSÁGI ELVÁLÁSRÓL (Mt 19:1-12) Jézus felkelvén, elment onnan Júdea vidékeire és a Jordánon-túlra, és ismét sokaság gyűlt Őhozzá, és amint szokása volt, ismét tanította őket.


Márk 10:11
Ő pedig így felelt nékik: Aki elválik feleségétől, és más nőt vesz el feleségül, házasságtörést követ el elhagyott felesége ellen;


Márk 10:12
ha pedig a feleség hagyja el a férjét, és mással kel egybe, házasságtörést követ el.


Lukács 16:18
Mindenki, aki elbocsátja feleségét és mást vesz el, házasságtörést követ el, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el feleségül, házasságtörést követ el.


Lukács 18:11
A farizeus megállt, és így imádkozott: Isten, hálát adok néked, hogy nem vagyok olyan, mint más emberek: rabló, csaló, házasságtörő, vagy olyan, mint ez a vámszedő;


Rómaiakhoz 2:22
Te, aki azt mondod: Ne légy házasságtörő, te magad házasságtörő vagy? Te, aki utálod a bálványok képeit, te magad kirabolod a pogány templomokat?


Rómaiakhoz 7:2
Mert például a férjes asszony a törvény által férjéhez van kötve, amíg él. Ha azonban meghal a férj, akkor az asszonyt már nem kötelezi a házassági törvény.


Rómaiakhoz 7:3
Ha tehát férjének életében adja oda magát valamely más férfiúnak, akkor házasságtörőnek nevezik; ha azonban meghal a férje, akkor már nem kötelezi a házassági törvény és nem házasságtörő, ha valamely más férfiúval társul.


1 Korintusi 6:9
Avagy nem tudjátok, hogy a nem igazak nem fogják örökölni Istennek országát? Ne tévelyegjetek; sem a paráznák, sem a bálványimádók, sem a házasságtörők, sem a bujálkodók, sem a férfiakkal fajtalankodók,


1 Korintusi 7:12
A VEGYES HÁZASSÁG A többieknek pedig én mondom, nem az Úr: Ha valamelyik atyafinak hitetlen felesége van, és az együtt akar élni férjével, a férj ne bocsássa el őt.


Zsidókhoz 13:4
Becsülje meg mindenki a házasságot, és szeplőtlen legyen a házastársi ágy; mert a paráznákat és házasságtörőket Istennek ítélete sújtja.


2 Péter 2:14
Szemük szüntelenül valami házasságtörő nő után és valami bűn után fürkész; elcsábítják a gyenge lelkeket, a kapzsiságban nagy gyakorlatra tettek szert, átok gyermekei;


Jelenések 2:22
(Azért ítéletem sújtja azt az asszonyt és követőit.) Íme, őt betegágyba vetem, a vele együtt házasságtörést elkövetőket pedig nagy nyomorúságba, ha nem fognak megtérni az ő cselekedeteiből (az ő életmódjából, amelyre elcsábította őket);


Hungarian Bible (BUZ) 1967
Public Domain