A A A A A


Keresés

Máté 8:4
Akkor Jézus azt mondta néki: Vigyázz, senkinek se mondd el, hanem menj, mutasd meg magadat a papnak, és vidd fel az áldozati ajándékot, amelyet Mózes rendelt, bizonyságául gyógyulásodnak.


Márk 1:44
és azt mondta néki: Vigyázz, hogy senkinek semmit ne mondj el, hanem menj, mutasd meg Magadat a papnak, és amint azt Mózes megparancsolta, vigyél áldozatot megtisztulásodért, bizonyságául gyógyulásodnak!


Lukács 5:14
Akkor Jézus megparancsolta néki, hogy senkinek se mondja el azt, hanem: Menj el - szólt -, mutasd meg magadat a papnak, és amint Mózes parancsolta, vigyél áldozatot megtisztulásodért, bizonyságául gyógyulásodnak.


Lukács 17:16
Jézus előtt arcra borult és (gyógyulását) megköszönte néki; az az ember samáriai volt.


Hungarian Bible (BUZ) 1967
Public Domain