A A A A A


חפש

רומים 1:1
מאת פולוס, עבדו של ישוע המשיח, אשר נקרא להיות שליח והוקדש להפצת בשורת אלוהים.


רומים 1:3
היא מספרת לנו על אודות בנו, ישוע המשיח אדוננו, אשר בא לעולם בדמות אדם משושלת דוד המלך,


רומים 1:4
ואשר קם מן המתים על ידי רוח הקודש והוכח להיות בן האלוהים. הוא ישוע המשיח האדון.


רומים 1:5
באמצעות המשיח העניק לנו אלוהים, חוטאים שכמונו, את טובו וחסדו, ועתה הוא שולח אותנו לספר לכל האנשים בעולם את המעשים הנפלאים שעשה ה' למענם, כדי שגם הם יאמינו בו ויצייתו לו. [(6-7) ]ידידים יקרים ברומא, גם אתם נמנים עם אלה שאלוהים אוהב; ישוע המשיח קרא גם לכם להשתייך לאלוהים ולהקדיש לו את חייכם. יברך אתכם האלוהים אבינו וישוע המשיח אדוננו בחסד ובשלום.


רומים 1:8
ראשית כל ברצוני לומר לכם כי השמועה על אמונתכם הנפלאה באלוהים מתפשטת בכל העולם, ועל-ידי ישוע המשיח אני מודה לאלוהים על כולכם.


רומים 2:15
התנהגותם מוכיחה שדרישות התורה כתובות למעשה על לבם; מצפונם אומר להם מה מותר ומה אסור, ומחשבותיהם מצדיקות או מאשימות אותם.


רומים 3:5
אך אם הרשעות שלנו מבליטה ומדגישה את טובו של ה', האם נאמר שאלוהים גורם לנו עוול בהענישו אותנו? (יש אנשים החושבים כך!)


רומים 3:22
צידוק זה ניתן לכל המאמינים בישוע המשיח, ללא הפליה.


רומים 3:24
בכל זאת, אלוהים הצדיק אותנו בחסדו חינם, על-ידי קורבנו של ישוע המשיח שהוקרב למעננו.


רומים 3:26
במעשה זה רצה אלוהים לגלות לנו את צדקתו — את סליחתו לחוטאים — ולהוכיח כי הוא עצמו צדיק, וכי הוא מצדיק את כל המאמין בישוע המשיח בנו.


רומים 3:28
לפיכך אנו מסיקים שאדם נצדק לפני אלוהים על-ידי אמונתו בישוע המשיח בן-האלוהים, ולא על-ידי הישגיו בקיום מצוות התורה.


רומים 4:5
החסד הוא כשהאדם אינו מסתמך על מעשיו לישועה, כי אם מאמין באלוהים אשר מצדיק את החוטאים וסולח להם, ואמונתו תיחשב לו לצדקה.


רומים 4:24
אלא גם למעננו! כן, ה' יצדיק גם אותנו, כפי שהצדיק את אברהם, כאשר נאמין באלוהים אשר הקים לתחייה את ישוע המשיח אדוננו —


רומים 5:1
לכן עתה, לאחר שנסלחו לנו חטאינו והוצדקנו על-ידי האמונה, אנחנו נמצאים בשלום עם אלוהים, בזכות קורבנו של ישוע המשיח אדוננו.


רומים 5:4
הסבלנות מפתחת ומחזקת את אופיינו, ואופי חזק מביא לאמונה יציבה ולתקווה בישועה הנצחית.


רומים 5:8
והנה הוכיח אלוהים את אהבתו הגדולה אלינו בשלחו את בנו — את ישוע המשיח — למות בעדנו, כאשר היינו עדיין חוטאים ורשעים.


רומים 5:11
עתה אנו שמחים על היחסים החדשים שבינינו לבין אלוהים — יחסים המקרבים אותנו אליו — וכל זאת בזכות קורבנו של ישוע המשיח בעד חטאינו.


רומים 5:15
מאידך, מתנת האלוהים שניתנה לנו באמצעות המשיח שונה בתכלית ממה שהנחיל לנו האדם הראשון. בעוד שחטאו של אדם הביא מוות לאנושות, הביא בן-האדם ישוע המשיח לאנושות סליחת חטאים ברחמי אלוהים.


רומים 5:17
אם על-ידי חטאו של אדם אחד ויחיד השתלט המוות על כל בני-האדם, אנו בטוחים כי אלה הזוכים בחסדו הרב של אלוהים ובסליחת חטאיהם, יחיו וימלכו בזכות אדם אחד — ישוע המשיח.


רומים 5:21
לפנים שלט החטא על כל בני-האדם וגרם למותם, אולם עתה שולטים חסדו וצדקתו של אלוהים, והם מעניקים לנו חיי נצח על-ידי ישוע המשיח אדוננו.


רומים 6:23
כי לחטא יש שכר — מוות. ואילו אלוהים מעניק למאמינים בו ולמשרתים אותה מתנה: חיי נצח בישוע המשיח אדוננו!


רומים 7:25
תודה לאל, האלוהים כבר הושיע אותי על-ידי ישוע המשיח אדוננו! אם כן, הטבע החוטא שלי משועבד לחטא, אולם בשכלי אני עבד לתורת האלוהים.


רומים 8:1
המשתייכים לישוע המשיח לא יורשעו בדין!


רומים 8:2
כי כוח רוח-החיים, אשר בישוע המשיח, שיחרר אותנו מהגלגל החוזר של חטא ומוות הבא בעקבות החטא.


רומים 8:4
על כן אנו יכולים עתה לקיים את דרישות התורה — בתנאי שנחיה על-פי הדרכת רוח הקודש, ולא על-פי הדרכת הטבע הישן והחוטא שלנו.


רומים 8:11
ואם שוכן בכם רוחו של האלוהים אשר הקים את ישוע מן המתים, אלוהים יקים לתחייה גם את גופכם בן-התמותה, על-ידי רוח הקודש השוכן בכם.


רומים 8:12
לפיכך, אחים יקרים, איננו חייבים דבר לטבע החוטא שלנו ולדרישותיו.


רומים 8:15
אלוהים לא העניק לנו רוח אשר ישוב לשעבד אותנו לפחד, כי אם רוח המאמץ אותנו לו לבנים, והמאפשר לנו לקרוא לאלוהים: אבא, אבינו.


רומים 8:37
אף-על-פי-כן הניצחון הוא שלנו על-ידי ישוע המשיח, אשר אהב אותנו כל-כך עד שהקריב את עצמו בעדנו.


רומים 8:39
לא מקום המצאנו — במרומים או במעמקי הים — דבר לא יוכל להפריד אותנו מאהבת האלוהים, שנגלתה לנו כאשר ישוע המשיח אדוננו הקריב את עצמו למעננו.


רומים 10:3
היהודים אינם מבינים שישוע המשיח הקריב את עצמו, כדי לסלוח לחטאיהם ולהצדיקם בעיני אלוהים. הם מנסים ליצור צדקה משלהם וכך לא נכנעים לצדקת ה'.


רומים 10:5
משה כתב על צדקה וישועה מתוך קיום התורה, ואמר שאדם המקיים את כל מצוות התורה בלי יוצא מן הכלל, ייוושע ויחיה.


רומים 10:6
ואילו ישועה הנובעת מאמונה אומרת: "אל תאמר בלבבך מי יעלה השמימה?" זאת, כדי להוריד את המשיח לארץ.


רומים 10:8
הישועה שאנו מבשרים נובעת מאמונה בישוע המשיח, והיא בהישג-ידו של כל אחד מאיתנו; למעשה היא בפינו ובלבנו.


רומים 10:9
שכן אם תודה בפיך לפני בני-האדם שישוע הוא אדונך, ותאמין בלבך שאלוהים הקימו לתחייה מן המתים, תיוושע.


רומים 10:15
וכיצד יספר להם מישהו אם לא נשלח אליהם? לכך מתכוון הכתוב: "מה נאוו על ההרים רגלי מבשר משמיע שלום, מבשר טוב משמיע ישועה".


רומים 11:11
האם פירוש הדבר שאלוהים הפקיר את עמו והתכחש אליו? ודאי שלא! מאחר שהיהודים חטאו העניק אלוהים לגויים ישועה ורצון להיוושע, כדי לעורר את קנאת היהודים ואת רצונם להיוושע.


רומים 13:11
מדוע אני מדגיש את עניין התנהגותכם? כידוע לכם אנו חיים בזמן מכריע ועלינו להתעורר, שכן ישועת אלוהים וביאת המשיח קרובים אלינו עתה יותר מאשר ביום שבו האמנו לראשונה במשיח. [(12-13) ]הלילה חלף ויום שובו של המשיח קרב. על כן הפסיקו את מעשי הרשע הנעשים בחשכת הלילה, ועשו מעשים טובים וטהורים כפי שהחיים באור היום צריכים לעשות. עלינו לחיות בצניעות ולא להפקיר את עצמנו לתאוות בשרנו: לא להשתכר, לא לזנות, לא לריב ולא לקנא,


רומים 13:14
במקום זאת, לבשו את נוכחות האדון ישוע המשיח, ואל תתנו לעצמכם לחשוב על דרכים להשביע את התאוות הרעות שלכם.


רומים 14:9
ישוע המשיח מת וקם לתחייה כדי שיהיה אדון על החיים ועל המוות.


רומים 15:5
והאלוהים אשר מעניק סבלנות ועידוד יעזור לכם לחיות יחד בהתאמה שלמה — כרצונו של ישוע המשיח,


רומים 15:6
כדי שכולנו פה אחד נברך ונכבד את האלוהים אבי אדוננו ישוע המשיח.


רומים 15:8
זכרו, ישוע המשיח בא לעולם בתור משרת היהודים, כדי להראות לעולם כולו שאלוהים מקיים את הבטחותיו לאבותינו.


רומים 15:16
להיות שליחו של ישוע המשיח לגויים. בתוקף כהונתי כשליחו של המשיח עלי לבשר לגויים את בשורת האלוהים, ועל-ידי כך להציגם לפניו כמנחה רצויה ומקודשת ברוח הקודש.


רומים 15:17
על כן, הודות לישוע המשיח אני יכול להתגאות מעט בשירותי למען אלוהים.


רומים 15:30
אחי היקרים, אני מתחנן לפניכם בשם אדוננו ישוע המשיח, ולמען האהבה שהעניק לנו רוח הקודש: אנא, התפללו הרבה לאלוהים בעדי ובעד עבודתי.


רומים 16:18
אנשים אלה אינם משרתים את אדוננו ישוע המשיח, כי אם את עצמם. בלשון חנופה ובדברי חלקות הם מתעים את הכסילים והתמימים.


רומים 16:20
ואלוהי השלום יכניע לרגליכם במהרה את השטן. ברכת ישוע המשיח אדוננו עליכם.


רומים 16:24
שלום לכולכם. ברכת ישוע המשיח אדוננו על כולכם. — אמן.


רומים 16:25
אני מפקיד אתכם בידי האלוהים אשר יכול לחזק את אמונתכם, כפי שמבטיחה הבשורה וכפי שכבר אמרתי לכם. זאת תוכניתו של ה' לישועת הגויים, תוכנית שנשמרה בסוד מבריאת העולם.


רומים 16:27
לאלוהינו החכם האחד כל הכבוד לעולמי עולמים, על-ידי ישוע המשיח אדוננו. — אמן.


Hebrew Bible (HHH) 2009
Habrit Hakhadasha/Haderekh “The Way” (Hebrew Living New Testament) Copyright © 1979, 2009 by Biblica, Inc.®