A A A A A

શોધો
Swedish Bible 2000
Svenska Bibelsällskapet förvaltar upphovsrätten för Bibel 2000