A A A A A


Søg

Matthæus 1:21
Hun skal føde En Søn, og du skal give Ham navnet "Jesus", thi Han skal frelse Sit folk fra dets synder!"


Matthæus 3:6
og de blev alle døbt af ham i Jordans flod, idet de bekendte deres synder.


Matthæus 9:2
Og se: de bragte til Ham en lam, der lå på en båre. Og da Jesus så deres tro, sagde Han til den lamme: "Vær frimodig, søn! Dine synder er dig forladte!"


Matthæus 9:5
Hvad er mon lettest at sige: "Dine synder er dig forladte", eller: "Rejs dig og gå"?


Matthæus 9:6
Men for at I skal kende, at Menneskets Søn har magt til på jorden at tilgive synder...." - så siger Han til den lamme: "Rejs dig, tag din seng og gå hjem!"


Matthæus 9:10
Og det skete, da Han lagde Sig [[til bords]] i hans hus, se: da kom der mange toldere og syndere og lagde sig [[til bords]] sammen med Jesus og Hans disciple.


Matthæus 9:11
Da farisæerne så det, sagde de til Hans disciple: "Hvorfor spiser jeres Mester sammen med tolderne og synderne?"


Matthæus 9:13
Men gå I hen og lær, hvad dette betyder: "Barmhjertighed vil Jeg, ikke slagtoffer!" Thi Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere til omvendelse!"


Matthæus 11:19
Så kom Menneskets Søn, Som spiser og drikker, og så siger man: "Se, hvilken ædedolk og fyldebøtte, Ven med toldere og syndere!" - dog: Visdommen er retfærdiggjort ved Sine gerninger!"


Matthæus 12:31
Derfor siger Jeg jer: Enhver synd og bespottelse skal blive tilgivet menneskene - dog: bespottelse af Ånden skal ikke blive tilgivet menneskene!


Matthæus 18:15
Hvis din broder synder mod dig, så gå hen til ham og irettesæt ham [[under fire øjne]]. Hører han på dig, har du vundet din broder.


Matthæus 18:21
Da kom Peter til Ham og sagde: "HErre; hvor ofte skal jeg tilgive min broder, når han synder imod mig? Syv gange?"


Matthæus 26:28
Thi dette er Mit blod, Den nye Pagts [[blod]], som udgydes for mange til syndernes forladelse!


Matthæus 26:45
Da kommer Han til Sine disciple og siger til dem: "Sover I stadig og hviler jer? Se, timen er nær, da Menneskets Søn skal forrådes i synderes hænder!


Matthæus 27:4
og sagde: "Jeg har syndet og forrådt uskyldigt blod!" Men de sagde: "Hvad kommer det os ved? [[Det er din sag]]!"


Markus 1:4
[[således var]] Johannes i ørkenen, idet han døbte og forkyndte omvendelsens dåb til syndernes forladelse.


Markus 1:5
Og [[folk fra]] hele Judæas land og Jerusalemitterne drog ud til ham, og alle blev døbt i Jordans flod af ham, idet de bekendte deres synder.


Markus 2:5
Da Jesus så deres tro, siger Han til den lamme: "Søn! Dine synder er dig forladte!"


Markus 2:7
"Hvorfor taler Han blasfemisk på denne måde? Hvem kan tilgive synder, uden Een: nemlig Gud?"!


Markus 2:9
Thi hvad er lettest at sige til den lamme: "Dine synder er dig forladte", eller at sige: "Rejs dig, tag din seng og gå"?


Markus 2:10
Men for at I skal kende, at Menneskets Søn har myndighed på jorden til at tilgive synder".... så siger Han til den lamme:


Markus 2:15
Og det skete, mens Han lå til bords i hans hus, at mange toldere og syndere lå sammen med Jesus og Hans disciple - de var nemlig mange, og de fulgte Ham.


Markus 2:16
Da nu de skriftlærde og farisæerne så, at Han spiste sammen med tolderne og synderne, sagde de til Hans disciple: "Hvorfor spiser og drikker Han sammen med tolderne og synderne?"


Markus 2:17
Men da Jesus hørte det, siger Han til dem: "De, som kan selv, har ikke brug for læge, nej, kun de, som har det ondt! Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere til omvendelse!"


Markus 3:28
Sandelig, Jeg siger jer: alle synder skal tilgives menneskenes [[børn]], også bespottelser, hvor meget de end har spottet -


Markus 4:12
for at de, "når de ser, intet skal se og intet skelne, og når de hører, intet skal høre og intet forstå, så de ikke omvender sig, og deres synder ikke skal blive forladt dem"!"


Markus 8:38
Thi den, som skammer sig over Mig og Mine Ord i denne troløse og syndige slægt, ham vil også Menneskets Søn skamme Sig over, når Han kommer i Sin Faders herlighed sammen med de hellige engle!"


Markus 14:41
Han kommer så for tredje gang og siger til dem: "Sover I stadig og hviler jer? Det er sket! Timen er kommet! Se: Menneskets Søn forrådes i synderes hænder!


Lukas 1:77
for at give Hans folk kundskab om frelse ved deres synders forladelse


Lukas 3:3
Han drog omkring i Jordans egne og forkyndte omvendelsens dåb til syndernes forladelse,


Lukas 5:8
Da Simon Peter så det, faldt han på knæ for Jesus og sagde: "Gå bort fra mig, HErre! - for jeg er en syndig mand!"


Lukas 5:20
Da Han nu så deres tro, sagde Han til [[den lamme]]: "Menneske! dine synder er dig forladt!"


Lukas 5:21
De skriftlærde og farisæerne begyndte da at diskutere og sagde: "Hvem er dog Han, Som taler så blasfemisk? Thi Hvem kan forlade synder, uden Gud alene!?"


Lukas 5:23
Hvad er lettest at sige: "Dine synder er dig forladt", eller: "Rejs dig og gå?"


Lukas 5:24
Men for at I skal kende, at Menneskets Søn har myndighed på jorden til at forlade synder" - så sagde Han til den lamme: "Jeg siger dig: rejs dig, tag din seng og gå hjem!"


Lukas 5:30
Men de skriftlærde og farisæerne blandt dem brokkede sig overfor Hans disciple og sagde: "Hvorfor spiser og drikker I med toldere og syndere?"


Lukas 5:32
Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere til omvendelse."


Lukas 6:32
Thi hvis I elsker dem, der elsker jer, hvad tak får I for det? Synderne elsker jo også dem, som elsker dem!


Lukas 6:33
Og hvis I gør godt mod dem, der gør godt mod jer, hvad tak får I for det? Synderne gør jo det samme!


Lukas 6:34
Og hvis I låner ud til dem, fra hvem I håber at få igen, hvad tak får I for det? Synderne låner jo også ud for at få det samme igen!


Lukas 7:34
Så kommer Menneskets Søn, Som spiser og drikker, og I siger: "Se, Hvilken Mand, en Frådser og Dranker, tolderes og synderes Ven!"


Lukas 7:37
Og se, der var i byen en kvinde, som var en synderinde, og som havde fået at vide, at Han lå til bords i farisæerens hus; [[hun]] kom derhen, og hun havde bragt en alabasterkrukke med myrra med sig.


Lukas 7:39
Men da farisæeren, som havde indbudt Ham, så det, tænkte han ved sig selv: "Hvis Denne Mand var en profet, ville Han dog vide, hvem og hvad slags kvinde det er, der berører Ham: at hun er en synderinde!"


Lukas 7:47
Derfor Siger Jeg dig: hendes mange synder skal være forladte, for hun elsker meget; men du, hvem kun lidet forlades, elsker kun lidt!"


Lukas 7:48
Og Han sagde til hende: "Dine synder er dig forladt!"


Lukas 7:49
Da begyndte de, som lå sammen med Ham, at sige til hinanden: "Hvem er Han, Som endog forlader synder?"


Lukas 13:2
Jesus tog da til Orde og sagde til dem: "Mener I, at disse galilæere var større syndere end alle andre galilæere, fordi de måtte lide dette?


Lukas 13:4
Eller de atten, over hvem tårnet i Siloam faldt, så de dræbtes - mener I, at de var større syndere end alle de [[andre]] mennesker i Jerusalem?


Lukas 15:1
Alle toldere og syndere holdt sig nær til Ham for at høre Ham.


Lukas 15:2
Og både farisæerne og de skriftlærde skumlede over det og sagde: "Han tager imod syndere og spiser sammen med dem."


Lukas 15:7
Jeg siger jer: således vil der blive mere glæde i Himmelen over een synder, der omvender sig, end over nioghalvfems retfærdige, som ikke har brug for omvendelse!


Lukas 15:10
Således, siger Jeg jer, bliver der glæde hos Guds engle over een synder, som omvender sig!"


Lukas 15:18
Jeg vil rejse mig og drage til min fader, og jeg vil sige til ham: "Fader! jeg har syndet indtil Himlen, og dét overfor dig!


Lukas 15:21
Men sønnen sagde til ham: "Fader! Jeg har syndet indtil Himmelen, og dét overfor dig! Jeg er ikke længere værdig at kaldes din søn!"


Lukas 17:3
Tag jer i agt! Hvis din broder synder mod dig, så irettesæt ham, og hvis han angrer, så tilgiv ham!


Lukas 17:4
Ja, hvis han syv gange om dagen synder mod dig, og hvis han syv gange om dagen vender tilbage til dig og siger: "Jeg angrer", så skal du tilgive ham!"


Lukas 18:13
Tolderen derimod stod langt borte og turde end ikke løfte sine øjne mod Himmelen; nej, han slog sig for brystet og sagde: "O Gud! vær mig synder nådig!"


Lukas 19:7
Men alle, som så det, murrede og sagde: "Han er taget ind for at holde hvil hos en syndig mand!"


Lukas 24:7
og sagde: "Menneskets Søn bør overgives i syndige menneskers hænder og korsfæstes - og på den tredje dag [[skal Han]] opstå!"


Lukas 24:47
Og i Mit navn skal der prædikes omvendelse til syndernes forladelse for alle folkeslag, idet der begyndes fra Jerusalem.


Johannes 1:29
Dagen efter ser Johannes Jesus komme hen imod sig, og han siger: "Se Det Guds Lam, Som borttager verdens synder!


Johannes 1:36
Da de nu så Jesus gå omkring, siger Johannes: "Se Det Guds Lam, Som borttager verdens synder!"


Johannes 5:14
Senere finder Jesus ham i templet og siger til ham: "Se, nu er du rask! Synd nu ikke mere, for at ikke noget værre skal ske dig!"


Johannes 8:7
Da de nu fortsatte med at spørge Ham, rettede Han Sig op og sagde til dem: "Den iblandt jer, som er syndfri, kan jo kaste den første sten på hende!"


Johannes 8:11
Men hun sagde: "Ingen, HErre!" Jesus sagde da til hende: "Heller ikke Jeg fordømmer dig! Gå bort, og synd ikke mere!"


Johannes 8:21
Jesus sagde da atter til dem: "Jeg går bort, og I vil søge Mig - men I skal dø i jeres synd! Hvor Jeg går hen, kan I ikke komme!"


Johannes 8:24
Derfor sagde Jeg jer, at I skal dø i jeres synder. Thi hvis I ikke tror, at JEG ER DEN, JEG ER, skal I dø i jeres synder!"


Johannes 8:34
Jesus svarede dem: "Sandelig, sandelig, Jeg siger jer: enhver, som synder, er syndens træl!


Johannes 8:46
Hvem af jer kan bebrejde Mig for nogen synd? Men hvis Jeg taler sandhed, hvorfor tror I Mig da ikke?


Johannes 9:2
Hans disciple spurgte Ham da og sagde: "Rabbi! Hvem har syndet: han selv eller hans forældre, siden han er født blind?"


Johannes 9:3
Jesus svarede: "[[Det er]] hverken, [[fordi]] han eller hans forældre har syndet; nej, [[det er sket,]] for at Guds gerninger skulle åbenbares på ham!


Johannes 9:16
Nogle af farisæerne sagde da: "Denne Mand er ikke fra Gud, for Han overholder ikke sabbaten!" Andre sagde: "Hvordan skulle et syndigt menneske kunne gøre sådanne tegn?" - og der var uenighed iblandt dem.


Johannes 9:24
De kaldte da for anden gang manden, som havde været blind, til sig og sagde til ham: "Giv Gud æren! Vi veed, at Denne Mand er en synder!"


Johannes 9:25
Da svarede han og sagde: "Om Han er en synder, veed jeg ikke. Men eet veed jeg: at jeg har været blind, og at jeg nu kan se!"


Johannes 9:31
Vi veed, at Gud ikke hører på syndere; men hvis nogen er gudfrygtig og gør Hans vilje, hører Han ham.


Johannes 9:34
De svarede og sagde til ham: "Du fødtes fuldt og helt i synd - og du vil belære os?" - og de stødte ham ud!


Johannes 9:41
Jesus sagde til dem: "Hvis I var blinde, ville I ingen synd have - men nu siger I: "Vi kan se!", så derfor forbliver jeres synd!


Johannes 15:22
Hvis ikke Jeg var kommet og havde talt til dem, havde de ingen synd - men nu har de ingen undskyldning for deres synd!


Johannes 15:24
Hvis ikke Jeg havde gjort gerninger iblandt dem, som ingen anden har gjort, havde de ingen synd; men nu har de både set dem - og alligevel hadet både Mig og Min Fader!


Johannes 16:8
Og når Han kommer, skal Han overbevise verden om synd og om retfærdighed og om dom.


Johannes 16:9
Om synd nemlig, fordi de ikke tror på Mig;


Johannes 19:11
Jesus svarede ham: "Du ville ikke have nogen magt over Mig, hvis ikke den var givet Dig ovenfra! Derfor har han, som forrådte Mig til dig, større synd!"


Johannes 20:23
Hvem I forlader deres synder, er de forladt; og hvem I fastholder [[på deres synder]], er de fastholdte [[på]]!"


Apostlenes Gerninger 2:38
Peter svarede dem: "Omvend jer og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til syndernes forladelse, så skal I få Helligånden som Gave!


Apostlenes Gerninger 3:19
Angrer derfor og vend om, for at jeres synder kan blive slettet ud, så at HErren fra Sit åsyn må lade vederkvægelsens tider komme


Apostlenes Gerninger 5:31
Ham har Gud ophøjet til Hersker og Frelser ved Sin højre, for at give Israel omvendelse og syndernes forladelse!


Apostlenes Gerninger 7:60
Så sank han i knæ og råbte med høj røst: "HErre! Tilregn dem ikke denne synd!" Og da han havde sagt dette, sov han ind.


Apostlenes Gerninger 10:43
Om Ham vidner alle profeterne, at enhver, som tror på Ham, skal få syndernes forladelse ved Hans navn."


Apostlenes Gerninger 13:38
Derfor skal I vide, I mænd, brødre, at ved Ham forkyndes syndernes forladelse for jer!


Apostlenes Gerninger 22:16
Og nu, hvad nøler du efter? Rejs dig og lad dig døbe og få dine synder vasket af, idet du påkalder HErrens navn!"


Apostlenes Gerninger 25:8
fordi han forsvarede sig og sagde: "Hverken mod jødernes Lov eller mod templet eller mod kejseren har jeg forsyndet mig i noget!"


Apostlenes Gerninger 26:18
for at du skal åbne deres øjne, så de kan vende sig fra mørket til lys og fra Satans magt til Gud, så de kan modtage syndernes forladelse og få arvelod blandt de hellige i troen på Mig!"


Romerne 2:12
Thi alle, som synder uden Lov, vil også gå fortabt uden Lov, og alle, som har syndet under Loven, skal dømmes ved Loven!


Romerne 3:7
Men hvis Guds sandhed ved min løgn bliver større til Hans ære, hvorfor skal jeg så alligevel dømmes som synder?


Romerne 3:9
Hvad da? Har vi noget fortrin? På ingen måde! Thi ovenfor har vi jo anklaget både jøder og grækere for alle at være under synd,


Romerne 3:20
Altså retfærdiggøres intet kød for Ham ved lovgerninger, thi ved Loven gives kun kundskab om synd!


Romerne 3:23
alle har nemlig syndet og mangler Guds herlighed!


Romerne 3:25
Ham har Gud som Bevis på Sin retfærdighed stillet frem som et Sonemiddel ved troen på Hans blod, idet Han i Sin langmodighed viser overbærenhed med de forud begåede synder,


Romerne 4:7
"Salige de, hvis overtrædelse er forladt, hvis synd er blevet skjult!


Romerne 4:8
Salig den mand, hvem HErren ikke tilregner synd!"


Romerne 4:25
Han, Som blev givet hen for vore synder og oprejst for vor retfærdigheds skyld!


Romerne 5:8
men Gud viser Sin kærlighed til os, ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere!


Romerne 5:12
Derfor: ligesom synden kom ind i verden ved eet menneske og døden på grund af synden, og døden således kom til alle mennesker, fordi de alle har syndet -


Romerne 5:13
thi der var også synd i verden før Loven kom, men den regnes ikke som synd, når der ingen Lov er -


Romerne 5:14
således herskede døden også fra Adam og indtil Moses også over dem, som ikke havde syndet med en overtrædelse i lighed med Adams, han, som jo er et billede på Ham, Der skulle komme.


Romerne 5:16
For Gaven kom ikke, som [[dommen kom]], da den eene havde syndet; thi dommen, [[som var døden]] efter een [[forsyndelse]], blev til fordømmelse, men Nådegaven, [[Som er frifindelse]] efter manges forsyndelser, blev til retfærdiggørelse!


Romerne 5:19
Thi ligesom de mange ved det eene menneskes ulydighed kom til at stå som syndere, således skal også de mange ved Den Eenes lydighed komme til at stå som retfærdige!


Romerne 5:20
Men Loven kom til, for at faldet skulle blive større - dog: hvor synden blev stor, blev nåden desto større,


Romerne 5:21
så at, ligesom synden herskede ved døden, skal nåden også herske med retfærdighed til evigt liv ved Jesus Kristus, vor HErre!


Romerne 6:1
Hvad skal vi da sige? Skal vi forblive i synden, for at nåden kan blive større?


Romerne 6:2
Nej, på ingen måde! Hvordan skulle vi, som er afdøde fra synden, stadig kunne leve i den?


Romerne 6:6
Thi dette veed vi: at vort gamle menneske er blevet korsfæstet sammen med [[Ham]], for at det syndige legeme skulle blive tilintetgjort, så at vi ikke mere skulle trælle under synden;


Romerne 6:7
thi den, som er død, er retfærdiggjort fra synden!


Romerne 6:10
Thi den død, Han døde, døde Han een gang for alle fra synden, og det liv, Han lever, lever Han for Gud!


Romerne 6:11
Så skal I da regne jer for døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus, vor HErre!


Romerne 6:12
Lad derfor ikke synden herske i jeres dødelige legeme, så at I adlyder dets lyster,


Romerne 6:13
og stil heller ikke jeres lemmer til rådighed for synden som uretfærdighedens våben; nej, stil jer til rådighed for Gud som dem, der er levendegjorte fra døde, og jeres lemmer [[til rådighed]] for Gud som retfærdighedens våben!


Romerne 6:14
Thi synden skal ikke herske over jer! I er jo ikke under Lov, men under nåde!


Romerne 6:15
Hvad så? Skal vi synde, fordi vi ikke er under Lov, men under nåde? Nej, på ingen måde!


Romerne 6:16
Veed I da ikke, at hvem I end stiller jer til rådighed for som lydige trælle, er I trælle under og må I adlyde, enten det er under synden - til død - eller det er under lydigheden - til retfærdighed!


Romerne 6:17
Men Gud ske tak, at I, som var syndens trælle, er blevet lydige af hjertet mod den Lære, der blev overleveret jer!


Romerne 6:18
Dog: nu, da I er blevet frigjorte fra synden, er I blevet trælle under retfærdigheden!


Romerne 6:20
Thi da I var syndens trælle og var frie overfor retfærdigheden,


Romerne 6:22
Men nu, hvor I er befriede fra synden, men til gengæld er blevet gjort til trælle for Gud, har I den frugt, at I helliggøres - og det ender med liv!


Romerne 6:23
Thi syndens løn er døden - men Guds Nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, vor HErre!


Romerne 7:5
Thi da vi var i kødet, virkede syndens lyster, som vækkes ved Loven, i vore lemmer, så at vi bar frugt for døden.


Romerne 7:7
Hvad skal vi da sige? Er Loven synd? Nej, på ingen måde! Men jeg ville jo ikke have vidst, at synden [[var synd]] uden gennem Loven. Begæret kendte jeg jo heller ikke, hvis ikke Loven sagde: "Du må ikke begære!"


Romerne 7:8
Men [[jeg siger altså, at]] idet synden fik en anledning ved budet, virkede den i mig al slags begær; thi uden Lov er synden død!


Romerne 7:9
Også jeg levede engang uden Lov; men da så Budet kom, levede synden op - og jeg døde!


Romerne 7:11
Thi synden benyttede sig af budet, bedrog mig og dræbte mig ved det!


Romerne 7:13
Er Dét, Som altså er godt, da blevet mig til død? Nej, på ingen måde! Men synden virkede ved Det Gode døden for mig, for at det skulle blive åbenbart, at den var synd, ja, for at synden ved budet til overmål skulle åbenbare sig som syndig!


Romerne 7:14
Thi vi veed, at Loven er åndelig - men jeg er kødelig, solgt til at trælle under synden.


Romerne 7:17
Nu er det dog ikke længere mig, der gør det, men den synd, som bor i mig!


Romerne 7:20
Dog: hvis jeg gør det, jeg ikke vil, er det ikke længere mig, der gør det, men synden, som bor i mig!


Romerne 7:23
men jeg ser, at en anden lov i mine lemmer strider mod loven i mit sind og tager mig til fange ved syndens lov, der er i mine lemmer.


Romerne 7:25
Jeg takker Gud ved Jesus Kristus, vor HErre! Jeg tjener altså nok Guds Lov med mit sind, men syndens lov med mit kød;


Romerne 8:2
Thi Livets Ånds Lov har i Kristus Jesus løst mig fra syndens og dødens lov!


Romerne 8:3
Thi dét, som var umuligt for Loven, fordi Den var magtesløs på grund af kødet, dét gjorde Gud, da Han sendte Sin Egen Søn i syndigt køds lighed og på grund af synden og således fældede dødsdom over synden i kødet,


Romerne 8:10
Hvis Kristus altså er i jer, er legemet vel dødt på grund af synden, men ånden er liv på grund af retfærdigheden.


Romerne 11:27
Og når Jeg borttager deres synder, da er dette Min Pagt med dem!"


Romerne 14:23
Men den, som tvivler, når han spiser, han er dømt, fordi han ikke handler udaf tro. Alt det, som ikke udspringer af tro, er synd!


1 Korintherne 5:8
Så lad os da holde højtid, ikke med gammel surdej, ej heller med syndig ondskabs surdej, men med den sande renheds usyrede [[brød]]!


1 Korintherne 6:9
Veed I da ikke, at uretfærdige ikke skal arve Guds Rige? Far ikke vild! Hverken utugtige eller afgudsdyrkere eller ægteskabsbrydere eller de, som lader sig bruge af homosexuelle, eller de, som begår denne synd,


1 Korintherne 6:18
Fly utugten! Enhver anden synd, som et menneske gør, er udenfor legemet; men den, som øver utugt, synder imod sit eget legeme.


1 Korintherne 7:28
Men hvis du alligevel skulle gifte dig, så synder du ikke derved! Og hvis en jomfru gifter sig, har hun derved ikke syndet! Men de, der gør det, vil få trængsel i kødet, og det er dét, jeg vil skåne jer for!


1 Korintherne 7:36
Men hvis nogen mener at volde sin datter skam, når hun er giftefærdig, og det ikke kan være anderledes, så lad ham gøre, hvad han vil - han synder ikke! Lad dem blot gifte sig!


1 Korintherne 8:12
Men synder I på denne måde mod brødrene og sårer deres skrøbelige samvittighed, synder I mod Kristus Selv!


1 Korintherne 15:3
Thi jeg overgav jer som noget af det første, hvad også jeg selv modtog: at Kristus døde for vore synder, efter Skrifterne;


1 Korintherne 15:17
Hvis Kristus ikke er opstået, er jeres tro unyttig: så er I jo stadig i jeres synder!


1 Korintherne 15:34
Bliv virkelig ædru og synd ikke! Thi nogle har intet kendskab til Gud; dette siger jeg til beskæmmelse for jer!


1 Korintherne 15:56
Dødens brod er synden - og syndens kraft er Loven!


2 Korintherne 5:21
Thi Han, Som ikke kendte til synd, har [[Gud]] gjort til synd for os, for at vi i Ham skulle blive retfærdige for Gud!


2 Korintherne 11:7
Eller gjorde jeg en synd, da jeg fornedrede mig selv, for at I kunne ophøjes, da jeg forkyndte Guds Evangelium gratis for jer?


2 Korintherne 12:21
Ja, jeg frygter for, at min Gud atter skal ydmyge mig for jer, når jeg kommer, og at jeg kommer til at sørge over mange af dem, som tidligere har syndet og ikke har omvendt sig fra den urenhed, utugt og skamløshed, de har øvet!


2 Korintherne 13:2
Jeg har sagt det før og siger det på forhånd for anden gang - som om [[jeg er]] nærværende, [[skønt jeg]] nu er fraværende - til dem, som før har syndet og til alle de øvrige: at jeg, når jeg atter kommer, ikke vil vise skånsel,


Galaterne 1:4
Som har givet Sig Selv hen for vore synder for derved at udfri os fra den nuværende, onde tidsalder, efter vor Guds og Faders vilje, -


Galaterne 2:15
Vi er af natur jøder og ikke "syndere af hedninge-slægt".


Galaterne 2:17
Men hvis vi nu, da vi søgte at blive retfærdiggjorte i Kristus, selv kom til at stå som syndere, er Kristus så ikke blevet syndens tjener? Nej, på ingen måde!


Galaterne 3:22
Men nu har Skriften indesluttet alt under synd, for at løftet skulle gives dem, som tror, ved tro på Jesus Kristus.


Galaterne 6:1
Brødre! Skulle et menneske blive grebet i en synd, da må I, som er åndelige, hjælpe en sådan til rette i sagtmodigheds Ånd, idet du selv ser til, at ikke også du bliver fristet!


Efeserne 1:7
I Ham har vi forløsningen ved Hans blod: syndernes forladelse efter Guds nådes rigdom!


Efeserne 2:1
Også jer har Han levendegjort, I, som tidligere var døde i jeres overtrædelser og synder,


Efeserne 4:26
"Vredes I, så synd ikke!" Lad ikke solen gå ned over jeres harme


Kolossenserne 1:14
i Hvem vi har forløsningen ved Hans blod: syndernes forladelse!


Kolossenserne 2:11
I Ham er I også blevet omskårne med en omskærelse, som ikke er gjort med hænder; nej, I aflagde det syndige køds legeme ved Kristi omskærelse,


Kolossenserne 3:7
blandt hvilke også I vandrede, dengang I levede i disse synder!


Kolossenserne 3:8
Men aflæg I nu også alle disse [[synder]]: vrede, harme, ondskab, spot, skammelig tale fra jeres mund!


1 Thessalonikerne 2:16
De har hindret os i at tale til hedningerne, så de kunne frelses. Således vil deres synders mål altid opfyldes! Til sidst vil vreden dog komme over dem!


2 Thessalonikerne 2:3
Lad ingen bedrage jer på den måde - thi frafaldet må først komme og syndens menneske åbenbares: lovløshedens, fortabelsens søn,


1 Timotheus 1:9
Og vi veed dette: at Loven ikke er givet for de retfærdige, men for ulydige, ugudelige og syndere, vanhellige og verdslige, fadermordere og modermordere, manddrabere,


1 Timotheus 1:15
Dette Ord er troværdigt og al modtagelse værdigt: at Kristus Jesus kom til verden for at frelse syndere - blandt hvilke jeg er den største!


1 Timotheus 5:20
Men de, som synder, skal du irettesætte i alles påhør, for at også de andre må frygte!


1 Timotheus 5:22
Vær ikke for snar til håndspålæggelse, og gør dig ikke delagtig i andres synder; hold dig selv ren!


1 Timotheus 5:24
Nogle menneskers synder er åbenbare og går foran dem til Dommen, mens de hos andre følger efter.


2 Timotheus 3:6
Blandt dem er nemlig de, som sniger sig ind i husene og får magt over kvinder, som er belæssede med synder og drives af alle slags lyster,


Titus 3:11
fordi du veed, at den, som er sådan, er kommet på afveje: han synder og har dømt sig selv!


Hebræerne 1:3
Han er Et Genskin af Guds herlighed og Hans væsens udtrykte ikon, og Han bærer alting ved Sin Krafts Ord. Da Han havde fuldført renselse for vore synder, satte Han Sig ved Majestætens højre side i Det Høje.


Hebræerne 2:17
Derfor måtte Han i alle ting gøres Sine brødre lig, for at Han [[i tjeneste]] for Gud kunne blive En barmhjertig og trofast Ypperstepræst, for at sone folkets synder.


Hebræerne 3:13
Nej, forman hverandre hver dag, mens det endnu hedder "i dag", for at ikke nogen af jer skal forhærdes ved syndens bedrag.


Hebræerne 3:17
Og hvem var det, Han harmedes på i fyrre år? Var det ikke dem, som havde syndet, og "hvis kroppe faldt i ørkenen?"


Hebræerne 4:15
Vi har nemlig ikke en Ypperstepræst, Som ikke kan have medynk med vore skrøbeligheder, men Een, Som er prøvet i alle ting i lighed med os, dog uden synd!


Hebræerne 5:1
Enhver ypperstepræst, udtaget blandt mennesker, indsættes til gavn for mennesker i tjenesten for Gud, for at han skal frembære både gaver og ofre for synder,


Hebræerne 5:3
Derfor er han også skyldig at frembære ofre for [[sine egne]] synder ligesom for folkets.


Hebræerne 7:26
En sådan Ypperstepræst måtte også til for os: [[Een, Som er]] hellig, uskyldig, uplettet, udskilt fra synden og ophøjet over Himlene,


Hebræerne 7:27
og Som ikke har nødigt dagligt, som de tidligere ypperstepræster, at frembære ofre for Sine Egne synder og derefter for folkets; dette gjorde Han nemlig een gang [[for alle]], da Han ofrede Sig Selv!


Hebræerne 8:12
Thi Jeg vil være barmhjertig mod deres uretfærdigheder og synder, og deres lovbrud vil Jeg ikke længere komme i hu!"


Hebræerne 9:22
Ja, efter Loven renses næsten alt med blod, og uden blodsudgydelse gives der ingen syndsforladelse.


Hebræerne 9:26
i så fald havde Han jo måttet lide mange gange lige fra verdens grundlæggelse - nej, Han er nu, ved tidernes ende, blevet åbenbaret een gang for alle, for ved Sit offer at borttage synden!


Hebræerne 9:28
således skal også Kristus, efter een gang at være blevet ofret for at borttage manges synder, for anden gang komme til syne, ikke for [[at borttage]] synden, men for at frelse dem, som bier på Ham!


Hebræerne 10:2
Ville de ellers ikke have holdt op med at frembære disse ofre, hvis de, som gjorde præstetjeneste, når de var blevet renset een gang, ikke længere tyngedes i samvittigheden af synden?


Hebræerne 10:3
Men disse ofre virker netop år efter år en ihukommelse af synderne!


Hebræerne 10:4
Thi det er umuligt, at blod af oxer og bukke kan borttage synder!


Hebræerne 10:6
Brænd- og syndofre behagede Dig ikke;


Hebræerne 10:8
Først siger Han altså: "Slagt- og afgrødeofre, brænd- og syndofre havde Du ikke lyst til, og Du fandt ikke behag i dem" (og de frembæres dog efter Loven!);


Hebræerne 10:11
Alle andre præster står jo dagligt og forretter deres liturgi og frembærer gang på gang de samme ofre, som dog aldrig formår at borttage synderne.


Hebræerne 10:12
Men Han har [[een gang for alle]] frembåret Eet Offer for synder og derefter for bestandigt sat Sig ved Guds højre


Hebræerne 10:17
og deres synder og overtrædelser vil Jeg aldrig mere komme i hu!"


Hebræerne 10:18
- dog: hvor synderne er forladte, behøves der ikke længere ofre for dem!


Hebræerne 10:26
Synder vi nemlig med vilje efter at have fået kundskab om sandheden, findes der ikke længere noget offer for vor synd,


Hebræerne 11:25
idet han hellere ville lide ondt sammen med Guds folk, end for en kort tid at leve i syndige nydelser,


Hebræerne 12:1
Derfor, da vi nu har så stor en sky af vidner omkring os, så lad os aflægge enhver byrde og den synd, som så let indfanger os, og lad os kæmpe med tålmodighed i den kamp, som ligger foran os,


Hebræerne 12:3
Ja, tænk dog på Ham, Som udholdt en så stor modstand fra synderne, for at I ikke skal blive trætte i jeres sjæle og miste modet.


Hebræerne 12:4
Endnu har I ikke gjort modstand indtil blodet i jeres kamp mod synden,


Hebræerne 13:11
Thi de dyr, hvis blod ypperstepræsten bærer ind i helligdommen for at sone synden, deres kroppe "opbrændes udenfor lejren";


Jakobs 1:15
Siden, når begæret har undfanget, føder det synd; og når synden er fuldmoden, avler den død!


Jakobs 2:9
Men hvis I gør forskel på folk, så synder I og afsløres af Loven som lovovertrædere!


Jakobs 4:8
Hold jer nær til Gud, og Han skal holde Sig nær til jer! Rens jeres hænder, I syndere, og rens jeres hjerter, I tvesindede!


Jakobs 4:17
Den, som altså veed, hvad godt han burde gøre, men ikke gør det - for ham bliver det til synd!


Jakobs 5:15
og troens bøn skal frelse den, som er syg, og HErren skal oprejse ham! Og har han øvet synder, skal det tilgives ham!


Jakobs 5:20
så skal han vide, at den, som omvender en synder fra hans gale vej, har frelst hans sjæl fra døden og skjuler en mængde synder! --- [Jakobs brev.]


1 Peters 2:20
Thi hvad ros fortjener I, hvis I holder ud [[i trængsler]], når I har syndet og bliver straffet for det? Lider I derimod, skønt I har gjort det gode og finder jer i det, så vækker det velbehag hos Gud!


1 Peters 2:22
Han, Som "ikke gjorde synd, og i Hvis mund der heller ikke fandtes svig",


1 Peters 2:24
Han, Som Selv bar vore synder på Sit legeme op på træet, for at vi, når vi er døde fra synderne, skal leve i retfærdighed, ja: "Han, ved Hvis sår I fik lægedom!"


1 Peters 3:18
Thi Kristus Selv led døden een gang for syndere - Een Retfærdig for [[alle de]] uretfærdige - for at Han kunne føre os til Gud! Han døde ganske vist i kødet, men blev levendegjort ved Ånden!


1 Peters 4:1
Da Kristus nu har lidt for os i kødet, må også I styrke jer ved denne tanke: at den, som har lidt i kødet, har brudt med synden,


1 Peters 4:8
Fremfor alt skal I have inderlig kærlighed til hverandre, for kærligheden skjuler en mængde synder.


1 Peters 4:18
Og hvis de retfærdige [[kun]] frelses med nød og næppe, hvordan skal det da gå de ugudelige syndere?


2 Peters 1:9
Men den, hos hvem dette ikke er tilstede, han er kortsynet, ja, blind, da han har glemt alt om, [[at han er blevet]] renset fra sine tidligere synder.


2 Peters 2:4
Thi når Gud ikke sparede de engle, som havde syndet, men kastede dem i mørkets afgrund, hvor de i lænker holdes i varetægt til Dommen,


2 Peters 2:14
Deres øjne søger kun skøger, og hvileløst søger de åbenlyst synd! De forfører ubefæstede sjæle, deres hjerter er opøvede i grådighed - de er fortabelsens børn!


1 Johannes 1:7
Men hvis vi vandrer i Lyset, ligesom Han er i Lyset, så har vi samfund med hverandre, og Jesu Kristi, Hans Søns blod renser os fra al synd.


1 Johannes 1:8
Hvis vi siger, at vi ikke har synd, bedrager vi os selv, og sandheden er ikke i os!


1 Johannes 1:9
Men hvis vi bekender vore synder, er Han trofast og retfærdig, så at Han forlader os synderne og renser os fra al uretfærdighed!


1 Johannes 1:10
Hvis vi siger, at vi ikke har syndet, gør vi Ham til løgner, og Hans Ord er ikke i os!


1 Johannes 2:1
Mine børn! Dette skriver jeg til jer, for at I ikke skal synde. Men hvis nogen synder, har vi En retfærdig Talsmand hos Faderen: nemlig Jesus Kristus!


1 Johannes 2:2
Han er En Soning for vore synder, ja, ikke blot for vore, men for hele verdens!


1 Johannes 2:12
Jeg skriver til jer, I børn, fordi jeres synder er tilgivet i Hans navn.


1 Johannes 3:4
Enhver, som begår synd, begår også lovbrud - ja, synd er lovbrud!


1 Johannes 3:5
Og I veed, at Han blev åbenbaret for at borttage vore synder, og at der er ikke synd i Ham!


1 Johannes 3:6
Enhver, som bliver i Ham, synder ikke. Enhver, som synder, har hverken set Ham eller kendt Ham!


1 Johannes 3:8
Den, der begår synd, er af Djævelen, thi Djævelen har syndet fra begyndelsen. Derfor blev Guds Søn åbenbaret: for at gøre ende på Djævelens gerninger!


1 Johannes 3:9
Enhver, som er født af Gud, øver ikke synd, thi Guds sæd bliver i ham, og han kan ikke synde, thi han er født af Gud!


1 Johannes 4:10
Deri er kærligheden: ikke at vi elsker Gud, men i at Han elsker os og har sendt Sin Søn Som soning for vore synder!


1 Johannes 5:16
Hvis nogen ser sin broder begå en synd, som ikke er til døden, skal han bede, og [[Gud]] vil give ham liv - den, som altså ikke synder til døden. Der er en synd til døden - det er ikke om den, jeg siger, at han skal bede!


1 Johannes 5:17
Enhver uret er synd, men der er synd, som ikke er til døden.


1 Johannes 5:18
Vi ved, at enhver, som er født af Gud, ikke synder. Men den, som er født af Gud, vogter sig selv - og Den Onde kan ikke røre ham!


Judas 1:15
for at holde dom over alle og straffe de ugudelige blandt dem for alle de ugudelige gerninger, de har gjort, og for alle de trodsige ord, de har talt imod Ham, ugudelige syndere, som de er!


Johannes' Åbenbaring 1:5
ja, fra Jesus Kristus, Det troværdige Vidne, Den Førstefødte af de døde og Herskeren over jordens konger, Han, Som elsker os og har renset os og løst os fra vore synder ved Sit blod,


Johannes' Åbenbaring 18:4
Og jeg hørte en anden røst fra Himmelen, som sagde: "Drag ud fra hende, Mit folk, så I ikke skal have del i hendes synder og ikke skal blive ramt af hendes plager!


Johannes' Åbenbaring 18:5
For hendes synder har tårnet sig op lige til himmelen - men Gud har ihukommet alle hendes uretfærdigheder!


Danish Bible (WIE) 1997
No Data