A A A A A


Søg

2 Korintherne 2:3
og jeg skrev eder just dette til, forat jeg ikke, naar jeg kom, skulde have sorg paa sorg af dem, jeg burde have glæde af, da jeg har den tillid til eder alle, at min glæde er alle eders;


2 Korintherne 3:4
Men vi have saadan tillid til Gud ved Kristus,


2 Korintherne 8:22
Men med dem har vi sendt vor broder, som vi i mange maader ofte har fundet at være ivrig, men nu langt ivrigere for hans store tillid til eder.


2 Korintherne 10:2
men jeg beder, at jeg ikke nærværende maa komme til at bruge myndighed med den tillid, jeg ansees for at driste mod nogle, der anse os for at omgaaes efter kjødet;


2 Korintherne 10:7
I se paa det udvortes. Dersom nogen har den tillid til sig selv, at han er Kristi, han slutte igjen fra sig selv, at ligesom han er Kristi, saaledes ere ogsaa vi Kristi.


Galaterne 5:10
Jeg har den tillid til eder i Herren, at i ikke ville mene andet; men han, som forvirrer eder, skal bære dommen, hvem han end er!


Efeserne 3:12
i hvem vi have frimodighed og adgang med tillid ved troen paa ham;


Filipperne 2:24
men jeg har den tillid i Herren, at jeg ogsaa selv snart skal komme;


2 Thessalonikerne 3:4
Men vi har den tillid til eder i Herren, at i baade gjøre og ville gjøre, hvad vi byde eder.


Filemon 1:21
I tillid til din lydighed har jeg skrevet til dig og veed, du vil gjøre endog mer, end jeg siger.


Hebræerne 11:1
Men tro er fast tillid med hensyn til det, som haabes, en fast overbevisning om det, som ikke sees.


Danish Bible (LB) 1866
Public Domain