A A A A A


Søg

Hebræerne 9:8
hvorved den Helligånd giver tilkjende, at vejen til helligdommen endnu ikke er aabnet, saalænge det forreste tabernakel har sin plads,


Danish Bible (LB) 1866
Public Domain