A A A A A


Vyhledávání

Židům 1:10
"Ty jsi, Pane, na počátku učinil zemia nebesa jsou dílo tvých rukou.


Židům 1:11
Nebesa se rozplynou, ale ty zůstaneš.


Židům 7:26
Takového velekněze jsme potřebovali: svatého, nevinného, neposkvrněného, odděleného od hříšníků a vyššího než sama nebesa,


2 Petrův 3:10
Den soudu přijde tak náhle a nečekaně jako zloděj v noci. V ten den zmizí nebesa s děsivým rachotem, hmota se bude žárem rozkládat a země se vším, co je na ní, bude spálena.


2 Petrův 3:12
Dokazujte, že na ten den čekáte a upřímně po něm toužíte. Je pravda, že v ten den nebesa shoří a hmota se rozplyne strašlivým žárem,


Zjevení Janovo 12:12
Jásejte nebesa! Jásejte, vy na nebi! Ale běda zemi a moři. Vrhl se na vás ďábel a zuří - ví, jak málo času mu zbývá."


Czech Bible (SNC) 2000
Biblica