A A A A A


Vyhledávání

Římanům 7:25
Díky Bohu existuje. Je tu cesta, kterou nám otevřel Ježíš Kristus.


Římanům 8:34
Kdo nás odsoudí, když naším obhájcem je sám Ježíš Kristus?


Římanům 13:14
Všechno vaše jednání ať určuje Ježíš Kristus. Nevěnujte příliš pozornosti tělu, abyste se nestali otroky jeho potřeb.


Římanům 15:6
Tak si to přál Ježíš Kristus, abyste jednomyslně oslavovali Boha, jeho Otce.


Římanům 16:20
Bůh, dárce pokoje, už brzo rozdrtí satana u vašich nohou. Náš Pán Ježíš Kristus ať vás obdaří svou milostí.


Czech Bible (SNC) 2000
Biblica