A A A A A


Vyhledávání

Matouš 18:2
I přivolal dítě, postavil je doprostřed mezi ně


Marek 3:3
I řekne tomu člověkovi s uschlou rukou: „Postav se doprostřed!“


Marek 9:36
A vzal dítě, postavil je doprostřed mezi ně, a když je objal, řekl jim:


Lukáš 4:35
Ale Ježíš mu pohrozil slovy: „Zmlkni a vyjdi z něho!“I hodil jím zlý duch doprostřed, vyšel z něho a vůbec mu neuškodil.


Lukáš 5:19
Když neměli kudy ho pronést pro zástup, vystoupili na střechu a mezi cihlami ho spustili s ložem doprostřed před Ježíše.


Lukáš 6:8
On však věděl o jejich myšlenkách. A řekl tomu člověkovi s uschlou rukou: „Vstaň a postav se doprostřed!“I vstal a postavil se.


Jan 8:3
Tu k němu přivedou vykladatelé Písma a farizeové ženu přistiženou při cizoložství, postaví ji doprostřed


Skutky Apoštolské 4:7
I postavili je doprostřed a dotazovali se: „Jakou mocí anebo jakým jménem jste to vy učinili?“


Skutky Apoštolské 17:22
Pavel se tedy postavil doprostřed Areopagu a mluvil: „Athéňané! Pozoruji, že jste po každé stránce velice náboženští.


Czech Bible 1951
Public Domain