A A A A A


Vyhledávání

Filipským 3:8
Ano, já pokládám to všechno proti vznešenosti poznání Ježíše Krista, Pána svého, za škodu. Pro něho jsem se všeho toho vzdal a pokládám to za brak, abych získal Krista a osvědčil se v něm takovým,


Czech Bible 1947
Public Domain