A A A A A


Traži

Marku 10:21
Isus ga je pogledao, zavolio ga i rekao mu: »Jedno ti nedostaje: idi i prodaj sve što imaš, podijeli siromašnima i imat ćeš blago na Nebu. Zatim dođi i slijedi me.«


Ivanu 11:5
Isus je volio Martu, njezinu sestru i Lazara.


Ivanu 11:36
»Gledajte kako ga je volio«, govorili su Židovi.


Ivanu 13:1
Približavao se blagdan Pashe. Isus je znao da je došlo vrijeme kad će napustiti ovaj svijet i poći k Ocu. Volio je one koji su njegovi na ovom svijetu, a sada im je tu ljubav iskazao kao nikad prije.


Ivanu 13:23
Jedan od njegovih učenika, kojega je Isus jako volio, sjedio je pokraj njega.


Ivanu 13:34
Dajem vam novu zapovijed: Volite jedan drugoga! Kako sam ja volio vas, tako i vi trebate voljeti jedan drugoga.


Ivanu 15:9
Kao što je Otac volio mene, i ja sam volio vas. Ostanite u mojoj ljubavi.


Ivanu 15:12
Moja zapovijed glasi: volite jedan drugoga kao što sam ja volio vas!


Ivanu 15:19
Da pripadate svijetu, svijet bi vas volio kao svoje. Ali vi ne pripadate svijetu jer sam vas ja izabrao iz njega. To je razlog zašto vas svijet mrzi.


Ivanu 17:23
Ja ću biti u njima, a ti u meni. Tako će i oni postati doista jedno. A svijet će vidjeti da si me ti poslao i da si njih volio kao što si volio mene.


Ivanu 17:24
Oče, htio bih da oni koje si mi dao budu sa mnom, da vide slavu koju si mi dao. Jer, ti si me volio prije postanka svijeta.


Ivanu 19:26
Isus je spazio svoju majku i nedaleko od nje učenika, kojeg je jako volio, te je rekao majci: »Draga ženo, evo ti sina!«


Ivanu 20:2
Otrčala je i pronašla Šimuna Petra i drugog učenika, onoga kojeg je Isus jako volio, i rekla im: »Uzeli su Gospodina iz groba i ne znamo kamo su ga položili.«


Ivanu 21:7
Tada je učenik, kojeg je Isus volio, rekao Petru: »To je Gospodin!« Kad je Šimun čuo da je to Gospodin, obukao se, jer je bio skinuo ogrtač, i skočio u jezero.


Ivanu 21:20
Petar se osvrnuo i vidio učenika kojeg je Isus volio kako ide za njima. To je bio onaj učenik koji se za večerom naslonio Isusu na grudi i upitao: »Gospodine, tko će te izdati?«


Rimljanima 8:37
Bez obzira na sve to, mi ipak silno pobjeđujemo po onome koji nas je volio.


Rimljanima 9:13
Kao što piše u Svetom pismu: »Jakova sam volio, a Ezava mrzio.«


Rimljanima 9:25
Kao što piše u Svetom pismu u Hošeinoj knjizi: »One koji nisu moj narod prozvat ću svojim narodom i onima koje nisam volio reći ću da ih volim.


1 Korinæanima 7:7
Volio bih kad bi svi ljudi mogli biti kao ja, ali svaki čovjek ima svoj dar od Boga — jedan ima ovakav dar, a drugi onakav.


1 Korinæanima 14:5
Volio bih da svi imate dar govorenja tuđim jezicima, ali još bih više volio da prorokujete. Onaj tko prorokuje, važniji je od onoga koji govori u jezicima, osim ako taj koji govori u jezicima ne protumači što je rekao, da bi cijela Crkva bila duhovno ojačana.


Galaæanima 2:20
Ne živim više ja, nego Krist živi u meni. Život, koji sada živim u svom tijelu, živim po vjeri u Božjega Sina koji me volio i predao samoga sebe da me spasi.


Galaæanima 4:20
Volio bih biti s vama u ovom trenutku i razgovarati na drugi način jer ne znam što učiniti s vama.


Efežanima 5:2
Živite životom ljubavi. Volite druge onakvom ljubavlju kakvom je Krist volio nas, kad je prinio samoga sebe radi nas kao mirisni prinos i Bogu ugodnu žrtvu.


Efežanima 5:25
Muževi, volite svoje žene kao što je Krist volio Crkvu i dao svoj život za nju.


Kološanima 3:12
Bog vas je izabrao, volio i učinio svetima, stoga se obucite u milosrđe, dobrotu, poniznost, blagost i strpljivost.


2 Timoteju 4:10
Dema me napustio jer je više volio ovaj svijet pa je otišao u Solun. Krescent je otišao u Galaciju, a Tit u Dalmaciju.


1 Ivanu 4:10
U ovome se sastoji ljubav: nismo mi voljeli Boga, nego je on volio nas i poslao svoga Sina da bude žrtva koja uklanja naše grijehe .


1 Ivanu 4:11
Dragi moji prijatelji, ako je Bog tako volio nas, onda i mi moramo voljeti jedni druge.


1 Ivanu 4:19
Mi volimo jer je Bog prvi volio nas.


Otkrivenje 3:9
Postoji sinagoga koja pripada Sotoni. Ljudi u njoj kažu da su Židovi, ali nisu, nego lažu. Prisilit ću ih da dođu i poklone se pred tvojim nogama i dat ću im na znanje da sam te zavolio.


Croatian Bible (SHP) 2019
Biblija: Suvremeni Hrvatski Prijevod (SHP) @ 2019 Bible League International