A A A A A


Traži

Mateju 9:2
Tada su mu donijeli nepokretnog čovjeka koji je ležao na postelji. Kad je Isus vidio kolika je njihova vjera, rekao je nepokretnomu: »Samo hrabro, mladiću! Oprošteni su ti grijesi!«


Mateju 9:22
Isus se okrenuo, ugledao ženu i rekao: »Samo hrabro, kćeri! Tvoja te vjera ozdravila.« I žena je ozdravila istoga trena.


Mateju 12:39
A Isus im je odgovorio: »Zao i nevjeran naraštaj traži znak. No neće mu se dati nikakav drugi znak osim znaka proroka Jone .


Mateju 14:31
Isus je odmah ispružio ruku, uhvatio ga i rekao mu: »Premala je tvoja vjera. Zašto si posumnjao?«


Mateju 15:28
Isus joj je tada odgovorio: »O, ženo, velika je tvoja vjera! Neka ti bude kako želiš!« I istoga je trena ozdravila njezina kći.


Mateju 16:4
Zao i nevjeran naraštaj traži znak, ali neće dobiti drugi znak osim znaka proroka Jone .« Tada ih je ostavio i otišao.


Mateju 16:8
Isus je znao o čemu razgovaraju pa je rekao: »Vaša je vjera premala. Zašto raspravljate među sobom o tome što nemate kruha?


Mateju 17:20
Odgovorio im je: »Zbog svoje nevjere. Istinu vam kažem: da je vaša vjera velika samo kao gorušičino sjeme , mogli biste ovoj planini reći da se pomakne i ona bi se pomaknula. Ništa vam ne bi bilo nemoguće.«


Marku 5:34
Isus joj je na to rekao: »Kćeri, tvoja te vjera ozdravila. Idi u miru i budi zdrava od svoje bolesti!«


Marku 10:52
Isus mu je rekao: »Idi! Tvoja te vjera ozdravila.« I slijepac je odmah progledao te pošao za Isusom.


Marku 13:34
To je poput čovjeka koji odlazi na put. Ostavlja svoju kuću i svakom slugi povjerava neku dužnost, a vrataru naređuje da pazi.


Luki 7:50
A on joj je rekao: »Tvoja te vjera spasila. Idi u miru!«


Luki 8:25
Zatim je rekao učenicima: »Gdje vam je vjera?« A oni su bili zapanjeni i zastrašeni te su govorili jedan drugome: »Tko je ovaj čovjek da zapovijeda čak i vjetru i vodi, a oni mu se pokoravaju?«


Luki 8:48
A Isus joj je na to rekao: »Kćeri, tvoja te vjera ozdravila. Idi u miru!«


Luki 17:6
A Gospodin im je odgovorio: »Kad bi vam vjera bila velika kao gorušičino zrno, mogli biste reći ovom dudu: ‘Iščupaj se s korijenom i posadi u more’ i on bi vas poslušao.«


Luki 17:19
Zatim mu je rekao: »Ustani i idi! Tvoja te vjera ozdravila.«


Luki 18:42
Isus mu je rekao: »Progledaj, tvoja te vjera ozdravila!«


Luki 19:17
Gospodar mu je rekao: ‘Dobro si napravio, dobri slugo! Zato što si bio vjeran u malome, vladat ćeš nad deset gradova.’


Luki 22:32
No ja sam molio za tebe da tvoja vjera ne klone. A ti, kada mi se vratiš, učvrsti svoju braću!«


Ivanu 2:24
No Isus se njima nije povjeravao jer je dobro poznavao kakvi su ljudi.


Djela Apostolska 3:16
Zbog vjere u Isusa, ovaj čovjek, kojeg vidite i poznajete, dobio je snagu. Da, vjera u njega donijela je, pred svima vama, potpuno ozdravljenje ovom čovjeku.


Djela Apostolska 18:5
Kad su Sila i Timotej stigli iz Makedonije, Pavao je sve svoje vrijeme posvetio propovijedanju Radosne vijesti. Uvjeravao je Židove da je Isus — Mesija.


Djela Apostolska 19:8
Pavao je zatim otišao u sinagogu. Ondje je tri mjeseca hrabro govorio i raspravljao sa Židovima. Uvjeravao ih je da prihvate Božje kraljevstvo.


Djela Apostolska 20:32
A sada vas povjeravam Bogu i poruci o njegovoj milosti. Ona vas može ojačati i obdariti blagoslovima, kao i sve Božje svete ljude.


Djela Apostolska 22:12
Ondje se nalazio čovjek po imenu Ananija , vjeran vršilac Zakona. Njega su cijenili svi tamošnji Židovi.


Rimljanima 3:4
Nikako! Bog će ostati vjeran u svim svojim obećanjima premda su svi ljudi lažljivci, kao što piše u Svetom pismu: »Pokazat ćeš se pravednim u svemu što kažeš i pobijedit ćeš kad te budu optuživali.«


Rimljanima 4:5
Čovjek se ne može opravdati pred Bogom svojim djelima, ali ako vjeruje u Boga koji opravdava grešnike, vjera će mu se uračunati kao pravednost.


Rimljanima 4:9
Je li ta sreća ograničena samo na obrezane ili vrijedi i za neobrezane? Naravno, vrijedi i za neobrezane jer smo već prije rekli: »Abrahamu se njegova vjera uračunala kao pravednost.«


Rimljanima 4:10
A kad mu se vjera pripisala kao pravednost? Dok je bio obrezan ili neobrezan? Ne kad je bio obrezan, nego dok je još bio neobrezan.


Rimljanima 4:14
Ako poštujući Zakon ljudi mogu naslijediti Božja obećanja, onda je vjera postala beznačajna i obećanje ne vrijedi ništa.


Rimljanima 4:19
Abraham je dobro znao da je prošao dob kada može imati djecu jer je imao skoro stotinu godina. Znao je isto tako da Sara ne može rađati, ali nije mu oslabjela vjera.


Rimljanima 4:22
Zato se »njegova vjera uračunala kao pravednost« .


Rimljanima 4:24
nego i za nas. Naša će vjera biti prihvaćena da nas opravda pred Bogom. To će se dogoditi nama koji vjerujemo u Boga koji je uskrisio od mrtvih našega Gospodina Isusa.


Rimljanima 10:17
Vjera dolazi kada slušamo Radosnu vijest, a ta se vijest čuje kroz propovijedanje poruke o Kristu.


Rimljanima 14:1
Primite u svoju zajednicu one čija je vjera slaba, ali nemojte se s njima prepirati zato što vam se razlikuju mišljenja.


Rimljanima 14:2
Netko misli da smije jesti bilo koju hranu, ali onaj čija je vjera slaba misli da smije jesti samo povrće.


Rimljanima 15:1
Mi, koji imamo jaku vjeru, moramo pomoći onima čija je vjera slaba, a ne samo udovoljavati sebi.


Rimljanima 15:2
Svatko od nas neka se trudi ugoditi drugima i neka im nastoji koristiti kako bi njihova vjera ojačala.


1 Korinæanima 1:9
Vjeran je Bog koji vas je pozvao da dijelite život s njegovim Sinom Isusom Kristom, našim Gospodinom.


1 Korinæanima 2:5
da se vaša vjera ne bi temeljila na ljudskoj mudrosti, već na Božjoj snazi.


1 Korinæanima 10:13
Sva iskušenja, kojima ste bili podvrgnuti, zajednička su svim ljudima. No Bog je vjeran i neće dopustiti da budete kušani više od onoga što možete podnijeti. On će se pobrinuti da možete izaći iz tog iskušenja, tako da ga možete izdržati.


1 Korinæanima 13:13
Dakle, ovo troje preostaje: vjera, nada i ljubav, a najveća je od njih — ljubav.


1 Korinæanima 15:14
A ako Krist nije ustao od mrtvih, onda je naše propovijedanje beskorisno, a isto tako i vaša vjera.


1 Korinæanima 15:17
Ako pak Krist nije uskrsnuo, vaša je vjera beskorisna; još uvijek ste u svojim grijesima,


2 Korinæanima 5:11
Budući da znamo što znači bojati se Gospodina, uvjeravamo ljude. Bog nas potpuno poznaje, ali ja se nadam da nas i vi potpuno poznajete.


2 Korinæanima 10:15
Ne hvalimo se prekomjerno ni tuđim radom. No nadamo se da će vaša vjera rasti i da će se naš rad širiti među vama u okviru našeg područja djelovanja.


Galaæanima 3:23
Prije negoli je došla vjera bili smo zarobljeni Zakonom, dok nije došlo vrijeme da se objavi vjera.


Galaæanima 3:25
Ali, sada, otkako je došla vjera, nismo više pod nadzorom skrbnika.


Galaæanima 5:6
U Kristu Isusu ni obrezanje ni neobrezanje nemaju nikakve vrijednosti. Vrijedi samo vjera koja se iskazuje u ljubavi.


Galaæanima 5:8
Takvo uvjeravanje protiv istine ne dolazi od Boga koji vas je pozvao.


Efežanima 4:5
Jedan je Gospodin, jedna vjera i jedno krštenje.


Kološanima 2:18
Neki ljudi uživaju u samoodricanju. Govore o štovanju anđela i tvrde da su to vidjeli u svojim viđenjima. Ne dopustite da vam takvi uskraćuju pravo na nebesku nagradu, uvjeravajući vas kako na to nemate pravo jer ne činite kao i oni. Oni su bezrazložno napuhani svojom zemaljskom pameću i


1 Solunjanima 1:8
Božja se poruka od vas nadaleko pročula, ne samo u Makedoniji i Ahaji već je vaša vjera u Boga posvuda postala poznata. Zbog toga ne moramo o njoj ništa govoriti.


1 Solunjanima 5:24
Bog, koji vas zove, sigurno će to učiniti jer je vjeran.


2 Solunjanima 1:3
Braćo i sestre, uvijek moramo zahvaljivati Bogu za vas. Tako i dolikuje jer vaša vjera sve više raste. Raste i ljubav koju imate jedni za druge.


2 Solunjanima 3:3
No Gospodin je vjeran. On će vas ojačati i čuvati od Zloga.


1 Timoteju 1:18
Povjeravam ti ovu zapovijed, Timoteju, sine moj, u skladu s proroštvima koja su u prošlosti o tebi izrečena. Slijedi ta proroštva i vodi pravednu bitku.


2 Timoteju 1:5
Prisjećam se i tvoje iskrene vjere, koju je prvo imala tvoja baka Loida, a zatim i tvoja majka Eunika. Uvjeren sam da je takva i tvoja vjera.


2 Timoteju 2:13
Ako smo nevjerni, on ostaje vjeran, jer sam sebe ne može poreći.


Titu 1:2
Ta vjera i spoznaja temelje se na nadi u vječni život koji nam je Bog obećao prije početka vremena, a Bog nikad ne laže.


Hebrejima 3:2
On je bio vjeran Bogu, koji ga je poslao i postavio velikim svećenikom, baš kao što je i Mojsije bio vjeran i učinio sve onako kako je Bog želio da bude u Božjoj kući.


Hebrejima 3:5
Mojsije je, doduše, bio vjeran u cijeloj Božjoj kući kao sluga i govorio je o onome što će Bog objaviti u budućnosti.


Hebrejima 11:1
Vjera je sigurnost u ono čemu se nadamo i dokaz za ono što ne vidimo.


Jakova 2:14
Braćo moja i sestre, ako tko ima vjere, a ne čini ništa, onda ni njegova vjera ne vrijedi ništa. Može li ga spasiti takva vjera? Ne!


Jakova 2:20
O, nerazumni čovječe! Želiš li se uvjeriti da je vjera bez djela beskorisna?


Jakova 2:22
Vidiš da je njegova vjera surađivala s njegovim djelima. Vjera je s djelima postala savršena.


Jakova 2:26
Kao što je tijelo mrtvo bez duha, i vjera je mrtva bez djela.


1 Petrova 1:7
No kušnje su potrebne kako bi se pokazala vrijednost vaše vjere. Ona je vrednija od zlata koje propada, ali iskušava se i vatrom. Nakon što je vaša vjera prokušana, primit ćete hvalu, slavu i čast od Boga kad se otkrije Isus Krist.


1 Petrova 1:21
Po njemu vjerujete u Boga koji ga je uskrisio iz smrti i proslavio. Zato su vaša vjera i nada položeni u Boga.


1 Petrova 4:19
Dakle, oni koji trpe, jer je to Božja volja, neka čineći dobro povjere svoje duše Stvoritelju koji će im biti vjeran!


1 Ivanu 1:9
Ako priznajemo svoje grijehe, Bog, koji je vjeran i pravedan, oprostit će nam grijehe i očistiti nas od sve nepravednosti koju smo učinili.


1 Ivanu 4:1
Dragi moji prijatelji, mnogo se lažnih proroka pojavilo u svijetu. Nemojte vjerovati svakom tko tvrdi da ima Božjeg Duha! Provjeravajte duhove kako biste vidjeli jesu li od Boga!


Otkrivenje 2:10
Ne boj se onoga što ćeš pretrpjeti. Kažem ti, đavao će neke od vas baciti u zatvor kako bi vas podvrgao kušnji. Trpjet ćete »deset dana«. Ali budi vjeran, čak i ako moraš umrijeti, pa ću ti dati vijenac života!


Otkrivenje 2:19
znam tvoja djela. Poznata mi je tvoja ljubav, tvoja vjera, tvoje služenje i tvoja ustrajnost. I znam da sada činiš više nego što si činio u početku.


Croatian Bible (SHP) 2019
Biblija: Suvremeni Hrvatski Prijevod (SHP) @ 2019 Bible League International