A A A A A


Traži

Luki 2:30
Jer, moje su oči vidjele spasenje


Luki 3:6
I svi će vidjeti Božje spasenje!’«


Luki 19:9
Isus mu je rekao: »Danas je spasenje došlo u ovu kuću jer je i ovaj čovjek Abrahamov sin.


Ivanu 4:22
Vi ne znate što štujete. Mi, Židovi, znamo jer spasenje dolazi od nas.


Djela Apostolska 13:47
Evo što nam je zapovjedio Gospodin: ‘Postavio sam te za svjetlo drugim narodima, da doneseš spasenje u sve dijelove svijeta.’«


Djela Apostolska 27:20
Danima nismo vidjeli ni sunca ni zvijezda. Šibala nas je strašna oluja, a sve naše nade u spasenje su se raspršile.


Djela Apostolska 28:28
Stoga, znajte: Bog šalje ovo spasenje nežidovima. Oni će ga poslušati!«


Rimljanima 7:25
Hvala Bogu za spasenje po našem Gospodinu Isusu Kristu! U umu se, dakle, pokoravam Božjem zakonu, ali tjelesna narav čini da se pokoravam zakonu grijeha.


Rimljanima 13:11
Radite tako kao što vam govorim jer znate u kakvom vremenu živimo. Došlo je vrijeme da se probudite iz sna jer nam je spasenje bliže nego što nam je bilo kad smo postali vjernici.


2 Korinæanima 1:6
Ako smo pritisnuti nevoljama, to je za vašu utjehu i spasenje. Ako smo utješeni, to je da bismo vas utješili da možete strpljivo podnositi iste patnje koje i mi podnosimo.


Efežanima 6:17
Uzmite spasenje kao kacigu i mač Duha — Božju riječ.


1 Solunjanima 5:9
Jer, Bog nas nije izabrao da bismo trpjeli njegov bijes, nego da primimo spasenje po našem Gospodinu Isusu Kristu.


2 Solunjanima 2:13
Moramo uvijek zahvaljivati Bogu za vas, braćo i sestre, koje voli Bog. Bog vas je od početka izabrao za spasenje, koje se ostvaruje posvećenjem Duha i vjerom u istinu.


2 Solunjanima 2:14
Na to vas je spasenje Bog pozvao Radosnom viješću koju smo vam mi propovijedali. Tako ćete sudjelovati u slavi našega Gospodina Isusa Krista.


2 Timoteju 2:10
Zato sve to podnosim, radi Božjih izabranika, da bi i oni postigli spasenje u Isusu Kristu, a zajedno s njim i vječnu slavu.


Hebrejima 1:14
Svi su anđeli, duhovi u božanskoj službi, poslani da pomažu onima koji će naslijediti spasenje.


Hebrejima 2:3
Kako ćemo izbjeći kaznu ako zanemarimo tako veliko spasenje? To je spasenje prvi najavio Gospodin, a potom su nam ga potvrdili oni koji su ga čuli.


Hebrejima 2:10
Bog, koji je sve stvorio prema svojoj volji, želio je imati mnogo sinova koji će sudjelovati u njegovoj slavi pa je bilo potrebno da kroz patnju učini savršenim onoga koji ih vodi u spasenje.


Hebrejima 6:9
Iako ovako govorimo, dragi prijatelji, za vas smo sigurni da vas čeka bolje, ono što ide uz spasenje.


Hebrejima 9:28
Tako je i Krist bio prinesen kao žrtva samo jednom, da ponese grijehe mnogih. Krist će doći drugi put, ne da izbriše grijeh, nego da donese spasenje onima koji ga čekaju.


Hebrejima 10:39
No mi nismo poput onih koji otpadaju, za propast. Mi smo oni koji vjeruju, za spasenje duše.


1 Petrova 1:5
Vi ste po vjeri zaštićeni Božjom silom da primite spasenje koje će se otkriti na kraju vremena.


1 Petrova 1:9
jer postižete cilj svoje vjere: spasenje duša.


1 Petrova 1:10
To su spasenje marljivo tražili i ispitivali proroci, i prorokovali vam o milosti.


2 Petrova 3:15
I zapamtite da Božja strpljivost znači spasenje, kao što vam je naš dragi brat Pavao pisao po mudrosti koja mu je bila darovana.


Otkrivenje 7:10
Vikali su jakim glasom: »Spasenje pripada našem Bogu koji sjedi na prijestolju i Janjetu!«


Otkrivenje 12:10
Tada sam začuo kako jaki glas na nebu kaže: »Sada je stiglo spasenje i moć i Kraljevstvo našega Boga. Njegov Mesija pokazao je svoju vlast. Jer, zbačen je tužitelj naše braće. On ih je danonoćno optuživao pred našim Bogom.


Otkrivenje 19:1
Nakon toga, čuo sam nešto poput buke velikog mnoštva na Nebu kako viče: »Aleluja! Spasenje, slava i moć pripadaju našem Bogu.


Croatian Bible (SHP) 2019
Biblija: Suvremeni Hrvatski Prijevod (SHP) @ 2019 Bible League International