A A A A A


Traži

Mateju 1:21
Ona će roditi sina, a ti ga nazovi Isus , jer će spasiti svoj narod od njegovih grijeha.«


Mateju 3:6
Priznavali su svoje grijehe, a Ivan ih je krstio uranjajući ih u rijeku Jordan.


Mateju 5:29
Stoga, ako te tvoje desno oko navodi na grijeh, izvadi ga i baci! Bolje ti je izgubiti jedan dio tijela nego da ti cijelo tijelo bude bačeno u pakao.


Mateju 5:30
Ako te tvoja desna ruka navodi na grijeh, odsijeci je i baci! Bolje ti je izgubiti jedan dio tijela nego da ti cijelo tijelo bude bačeno u pakao.«


Mateju 9:6
No znajte da Sin Čovječji ima vlast opraštati grijehe na Zemlji.« Zatim je rekao nepokretnomu: »Ustani, uzmi svoj ležaj i idi kući!«


Mateju 12:31
Zato vam kažem: svaki grijeh i kleveta oprostit će se ljudima, ali kleveta protiv Svetog Duha neće se oprostiti.


Mateju 13:41
Sin Čovječji poslat će svoje anđele i oni će iz njegova Kraljevstva ukloniti sve one koji druge navode na grijeh i sve one koji čine zlo.


Mateju 18:6
»Ali ako tko navede na grijeh jednoga od ovih malenih, koji vjeruju u mene, bolje bi mu bilo da mu objese mlinski kamen oko vrata i da ga utope u dubini mora.


Mateju 18:7
Jao ljudima u svijetu jer čine stvari koje navode na grijeh! No takve stvari moraju doći. No jao onomu po kome dolaze!


Mateju 18:8
Stoga, ako te ruka ili noga navodi na grijeh, odsijeci je i baci od sebe! Bolje ti je ući u vječni život bez ruke ili noge nego da s obje ruke i noge budeš bačen u vječni plamen.


Mateju 18:9
Zato, ako te tvoje oko navodi na grijeh, iskopaj ga i baci od sebe! Bolje ti je ući u vječni život samo s jednim okom nego da s oba oka budeš bačen u pakleni plamen.«


Mateju 26:28
»Pijte iz nje svi, jer ovo je moja krv koja utemeljuje novi Savez i prolijeva se za mnoge, za oproštenje njihovih grijeha.


Marku 1:4
Tada se pojavio Ivan koji je krstio ljude u pustinji. Govorio je da se trebaju krstiti u znak obraćenja za oproštenje grijeha.


Marku 1:5
Svi iz Judeje i Jeruzalema dolazili su k njemu, ispovijedali svoje grijehe, a potom ih je Ivan krstio u rijeci Jordan.


Marku 2:7
»Zašto ovaj tako govori? On vrijeđa Boga! Tko može opraštati grijehe, osim samoga Boga?«


Marku 2:10
Ali neka znate da Sin Čovječji ima vlast na Zemlji opraštati grijehe:


Marku 3:29
Ali onome tko vrijeđa Svetog Duha, nikada neće biti oprošteno. Naprotiv, bit će zauvijek kriv za taj grijeh.«


Marku 9:42
»Ako netko navede na grijeh jednoga od ovih malenih, koji vjeruju u mene, bilo bi mu bolje da mu objese mlinski kamen oko vrata i bace ga u more.


Marku 9:43
Ako vas ruka navodi na grijeh — odsijecite je! Bolje je ući u život osakaćen nego imati dvije ruke i otići u pakao, gdje gori neugasiva vatra.


Marku 9:45
Ako vas noga navodi na grijeh — odsijecite je! Bolje je ući u život osakaćen nego imati dvije noge i biti bačen u pakao.


Marku 9:47
Ako vas oko navodi na grijeh, iskopajte ga! Bolje je ući u Božje kraljevstvo s jednim okom nego imati oba i biti bačen u pakao.


Marku 11:25
I uvijek kada molite, oprostite ako što imate protiv koga, da vaš nebeski Otac oprosti i vama vaše grijehe.«


Luki 1:77
Donijet ćeš ljudima saznanje o spasenju kroz oproštenje njihovih grijeha.


Luki 5:21
Na to su učitelji Zakona i farizeji u sebi počeli razmišljati: »Tko je ovaj što huli? Tko, osim Boga, može opraštati grijehe?«


Luki 5:24
Sin Čovječji ima vlast na Zemlji opraštati grijehe. Ako kažem ovom čovjeku: ‘Ustani i hodaj!’, znat ćete da uistinu imam vlast.« Zatim je rekao uzetome: »Govorim tebi, mladiću, ustani, uzmi svoj ležaj i idi kući!«


Luki 7:49
Na to su oni koji su jeli s njim počeli govoriti jedan drugome: »Tko je ovaj da čak i grijehe oprašta?«


Luki 11:4
I oprosti nam naše grijehe, jer i mi opraštamo svim svojim dužnicima! I ne daj da budemo kušani!’«


Luki 17:1
Isus je rekao svojim učenicima: »Neizbježno je da će se događati stvari koje navode ljude na grijeh, ali jao onome tko to čini!


Luki 17:2
Bilo bi bolje za njega da mu objese mlinski kamen oko vrata i bace ga u more nego da navede na grijeh jednoga od ovih malenih.


Ivanu 1:29
Sutradan je Ivan vidio Isusa kako mu prilazi i rekao: »Gledajte Janje Božje , on uzima na sebe grijehe svijeta.


Ivanu 8:34
Isus im je odgovorio: »Istinu vam kažem. Svatko tko griješi, rob je grijehu.


Ivanu 8:46
Tko mi među vama može dokazati grijeh? Ako govorim istinu, zašto mi ne vjerujete?


Ivanu 9:34
Odvratili su mu: »Pun si grijeha od rođenja i ti bi nas nečemu učio!« I izbacili su ga iz sinagoge.


Ivanu 9:41
»Kad biste bili slijepi«, odvratio im je Isus, »ne biste imali grijeha, ali sada kažete: ‘Vidimo’. Time vaš grijeh ostaje.«


Ivanu 15:22
Da nisam došao i govorio im, ne bi bili krivi za grijeh. No sada nemaju isprike za svoj grijeh.


Ivanu 15:24
Među njima sam učinio djela koja nikad nitko nije učinio. Da ih nisam učinio, ne bi bili krivi za grijeh. No vidjeli su djela koja sam učinio, a ipak mrze i mene i mog Oca.


Ivanu 16:8
A kad on dođe, dokazat će svijetu da su krivo shvaćali grijeh, pravednost i Božji sud.


Ivanu 19:11
»Ti nada mnom ne bi imao nikakvu vlast«, odgovorio mu je Isus, »da ti je nije dao Bog. Zato je grijeh onoga tko me tebi predao veći nego tvoj.«


Ivanu 20:23
Kome oprostite grijehe, oprošteno im je. Ako kome ne oprostite grijehe, nije im oprošteno.«


Djela Apostolska 7:60
Onda je pao na koljena i iz svega glasa povikao: »Gospodine, ne uzmi im ovo za grijeh!« Nakon što je izgovorio te riječi, izdahnuo je.


Djela Apostolska 8:23
Vidim da si pun gorčine i rob grijehu.«


Djela Apostolska 10:43
Svi proroci govore o njemu i o tome da svatko tko u njega vjeruje, prima oproštenje grijeha po njegovom imenu.«


Djela Apostolska 13:38
Dakle, braćo, trebali biste znati da vam se po njemu daje oproštenje grijeha.


Djela Apostolska 22:16
A sada, ne čekaj ni trena! Ustani i krsti se! Operi se od svojih grijeha, zazivajući njegovo ime.’


Rimljanima 1:29
Puni su svih vrsta grijeha, pokvarenosti, pohlepe i zlobe. Njima vlada zavist, ubojstvo, svađa, prevara i podmukle nakane. Blate i ogovaraju jedni druge,


Rimljanima 2:12
Oni koji imaju Zakon, čine grijeh jednako kao i oni koji nikada nisu čuli za Zakon. Ako oni koji nemaju Zakona čine grijeh, isto tako će bez Zakona biti izgubljeni. A ako oni koji imaju Zakon čine grijeh, njima će se suditi po Zakonu.


Rimljanima 3:9
Što sve to znači? Jesmo li mi Židovi u prednosti pred drugima? Nismo! Već smo rekli da su i Židovi i nežidovi jednako pod grijehom.


Rimljanima 3:20
Ni jedan čovjek ne može se opravdati pred Bogom vršeći zapovijedi Zakona jer po Zakonu samo prepoznajemo grijeh.


Rimljanima 3:24
No opravdani su pred Bogom po njegovoj milosti, zbog oslobođenja od grijeha koje dolazi kroz Isusa Krista. To je Božji dar.


Rimljanima 3:25
Bog je poslao Isusa kao žrtvu pomirenja, da po njegovoj krvi budu pomireni s Bogom oni koji vjeruju. Na taj je način Bog pokazao svoju pravednost. Bio je pravedan i u prošlosti, dok je bio strpljiv i nije ih kaznio za njihove grijehe.


Rimljanima 4:8
Blagoslovljeni su oni čije grijehe Bog ne uračunava.«


Rimljanima 4:25
On je predan da umre za naše grijehe, a uskrsnuo je radi našeg opravdanja.


Rimljanima 5:12
Grijeh je došao u svijet preko jednog čovjeka, a po grijehu je došla i smrt. Zato svi ljudi umiru, jer su svi zgriješili.


Rimljanima 5:13
Grijeh je bio u svijetu prije nego što je postojao Zakon, ali grijeh se nikome ne uzima u obzir kad nema Zakona.


Rimljanima 5:15
Božji dar, međutim, nije kao Adamov grijeh. Jer, ako su mnogi umrli zbog grijeha jednog čovjeka — Adama, još je veća Božja milost i dar života što su ga mnogi primili milošću jednog čovjeka — Isusa Krista.


Rimljanima 5:18
Tako su, dakle, svi ljudi bili osuđeni zbog grijeha jednog čovjeka, no isto će tako zbog jednoga pravednog čina svi ljudi biti opravdani i imati istinski život.


Rimljanima 5:20
Zakon je uveden da ukaže na mnogobrojnost grijeha. No kad se grijeh umnožio, Bog je dao svoju milost u još većoj mjeri.


Rimljanima 5:21
To se dogodilo da bi, kao što je prije grijeh vladao smrću, na isti način Božja milost vladala pravednošću i donijela vječni život po Isusu Kristu, našem Gospodinu.


Rimljanima 6:2
Naravno da ne! Ali kako možemo mi, koji smo umrli grijehu, i dalje živjeti u grijehu?


Rimljanima 6:6
Znamo da je naša stara narav razapeta na križu s Kristom kako bi naša grešnost bila uništena i kako više ne bismo bili robovi grijehu.


Rimljanima 6:7
Onaj tko je umro, slobodan je od grijeha.


Rimljanima 6:10
Smrt, kojom je Krist umro, bila je smrt grijehu, jednom i zauvijek. Ali Krist sada ima novi život i taj je život s Bogom.


Rimljanima 6:11
Tako i vi smatrajte sebe mrtvima za grijeh, a živima za Boga u Kristu Isusu.


Rimljanima 6:12
Grijeh ne smije dalje vladati vama. Nemojte se pokoravati svojim grešnim željama!


Rimljanima 6:13
Ne dajte dijelove svoga tijela za oruđe kojim ćete činiti grijeh i zlo. Umjesto toga, prinesite Bogu sami sebe, kao one koji su umrli i ponovo oživjeli. Neka vaše tijelo i njegovi udovi budu namijenjeni samo za to da čine ono što je dobro i da služe Bogu.


Rimljanima 6:14
Grijeh više neće vladati vama jer više ne živite pod Zakonom, nego pod Božjom milošću.


Rimljanima 6:16
Kad se komu predate da mu služite poput roba, njemu ste poslušni i njegovi ste robovi. Robovi ste onoga koga slušate. Možete robovati grijehu, što će vas odvesti u smrt, ili možete robovati poslušnosti Bogu, što će vas opravdati.


Rimljanima 6:17
Bili ste robovi grijeha, ali hvala Bogu da ste ipak od srca poslušali ono što su vas učili.


Rimljanima 6:18
Oslobođeni ste grijeha i postali ste robovi pravednosti.


Rimljanima 6:20
Dok ste robovali grijehu, niste bili podložni pravednosti.


Rimljanima 6:22
A sada, kad ste slobodni od grijeha i kada ste postali Božji robovi, rezultat je vaše posvećenje Bogu, a krajnji je rezultat vječni život.


Rimljanima 6:23
Jer, plaća za grijeh je smrt, a dar što ga Bog daje jest vječni život po Isusu Kristu, našem Gospodinu.


Rimljanima 7:7
Što da kažemo? Znači li to da je Zakon isto što i grijeh? Naravno da ne! Ali ja ne bih znao što je grijeh da nije bilo Zakona. Na primjer, ne bih znao što znači željeti nešto što pripada drugome da u Zakonu ne piše: »Nemoj žudjeti za onim što pripada drugome.«


Rimljanima 7:8
Grijeh je iskoristio priliku i tom zapovijedi izazvao u meni sve moguće nedolične želje jer grijeh bez Zakona nema nikakve snage.


Rimljanima 7:9
To je bilo vrijeme u kojem sam živio bez Zakona. Ali kada sam saznao za zapovijed Zakona, tada je grijeh počeo živjeti,


Rimljanima 7:11
Grijeh je iskoristio priliku i prevario me. Iskoristio je zapovijed i ubio me njome.


Rimljanima 7:13
Znači li to da mi je dobra stvar donijela smrt? Naravno da ne! Ali grijeh, da bi se pokazao grijehom, iskoristio je dobru stvar da bi mi prouzročio smrt. To pokazuje kako je grijeh loš — pomoću dobre zapovijedi može proizvesti još gori ishod.


Rimljanima 7:14
Znamo da je Zakon duhovan. No ja nisam duhovan i podložan sam grijehu kao njegov rob.


Rimljanima 7:17
Zapravo, nisam ja taj koji radi te stvari, nego ih radi grijeh što živi u meni.


Rimljanima 7:20
Ako činim zlo, a to ne želim, očito to ne činim ja, nego grijeh koji živi u meni.


Rimljanima 7:23
ali vidim da u mojem tijelu djeluje drugi zakon. On se suprotstavlja zakonu koji je u mom umu i ja postajem zarobljenik toga zakona grijeha koji djeluje u mojem tijelu.


Rimljanima 7:25
Hvala Bogu za spasenje po našem Gospodinu Isusu Kristu! U umu se, dakle, pokoravam Božjem zakonu, ali tjelesna narav čini da se pokoravam zakonu grijeha.


Rimljanima 8:2
Jer, u Isusu Kristu je zakon Duha koji donosi život. Zakon života oslobodio te zakona grijeha koji donosi smrt.


Rimljanima 8:3
Zakon nam nije mogao pomoći zbog slabosti naše tjelesne naravi. No Bog je učinio ono što Zakon nije mogao: svom je Sinu dao tijelo isto kao i naše, kojim griješimo, i poslao ga na Zemlju da svojom smrću plati za grijehe. Tako je Bog upotrijebio ljudsko tijelo da u njemu uništi grijeh.


Rimljanima 8:10
A opet, ako je u vama Krist, vaša su tijela mrtva zbog grijeha, a Duh vam daje život jer ste opravdani pred Bogom.


Rimljanima 9:19
Netko će me pitati: »Ako Bog upravlja nama, zašto nas onda krivi za naše grijehe? Tko se može suprotstaviti njegovoj volji?«


Rimljanima 11:27
I kada uklonim njihove grijehe, sklopit ću savez s njima.«


Rimljanima 14:13
Stoga, prestanimo suditi jedni druge. Radije mislite na to da ne činite ništa što bi bilo zapreka bratu ili sestri, ili što bi ih navelo na grijeh.


Rimljanima 14:14
Znam i uvjeren sam u Gospodinu Isusu da ni jednu vrstu hrane, samu po sebi, nije grijeh jesti, osim za onoga tko smatra da je to grijeh.


Rimljanima 14:20
Nemojte uništavati Božje djelo zbog hrane. Sve vrste hrane smiju se jesti. Ali pogrešno je kad neki čovjek jede hranu koja drugog čovjeka navodi na grijeh.


Rimljanima 14:21
Bolje je da ne jedeš meso i da ne piješ vino te da ne radiš ništa što bi navelo tvoga brata ili sestru da upadne u grijeh.


Rimljanima 14:23
Ali onaj koji, iako nije siguran, jede hranu za koju misli da se ne smije jesti, sam sebe osuđuje. Kriv je zato što ne čini to iz čvrstog uvjerenja. Sve što se ne čini iz čvrstog uvjerenja je grijeh.


1 Korinæanima 1:30
Bog je izvor vašega života u Isusu Kristu. Krist je postao naša mudrost od Boga. Po njemu smo postali pravedni, posvećeni i oslobođeni od grijeha.


1 Korinæanima 5:8
Stoga, jedimo pashalnu gozbu: ne stari kruh sa starim kvascem — kruh grijeha i zloće, nego kruh bez kvasca — kruh dobrote i istine.


1 Korinæanima 6:18
Bježite od seksualnog nemorala! Neki od vas kažu: »Čovjekov grijeh nema ništa s tijelom«. Ali onaj tko čini seksualni grijeh, griješi protiv vlastitog tijela.


1 Korinæanima 7:28
Ali ako se oženiš, ne činiš grijeh. I ako se djevojka uda, ne čini grijeh. Ali imat ćete teškoće koje dolaze s brakom u ovome životu, a ja vas pokušavam poštedjeti.


1 Korinæanima 8:9
Samo pazite da ta vaša sloboda ne navede one slabije na grijeh.


1 Korinæanima 8:13
Tako, ako hrana koju jedem navodi drugog vjernika na grijeh, nikad više neću jesti meso da ne bih potaknuo svoga brata ili sestru na grijeh.


1 Korinæanima 10:8
Ne ulazite u seksualne grijehe, kao što su neki od njih činili, pa ih je dvadeset i tri tisuće poginulo u jedan dan!


1 Korinæanima 11:27
Dakle, tko god jede kruh i pije Gospodinovu čašu nedolično, bit će kriv za grijeh protiv Gospodinovog tijela i krvi.


1 Korinæanima 14:24
A ako svi proriču i uđe čovjek koji ne vjeruje ili ne razumije — uvidjet će svoj grijeh zbog svega što čuje i prosudit će ga sve što čuje.


1 Korinæanima 15:3
Ja sam vam predao prvo i najvažnije što sam i sâm primio: da je Krist umro radi naših grijeha, baš kao što piše u Svetom pismu,


1 Korinæanima 15:56
Žalac smrti je grijeh, a moć grijeha dolazi od Zakona.


2 Korinæanima 5:19
Bog je u Kristu pomirio svijet sa sobom i ljudima ne uračunava u krivnju njihove grijehe, a nama je pak povjerio poruku pomirenja.


2 Korinæanima 5:21
Krist je bio bez grijeha, ali Bog ga je učinio grijehom radi nas, da bismo u njemu postali pravedni pred Bogom.


2 Korinæanima 12:21
Bojim se da bi me, kad dođem, moj Bog mogao pred vama poniziti i ražalostiti zbog mnogih od vas koji su griješili i koji se još nisu obratili od nečistoće, seksualnih grijeha i sramote koju su počinili.


Galaæanima 1:4
koji je predao samog sebe za naše grijehe, da bi nas oslobodio od ovoga zlog svijeta u kojem živimo, u skladu s voljom Boga, našeg Oca.


Galaæanima 3:22
Ali Sveto pismo proglašava da je cijeli svijet zarobljen grijehom zato da obećanje bude dano po vjeri u Isusa Krista onima koji vjeruju.


Efežanima 1:4
U Kristu nas je izabrao prije nego što je stvorio svijet, da budemo sveti i bez grijeha pred njim.


Efežanima 1:7
Po Kristovoj smo krvi primili oslobođenje i oproštenje grijeha zbog bogatstva Božje milosti


Efežanima 2:1
Nekoć ste bili duhovno mrtvi zbog svojih prijestupa i grijeha.


Efežanima 2:2
Živjeli ste u grijehu, kao što živi svijet. Slijedili ste vladara zlih sila nad Zemljom, istog duha koji sada djeluje među onima koji su neposlušni Bogu.


Efežanima 4:26
»Kad se naljutite, pazite da ne počinite grijeh.« Ne dopustite da sunce zađe, a da se niste riješili ljutnje.


Efežanima 5:6
Ne dajte se prevariti praznim pričama onih koji opravdavaju takve grijehe. Bog se ljuti na takve neposlušne ljude.


Kološanima 1:14
koji je platio za našu slobodu i oproštenje grijeha.


Kološanima 2:13
Bili ste duhovno mrtvi zbog svojih grijeha i zbog toga što još niste bili oslobođeni svoje tjelesne naravi . No Bog nas je oživio zajedno s Kristom i oprostio nam sve naše grijehe,


1 Solunjanima 2:16
pokušavajući nas spriječiti u propovijedanju nežidovima, da bi se i oni mogli spasiti. Time su prevršili mjeru svojih grijeha i Božji je gnjev konačno pao na njih.


2 Solunjanima 2:3
Pazite da vas tko ne prevari na bilo koji način! Gospodinov dan neće doći dok ne dođe do otpada od Boga i dok se ne otkrije Čovjek Grijeha, koji će biti uništen .


2 Solunjanima 2:8
Tada će se pojaviti Čovjek Grijeha, a Gospodin Isus ubit će ga dahom svojih usta i uništiti svojim slavnim dolaskom.


2 Solunjanima 2:9
Čovjek Grijeha će doći uz Sotonino djelovanje. Imat će svakovrsne moći i izvoditi lažne znakove i čuda.


1 Timoteju 2:14
I nije Adam taj koji je bio prevaren, već je žena bila prevarena i pala u grijeh.


1 Timoteju 5:20
Pred cijelom Crkvom prekori one koji ustraju u grijehu, da bi ostali imali straha.


2 Timoteju 3:16
Svako je Sveto pismo nadahnuto od Boga i korisno za poučavanje, za upozoravanje na grijeh, za ispravljanje pogrešaka i za pouku o tome kako ispravno živjeti,


Titu 1:15
Čistima je sve čisto, a onima koji su uprljani grijehom i nevjernicima ništa nije čisto. Njima su okaljani razum i savjest.


Titu 2:14
On je predao samog sebe za nas, kako bi nas oslobodio od svakoga grijeha i učinio nas čistima, da budemo narod koji pripada samo njemu i koji se uvijek trudi činiti dobra djela.


Hebrejima 1:3
Sin odražava Božju slavu i vjerno prenosi Božji karakter. On sve održava svojom moćnom riječi. Nakon što je providio očišćenje od grijeha, sjeo je s desne strane Veličanstva na Nebu


Hebrejima 2:17
Stoga, Isus je morao u svemu postati poput svoje braće i sestara kako bi mogao biti njihov milosrdan i pouzdan vrhovni svećenik u Božjoj službi i ostvariti oproštenje njihovih grijeha.


Hebrejima 3:13
Naprotiv, ohrabrujte jedan drugoga svaki dan, dok je još na snazi ovo »danas«. Tako da nikoga od vas ne zavede grijeh i učini vaše srce tvrdim.


Hebrejima 5:1
Svaki vrhovni svećenik bira se među ljudima i postavlja pred Boga da prinosi darove i žrtve za grijehe.


Hebrejima 5:3
Zbog toga mora ponuditi žrtvu i za vlastite grijehe i za grijehe drugih.


Hebrejima 7:27
Nema potrebe da on, poput drugih velikih svećenika, svaki dan prinosi žrtve. Oni to najprije rade za svoje grijehe, a potom za grijehe drugih. On je to učinio jednom za sva vremena — kada je prinio samoga sebe.


Hebrejima 8:12
Jer, ja ću im oprostiti opačine i neću više pamtiti njihove grijehe.«


Hebrejima 9:7
No samo vrhovni svećenik ide u drugi dio šatora, i to samo jednom godišnje i nikada bez krvi koju prinosi za vlastite grijehe i za grijehe koje su ljudi počinili iz neznanja.


Hebrejima 9:15
Zbog toga je Krist posrednik Novoga saveza. Kristova je smrt donijela slobodu od grijeha počinjenih pod zapovijedima prvog saveza. Stoga, sada oni koje je Bog pozvao mogu primiti u vječni posjed sve što im je bio obećao.


Hebrejima 9:26
U tom bi slučaju Krist morao trpjeti mnogo puta od stvaranja svijeta. No Krist se pojavio sada, na kraju vremena, da jednom zauvijek svojom žrtvom ukloni grijeh.


Hebrejima 9:28
Tako je i Krist bio prinesen kao žrtva samo jednom, da ponese grijehe mnogih. Krist će doći drugi put, ne da izbriše grijeh, nego da donese spasenje onima koji ga čekaju.


Hebrejima 10:2
Da ih je Zakon mogao učiniti savršenima, tada se više ne bi prinosile žrtve. Božji bi štovatelji bili očišćeni jednom zauvijek i ne bi više osjećali krivnju za svoje grijehe.


Hebrejima 10:3
Naprotiv, tim se žrtvama svake godine obnavlja sjećanje na grijehe.


Hebrejima 10:4
Krv bikova i jaraca ne može izbrisati grijehe.


Hebrejima 10:6
Nisi bio zadovoljan žrtvama paljenicama ni prinosima za očišćenje grijeha.


Hebrejima 10:8
Prvo je rekao: »Ti ne želiš životinjske žrtve ni prinose, nisu ti po volji žrtve paljenice ni prinosi za grijeh«, premda je Zakon zahtijevao da se one prinose.


Hebrejima 10:11
Svaki svećenik svakodnevno obavlja svoju službu Bogu. Prinosi uvijek iznova iste žrtve, ali one nikada ne mogu ukloniti grijehe.


Hebrejima 10:12
Krist je, naprotiv, prinio samo jednu jedinu žrtvu za grijehe svih vremena. Tada je sjeo Bogu s desne strane


Hebrejima 10:17
Više se neću sjećati njihovih grijeha niti njihovih zlih djela.«


Hebrejima 10:18
Budući da su svi grijesi oprošteni, žrtve za grijehe više nisu potrebne.


Hebrejima 10:26
Ako namjerno nastavljamo griješiti nakon što smo spoznali istinu, tada nam ne preostaje više žrtva za grijeh.


Hebrejima 12:1
Stoga, budući da smo okruženi tolikim oblakom svjedoka, odbacimo svaki teret koji nas ometa i grijeh koji lako zavodi i ustrajno do kraja istrčimo utrku koja je pred nama.


Hebrejima 12:4
U borbi protiv grijeha još niste morali dati svoje živote.


Hebrejima 13:11
Vrhovni svećenik unosi krv životinja u Svetinju nad svetinjama kao žrtvu za grijehe. No tijela žrtvovanih životinja spaljuju se izvan tabora.


Jakova 1:15
Te zle želje rađaju grijeh, a kad grijeh sazrije, donosi smrt.


Jakova 2:9
Ali ako pokazujete pristranost, činite grijeh i Zakon vas osuđuje kao prekršitelje Zakona.


Jakova 4:8
Približite se Bogu i Bog će se približiti vama. Vi grešnici, očistite svoj život od grijeha ! Vi podvojenog uma , očistite svoja srca!


Jakova 4:17
Tko ne čini ono što zna da je dobro, čini grijeh.


Jakova 5:15
Molitva izgovorena s vjerom iscijelit će bolesnoga. Gospodin će ga ozdraviti. Ako je počinio grijehe, Gospodin će mu oprostiti.


Jakova 5:16
Dakle, ispovijedajte jedan drugome svoje grijehe i molite jedan za drugoga kako biste bili iscijeljeni. Molitva pravednog čovjeka moćna je i djelotvorna.


1 Petrova 2:24
Krist je sâm u svom tijelu »ponio naše grijehe« na križ, da umremo grijehu i da živimo za pravednost. »Njegovim ranama vi ste ozdravljeni!«


1 Petrova 3:18
Sâm Krist umro je za naše grijehe jednom i za sva vremena. Nevin je umro za krivce, da vas dovede Bogu. Što se tiče tijela, umro je, ali je u Duhu vraćen u život.


1 Petrova 4:1
Budući da je Krist tjelesno trpio, ojačajte se i vi istim razmišljanjem. Onaj tko prihvaća tjelesnu patnju, prekinuo je s grijehom.


1 Petrova 4:8
Iznad svega, iskreno volite jedni druge jer ljubav pokriva mnoge grijehe!


2 Petrova 1:9
No onaj tko te vrline ne posjeduje, toliko je kratkovidan da ne vidi ništa. Zaboravio je da je opran od svojih prijašnjih grijeha.


2 Petrova 2:14
Oči su im pune požude za ženama. Nikako da se zasite grijeha i navode na grijeh nepostojane ljude. Srca su im ogrezla u pohlepi. Nalaze se pod prokletstvom.


2 Petrova 2:18
Oni se isprazno hvale i zavode one koji su tek pobjegli od onih koji žive u grijehu. Potiču njihovu lakomislenost i želje njihove grešne naravi.


2 Petrova 3:14
Prijatelji, budući da to iščekujete, dajte sve od sebe da budete bez grijeha, bez krivnje i u miru s Bogom!


1 Ivanu 1:7
Ali ako živimo u svjetlu, kao što je i On u svjetlu, u zajedništvu smo jedan s drugim, a krv njegovog Sina Isusa čisti nas od svakoga grijeha.


1 Ivanu 1:8
Ako tvrdimo da nemamo grijeha, sami sebe zavaravamo i ne prihvaćamo istinu.


1 Ivanu 1:9
Ako priznajemo svoje grijehe, Bog, koji je vjeran i pravedan, oprostit će nam grijehe i očistiti nas od sve nepravednosti koju smo učinili.


1 Ivanu 2:2
On je žrtva koja uklanja naše grijehe, i ne samo naše nego i grijehe cijeloga svijeta.


1 Ivanu 3:4
Tko god griješi, krši Božji zakon. Grijeh je kršenje Božjeg zakona.


1 Ivanu 3:5
Znate da se Krist pojavio da uzme grijehe i znate da u njemu nema grijeha.


1 Ivanu 3:9
Oni koji su Božja djeca više ne griješe jer je Božja narav u njima. Oni ne mogu ostati u grijehu jer su postali Božja djeca.


1 Ivanu 4:10
U ovome se sastoji ljubav: nismo mi voljeli Boga, nego je on volio nas i poslao svoga Sina da bude žrtva koja uklanja naše grijehe .


1 Ivanu 5:16
Ako tko vidi svoga brata ili sestru kako čini grijeh koji ne vodi u smrt, neka moli za njih i Bog će im dati život. Govorim, naime, o onima čiji grijeh ne vodi u smrt. No postoji grijeh koji vodi u smrt; ne kažem da se za njega moli.


1 Ivanu 5:17
Svaki je nepravedan postupak grijeh, ali postoji grijeh koji ne vodi u smrt.


Judina 1:8
Takvi su ti ljudi. Vode ih njihovi snovi, kaljaju se grijehom, odbacuju Božji autoritet i govore pogrdno o nebeskim bićima.


Judina 1:23
Spašavajte druge, izvlačeći ih iz vatre! Pokazujte samilost prema njima, ali u isto vrijeme budite oprezni! Mrzite i samu odjeću uprljanu njihovim grijehom!


Otkrivenje 1:5
i od Isusa Krista. Isus je vjerni svjedok i prvi koji je uskrsnuo od mrtvih. On je vladar zemaljskih kraljeva. On nas voli i svojom nas je krvlju oslobodio od grijeha.


Otkrivenje 2:14
Pa, ipak, ovo imam protiv tebe: imaš tamo neke ljude koji se pridržavaju Balaamovog učenja. Balaam je poučio Balaka da navede izraelski narod na grijeh tako da jedu hranu prinesenu idolima i čine seksualne grijehe.


Otkrivenje 2:20
Ali ovo imam protiv tebe: dopuštaš toj ženi, Jezabeli, da radi što hoće. Ona sebe naziva proročicom. Svojim učenjem zavodi moje sluge da čine seksualne grijehe i da jedu hranu prinesenu idolima.


Otkrivenje 2:21
Dao sam joj vremena da se obrati, ali ona se ne želi pokajati za svoj grijeh.


Otkrivenje 18:4
Tada sam začuo neki drugi glas s neba. Rekao je: »Izađi, moj narode! Ne sudjelujte u njezinom grijehu! Tako vas neće snaći zla koja će se njoj dogoditi.


Croatian Bible (SHP) 2019
Biblija: Suvremeni Hrvatski Prijevod (SHP) @ 2019 Bible League International