A A A A A


Traži

Mateju 1:18
Rođenje Isusa Krista dogodilo se ovako: njegova je majka Marija bila zaručena s Josipom, ali prije nego što su se vjenčali, otkrilo se da je Marija zatrudnjela po Svetom Duhu.


Mateju 1:20
No dok je o tome razmišljao, u snu mu se pojavio Gospodinov anđeo i rekao mu: »Josipe, Davidov sine , ne boj se uzeti Mariju za ženu jer ono što je u njoj, začeto je po Svetom Duhu.


Mateju 3:11
Ja vas krstim vodom u znak obraćenja, ali onaj koji dolazi nakon mene veći je od mene. Ja mu nisam dostojan ni obuću skinuti. On će vas krstiti Svetim Duhom i vatrom.


Mateju 3:16
Isus je bio kršten i, čim je izašao iz vode, otvorilo se nebo i vidio je Duha Božjega kako silazi u liku goluba i spušta se na njega.


Mateju 4:1
Potom je Duh odveo Isusa u pustinju da ga iskuša đavao.


Mateju 4:24
Vijest o njemu proširila se po cijeloj Siriji pa su mu dovodili sve koji su bolovali od raznih bolesti i bili u mukama, opsjednute zlim duhovima, padavičare i nepokretne, a on ih je ozdravljao.


Mateju 5:3
»Blago onima koji znaju da su duhovno potrebiti jer njima pripada Kraljevstvo nebesko.


Mateju 7:22
Mnogi će mi reći u posljednji dan: ‘Gospodine, Gospodine, nismo li proricali pomoću tvog imena? Nismo li, pomoću tvog imena, izgonili zle duhove i činili brojna čuda?’


Mateju 8:16
Kad je pala večer, Isusu su doveli mnoge opsjednute zlim duhovima, a on je riječju istjerao duhove i izliječio sve bolesne.


Mateju 8:28
Kad je Isus stigao na drugu stranu jezera, u gadarski kraj , ususret su mu došla dva čovjeka opsjednuta zlim duhovima. Izišli su iz grobova i bili su tako opasni da nitko nije mogao proći tim putem.


Mateju 8:31
Zli su duhovi molili Isusa: »Ako nas istjeraš iz ovih ljudi, pošalji nas u ono krdo svinja.«


Mateju 9:32
Dok su izlazili, doveli su Isusu nijemog čovjeka koji je bio opsjednut zlim duhom.


Mateju 9:33
Kad je Isus istjerao zlog duha, nijemi je progovorio. Narod se divio i govorio: »Nikad nešto slično nije viđeno u Izraelu!«


Mateju 9:34
A farizeji su govorili: »On izgoni zle duhove uz pomoć vladara zlih duhova.«


Mateju 10:1
Isus je pozvao svojih dvanaestoricu učenika i dao im vlast da istjeruju zle duhove i da liječe svaku slabost i svaku bolest.


Mateju 10:8
Liječite bolesne, uskrisujte mrtve, ozdravljajte gubave i izgonite zle duhove! Besplatno ste primili, stoga besplatno i dajte!


Mateju 10:20
Stoga, nećete govoriti vi, nego će Duh vašeg Oca govoriti kroz vas.


Mateju 11:18
Došao je Ivan, niti je jeo niti je pio poput ostalih ljudi, pa kažu: ‘Opsjednut je zlim duhom!’


Mateju 12:18
»Ovo je moj sluga, koga sam izabrao. Moj ljubljeni, u kome uživa moja duša. Stavit ću svoj Duh na njega i on će narodima objaviti pravdu.


Mateju 12:22
Potom su mu doveli slijepog i nijemog čovjeka, obuzetog zlim duhom. Isus ga je ozdravio pa je čovjek progovorio i progledao,


Mateju 12:24
Kad su to čuli farizeji, rekli su: »On izgoni zle duhove uz pomoć Sotone , vladara zlih duhova.«


Mateju 12:27
Opet, ako ja izgonim zle duhove uz pomoć Sotone, uz čiju ih pomoć izgone vaši ljudi? Zato će vam suditi vaši vlastiti ljudi.


Mateju 12:28
Budući da ja izgonim zle duhove uz pomoć Božjega Duha, to dokazuje da je Božje kraljevstvo došlo k vama.


Mateju 12:31
Zato vam kažem: svaki grijeh i kleveta oprostit će se ljudima, ali kleveta protiv Svetog Duha neće se oprostiti.


Mateju 12:32
Ako tko kaže nešto protiv Sina Čovječjega, može mu se oprostiti, ali ako tko kaže nešto protiv Svetog Duha, neće mu se oprostiti, ni na ovom svijetu ni na onome koji dolazi.«


Mateju 12:43
»Kada zao duh iziđe iz čovjeka, luta pustim mjestima tražeći odmor, ali ga ne nalazi.


Mateju 12:45
Tada ode i sa sobom dovede sedam drugih duhova, gorih od sebe, pa svi uđu i nastane se ondje. Tako posljednje stanje toga čovjeka postaje gore od prvotnoga. Isto će biti i s ovim pokvarenim naraštajem.«


Mateju 14:26
Oni su, vidjevši ga kako hoda po vodi, prestrašeno kriknuli: »Duh!« i počeli od straha vikati.


Mateju 15:22
Približila im se neka žena, Kananejka iz toga kraja, i počela glasno zapomagati: »Smiluj mi se, Gospodine, Davidov Sine! Moja je kći opsjednuta zlim duhom i strašno pati.«


Mateju 17:18
Zatim je naredio zlom duhu da izađe iz dječaka. A dječak je istoga trena ozdravio.


Mateju 17:19
Tada su učenici prišli Isusu i upitali ga nasamo: »Zašto mi nismo mogli istjerati zlog duha?«


Mateju 22:43
A on im je rekao: »Kako to da ga David, potaknut Duhom, naziva Gospodinom, izjavivši:


Mateju 26:41
Bdijte i molite, da ne padnete u iskušenje! Vaš duh želi činiti što je dobro, ali tijelo je slabo.«


Mateju 28:19
Zato idite i učinite sve narode mojim učenicima, krsteći ih u ime Oca, Sina i Svetog Duha


Marku 1:8
Ja sam vas krstio vodom, a on će vas krstiti Svetim Duhom.«


Marku 1:10
Čim je Isus izašao iz vode, vidio je kako se nebo otvorilo i kako se Sveti Duh spušta na njega u liku goluba.


Marku 1:12
Odmah potom Duh je poslao Isusa u pustinju.


Marku 1:23
A u sinagogi se našao čovjek u kojem je bio zao duh pa je povikao:


Marku 1:26
Na to je zli duh silovito potresao čovjeka i izašao iz njega uz glasan krik.


Marku 1:27
Ljudi su bili zadivljeni pa su jedni druge zapitkivali: »Što je ovo? Kakvo je to novo učenje s takvim autoritetom? Zapovijeda čak i zlim duhovima, a oni ga slušaju.«


Marku 1:32
Te večeri, nakon zalaska sunca, doveli su mu sve bolesne i opsjednute zlim duhovima.


Marku 1:34
Isus je ozdravio mnoge koji su bolovali od različitih bolesti i istjerao mnoge zle duhove, ali im nije dopustio da govore jer oni su znali tko je on .


Marku 1:39
Tako su išli po Galileji, a Isus je propovijedao u sinagogama i istjerivao zle duhove.


Marku 2:8
A Isus je odmah svojim duhom prozreo što učitelji Zakona misle pa im je rekao: »Zašto tako razmišljate?


Marku 3:11
Neki su od njih bili opsjednuti zlim duhovima. Čim bi zli duhovi spazili Isusa, padali bi pred njim na koljena i vikali: »Ti si Božji Sin!«,


Marku 3:15
i da imaju vlast istjerivati zle duhove.


Marku 3:22
Učitelji Zakona, koji su došli iz Jeruzalema, govorili su: »U njemu je Sotona . On snagom vladara zlih duhova istjeruje zle duhove!«


Marku 3:29
Ali onome tko vrijeđa Svetog Duha, nikada neće biti oprošteno. Naprotiv, bit će zauvijek kriv za taj grijeh.«


Marku 3:30
Isus je to rekao jer su neki govorili: »Opsjednut je zlim duhom.«


Marku 5:2
Čim je Isus izašao iz čamca, ususret mu je, iz pećine koja je služila kao grobnica, izašao čovjek u kojem je bio zao duh.


Marku 5:10
Duhovi su nastavili preklinjati Isusa da ih ne protjera s toga područja.


Marku 5:12
Zli su duhovi molili Isusa: »Pošalji nas u svinje, da uđemo u njih.«


Marku 5:13
I on im je dopustio. Tako su nečisti duhovi izašli iz čovjeka i ušli u svinje. Krdo se sjurilo niz strminu u jezero. U krdu je bilo oko dvije tisuće svinja i sve su se utopile.


Marku 5:15
Došli su k Isusu i spazili čovjeka koji je u sebi imao mnoštvo zlih duhova kako sjedi odjeven i bistrog uma. I svi su se uplašili.


Marku 5:18
Dok je Isus ulazio u lađicu, čovjek, koji je bio opsjednut zlim duhovima, zamolio ga je da mu dopusti da pođe s njim.


Marku 6:7
Isus je pozvao k sebi svojih dvanaest učenika i počeo ih slati po dvojicu, dajući im vlast nad zlim duhovima.


Marku 6:13
Istjerali su mnoge zle duhove, a mnoge su bolesne mazali uljem i ozdravljali ih.


Marku 6:49
Kad su ga učenici spazili kako hoda po jezeru, pomislili su da je duh i od straha su počeli vikati.


Marku 7:25
Neka žena, čija je kći bila opsjednuta zlim duhom, odmah je dočula da je Isus ondje. Došla je i bacila mu se pred noge.


Marku 7:26
Žena je bila Grkinja, rodom Sirofeničanka. Molila je Isusa da istjera zlog duha iz njezine kćeri.


Marku 7:29
Na to joj je Isus rekao: »Zbog tih riječi pođi kući u miru; zli je duh izašao iz tvoje kćeri.«


Marku 7:30
Ona je otišla kući i našla kćer kako leži u krevetu, a zao duh je već bio izašao iz nje.


Marku 9:17
Neki je čovjek iz gomile odgovorio: »Učitelju, doveo sam ti svoga sina. Opsjednut je nijemim duhom.


Marku 9:18
Uvijek kada ga obuzme, baca ga na pod. Pjena mu izlazi iz usta, škrguće zubima i koči se. Zamolio sam tvoje učenike da istjeraju duha, ali nisu mogli.«


Marku 9:20
Doveli su mu dječaka i, čim je duh vidio Isusa, odmah je silno potresao dječaka. Dječak je pao na zemlju, prevrtao se po tlu i pjena mu je išla na usta.


Marku 9:22
Zao ga duh često baca u vatru ili u vodu da ga ubije. Ali, ako možeš, učini nešto! Smiluj nam se i pomozi nam!«


Marku 9:25
Kad je Isus vidio da se ljudi skupljaju oko njih, ukorio je zlog duha i rekao mu: »Duše gluhoće i nijemosti, zapovijedam ti da izađeš iz njega i da se nikada više ne vratiš!«


Marku 9:26
Duh je zavrištao. Bacio je dječaka u strašne grčeve pa izašao iz njega. Dječak je ostao ležati kao mrtav pa su mnogi rekli: »Mrtav je.«


Marku 9:28
Kad je Isus ušao u kuću, učenici su ga nasamo upitali: »Zašto mi nismo mogli istjerati tog duha?«


Marku 9:29
A Isus im je odgovorio: »Takvog duha može se istjerati samo molitvom .«


Marku 9:38
Ivan je rekao Isusu: »Učitelju, vidjeli smo nekog čovjeka kako istjeruje zle duhove u tvoje ime. Pokušali smo ga spriječiti jer nije jedan od nas.«


Marku 12:36
David je sâm, na poticaj Svetog Duha, rekao: ‘Gospodin je rekao mome Gospodinu: Sjedni mi s desne strane dok tvoje neprijatelje ne položim pod tvoje noge.’


Marku 13:11
Kad god vas uhite i odvedu na suđenje, nemojte se unaprijed brinuti što ćete reći. U tom će vam trenutku doći prave riječi. To nećete vi govoriti, nego Sveti Duh.


Marku 14:38
Ostanite budni i molite! Tako ćete se oduprijeti iskušenju. Duh je voljan, ali je tijelo slabo.«


Marku 16:9
Kad je Isus uskrsnuo rano ujutro prvoga dana u tjednu, najprije se ukazao Mariji Magdaleni, iz koje je istjerao sedam zlih duhova.


Marku 16:17
A ovi znaci pratit će one koji vjeruju: u moje će ime istjerivati zle duhove, govorit će novim jezicima,


Luki 1:15
jer će biti velik u Gospodinovim očima. On neće piti nikakva vina ni žestokog pića, a od rođenja će biti ispunjen Svetim Duhom.


Luki 1:17
A Ivan će ići pred njim pun Duha i moći koje je imao Ilija. Pomirit će djecu s očevima i neposlušne navesti da prihvate put pravednosti kako bi pripremio narod za Gospodina.«


Luki 1:35
Anđeo joj je odgovorio: »Sveti Duh sići će na tebe i sila Svevišnjega prekrit će te. I zato će se sveto dijete, koje ćeš roditi, zvati Božjim Sinom.


Luki 1:41
Kad je Elizabeta začula Marijin pozdrav, dijete je u njoj poskočilo, a Elizabeta se ispunila Svetim Duhom.


Luki 1:47
i moj duh se raduje u Bogu, mome Spasitelju,


Luki 1:67
Ivanov otac Zaharija ispunio se Svetim Duhom i počeo proročki govoriti:


Luki 1:80
Dječak je rastao i jačao u duhu. Živio je u pustinji sve do dana dok nije stupio pred izraelski narod.


Luki 2:25
U Jeruzalemu je bio pravedan čovjek po imenu Šimun, koji je istinski štovao Boga i iščekivao dan kada će Bog utješiti izraelski narod. Sveti je Duh bio s njim


Luki 2:27
Pod vodstvom Duha, Šimun je došao u Hram. Kad su Josip i Marija unijeli maloga Isusa da izvrše ono što je propisano Zakonom,


ಲೂಕನು ೩:೧೬
On im je svima ovako odgovarao: »Ja vas krstim vodom, ali dolazi onaj tko je moćniji od mene. Ja mu nisam dostojan ni obuću razvezati. On će vas krstiti Svetim Duhom i vatrom.


ಲೂಕನು ೩:೨೨
i Sveti Duh, u obliku goluba, sišao je na njega. Začuo se glas s neba: »Ti si moj voljeni sin. S tobom sam potpuno zadovoljan.«


ಲೂಕನು ೪:೧
Isus se vratio s rijeke Jordan pun Svetog Duha. Duh ga je odveo u pustinju, gdje ga je đavao iskušavao četrdeset dana.


ಲೂಕನು ೪:೧೪
Isus se vratio u Galileju pun sile Duha, a vijest o njemu proširila se po cijelom kraju.


ಲೂಕನು ೪:೧೮
»Na meni je Gospodinov Duh. Ovlastio me da kažem Radosnu vijest siromašnima. Poslao me da objavim slobodu zarobljenima i povratak vida slijepima. Poslao me da oslobodim potlačene i


ಲೂಕನು ೪:೩೩
U sinagogi je bio čovjek opsjednut zlim duhom koji je povikao iz svega glasa:


ಲೂಕನು ೪:೩೫
A Isus ga je ukorio i rekao mu: »Ušuti! Izađi iz njega!« Zao je duh naočigled svih oborio čovjeka na tlo i izašao iz njega, ne učinivši mu nikakvo zlo.


ಲೂಕನು ೪:೩೬
Ljudi su ostali zadivljeni i počeli govoriti jedni drugima: »Kakvo li je ovo učenje? Autoritetom i silom zapovijeda zlim duhovima i oni izlaze.«


ಲೂಕನು ೪:೪೧
I zli su duhovi izlazili iz mnogih, vičući: »Ti si Božji Sin!« A on im je zaprijetio i zabranio da govore jer su znali da je on Krist.


ಲೂಕನು ೬:೧೮
Došli su da ga čuju i da ih ozdravi od bolesti, a iscijelio je i one koje su mučili zli duhovi.


ಲೂಕನು ೭:೨೧
U to je vrijeme ozdravio mnoge od bolesti, muka i zlih duhova, a mnogim je slijepima vratio vid.


ಲೂಕನು ೭:೩೩
Jer, Ivan Krstitelj došao je i nije jeo kruha niti je pio vina, a vi govorite: ‘U njemu je zli duh.’


ಲೂಕನು ೮:೨
Bile su tu i neke žene koje je izliječio od zlih duhova i raznih bolesti: Marija zvana Magdalena, iz koje je istjerao sedam zlih duhova;


ಲೂಕನು ೮:೨೭
Čim je Isus zakoračio na obalu, pristupio mu je čovjek iz grada, opsjednut zlim duhovima. Već dugo nije nosio odjeće niti je živio u kući, nego po grobnicama.


ಲೂಕನು ೮:೨೯
Jer, Isus je bio zapovjedio nečistom duhu da izađe iz njega. Već je mnogo puta zli duh zaposjeo čovjeka i premda su ga čuvali pod stražom i vezali mu ruke i noge lancima, uvijek bi ih potrgao, a zao bi ga duh odvukao u puste krajeve.


ಲೂಕನು ೮:೩೦
Isus ga je upitao: »Kako se zoveš?« Čovjek je odgovorio: »Legija« jer su u njega ušli mnogi zli duhovi.


ಲೂಕನು ೮:೩೨
Na obronku je paslo veliko krdo svinja i zli su duhovi tražili Isusa da im dopusti da uđu u njih. On im je dopustio.


ಲೂಕನು ೮:೩೩
Zli su duhovi izašli iz čovjeka i ušli u svinje, a krdo se strmoglavilo s litice ravno u jezero i utopilo se.


ಲೂಕನು ೮:೩೫
Ljudi su izašli da vide što se dogodilo. Došli su k Isusu i našli čovjeka iz kojega su izašli zli duhovi kako sjedi do Isusovih nogu, odjeven i zdravog razuma. Sve je obuzeo strah.


ಲೂಕನು ೮:೩೬
Oni, koji su vidjeli što se dogodilo, ispričali su im kako je Isus iscijelio čovjeka opsjednutog zlim duhovima.


ಲೂಕನು ೮:೩೮
A čovjek iz kojega su izašli zli duhovi molio je Isusa da ga uzme sa sobom. No Isus ga je poslao od sebe riječima: »Vrati se kući i ispričaj sve što ti je učinio Bog!«


ಲೂಕನು ೮:೫೫
Djevojčici se vratio duh i istoga je trenutka ustala. Isus je tada zapovjedio da joj daju nešto za jelo.


ಲೂಕನು ೯:೧
Isus je sazvao Dvanaestoricu pa im je dao moć i vlast nad svim zlim duhovima i da iscjeljuju od bolesti.


ಲೂಕನು ೯:೩೯
Duh ga iznenada zgrabi i on počne vrištati. Tjera ga na grčenje, od kojeg mu izlazi pjena na usta i ne pušta ga sve dok ga potpuno ne iscrpi.


ಲೂಕನು ೯:೪೨
No još dok se dječak približavao, zli ga je duh oborio na zemlju i on se počeo grčiti. Isus je ukorio nečistog duha, ozdravio dječaka i predao ga natrag njegovom ocu.


ಲೂಕನು ೯:೪೯
Zatim je Ivan rekao: »Učitelju, vidjeli smo jednoga da izgoni zle duhove u tvoje ime. Pokušali smo ga zaustaviti jer nije jedan od nas.«


ಲೂಕನು ೧೦:೧೭
Sedamdesetdvojica su se radosno vratila govoreći: »Gospodine, čak nam se i zli duhovi pokoravaju u tvoje ime.«


ಲೂಕನು ೧೦:೨೦
No ne radujte se tome što vam se duhovi pokoravaju, nego se radujte što su vaša imena zapisana na Nebu!«


ಲೂಕನು ೧೦:೨೧
U tom je trenutku zatitrao od radosti u Svetom Duhu i rekao: »Zahvaljujem ti, Oče, Gospodaru Neba i Zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i pametnih, a otkrio malenima. Da, Oče, jer ti si tako odlučio.


ಲೂಕನು ೧೧:೧೩
Znači, ako vi, zli kakvi jeste, znate davati dobre darove svojoj djeci, to više nebeski Otac daje Svetog Duha onima koji ga mole.«


ಲೂಕನು ೧೧:೧೪
Jednom je Isus istjerivao zloga duha iz nijemog čovjeka. Čim je zao duh izašao, čovjek je progovorio. Ljudi su ostali zadivljeni.


ಲೂಕನು ೧೧:೧೫
No neki su rekli: »On istjeruje zle duhove uz pomoć Sotone , vladara zlih duhova.«


ಲೂಕನು ೧೧:೧೮
Ako je Sotona podijeljen u sebi, kako se njegovo kraljevstvo može održati? Vi kažete da ja istjerujem zle duhove uz pomoć Sotone.


ಲೂಕನು ೧೧:೧೯
No ako ja istjerujem zle duhove uz njegovu pomoć, uz čiju ih pomoć istjeruju vaši učenici? Tako oni sami dokazuju da imate krivo.


ಲೂಕನು ೧೧:೨೦
Ipak, ako ja Božjom silom istjerujem zle duhove, onda je jasno da je Božje kraljevstvo stiglo k vama.


ಲೂಕನು ೧೧:೨೪
»Kad nečisti duh izađe iz čovjeka, luta bezvodnim predjelima tražeći mir. A kad ga ne nađe, kaže: ‘Vratit ću se kući iz koje sam otišao.’


ಲೂಕನು ೧೧:೨೬
Onda ode i dovede sedam zlih duhova, još gorih od sebe, i svi uđu u čovjeka i tamo se nastane. Tako čovjekovo konačno stanje postane gore od prijašnjega.«


ಲೂಕನು ೧೨:೧೦
Svakome tko kaže nešto protiv Sina Čovječjega bit će oprošteno, ali onome tko vrijeđa Svetog Duha neće se oprostiti.


ಲೂಕನು ೧೨:೧೨
Sveti će vas Duh u taj tren poučiti što da kažete.«


ಲೂಕನು ೧೩:೧೧
Bila je ondje neka žena u kojoj je bio zao duh zbog kojega je već osamnaest godina bila invalid. Bila je zgrbljena i nije se mogla uspraviti.


ಲೂಕನು ೧೩:೩೨
A on im je rekao: »Idite i recite tom liscu: ‘Slušaj! Danas i sutra istjerujem zle duhove i iscjeljujem. A onda, prekosutra, dovršavam posao.’


ಲೂಕನು ೧೬:೮
Kasnije je gospodar pohvalio nepoštenog upravitelja zbog njegove snalažljivosti. Da, ljudi su ovoga svijeta mudriji od duhovnih ljudi u ophođenju prema sebi sličnima.


ಲೂಕನು ೨೩:೪೬
Isus je povikao iz svega glasa: »Oče, u tvoje ruke predajem svoj duh.« Čim je to rekao, izdahnuo je.


ಲೂಕನು ೨೪:೩೭
A oni su se zaprepastili i obuzeo ih je strah. Mislili su da vide duha.


ಲೂಕನು ೨೪:೩೯
Pogledajte mi ruke i noge! Vidjet ćete da sam to stvarno ja. Dotaknite me i vidjet ćete; duh nema mesa i kostiju kao što ih ja imam.«


Djela Apostolska 1:2
Iznio sam sve o njemu, od samog početka pa do dana kad je uznesen na Nebo, nakon što je po Svetom Duhu dao upute apostolima koje je bio izabrao.


Djela Apostolska 1:5
Ivan Krstitelj je krstio u vodi, a vi ćete uskoro biti kršteni u Svetom Duhu.«


Djela Apostolska 1:8
Kad Sveti Duh siđe na vas, primit ćete silu i bit ćete moji svjedoci u Jeruzalemu, po cijeloj Judeji i Samariji, i sve do kraja Zemlje.«


Djela Apostolska 1:16
»Braćo i sestre, sada se ispunilo ono što je još davno u Svetom pismu Sveti Duh govorio na Davidova usta o Judi, koji je stao na čelo onih koji su uhitili Isusa, a


Djela Apostolska 2:4
Svi su se ispunili Svetim Duhom i počeli govoriti drugim jezicima kako im je Duh dao da govore.


Djela Apostolska 2:17
‘U posljednje dane, kaže Bog, izlit ću svog Duha na sve ljude. Vaši sinovi i kćeri će proricati, vaši će mladići vidjeti vizije, a vaši starci sanjati snove.


Djela Apostolska 2:18
Da, u te dane izlit ću svog Duha na svoje sluge, muškarce i žene, i oni će proricati.


Djela Apostolska 2:33
Nakon što ga je Bog postavio sebi zdesna, Isus je od Oca primio obećanog Svetog Duha kojeg sada izlijeva na ovome mjestu. To je ovo što sada vidite i čujete.


Djela Apostolska 2:38
Petar im je odgovorio: »Obratite se i neka se svaki od vas krsti u ime Isusa Krista. Tako će vam grijesi biti oprošteni i primit ćete Svetog Duha kao dar.


Djela Apostolska 3:20
Tada će vam doći od Gospodina vrijeme duhovnog počinka jer će vam Gospodin poslati Isusa, kojeg je već odabrao da bude Mesija.


Djela Apostolska 4:8
Tada im je Petar, ispunjen Svetim Duhom, rekao: »Narodni vođe i starješine!


Djela Apostolska 4:25
Ti si po svome Svetom Duhu govorio kroz usta svoga sluge, a našega praoca Davida: ‘Zašto su se narodi razbjesnili i zašto uzalud smišljaju urotu?


Djela Apostolska 4:31
Kad su završili molitvu, potreslo se mjesto na kojem su se bili okupili. Svi su se ispunili Svetim Duhom i počeli hrabro navješćivati Božju poruku.


Djela Apostolska 5:3
Tada mu je Petar rekao: »Ananija, zašto si dopustio da Sotona zaposjedne tvoje srce tako da slažeš Svetom Duhu i zadržiš dio novca od prodaje zemlje?


Djela Apostolska 5:9
Tada joj je Petar rekao: »Zašto ste se vas dvoje dogovorili da iskušate Gospodinovog Duha? Pogledaj, oni koji su pokopali tvoga muža stoje pred vratima. I tebe će tako iznijeti.«


Djela Apostolska 5:16
Dolazili su i ljudi iz gradova u okolici Jeruzalema i donosili svoje bolesnike i one koje su mučili nečisti duhovi. I svi su bili iscijeljeni.


Djela Apostolska 5:32
Mi smo vidjeli što se dogodilo i tvrdimo da je to istina. I to isto potvrđuje Sveti Duh, kojeg je Bog dao onima koji su mu poslušni.«


Djela Apostolska 6:3
Braćo i sestre, odaberite između sebe sedmoricu muškaraca na dobrom glasu — pune Duha i mudrosti. Njih ćemo postaviti za tu službu.


Djela Apostolska 6:5
Ovaj se prijedlog svima svidio pa su izabrali Stjepana — čovjeka punog vjere i Svetog Duha — Filipa , Prohora, Nikanora, Timona, Parmena i nekadašnjeg obraćenika na židovstvo — Nikolu iz Antiohije, te ih


Djela Apostolska 6:10
ali se nisu mogli suprotstaviti mudrosti i Duhu kojim je govorio.


Djela Apostolska 7:51
O vi, tvrdoglavi ljudi, koji ne predajete srca Bogu i ne slušate ga! Uvijek se opirete Svetom Duhu. Isti ste kao vaši preci!


Djela Apostolska 7:55
A Stjepan, pun Svetog Duha, pogledao je u nebo i ugledao Božju slavu i Isusa kako stoji zdesna Bogu.


Djela Apostolska 7:59
Dok su bacali kamenje na njega, Stjepan je ovako molio: »Gospodine Isuse, primi moj duh!«


Djela Apostolska 8:7
Zli su duhovi uz glasne krike izlazili iz mnogih opsjednutih. Mnogi su oduzeti i hromi bili iscijeljeni,


Djela Apostolska 8:15
Kad su njih dvojica stigla, pomolili su se za samarijske vjernike da i oni prime Svetog Duha.


Djela Apostolska 8:17
Tada su Petar i Ivan položili na njih ruke i oni su primili Svetog Duha.


Djela Apostolska 8:18
Kad je Šimun vidio da ljudi primaju Duha čim apostoli na njih polože ruke, ponudio je apostolima novac i rekao:


Djela Apostolska 8:19
»Dajte i meni tu moć, da svatko na koga položim ruke primi Svetog Duha.«


Djela Apostolska 8:29
Duh je tada rekao Filipu: »Pođi do kočije i ne udaljuj se od nje!«


Djela Apostolska 8:39
A kad su izašli iz vode, Gospodinov je Duh odnio Filipa. Dvorjanin ga nikad više nije vidio, ali je radosno nastavio svojim putem,


Djela Apostolska 9:17
Ananija je otišao i uputio se u tu kuću. Položio je ruke na Savla i rekao: »Brate Savle, Gospodin Isus ukazao ti se na putu ovamo. On me je poslao k tebi da bi ti ponovo progledao i napunio se Svetim Duhom.«


Djela Apostolska 9:31
Tako je Crkva širom Judeje, Galileje i Samarije bila u miru i izgrađivala se. Živjela je u strahopoštovanju prema Gospodinu i brojem je rasla ohrabrenjem Svetog Duha.


Djela Apostolska 10:19
Dok je Petar još razmišljao o onome što je vidio, Duh mu je rekao: »Slušaj, trojica te traže.


Djela Apostolska 10:38
Čuli ste o Isusu iz Nazareta kojeg je Bog ispunio Svetim Duhom i silom. Isus je išao uokolo čineći dobro i ozdravljajući sve koje je đavao držao potlačene, a Bog je bio s njim.


Djela Apostolska 10:44
Dok je Petar još govorio te riječi, Sveti Duh spustio se na sve koji su slušali poruku.


Djela Apostolska 10:45
Vjernici Židovi, koji su došli s Petrom, ostali su zapanjeni kad su vidjeli da je Bog dao dar Svetog Duha i onima koji nisu Židovi.


Djela Apostolska 10:47
»Ovi su ljudi primili Svetog Duha isto kao i mi. Može li im itko uskratiti da se krste u vodi?«


Djela Apostolska 11:12
Duh mi je rekao da pođem s njima, bez oklijevanja. Sa mnom su pošla i ova šestorica braće pa smo otišli u kuću tog čovjeka.


Djela Apostolska 11:15
Kad sam im počeo govoriti, Sveti Duh spustio se na njih na isti način kako se prije spustio na nas.


Djela Apostolska 11:16
Onda sam se sjetio što je Gospodin rekao: ‘Ivan je krstio vodom, a vi ćete biti kršteni Svetim Duhom.’


Djela Apostolska 11:24
On je bio dobar čovjek, pun Svetog Duha i vjere. A mnogi su postali Gospodinovim sljedbenicima.


Djela Apostolska 11:28
Jedan od njih zvao se Agab. Vođen Svetim Duhom, prorekao je da će širom svijeta nastati velika glad. U vrijeme cara Klaudija, to se i dogodilo.


Djela Apostolska 13:2
Dok su služili Gospodinu i postili, Sveti Duh im je rekao: »Dajte mi Barnabu i Savla da obave zadatak koji sam im namijenio.«


Djela Apostolska 13:4
Poslani od Svetog Duha, Barnaba i Savao stigli su do Seleucije, a odatle su otplovili do Cipra.


Djela Apostolska 13:9
Tada je Savao, zvan i Pavao, pun Svetog Duha, pogledao ravno u vrača


Djela Apostolska 13:52
A sljedbenici su bili puni radosti i Svetog Duha.


Djela Apostolska 15:8
Bog, koji poznaje sve, čak i ljudska srca, prihvatio je te ljude i pokazao to tako što im je dao Svetog Duha kao i nama.


Djela Apostolska 15:28
Sveti Duh smatra, a i mi se s tim slažemo, da vas ne opterećujemo ničim, osim ovim što je potrebno:


Djela Apostolska 16:6
Pavlu i njegovim suputnicima Sveti Duh nije dopustio da propovijedaju Božju poruku u Aziji pa su prošli kroz pokrajine Frigiju i Galaciju.


Djela Apostolska 16:7
Kad su došli na granicu Mizije, htjeli su otići u Bitiniju, ali im Isusov Duh to nije dopustio.


Djela Apostolska 16:16
Jednom, kad smo išli na molitveno mjesto, susreli smo neku ropkinju koja je u sebi imala duha kojim je proricala budućnost. Na taj je način svojim gospodarima pribavljala mnogo novca.


Djela Apostolska 16:18
Danima je tako radila. Pavlu je to dozlogrdilo pa se okrenuo i naredio duhu: »U ime Isusa Krista, zapovijedam ti da izađeš iz nje!« Istoga je trena duh izašao iz nje.


Djela Apostolska 19:2
ih upitao: »Jeste li primili Svetog Duha kad ste povjerovali?« Oni su mu odgovorili: »Nismo ni čuli da postoji Sveti Duh.«


Djela Apostolska 19:6
Kad je Pavao položio svoje ruke na njih, na svakoga je sišao Sveti Duh. Oni su tada počeli govoriti drugim jezicima i proricati.


Djela Apostolska 19:12
Ljudi su čak bolesnicima donosili rupčiće i marame, koje je Pavao bio upotrebljavao, a bolesni su tada ozdravljali i zli su duhovi izlazili iz njih.


Djela Apostolska 19:13
Tamo su bili i neki Židovi koji su pokušavali istjerivati zle duhove izgovaranjem imena Gospodina Isusa. Govorili su: »Zapovijedam ti u ime Isusa o kojem Pavao propovijeda!«


Djela Apostolska 19:15
A jednom im je zao duh odgovorio: »Ja znam tko je Isus i poznajem Pavla, a tko ste vi?«


Djela Apostolska 19:16
Tada je čovjek u kojem se nalazio zao duh skočio na njih, svladao ih i pretukao. Tako su oni goli i ranjeni pobjegli iz kuće.


Djela Apostolska 20:22
No, sada, poslušan Svetom Duhu, na putu sam u Jeruzalem. Idem tamo i ne znam što će mi se dogoditi.


Djela Apostolska 20:23
Znam samo da mi u svakom gradu Sveti Duh jamči da me čeka zatočenje i nevolje.


Djela Apostolska 20:28
Pazite na sebe i na sve koje vam je Sveti Duh povjerio na brigu. Vi ste pastiri, a oni su vaše stado — Božja Crkva, koju je Bog kupio vlastitom krvlju.


Djela Apostolska 21:4
U Tiru smo susreli Gospodinove sljedbenike i ostali s njima sedam dana. Oni su, upozoreni od Svetog Duha, rekli Pavlu da ne ide u Jeruzalem.


Djela Apostolska 21:11
Došao je k nama, uzeo Pavlov remen, svezao njime svoje ruke i noge i rekao: »Evo što Sveti Duh kaže: ‘Ovako će Židovi u Jeruzalemu svezati čovjeka kojem pripada ovaj remen i predati ga nežidovima u ruke.’«


Djela Apostolska 23:8
Saduceji tvrde da nema uskrsnuća i da ne postoje ni anđeli, ni duhovi, a farizeji sve to priznaju.


Djela Apostolska 23:9
Nastao je silan metež. Neki su se učitelji Zakona iz stranke farizeja ustali i odlučno izjavili: »Mi ne nalazimo nikakve krivnje na tom čovjeku. Možda mu je zaista govorio neki duh ili anđeo.«


Djela Apostolska 27:22
No sada vas pozivam da ne klonete duhom. Nitko od vas neće poginuti, jedino ćemo izgubiti brod.


Djela Apostolska 28:25
Nastala je prepirka i svi su se već bili spremni razići, a Pavao je tada dodao još samo ovo: »Dobro je Sveti Duh govorio kad je preko proroka Izaije rekao vašim precima:


Rimljanima 1:4
a po Duhu koji posvećuje i uskrsnućem od mrtvih pokazao se Božjim Sinom u svoj sili. On je Isus Krist, naš Gospodar.


Rimljanima 1:11
Zaista vas želim vidjeti da bih vam mogao dati duhovni dar koji će vas ojačati.


Rimljanima 2:29
Pravi je Židov onaj koji je Židov u srcu: istinsko se obrezanje događa u srcu po Duhu, a ne po pisanom zakoniku. Takav čovjek prima pohvalu od Boga, a ne od ljudi.


Rimljanima 5:5
koja nas neće razočarati jer Božja je ljubav ulivena u naša srca po Svetom Duhu, koji nam je darovan.


Rimljanima 7:5
Prije, dok smo živjeli starim životom, nama su vladale grešne strasti koje je izazvao Zakon. One su nam donosile duhovnu smrt.


Rimljanima 7:6
Sada više nismo podložni Zakonu jer je naš stari život, zarobljen Zakonom, umro. Sad služimo Bogu na nov način Duha, a ne na stari način pisanih pravila.


Rimljanima 7:14
Znamo da je Zakon duhovan. No ja nisam duhovan i podložan sam grijehu kao njegov rob.


Rimljanima 8:2
Jer, u Isusu Kristu je zakon Duha koji donosi život. Zakon života oslobodio te zakona grijeha koji donosi smrt.


Rimljanima 8:4
Učinio je to da bi ono pravedno što zahtijeva Zakon bilo zadovoljeno u nama, koji živimo na temelju Duha, a ne na temelju stare tjelesne naravi.


Rimljanima 8:5
Oni koji su vođeni tjelesnom naravi, misle samo na stvari koje udovoljavaju toj naravi, a oni koji su vođeni Duhom, misle na stvari koje želi Duh.


Rimljanima 8:6
Kad čovjekovim mislima vlada tjelesna narav, ona ga vodi u smrt, ali ako njegovim mislima vlada Duh, on će imati život i mir.


Rimljanima 8:9
No vama ne upravlja tjelesna narav, nego Duh, ako Božji Duh stvarno živi u vama. Onaj tko nema u sebi Kristovog Duha, ne pripada Kristu.


Rimljanima 8:10
A opet, ako je u vama Krist, vaša su tijela mrtva zbog grijeha, a Duh vam daje život jer ste opravdani pred Bogom.


Rimljanima 8:11
Ako u vama živi Božji Duh, koji je Isusa podigao iz mrtvih, Bog će i vašim smrtnim tijelima dati vječni život po svome Duhu koji živi u vama.


Rimljanima 8:13
jer, ako živite slijedeći svoju grešnu, tjelesnu narav, umrijet ćete. Ali ako Duhom usmrćujete žudnje tjelesne naravi, živjet ćete.


Rimljanima 8:14
Oni koji se prepuste Božjem Duhu da ih vodi, Božja su djeca.


Rimljanima 8:15
Duh kojeg ste primili nije vas odveo u ropstvo da biste se morali ponovo bojati, nego vas je učinio Božjom djecom da po njemu zovemo: »Abba , Oče!«


Rimljanima 8:16
Duh zajedno s našim duhom svjedoči da smo Božja djeca.


Rimljanima 8:23
No ne samo ona nego i mi, koji već imamo Duha kao prvi dio Božjeg obećanja, čekamo uzdišući u sebi. I dalje željno očekujemo da nas Bog potpuno usvoji, odnosno da oslobodi naša tijela.


Rimljanima 8:26
Isto nam tako Duh pomaže jer smo slabi. Mi ne znamo što bismo trebali moliti, ali Duh posreduje za nas uzdisajima koji se ne mogu izreći riječima.


Rimljanima 8:27
No Bog vidi što je u ljudskim srcima i zna koja je namjera Duha jer Duh govori u ime Božje djece onako kako želi Bog.


Rimljanima 8:38
Uvjeren sam da nas ništa — ni smrt, ni život, ni anđeli, ni vladajući duhovi, niti išta u sadašnjosti ili budućnosti, ni sile


Rimljanima 9:1
Govorim vam istinu u Kristu. Ne lažem vam, a moja savjest, koju vodi Sveti Duh, svjedok mi je


Rimljanima 12:11
Nemojte biti lijeni ondje gdje trebate biti revni. Sa žarom u Duhu služite Gospodinu!


Rimljanima 14:17
Božje se kraljevstvo ne sastoji od hrane i pića, nego od ispravnog življenja, mira i radosti — sve u Svetom Duhu.


Rimljanima 15:13
Neka vam Bog, od kojega dolazi sva nada, ispuni srca radošću i mirom jer mu vjerujete. Tako će vaša nada stalno rasti snagom Svetog Duha.


Rimljanima 15:16
da budem službenik Isusa Krista i da služim nežidovskim narodima. Moj je posao govoriti Božju Radosnu vijest tako da i nežidovski narodi dođu k Bogu te da ih on prihvati jer ih Sveti Duh posvećuje za njega.


Rimljanima 15:19
Poslušali su Boga zbog snage čudesa i velikih znakova koje su vidjeli i zbog snage Duha. Govorio sam Radosnu vijest o Kristu od Jeruzalema do Ilirije.


Rimljanima 15:27
Ti su im vjernici odlučili pomoći, a i njihova je dužnost da im pomognu. Nežidovski su narodi primili od Židova duhovna dobra pa trebaju pomoći Židovima svojim materijalnim dobrima.


Rimljanima 15:30
Braćo i sestre, molim vas da mi se pridružite u molitvama Bogu za mene, radi našega Gospodina Isusa Krista i radi ljubavi koju nam daje Duh.


1 Korinæanima 2:4
Nisam vam govorio i propovijedao uvjerljivim riječima ljudske mudrosti. Dokaz je moga propovijedanja bilo očitovanje snage Duha,


1 Korinæanima 2:6
Onima koji su duhovno zreli, mi govorimo mudrost, ali ne mudrost ovoga svijeta niti mudrost vladara ovoga svijeta, koji će potpuno nestati.


1 Korinæanima 2:10
A nama je Bog to objavio po Duhu koji preispituje sve, čak i najveće Božje tajne.


1 Korinæanima 2:11
Ni jedan čovjek ne zna misli drugog čovjeka. Samo duh koji je u tom čovjeku zna njegove misli. Isto tako, nitko ne zna Božje misli osim Božjega Duha.


1 Korinæanima 2:12
No mi nismo primili duha koji pripada svijetu, nego Duha koji dolazi od Boga, da upoznamo sve što nam je dao Bog.


1 Korinæanima 2:13
O tome i govorimo, ali ne riječima kojima nas uči ljudska mudrost, nego objašnjavamo duhovne stvari koristeći se duhovnim riječima koje uči Duh.


1 Korinæanima 2:14
Čovjek koji u sebi nema Duha, ne prihvaća istine koje nam obznanjuje Božji Duh jer su te istine za njega ludost. On ih ne može razumjeti jer se one moraju promišljati uz pomoć Duha.


1 Korinæanima 2:15
Duhovan čovjek može prosuđivati ove istine, ali njega nitko ne može prosuđivati. Jer, kao što piše u Svetom pismu:


1 Korinæanima 3:1
Ali, braćo i sestre, ja vam nisam mogao govoriti kao ljudima koji su vođeni Duhom, nego kao ljudima koji su vođeni ljudskom naravi, kao novorođenčadi u Kristu.


1 Korinæanima 3:16
Zar ne znate da ste vi Božji hram i da u vama živi Božji Duh?


1 Korinæanima 4:21
Što više želite: da dođem k vama s kaznom ili u duhu ljubavi i blagosti?


1 Korinæanima 5:3
Bez obzira na to što nisam tjelesno prisutan, u duhu sam s vama. Već sam osudio onoga koji je to učinio, kao što bih učinio da sam bio ondje.


1 Korinæanima 5:4
Okupite se u ime našega Gospodina Isusa! Moj duh i snaga našega Gospodina Isusa bit će s vama.


1 Korinæanima 5:5
Izručite tog čovjeka sotoni da mu tjelesna narav bude uništena kako bi se njegov duh mogao spasiti na Gospodinov dan.


1 Korinæanima 6:11
A takvi su ranije bili i neki od vas. No sada ste oprani, posvećeni i opravdani u imenu Gospodina Isusa Krista i u Duhu našega Boga.


1 Korinæanima 6:17
No onaj tko se združi s Gospodinom, postaje s njim jedan duh.


1 Korinæanima 6:19
Zar ne znate da je vaše tijelo hram Svetog Duha koji je u vama i kojeg ste primili od Boga? Vi više ne posjedujete sami sebe


1 Korinæanima 7:40
No bit će sretnija ako ostane neudana. To je moje mišljenje, a ja mislim da je i u meni Božji Duh.


1 Korinæanima 9:11
Budući da smo posijali duhovno sjeme za vaše dobro, je li previše tražiti da od vas ubiremo materijalne plodove?


1 Korinæanima 10:3
Svi su jeli istu duhovnu hranu


1 Korinæanima 10:4
i svi su pili isto duhovno piće jer su pili iz duhovne stijene koja ih je pratila, a ta je stijena Krist.


1 Korinæanima 10:20
Zapravo, ono što ti ljudi žrtvuju — žrtvuju zlim duhovima, a ne Bogu. A ja ne želim da imate išta zajedničko sa zlim duhovima!


1 Korinæanima 12:1
Što se tiče duhovnih darova, braćo i sestre, ne želim da ostanete u neznanju.


1 Korinæanima 12:3
Zato vam govorim da nitko ne može reći potaknut Božjim Duhom: »Isus je proklet« i nitko ne može reći: »Isus je Gospodin«, osim ako ga nije potaknuo Sveti Duh.


1 Korinæanima 12:4
Ima mnogo duhovnih darova, ali isti je Duh koji ih dijeli.


1 Korinæanima 12:7
Nešto od Duha vidljivo je u svakome od nas, i to nam je darovano na korist svima.


1 Korinæanima 12:8
Nekomu Duh daje dar govorenja riječi mudrosti, drugomu isti Duh daje dar govorenja riječi znanja.


1 Korinæanima 12:9
Isti Duh nekome drugom daje vjeru, a drugi prima darove ozdravljanja od istog Duha.


1 Korinæanima 12:10
Nekomu Duh daruje silu da čini čuda, drugomu dar proricanja, nekomu opet dar razlikovanja duhova — što je od Boga, a što nije. Jednomu Duh daje dar govora različitih jezika, a drugomu pak dar da tumači te jezike.


1 Korinæanima 12:11
Sve to čini jedan te isti Duh. Svakomu daje pojedinačno kako hoće.


1 Korinæanima 12:13
Svi smo bili kršteni u jednome Duhu da bismo postali dio jednoga tijela, bez obzira na to jesmo li Židovi ili nežidovi, bez obzira na to jesmo li bili robovi ili slobodni ljudi. Svima nam je dan jedan Duh.


1 Korinæanima 12:31
Čeznite za najkorisnijim darovima Duha. A sada ću vam pokazati najuzvišeniji put.


1 Korinæanima 14:1
Čeznite za ljubavlju! Iskreno tražite duhovne darove! Osobito tražite dar proricanja!


1 Korinæanima 14:2
Onaj tko ima dar govorenja u jezicima, ne govori ljudima, nego Bogu, jer nitko ne može razumjeti što govori. On govori tajne stvari po Duhu.


1 Korinæanima 14:4
Onaj tko ima dar govora u jezicima, sâm sebe duhovno izgrađuje, ali onaj tko ima dar proricanja, duhovno izgrađuje cijelu Crkvu.


1 Korinæanima 14:5
Volio bih da svi imate dar govorenja tuđim jezicima, ali još bih više volio da prorokujete. Onaj tko prorokuje, važniji je od onoga koji govori u jezicima, osim ako taj koji govori u jezicima ne protumači što je rekao, da bi cijela Crkva bila duhovno ojačana.


1 Korinæanima 14:12
Isto je i s vama: budući da ste željni duhovnih darova, nastojte obilovati njima da biste duhovno ojačali Crkvu.


1 Korinæanima 14:14
Jer, ako molim na nepoznatom jeziku, moj duh moli, ali moj um ne razumije.


1 Korinæanima 14:15
Što se, dakle, treba činiti? Molit ću svojim duhom, ali molit ću i svojim umom. Zahvaljivat ću svojim duhom, ali zahvaljivat ću i svojim umom.


1 Korinæanima 14:16
Jer, ako slaviš Boga samo svojim duhom, kako će netko tko ne razumije reći »Amen« na tvoju molitvu i zahvalu kad ne zna što govoriš?


1 Korinæanima 14:17
Tako ti možeš lijepo zahvaljivati u molitvi, ali onaj koji sluša duhovno se ne izgrađuje.


1 Korinæanima 14:26
Što, dakle, trebate činiti? Kad se okupite, braćo i sestre, netko neka ima hvalospjev, netko pouku, netko objavu, netko neka govori na tuđem jeziku, a drugi neka tumači to što je rekao. Sve je to potrebno da bi Crkva duhovno ojačala.


1 Korinæanima 14:32
Duhovi proroka podložni su prorocima


1 Korinæanima 14:37
Ako tko smatra da je prorok ili da ima duhovni dar, neka prepozna da je ono što vam pišem Božja zapovijed.


1 Korinæanima 15:44
Pokopano je tijelo fizičko, a uskrslo je tijelo duhovno. Ako postoje fizička tijela, postoje i duhovna tijela.


1 Korinæanima 15:45
A ovo piše u Svetom pismu: »Prvi čovjek, Adam, postao je živa duša« , a Krist, posljednji Adam, postao je duh koji daje život.


1 Korinæanima 15:46
Nije prvo bilo duhovno, nego tjelesno. Duhovno je došlo nakon toga.


1 Korinæanima 16:18
i jer su smirili moj duh, baš kao i vaš. Zato cijenite ljude poput njih.


2 Korinæanima 1:22
Obilježio nas je znakom svoga vlasništva i dao nam svoga Duha koji je u našim srcima jamstvo da će ispuniti sve što je obećao.


2 Korinæanima 3:3
Pokazujete da ste Kristovo pismo, djelo naše službe, koje nije pisano tintom, nego Duhom živoga Boga. I nije napisano na kamenim pločama, nego na ljudskim srcima.


2 Korinæanima 3:6
On nas je osposobio da budemo sluge Novog saveza, koji je Bog sklopio sa svojim narodom, a taj savez nije pisani zakon, nego savez Duha. Pisani zakon ubija, a Duh daje život.


2 Korinæanima 3:8
koliko je sjajnije služenje Bogu koje donosi Duh?


2 Korinæanima 3:17
Gospodin o kojemu govorim jest Duh, a gdje je Gospodinov Duh,


2 Korinæanima 3:18
tamo je sloboda. A mi, otkrivenog lica, promatramo i odražavamo Gospodinovu slavu te se mijenjamo i postajemo sličniji njemu, sve više i više. Ova promjena dolazi od Gospodina, koji je Duh.


2 Korinæanima 4:13
Budući da imamo isti duh vjere kao što piše u Svetom pismu: »Povjerovao sam, zato sam govorio«, i mi vjerujemo te zato i govorimo.


2 Korinæanima 5:5
A Bog je taj koji nas je pripremio za to. On nam je dao Duha kao jamstvo — potvrdu da će nam dati sve što je obećao.


2 Korinæanima 6:6
Pokazujemo se kao Božji sluge po čistoći, znanju, strpljivosti, dobroti, Svetom Duhu, po iskrenoj ljubavi,


2 Korinæanima 7:1
Dragi prijatelji, imamo ova obećanja, stoga se očistimo od svih tjelesnih i duhovnih nečistoća! U strahopoštovanju prema Bogu živite život koji je potpuno svet.


2 Korinæanima 11:4
Jer, vrlo ste strpljivi s onim koji dođe k vama i propovijeda vam o Isusu nešto drugo od onoga što smo vam mi propovijedali. I spremno primate duha, koji se razlikuje od Duha kojeg ste primili, i Radosnu vijest, različitu od one koju ste primili.


2 Korinæanima 13:13
Neka sa svima vama bude milost Gospodina Isusa Krista, ljubav Boga i zajedništvo Svetog Duha.


Galaæanima 3:2
Želio bih čuti od vas samo jedno: jeste li primili Duha tako što ste se pridržavali Zakona? Ne, već tako što ste slušali i povjerovali u Radosnu vijest.


Galaæanima 3:3
Zar ste toliko nerazumni da život, koji ste započeli u Duhu, pokušavate nastaviti ljudskim naporima?


Galaæanima 3:5
Bog je taj koji vam obilno daje Duha i čini čuda među vama. Čini li Bog sve to zato što ste izvršavali što naučava Zakon ili zato što ste povjerovali u poruku Radosne vijesti?


Galaæanima 3:14
Krist je umro takvom smrću kako bi blagoslov, koji je bio obećan Abrahamu, mogao doći na sve narode. Umro je da po vjeri primimo Duha kojeg nam je Bog obećao.


Galaæanima 4:6
Budući da ste njegova djeca, Bog je poslao Duha svojega Sina u vaša srca koji kliče — »Abba , Oče!«


Galaæanima 4:29
No sin, koji je rođen po ljudskom načinu, progonio je onoga koji je rođen po Božjem Duhu. Tako je i sada.


Galaæanima 5:5
No mi po Božjem duhu željno iščekujemo pravednost kojoj se nadamo.


Galaæanima 5:16
Kažem vam: neka Duh upravlja vašim ponašanjem, tada nećete zadovoljavati žudnjama svoje tjelesne naravi.


Galaæanima 5:17
Jer, želje vaše tjelesne naravi — protive se Duhu, a želje Duha — protive se tjelesnoj naravi. To se dvoje međusobno protivi tako da ne činite ono što biste željeli.


Galaæanima 5:18
No ako dopustite da vas vodi Duh, niste pod upravom Zakona.


Galaæanima 5:22
Plod koji daje Duh je: ljubav, radost, mir, strpljivost, uslužnost, dobrota, vjernost,


Galaæanima 5:25
Duh je izvor našega novog života. Slijedimo, dakle, Duha!


Galaæanima 6:1
Braćo i sestre, ako nekoga zateknete u prijestupu, vi koji ste duhovni, privucite ga da se opet vrati na pravi put, ali činite to u duhu blagosti. Čuvajte se da i vi ne padnete u iskušenje.


Galaæanima 6:8
Tko sije da udovolji svojoj tjelesnoj naravi, žet će iz nje propast. No onaj tko sije da udovolji Duhu, žet će od Duha vječni život.


Galaæanima 6:18
Braćo i sestre! Neka milost našega Gospodina Isusa Krista bude s vašim duhom. Amen.


Efežanima 1:3
Blagoslovljen Bog i Otac našega Gospodina Isusa Krista! Bog nas je u Kristu blagoslovio svim duhovnim blagoslovima Nebeskoga kraljevstva koje primamo po Duhu.


Efežanima 1:13
Isto je i s vama. Kad ste čuli istinu — Radosnu vijest o svom spasenju — povjerovali ste u Krista. Tada vas je Bog zapečatio za sebe tako što vam je dao Svetog Duha kojeg je obećao.


Efežanima 1:14
Duh je predujam i jamstvo da ćemo primiti nasljedstvo koje je obećao Bog. Primit ćemo potpunu slobodu kao Božje vlasništvo. Tako će se još više hvaliti Božje veličanstvo.


Efežanima 1:17
Molim da vam Bog i slavni Otac našega Gospodina Isusa Krista da duha mudrosti i spoznaje, da biste ga bolje upoznali.


Efežanima 1:18
Molim da se otvore duhovne oči vašeg srca, da upoznate nadu koju vam je Bog dao kad vas je pozvao. Tada ćete vidjeti koliko je bogato veličanstveno nasljedstvo, koje je Bog dao svojim svetima,


Efežanima 2:1
Nekoć ste bili duhovno mrtvi zbog svojih prijestupa i grijeha.


Efežanima 2:2
Živjeli ste u grijehu, kao što živi svijet. Slijedili ste vladara zlih sila nad Zemljom, istog duha koji sada djeluje među onima koji su neposlušni Bogu.


Efežanima 2:5
Dok smo još bili duhovno mrtvi zbog svojih prijestupa, on nas je oživio zajedno s Kristom. Spašeni ste Božjom milošću!


Efežanima 2:18
Po njemu i jedni i drugi imamo pristup Ocu po jednom Duhu.


Efežanima 2:22
U njega ste i vi zajedno ugrađeni da biste bili mjesto gdje Bog prebiva u Duhu.


Efežanima 3:5
Prošlim naraštajima ta se tajna nije otkrivala, a sada je otkrivena svetim apostolima i prorocima po Duhu.


Efežanima 3:16
Molim da vam dâ, prema bogatstvu svoje slave, da budete ojačani po Duhu u svojem unutarnjem biću.


Efežanima 4:3
Nastojte sačuvati jedinstvo u Duhu po miru koji vas povezuje.


Efežanima 4:4
Jedno je tijelo i jedan je Duh. Bog vas je pozvao k jednoj nadi.


Efežanima 4:30
I nemojte rastuživati Božjega Svetog Duha. Bog vas je njime zapečatio da vas čuva do dana kad će vas potpuno osloboditi.


Efežanima 5:18
Nemojte se opijati vinom jer to vodi u propast, nego se ispunjavajte Duhom.


Efežanima 5:19
Razgovarajte jedni s drugima u psalmima, pjesmama slavljenja i duhovnim pjesmama. Pjevajte Gospodinu i slavite ga svim srcem!


Efežanima 6:12
Mi se ne borimo protiv ljudi, nego protiv vladara i vlasti, protiv sila tame; protiv zlih duhovnih sila u nebeskim prostorima.


Efežanima 6:17
Uzmite spasenje kao kacigu i mač Duha — Božju riječ.


Efežanima 6:18
Molite po vodstvu Duha u svim situacijama, sa svakovrsnim molitvama i molbama za potrebe. Uvijek budite budni i ustrajni u molitvama za sve Božje ljude.


Filipljanima 1:19
Znam da ću iz ovih nevolja biti izbavljen jer vi molite za mene, a Duh Isusa Krista daje mi snagu.


Filipljanima 1:27
Samo živite dostojno Kristove Radosne vijesti. Onda ću — bilo da dođem i vidim vas ili da sam odsutan — čuti o vama dobre vijesti, kako ste postojani u jednom duhu i kako se borite kao jedan za vjeru koju sadrži Radosna vijest.


Filipljanima 2:1
Ako imate ohrabrenje u zajedništvu s Kristom, ako imate utjehu u njegovoj ljubavi, ako imate zajedništvo s Duhom, nježnost i suosjećajnost,


Filipljanima 3:3
Jer, mi smo istinski obrezani. Mi, koji štujemo Boga po njegovom Duhu i ponosimo se jedino Isusom Kristom, i ne pouzdajemo se u sebe i u ono što možemo učiniti svojim snagama.


Kološanima 1:8
Dojavio nam je i o ljubavi koju imate od Duha.


Kološanima 1:9
Stoga, od dana kad smo to čuli, ne prestajemo moliti za vas: da vas Bog potpuno ispuni poznavanjem svoje volje; da uz to znanje imate svu mudrost i razumijevanje duhovnih stvari;


Kološanima 1:28
Mi o Kristu govorimo ljudima. Svom mudrošću upućujemo i poučavamo svakog čovjeka da bismo ga doveli pred Boga kao duhovno zrelog u Kristu.


Kološanima 2:5
Iako sam tjelesno odsutan, duhom sam s vama. Sretan sam što vidim vaš bojni red i postojanost vaše vjere u Krista.


Kološanima 2:13
Bili ste duhovno mrtvi zbog svojih grijeha i zbog toga što još niste bili oslobođeni svoje tjelesne naravi . No Bog nas je oživio zajedno s Kristom i oprostio nam sve naše grijehe,


Kološanima 2:15
Razoružao je duhovne vladare i vlasti — pobijedio ih je križem i poveo ih poražene u svojoj pobjedničkoj povorci.


Kološanima 2:20
Vi ste umrli s Kristom i oslobođeni ste duhovnih sila ovoga svijeta. Zašto se onda ponašate kao da pripadate svijetu? Vi se još držite propisa:


Kološanima 3:16
Kristova poruka neka živi u vama u svom svojemu bogatstvu. Poučavajte i usmjeravajte jedni druge s velikom mudrošću. Pjevajte psalme, himne i duhovne pjesme sa zahvalnošću Bogu u svojim srcima.


Kološanima 4:12
Također, pozdravlja vas Epafra. On je sluga Isusa Krista i dolazi iz naše sredine. U molitvi se stalno bori za vas, da duhovno sazrijete i u potpunosti ostvarite sve ono što želi Bog.


1 Solunjanima 1:5
jer smo vam Radosnu vijest navijestili, ne samo riječima nego i u sili i u Svetom Duhu, i s dubokim uvjerenjem u njenu istinitost. I sami znate kako smo među vama živjeli, radi vašeg dobra.


1 Solunjanima 1:6
Primili ste poruku usred mnogih patnji, ali ste s radošću, koju daje Sveti Duh, oponašali nas i Gospodina.


1 Solunjanima 4:8
Stoga, onaj tko odbacuje ovo učenje, ne odbacuje čovjeka, nego Boga koji vam je dao svoga Svetog Duha.


1 Solunjanima 5:19
Ne priječite djelovanje Svetog Duha!


1 Solunjanima 5:23
I neka vas sâm Bog, izvor mira, učini svetima u svemu. Neka sačuva cijelo vaše biće — duh, dušu i tijelo — da ostanu besprijekorni do dolaska našega Gospodina Isusa Krista.


2 Solunjanima 2:2
Nemojte olako izgubiti razum ili se uznemiriti ako čujete da je Gospodinov dan već došao. Neki to mogu reći tvrdeći da imaju proročki duh, ili to pripisati učenju ili pismu koje smo, navodno, mi napisali.


2 Solunjanima 2:13
Moramo uvijek zahvaljivati Bogu za vas, braćo i sestre, koje voli Bog. Bog vas je od početka izabrao za spasenje, koje se ostvaruje posvećenjem Duha i vjerom u istinu.


1 Timoteju 3:16
Zaista, velika je tajna pobožnog života: Krist se pojavio u ljudskom tijelu, potvrđen je od Duha, viđen je od anđela, objavljen je narodima, po svijetu su vjerovali u njega, na Nebo je uzdignut u slavi.


1 Timoteju 4:1
Duh jasno kaže da će u kasnijim vremenima neki napustiti vjeru. Slijedit će prijevarne duhove i nauke zlih duhova.


2 Timoteju 1:7
Duh što nam ga je Bog dao ne čini nas strašljivima, nego nam daje snagu, ljubav i samokontrolu.


2 Timoteju 1:14
Čuvaj blago koje ti je povjereno po Svetom Duhu koji živi u nama!


2 Timoteju 4:22
Neka Gospodin bude s tvojim duhom! Božja milost neka bude sa svima vama!


Titu 3:5
Bog nas je spasio, ne zbog dobrih djela koja smo učinili da bismo se pomirili s njim, nego po svojoj milosti. Spasio nas je pranjem kojim smo se ponovo rodili, obnavljajući nas Svetim Duhom.


Titu 3:6
Bog je svog Duha bogato izlio na nas po Isusu Kristu, našem Spasitelju.


Filemonu 1:10
molim te za svoga sina Onezima, kojemu sam u zatvoru postao duhovni otac.


Hebrejima 1:14
Svi su anđeli, duhovi u božanskoj službi, poslani da pomažu onima koji će naslijediti spasenje.


Hebrejima 2:4
Bog ga je i sâm potvrdio znacima, čudima i različitim silnim djelima, kao i darovima Svetog Duha koje je razdijelio prema svojoj volji.


Hebrejima 3:7
Zato, kako kaže Sveti Duh: »Danas kada čujete Božji glas,


Hebrejima 4:12
Jer, Božja je riječ živa i djelotvorna. Ona je oštrija od svakoga dvosjeklog mača i prodire do mjesta gdje se spajaju duša i duh, i do središta naših zglobova i kostiju. Ona prosuđuje misli i namjere srca


Hebrejima 6:4
Ima onih koji su upoznali vjeru pa je napustili. Bili su prosvijetljeni, okusili su nebeski dar i primili Svetog Duha.


Hebrejima 7:11
Izraelski je narod dobio Zakon posredovanjem levitskoga svećeničkog reda. No ljudi nisu mogli postati duhovno savršeni uz posredovanje levitskog svećenstva. Zato je bilo potrebno da se pojavi drugi svećenik, svećenik poput Melkisedeka, a ne poput Arona.


Hebrejima 9:8
Time Sveti Duh pokazuje da put u Svetinju nad svetinjama još nije otvoren sve dok postoji prvi dio šatora.


Hebrejima 9:14
Koliko je onda Kristova krv učinkovitija! On je, po vječnom Duhu, ponudio samog sebe kao savršenu žrtvu Bogu. Njegova će krv očistiti naša srca od beskorisnih djela , da možemo služiti živome Bogu.


Hebrejima 10:15
O tome nam svjedoči i Sveti Duh koji prvo kaže:


Hebrejima 10:29
Koliko će strožu kaznu zaslužiti onaj tko je odbacio Božjeg Sina, tko je smatrao bezvrijednom krv Novog saveza što ga je posvetila i tko je uvrijedio Duha milosti!


Hebrejima 12:9
Osim toga, svi smo mi imali ljudske očeve koji su nas odgajali stegom, a ipak smo ih poštovali. Zato je još važnije da se pokorimo svome duhovnom Ocu. Ako tako postupimo, živjet ćemo.


Hebrejima 12:23
Pristupili ste zajedništvu Božje prvorođene djece. Njihova su imena upisana na Nebu. Pristupili ste Bogu, sucu svih ljudi. Pristupili ste duhovima pravednika koji su učinjeni savršenima.


Hebrejima 13:7
Sjetite se svojih prijašnjih duhovnih vođa, onih koji su vam objavili Božju poruku! Sjetite se kako su oni živjeli i umrli! Povodite se za njihovom vjerom!


Jakova 2:19
Vi vjerujete da je samo jedan Bog. To je dobro! Čak i zli duhovi to vjeruju i drhte od straha.


Jakova 2:26
Kao što je tijelo mrtvo bez duha, i vjera je mrtva bez djela.


Jakova 3:15
Ta mudrost ne dolazi odozgo od Boga. Ta je »mudrost« svjetovna, neduhovna i đavolska.


Jakova 4:5
Zar mislite da Sveto pismo uzalud kaže kako Bog »ljubomorno čezne za duhom što ga je nastanio u nama« ?


1 Petrova 1:2
Bog Otac izabrao vas je prema svom predznanju, a Duh vas je posvetio, da budete poslušni i očišćeni krvlju Isusa Krista. Želim vam obilje Božje milosti i mira!


1 Petrova 1:11
Ispitivali su kako bi saznali na koje je vrijeme i okolnosti upućivao Kristov Duh koji je bio u njima. On im je unaprijed ukazivao na Kristove buduće patnje i slavu koja će doći nakon toga.


1 Petrova 1:12
Tada im se objavilo da, kada su govorili o tome, nisu služili sebi, nego vama. To su vam sada otvoreno objavili oni koji su vam propovijedali Radosnu vijest uz pomoć Svetog Duha koji je poslan s Neba. To je ono o čemu bi i anđeli željeli znati.


1 Petrova 2:2
Poput novorođenčadi, težite za čistim duhovnim mlijekom, da od njega rastete i budete spašeni.


1 Petrova 2:5
Vi ste također poput živog kamenja, od kojeg Bog gradi duhovni hram, da budete sveto svećenstvo koje prinosi duhovne žrtve, ugodne Bogu, po Isusu Kristu.


1 Petrova 3:4
Neka vaša ljepota bude ljepota vašega unutrašnjeg bića i vašeg srca, trajna ljepota blagoga i mirnoga duha, vrijedna u Božjim očima.


1 Petrova 3:18
Sâm Krist umro je za naše grijehe jednom i za sva vremena. Nevin je umro za krivce, da vas dovede Bogu. Što se tiče tijela, umro je, ali je u Duhu vraćen u život.


1 Petrova 3:19
U Duhu je otišao i propovijedao duhovima koji su bili u zatvoru .


1 Petrova 3:20
Ti su duhovi u prošlosti bili neposlušni Bogu, dok je Bog strpljivo čekao. Bilo je to u Noino vrijeme, kada se gradila lađa. Nekoliko njih, tek osmero, ušlo je u lađu i spasilo se vodom.


1 Petrova 4:6
Radosna je vijest bila propovijedana i onima koji su sada mrtvi. Tako, iako su osuđeni kao ljudi u tijelu, ipak mogu živjeti kao što živi Bog u Duhu.


1 Petrova 4:14
Ako podnosite uvrede zato što ste Kristovi učenici, blagoslovljeni ste. To znači da je s vama Božji Duh u svoj svojoj slavi.


2 Petrova 1:21
Ni jedno proroštvo nije došlo od ljudske želje, već su ljudi govorili Božje poruke nadahnuti Svetim Duhom.


1 Ivanu 2:20
Vi ste primili Svetog Duha i svi znate istinu.


1 Ivanu 2:27
Vi ste primili Svetog Duha kojeg vam je dao Krist. Dokle god on ostaje u vama, nema potrebe da vas itko uči. Duh vas uči o svemu, i njegovo je učenje istinito, a ne lažno. Zato nastavite živjeti u njemu, kako vas je poučio!


1 Ivanu 3:14
Mi znamo da smo prešli iz smrti u život jer volimo svoju braću i sestre. Tko ne voli, ostaje duhovno mrtav.


1 Ivanu 3:24
Tko vrši Božje zapovijedi, živi u Bogu i Bog živi u njemu. I po Duhu kojeg nam je dao znamo da Bog živi u nama.


1 Ivanu 4:1
Dragi moji prijatelji, mnogo se lažnih proroka pojavilo u svijetu. Nemojte vjerovati svakom tko tvrdi da ima Božjeg Duha! Provjeravajte duhove kako biste vidjeli jesu li od Boga!


1 Ivanu 4:2
Ovako možete prepoznati Božjega Duha kod ljudi: svaki duh koji priznaje da je Isus Krist došao u tijelu, od Boga je.


1 Ivanu 4:3
Svaki duh koji ne priznaje Isusa takvim, nije od Boga. To je duh Kristovog Neprijatelja . Za njega ste čuli da dolazi i već je sada u svijetu.


1 Ivanu 4:6
Mi pripadamo Bogu. Tko poznaje Boga, sluša nas. Tko ne pripada Bogu, ne sluša nas. Tako razlikujemo duha istine od duha zablude.


1 Ivanu 4:13
Po ovome znamo da živimo u Bogu i da Bog živi u nama: Bog nam je dao svoga Duha.


1 Ivanu 5:6
Isus Krist je onaj koji je došao s vodom i krvlju. Ne samo s vodom nego s vodom i krvlju, a Duh je taj koji to potvrđuje. Duh je istina.


1 Ivanu 5:8
Duh, voda i krv. I sva se tri svjedoka slažu.


Judina 1:20
Njima upravljaju ovozemaljske želje. Oni nemaju Duha. A vi se, dragi prijatelji, duhovno snažite među sobom u svojoj najsvetijoj vjeri! Molite uz pomoć Svetog Duha!


Otkrivenje 1:4
Od Ivana sedmorim crkvama u Aziji. Neka su s vama milost i mir od onoga koji jest, koji je bio i koji dolazi, od sedam duhova pred njegovim prijestoljem


Otkrivenje 1:10
U Gospodinov dan, obuzeo me Duh, a iza sebe sam začuo jak glas koji je zvučao poput trube.


Otkrivenje 2:7
Onaj tko sluša, neka čuje što Duh govori crkvama! Pobjedniku ću dati pravo da jede sa stabla života koje se nalazi u Božjem vrtu.’«


Otkrivenje 2:11
Onaj tko sluša, neka čuje što Duh govori crkvama! Pobjedniku neće naškoditi druga smrt.’«


Otkrivenje 2:17
Onaj tko sluša, neka čuje što Duh govori crkvama! Pobjedniku ću dati skrivenu manu . Dat ću mu i bijeli kamen na kojem će pisati novo ime, koje nitko ne zna, osim onoga koji ga prima.’«


Otkrivenje 2:29
Onaj tko sluša, neka čuje što Duh govori crkvama!’«


Otkrivenje 3:1
»Napiši anđelu Crkve u Sardu: ‘Ovako kaže onaj koji ima sedam Božjih duhova i sedam zvijezda: znam tvoja djela. Znam da govore da si živ iako si mrtav.


Otkrivenje 3:6
Onaj tko sluša, neka čuje što Duh govori crkvama!’«


Otkrivenje 3:13
Tko ovo sluša, neka čuje što Duh govori crkvama!’«


Otkrivenje 3:22
Onaj tko sluša, neka čuje što Duh govori crkvama!’«


Otkrivenje 4:2
Istoga me trenutka obuzeo Duh. Ispred mene je bilo prijestolje na Nebu i Netko je sjedio na njemu.


Otkrivenje 4:5
S prijestolja su dopirali bljeskovi munje, grmljavina i gromovi. Ispred prijestolja je gorjelo sedam baklji. One su sedam Božjih duhova.


Otkrivenje 5:6
Tada sam vidio Janje kako stoji ispred prijestolja. Četiri su bića bila oko njega. Starješine su, također, bili oko Janjeta. Ono je izgledalo kao zaklano. Imalo je sedam rogova i sedam očiju. To su sedam Božjih duhova poslanih svuda po Zemlji.


Otkrivenje 14:13
Tada sam s neba začuo glas: »Zapiši: od sada su blagoslovljeni oni koji umru služeći Gospodinu!« »Tako je«, kaže Duh. »Oni se mogu odmoriti od svoga truda jer ih prate njihova djela.«


Otkrivenje 16:13
Tada sam vidio tri nečista duha slična žabama. Izašli su iz Zmajevih usta, iz usta Zvijeri i iz usta lažnoga proroka.


Otkrivenje 16:14
Ovi su zli duhovi demoni koji imaju moć činiti čuda. Otišli su svim kraljevima svijeta da ih okupe za bitku, na veliki dan Boga Svevladara.


Otkrivenje 16:16
Zli su duhovi tada doveli sve kraljeve na mjesto koje se na hebrejskom jeziku zove Harmagedon.


Otkrivenje 17:3
Tada me Duh zahvatio i anđeo me odnio u pustinju. Tamo sam vidio neku ženu kako sjedi na grimiznocrvenoj Zvijeri. Zvijer je bila puna bogohulnih imena i imala je sedam glava i deset rogova.


Otkrivenje 18:2
Zavikao je snažnim glasom: »Pao je! Pao je veliki Babilon! Postao je boravište demona, prebivalište svakovrsnih nečistih duhova i skrovište svakovrsnih nečistih i odvratnih ptica.


Otkrivenje 19:10
A ja sam mu pao pred noge da mu se poklonim, ali on mi je rekao: »Ne čini to! Ja sam sluga kao i ti i kao tvoja braća koja čuvaju istinu o Isusu. Bogu se pokloni! Jer, govorenje istine o Isusu je duh proroštva.«


Otkrivenje 21:10
I anđeo me u Duhu poveo na veliku i visoku planinu. Pokazao mi je sveti grad Jeruzalem kako silazi s Neba od Boga.


Otkrivenje 22:6
Tada mi je anđeo rekao: »Ove su riječi istinite i može im se vjerovati. Gospodin, Bog proročkih duhova, poslao je svog anđela da pokaže svojim slugama ono što se uskoro mora dogoditi.


Otkrivenje 22:17
Duh i zaručnica kažu: »Dođi! Neka onaj tko ovo čuje kaže: ‘Dođi!’ I neka dođe onaj tko je žedan! Tko god želi, može besplatno dobiti vode koja daje život.«


Croatian Bible (SHP) 2019
Biblija: Suvremeni Hrvatski Prijevod (SHP) @ 2019 Bible League International