A A A A A


Traži

Mateju 9:22
Isus se obazre, ugleda je i reče: “Budi hrabra, kćeri, vjera te je tvoja ozdravila.” Od toga časa bila je žena zdrava.


Mateju 15:28
Tada joj reče Isus: “O, ženo, velika je tvoja vjera; neka ti bude kako želiš!” Od toga časa bila je njezina kći zdrava. \


Mateju 25:21
Tada mu reče gospodar: Pravo, slugo dobri i vjerni! Nad malim si bio vjeran, zato ću te postaviti nad mnogim. Uđi u radost svoga gospodara!


Mateju 25:23
Tada mu reče gospodar: Pravo, slugo dobri i vjerni! Nad malim si bio vjeran, zato ću te postaviti nad mnogim. Uđi u radost svojega gospodara!


Mateju 26:35
Petar ga je uvjeravao: “Ako bih morao poći i u smrt s tobom, ne bih te zatajio.” Tako su tvrdili i svi drugi učenici.


Marku 5:34
A on joj reče: “Kćeri, tvoja ti je vjera pomogla. Idi u miru i budi zdrava od svoje bolesti!”


Marku 10:52
Isus mu reče: “Idi, vjera te je tvoja ozdravila.” Odmah je progledao i uputio se za njim.


Marku 14:31
A on je još revnije uvjeravao: “I ako bih morao poći u smrt s tobom, ne ću te zatajiti.” Tako su tvrdili i svi drugi.


Luki 7:50
A on reče ženi: “Vjera te je tvoja spasila. Idi u miru!”


Luki 8:25
Tada im reče: “Gdje je vaša vjera?” Puni straha i čuđenja rekoše jedan drugome: “Tko je ovaj te zapovijeda i vjetrovima i vodi, i slušaju ga!”


Luki 8:48
On joj reče: “Kćeri, tvoja te vjera ozdravila. Idi u miru!”


Luki 16:10
Tko je vjeran u najmanjoj stvari, taj je vjeran i u velikoj; tko je nevjeran u najmanjoj stvari, taj je nevjeran i u velikoj.\


Luki 17:19
I reče mu: “Ustani i idi! Ozdravila te tvoja vjera!”


Luki 18:42
Isus mu reče: “Progledaj! Tvoja te je vjera ozdravila.”


Luki 19:17
On mu odvrati: Dobro, dobri slugo: jer si mi u malom bio vjeran, imat ćeš vlast nad deset gradova.


Luki 22:32
A ja sam molio za tebe, da se tvoja vjera ne pokoleba. Zato ti, kad se obratiš, počni utvrđivati svoju braću!”


Ivanu 20:27
Potom reče Tomi: “Stavi svoj prst ovamo, i vidi moje ruke, i pruži svoju ruku i stavi je u moj bok, i ne budi nevjeran nego vjeran!”


Djela Apostolska 3:16
Zbog vjere u ime Isusa očvrsnu ovaj koga vidite i poznajete; i vjera koja je po Isusu dade ovome cjelovito zdravlje pred svima vama. \


Djela Apostolska 18:4
Svake je subote raspravljao u sinagogi te uvjeravao Židove i Grke.


Djela Apostolska 19:8
Ušavši u sinagogu, govorio je odvažno tri mjeseca, raspravljajući i uvjeravajući o kraljevstvu Božjem.


Djela Apostolska 19:9
Kako su neki otvrdnuli i odbijali Pavlovo uvjeravanje ocrnjujući Put pred narodom, on odstupi od njih i odvoji učenike, pa je raspravljao svaki dan u školi nekoga Tirana.


Djela Apostolska 28:23
U zakazani dan dođe ih k njemu još više u stan. On im je razlagao svjedočeći kraljevstvo Božje i uvjeravajući ih u Isusa iz Mojsijeva zakona i Proroka od jutra do mraka.


Rimljanima 1:8
Najprije zahvaljujem svojemu Bogu po Isusu Kristu za sve vas što se vaša vjera razglasi po svemu svijetu.


Rimljanima 4:5
A onome koji ne radi, a vjeruje u onoga koji opravdava bezbožnika, računa se njegova vjera u pravdu.


Rimljanima 4:9
Je li dakle ovo blaženstvo za obrezane ili za neobrezane? Jer kažemo: “Abrahamu vjera bi uračunata u pravednost.”


Rimljanima 4:14
Ako bi bili baštinici samo oni koji su od Zakona, tada bi vjera bila bez vrijednosti i obećanje ništavno.


Rimljanima 10:17
Dakle, vjera dolazi od slušanja, a ono što biva slušano, dolazi od Kristove riječi.


1 Korinæanima 1:9
Vjeran je Bog koji vas pozva u zajedništvo svojega Sina Isusa Krista, Gospodina našega.


1 Korinæanima 2:5
da se vaša vjera ne temelji na ljudskoj mudrosti, nego na Božjoj sili.


1 Korinæanima 10:13
Iskušenje nije došlo na vas osim onoga čovječjega. Ali je vjeran Bog koji ne će dopustiti da budete iskušavani više nego što možete podnijeti, nego će s kušanjem dati povoljan izlaz, da mognete podnijeti.


1 Korinæanima 12:9
drugomu vjera u istom Duhu, drugomu milosni dar liječenja u jednom Duhu;\


1 Korinæanima 13:13
A sad ostaje vjera, ufanje, ljubav, to troje. Ali je najveća među njima ljubav.


1 Korinæanima 14:24
A ako svi prorokuju, a uđe kakav nevjernik ili neupućeni, svi ga uvjeravaju, svi prosuđuju.


1 Korinæanima 15:14
A ako Krist nije uskrsnuo, uzalud je dakle naše propovijedanje, uzalud je i vaša vjera.


1 Korinæanima 15:17
A ako Krist nije uskrsnuo, uzaludna je naša vjera, jer ste još u svojim grijesima.


2 Korinæanima 5:11
Priznajući dakle strah Gospodnji, nastojimo ljude uvjeravati. Bogu smo poznati, a nadam se da smo i u vašim savjestima poznati.


2 Korinæanima 10:15
Niti se hvalimo preko mjere tuđim poslovima, nego se nadamo da ćemo, kad uzraste vaša vjera, u vama rasti sve više prema našem mjerilu,


Galaæanima 3:23
Prije nego je došla vjera bili smo pod Zakonom čuvani i zatvoreni za vjeru koja se trebala objaviti.


Galaæanima 3:25
A kad je došla vjera, nismo više pod nadzornikom.


Galaæanima 5:6
Doista, u Kristu Isusu niti što pomaže obrezanje, ni neobrezanje, nego vjera, koja po ljubavi postaje djelotvorna.


Efežanima 4:5
Jedan Gospodin, jedna vjera, jedno krštenje!


1 Solunjanima 1:8
Zaista, od vas je odjeknula riječ Gospodnja ne samo u Makedoniji i Ahaji nego se je po svakom mjestu razglasila vjera vaša u Boga, tako da nam ne treba ništa govoriti.


1 Solunjanima 5:24
Vjeran je onaj koji vas pozva, on će i izvršiti.


2 Solunjanima 1:3
Dužni smo svagda zahvaljivati Bogu za vas, braćo, kao što dolikuje, jer sigurno raste vaša vjera, i množi se ljubav svakoga od vas prema drugima.


2 Solunjanima 3:3
Gospodin je vjeran, on će vas utvrditi i sačuvati od Zloga.


2 Timoteju 2:2
Ono što si čuo od mene po mnogim svjedocima povjeravaj vjernim ljudima, koji će biti sposobni i druge naučiti!


2 Timoteju 2:13
Ako smo mi nevjerni, on ostaje vjeran, jer se sama sebe ne može odreći.


2 Timoteju 3:16
Sve je Pismo Bogom nadahnuto i korisno za poučavanje, za uvjeravanje, za popravljanje, za odgajanje u pravdi,


2 Timoteju 4:2
Propovijedaj riječ, nastoj oko toga kad imaš dobru priliku, ali i kad prilika nije dobra, uvjeravaj, opominji, ohrabruj sa svom strpljivošću i naukom!


Hebrejima 10:23
čvrsto držimo nadu, jer je vjeran onaj koji je obećao,


Hebrejima 11:1
A vjera daje sigurnost onome čemu se nadamo, osvjedočenje o onom što ne vidimo.


Hebrejima 11:11
Vjerom i sama Sara primi moć da zatrudni, unatoč odmakloj dobi, jer je vjerovala da je vjeran onaj koji je obećao.


Jakova 1:3
znajući da iskušenjima vaša vjera biva utvrđena u postojanosti.


Jakova 2:14
Što koristi, braćo moja, ako tko kaže da ima vjeru, a djelâ nema? Zar ga može vjera spasiti?


Jakova 2:17
Tako i vjera: ako nema djela, mrtva je u samoj sebi.


Jakova 2:20
Hoćeš li znati, o ludi čovječe, da je vjera bez djela mrtva?


Jakova 2:22
Vidiš li da je vjera surađivala s njegovim djelima i da se je djelima usavršila?


Jakova 2:26
Doista, kao što je tijelo bez duha mrtvo, tako je i vjera bez djelâ mrtva.


1 Petrova 1:7
da vaša prokušana vjera? mnogo dragocjenija od raspadljivoga zlata koje se kuša ognjem? bude na hvalu, slavu i čast, o objavljenju Isusa Krista.


1 Ivanu 1:9
Ako priznajemo svoje grijehe, on je vjeran i pravedan, da nam oprosti grijehe i očisti nas od svake nepravde.


1 Ivanu 5:4
Jer sve što je rođeno od Boga pobjeđuje svijet, i pobjeda koja pobjeđuje svijet jest naša vjera.


Otkrivenje 2:10
Ništa se ne boj muka što te čekaju! Gle, đavao će neke od vas baciti u tamnicu, da budete kušani, i imat ćete nevolju deset dana. Budi vjeran do smrti, i dat ću ti vijenac života.”


Otkrivenje 13:10
Tko je za ropstvo određen, u ropstvo će ići; tko je određen za pogibiju od mača, poginut će od mača! U tome je strpljivost i vjera svetih. \


Croatian Bible (GKS) 2010
No Data