A A A A A


Traži

Mateju 14:26
Kad ga tako učenici vidješe gdje hoda po moru, povikaše uplašeni: “Sablast!” I zavikali su od straha.


Mateju 24:15
Kad dakle vidite na svetome mjestu strahotu pustošenja, o kojoj je govorio prorok Daniel? tko čita, neka razumije?,


Mateju 28:4
Stražari uzdrhtaše pred njim od straha i postadoše kao mrtvi.


Mateju 28:8
Sa strahom i ujedno s velikom radošću otiđoše brzo od groba i pohitješe da to dojave njegovim učenicima.


Marku 10:32
Bili su na putu u Jeruzalem. Isus je išao pred njima. Oni su se čudili tome i za njim su išli sa strahom. Tada on uze opet k sebi dvanćstoricu i reče im što ga čeka:


Marku 16:8
One izađoše i otrčaše od groba, jer ih obuze strah i trepet. Nikome ništa ne kazaše o tom, jer su se bojale.


Luki 1:12
Kad ga Zaharija vidje, uplaši se i obuze ga strah.


Luki 1:65
Tada dođe strah na sve koji su boravili u blizini, i po svem judejskom gorju govorilo se o svim tim događajima.


Luki 1:74
da se izbavimo iz ruke neprijateljâ, da mu služimo bez straha


Luki 5:26
Svi su bili obuzeti divljenjem i hvalili su Boga. Puni straha govorili su: “Danas smo vidjeli izvanredno čudo.”


Luki 7:16
Strah sve obuze. Slavili su Boga i govorili: “Velik prorok ustade među nama. Bog pohodi svoj narod.”


Luki 8:25
Tada im reče: “Gdje je vaša vjera?” Puni straha i čuđenja rekoše jedan drugome: “Tko je ovaj te zapovijeda i vjetrovima i vodi, i slušaju ga!”


Luki 8:37
Tada ga zamoli sve pučanstvo okoline Gerasena da otiđe od njih, jer ih je bio obuzeo velik strah. A on uđe u lađicu i otplovi natrag.


Luki 21:11
Jaki potresi bit će posvuda, bit će glad i kuga. Pojavit će se na nebu strahote i veliki znaci.


Luki 21:26
Ljudi će ginuti od straha i čekanja onoga što će doći na zemlju. Jer će se nebeske sile uzdrmati.


Luki 24:5
Od straha oboriše pogled na tlo. A oni im rekoše: “Što tražite živoga među mrtvima?


Luki 24:37
Od tjeskobe i straha oni su mislili da vide duha.


Ivanu 7:13
Ali nitko nije govorio javno o njemu od straha pred Židovima.


Ivanu 19:38
A potom Josip iz Arimateje, koji je bio Isusov učenik, ali tajni od straha pred Židovima, zamoli Pilata da uzme Isusovo tijelo. I Pilat dopusti. Dođe dakle i uze njegovo tijelo.


Ivanu 20:19
A kad bi uvečer onoga prvog dana tjedna, i vrata bila zatvorena gdje su se učenici skupili od straha pred Židovima, dođe Isus i stade na sredinu, i reče im: “Mir vam!”


Djela Apostolska 2:43
A uđe strahopoštovanje u sve, jer su apostoli činili mnoga čudesa i znake.


Djela Apostolska 5:5
A kad ču Ananija te riječi, pade i izdahnu. Velik strah obuze sve koji to čuše.


Djela Apostolska 5:11
Velik strah dođe na svu Crkvu i na sve koji to čuše.


Djela Apostolska 9:31
A Crkva je po svoj Judeji i Galileji i Samariji bila u miru, i napredovala je, i hodila je u Gospodnjem strahu, i umnožavala se uz pomoć Duha Svetoga.


Djela Apostolska 19:17
To su doznali svi Židovi i Grci koji su živjeli u Efezu i sve ih je zahvatio strah, a ime Gospodina Isusa bilo je veličano.


Djela Apostolska 27:9
Nakon što prođe mnogo vremena, i kad je već plovidba bila sa strahom, jer je i post već bio prošao, opominjao ih je Pavao


Rimljanima 3:18
Nema straha Božjega pred njihovim očima.”


Rimljanima 13:3
jer vlasti nisu strah onima koji čine dobro, nego onima koji čine zlo. Hoćeš li da ne živiš u strahu pred vlašću: čini dobro i dobivat ćeš pohvalu od nje;\


Rimljanima 13:7
Podajte dakle svima što ste dužni: kome porez, porez; kome carinu, carinu; kome strah, strah; kome čast, čast. \


1 Korinæanima 2:3
I ja sam nastupao među vama u slabosti, u strahu i u mnogom drhtanju:


1 Korinæanima 16:10
Ako dođe Timotej, gledajte da među vama boravi bez straha, jer on čini Gospodnje djelo, kao i ja.


2 Korinæanima 1:10
On nas je izbavio od strahovite smrtne opasnosti i izbavljat će nas. U njega se uzdamo da će nas i dalje izbavljati,


2 Korinæanima 5:11
Priznajući dakle strah Gospodnji, nastojimo ljude uvjeravati. Bogu smo poznati, a nadam se da smo i u vašim savjestima poznati.


2 Korinæanima 7:1
Imajući dakle ta obećanja, ljubljeni, očistimo se od svake ljage tijela i duha, te usavršujmo posvećenje u strahu Božjemu!


2 Korinæanima 7:5
Jer kad dođosmo u Makedoniju, nikakva počinka nije imalo naše tijelo, nego smo u svemu bili u nevolji: izvana borbe, iznutra strah.


2 Korinæanima 7:11
Jer, gle, upravo to što se po Bogu ožalostiste, koliku donese ozbiljnost među vas, pa obranu, pa žaljenje, pa strah, pa čežnju, pa revnost, pa kažnjavanje: u svemu pokazaste da ste čisti u toj stvari.


2 Korinæanima 7:15
I njegovo vas srce još više ljubi kad se spominje pokornosti sviju vas, kako ste ga primili sa strahom i drhtanjem.


Efežanima 5:21
Pokoravajte se jedan drugome u strahu Kristovu!


Efežanima 6:5
Robovi, slušajte svoje zemaljske gospodare sa strahom i drhtanjem, u iskrenosti svojega srca, kao Krista!


Filipljanima 1:14
I većina braće u Gospodinu, ohrabrena mojim okovima, usuđuje se još revnije, bez straha navješćivati Riječ.


Filipljanima 2:12
Tako, ljubljeni moji! Kao što svagda slušaste, ne samo dok sam kod vas nego mnogo više sada kad nisam kod vas, radite na svome spasenju sa strahom i trepetom!


1 Timoteju 5:20
One koji griješe pokudi pred svima da i drugi imaju strah!


Hebrejima 2:15
Tako izbavi one koji su cijeloga života bili u ropstvu zbog straha od smrti.


Hebrejima 12:28
Zato, jer primamo postojano kraljevstvo, budimo zahvalni te ugodno služimo Bogu s poštovanjem i sa strahom!


1 Petrova 1:17
Ako zazivate kao Oca onoga koji sve sudi nepristrano, po djelovanju, provodite u strahu vrijeme svoga zemaljskog putovanja.


1 Ivanu 4:18
U ljubavi nema straha, nego savršena ljubav izgoni strah; jer strah ima muku, a tko se boji, nije savršen u ljubavi.\


Judina 1:23
Druge otimajte ognju i spašavajte ih! Trećima iskazujte milosrđe u strahu! čuvajte se odjeće koja je tijelom okaljana!


Otkrivenje 11:11
A poslije tri i pol dana dah života uđe u njih od Boga; oni se uspraviše i veliki strah obuze one koji su ih vidjeli.\


Otkrivenje 18:10
Izdaleka će stajati od straha pred njezinim mukama i govorit će: “Jao, jao, veliki grade Babilone, jaki grade, kako u jedan čas dođe tvoja osuda!”


Otkrivenje 18:15
Trgovci tih stvari, koji se od njih obogatiše, stajat će izdaleka od straha pred njezinom mukom, plačući i tugujući:


Croatian Bible (GKS) 2010
No Data