A A A A A


Traži

Mateju 6:21
Jer gdje je tvoje blago, ondje je i tvoje srce.


Mateju 11:29
Uzmite moj jaram na sebe i učite od mene, jer sam ja krotak i ponizan srcem. I naći ćete pokoj svojim dušama.


Mateju 12:18
”Eto, to je moj sluga koga sam izabrao. Ljubimac moj, na kojem se veseli moje srce. Stavit ću svoj duh na njega, i on će navješćivati pravdu među narodima.


Mateju 12:34
Vi, zmijsko leglo, kako možete dobro govoriti kad ste zli? Jer čega je srce puno, o tome govore usta.


Mateju 13:15
Otvrdnulo je srce ovoga naroda. Uši su mu gluhe, oči su mu zatvorene. Ne će da vidi očima, ne će da čuje ušima, neće da razumije srcem niti da se obrati, da ga iscijelim.


Mateju 13:19
Svakome koji sluša riječ o kraljevstvu, a ne razumije, dolazi nečastivi i grabi što je bilo posijano u njegovo srce. Takav je sjeme posijano na put.


Mateju 15:8
”Ovaj narod me štuje samo usnama, ali njegovo je srce daleko od mene.


Mateju 22:37
On mu odgovori: “Ljubi Gospodina svojega Boga svim svojim srcem, svom svojom dušom i svom svojom misli!


Marku 6:52
Još naime nisu shvatili ono o kruhovima jer im je srce bilo otvrdnulo.


Marku 7:6
On im odgovori: “Zgodno je Izaija rekao o vama licemjerima u Pismu: Ovaj me narod štuje samo usnama, a njegovo srce je daleko od mene.


Marku 7:19
Jer mu ne dolazi u srce, nego u želudac i ide svojim naravnim putem.” Tako on proglasi čistim sva jela.


Marku 8:17
Isus to opazi i reče im: “Zašto raspravljate o tome da nemate kruha? Zar još uvijek ne razumijete i ne shvaćate? Zar je otvrdnulo vaše srce?


Marku 12:30
Ljubi Gospodina, svoga Boga, svim srcem, svom dušom, svom pameti i svom svojom snagom!


Marku 12:33
Njega ljubiti svim srcem, svom dušom, svom pameti kao samoga sebe: to je vrednije od svih paljenica i žrtava.”


Luki 6:45
Dobar čovjek iz dobra blaga svojega srca iznosi dobro; a zao čovjek iz zla blaga iznosi zlo. Jer čega je srce puno, o tom govore usta. \


Luki 10:27
On odgovori: “Ljubi Gospodina, svojega Boga, svim srcem, svom dušom, svom snagom i svom svojom misli; i svojega bližnjega kao samoga sebe!”\


Luki 12:34
Jer gdje je vaše blago, ondje je i vaše srce.


Luki 24:32
I oni rekoše jedan drugome: “Nije li gorjelo naše srce u nama kad je govorio s nama putem i tumačio nam Pismo?”


Ivanu 12:40
”Zaslijepio je njihove oči i otvrdnuo njihovo srce da ne vide očima i ne razumiju srcem pa da se ne obrate i da ih ne iscijelim”


Ivanu 13:2
Bilo je za večerom. Već je bio đavao stavio namjeru u srce Judi, sinu Šimuna Iškariotskoga, da ga izda.


Ivanu 14:1
Neka se ne plaši vaše srce! Vjerujte u Boga i u mene vjerujte!


Ivanu 14:27
Mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Ne dajem vam ga kao što svijet daje. Neka se ne plaši vaše srce i neka se ne boji!


Ivanu 16:6
Nego, jer sam vam to rekao, napuni se žalošću vaše srce.


Ivanu 16:22
Tako i vi osjećate žalost, ali ću vas opet vidjeti i radovat će se vaše srce, i vaše vam radosti nitko ne će uzeti.


Djela Apostolska 2:26
Zato se raduje moje srce, i klikće moj jezik. I tijelo će moje počivati u nadi.


Djela Apostolska 4:32
A mnoštvo vjernika bilo je jedno srce i jedna duša. Nijedan nije govorio za svoje imanje da je njegovo, nego im je sve bilo zajedničko.


Djela Apostolska 5:3
Tada reče Petar: “Ananija, zašto napuni sotona tvoje srce da slažeš Duhu Svetome i zadržiš za sebe jedan dio od novca što si ga dobio za njivu?


Djela Apostolska 8:21
Nema tebi dijela ni zajedništva u ovoj stvari, jer tvoje srce nije pravo pred Bogom.


Djela Apostolska 11:23
Kad on dođe tamo i vidje Božju milost, obradova se i potaknu sve da svim srcem ostanu vjerni Gospodinu.


Djela Apostolska 16:14
A slušala je neka bogobojazna žena, po imenu Lidija, trgovkinja grimizom, rodom iz grada Tijatire. Ona je s velikom pažnjom slušala Pavlove riječi jer je Gospodin otvorio njezino srce.


Djela Apostolska 17:11
A ovi su bili plemenitiji od onih u Solunu, jer primiše Riječ svim srcem, i svaki su dan ispitivali Pisma, je li to tako.


Djela Apostolska 21:13
A Pavao odgovori: “Što činite te plačete i razdirete mi srce? Jer ja sam pripravan za ime Gospodina Isusa ne samo biti svezan nego i umrijeti u Jeruzalemu.”


Djela Apostolska 28:27
Jer je otvrdnulo srce ovoga naroda, i ušima teško čuju, i svoje oči zatisnuše, da tako ne vide očima, ušima ne čuju, i srcem ne razumiju pa da se ne obrate i da ih ne ozdravim.


Rimljanima 1:21
Jer kad spoznaše Boga, ne proslaviše ga kao Boga, niti mu zahvališe, nego izludješe u svojim mislima i potamni njihovo nerazumno srce.


Rimljanima 2:5
Ali svojom tvrdokornošću i srcem koje nije spremno na obraćenje skupljaš sebi gnjev za dan gnjeva i očitovanja pravednoga Božjeg suda.


Rimljanima 9:2
vrlo mi je žao, i srce me boli bez prestanka.


Rimljanima 10:10
Srcem se naime vjeruje za opravdanje, a ustima se ispovijeda za spasenje.


Rimljanima 15:6
da jednim srcem i jednim glasom slavite Boga i Oca Gospodina našega Isusa Krista.


1 Korinæanima 2:9
Nego kao što je pisano: “Što oko nije vidjelo, ni uho nije čulo, ni u čovječje srce nije ušlo, to je pripravio Bog onima koji ga ljube!”


2 Korinæanima 6:11
U obraćanju vama, Korinćani, otvorili smo širom svoje srce.


2 Korinæanima 7:15
I njegovo vas srce još više ljubi kad se spominje pokornosti sviju vas, kako ste ga primili sa strahom i drhtanjem.


2 Korinæanima 8:16
Hvala Bogu koji je stavio takvo zauzimanje za vas u Titovo srce!


1 Solunjanima 2:17
A mi, braćo, odijeljeni od vas na neko vrijeme licem, a ne srcem, osobito nastojasmo s velikom željom da vas vidimo osobno.


Filemonu 1:12
Njega ti šaljem natrag, a s njime ti šaljem i svoje srce!


Filemonu 1:20
Daj, brate, da imam korist od tebe u Gospodinu: okrijepi moje srce u Kristu!


Hebrejima 3:10
Zato se razljutih na taj naraštaj i rekoh: uvijek lutaju srcem i ne prepoznaše mojih putova.


Hebrejima 3:12
Nastojte, braćo, da u koga od vas srce ne bude zlo i nevjerno pa da otpadne od živoga Boga,


Hebrejima 10:22
Zato pristupajmo istinitim srcem u punini vjere, srca očišćenog od ljage na savjesti, i tijela opranog čistom vodom!


Hebrejima 13:9
Ne dajte se zavesti različitim tuđim naucima, jer je bolje milošću utvrđivati srce, negoli jelima od kojih ne imadoše koristi oni koji se pridržavaju propisa o njima.


Jakova 1:26
Ako li tko misli da je pobožan, a ne zauzdava svoga jezika, nego vara svoje srce, njegova je pobožnost isprazna.


2 Petrova 2:14
Njihove su oči pune preljubništva i svagda gladne grijeha. Mame neutvrđene duše, imaju srce naučeno na lakomost, djeca su kletve.


1 Ivanu 3:17
Tko ima svjetovno blago i vidi svojega brata u potrebi pa zatvori svoje srce pred njim, kako Božja ljubav ostaje u njemu?


1 Ivanu 3:19
Po tom znamo da smo od istine, i možemo umiriti svoje srce pred njim.


1 Ivanu 3:20
Ako nas kori naše srce, Bog je veći od našega srca. On zna sve.


1 Ivanu 3:21
Ljubljeni, ako nas srce ne kori, možemo s puzdanjem k Bogu.


Croatian Bible (GKS) 2010
No Data