A A A A A


Traži

Mateju 13:44
Kraljevstvo je nebesko kao blago što leži sakriveno u polju. čovjek nađe blago i sakri ga. Tada otiđe pun radosti zbog toga i proda sve svoje i kupi polje.


Mateju 25:21
Tada mu reče gospodar: Pravo, slugo dobri i vjerni! Nad malim si bio vjeran, zato ću te postaviti nad mnogim. Uđi u radost svoga gospodara!


Mateju 25:23
Tada mu reče gospodar: Pravo, slugo dobri i vjerni! Nad malim si bio vjeran, zato ću te postaviti nad mnogim. Uđi u radost svojega gospodara!


Luki 1:14
Imat ćeš radost i veselje, i mnogi će se obradovati njegovu rođenju.


Luki 1:44
Jer evo, čim je tvoj pozdrav odjeknuo u mojim ušima, zaigra dijete od radosti u mojoj utrobi.


Luki 2:10
A anđeo im reče: “Ne bojte se! Evo, javljam vam veliku radost, koja je za sav narod:


Luki 10:17
Puni radosti vratiše se sedamdeset i dvojica i izvijestiše: “Gospodine, pokoravaju nam se u ime tvoje i zli dusi.”


Luki 15:5
Kad je nađe, uzme je pun radosti na svoja ramena.


Luki 15:7
Kažem vam: Isto će tako biti na nebu veća radost zbog jednoga jedinoga grješnika koji se obrati, negoli zbog devedeset i devet pravednika koji ne trebaju obraćenja.


Luki 15:10
Isto tako, kažem vam, bit će kod Božjih anđela radost zbog jednoga grješnika koji se obrati.”


Luki 19:37
I kad se počeo spuštati niz Maslinsku goru, stade sve mnoštvo učenika u radosti hvaliti Boga jakim glasom za sva čudesna djela što su ih vidjeli.


Luki 24:41
Ali oni od radosti i čuđenja nisu još uvijek mogli vjerovati. Zato ih upita: “Imate li ovdje što za jelo?”


Ivanu 3:29
Tko ima zaručnicu, zaručnik je. Zaručnikov prijatelj, koji stoji i sluša ga, silno se raduje zaručnikovu glasu. Tako se sada i moja radost ispunila.


Ivanu 15:11
Ovo sam vam govorio da bude radost moja u vama, i da vaša radost bude savršena.


Ivanu 16:20
Zaista, zaista kažem vam: Vi ćete plakati i tugovati, a svijet će se radovati; vi ćete se žalostiti, ali će se vaša žalost okrenuti u radost.\


Ivanu 16:21
Žena kad rađa, osjeća tjeskobu jer dođe njezin čas. Ali kad rodi dijete, više se ne sjeća muke zbog radosti jer se rodi čovjek na svijet.


Ivanu 16:22
Tako i vi osjećate žalost, ali ću vas opet vidjeti i radovat će se vaše srce, i vaše vam radosti nitko ne će uzeti.


Ivanu 16:24
Dosad niste molili ništa u moje ime. Molite i primit ćete, da vaša radost bude potpuna.


Ivanu 17:13
A sad k tebi dolazim, i ovo govorim, dok sam još u svijetu, da imaju moju radost u punini.


Djela Apostolska 8:8
I bi velika radost u onome gradu.


Djela Apostolska 8:39
A kad izađoše iz vode, Gospodnji Duh uze Filipa. Dvoranin ga više ne vidje i pun radosti otiđe svojim putem.


Djela Apostolska 12:14
I prepoznavši Petrov glas, od radosti ne otvori vrata, nego utrča i kaza da Petar stoji pred vratima.


Djela Apostolska 13:52
Učenici su pak ostali, puni radosti i Duha Svetoga.


Rimljanima 7:22
Jer imam radost u Božjemu Zakonu po unutrašnjem čovjeku,


Rimljanima 14:17
Jer Božje kraljevstvo nije jelo i piće, nego pravda, mir i radost u Duhu Svetome.


2 Korinæanima 1:24
Mi naime nismo gospodari vaše vjere, nego suradnici vaše radosti, jer u vjeri stojite čvrsto.


2 Korinæanima 2:3
I pisah vam upravo ovo da mi prilikom mojega dolaska ne nanesu žalost oni koji bi me trebali obradovati, jer sam o svima vama osvjedočen da je moja radost ujedno radost sviju vas.


2 Korinæanima 7:4
Veliko je moje pouzdanje u vas, velik je moj ponos zbog vas; pun sam utjehe, obilna je moja radost uza sve naše nevolje.\


2 Korinæanima 7:13
To nas je utješilo. A u našoj utjesi još se više obradovasmo Titovoj radosti jer vi svi okrijepiste njegov duh.


2 Korinæanima 8:2
Premda su bile kušane teškom nevoljom, ipak je obilna rijeka dobrotvornosti tekla iz punine njihove radosti i iz dubine njihova siromaštva.


Галатима 5:22
A plod je Duha: ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrota, vjernost


Filipljanima 1:25
I ovo znam jamačno da ću biti i ostati kod sviju vas na vaš napredak i radost vjere,


Filipljanima 2:2
Ispunite moju radost, da jedno mislite, jednu ljubav imate, jedinodušni i jedinomisleni:


Filipljanima 2:29
Primite ga dakle u Gospodu sa svakom radosti, i takove poštujte;


Filipljanima 4:1
Zato, braćo moja ljubazna i poželjena, radosti i vijenče moj! tako stojte u Gospodu, ljubazni.


1 Solunjanima 2:19
Jer tko je naša nada, ili radost, ili ponosna kruna? Niste li to vi pred Gospodinom našim Isusom o njegovu dolasku?


1 Solunjanima 2:20
Doista ste vi naša slava i radost.


1 Solunjanima 3:9
Jer kakvu zahvalu možemo uzvratiti Bogu za vas, za svu radost kojom se radujemo zbog vas pred svojim Bogom?


Hebrejima 1:9
Ti ljubiš pravdu, a mrziš bezakonje; zato te pomaza Bog, tvoj Bog, uljem radosti više nego tvoje drugove.” \


Hebrejima 12:2
Uprimo pogled u Isusa, Početnika i Dovršitelja vjere. On mjesto sebi određene radosti podnese križ ne mareći za sramotu, i sjede s desne strane Božjega prijestolja.


Hebrejima 12:11
Jer svaka stega ne donosi časovitu radost, nego žalost; ali poslije daje miran rod pravde onima koji su njome izvježbani.\


Jakova 4:9
Priznajte svoju bijedu, tugujte i plačite. Vaš smijeh neka se pretvori u plač, i radost u žalost!


Tiago 5:13
Trpi li tko među vama? Neka moli! Je li tko radostan? Neka pjeva hvalospjeve!


1 Ivanu 1:4
Ovo vam pišemo da radost naša bude potpuna.


2 Ivanu 1:12
Mnogo bih vam imao pisati, ali ne htjedoh papirom i crnilom, jer se nadam da ću doći k vama te vam govoriti licem u lice, da vaša radost bude potpuna.


3 Ivanu 1:4
Nemam veće radosti od ove: čuti da moja djeca hode u istini.


Judina 1:24
A onome koji vas može sačuvati od pada i postaviti vas neokaljanima i u velikoj radosti pred svoju slavu:


Croatian Bible (GKS) 2010
No Data