A A A A A


Traži

Mateju 4:2
Postio je četrdeset dana i četrdeset noći. Tada ogladnje.


Mateju 4:5
Tada ga uze đavao sa sobom u Sveti Grad, postavi ga navrh Hrama


Mateju 5:7
Blaženi milosrdni! Oni će postići milosrđe.


Mateju 6:16
Kad postite, ne budite mrka lica kao licemjeri, koji promijene izgled da ih ljudi vide kako poste. Zaista kažem vam: oni su već primili svoju plaću.


Mateju 6:17
Kad ti postiš, namaži glavu i operi lice


Mateju 6:18
da te ne vide ljudi kako postiš, nego samo tvoj Otac koji je u tajnosti. Otac tvoj, koji vidi u tajnosti, platit će ti.


Mateju 9:2
Ondje mu donesoše uzeta koji je ležao na postelji. Kad je Isus vidio njihovu vjeru, reče uzetomu: “Budi hrabar, sinko, oprošteni su ti grijesi!”


Mateju 9:6
Ali znajte, Sin čovječji ima vlast na zemlji opraštati grijehe!” I tada reče uzetom: “Ustani, uzmi svoju postelju i idi kući!”


Mateju 9:14
Tada dođoše k njemu Ivanovi učenici i upitaše: “Zašto postimo mi i farizeji, a tvoji učenici ne poste?”


Mateju 9:15
Isus im odgovori: “Mogu li svatovi tugovati dok je s njima zaručnik? Ali doći će dani kad će se zaručnik oteti od njih. Onda će postiti.


Mateju 10:2
Imena dvanćst apostola jesu: na prvom mjestu Šimun, prozvan Petar, i njegov brat Andrija; Jakov, Zebedejev sin, i njegov brat Ivan;\


Mateju 10:4
Šimun Revnitelj i Juda Iškariotski, koji postade njegov izdajnik.


Mateju 10:36
Tako postaju čovjeku neprijatelji njegovi vlastiti domaći.


Mateju 12:4
Kako je ušao u kuću Božju i pojeo postavljene kruhove koje on i njegova pratnja nisu smjeli jesti, nego samo svećenici?


Mateju 12:13
Tada reče čovjeku: “Pruži svoju ruku!” On je pruži, i postade opet zdrava kao druga.


Mateju 12:25
Isus prozre njihove misli i reče im: “Svako kraljevstvo što je u sebi razdijeljeno, raspada se; nijedan grad, nijedna kuća što je u sebi razdijeljena, ne može postojati.\


Mateju 12:26
Ako sotona izgoni sotonu, onda je razdijeljen sam u sebi: kako će tad postojati njegovo kraljevstvo?


Mateju 13:32
Ono je, istina, manje od svega drugog sjemenja. Ali kad izraste, veće je od drugih biljaka. Ono postane stablo tako da ptice nebeske dolaze i stanuju na njegovim granama.”


Mateju 13:35
Tako se je trebala ispuniti riječ proroka: “Otvorit ću svoja usta u prispodobama, objavit ću što je bilo sakriveno od postanka svijeta.”


Mateju 18:2
Tada on dozva dijete, postavi ga među njih


Mateju 18:35
Tako će i moj nebeski Otac postupati s vama ako svaki od vas ne oprosti od srca svojemu bratu.”


Mateju 19:16
I gle, tada neki mladić pristupi k njemu i upita: “Učitelju, što dobra moram činiti da postignem život vječni?”


Mateju 21:24
Isus im odvrati: “Ja ću vama postaviti jedno pitanje. Kad mi odgovorite na to, kazat ću vam kojom ja vlašću ovo činim.


Mateju 21:42
Tada im reče Isus: “Zar niste nikad čitali u Pismu: Kamen koji odbaciše graditelji postade ugaoni kamen; to je Gospodnje djelo, kakvo čudo pred našim očima? \


Mateju 24:21
Tada će biti velika nevolja kakva nije bila od postanka svijeta do sada niti će biti.


Mateju 24:32
Naučite pouku od smokve: Kad njezine grane postanu sočne i lišće potjera, onda znate da je ljeto blizu.


Mateju 24:45
Tko je dakle vjerni i razumni sluga koga je postavio gospodar nad svojom družinom da joj daje hranu u pravo vrijeme?


Mateju 24:47
Zaista kažem vam: On će ga postaviti nad svim svojim imanjem.


Mateju 25:21
Tada mu reče gospodar: Pravo, slugo dobri i vjerni! Nad malim si bio vjeran, zato ću te postaviti nad mnogim. Uđi u radost svoga gospodara!


Mateju 25:23
Tada mu reče gospodar: Pravo, slugo dobri i vjerni! Nad malim si bio vjeran, zato ću te postaviti nad mnogim. Uđi u radost svojega gospodara!


Mateju 25:33
Postavit će ovce sebi s desne, a jarce sebi s lijeve.


Mateju 27:24
Pilat vidje da ništa ne postiže i da buka postaje sve veća, uzme vodu i opra ruke pred narodom govoreći: “Ja sam nedužan u krvi ovoga pravednika. Vi se mislite!”


Mateju 27:66
Oni odoše, osiguraše grob zapečativši kamen i postavivši stražu.


Mateju 28:4
Stražari uzdrhtaše pred njim od straha i postadoše kao mrtvi.


Marku 2:4
Ali zbog mnoštva naroda nisu ga mogli donijeti k njemu. Zato otkriše krov nad mjestom gdje je bio Isus, načiniše otvor i spustiše postelju s uzetim.


Marku 2:9
Što je lakše, reći uzetomu: Oprošteni su ti tvoji grijesi ili reći: Ustani, uzmi svoju postelju i hodaj?


Marku 2:11
I tada reče uzetomu: “Zapovijedam ti: ustani, uzmi svoju postelju i idi kući!”


Marku 2:12
On odmah ustade, uze svoju postelju i izađe van pred očima sviju. Svi su bili izvan sebe od čuđenja, slavili su Boga i govorili: “Takvo što ne vidjesmo još nikada.”


Marku 2:18
Ivanovi učenici i farizeji imali su posni dan. Tada dođoše i upitaše ga: “Zašto poste Ivanovi učenici i učenici farizeja, a tvoji učenici ne poste?”


Marku 2:19
Isus im odvrati: “Mogu li svatovi postiti dok kod njih boravi zaručnik? Dok imaju kod sebe zaručnika, ne mogu postiti.


Marku 2:20
Ali doći će dani kad će im se oteti zaručnik. Tada će, u onaj dan postiti.


Marku 2:26
Kako je u vrijeme velikog svećenika Ebjatara ušao u Božju kuću i jeo postavljene kruhove koje smiju jesti samo svećenici i kako ih je dao i svojim pratiocima?”


Marku 3:14
I uspostavi dvanćstoricu (koje nazva i apostolima). Oni su trebali biti s njime i njih je kanio poslati da propovijedaju.


Marku 3:16
Uspostavi sljedeću dvanćstoricu: Šimuna, kojemu nadjenu ime Petar,


Marku 3:19
i Judu Iškariotskoga, koji je postao njegov izdajnik.


Marku 4:17
Ali ne daju da uhvati korijen, nego su nepostojani. Kad zbog riječi dođe nevolja ili progonstvo, onda odmah posrću.


Marku 4:21
Dalje im je govorio: “Uzima li se svjetiljka da se stavi pod posudu ili pod postelju, ili se stavlja na svijećnjak?


Marku 6:30
Apostoli se opet nađoše kod Isusa i izvijestiše ga o svemu što su činili i naučavali.


Marku 6:55
Oni su protrčali, sav onaj kraj, i donosili su na posteljama bolesnike tamo gdje bi čuli da je on.


Marku 7:8
Božju zapovijed zapostavljate, a čvrsto se držite čovječjih ustanova.”


Marku 7:13
Tako ukidate Božju zapovijed svojom predajom koju vi postaviste. I tako još mnogo što činite.”


Marku 7:30
Ona ode kući i nađe dijete gdje leži na postelji. Zao duh je bio izašao.


Marku 9:3
Njegove haljine postadoše sjajno bijele kako ih ne može nijedan bjelilac na zemlji obijeliti.


Marku 10:17
Kad pođe dalje svojim putem, pritrča mu netko, pade pred njega na koljena i upita ga: “Učitelju dobri, što moram činiti da postignem vječni život?”


Marku 10:22
Na tu riječ posta čovjek žalostan i ode tužan jer je posjedovao mnoga dobra.


Marku 11:29
Isus im odvrati: “Ja ću vama postaviti jedno pitanje. Ako mi odgovorite, i ja ću vam kazati kojom vlašću to činim.


Marku 12:10
Niste li ikada čitali u Pismu ovo: Kamen koji odbaciše graditelji postade ugaoni kamen; \


Marku 13:28
Od smokve naučite prispodobu: Kad njezine grane postanu sočne i potjeraju lišće, onda znate da je ljeto blizu.


Luki 2:37
i sad je bila udovica od osamdeset i četiri godine. Nikad nije odlazila od Hrama i služila je Bogu postom i molitvom dan i noć.


Luki 2:46
Poslije tri dana nađoše ga u Hramu. Sjedio je među učiteljima, slušao ih i postavljao im pitanja.


Luki 4:3
Tada mu reče đavao: “Ako si Sin Božji, zapovjedi ovome kamenu da postane kruh!”


Luki 4:9
Tada ga odvede u Jeruzalem, postavi ga navrh Hrama i reče mu: “Ako si Sin Božji, baci se odavde dolje!


Luki 5:18
Ljudi upravo donesoše na nosilima uzeta čovjeka. Pokušavali su ga unijeti u kuću i postaviti pred njega.


Luki 5:19
Ali zbog mnoštva naroda nisu ga mogli unijeti. Zato se popeše na krov i kroz crepove ga spustiše s posteljom na sredinu, pred Isusa.


Luki 5:24
Ali znajte: Sin čovječji ima vlast na zemlji opraštati grijehe!” I tada reče uzetome: “Zapovijedam ti, ustani, uzmi svoju postelju i idi kući!”


Luki 5:25
Odmah ustade on pred njihovim očima, uze postelju na kojoj je bio ležao i ode kući slaveći Boga.


Luki 5:33
Oni mu rekoše: “Ivanovi učenici, kao i farizejski, poste često i mole se, a tvoji jedu i piju.”


Luki 5:34
Isus im odvrati: “Možete li svatove natjerati da poste dok je zaručnik među njima?


Luki 5:35
Ali će doći dani kad će im biti ugrabljen zaručnik. Onda će, u one dane, postiti.”


Luki 6:13
Kad osvanu dan, dozva svoje učenike k sebi i izabra od njih dvanćstoricu koje nazva apostolima:


Luki 6:16
Judu, Jakovljeva brata, i Judu Iškariotskoga, koji postade njegov izdajnik.


Luki 9:10
Apostoli se vratiše i pripovjediše mu sve što su učinili. Tada se povuče s njima na samotno mjesto, u području grada Betsaide.


Luki 9:29
Dok se je molio, promijeni se njegovo lice, i njegovo odijelo postade sjajno i bijelo.


Luki 10:25
Tada se diže neki zakonoznanac da ga kuša. On upita: “Učitelju, što moram činiti da postignem vječni život?”


Luki 11:6
Došao mi je prijatelj s puta, i nemam mu što postaviti.


Luki 11:7
A on mu iznutra odgovori: Ne uznemiruj me! Vrata su već zatvorena i djeca su sa mnom u postelji. Ne mogu ustati da ti dam.


Luki 11:30
Kao što je naime Jona postao znak Ninivljanima, tako će i Sin čovječji biti ovome rodu.


Luki 11:50
Tako će od ovog roda biti tražen račun za krv svih proroka, što je bila prolivena od postanka svijeta:


Luki 12:14
On mu odvrati: “čovječe, tko je mene postavio sucem ili djeliteljem baštine među vama?”


Luki 12:42
Gospodin odgovori: “Tko je dakle taj vjerni i mudri upravitelj kojega postavlja gospodar nad svojim ukućanima, da im u pravo vrijeme daje hranu?


Luki 12:44
Zaista kažem vam: On će ga postaviti nad svim svojim dobrima.


Luki 13:17
Na te riječi postidjeli su se svi njegovi protivnici. A sav se je narod radovao zbog svih slavnih djela što su se po njemu dogodila.


Luki 13:19
Ono je kao gorušično zrno koje uze čovjek i posija u svom vrtu. Ono uzraste i postade veliko drvo, i ptice nebeske se gnijezdiše na njegovim granama.”


Luki 14:9
i tvoj i njegov gostoprimac mogao bi doći i reći ti: Podaj mjesto ovome! Tada bi, postiđen, morao zauzeti posljednje mjesto.


Luki 14:29
Kad bi naime postavio temelj, a poslije ne bi mogao dovršiti gradnje, svi koji bi to vidjeli, rugali bi mu se


Luki 17:5
Apostoli zamoliše Gospodina: “Umnoži našu vjeru!”


Luki 17:34
Kažem vam: U onu noć počivat će po dvojica na jednoj postelji: jedan će se uzeti, drugi će se ostaviti.


Luki 18:12
Postim dvaput u tjednu i dajem desetinu od svega što steknem.


Luki 18:18
Neki ga predstojnik zapita: “Učitelju dobri, što moram činiti da postignem vječni život?”


Luki 20:17
A on ih pogleda i reče: “Pa što znači ona riječ u Pismu: Kamen koji odbaciše graditelji postade ugaoni kamen?


Luki 20:35
A koji budu nađeni vrijednima da postanu dionici onoga svijeta i uskrsnuća od mrtvih, ne će se više ženiti niti će se udavati.


Luki 21:19
Postojanošću ćete spasiti svoj život.


Luki 22:14
U određeni čas sjede Isus za stol i apostoli s njim.


Luki 22:26
Vi ne postupajte tako: Nego tko je najveći među vama, neka bude kao najmanji, starješina kao sluga.


Luki 23:51
On nije bio pristao na njihov zaključak i postupak.


Luki 24:10
Bile su to: Marija Magdalena, Ivana, Marija, Jakovljeva mati, i još druge s njima koje tu vijest donesoše apostolima.


Ivanu 1:3
Sve je po njoj postalo, i bez nje ništa nije postalo što je postalo.


Ivanu 1:10
Na svijetu bijaše, svijet je po njemu postao; i svijet ga nije spoznao.\


Ivanu 1:14
I Riječ je postala tijelom i nastanila se među nama. I vidjesmo njegovu slavu, slavu kao Jedinorođenoga od Oca, puna milosti i istine.


Ivanu 2:9
I ravnatelj stola okusi vodu što je postala vino. A nije znao odakle je bilo vino. Samo su to znale sluge koje su zagrabile vodu. Tada zovnu ravnatelj stola mladoženju


Ivanu 5:8
Tada mu reče Isus: “Ustani, uzmi svoju postelju i hodi!”


Ivanu 5:9
Odmah ozdravi taj čovjek, uze svoju postelju, i hodao je naokolo. A taj je dan bila subota.


Ivanu 5:10
Zato rekoše Židovi onome što ozdravi: “Subota je. Ne smiješ nositi svoju postelju.”


Ivanu 5:11
On im odvrati: “Koji me iscijeli, reče mi: Uzmi svoju postelju i hodi!”


Ivanu 5:12
A oni ga zapitaše: “Tko je taj čovjek koji ti reče: Uzmi svoju postelju i hodi?”


Ivanu 8:3
Tada pismoznanci i farizeji dovedoše ženu zatečenu u preljubu, postaviše je na sredinu


Ivanu 8:58
Isus im odgovori: “Zaista, zaista kažem vam: Prije nego je postojao Abraham, ja jesam.”


Ivanu 9:27
Odgovori im: “Već sam vam kazao, a niste slušali. Zašto hoćete opet slušati? Ne ćete li i vi postati njegovi učenici?”


Ivanu 9:39
Isus nastavi: “Ja dođoh na sud na ovaj svijet da vide koji ne vide, a koji vide da postanu slijepi.”


Ivanu 12:19
A farizeji rekoše jedan drugome: “Vidite da ništa ne postižete. Eto sav svijet ode za njim!”


Ivanu 15:16
Ne izabraste vi mene, nego ja izabrah vas i postavih vas da idete i rod donosite i da vaš rod ostane; što god zamolite od Oca u moje ime, dat će vam.\


Иоанн 17:5
A sada proslavi ti mene, Oče, kod sebe slavom koju sam imao kod tebe prije nego je postao svijet.


Иоанн 17:24
Oče, hoću da oni koje si mi dao budu sa mnom, gdje sam ja, da vide slavu koju si mi dao jer si me ljubio prije postanka svijeta.


Иоанн 19:19
A Pilat napisa i natpis i dade ga postaviti na križ. A bilo je napisano: “Isus Nazarećanin, kralj židovski.”


Rimljanima 1:1
Pavao, sluga Isusa Krista, pozvan za apostola, izabran za evanđelje Božje


Rimljanima 1:5
Preko njega primismo milost i apostolstvo da poslušnoj vjeri privodimo sve poganske narode na čast njegovu imenu.


Rimljanima 1:20
Doista, ono što se na njemu ne može vidjeti od postanka svijeta, moglo se je spoznati i vidjeti na stvorenjima: njegova vječna sila i božanstvo. Nemaju dakle izgovora.


Rimljanima 1:22
Tvrdili su da su mudri, a postadoše ludi.


Rimljanima 1:32
Iako znaju odredbu Božju, da oni koji tako postupaju zaslužuju smrt, ipak oni to čine, štoviše i odobravaju onima koji to čine.


Rimljanima 2:16
To će se, prema mome evanđelju, očitovati na Dan kad Bog bude sudio tajnim ljudskim postupcima po Isusu Kristu.


Rimljanima 2:25
Obrezanje koristi, ako držiš Zakon. Ako li si prijestupnik Zakona, obrezanje je tvoje postalo neobrezanje.


Rimljanima 4:1
Što ćemo dakle reći za Abrahama, svojega oca? Što je postigao po tijelu?


Rimljanima 4:11
I primi znak obrezanja kao pečat pravde koju je bio postigao vjerom, kad je još bio neobrezan, da bude otac sviju koji vjeruju, iako nisu obrezani, da se i njima uračuna u pravdu


Rimljanima 4:17
On je svima nama otac po riječi Pisma: “Postavio sam te ocem mnogim narodima.” Abraham je povjerovao u Boga koji oživljuje mrtve i zove ono što ne postoji na postojanje.


Rimljanima 5:19
Jer kao što nepokornošću samo jednoga čovjeka mnogi postadoše grješnici, tako će i pokornošću jednoga mnogi postati pravednici.


Rimljanima 6:18
Oslobodivši se pak grijeha, postadoste sluge pravdi.


Rimljanima 6:22
A sad, oslobođeni od grijeha i postavši Božje sluge, imate svoj plod na posvećenje, a završetak život vječni.


Rimljanima 7:13
Zar je ono što je dobro meni postalo uzrok smrti? Bože sačuvaj! Nego grijeh, da se pokaže onim što zaista jest, očitovao se u svoj svojoj žestini po nečem dobrom i donio mi smrt posluživši se zapovijeđu.


Rimljanima 9:29
I kako je prorekao Izaija: “Da nam Gospodin nad vojskama nije sačuvao sjemena, postali bismo kao Sodoma i bili bismo slični Gomori.”


Rimljanima 9:30
Što ćemo dakle reći? Da su pogani koji nisu išli za pravdom postigli pravdu, i to pravdu koja dolazi od vjere.


Rimljanima 9:33
kao što je pisano: “Evo stavljam na Sionu kamen spoticanja i stijenu posrtanja; ali tko vjeruje u njega, ne će se postidjeti.” \


Rimljanima 10:3
Jer ne priznajući Božju pravdu i gledajući da uspostave svoju pravdu, ne pokoriše se Božjoj pravdi.


Rimljanima 10:11
Jer kaže Pismo: “Tko god vjeruje u njega, ne će se postidjeti.”


Rimljanima 11:5
Tako dakle i u sadašnje vrijeme postoji ostatak po milosnom izboru.


Rimljanima 11:12
A ako je njihov prijestup postao bogatstvo svijetu, i njihov gubitak bogatstvo poganima, koliko će onda više njihov puni broj!


Rimljanima 11:13
A vama poganima velim: Dok sam ja apostol pogana, očitujem slavu svoje službe,


Rimljanima 11:17
Ako li su neke grane odlomljene, a ti koji si divlja maslina pricijepljen na preostale grane i postao zajedničar na korijenu i u soku masline,


Rimljanima 11:30
Jer kao što ste i vi nekada bili nepokorni Bogu, a sad ste postigli milosrđe zbog njihove nepokornosti,


Rimljanima 11:31
tako se i oni sad ne pokoriše zbog vašega pomilovanja da i oni sada postignu milosrđe.


Rimljanima 12:12
Budite radosni u nadi; u nevolji budite strpljivi; u molitvi budite postojani!\


Rimljanima 13:1
Svako ljudsko biće neka se pokorava višim vlastima, jer nema vlasti da nije od Boga; koje postoje od Boga su postavljene.\


Rimljanima 14:13
Zato ne sudimo više jedni drugima; nego više mislite na to da ne postavljate bratu spoticanja ili sablazni!\


Rimljanima 14:15
A ako je tvoj brat zbog jela ožalošćen, već ne postupaš po ljubavi. Ne upropašćuj svojim jelom onoga za kojega je Krist umro!


Rimljanima 15:16
biti službenik Krista Isusa među poganima, postavljen za svećenika Božjeg evanđelja, da prinos pogana bude ugodan i posvećen u Duhu Svetome.


Rimljanima 15:21
Postupao sam u skladu s onim što je napisano: “Oni kojima nije naviješten, vidjet će; i oni koji nisu čuli o njemu govoriti, razumjet će.” \


Rimljanima 16:7
Pozdravite Andronika i Juniju, moje rođake i moje drugove u sužanjstvu, koji su ugledni među apostolima te koji prije mene povjerovaše u Krista!


1 Korinæanima 1:1
Pavao, Božjom voljom pozvani apostol Isusa Krista, i brat Sosten,


1 Korinæanima 1:11
Javili su mi naime o vama, braćo moja, Klojini ukućani, da među vama postoje prepiranja.


1 Korinæanima 1:30
Od njega ste vi u Kristu Isusu koji nam je postao mudrost od Boga, pravda, posvećenje i otkup,


1 Korinæanima 3:4
Jer kad netko govori: “Ja sam Pavlov”, a drugi: “Ja Apolonov”, ne postupate li samo kao ljudi?


1 Korinæanima 3:10
Po Božjoj milosti koja mi je dana ja kao mudri graditelj postavih temelj, a drugi zida, ali svaki neka gleda kako zida.


1 Korinæanima 3:11
Jer drugoga temelja nitko ne može postaviti osim onoga koji je postavljen, a to je Isus Krist.


1 Korinæanima 4:9
Smatram naime da je Bog nas apostole izložio kao posljednje, kao one koji su osuđeni na smrt, jer smo postavljeni za gledanje svijetu, anđelima i ljudima.


1 Korinæanima 4:13
grde nas, a mi tješimo; postadosmo kao smeće svijeta, izmet svima sve dosad. \


1 Korinæanima 6:16
Ili ne znate, tko se s bludnicom združi da s njom postaje jedno tijelo? “Jer bit će”, veli, “dvoje jedno tijelo.”


1 Korinæanima 7:21
Jesi li pozvan kao rob, ne brini se; naprotiv, ako i možeš postati slobodan, radije ostani!\


1 Korinæanima 7:35
To govorim na korist vama samima, ne da vam postavim zamku, nego da dolično i odano budete privrženi Gospodinu.


1 Korinæanima 9:1
Nisam li ja slobodan? Nisam li ja apostol? Nisam li ja vidio Gospodina našega Isusa? Niste li vi moje djelo u Gospodinu?


1 Korinæanima 9:2
Ako drugima nisam apostol, ali vama doista jesam jer ste vi pečat mojega apostolstva u Gospodinu.


1 Korinæanima 9:5
Zar nemamo prava ženu vjernicu voditi sa sobom, kao ostali apostoli, Gospodnja braća, i Kefa?


1 Korinæanima 9:12
Ako drugi imaju pravo na vas, zašto da nemamo mi više? Ali se ne poslužismo tim pravom, nego sve podnosimo da ne postavimo kakve zapreke Kristovu evanđelju.


1 Korinæanima 12:18
Ali eto Bog postavi udove, svaki od njih u tijelu, kako je htio.


1 Korinæanima 12:28
I jedne postavi Bog u Crkvi: prvo za apostole, drugo za proroke, treće za učitelje, onda udijeli moć za čudesne sile, zatim darove liječenja, pomaganja, upravljanja, različite jezike.


1 Korinæanima 12:29
Zar su svi apostoli? Zar su svi proroci? Zar su svi učitelji? Zar su svi čudotvorci?


1 Korinæanima 13:11
Kad sam bio dijete, govorio sam kao dijete, mislio sam kao dijete, rasuđivao sam kao dijete. Kad sam postao muž, odbacio sam što je bilo djetinje.


1 Korinæanima 15:7
A potom se ukazao Jakovu, onda svim apostolima.


1 Korinæanima 15:9
Doista, ja sam najmanji među apostolima i nisam dostojan zvati se apostol, jer sam progonio Božju Crkvu.


1 Korinæanima 15:40
Postoje nebeska tjelesa i zemaljska tjelesa; ali drugačiji sjaj pripada nebeskima, a drugačiji zemaljskima.\


1 Korinæanima 15:44
sije se tjelesno tijelo, uskrsava duhovno tijelo. Ako postoji tjelesno, postoji i duhovno.


1 Korinæanima 15:45
Tako je i pisano: “Prvi čovjek Adam postade živo biće”, posljednji Adam je duhovno biće koje oživljava.


2 Korinæanima 1:1
Pavao, apostol Krista Isusa po volji Božjoj, i brat Timotej Božjoj Crkvi u Korintu sa svima svetima koji su u svoj Ahaji.


2 Korinæanima 1:6
Ako li smo u nevolji, za vašu je utjehu i spasenje, ili ako nas Bog tješi, za vašu je utjehu koja djeluje da podnosite postojano iste patnje što ih i mi podnosimo.


2 Korinæanima 1:17
Kad sam dakle to htio, zar sam što lakomisleno činio? Ili to što namjeravam, namjeravam li po čisto ljudskom mjerilu, tako da kod mene postoji zajedno “da, da”, i “ne, ne”?


2 Korinæanima 4:9
progone nas, ali mi nismo zapostavljeni; obaraju nas, ali mi ne padamo.\


2 Korinæanima 4:14
Znamo da će onaj koji je uskrisio Gospodina Isusa i nas s Isusom uskrisiti i postaviti s vama.


2 Korinæanima 5:21
Njega koji nije znao grijeha, opteretio je za nas grijehom da mi postanemo Božja pravda u njemu.


2 Korinæanima 6:5
pod udarcima, u tamnicama, u bunama, u naporima, u nespavanju, u postu;\


2 Korinæanima 8:9
Jer znate milost Gospodina našega Isusa Krista: on je, premda je bio bogat, radi vas postao siromašan, da se vi obogatite njegovim siromaštvom.


2 Korinæanima 8:20
čuvamo se toga da nas tko ne pokudi za postupanje s ovim obilnim darom kojim raspolažemo,


2 Korinæanima 10:2
Ali molim se da mi ne ustreba, kad budem kod vas, biti odvažan onom smjelošću kojom namjeravam postupiti protiv nekih koji misle da mi živimo po tijelu.


2 Korinæanima 10:6
Pripravni smo kazniti svaki neposluh, kad vaš posluh postane savršen.


2 Korinæanima 10:8
Jer kad bih se i nešto više pohvalio našom vlašću, koju nam dade Gospodin za vaše izgrađivanje, a ne za rušenje, ne bih se postidio.


2 Korinæanima 11:5
Zaista, mislim da ni u čemu nisam manji od tih “nadapostola”.


2 Korinæanima 11:13
Jer su takvi ljudi lažni apostoli, podmukli poslenici koji se pretvaraju kao da su Kristovi apostoli.


2 Korinæanima 11:27
U trudu i muci, u mnogom nespavanju, u gladi i žeđi, u mnogom postu, u zimi i golotinji.


2 Korinæanima 12:11
Postadoh bezuman, vi me natjeraste, jer je trebalo da me vi preporučite. Doista, ni u čemu nisam manji od “nadapostola”, iako nisam ništa.


2 Korinæanima 12:12
Dokazi mojega apostolstva izvedeni su među vama u svakoj strpljivosti, u znacima, čudesima i snažnim djelima.


2 Korinæanima 13:10
Stoga vam pišem ovo odsutan, da prisutan ne moram postupati strogo po vlasti koju mi je dao Gospodin: da gradim, a ne da rušim.


Galaæanima 1:1
Pavao, apostol, ne od ljudi, ni po čovjeku, nego po Isusu Kristu i Bogu Ocu, koji ga uskrisi od mrtvih,


Galaæanima 1:17
niti pođoh u Jeruzalem k onima koji su bili apostoli prije mene, nego otiđoh u Arabiju i opet se vratih u Damask.


Galaæanima 1:19
Druge od apostola ne vidjeh, osim Jakova, Gospodnjega brata.


Galaæanima 2:8
jer onaj koji pomože Petru u apostolstvu među obrezanima, pomože i meni među poganima;\


Galaæanima 3:13
Krist nas je iskupio od kletve Zakona, jer je za nas postao kletva; pisano je naime: “Proklet svaki koji visi na drvetu”?\


Galaæanima 3:15
Braćo, upozoravam na primjer ljud- skog postojanja: nitko čovječju potvrđenu oporuku ne odbacuje, niti joj što dodaje.


Galaæanima 3:17
A ovo velim: Savez koji je od Boga potvrđen nije dokinut Zakonom, koji je postao poslije četiri stotine i trideset godina, tako da bi dokinuo obećanje.


Galaæanima 3:19
Što će dakle Zakon? Zbog prijestupa bio je postavljen, dok dođe potomak kojemu je namijenjeno obećanje. Zakon su proglasili anđeli po posredniku.


Galaæanima 4:4
Ali kad dođe punina vremenâ, posla Bog svojega Sina, rođena od žene, postavljena pod Zakon,


Galaæanima 4:8
Ali tada, jer niste znali za Boga, služili ste bogovima koji uistinu ne postoje.


Galaæanima 4:16
Jesam li vam dakle postao neprijatelj što sam vam naviještao istinu?


Galaæanima 5:6
Doista, u Kristu Isusu niti što pomaže obrezanje, ni neobrezanje, nego vjera, koja po ljubavi postaje djelotvorna.


Galaæanima 5:21
zavist, ubojstva, pijanstva, razuzdane gozbe i tome slično. Za sve to unaprijed vam kažem, kao što sam i prije kazao: oni koji takvo što čine, ne će postići Božjega kraljevstva.


Efežanima 1:1
Pavao, po Božjoj volji apostol Krista Isusa, svetima koji su u Efezu, i vjernima u Kristu Isusu.


Efežanima 1:4
U njemu nas je izabrao prije postanka svijeta, da budemo sveti i neokaljani pred njim.


Efežanima 1:11
U njemu i mi postadosmo baštinici unaprijed određeni po odredbi onoga koji sve čini po odluci svoje volje


Efežanima 2:13
A sada u Kristu Isusu, vi koji ste nekad bili daleko, postadoste blizi Kristovom krvlju.


Efežanima 2:20
nazidani na temelju apostola i proroka, a ugaoni je kamen sam Krist Isus.


Efežanima 3:5
Ono se u drugim vremenima ne očitova čovječjim sinovima, kako se je sad otkrilo njegovim svetim apostolima i prorocima u Duhu,


Efežanima 3:7
Ja postadoh sluga evanđelja po daru Božje milosti koja mi je dana po njegovu snažnom djelovanju.


Efežanima 4:11
I on je dao jedne za apostole, a druge za proroke, jedne za evanđeliste, a druge za pastire i učitelje,


Filipljanima 1:5
što vi postadoste zajedničari u evanđelju od prvoga dana do danas.


Filipljanima 1:20
Očekujem i nadam se da se ni u čem ne ću postidjeti, nego da će se i sada kao svagda, sa svom smionošću, proslaviti Krist u mome tijelu, bilo životom bilo smrću.


Filipljanima 2:1
Ako, dakle, postoji kakvo ohrabrenje u Kristu, ako postoji kakva utjeha ljubavi, ako postoji kakvo zajedništvo Duha, ako mi želite iskazati suosjećanje i sućut,


Filipljanima 2:7
nego je sebe poništio uzevši obličje sluge, i postao jednak ljudima. Vanjštinom je bio kao čovjek.


Filipljanima 2:8
Ponizio je samoga sebe postavši poslušan do smrti, do smrti na križu.


Filipljanima 3:12
Ne kao da sam već postigao ili kao da sam već savršen, nego nastojim dohvatiti ga, jer je i mene dohvatio Krist Isus.


Kološanima 1:1
Pavao, apostol Krista Isusa po Božjoj volji, i brat Timotej


Kološanima 1:16
U njemu je sve stvoreno, što god je na nebu i na zemlji, vidljivo i nevidljivo, bilo Prijestolja, bilo Gospodstva, bilo Poglavarstva, bilo Vlasti: sve postoji po njemu i za njega je stvoreno.


Kološanima 1:17
A on je prije svega, i sve postoji u njemu.


Kološanima 1:23
ako samo ostanete utemeljeni i tvrdi u vjeri, nepokolebljivi u evanđeoskoj nadi, jer ste čuli evanđelje koje je propovijedano svakom stvorenju pod nebom, a ja Pavao postadoh mu poslužitelj.


Kološanima 1:25
Njoj ja postadoh poslužitelj po Božjoj odredbi koja mi je dana za vas, da ispunim Božju riječ,


Kološanima 2:23
Imaju doduše izgled mudrosti po umišljenoj pobožnosti, postu i trapljenju tijela, ali u njima nema ništa časno, nego služe zadovoljavanju puti.


1 Solunjanima 1:7
tako da vi postadoste uzor svima vjernicima u Makedoniji i Ahaji.


1 Solunjanima 2:7
Premda smo mogli pokazati svoju vlast kao Kristovi apostoli, bili smo ipak krotki među vama, kao što dojilja njeguje svoju djecu.


1 Solunjanima 2:14
Vi postadoste, braćo, nasljedovatelji Božjih Crkava koje su u Judeji u Kristu Isusu, jer i vi isto pretrpjeste od svojih suplemenika, kao i oni od Židova.


1 Solunjanima 5:9
Doista, Bog nas ne postavi za gnjev, nego da steknemo spasenje po našem Gospodinu Isusu Kristu.


2 Solunjanima 2:14
na što vas pozva našim evanđeljem, da postignete slavu Gospodina našega Isusa Krista.


1 Timoteju 1:1
Pavao, Apostol Isusa Krista, po zapovijedi Boga, našega Spasitelja i Krista Isusa, naše nade,


1 Timoteju 1:9
Imaj na umu ovo: nije pravedniku postavljen Zakon, nego bezakonicima i nepokornima, bezbožnicima i grešnicima, nečistima i okaljanima, ubojicama oca i majke, krvnicima,


1 Timoteju 1:12
Zahvaljujem onome koji mi dade jakost, Kristu Isusu, našemu Gospodinu, što me je držao za vjerna i postavio me za služenje,


1 Timoteju 2:7
Za to svjedočanstvo ja sam postavljen kao propovjednik i apostol? istinu govorim, ne lažem? kao učitelj pogana u vjeri i istini.


1 Timoteju 2:14
I Adam nije bio zaveden, a žena, zavedena, postade prijestupnica.


1 Timoteju 5:19
Protiv starješine ne primaj tužbe, osim kad postoje dva ili tri svjedoka!


1 Timoteju 6:12
Bori se u dobroj borbi vjere, postigni vječni život na koji si pozvan i o kojem si dao dobro svjedočanstvo pred mnogim svjedocima.


1 Timoteju 6:19
Neka sabiru sebi blago kao dobar temelj za budućnost, da postignu istiniti život!


2 Timoteju 1:1
Pavao, apostol Isusa Krista po volji Božjoj, prema obećanju ispunjenom u Kristu Isusu,


2 Timoteju 1:11
za koje sam ja postavljen kao propovjednik, apostol i učitelj pogana.


2 Timoteju 2:10
Zato podnosim sve zbog izabranih, da i oni postignu spasenje u Kristu Isusu s vječnom slavom.


2 Timoteju 3:9
ali ne će dalje napredovati jer će njihovo bezumlje postati očito svima, kao što posta i onih.


2 Timoteju 3:10
A ti si se ugledao u moj nauk, življenje, namjeru, vjeru, strpljivost, ljubav, postojanost,


Titu 1:1
Pavao, Božji sluga i Apostol Isusa Krista za dovođenje Božjih izabranika k vjeri i spoznanju istine u skladu s pobožnošću


Titu 1:5
Zato te ostavih na Kreti da urediš što je nedovršeno i da postaviš po gradovima starješine kao što ti ja zapovjedih:


Titu 3:8
Pouzdana je ovo riječ, i hoću da to postojano iznosiš: neka se oni koji vjeruju u Boga trude i prednjače u vršenju dobrih djela. To je dobro i korisno ljudima.


Hebrejima 1:2
Njega postavi baštinikom svemu, po njemu stvori i svijet.


Hebrejima 1:4
Postade uzvišeniji od anđela, koliko dobi u baštinu ime odličnije od njihova.


Hebrejima 2:9
Isusa, koji je bio postavljen samo malo ispod anđela, vidimo zbog podnesene smrti ovjenčana slavom i čašću. Tako je po Božjoj milosti za sve okusio smrt.


Hebrejima 3:1
Zato, braćo sveta, zajedničari nebeskoga poziva, pogledajte na Apostola i Velikog svećenika vjere koju ispovijedamo? Isusa.


Hebrejima 3:2
On je ovjerovljen kod Onoga koji ga postavi, kao i Mojsije u svoj svojoj kući.


Hebrejima 3:14
Doista, postali smo zajedničari Kristovi, samo ako početno pouzdanje čvrsto održimo do kraja.


Hebrejima 4:16
Pristupajmo dakle s pouzdanjem k prijestolju milosti, da postignemo milosrđe i nađemo milost kad nam ustreba pomoć!


Hebrejima 5:1
Svaki veliki svećenik odabire se između ljudi i za ljude se postavlja na službu Bogu, da prinosi darove i žrtve za grijehe.


Hebrejima 5:9
Postigavši savršenstvo, postade svima koji ga slušaju uzrokom vječnoga spasenja,


Hebrejima 5:11
O tome bismo mogli mnogo govoriti, što je teško protumačiti, jer ste postali mlitavi u slušanju.


Hebrejima 6:1
Zato, ostavimo početni nauk o Kristu, i rastimo u zrelosti. Ne postavljajmo opet temelja vraćanjem na odvraćanje od mrtvih djela, na vjeru u Boga,


Hebrejima 6:15
I tako, strpljivo čekajući, Abraham postiže obećanje.


Hebrejima 6:20
kamo Isus uđe kao preteča za nas, postavši veliki svećenik dovijeka po Melkisedekovu redu.


Hebrejima 7:15
To je još očitije ako se postavlja drugi svećenik po sličnosti s Melkisedekom.


Hebrejima 7:16
On nije postao po zakonu tjelesne odredbe, nego po sili vječnoga života.


Hebrejima 7:17
Postoji naime svjedočanstvo: “Ti si svećenik dovijeka po Melkisedekovu redu.”


Hebrejima 7:20
A to se nije dogodilo bez zakletve. Oni su naime bez zakletve postajali svećenici,


Hebrejima 7:22
U toj mjeri Isus je postao jamac boljega saveza.


Hebrejima 7:23
Osim toga, njih je smrt sprječavala da ostanu u svećeništvu, pa su mnogi postajali svećenici,


Hebrejima 7:28
Zakon naime postavlja za velike svećenike slabe ljude, a riječ zakletve, koja je dana poslije Zakona, postavila je Sina dovijeka savršena.


Hebrejima 8:3
Svaki veliki svećenik postavlja se, naime, da prinosi darove i žrtve. Zato je potrebno da i ovaj ima ono što će prinijeti.


Hebrejima 9:10
Sve su to tjelesne zapovijedi o jelima i pićima te o različitim pranjima, a postavljene su do vremena popravljanja.


Hebrejima 9:16
Jer gdje postoji oporuka, treba ustanoviti smrt oporučitelja.


Hebrejima 9:26
Inače bi on morao mnogo puta trpjeti od postanka svijeta. Sad se pojavio jednom, na svršetku vjekova, da svojom žrtvom razori moć grijeha.


Hebrejima 10:9
tada reče: “Evo dolazim činiti tvoju volju.” Ukida prvo da uspostavi drugo.


Hebrejima 10:33
s jedne strane bili ste javno izloženi vrijeđanju i nevoljama, a s druge strane postali ste dionici patnja onih koji su isto podnosili.


Hebrejima 10:36
Doista vam je potrebna postojanost da, ispunivši Božju volju, postignete obećanje.


Hebrejima 11:2
U njoj stari postigoše sjajno svjedočanstvo.


Hebrejima 11:3
Vjerom spoznajemo da je svijet Božjom riječju načinjen, tako da iz nevidljiva postade vidljivo.


Hebrejima 11:6
A bez vjere nije moguće ugoditi Bogu, jer onaj koji hoće ugoditi Bogu, treba vjerovati da On postoji i da plaća onima koji ga traže.


Hebrejima 11:7
Vjerom se Noa, primivši objavu o onome što još ne vidje, poboja i načini korablju za spasenje svoje kuće. Time osudi svijet, i postade baštinik pravde po vjeri.


Hebrejima 11:34
ugasiše ognjenu silu, utekoše od oštrica mača, ojačaše od slabosti, postadoše junaci u boju, rastjeraše tuđe vojske.


Hebrejima 12:7
Izdržite stegu! Bog postupa s vama kao sa svojom djecom, jer gdje je sin kojega otac ne odgaja stegom?


Hebrejima 12:16
Neka nitko ne postane bludnik ili oskvrnitelj kao Ezav koji je za jedno jelo prodao svoje prvorodstvo!


Hebrejima 12:27
A kad veli: “još jednom”, pokazuje nestanak nepostojanosti koja je svojstvena stvorenom svijetu, da ostane ono što je postojano.


Hebrejima 12:28
Zato, jer primamo postojano kraljevstvo, budimo zahvalni te ugodno služimo Bogu s poštovanjem i sa strahom!


Hebrejima 13:4
Ženidbu neka svi poštuju, i ženidbena postelja neka bude čista, jer bludnicima i preljubnicima sudit će Bog.


Jakova 1:3
znajući da iskušenjima vaša vjera biva utvrđena u postojanosti.


Jakova 1:4
A postojanost neka bude zrela na djelu, da budete savršeni i potpuni, bez ikakva nedostatka.


Jakova 2:4
niste li postupili proizvoljno i osudili nepravedno?


Jakova 2:11
Onaj koji je rekao: “Ne čini preljub”, rekao je također: “Ne ubijaj.” Ako dakle ne učiniš preljub, a ubiješ, postao si prijestupnik Zakona.


Jakova 4:2
Želite, a nemate pa ubijate. Zavidite, a ne možete postići pa se borite i vojujete. Nemate jer ne molite.


Jakova 4:4
Preljubnici, ne znate li da je prijateljstvo prema ovom svijetu neprijateljstvo prema Bogu? Tko dakle hoće biti prijatelj svijetu, postaje neprijatelj Božji.


1 Petrova 1:1
Petar, apostol Isusa Krista, došljacima raseljeništva po Pontu, Galaciji, Kapadociji, Aziji i Bitiniji;\


1 Petrova 1:9
što ćete postići cilj svoje vjere: spasenje duša.


1 Petrova 1:20
On je, doduše, bio unaprijed određen od postanka svijeta, ali se pojavio tek u posljednja vremena zbog vas.


1 Petrova 2:7
Vama dakle, koji vjerujete, čast je. Onima koji ne vjeruju on je kamen koji odbaciše graditelji, koji postade kamen ugaoni, kamen spoticanja i stijena sablazni.


1 Petrova 5:9
Njemu se oduprite postojani u vjeri i znajte da iste muke podnose vaša braća u svijetu!


2 Petrova 1:1
Šimun Petar, sluga i apostol Isusa Krista, onima koji su primili s nama jednaku dragocjenu vjeru u pravdi našega Boga i Spasitelja Isusa Krista.


2 Petrova 1:5
I zato iz sve snage poradite na tome da svoju vjeru dopunjavate krepošću, krepost spoznajom,


2 Petrova 2:6
Gradove Sodomu i Gomoru osudio je na propast i spalio, i tako je postavio primjer budućim bezbožnicima.


2 Petrova 3:2
Imajte na umu riječi koje su unaprijed kazali sveti proroci. Sjećajte se također Gospodinove i Spasiteljeve zapovijedi koju su vam predali vaši apostoli.


2 Petrova 3:5
Oni namjerno ne žele znati da su nebesa bila već odavna te da je zemlja postala Božjom riječju iz vode i po vodi.


2 Petrova 3:17
Vi dakle, ljubljeni, znajući to unaprijed, čuvajte se da prijevarom bezakonikâ ne budete zavedeni i ne izgubite svoju postojanost.


Judina 1:17
A vi, ljubljeni, sjećajte se riječi koje unaprijed kazaše apostoli Gospodina našega Isusa Krista!


Judina 1:24
A onome koji vas može sačuvati od pada i postaviti vas neokaljanima i u velikoj radosti pred svoju slavu:


Otkrivenje 2:2
znam tvoja djela, tvoj trud i tvoju postojanost, i da ne možeš podnositi zlih. Iskušao si one koji govore da su apostoli, a nisu, i ustanovio si da su lažljivci.


Otkrivenje 2:3
Postojan si i podnosio si zbog mojega imena, i nisi malaksao.


Otkrivenje 2:19
znam tvoja djela, tvoju ljubav, vjeru, služenje, postojanost i tvoja posljednja djela kojih ima više od prvih.


Otkrivenje 2:22
Evo, bacam nju na postelju, a one koji čine s njom preljub u veliku nevolju, ako se ne odvrate od svojih djela;\


Otkrivenje 3:10
Jer si postojano održao moju riječ, i ja ću tebe sačuvati od časa kušnje koji će doći na sav svijet, da iskuša one koji prebivaju na zemlji.


Otkrivenje 6:12
I vidjeh: kad Jaganjac otvori šesti pečat, gle, zemlja se snažno potrese, i sunce postade crno, kao platno od dlaka, i sav mjesec postade kao krv.


Otkrivenje 8:8
I drugi anđeo zatrubi. Nešto kao velika gora zapaljena ognjem bi bačeno u more! I trećina mora postade krv.


Otkrivenje 8:11
A ime je zvijezdi Pelin; i trećina voda postade pelin. Mnogi ljudi pomriješe od voda, jer postadoše gorke. \


Otkrivenje 13:8
Poklonit će joj se svi koji prebivaju na zemlji, kojima ime nije zapisano od postanka svijeta u Knjizi života žrtvovanog Jaganjca.


Otkrivenje 16:10
Peti izli svoju čašu na prijestolje Zvijeri; i njezino kraljevstvo postade tamno, a ljudi su grizli svoje jezike od bola.\


Otkrivenje 17:8
Zvijer koju si vidio bijaše i nije. Izaći će iz bezdana, i otići će u propast. Začudit će se oni koji prebivaju na zemlji, a ime im nije zapisano u Knjigu života od postanka svijeta, kad vide Zvijer koja bijaše, i nije više, a opet dolazi.


Otkrivenje 18:2
I povika jakim glasom: “Pade, pade veliki Babilon, i postade prebivalište đavlima, i tamnica svakom nečistom duhu, i tamnica svakoj nečistoj i mrskoj ptici; \


Otkrivenje 18:20
Veselite se nad njim, nebo i sveti, i apostoli, i proroci, jer Bog nad njim provede sud u prilog vama.”


Otkrivenje 21:14
Gradske zidine imale su dvanćst temelja, i na njima imena dvanćstorice Jaganjčevih apostola.


Croatian Bible (GKS) 2010
No Data