A A A A A


Traži

Mateju 6:6
Kad se ti hoćeš moliti, uđi u svoju sobu, zatvori vrata i moli svog Oca u tajnosti! Tvoj Otac, koji vidi u tajnosti, platit će ti.


Luki 7:3
Kad je čuo za Isusa, dade ga po židovskim starješinama zamoliti da dođe i ozdravi njegova slugu.


Luki 11:1
Jednom se molio na nekom mjestu. Kad je završio, zamoli ga jedan od njegovih učenika: “Gospodine, nauči nas moliti, kao što je i Ivan naučio svoje učenike.”


Luki 18:1
On im pokaza u prispodobi kako treba svagda moliti i ne malaksati.


Luki 18:11
Farizej stade i poče se moliti u sebi: Bože, zahvaljujem ti što nisam kao ostali ljudi, kao razbojnici, varalice, preljubnici ili kao ovaj carinik.


Ivanu 14:16
A ja ću moliti Oca i dat će vam drugoga Branitelja, da ostane s vama dovijeka:


Ivanu 16:26
U onaj ćete dan u moje ime moliti, i ne velim vam da ću ja moliti Oca za vas.


Rimljanima 8:26
A tako nam i Duh pomaže u našoj slabosti; jer ne znamo za što ćemo se moliti kako treba, nego sam Duh posreduje za nas neiskazanim uzdisanjem.\


2 Korinæanima 9:5
Smatrao sam dakle potrebnim zamoliti braću da prije pođu k vama i da priprave obećani dar pa da on stoji gotov, i to kao dar, a ne kao iznuđivanje.


Kološanima 1:9
Zato mi, od onoga dana kad to čusmo, ne prestajemo za vas moliti i prositi da se ispunite poznavanjem Božje volje, u svakoj mudrosti i duhovnoj razboritosti.


Croatian Bible (GKS) 2010
No Data