A A A A A


Traži

Mateju 6:2
Kad dakle daješ milostinju, ne trubi pred sobom kao što čine licemjeri u sinagogama i na ulicama, da ih ljudi slave. Zaista kažem vam, oni već imaju svoju plaću.


Mateju 6:3
Kad daješ milostinju, neka ne zna tvoja ljevica što čini tvoja desnica,


Mateju 6:4
da ostane tvoja milostinja u tajnosti. Tvoj Otac, koji vidi u tajnosti, platit će ti.


Luki 1:25
”Tako mi učini Gospodin: On u ove dane milostivo skide s mene moja sramotu pred ljudima.”


Luki 1:28
Anđeo uđe k njoj i reče: “Zdravo, milosti puna! Gospodin je s tobom.”


Luki 1:30
Anđeo joj reče: “Ne boj se, Marijo, jer si našla milost kod Boga!


Luki 1:43
Otkud meni ta milost da mati mojega Gospodina dolazi k meni?


Luki 1:58
Njezini susjedi i rođaci čuli su da joj je Gospodin iskazao veliku milost, i radovali su se s njom.


Luki 2:40
Dijete je raslo i jačalo. Bilo je puno mudrosti, i Božja je milost počivala na njemu.


Luki 2:52
I Isus je napredovao u mudrosti, u dobi i u milosti kod Boga i kod ljudi.


Luki 11:41
Dajte radije ono što je unutra kao milostinju, onda vam je sve čisto.


Luki 12:33
Prodajte što imate i dajte od toga milostinju! Pribavite sebi torbe nepoderive, neprolazno blago u nebu koje tat ne može ukrasti, niti ga moljac izjeda!


Luki 18:13
A carinik je stajao izdaleka i nije se usudio ni očiju podignuti k nebu, nego se udarao u prsa i molio: Bože, budi milostiv meni grješniku!


Ivanu 1:14
I Riječ je postala tijelom i nastanila se među nama. I vidjesmo njegovu slavu, slavu kao Jedinorođenoga od Oca, puna milosti i istine.


Ivanu 1:16
Od njegove punine mi svi primismo milost za milošću.


Ivanu 1:17
Po Mojsiju bio je dan Zakon, po Isusu Kristu dođe milost i istina.


Djela Apostolska 3:2
Bio je jedan čovjek hrom od svoga rođenja kojega su nosili i svaki dan stavljali pred hramska vrata, koja se zovu Krasna, da prosi milostinju od onih koji ulaze u Hram.


Djela Apostolska 3:3
Kad je on vidio Petra i Ivana gdje hoće ući u Hram, zamoli milostinju.


Djela Apostolska 3:10
Upoznaše u njemu čovjeka koji je zbog milostinje sjedio kod Krasnih hramskih vrata te se veoma začudiše i zbuniše zbog onoga što mu se dogodilo.


Djela Apostolska 4:33
Apostoli su s velikom silom svjedočili uskrsnuće Gospodina Isusa, i velika je milost bila na svima njima.


Djela Apostolska 6:8
A Stjepan, pun milosti i jakosti, činio je velika čudesa i znake u narodu.


Djela Apostolska 7:10
I izbavi ga od svih njegovih nevolja, i dade mu milost i mudrost pred faraonom, egipatskim kraljem. On ga postavi poglavarom nad Egiptom i nad svom svojom kućom.


Djela Apostolska 7:46
Ovaj nađe milost u Boga, i izmoli da nađe prebivalište Jakovljevu Bogu.


Djela Apostolska 9:36
U Jopi je bila jedna učenica po imenu Tabita, što znači Srna. I ona je bila puna dobrih djela i milostinja što ih je činila.


Djela Apostolska 10:2
On je bio s cijelom svojom kućom pobožan i bogobojazan, davao je mnogo milostinje narodu i molio se Bogu bez prestanka.


Djela Apostolska 10:4
A on, pogledavši na nj, uplaši se i reče: “Što je, Gospodine?” I on mu odgovori: “Tvoje su molitve i milostinje uzišle k Bogu kao žrtveni dar.


Djela Apostolska 10:31
i reče: Kornelije, uslišana je tvoja molitva; i Bog se spomenuo tvojih milostinja.\


Djela Apostolska 11:23
Kad on dođe tamo i vidje Božju milost, obradova se i potaknu sve da svim srcem ostanu vjerni Gospodinu.


Djela Apostolska 13:43
Kad se skup razišao, pođoše za Pavlom i Barnabom mnogi od Židova i pobožnih prozelita. A oni su ih u razgovoru poticali da ustraju u milosti Božjoj.


Djela Apostolska 14:3
Oni ipak ostadoše dulje vremena propovijedajući odvažno u Gospodinu koji je svjedočio riječ svoje milosti i davao da su se događali znaci i čudesa po njihovim rukama.


Djela Apostolska 14:26
i otamo otploviše u Antiohiju, odakle su bili predani Božjoj milosti na djelo koje su upravo obavili.


Djela Apostolska 15:40
A Pavao je, izabravši Silu, pošao na put uz ispraćaj braće koji su ga izručili Gospodnjoj milosti.


Djela Apostolska 18:27
A kad je htio poći u Ahaju, ohrabriše ga braća i napisaše učenicima da ga prime. Kad je došao, po milosti je snažno pomogao onima koji su prihvatili vjeru.


Djela Apostolska 20:24
Ali ja ne marim za svoj život, samo da završim svoju trku i službu koju primih od Gospodina Isusa, da posvjedočim evanđelje Božje milosti.


Djela Apostolska 20:32
Sada vas preporučujem Bogu i riječi njegove milosti. Ona može izgrađivati i davati baštinu među svima posvećenima.


Djela Apostolska 24:17
Poslije više godina dođoh da donesem milostinju svome narodu i prinose.


Rimljanima 1:5
Preko njega primismo milost i apostolstvo da poslušnoj vjeri privodimo sve poganske narode na čast njegovu imenu.


Rimljanima 1:7
Svima koji su u Rimu, Božjim ljubimcima, svetima po pozivu? milost vam i mir od Boga, našega Oca, i Gospodina Isusa Krista.


Rimljanima 1:31
nerazumni, nevjerni, bez srca, nemilostivi.


Rimljanima 4:4
Ali onome koji radi ne računa se plaća po milosti, nego po dugu.


Rimljanima 4:16
Dakle od vjere i po milosti. Tako je čvrsto obećanje za sve potomke, ne samo za one koji imaju Zakon nego i za one koji imaju Abrahamovu vjeru.


Rimljanima 5:2
Po njemu smo zadobili vjerom i pristup k ovoj milosti u kojoj stojimo, i hvalimo se nadom Božje slave.


Rimljanima 5:15
Ali dar nije tako kao prijestup; jer ako prijestupom jednoga pomriješe mnogi, mnogo se veća Božja milost i dar izli obilno na mnoge milošću jednoga čovjeka, Isusa Krista.\


Rimljanima 5:17
Jer ako je zbog prijestupa jednoga zavladala smrt po jednome, mnogo će više oni koji primaju izobilje milosti i dar pravde u životu vladati po jednome, Isusu Kristu.


Rimljanima 5:20
A Zakon dođe uz to da se umnoži prijestup; jer gdje se umnožio grijeh, ondje se još više umnožila milost;\


Rimljanima 5:21
kao što je vladao grijeh za smrt, da tako i milost vlada pravdom za vječni život, po Isusu Kristu, Gospodinu našemu.


Rimljanima 6:1
Što ćemo dakle reći? Zar da ostanemo u grijehu, da se milost umnoži? Bože sačuvaj!


Rimljanima 6:23
Jer je plaća za grijeh smrt; a milost Božja: život vječni u Kristu Isusu, Gospodinu našemu. \


Rimljanima 11:6
A ako je po milosti, onda nije više zbog djelâ, inače milost ne bi više bila milost.


Rimljanima 12:3
Po milosti koja mi je dana kažem svakome koji je među vama neka ne misli o sebi više nego što valja misliti, nego neka misli o sebi čedno, svatko po onoj mjeri vjere koju mu je Bog udijelio.


Rimljanima 12:6
A imamo različite darove po milosti koja nam je dana: ako je proroštvo, neka bude po mjeri vjere;\


Rimljanima 15:15
A pišem vam dijelom slobodnije, da vas podsjetim na milost koja mi je dana od Boga:


Rimljanima 16:20
Bog mira satrt će uskoro sotonu pod vašim nogama. Milost Gospodina našega Isusa Krista s vama!


1 Korinæanima 1:3
Milost vam i mir od Boga, našega Oca, i Gospodina Isusa Krista!


1 Korinæanima 1:4
Zahvaljujem svagda Bogu svojemu za vas što vam je dana Božja milost u Kristu Isusu,


1 Korinæanima 3:10
Po Božjoj milosti koja mi je dana ja kao mudri graditelj postavih temelj, a drugi zida, ali svaki neka gleda kako zida.


1 Korinæanima 15:10
Ali po milosti Božjoj jesam što jesam, i njegova milost nije u meni ostala besplodna, nego sam se trudio više od svih njih, ali ne ja nego Božja milost, koja je sa mnom.


1 Korinæanima 16:23
Neka milost Gospodina Isusa bude s vama!


2 Korinæanima 1:2
Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista.


2 Korinæanima 1:11
jer nam i vi pomažete molitvom da mnogi zahvale Bogu za milost koja nam je udijeljena po mnogima, zbog vas.


2 Korinæanima 1:12
Naš je ponos uistinu ovo: svjedočanstvo naše savjesti da smo živjeli u svijetu, posebno u odnosu na vas, jednostavno i čisto pred Bogom, ne u tjelesnoj mudrosti, nego u Božjoj milosti.


2 Korinæanima 1:15
I osvjedočen u tome, htjedoh vam doći prije, da zadobijete drugu milost.


2 Korinæanima 4:15
Doista, sve je zbog vas da milost, umnožena zahvalom mnogih, služi na što veću Božju slavu.


2 Korinæanima 6:1
Kao Božji suradnici opominjemo vas da ne primate uzalud Božju milost.


2 Korinæanima 8:1
Javljamo vam, braćo, milost Božju koja je dana crkvama Makedonije.


2 Korinæanima 8:4
molili za milost da i oni smiju pomagati svete.


2 Korinæanima 8:9
Jer znate milost Gospodina našega Isusa Krista: on je, premda je bio bogat, radi vas postao siromašan, da se vi obogatite njegovim siromaštvom.


2 Korinæanima 9:8
A Bog može učiniti da bude među vama obilna svaka milost, da u svemu imate svega svagda dovoljno i da vam preostane za svako dobro djelo;\


2 Korinæanima 9:14
U svojoj molitvi za vas oni čeznu za vama zbog obilne Božje milosti u vama.


2 Korinæanima 12:9
I reče mi: “Dosta ti je moja milost jer se snaga u slabosti usavršava.” Rado ću se dakle hvaliti svojim slabostima da se nastani u meni Kristova snaga.


2 Korinæanima 13:13
Milost Gospodina Isusa Krista, i ljubav Boga, i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama.


Galaæanima 1:3
Milost vam i mir od Boga Oca i Gospodina našega Isusa Krista.


Galaæanima 2:9
i upoznavši milost koja je meni dana, pružiše Jakov i Kefa i Ivan, koji su smatrani stupovima, meni i Barnabi desnicu u znak zajedništva, da mi odlazimo među pogane, a oni među obrezane.


Galaæanima 2:21
Ne odbacujem Božje milosti. Jer ako pravda po zakonu dolazi, to je Krist uzalud umro.


Galaæanima 3:18
Jer ako je baština od Zakona, onda nije od obećanja; a Abrahamu je Bog iskazao svoju milost obećanjem.\


Galaæanima 5:4
Rastavljeni ste od Krista vi koji se hoćete opravdati Zakonom; izgubiste milost.\


Galaæanima 6:18
Milost Gospodina našega Isusa Krista s vašim duhom, braćo! Amen.


Efežanima 1:2
Milost vam i mir od našega Boga Oca i Gospodina Isusa Krista!


Efežanima 1:6
Učinio je to da slavimo njegovu slavnu milost kojom nas je obdario u Ljubljenome.


Efežanima 1:7
U njemu imamo otkupljenje njegovom krvlju, oproštenje grijeha po bogatstvu njegove milosti.


Efežanima 2:7
da pokaže u budućim vjekovima preveliko bogatstvo svoje milosti, dobrotom prema nama u Kristu Isusu.


Efežanima 3:2
Sigurno ste čuli za raspored Božje milosti koja je meni dana za vas:


Efežanima 3:7
Ja postadoh sluga evanđelja po daru Božje milosti koja mi je dana po njegovu snažnom djelovanju.


Efežanima 3:8
Meni, najmanjemu od sviju svetih, dana je ova milost: navješćivati među poganima neistraživo Kristovo bogatstvo


Efežanima 4:7
A svakomu je od nas dana milost po mjeri, kako ju je Krist darovao.


Efežanima 4:29
Nikakva pogubna riječ neka ne izlazi iz vaših usta, nego samo dobra, na izgradnju, prema potrebi, da pospješuje milost onima koji slušaju!


Efežanima 6:24
Milost i život neizgubivi svima koji ljube Gospodina našega Isusa Krista!


Filipljanima 1:2
Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista!


Filipljanima 1:7
Pravedno je da ovako mislim o svima vama, jer vas nosim u srcu, budući da ste svi sudionici moje milosti i u mojim okovima i u obrani i potvrđivanju evanđelja.


Filipljanima 4:23
Milost Gospodina našega Isusa Krista s vašim duhom!


Kološanima 1:2
svetima u Kolosama i braći vjernicima u Kristu. Milost vam i mir od Boga, Oca našega.


Kološanima 1:6
koje je došlo k vama te je plodno i raste, kako u svemu svijetu tako i kod vas, od onoga dana kad čuste i upoznaste Božju milost i istinu.


Kološanima 4:18
Pozdrav mojom rukom Pavlovom. Spominjite se mojih okova! Milost s vama!


1 Solunjanima 1:1
Pavao, Silvan i Timotej Crkvi Solunjana u Bogu Ocu i Gospodinu Isusu Kristu. Milost vam i mir!


1 Solunjanima 5:28
Neka milost Gospodina našega Isusa Krista bude s vama!


2 Solunjanima 1:2
Milost vam i mir od Boga našega Oca i Gospodina Isusa Krista!


2 Solunjanima 1:12
da se proslavi ime Gospodina našega Isusa u vama i vi u njemu, po milosti našega Boga i Gospodina Isusa Krista.


2 Solunjanima 2:16
A sam Gospodin naš Krist Isus i naš Bog Otac, koji nas uzljubi i dade nam vječnu utjehu i dobru nadu u milosti,


2 Solunjanima 3:18
Milost Gospodina našega Isusa Krista sa svima vama.


1 Timoteju 1:2
Timoteju, pravome sinu u vjeri. Želim ti milost i mir od Boga Oca i Krista Isusa, Gospodina našega!


1 Timoteju 1:14
Milost našega Gospodina s vjerom i ljubavi u Kristu Isusu izvanredno je obilovala prema meni.


1 Timoteju 4:14
Ne zanemaruj milosti koja je u tebi i koja ti je dana po proroštvu polaganjem ruku starješinstva!


1 Timoteju 6:21
Neki su se njime hvalili pa su otpali od vjere. Milost s tobom!


2 Timoteju 1:2
Timoteju, ljubljenome sinu. Milost ti, milosrđe i mir od Boga Oca i Krista Isusa, našega Gospodina.


2 Timoteju 1:6
Zato te opominjem da stalno raspiruješ Božju milost koja je u tebi polaganjem mojih ruku.


2 Timoteju 1:9
On nas je spasio i pozvao svetim pozivom, ne po našim djelima, nego po svojoj odluci i milosti koja nam je dana u Kristu Isusu prije vječnih vremena.


2 Timoteju 1:16
Gospodin neka dade milost Oneziforovoj kući jer me je često okrijepio, i nije se stidio mojih okova;\


2 Timoteju 2:1
Ti se dakle, sine moj, utvrđuj u milosti koja je u Kristu Isusu.


2 Timoteju 4:22
Gospodin Isus bio s duhom tvojim! Milost s vama!


Titu 1:4
Pavao Titu, pravomu sinu po zajedničkoj vjeri: milost i mir od Boga Oca i Krista Isusa, našega Spasitelja.


Titu 2:11
Jer se pokaza Božja milost, koja spašava sve ljude,


Titu 3:15
Pozdravljaju te svi koji su sa mnom. Pozdravi sve koji nas ljube u vjeri! Neka milost bude sa svima vama! Amen.


Filemonu 1:3
milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista!


Filemonu 1:25
Milost Gospodina našega Isusa Krista s vašim duhom! Amen.


Hebrejima 2:9
Isusa, koji je bio postavljen samo malo ispod anđela, vidimo zbog podnesene smrti ovjenčana slavom i čašću. Tako je po Božjoj milosti za sve okusio smrt.


Hebrejima 4:16
Pristupajmo dakle s pouzdanjem k prijestolju milosti, da postignemo milosrđe i nađemo milost kad nam ustreba pomoć!


Hebrejima 8:12
Doista, bit ću milostiv njihovim nepravdama, i njihovih se grijeha ne ću više spominjati.”


Hebrejima 10:29
Zamislite koliko će goru kaznu zaslužiti onaj koji Sina Božjega pogazi, i krv Saveza kojom je posvećen smatra nečistom, i pogrdi Duha milosti?


Hebrejima 12:15
Gledajte da tko ne ostane bez Božje milosti, da ne uzraste kakav gorki korijen, i ne počini štete, da se mnogi ne okaljaju!


Hebrejima 13:25
Milost sa svima vama! Amen.


Jakova 4:6
A on daje veću milost, jer govori: “Bog se protivi oholima, a poniznima daje milost.”


Jakova 5:11
Gle, blaženima nazivamo one koji su ustrajali. Za Jobovu strpljivost ste čuli i svršetak ste Gospodnji vidjeli, jer je Gospodin vrlo milostiv i milosrdan.


1 Petrova 1:2
koji su po predznanju Boga Oca, posvećenjem Duha, izabrani da budu poslušni Isusu Kristu i poškropljeni njegovom krvlju: milost vam i mir u punini!


1 Petrova 1:10
To su spasenje tražili i ispitivali proroci koji su prorokovali o vašoj milosti.


1 Petrova 1:13
Stoga opašite bokove svojega uma, budite trijezni i čvrsto se uzdajte u milost koju vam donosi očitovanje Isusa Krista.


1 Petrova 2:19
Ako tko iz savjesnosti prema Bogu podnosi protivštine i trpi nepravde, to je uistinu milost.


1 Petrova 3:7
Tako i vi, muževi, živite obazrivo sa ženskom čeljadi kao sa slabijim spolom, iskazujući im poštovanje kao onima koje su također subaštinice životne milosti, da vaše molitve ne budu spriječene.


1 Petrova 4:10
Poslužujte jedni druge, svaki darom koji je primio, kao dobri upravitelji različite Božje milosti.


1 Petrova 5:5
Vi mlađi, pokoravajte se starijima! A svi budite prožeti poniznošću jedni prema drugima, jer se “Bog oholima protivi, a poniznima daje milost.”


1 Petrova 5:10
A Bog svake milosti, koji vas pozva na svoju vječnu slavu u Kristu Isusu, on će vas, poslije malo muke, usavršiti, okrijepiti i utvrditi.


1 Petrova 5:12
Ukratko vam pišem po Silvanu, kojega smatram vjernim bratom, da vas ohrabrim i da vam posvjedočim kako je ovo prava Božja milost u kojoj se nalazite.


2 Petrova 3:18
Rastite u milosti i u spoznaji našega Gospodina i Spasitelja Isusa Krista! Njemu slava sada i u dan vječnosti! Amen.


2 Ivanu 1:3
Neka bude s nama milost, milosrđe, mir od Boga Oca i od Isusa Krista, Očeva Sina, u istini i ljubavi!


Judina 1:4
Uvukoše se naime neki ljudi za koje je već davno zapisana osuda. Bezbožni su, pretvaraju milost našega Boga u raspuštenost, i niječu jedinoga Gospodara i Gospodina našega Isusa Krista.


Judina 1:21
čuvajte sami sebe u ljubavi Božjoj i čekajte milost Gospodina našega Isusa Krista za vječni život!


Otkrivenje 1:4
Ja Ivan obraćam se sedmorim Crkvama u Aziji. Milost vam i mir od onoga koji jest, koji bijaše i koji će doći, i od sedam duhova koji su pred njegovim prijestoljem;\


Otkrivenje 22:21
Milost Gospodina Isusa Krista sa svima!


Croatian Bible (GKS) 2010
No Data