A A A A A


Traži

Mateju 1:21
Ona će roditi sina kojemu ćeš nadjenuti ime Isus; jer on će izbaviti svoj narod od njegovih grijeha.”\


Mateju 3:6
Oni su dolazili da ih on krsti u Jordanu i priznavali su pritom svoje grijehe.


Mateju 9:6
Ali znajte, Sin čovječji ima vlast na zemlji opraštati grijehe!” I tada reče uzetom: “Ustani, uzmi svoju postelju i idi kući!”


Mateju 12:31
Zato vam kažem: Svaki grijeh i hula oprostit će se ljudima. Ali hula na Duha ne će se oprostiti.


Mateju 26:28
jer je ovo moja krv, krv Saveza, koja se prolijeva za mnoge, na oproštenje grijeha.


Marku 1:4
Ivan Krstitelj se pojavio u pustinji i propovijedao je pokorničko krštenje za oproštenje grijeha.


Marku 1:5
Tada je izlazila k njemu sva Judeja i svi stanovnici Jeruzalema. On ih je krstio u Jordanu, a oni su pritom ispovijedali svoje grijehe.


Marku 2:7
”Kako može ovaj tako govoriti? Huli na Boga. Tko može opraštati grijehe osim jedinoga Boga?”


Marku 2:10
Ali znajte da Sin čovječji ima vlast na zemlji opraštati grijehe!”


Marku 3:29
Ali tko pohuli na Duha Svetoga, ne nalazi navijeke oproštenja, nego ostaje krivac vječnoga grijeha.”


Marku 11:25
I kad se spremate na molitvu, oprostite ako što imate protiv koga, da i Otac vaš na nebesima vama oprosti vaše grijehe.”


Luki 1:77
da doneseš vijest spasenja njegovu narodu u oproštenju njegovih grijeha


Luki 3:3
On prođe svu okolinu Jordana, i propovijedao je krštenje obraćenja za oproštenje grijehâ,


Luki 5:21
Tada su pomislili u sebi pismoznanci i farizeji: “Tko je ovaj što huli na Boga? Tko može opraštati grijehe osim jedinoga Boga?”


Luki 5:24
Ali znajte: Sin čovječji ima vlast na zemlji opraštati grijehe!” I tada reče uzetome: “Zapovijedam ti, ustani, uzmi svoju postelju i idi kući!”


Luki 7:49
Onda oni koji su bili za stolom pomisliše u sebi: “Tko je ovaj da i grijehe oprašta?”


Luki 11:4
Oprosti nam naše grijehe; jer i mi opraštamo svojim dužnicima! I ne uvedi nas u napast!” \


Luki 24:47
U njegovo ime treba biti propovijedano obraćenje i oproštenje grijeha svim narodima, počevši od Jeruzalema.


Ivanu 1:29
Sutradan vidje on Isusa gdje dolazi k njemu. Tada reče: “Evo Jaganjca Božjeg koji oduzima grijeh svijeta!


Ivanu 8:7
Kako su ga neprestano ispitivali, on se uspravi i reče im: “Tko je među vama bez grijeha, neka prvi baci na nju kamen!”


Ivanu 8:21
Nadalje im on reče: “Ja idem. Tražit ćete me i umrijet ćete u svojemu grijehu. Kamo ja idem, vi ne možete doći.”


Ivanu 8:34
Isus im odvrati: “Zaista, zaista kažem vam: Tko čini grijeh, rob je grijehu.


Ivanu 8:46
Tko će me od vas prekoriti za kakav grijeh? Ako govorim istinu, zašto mi ne vjerujete?


Ivanu 9:41
Isus im odgovori: “Kad biste bili slijepi, ne biste imali grijeha. A sad velite: Vidimo. Zato vaš grijeh ostaje.


Ivanu 15:22
Da nisam došao i govorio im, ne bi imali grijeha; a sad nemaju izgovora za svoj grijeh.\


Ivanu 15:24
Da nisam činio među njima djela kojih nitko drugi nije učinio, ne bi imali grijeha; ali sad i vidješe i zamrziše mene i mojega Oca.\


Ivanu 16:8
I kad on dođe, uvjerit će svijet o grijehu, i o pravdi, i o sudu.


Ivanu 16:9
O grijehu, jer ne vjeruju u mene;\


Ivanu 19:11
Isus odvrati: “Ne bi imao nikakve vlasti nada mnom, kad ti ne bilo dano odozgo. Zato ima veći grijeh onaj koji me preda tebi.”


Ivanu 20:23
Kojima oprostite grijehe oprostit će im se, i kojima zadržite zadržat će se.”


Djela Apostolska 2:38
Petar im odvrati: “Obratite se, i svaki od vas neka se krsti u ime Isusa Krista za oproštenje svojih grijeha, i primit ćete dar Duha Svetoga;\


Djela Apostolska 5:31
Njega Bog svojom desnicom uzvisi za Začetnika i Spasitelja, da udijeli Izrćlu obraćenje i oproštenje grijeha.


Djela Apostolska 7:60
Onda kleče na koljena i povika jakim glasom: “Gospodine, ne uzmi im ovo za grijeh!” I to rekavši usnu.


Djela Apostolska 10:43
Za ovoga svjedoče svi proroci, da po njegovu imenu primaju oproštenje grijeha svi koji vjeruju u njega.”


Djela Apostolska 13:38
Neka vam je dakle na znanje, ljudi, braćo, da vam se po njemu propovijeda oproštenje grijeha.


Djela Apostolska 22:16
Što još oklijevaš? Ustani i primi krštenje i operi se od svojih grijeha zazivajući njegovo ime!


Djela Apostolska 26:18
da im otvoriš oči kako bi se obratili od tame k svjetlosti i od sotonine vlasti k Bogu, da prime oproštenje grijehâ i baštinu među svetima po vjeri u mene.


Rimljanima 3:9
Što dakle? Jesmo li mi Židovi u prednosti? Nipošto. Jer smo prije ustanovili da su Židovi i Grci svi pod grijehom,


Rimljanima 3:20
jer se djelima Zakona ne će opravdati nijedan čovjek pred njim, jer po Zakonu dolazi spoznaja grijeha.


Rimljanima 3:26
U svojoj strpljivosti Bog je naime izostavljao kaznu za grijehe koji su prije bili počinjeni, da pokaže svoju pravdu u sadašnje vrijeme. Tako htjede sam biti pravedan i činiti pravednim onoga koji vjeruje u Isusa.


Rimljanima 4:8
Blažen čovjek kojemu Gospodin ne računa grijeha!”


Rimljanima 4:25
koji je predan zbog naših grijeha i koji je uskrišen radi našega opravdanja.


Rimljanima 5:12
Zato kao što po jednome čovjeku uđe u svijet grijeh, i po grijehu smrt, i tako smrt prijeđe na sve ljude time što svi sagriješiše;\


Rimljanima 5:13
grijeh je naime bio u svijetu do Zakona, ali se grijeh ne računa kad nema zakona.


Rimljanima 5:16
I dar nije kao grijeh jednoga: doista, grijeh jednoga doveo je sud osude, a dar je preko mnogih prijestupa doveo do opravdanja.


Rimljanima 5:18
Zato dakle kao što po grijehu jednoga dođe osuda na sve ljude, tako i po pravdi jednoga dođe na sve ljude opravdanje života.


Rimljanima 5:20
A Zakon dođe uz to da se umnoži prijestup; jer gdje se umnožio grijeh, ondje se još više umnožila milost;\


Rimljanima 5:21
kao što je vladao grijeh za smrt, da tako i milost vlada pravdom za vječni život, po Isusu Kristu, Gospodinu našemu.


Rimljanima 6:1
Što ćemo dakle reći? Zar da ostanemo u grijehu, da se milost umnoži? Bože sačuvaj!


Rimljanima 6:2
Jer mi koji umrijesmo grijehu, kako ćemo još živjeti u njemu?


Rimljanima 6:6
znajmo ovo: naš je stari čovjek s njime raspet da se uništi grješno tijelo te da ne robujemo grijehu.


Rimljanima 6:7
Jer onaj koji je umro, oslobođen je grijeha.


Rimljanima 6:10
Jer što umre grijehu, umre jedanput, a što živi, Bogu živi.


Rimljanima 6:11
Tako i vi smatrajte za sebe da ste mrtvi grijehu, a živi Bogu, u Kristu Isusu.


Rimljanima 6:12
Neka ne vlada dakle grijeh u vašemu smrtnom tijelu da slušate njegove požude.


Rimljanima 6:13
Niti dajite svojih udova grijehu za oružje nepravde, nego dajite sebe Bogu, jer ste uskrsnuli na život od mrtvih, i predajte svoje udove Bogu za oružje pravde.


Rimljanima 6:14
Zaista, grijeh ne će ovladati vama, jer niste pod Zakonom, nego pod milošću.


Rimljanima 6:16
Ne znate li: komu dajete sebe za sluge na pokornost, sluge ste onoga komu se pokoravate: ili grijeha za smrt ili pokornosti za pravdu?


Rimljanima 6:17
A hvala Bogu: bili ste robovi grijehu, ali poslušaste od srca ono pravilo nauka kojemu ste predani.


Rimljanima 6:18
Oslobodivši se pak grijeha, postadoste sluge pravdi.


Rimljanima 6:20
Jer kad ste bili sluge grijehu, bili ste slobodni od pravde.


Rimljanima 6:22
A sad, oslobođeni od grijeha i postavši Božje sluge, imate svoj plod na posvećenje, a završetak život vječni.


Rimljanima 6:23
Jer je plaća za grijeh smrt; a milost Božja: život vječni u Kristu Isusu, Gospodinu našemu. \


Rimljanima 7:7
Što ćemo dakle reći? Je li Zakon grijeh? Bože sačuvaj! Nego ja grijeha nisam poznao osim po Zakonu; doista, ne bih znao za požudu dok Zakon nije kazao: “Ne poželi!”\


Rimljanima 7:8
A grijeh iskoristi prigodu po zapovijedi i probudi u meni svaku želju; jer je grijeh bez Zakona mrtav.\


Rimljanima 7:9
Ja sam živio nekoć bez Zakona; a kad dođe zapovijed, grijeh oživje.\


Rimljanima 7:11
Jer grijeh, iskoristivši prigodu po zapovijedi, prevari me i ubi me njome.


Rimljanima 7:13
Zar je ono što je dobro meni postalo uzrok smrti? Bože sačuvaj! Nego grijeh, da se pokaže onim što zaista jest, očitovao se u svoj svojoj žestini po nečem dobrom i donio mi smrt posluživši se zapovijeđu.


Rimljanima 7:14
Znamo naime da je zakon duhovan; a ja sam tjelesan, prodan pod grijeh.\


Rimljanima 7:17
A to ne činim više ja, nego grijeh koji prebiva u meni.


Rimljanima 7:20
A kad činim ono što ne ću, zapravo to ne činim ja, nego grijeh koji prebiva u meni.


Rimljanima 7:23
ali vidim drugi zakon u svojim udovima koji se protivi zakonu mojega uma i zarobljava me zakonom grijeha koji je u mojim udovima.


Rimljanima 7:25
Hvala Bogu po Isusu Kristu, Gospodinu našemu! Tako dakle ja sâm umom služim Božjem zakonu, a tijelom zakonu grijeha.


Rimljanima 8:2
Jer zakon Duha, koji daje život u Kristu Isusu, oslobodio te je od zakona grijeha i smrti.


Romiečiams 8:3
Doista, ono što je bilo Zakonu nemoguće, jer je bio oslabljen zbog tijela, učini Bog poslavši svojega Sina u obličju grješnoga tijela, i zbog grijeha osudi grijeh u tijelu,


Romiečiams 8:10
A ako je Krist u vama, tijelo je mrtvo zbog grijeha, a duh živi zbog pravde.


Romiečiams 11:27
Ovo je moj Savez s njima, kad oduzmem njihove grijehe.”


Romiečiams 14:23
A onaj koji jede unatoč sumnji, osuđen je, jer ne radi po uvjerenju. A sve što ne biva po uvjerenju, jest grijeh.


Galaæanima 1:4
On dade sebe za naše grijehe da nas izbavi od sadašnjega zla svijeta, po volji našega Boga i Oca;\


Galaæanima 2:17
Ako li se mi koji tražimo da se opravdamo u Kristu nađosmo i sami grješnici, je li tad Krist sluga grijehu? Bože sačuvaj!


Galaæanima 3:22
Ali je Pismo sve zatvorilo pod grijeh da se onima koji vjeruju obećanje da po vjeri u Isusa Krista.


Efežanima 1:7
U njemu imamo otkupljenje njegovom krvlju, oproštenje grijeha po bogatstvu njegove milosti.


Efežanima 2:1
Vi ste bili mrtvi zbog svojih prijestupa i grijeha


Efežanima 2:5
oživje s Kristom nas koji smo bili mrtvi zbog grijeha? milošću ste spašeni.


Kološanima 1:14
U njemu imamo otkupljenje, njegovom krvlju oproštenje grijeha.


1 Solunjanima 2:16
jer nam priječe govoriti narodima da se spase. Tako ispunjavaju mjeru svojih grijeha svagda. Ali na kraju dolazi na njih gnjev Božji.


1 Timoteju 5:22
Ne polaži ruku brzo ni na koga, niti budi dionik tuđih grijeha! Drži sebe čistim!


Hebrejima 1:3
On je odsjaj njegove slave i odraz njegova bića. Zato nosi sve riječju svoje sile; nakon što je očistio grijehe, sjede s desne strane Veličanstvu na visini.\


Hebrejima 2:17
Zato je trebalo da bude u svemu sličan braći, kako bi bio milosrdan i ovjerovljen veliki svećenik pred Bogom te okajavao grijehe naroda.


Hebrejima 3:13
nego potičite jedni druge svaki dan, dok još traje ono “danas”, kako ne bi otvrdnuo tko od vas, zaveden grijehom.


Hebrejima 4:15
Jer nemamo velikoga svećenika koji ne bi mogao suosjećati s našim slabostima, nego je u svemu bio podložan kušnji kao i mi, osim u grijehu.


Hebrejima 5:1
Svaki veliki svećenik odabire se između ljudi i za ljude se postavlja na službu Bogu, da prinosi darove i žrtve za grijehe.


Hebrejima 5:3
Zato je dužan prinositi žrtve: kako za grijehe naroda tako i za sebe.


Hebrejima 7:27
On nema potrebu svaki dan, kao veliki svećenici, najprije za svoje grijehe prinositi žrtve, zatim za grijehe naroda, jer je to učinio jednom zauvijek, kada je sam sebe prinio.


Hebrejima 8:12
Doista, bit ću milostiv njihovim nepravdama, i njihovih se grijeha ne ću više spominjati.”


Hebreo 9:26
Inače bi on morao mnogo puta trpjeti od postanka svijeta. Sad se pojavio jednom, na svršetku vjekova, da svojom žrtvom razori moć grijeha.


Hebreo 9:28
tako Krist jednom sebe prinese, da oduzme grijehe mnogih; a drugi put će se, bez odnosa na grijeh, pojaviti na spasenje onima koji ga iščekuju. \


Hebreo 10:2
Zar se žrtva ne bi prestala prinositi kad službenici ne bi osjećali grijeha zato što su se jednom očistili?


Hebreo 10:3
Međutim, po tim žrtvama svake godine podsjećaju na grijehe.


Hebreo 10:4
Jer krv junaca i jaraca ne može otkloniti grijehâ.


Hebreo 10:8
Prije kazavši: “Žrtava, prinosnica i paljenica i okajnica za grijehe nisi htio, niti su ti bile ugodne”? koje se po Zakonu prinose?


Hebreo 10:11
Svaki svećenik služi svaki dan i prinosi mnogo puta iste žrtve koje nikad ne mogu otkloniti grijeha.


Hebreo 10:12
A on, prinijevši jednu žrtvu za grijehe, sjedi svagda s desne strane Bogu,


Hebreo 10:17
i njihovih grijeha i bezakonja ne ću se više spominjati.”


Hebreo 10:18
A gdje su grijesi oprošteni, tu nema više prinosa za grijeh.


Hebreo 10:26
Jer ako griješimo svojevoljno, nakon što smo primili spoznaju istine, nema više žrtve za grijehe,


Hebreo 11:25
Volio je stradavati s Božjim narodom negoli imati časovit užitak grijeha,


Hebreo 12:1
Zato dakle i mi, imajući oko sebe toliki oblak svjedokâ, skinimo svako breme i grijeh koji je za nas prionuo, i s ustrajnošću trčimo u borbu koja nam je određena.


Hebreo 12:4
Jer još se ne oprijeste do krvi boreći se protiv grijeha,


Hebreo 13:11
Jer se izvan tabora spaljuju tjelesa onih životinja čiju krv za grijeh unosi veliki svećenik u Svetinju nad svetinjama.


1 Petrova 2:22
”On koji ne učini grijeha i u čijim se ustima ne nađe prijevara.”


1 Petrova 2:24
On je naše grijehe sam na svojemu tijelu iznio na drvo, da grijesima umremo i pravdi živimo. Njegovim se ranama iscijeliste.


1 Petrova 3:18
Jer je i Krist umro jedanput za grijehe, pravedan za nepravedne, da nas privede k Bogu; ubijen doduše tijelom, ali oživljen Duhom.\


1 Petrova 4:1
Kad je dakle Krist trpio tijelom, i vi se naoružajte istim uvjerenjem; jer tko trpi tijelom, raskinuo je s grijehom,\


1 Petrova 4:8
A prije svega imajte neprestanu ljubav među sobom, jer ljubav pokriva mnoštvo grijeha!


2 Petrova 1:9
Zaista, tko toga nema, slijep je i kratkovidan, zaboravio je očišćenje od svojih starih grijeha.


2 Petrova 2:14
Njihove su oči pune preljubništva i svagda gladne grijeha. Mame neutvrđene duše, imaju srce naučeno na lakomost, djeca su kletve.


1 Ivanu 1:7
Ako li u svjetlu hodimo, kao što je on u svjetlu, imamo zajedništvo jedni s drugima, i krv Isusa, njegova Sina, čisti nas od svakoga grijeha.


1 Ivanu 1:8
Ako kažemo da grijeha nemamo, sami sebe varamo, i istine nema u nama.


1 Ivanu 1:9
Ako priznajemo svoje grijehe, on je vjeran i pravedan, da nam oprosti grijehe i očisti nas od svake nepravde.


1 Ivanu 2:2
On je pomirna žrtva za naše grijehe, i ne samo naše, nego i svega svijeta.


1 Ivanu 3:4
Svaki koji čini grijeh, čini i bezakonje, jer je grijeh bezakonje.


1 Ivanu 3:5
I znate da se on pojavi da oduzme grijehe; i nema u njemu grijeha.\


1 Ivanu 3:8
Tko čini grijeh, od đavla je, jer đavao griješi od početka. Zato se pojavi Sin Božji da razori đavolska djela.


1 Ivanu 3:9
Svaki koji je rođen od Boga, ne čini grijeha, jer njegovo sjeme ostaje u njemu; ne može griješiti, jer je rođen od Boga.\


1 Ivanu 4:10
U tom je ljubav; ne da smo mi ljubili Boga, nego je on ljubio nas i poslao svojega Sina kao žrtvu pomirnicu za naše grijehe. \


1 Ivanu 5:16
Ako tko vidi svojega brata gdje čini grijeh koji ne donosi smrti, neka moli i Bog će mu dati život. To vrijedi za one koji čine grijeh koji ne donosi smrti. Ima grijeh koji donosi smrt; za taj ne govorim da moli.\


1 Ivanu 5:17
Svaka je nepravda grijeh; a ima grijeh koji ne donosi smrti. \


Otkrivenje 1:6
Njemu, koji nas ljubi i koji nas je otkupio od naših grijeha svojom krvlju i učinio nas kraljevstvom i svećenicima Bogu i svojemu Ocu, Njemu slava i vlast u vijeke vjekova! Amen.


Otkrivenje 2:14
Ali imam nešto malo protiv tebe: što trpiš neke koji drže nauk Bileama koji je poučio Balaka da zavodi Izrćlove sinove na sudjelovanje u gozbama u čast idolima i na grijeh bludnosti.


Otkrivenje 18:4
I začuh drugi glas s neba koji je govorio: “Iziđite iz nje, narode moj, da ne budete dionici njezinih grijeha, i da ne primite od njezinih zala!


Croatian Bible (GKS) 2010
No Data