A A A A A


Traži

Mateju 1:18
Rođenje Isusa Krista bilo je ovako: Kad je njegova mati Marija bila zaručena s Josipom, nađe se da je bila začela po Duhu Svetom, još prije nego se sastadoše.


Mateju 1:20
Dok se je on bavio tom mišlju, javi mu se u snu Gospodnji anđeo i reče: “Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, svoju ženu; jer što je u njoj začeto, od Duha je Svetoga.\


Mateju 3:11
Ja vas krstim samo vodom na obraćenje. A onaj koji dolazi za mnom moćniji je od mene. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem.


Mateju 3:16
Kad se Isus krstio, on izađe odmah iz vode. Tada se otvoriše nebesa i on vidje Duha Božjega gdje silazi kao golub i dolazi na njega.


Mateju 4:1
Tada Isusa odvede Duh u pustinju da ga kuša đavao.


Mateju 5:3
”Blaženi siromašni u duhu! Njihovo je nebesko kraljevstvo.


Mateju 8:16
Uvečer mu donesoše mnoge opsjednute. On izagna duhove svojom riječju i izliječi sve bolesnike.


Mateju 10:1
On pozva k sebi svojih dvanćst učenika i dade im vlast da izgone nečiste duhove i da liječe svaku bolest i svaku nemoć.


Mateju 10:20
Jer niste vi koji govorite, nego Duh vašega Oca govori preko vas.


Mateju 12:18
”Eto, to je moj sluga koga sam izabrao. Ljubimac moj, na kojem se veseli moje srce. Stavit ću svoj duh na njega, i on će navješćivati pravdu među narodima.


Mateju 12:28
Ako li ja izgonim đavle Duhom Božjim, onda je došlo k vama Božje kraljevstvo.


Mateju 12:31
Zato vam kažem: Svaki grijeh i hula oprostit će se ljudima. Ali hula na Duha ne će se oprostiti.


Mateju 12:32
Tko rekne riječ na Sina čovječjega, oprostit će mu se. A tko rekne riječ na Duha Svetoga, ne će mu se oprostiti ni na ovom ni na onom svijetu.


Mateju 12:43
Kada nečisti duh izađe iz čovjeka, luta kroz puste goleti i traži kakvo mjesto pokoja, ali ga ne nalazi.


Mateju 12:45
Tada otiđe i dovede još sedam drugih duhova koji su gori od njega. Oni uđu i nastane se u njoj. I poslije onome čovjeku bude gore nego što je bilo. Isto će tako biti i ovome zlome rodu.”


Mateju 17:18
Isus zapovjedi zlome duhu, i on izađe iz njega tako da je ozdravio od toga časa.


Mateju 22:43
Tada im reče: “Kako ga onda David u Duhu naziva Gospodinom, kad veli:


Mateju 26:41
Bdijte i molite se da ne padnete u napast; jer je duh voljan, ali je tijelo slabo.”\


Mateju 27:50
Opet povika Isus jakim glasom i ispusti duh.


Mateju 28:19
Zato idite i počnite činiti mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga,


Marku 1:8
Ja sam vas krstio vodom, on će vas krstiti Duhom Svetim.”


Marku 1:10
Jedva je bio izašao iz vode, vidje kako se otvori nebo i Duh kao golub na nj siđe.


Marku 1:12
Odmah ga Duh izvede u pustinju.


Marku 1:23
U tamošnjoj sinagogi nalazio se upravo čovjek koji je bio opsjednut od nečista duha. On povika:


Marku 1:26
Nečisti duh prodrma čovjeka i vičući iza glasa izađe iz njega.


Marku 1:27
Puni čuđenja pitali su svi jedan drugoga: “Što je ovo? Neki novi, silni nauk! I usto zapovijeda nečistim duhovima, i oni ga slušaju!”


Marku 2:8
Isus prozre odmah u svom duhu njihove misli i reče im: “Zašto mislite to u svojim srcima?


Marku 3:29
Ali tko pohuli na Duha Svetoga, ne nalazi navijeke oproštenja, nego ostaje krivac vječnoga grijeha.”


Marku 3:30
Oni su naime tvrdili: “On ima u sebi nečistoga duha.”


Marku 5:2
Kad Isus izađe iz lađice, poteče mu iz kamenih grobova odmah ususret čovjek s nečistim duhom.


Marku 5:15
Kad dođoše k Isusu i vidješe kako čovjek koji je upravo bio opsjednut od legije (nečistih duhova) sjedi odjeven i zdrave pameti, uplašiše se.


Marku 6:7
Potom dozva dvanćstoricu k sebi, posla ih dva i dva i dade im moć nad nečistim duhovima.


Marku 6:13
Izgonili su mnoge zle duhove, mazali uljem mnoge bolesnike i iscjeljivali ih.


Marku 7:25
Jer čim je za njega čula žena kojoj je kći bila opsjednuta od nečistoga duha, odmah dođe i baci mu se pred noge.


Marku 7:29
Tada joj reče: “Zbog te riječi idi; zao duh je izašao iz tvoje kćeri.”\


Marku 7:30
Ona ode kući i nađe dijete gdje leži na postelji. Zao duh je bio izašao.


Marku 9:17
Jedan mu iz naroda odgovori: “Učitelju, dovedoh k tebi svoga sina; on je opsjednut od nijemoga duha.\


Marku 9:20
Dovedoše ga k njemu. čim ga duh ugleda, stade natezati dječaka tamo i amo. On pade na zemlju, stade se valjati i pjeniti.


Marku 9:25
Kad vidje Isus da se narod sve više stječe, zaprijeti nečistome duhu i reče mu: “Duše nijemi i gluhi! Ja ti zapovijedam: izađi iz njega i ne vraćaj se više nikada u njega!”


Marku 12:36
Ipak sam David kaže u Duhu Svetom: Reče Gospodin mome Gospodinu: Sjedi meni s desne, dok položim tvoje neprijatelje za podnožje tvojim nogama!


Marku 13:11
Kad vas onda povedu i stave pred sud, ne brinite se što ćete govoriti; nego recite što vam se dade u onaj čas! Jer niste vi koji govorite, nego Duh Sveti.\


Marku 14:38
Bdijte i molite se da ne padnete u napast! Duh je, istina, voljan, ali je tijelo slabo.”


Luki 1:15
Jer će biti velik pred Gospodinom. Vina i jaka pića ne će piti, i već u majčinoj utrobi napunit će se Duhom Svetim.


Luki 1:17
On će ići pred Gospodinom u Ilijinu duhu i sili da obrati srca otaca k djeci, da nepokorne privede k umnosti pravednika i da tako pripravi Gospodinu spreman narod.”


Luki 1:35
Anđeo joj odgovori: “Duh Sveti će doći na tebe, i sila Svevišnjega će te osjeniti. Zato će se i Sveto što će se roditi od tebe zvati Sin Božji.


Luki 1:41
čim je Elizabeta čula Marijin pozdrav, zaigra dijete u njezinoj utrobi i Elizabeta se napuni Duhom Svetim.


Luki 1:47
i moj se duh raduje u Bogu, mojemu Spasitelju,


Luki 1:67
Zaharija, njegov otac, napuni se Duhom Svetim i reče proročke riječi:


Luki 1:80
Dječak je rastao i jačao u duhu. Živio je u pustinji do onoga dana kad se pokazao pred Izrćlom.


Luki 2:25
Tada je bio u Jeruzalemu čovjek po imenu Šimun. On je bio pravedan i bogobojazan i čekao je Izrćlovu utjehu, i Duh Sveti je bio na njemu.


Luki 2:26
Njemu je bio objavio Duh Sveti da ne će vidjeti smrti dok ne vidi Gospodnjega Pomazanika.


Luki 2:27
Ponukan od Duha, dođe u Hram upravo kad doniješe roditelji dijete Isusa da izvrše na njemu propis zakona.


Luki 3:16
A Ivan izjavi svima: “Ja vas krstim samo vodom. Ali dolazi jedan koji je moćniji od mene. Ja nisam dostojan odriješiti remenja na njegovoj obući. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem.


Luki 3:22
Duh Sveti siđe na nj u tjelesnom obliku kao golub. I viknu glas s neba: “Ti si moj ljubljeni Sin, koji si mi po volji.”


Luki 4:1
Pun Duha Svetoga vrati se Isus s Jordana i Duh ga odvede u pustinju.


Luki 4:14
U sili Duha vrati se Isus u Galileju. Glas o njemu raširio se po svoj okolini.


Luki 4:18
”Gospodnji duh počiva na meni. On me pomaza da nosim radosnu vijest siromasima. Posla me da navješćujem zarobljenima oslobođenje, slijepima vid, da oslobodim potlačene,


Luki 4:33
U sinagogi je bio čovjek koji je bio opsjednut od nečistog duha. On povika iza glasa:


Luki 4:35
Isus mu zapovjedi: “Umukni i izađi iz njega!” Tada ga baci zli duh u sredinu i izađe iz njega, a da mu nije naudio.


Luki 6:18
dođoše da ga slušaju i da se iscijele od svojih bolesti. Koji su bili mučeni od nečistih duhova, bili su iscjeljivani.


Luki 7:21
U onaj čas upravo iscijeli mnoge od bolesti, od muka i od zlih duhova, i mnoge slijepe obdari vidom.


Luki 8:2
i neke žene koje je on bio iscijelio od zlih duhova i od bolesti: Marija iz Magdale, iz koje je bilo izašlo sedam nečistih duhova,


Luki 8:27
Jedva je bio izašao na obalu, dođe mu ususret iz grada neki čovjek koji je bio opsjednut od zlih duhova. Već dugo vremena nije više nosio haljina i nije stanovao u kući, nego u kamenim grobovima.


Luki 8:29
Jer je on zapovjedio nečistome duhu da izađe iz čovjeka. Već ga je dugo on imao u svojoj vlasti. Vezali su ga lancima i okovima da ga čuvaju. Ali on je kidao okove, i zao duh ga je tjerao u pustinju.


Luki 8:55
Tada se vrati njezin duh, i odmah ustade. Onda zapovjedi da joj dadu neka jede.


Luki 9:39
Hvata ga zao duh. Tada najedanput zaviče. On ga nateže tamo i amo tako da se pjeni. Samo teško odstupi od njega i još ga svega izlomi.


Luki 9:42
Dok se dječak približavao, zao duh ga je trgao i natezao tamo i amo. Isus zaprijeti nečistome duhu, iscijeli dječaka i dade ga natrag njegovu ocu.


Luki 10:21
U onaj čas obradova se on u Duhu Svetome i reče: “Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. Da, Oče, tako se tebi svidjelo.


Luki 11:13
Kad dakle vi, koji ste zli, znate svojoj djeci davati dobre darove, koliko će više nebeski Otac dati Duha Svetoga onima koji ga za to mole!”


Luki 11:24
Kad nečisti duh izađe iz čovjeka, luta kroz puste goleti i traži sebi počivalište. Ne nađe li ga, rekne: Vratit ću se u svoju kuću iz koje sam izašao.


Luki 11:26
Tada ode i dovede još sedam drugih duhova koji su gori od njega. Oni uđu i nastane se ondje. I takvu čovjeku posljednje stanje bude gore od prvoga.”


Luki 12:10
Tko rekne riječ protiv Sina čovječjega, oprostit će mu se; a tko pohuli na Duha Svetoga, ne će mu se oprostiti.\


Luki 12:12
Jer će vam u onaj čas Duh Sveti staviti u usta prave riječi.”


Luki 13:11
Tamo je bila neka žena koja je već osamnćst godina bila bolesna od duha. Bila je sasvim zgrčena i nije se mogla nikako uspraviti.


Luki 23:46
Tada povika Isus iza glasa: “Oče, u tvoje ruke predajem svoj duh!” To reče i izdahnu.


Luki 24:37
Od tjeskobe i straha oni su mislili da vide duha.


Luki 24:39
Vidite moje ruke i noge! Ja sam glavom. Opipajte me i vidite! Duh nema mesa i kostiju, kako to vidite na meni.”


Ivanu 1:32
Dalje je svjedočio Ivan: “Vidio sam Duha gdje silazi s neba kao golub i lebdi nad njim.


Ivanu 1:33
Ja ga nisam poznavao. Ali onaj koji me je poslao krstiti vodom reče mi: Na koga vidiš da silazi Duh i nad njim lebdi, to je onaj koji krsti Duhom Svetim.


Ivanu 3:5
Isus odgovori: “Zaista, zaista kažem ti: Ako se tko ne preporodi vodom i Duhom, ne može ući u Božje kraljevstvo.


Ivanu 3:6
Što je rođeno od tijela, tijelo je; a što je rođeno od Duha, duh je.\


Ivanu 3:8
Vjetar puše gdje hoće; čuješ njegov šum, ali ne znaš odakle dolazi ni kamo ide. Tako je kod svakoga koji je rođen od Duha.”\


Ivanu 3:34
Jer poslani od Boga govori Božje riječi. Jer Bog ne daje Duha na mjeru.


Ivanu 4:23
Ali dolazi čas, i već je tu, kad će se pravi klanjatelji klanjati Ocu u duhu i u istini; jer takve klanjatelje traži Otac.\


Ivanu 4:24
Bog je duh i oni koji mu se klanjaju, trebaju mu se klanjati u duhu i u istini.”


Ivanu 6:63
Duh je ono što oživljava, tijelo ne koristi ništa. Riječi koje vam ja rekoh jesu duh i život.


Ivanu 7:39
A to reče za Duha kojega su imali primiti oni koji vjeruju u njega. Duh Sveti nije naime još bio došao, jer se Isus još nije bio proslavio.


Ivanu 11:33
Kad Isus vidje gdje ona plače i gdje plaču Židovi što su bili došli s njom, u duhu se potrese i uzruja.


Ivanu 13:21
Poslije tih riječi bi Isus potresen u duhu i posvjedoči: “Zaista, zaista kažem vam: Jedan između vas će me izdati.”


Ivanu 14:17
Duha istine, kojega svijet ne može primiti, jer ga ne vidi niti ga poznaje; a vi ga poznajete jer ostaje kod vas i u vama će prebivati.\


Ivanu 14:26
A Branitelj, Duh Sveti, kojega će Otac poslati u ime moje, on će vas naučiti svemu i napominjat će vam sve što vam rekoh.


Ivanu 15:26
A kad dođe Branitelj, koga ću vam poslati od Oca, Duh istine koji izlazi od Oca, on će svjedočiti za mene.


Ivanu 16:13
Ali kad dođe on, Duh istine, uvodit će vas u svu istinu, jer ne će od sebe govoriti, nego će govoriti što čuje i naviještat će vam buduće stvari.


Ivanu 19:30
A kad je Isus uzeo ocat, reče: “Dovršeno je.” Tada nakloni glavu i preda duh.


Ivanu 20:22
Kad je to rekao, dahnu u njih i reče: “Primite Duha Svetoga!


Djela Apostolska 1:2
do dana kad je apostolima, izabranima Duhom Svetim, dao nalog i onda bio uzet.


Djela Apostolska 1:5
Ivan je krstio vodom, a vi ćete za malo dana biti kršteni Duhom Svetim.”


Djela Apostolska 1:8
Nego ćete primiti silu Duha Svetoga kad siđe na vas, i bit ćete mi onda svjedoci u Jeruzalemu i po svoj Judeji i Samariji, i sve do kraja zemlje.”


Djela Apostolska 1:16
”Ljudi, braćo, trebalo je da se ispuni Pismo koje proreče Duh Sveti na Davidova usta za Judu, koji je bio vođa onima što uhvatiše Isusa.


Djela Apostolska 2:4
I napuniše se svi Duha Svetoga, i stadoše govoriti raznim jezicima, kako im je Duh davao govoriti.


Djela Apostolska 2:17
I bit će u posljednje dane, govori Bog: izlit ću od svojega Duha na svako tijelo, i prorokovat će vaši sinovi i kćeri, i vaši mladići će imati viđenja, i vaši starci će sanjati sne.


Djela Apostolska 2:18
Na svoje sluge i na sluškinje ću u one dane izliti od svog Duha, i prorokovat će.


Djela Apostolska 2:33
Podignut dakle Božjom desnicom, primio je od Oca obećanoga Duha Svetoga, i sad ga je izlio, kako vidite i čujete.


Djela Apostolska 2:38
Petar im odvrati: “Obratite se, i svaki od vas neka se krsti u ime Isusa Krista za oproštenje svojih grijeha, i primit ćete dar Duha Svetoga;\


Djela Apostolska 4:8
Tada im Petar, napunivši se Duha Svetoga, reče: “Glavari narodni i starješine!


Djela Apostolska 4:25
Ti si Duhom Svetim na usta našega oca Davida, svojega sluge, rekao: Zašto se bune pogani, i narodi snuju isprazne snove?


Djela Apostolska 4:31
Poslije te molitve potrese se mjesto na kojem su bili sabrani. Svi se napuniše Duha Svetoga, i navješćivali su Božju riječ sa smjelošću.


Djela Apostolska 5:3
Tada reče Petar: “Ananija, zašto napuni sotona tvoje srce da slažeš Duhu Svetome i zadržiš za sebe jedan dio od novca što si ga dobio za njivu?


Djela Apostolska 5:9
Tada joj reče Petar: “Zašto se dogovoriste da iskušate Duha Gospodnjega? Gle, noge onih koji zakopaše tvojega muža pred vratima su te će iznijeti i tebe.”


Djela Apostolska 5:16
A dolazili su mnogi iz okolnih gradova u Jeruzalem i donosili bolesnike i one koje su mučili nečisti duhovi. I svi bi ozdravljali.


Djela Apostolska 5:32
Za to smo svjedoci mi i Duh Sveti kojega Bog dade svima koji se njemu pokoravaju.”


Djela Apostolska 6:3
Izaberite dakle, braćo, među sobom sedam čestitih muževa, punih Duha Svetoga i mudrosti! Njih ćemo postaviti nad tim poslom.


Djela Apostolska 6:5
I svidje se taj prijedlog cijeloj skupštini. I izabraše Stjepana, čovjeka puna vjere i Duha Svetoga, i Filipa i Prohora, i Nikanora i Timona, i Parmenu i Nikolu, prozelita iz Antiohije.


Djela Apostolska 6:10
Ali nisu mogli odoljeti mudrosti i Duhu kojim je govorio.


Djela Apostolska 7:51
Tvrdokorni i neobrezanih srca i ušiju! Vi se jednako protivite Duhu Svetome; kako vaši oci, tako i vi.\


Djela Apostolska 7:55
A on, pun Duha Svetoga, pogleda na nebo i vidje Božju slavu i Isusa gdje stoji s desne strane Bogu,


Djela Apostolska 7:59
Tako kamenovaše Stjepana. A on je molio i govorio: “Gospodine Isuse, primi moj duh!”


Djela Apostolska 8:15
Oni siđoše i pomoliše se za njih da prime Duha Svetoga.


Djela Apostolska 8:17
Tada položiše ruke na njih, i oni primiše Duha Svetoga.


Djela Apostolska 8:18
A kad vidje Šimun da se polaganjem ruku apostola dijeli Duh, donese im novaca


Djela Apostolska 8:19
i reče: “Dajte i meni tu vlast, kad položim ruke na koga, da primi Duha Svetoga.”


Djela Apostolska 8:29
Tada reče Duh Filipu: “Idi i pristupi tim kolima!”


Djela Apostolska 8:39
A kad izađoše iz vode, Gospodnji Duh uze Filipa. Dvoranin ga više ne vidje i pun radosti otiđe svojim putem.


Djela Apostolska 9:17
I pođe Ananija te uđe u kuću. Stavivši ruke na njega, reče: “Savle, brate, Gospodin Isus koji ti se ukaza na putu kojim si išao, posla me da progledaš i da se napuniš Duha Svetoga.”


Djela Apostolska 9:31
A Crkva je po svoj Judeji i Galileji i Samariji bila u miru, i napredovala je, i hodila je u Gospodnjem strahu, i umnožavala se uz pomoć Duha Svetoga.


Djela Apostolska 10:19
Dok je Petar još jednako razmišljao o viđenju, reče mu Duh: “Evo, tri te čovjeka traže.


Djela Apostolska 10:38
kako je Bog pomazao Isusa iz Nazareta Duhom Svetim i silom; on je prolazio čineći dobro i iscjeljujući sve koje je bio nadvladao đavao, jer je Bog bio s njim.\


Djela Apostolska 10:44
Dok je Petar još govorio te riječi, siđe Duh Sveti na sve koji su slušali riječ.


Djela Apostolska 10:45
Vjernici iz obrezanja, što su bili došli s Petrom, divili su se što se i na pogane izli dar Duha Svetoga.


Djela Apostolska 10:47
”Može li tko uskratiti vodu da se ne krste ovi koji primiše Duha Svetoga kao i mi?”


Djela Apostolska 11:12
A Duh mi reče da idem s njima ne oklijevajući ništa. A dođoše sa mnom i ovih šestero braće, i uđosmo u kuću čovjeka.


Djela Apostolska 11:15
A kada ja počeh govoriti, siđe Duh Sveti na njih kao i na nas u početku.


Djela Apostolska 11:16
Onda se sjetih Gospodinove riječi kako je govorio: Ivan je krstio vodom, a vi ćete biti kršteni Duhom Svetim.


Djela Apostolska 11:24
On je bio čestit muž, pun Duha Svetoga i vjere. Tako se veliko mnoštvo pridruži Gospodinu.


Djela Apostolska 11:28
Jedan od njih, po imenu Agab, ustade i potaknut Duhom proreče veliku glad što će nastati po cijelom svijetu. I nastala je za Klaudija.


Djela Apostolska 13:2
Dok su jednom obavljali bogoslužje i postili, reče Duh Sveti: “Odvojite mi Barnabu i Savla za djelo na koje ih pozivam.”


Djela Apostolska 13:4
Oni dakle, poslani od Duha Svetoga, otiđoše u Seleuciju, i otamo otploviše na Cipar.


Djela Apostolska 13:9
A Savao, zvan i Pavao, pun Duha Svetoga, pogledavši na nj,


Djela Apostolska 13:52
Učenici su pak ostali, puni radosti i Duha Svetoga.


Djela Apostolska 14:2
Ali Židovi koji nisu prihvatili vjeru razjariše duhove pogana protiv braće.


Djela Apostolska 15:8
I Bog koji poznaje srca posvjedočio je za njih, kad im dade Duha Svetoga kao i nama,


Djela Apostolska 15:24
čuli smo da su vas neki koji su došli od nas smeli svojim govorima i uznemirili vaše duhove, a mi ih za to nismo ovlastili.


Djela Apostolska 15:28
Odlučismo Duh Sveti i mi ne stavljati više nikakva tereta na vas osim ovoga potrebnoga:


Djela Apostolska 16:6
Kad prođoše Frigiju i Galaciju, Duh Sveti im je spriječio propovijedati Riječ u Aziji.


Djela Apostolska 16:7
Stigavši na granicu Mizije, pokušali su poći u Bitiniju, ali im ne dopusti Isusov Duh.


Djela Apostolska 16:16
I dogodi se, kad smo išli na molitvu, da nas je susrela neka ropkinja koja je imala vračarskoga duha te je vračanjem donosila velik dobitak svojim gospodarima.


Djela Apostolska 16:18
činila je to mnogo dana. A Pavlu to dodija, okrenu se i reče duhu: “Zapovijedam ti, u ime Isusa Krista, da izađeš iz nje.” I izađe u taj čas.


Djela Apostolska 18:25
On je bio poučen o Gospodnjem putu, i goreći duhom, govorio je i naučavao je marljivo o Isusu, ali je znao samo za Ivanovo krštenje.


Djela Apostolska 19:2
rekao im: “Jeste li primili Duha Svetoga kad ste postali vjernici?” A oni mu rekoše: “Nismo ni čuli da ima Duh Sveti.”


Djela Apostolska 19:6
I kad Pavao položi ruke na njih, dođe Duh Sveti na njih, i govorili su jezicima i prorokovali.


Djela Apostolska 19:15
A zao im duh odvrati: “Isusa poznajem, i Pavla znam, a tko ste vi?”


Djela Apostolska 19:16
I skočivši na njih, čovjek u kojemu je bio zao duh, nadvlada ih, i pritisnu ih tako da su goli i izranjeni pobjegli iz one kuće.


Djela Apostolska 19:21
Nakon tih događaja odluči Pavao u Duhu poći u Jeruzalem putujući preko Makedonije i Ahaje. Najavio je: “Nakon što dospijem tamo, valja mi vidjeti i Rim.”


Djela Apostolska 20:22
I sada evo Duh me veže te idem u Jeruzalem ne znajući što će mi se u njemu dogoditi,


Djela Apostolska 20:23
osim što mi Duh Sveti po svim gradovima svjedoči da me u Jeruzalemu čekaju okovi i nevolje.


Djela Apostolska 20:28
Pazite na sebe i na sve stado u kojem vas Duh Sveti postavi predstojnicima, da upravljate Božjom Crkvom koju je stekao svojom krvlju.


Djela Apostolska 21:4
Kako smo ondje pronašli učenike, ostali smo sedam dana; a oni su, potaknuti od Duha, Pavlu govorili neka ne ide u Jeruzalem.\


Djela Apostolska 21:11
I došavši k nama, uze Pavlov pojas, sveza sebi noge i ruke i reče: “Ovo govori Duh Sveti: čovjeka čiji je ovo pojas ovako će svezati Židovi u Jeruzalemu i predat će ga u ruke pogana.”


Djela Apostolska 23:8
Jer saduceji govore da nema uskrnuća, ni anđela, ni duha, a farizeji priznaju oboje.


Djela Apostolska 23:9
I nastade velika vika. I ustadoše neki pismoznanci farizejske sljedbe te su se prepirali govoreći: “Ništa zla ne nalazimo na ovom čovjeku. Što ako mu je govorio duh ili anđeo?”


Djela Apostolska 28:25
I kako su bili nesložni među sobom, stadoše se razilaziti, kad reče Pavao jednu riječ: “Dobro je kazao Duh Sveti preko proroka Izaije vašim ocima:


Rimljanima 1:4
a određen da bude silan Sin Božji, Duhom svetosti, po uskrsnuću od mrtvih; o Isusu Kristu, Gospodinu našemu.\


Rimljanima 1:9
Svjedok mi je Bog, kojemu služim svojim duhom u propovijedanju evanđelja njegova Sina, da vas spominjem bez prestanka,


Rimljanima 1:11
Jer vas želim vidjeti da vam udijelim nešto od duhovnog dara za vaše utvrđenje,


Rimljanima 2:29
nego je onaj Židov koji je to iznutra, i obrezanje je obrezanje srca, duhom, a ne slovom. Tu je priznanje; ne od ljudi, nego od Boga. \


Rimljanima 5:5
nada se pak ne sramoti jer se Božja ljubav izli u naša srca Duhom Svetim, koji nam je dan.


Rimljanima 7:6
A sad se oslobodismo Zakona koji nas je držao, da služimo u novosti Duha, a ne u stareži slova.


Rimljanima 7:14
Znamo naime da je zakon duhovan; a ja sam tjelesan, prodan pod grijeh.\


Rimljanima 8:2
Jer zakon Duha, koji daje život u Kristu Isusu, oslobodio te je od zakona grijeha i smrti.


Rimljanima 8:4
da se pravda Zakona ispuni u nama koji ne živimo po tijelu, nego po Duhu.


Rimljanima 8:5
Jer koji su po tijelu, tjelesno misle, a koji su po Duhu, duhovno misle.


Rimljanima 8:6
Naime, mudrost tijela je smrt, a mudrost Duha život i mir.


Rimljanima 8:9
Vi, međutim, niste u tijelu, nego u Duhu, ako doista Duh Božji prebiva u vama. A ako tko nema Duha Kristova, on nije njegov.


Rimljanima 8:10
A ako je Krist u vama, tijelo je mrtvo zbog grijeha, a duh živi zbog pravde.


Rimljanima 8:11
Ako li pak u vama prebiva Duh onoga koji je uskrisio Isusa, onaj koji je uskrisio Krista od mrtvih, oživjet će i vaša smrtna tjelesa svojim Duhom koji prebiva u vama.


Rimljanima 8:13
Jer ako živite po tijelu, umrijet ćete; ako li Duhom mrtvite tjelesna djela, živjet ćete.\


Rimljanima 8:14
Jer koji god se vladaju po Duhu Božjemu, oni su sinovi Božji.


Rimljanima 8:15
Niste naime primili duha ropstva da biste se opet bojali, nego ste primili Duha posinstva u kojem vapimo: “Aba, Oče!”


Rimljanima 8:16
Taj Duh svjedoči našemu duhu da smo djeca Božja.


Rimljanima 8:23
A ne samo ono, nego i mi sami koji imamo prvine Duha, i mi sami u sebi uzdišemo čekajući posinjenje, otkupljenje svojega tijela.


Rimljanima 8:26
A tako nam i Duh pomaže u našoj slabosti; jer ne znamo za što ćemo se moliti kako treba, nego sam Duh posreduje za nas neiskazanim uzdisanjem.\


Rimljanima 8:27
A onaj koji ispituje srca, zna što je želja Duha, jer po Božjoj volji posreduje za svete.


Rimljanima 9:1
Istinu govorim u Kristu, ne lažem. Moja savjest mi to svjedoči u Duhu Svetom:


Rimljanima 11:8
kao što je pisano: “Dade im Bog duhovno mrtvilo: oči da ne vide, uši da ne čuju; sve do dana današnjega.” \


Rimljanima 12:1
Zaklinjem vas dakle, braćo, Božjim milosrđem da prikažete svoja tjelesa za živu žrtvu, svetu, ugodnu Bogu; tako da vaše bogoslužje bude duhovno.\


Rimljanima 12:11
U revnosti ne budite mlaki; u duhu budite revni; Gospodinu služite!\


Rimljanima 14:17
Jer Božje kraljevstvo nije jelo i piće, nego pravda, mir i radost u Duhu Svetome.


Rimljanima 15:13
Bog nade neka vas ispuni svakom radošću i mirom u vjeri, da obilujete u nadi, jakošću Duha Svetoga!


Rimljanima 15:16
biti službenik Krista Isusa među poganima, postavljen za svećenika Božjeg evanđelja, da prinos pogana bude ugodan i posvećen u Duhu Svetome.


Rimljanima 15:19
u silnim znamenjima i čudesima, snagom Duha Božjega, tako da sam od Jeruzalema naokolo sve do Ilirika napunio Kristovim evanđeljem.


Rimljanima 15:27
Oni nađoše to za dobro, i njihovi su dužnici. Jer kad pogani zadobiše udio u njihovim duhovnim dobrima, dužni su im pomoći od svojih materijalnih dobara.


Rimljanima 15:30
Molim vas dakle, braćo, Gospodinom našim Isusom Kristom i ljubavlju Duha: pridružite mi se u borbi moleći se za me Bogu,


1 Korinæanima 1:10
Zaklinjem vas, braćo, imenom Gospodina našega Isusa Krista, da svi jednako govorite i da ne budu među vama razdori; budite savršeni u istoj misli i istom duhu.\


1 Korinæanima 2:4
moje naučavanje i propovijedanje nije se sastojalo od uvjerljivih i mudrih govora, nego od pokazivanja koje je osnažio Duh,


1 Korinæanima 2:10
A nama je to Bog objavio po Duhu, jer Duh sve ispituje, pa i Božje dubine.


1 Korinæanima 2:11
Doista, tko od ljudi zna što je u čovjeku, osim čovječjega duha koji je u njemu? Tako nitko ne zna što je u Bogu, osim Duha Božjega.


1 Korinæanima 2:12
A mi ne primismo svjetovnog duha, nego Duha koji je od Boga, da znamo što nam je Bog darovao.


1 Korinæanima 2:13
To i govorimo, ne učenim riječima ljudske mudrosti, nego ono što uči Duh, tumačeći duhovno duhovnima.


1 Korinæanima 2:14
Naravni čovjek ne prima ono što je od Božjega Duha, jer mu je to ludost, i ne može razumjeti, jer treba duhovno prosuđivati.


1 Korinæanima 2:15
A duhovni čovjek sve prosuđuje i njega nitko ne sudi.


1 Korinæanima 3:1
Ja vam, braćo, nisam mogao govoriti kao duhovnima, nego kao tjelesnima, kao maloj djeci u Kristu.


1 Korinæanima 3:16
Ne znate li da ste Božji hram i da Duh Božji prebiva u vama?


1 Korinæanima 4:19
Ali ću vam uskoro doći, ako Gospodin htjedne, i tada ne ću gledati riječi onih što su se uzoholili, nego njihovu duhovnu moć.


1 Korinæanima 4:21
Što hoćete? Da dođem k vama sa šibom ili s ljubavlju i duhom blagosti?


1 Korinæanima 5:3
Jer ja, iako nenazočan tijelom, ali nazočan duhom, već sam presudio kao nazočan onome koji je tako učinio:


1 Korinæanima 5:4
U ime Gospodina našega Isusa, kad se skupite vi i moj duh sa silom Gospodina našega Isusa,


1 Korinæanima 5:5
neka se takav preda sotoni na propast tijela, da se duh spasi u Dan Gospodnji.


1 Korinæanima 6:11
Neki su takvi; ali se opraste, ali se posvetiste, ali se opravdaste u imenu Gospodina našega Isusa Krista i u Duhu našega Boga. \


1 Korinæanima 6:17
A tko se združi s Gospodinom, jedan je duh.


1 Korinæanima 6:19
Ili ne znate da je vaše tijelo hram Duha Svetoga koji je u vama, kojega imate od Boga, i niste svoji?


1 Korinæanima 7:34
I neudana žena i djevica brine se za Gospodnje, da bude sveta tijelom i duhom; a udana se brine za svjetsko, kako će ugoditi mužu.\


1 Korinæanima 7:40
A blaženija je ako ostane tako po mojemu savjetu; a mislim da i ja imam Božjega Duha. \


1 Korinæanima 9:11
Ako smo mi vama sijali duhovna dobra, je li što veliko ako mi vaša tjelesna požanjemo?


1 Korinæanima 10:3
Svi su isto duhovno jelo jeli


1 Korinæanima 10:4
i svi su pili isto duhovno piće, jer su pili od duhovne stijene koja ih je pratila, a stijena je bio Krist.


1 Korinæanima 12:1
Ne ću, braćo, da vi ne znate za duhovne darove.


1 Korinæanima 12:3
Zato vam dajem na znanje: nitko koji govori u Božjem Duhu, ne kaže: “Proklet Isus”; i nitko ne može reći: “Gospodin Isus”, osim u Duhu Svetom.\


1 Korinæanima 12:4
Milosni su darovi različiti, ali je Duh isti.


1 Korinæanima 12:7
A svakomu se daje objava Duha na korist.


1 Korinæanima 12:8
Doista, jednomu se daje po Duhu riječ mudrosti, drugomu riječ znanja po istom Duhu;\


1 Korinæanima 12:9
drugomu vjera u istom Duhu, drugomu milosni dar liječenja u jednom Duhu;\


1 Korinæanima 12:10
drugomu da čini čudesa, drugomu proroštvo, drugomu da razlikuje duhove, drugomu različiti jezici, drugomu da tumači jezike.


1 Korinæanima 12:11
A sve to čini jedan i isti Duh koji dijeli svakome kako hoće.


1 Korinæanima 12:13
Jer jednim Duhom mi smo svi kršteni u jedno tijelo, bili Židovi bili Grci, robovi ili slobodni; i svi smo jednim Duhom napojeni.\


1 Korinæanima 14:1
Težite za ljubavlju! Revnujte za duhovnim darovima, a osobito za tim da prorokujete!


1 Korinæanima 14:2
Doista, onaj koji govori nepoznatim jezikom, ne govori ljudima nego Bogu, jer nitko ne razumije, a Duhom govori otajstva.


1 Korinæanima 14:12
Tako i vi, jer revnujete za duhovnim darovima, gledajte kako biste obilovali onima koji su na izgradnju Crkve!


1 Korinæanima 14:14
Jer ako se jezikom molim, moj se duh moli, a um je moj bez ploda.


1 Korinæanima 14:15
Što dakle? Molit ću se duhom, a molit ću se i umom; pjevat ću hvalu duhom, a pjevat ću i umom.\


1 Korinæanima 14:16
Inače, ako izričeš blagoslov duhom, kako će onaj koji sluša kao neupućeni reći “Amen” na tvoju zahvalu, kad ne zna što govoriš.


1 Korinæanima 14:32
Proročki duhovi pokoravaju se prorocima;\


1 Korinæanima 14:37
Ako tko misli da je prorok ili duhovan, neka zna: što vam pišem Gospodnja je zapovijed.


1 Korinæanima 15:44
sije se tjelesno tijelo, uskrsava duhovno tijelo. Ako postoji tjelesno, postoji i duhovno.


1 Korinæanima 15:45
Tako je i pisano: “Prvi čovjek Adam postade živo biće”, posljednji Adam je duhovno biće koje oživljava.


1 Korinæanima 15:46
Ali nije prvo duhovno, nego je prvo naravno, pa onda duhovno.


1 Korinæanima 16:8
U Efezu ću ostati do Duhova,


1 Korinæanima 16:18
oni okrijepiše moj i vaš duh. Poštujte dakle takve!


2 Korinæanima 1:22
On nas i opečati i dade Duha u naša srca kao zalog.


2 Korinæanima 2:13
ne imah mira u svome duhu, ne našavši Tita svoga brata, nego oprostivši se s njima, zaputih se u Makedoniju.


2 Korinæanima 3:3
Pokazali ste da ste Kristova poslanica što smo je mi načinili, napisana ne crnilom, nego Duhom Boga živoga; ne na kamenim pločama, nego na tjelesnim pločama srca.\


2 Korinæanima 3:6
koji nas osposobi za služitelje Novoga saveza; ne slova, nego Duha. Doista, slovo ubija, a Duh oživljuje.\


2 Korinæanima 3:8
kako li ne će biti još slavnija služba Duha?


2 Korinæanima 3:17
Gospodin je Duh; a gdje je Gospodnji Duh, ondje je i sloboda.\


2 Korinæanima 3:18
Svi mi koji otkrivenim licem odražavamo Gospodnju slavu, preobražavamo se u istu sliku, iz slave u slavu, kao od Gospodnjega Duha.


2 Korinæanima 4:13
Pismo kaže: “Vjerovao sam, zato sam govorio.” Zato i mi, imajući isti duh vjere, vjerujemo pa govorimo.


2 Korinæanima 5:5
A Bog nas upravo za to pripravlja i dade nam zalog Duha.


2 Korinæanima 6:6
u čistoći, u spoznaji, u strpljivosti, u dobroti, u Duhu Svetom, u iskrenoj ljubavi;\


2 Korinæanima 7:1
Imajući dakle ta obećanja, ljubljeni, očistimo se od svake ljage tijela i duha, te usavršujmo posvećenje u strahu Božjemu!


2 Korinæanima 7:13
To nas je utješilo. A u našoj utjesi još se više obradovasmo Titovoj radosti jer vi svi okrijepiste njegov duh.


2 Korinæanima 11:4
Jer ako tko dođe i propovijeda drugoga Isusa kojega mi ne propovijedasmo, ili ako prihvaćate drugoga Duha kojega ne primiste, ili drugo evanđelje koje ne prihvatiste, lijepo podnosite.


2 Korinæanima 12:18
Namolio sam Tita i s njim sam poslao brata. Je li vas Tit što zakinuo? Nismo li hodili jednim duhom, jednim stopama?


2 Korinæanima 13:13
Milost Gospodina Isusa Krista, i ljubav Boga, i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama.


Galaæanima 3:2
Od vas hoću doznati samo ovo: jeste li primili Duha po djelima Zakona ili pristajanjem uz poruku vjere?


Galaæanima 3:3
Tako li ste nerazumni da počevši od Duha, sada u tijelu završavate?


Galaæanima 3:5
Onaj, dakle, koji vam daje Duha i čini silna djela među vama, čini li to po djelima Zakona ili po prihvaćanju naviještene vjere?


Galaæanima 3:14
da bi na pogane došao Abrahamov blagoslov u Isusu Kristu, tako da obećanog Duha primimo po vjeri.


Galaæanima 4:6
A jer ste sinovi, posla Bog Duha svojega Sina u vaša srca koji vapi: “Aba, Oče!”


Galaæanima 4:29
Ali kako je onda onaj koji se rodio po tijelu progonio onoga koji se rodio po Duhu, tako je i sad.


Galaæanima 5:5
Jer mi iščekujemo u Duhu, iz vjere, ispunjenje nade u opravdanje.


Galaæanima 5:16
A velim: U duhu živite, i ne ćete izvršavati tjelesnih želja!


Galaæanima 5:17
Jer tijelo se svojim željama suprotstavlja Duhu, a Duh tijelu; a to se protivi jedno drugome tako da ne činite ono što hoćete.\


Galaæanima 5:18
Ako li vas Duh vodi, niste pod Zakonom.


Galaæanima 5:22
A plod je Duha: ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrota, vjernost


Galaæanima 5:25
Ako po Duhu živimo, i hodajmo u Duhu!


Galaæanima 6:1
Braćo, ako i upadne čovjek u kakav prekršaj, vi duhovni ispravljajte ga u duhu blagosti; a pazi na sebe da i ti ne podlegneš kušnji!\


Galaæanima 6:8
Tko sije u svoje tijelo, od tijela će požeti propast; a koji sije u duh, od duha će požeti vječni život.\


Galaæanima 6:18
Milost Gospodina našega Isusa Krista s vašim duhom, braćo! Amen.


Efežanima 1:3
Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, koji nas je blagoslovio svakim duhovnim blagoslovom na nebesima, u Kristu.


Efežanima 1:13
U njemu ste i vi, čuvši riječ istine, evanđelje svojega spasenja, i povjerovavši, opečaćeni Svetim i obećanim Duhom.


Efežanima 1:17
Molim da Bog Gospodina našega Isusa Krista, Otac slave, dade vama Duha mudrosti i objave, da ga spoznate.


Efežanima 2:2
u kojima ste nekoć živjeli na način ovoga svijeta, po knezu koji vlada u zraku, po duhu koji sada djeluje u nepokornim sinovima.


Efežanima 2:18
Jer po njemu imamo jedni i drugi pristup k Ocu u jednom Duhu.


Efežanima 2:22
Na njemu se i vi izgrađujete u Božje boravište u Duhu.


Efežanima 3:5
Ono se u drugim vremenima ne očitova čovječjim sinovima, kako se je sad otkrilo njegovim svetim apostolima i prorocima u Duhu,


Efežanima 3:16
Neka vam po bogatstvu svoje slave dade da se po njegovu Duhu učvrstite za nutarnjeg čovjeka.


Efežanima 4:3
Nastojte čuvati jedinstvo Duha vezom mira.


Efežanima 4:4
Jedno tijelo i jedan Duh, kao što ste i pozvani u jednoj nadi svoga poziva.


Efežanima 4:23
i obnovite se duhom svojega uma.


Efežanima 4:30
Nemojte žalostiti Duha Svetoga Božjega kojim ste opečaćeni za Dan otkupljenja.


Efežanima 5:18
I ne opijajte se vinom, u kojemu je raspuštenost, nego se punite Duhom.


Efežanima 5:19
Govorite među sobom psalmima i hvalospjevima, i duhovnim pjesmama. Pjevajte i kličite u svome srcu Gospodinu.


Efežanima 6:12
Jer naša borba nije protiv krvi i tijela, nego protiv Poglavarstava, protiv Vlasti, protiv upravitelja ovoga mračnog svijeta, protiv pakosnih duhova u zračnim visinama.


Efežanima 6:17
Stavljajte na glavu kacigu spasenja, u ruku uzimajte mač Duha koji je Božja riječ!


Efežanima 6:18
Svakom molitvom i prošnjom molite se u Duhu u svako vrijeme i uz to bdijte sa svom ustrajnošću i molitvom za sve svete. Molite


Filipljanima 1:19
Znam naime da će mi ovo izaći na spasenje vašom molitvom i pomoću Duha Isusa Krista.


Filipljanima 1:27
Samo živite dostojno Kristova evanđelja pa da? bilo prisutan gledajući bilo odsutan slušajući? ustanovim kako stojite u jednome duhu i da se jednodušno zajedno borite za evanđeosku vjeru.


Filipljanima 2:1
Ako, dakle, postoji kakvo ohrabrenje u Kristu, ako postoji kakva utjeha ljubavi, ako postoji kakvo zajedništvo Duha, ako mi želite iskazati suosjećanje i sućut,


Filipljanima 3:3
Doista, mi smo obrezani koji Duhom iskazujemo štovanje Bogu i hvalimo se u Kristu Isusu, a ne uzdamo se u tijelo,


Filipljanima 4:23
Milost Gospodina našega Isusa Krista s vašim duhom!


Kološanima 1:8
On nam je javio o vašoj ljubavi u Duhu.


Kološanima 1:9
Zato mi, od onoga dana kad to čusmo, ne prestajemo za vas moliti i prositi da se ispunite poznavanjem Božje volje, u svakoj mudrosti i duhovnoj razboritosti.


Kološanima 2:5
Doista, ako tijelom i nisam kod vas, jesam duhom s vama, radujući se što vidim vaš red i čvrstoću vaše vjere u Krista.


Kološanima 3:16
Kristova riječ neka prebiva u vama obilato. U svakoj mudrosti poučavajte i urazumljujte jedni druge psalmima, hvalospjevima i duhovnim pjesmama. Zahvalno pjevajte u svojim srcima Bogu.


1 Solunjanima 1:5
jer naše evanđelje nije došlo k vama samo u riječi, nego i u sili i u Duhu Svetome, i u mnogoj punini, kao što znate kakvi smo bili među vama zbog vas.


1 Solunjanima 1:6
Vi se ugledaste u nas i u Gospodina primivši riječ u velikoj nevolji s radošću Duha Svetoga,


1 Solunjanima 4:8
Koji dakle to odbacuje, ne odbacuje čovjeka, nego Boga koji vam je dao svojega Duha Svetoga.


1 Solunjanima 5:19
Ne gasite Duha!


1 Solunjanima 5:23
A sam Bog mira neka vas posveti u punoj mjeri. Neka se vaš cjeloviti duh, vaša duša i vaše tijelo sačuva besprijekorno za dolazak našega Gospodina Isusa Krista!


2 Solunjanima 2:2
da se ne date brzo pokolebati i ne plašite se: ni duhom, ni riječju, ni poslanicom tobože od nas poslanom, kao da je već blizu Gospodnji dan.


2 Solunjanima 2:13
A mi smo dužni svagda zahvaljivati Bogu za vas, braćo ljubljena od Gospodina, što vas je Bog kao prvijence izabrao za spasenje posvećenjem u Duhu i vjerom u istinu,


1 Timoteju 3:16
I kao što je priznato, veliko je otajstvo pobožnosti: Onaj koji je očitovan u tijelu, opravdan je u Duhu, ukazao se anđelima, propovijedan je poganima; svijet u njega povjerova, uznesen je u slavi. \


1 Timoteju 4:1
A Duh govori jasno da će u posljednja vremena odstupiti neki od vjere, slušajući lažne duhove i đavolske nauke,


2 Timoteju 1:7
Doista, Bog nam nije dao duha bojažljivosti, nego jakosti, ljubavi i razboritosti.


2 Timoteju 1:14
Lijepi poklad čuvaj po Duhu Svetom koji prebiva u nama!


2 Timoteju 4:22
Gospodin Isus bio s duhom tvojim! Milost s vama!


Titu 3:5
spasi nas ne zbog djela pravde koja mi učinismo, nego po svom milosrđu, kupelji preporoda i obnove koju daje Duh Sveti.


Filemonu 1:25
Milost Gospodina našega Isusa Krista s vašim duhom! Amen.


Hebrejima 1:14
Nisu li svi ti služiteljski duhovi poslani na službu zbog onih koji će baštiniti spasenje?


Hebrejima 2:4
Bog ga je zasvjedočio znacima i čudesima i različitim silama, i dijeljenjem Duha Svetoga po svojoj volji.


Hebrejima 3:7
Zato govori Duh Sveti: “Danas, ako njegov glas čujete,


Hebrejima 4:12
Jer je živa Božja riječ i djelotvorna, oštrija od svakoga dvosjeklog mača, i prodire sve do rastavljanja duše, duha, zglobova i mozga, i prosuđuje misli i namjere srca.


Hebrejima 6:4
One koji su jednom prosvijetljeni i okusili nebeski dar, primivši Duha Svetoga,


Hebrejima 9:8
Tim pokazuje Duh Sveti da još nije otvoren put u Svetinju nad svetinjama, dok prednji šator stoji.


Hebrejima 9:14
koliko će više krv Krista, koji je Duhom Svetim samoga sebe prinio neokaljana Bogu, očistiti našu savjest od mrtvih djela, da služimo živomu Bogu!


Hebrejima 10:15
A svjedoči nam i Duh Sveti jer nakon što je rekao:


Hebrejima 10:29
Zamislite koliko će goru kaznu zaslužiti onaj koji Sina Božjega pogazi, i krv Saveza kojom je posvećen smatra nečistom, i pogrdi Duha milosti?


Hebrejima 12:3
Promotrite njega, koji je podnio toliko protivljenje grješnika, da se ne premorite i ne klonete duhom!


Hebrejima 12:5
i zaboraviste na opomenu koja vam govori kao sinovima: “Sine moj, ne preziri stegu Gospodnju i nemoj klonuti duhom kad te on pokudi!


Hebrejima 12:9
Onda: stegom su nas odgajali naši tjelesni očevi, i štovali smo ih. Ne ćemo li se mnogo radije pokoravati Ocu duhova, da živimo?


Hebrejima 12:23
i Crkvi prvorođenaca, koji su zapisani na nebesima, i Bogu, sucu svih, i duhovima savršenih pravednika,


Jakova 2:26
Doista, kao što je tijelo bez duha mrtvo, tako je i vjera bez djelâ mrtva.


Jakova 4:5
Ili mislite da uzalud Pismo govori: Ljubomorno čezne za duhom što ga nastani u nama?


1 Petrova 1:2
koji su po predznanju Boga Oca, posvećenjem Duha, izabrani da budu poslušni Isusu Kristu i poškropljeni njegovom krvlju: milost vam i mir u punini!


1 Petrova 1:11
Oni su ispitivali na koje ili na kakvo vrijeme smjera Kristov Duh u njima kad unaprijed svjedoči o Kristovoj muci i kasnijoj proslavi.


1 Petrova 1:12
Njima je bilo objavljeno da ne služe sebi nego vama onim što su vam sada navijestili propovjednici evanđelja u Duhu Svetome, poslanom s neba, a sami anđeli žarko žele proniknuti u to.


1 Petrova 2:2
čeznite kao novorođena djeca za duhovnim i čistim mlijekom, da po njemu uzrastete za spasenje,


1 Petrova 2:5
i sami se kao živo kamenje ugrađujte u duhovni hram za sveto svećenstvo, da prinosite duhovne žrtve koje su ugodne Bogu po Isusu Kristu.


1 Petrova 3:4
nego sakriveno raspoloženje srca u neprolaznosti blagog i mirnog duha koji je pred Bogom dragocjen.


1 Petrova 3:18
Jer je i Krist umro jedanput za grijehe, pravedan za nepravedne, da nas privede k Bogu; ubijen doduše tijelom, ali oživljen Duhom.\


1 Petrova 3:19
U njemu je sišao i propovijedao duhovima koji su bili u tamnici,


1 Petrova 4:6
Jer zato se i mrtvima propovijedalo evanđelje, da budu suđeni kao ljudi s obzirom na tijelo, a po Bogu da žive Duhom.


1 Petrova 4:14
Ako vas grde zbog Kristova imena, blago vama, jer na vama počiva slavni Duh Božji!


2 Petrova 1:21
Jer nikad nije bilo proroštvo naviješteno ljudskom voljom, nego su, potaknuti Duhom Svetim, govorili Božji ljudi.


1 Ivanu 3:24
I tko drži Božje zapovijedi ostaje u Bogu, i Bog u njemu. Po tom poznajemo da ostaje u nama: po Duhu koga nam je dao.


1 Ivanu 4:1
Ljubljeni, ne vjerujte svakome duhu, nego kušajte duhove, jesu li od Boga; jer mnogi lažni proroci iziđoše na svijet.\


1 Ivanu 4:2
Po ovome raspoznajite Duha Božjega: svaki duh koji priznaje da je Isus Krist došao u tijelu, od Boga je!


1 Ivanu 4:3
I svaki duh koji ne priznaje Isusa, nije od Boga; taj je Antikristov, a za njega čuste da dolazi, i sad je već u svijetu.\


1 Ivanu 4:6
Mi smo od Boga. Tko poznaje Boga, sluša nas. Tko nije od Boga, ne sluša nas. Po tome prepoznajemo Duha istine i duha zablude.


1 Ivanu 4:13
Po tom znamo da u njemu ostajemo i on u nama što nam je dao od svojega Duha.


1 Ivanu 5:6
Isus Krist dođe kroz vodu i krv, ne samo kroz vodu nego kroz vodu i krv; i Duh je onaj koji svjedoči, jer je Duh istina.\


1 Ivanu 5:8
Duh, voda, i krv; i to je troje jedno.\


Judina 1:19
Ovo su oni koji čine razdore, puteni, koji nemaju Duha.


Judina 1:20
A vi, ljubljeni, izgrađujte sebe svojom presvetom vjerom i molite se u Duhu Svetome!


Otkrivenje 1:4
Ja Ivan obraćam se sedmorim Crkvama u Aziji. Milost vam i mir od onoga koji jest, koji bijaše i koji će doći, i od sedam duhova koji su pred njegovim prijestoljem;\


Otkrivenje 2:7
Tko ima uši, neka čuje što Duh govori Crkvama! Onome tko pobijedi, dat ću da jede sa stabla života koje je u raju Božjem.


Otkrivenje 2:11
Tko ima uši, neka čuje što Duh govori Crkvama! Onome tko pobijedi, neće nauditi druga smrt.


Otkrivenje 2:17
Tko ima uši, neka čuje što Duh govori Crkvama! Onome tko pobijedi, dat ću sakrivene mane, i dat ću mu bijeli kamen, a na kamenu napisano novo ime koje ne zna nitko, osim onoga koji ga prima.


Otkrivenje 2:29
Tko ima uši, neka čuje što Duh govori Crkvama.


Otkrivenje 3:1
Anđelu Crkve u Sardu napiši: “Ovako govori onaj koji ima sedam Božjih duhova i sedam zvijezda: znam tvoja djela; imaš ime da živiš, a mrtav si.\


Otkrivenje 3:6
Tko ima uši, neka čuje što Duh govori Crkvama.


Otkrivenje 3:13
Tko ima uši, neka čuje što Duh govori Crkvama.


Otkrivenje 3:22
Tko ima uši, neka čuje što Duh govori Crkvama.


Otkrivenje 4:2
Odmah se u duhu zanesoh. I gle, prijestolje se nalazilo na nebu, i na prijestolju je netko sjedio.


Otkrivenje 4:5
Od prijestolja su izlazili munje, glasovi i gromovi, i sedam baklji gorjelo je pred prijestoljem, koje su sedam Božjih duhova.


Otkrivenje 5:6
I vidjeh posred prijestolja i četiriju bića i posred starješina Janganjca koji je stajao kao zaklan, a imao je sedam rogova i sedam očiju: to su sedam Božjih duhova poslanih po svemu svijetu.


Otkrivenje 11:8
Njihova tjelesa ležat će na trgu velikoga grada koji se duhovno zove Sodoma i Egipat, gdje je i njihov Gospodin raspet.


Otkrivenje 14:13
Začuh glas s neba gdje mi govori: “Napiši: već sada blago mrtvima koji umiru u Gospodinu! Duh govori: neka otpočinu od svojih napora, jer ih prate njihova djela.”


Otkrivenje 16:13
I vidjeh kako iz Zmajevih usta i iz usta Zvijeri, i iz usta lažnoga proroka izlaze tri nečista duha kao žabe.


Otkrivenje 16:14
To su naime đavolski duhovi koji čine znakove, i izlaze da skupe kraljeve svega svijeta na boj za veliki dan Svemogućega Boga.


Otkrivenje 17:3
I odvede me u pustinju u duhu i vidjeh Ženu gdje sjedi na crvenoj Zvijeri, punoj bogohulnih imena, a imala je sedam glava i deset rogova.


Otkrivenje 18:2
I povika jakim glasom: “Pade, pade veliki Babilon, i postade prebivalište đavlima, i tamnica svakom nečistom duhu, i tamnica svakoj nečistoj i mrskoj ptici; \


Otkrivenje 19:10
I padoh pred njegove noge, da mu se poklonim. On mi uzvrati: “Nemoj! Ja sam sluga kao i ti i tvoja braća koja imaju Isusovo svjedočanstvo. Bogu se klanjaj!” Jer je Isusovo svjedočanstvo duh proroštva.


Otkrivenje 21:10
Odvede me u duhu na veliku i visoku goru i pokaza mi sveti grad Jeruzalem, gdje silazi s neba od Boga.


Otkrivenje 22:6
I reče mi: “Ove su riječi vjerne i istinite. Gospodin Bog proročkih duhova poslao je svog anđela da pokaže svojim slugama što će se brzo zbiti.


Otkrivenje 22:17
Duh i zaručnica govore: “Dođi!” Tko čuje, neka rekne: “Dođi!” A tko je žedan, neka dođe; i tko hoće, neka uzme vodu života besplatno. \


Croatian Bible (GKS) 2010
No Data