A A A A A


Traži

Mateju 1:23
”Eto, djevica će začeti i roditi sina, i dat će mu se ime Emanuel”, što znači “Bog s nama”.


Mateju 3:9
Ne umišljajte si da smijete kazati: Naš je otac Abraham. Jer vam kažem: Bog može od ovoga kamenja podignuti djecu Abrahamovu.


Mateju 4:7
Isus mu odvrati: “Stoji također pisano: Ne kušaj Gospodina, svojega Boga!”


Mateju 4:10
Tada mu zapovjedi Isus: “Odstupi, sotono! Stoji pisano: Gospodinu, svojemu Bogu, klanjaj se i njemu jedinomu služi!”


Mateju 5:8
Blaženi koji su čista srca! Oni će Boga gledati.


Mateju 5:10
Blaženi koji trpe progonstvo zbog pravde! Njihovo je kraljevstvo nebesko.


Mateju 5:11
Blaženi ste kad vas ljudi zbog mene grde i progone i o vama lažno govore sve zlo!


Mateju 5:32
A ja vam kažem: Svatko tko otpusti svoju ženu? osim zbog preljuba? navodi je da čini preljub; i tko otpuštenu uzme za ženu, čini preljub. \


Mateju 6:7
Kad se molite, ne brbljajte kao neznabošci! Oni misle da će biti uslišani zbog svojih mnogih riječi.


Mateju 6:24
Nitko ne može služiti dva gospodara. Ili će jednoga mrziti i drugoga ljubiti, ili će uz jednoga prianjati i drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i mamoni.


Mateju 6:30
I kad Bog travu, što danas stoji na polju, a sutra se baca u peć, tako odijeva, koliko više će vas, malovjerni!


Mateju 9:3
Tada su neki od pismoznanaca pomislili u sebi: “Ovaj huli na Boga!”


Mateju 9:8
A mnoštvo naroda, kad to vidje, poboja se, i uze slaviti Boga koji je takvu vlast dao ljudima.


Mateju 10:18
Zbog mene vodit će vas pred namjesnike i kraljeve da dadete svjedočanstvo pred njima i pred neznabošcima.


Mateju 10:22
Zbog mojega imena svi će vas zamrziti. Ali tko ustraje do kraja, spasit će se.


Mateju 10:39
Tko gleda da dobije svoj život, izgubit će ga, a tko izgubi svoj život zbog mene, dobit će ga.


Mateju 13:21
Ali ne pusti korijena jer je nestalan. Kad zbog riječi navali nevolja ili progonstvo, on se odmah spotakne.


Mateju 13:22
Što je bilo posijano među trnje, to je onaj koji sluša riječ. Ali svjetovne brige i varavo bogatstvo zaguše riječ, tako te ostane bez roda.


Mateju 13:44
Kraljevstvo je nebesko kao blago što leži sakriveno u polju. čovjek nađe blago i sakri ga. Tada otiđe pun radosti zbog toga i proda sve svoje i kupi polje.


Mateju 13:58
Zbog njihove nevjere učinio je ondje samo malo čudesa.


Mateju 14:3
Herod je, naime, bio dao Ivana uhvatiti, svezati i baciti u tamnicu zbog Herodijade, žene svojega brata Filipa.


Mateju 14:9
To zabrinu kralja. Ali zbog zakletve i zbog gostiju zapovjedi da joj se dade.


Mateju 15:3
On im odvrati: “Zašto vi sami prestupate Božju zapovijed zbog svoje predaje.”


Mateju 15:4
Bog je zapovjedio: Poštuj oca i majku i, tko pogrdi oca ili majku, neka bude kažnjen smrću!


Mateju 15:6
taj ne treba više štovati oca ili majke.” Tako ukidate Božju zapovijed zbog svoje predaje.


Mateju 15:19
Jer iz srca dolaze zle misli, ubojstvo, preljub, bludnost, krađa, lažno svjedočenje, hula na Boga.


Mateju 15:31
Kad vidje narod kako nijemi govore, kljasti ozdravljaju, hromi hodaju i slijepi gledaju, divio se i slavio je Izrćlova Boga.


Mateju 16:16
Šimun Petar odgovori: “Ti si Krist, Sin Boga živoga.”


Mateju 16:25
Jer tko hoće sačuvati svoj život, izgubit će ga; a tko izgubi svoj život zbog mene, naći će ga.\


Mateju 18:7
Teško svijetu zbog sablazni! Moraju, doduše, doći sablazni, ali teško onomu čovjeku po kojem dolazi sablazan!


Mateju 19:6
Oni dakle nisu više dvoje, nego jedno tijelo. A što je Bog svezao, čovjek ne smije rastavljati.”


Mateju 19:8
On im odvrati: “Mojsije vam je dopustio samo zbog tvrdoće vašega srca da otpuštate svoje žene; iz početka nije bilo tako.\


Mateju 19:9
Ali vam ja kažem: Tko otpusti svoju ženu? osim zbog preljuba? i oženi se drugom, čini preljub.”


Mateju 19:12
Ima ljudi koji su od majčina krila nesposobni za ženidbu; ima takvih koje su ljudi učinili nesposobnima; i ima takvih koji se odriču ženidbe zbog kraljevstva nebeskoga. Tko može shvatiti, neka shvati!” \


Mateju 19:23
Tada reče Isus svojim učenicima: “Zaista kažem vam: Bogataš će teško ući u nebesko kraljevstvo.


Mateju 19:24
Još vam jedanput kažem: Lakše je devi proći kroz iglene uši, negoli bogatašu ući u Božje kraljevstvo.”


Mateju 19:26
A Isus ih pogleda i reče im: “Ljudima je to nemoguće, a Bogu je sve moguće.”


Mateju 19:29
Jest, svaki koji ostavi kuću, braću, sestre, oca, majku, djecu i polja zbog mojega imena primit će stostruko za to i baštinit će vječni život.


Mateju 22:21
Odgovoriše mu: “Carev.” Tada im reče: “Dajte, dakle, caru carevo, a Bogu Božje!”


Mateju 22:31
Niste li čitali za uskrsnuće mrtvih što vam je Bog rekao:


Mateju 22:32
Ja sam Bog Abrahamov, Bog Izakov i Bog Jakovljev? A Bog nije Bog mrtvih nego živih.”


Mateju 22:37
On mu odgovori: “Ljubi Gospodina svojega Boga svim svojim srcem, svom svojom dušom i svom svojom misli!


Mateju 24:9
Tada će vas predavati na muke i ubijat će vas; i zbog moga imena svi će vas narodi zamrziti.\


Mateju 24:22
I kad se ne bi skratili oni dani, nijedan se čovjek ne bi spasio. Ali zbog izabranih skratit će se oni dani.


Mateju 26:31
Onda im reče Isus: “Svi ćete se vi sablazniti zbog mene ove noći. Jer stoji pisano: Udarit ću pastira, i razbježat će se ovce stada.


Mateju 26:63
Isus je šutio. Tada mu reče veliki svećenik: “Zaklinjem te živim Bogom: Kaži nam, jesi li ti Mesija, Sin Božji?”


Mateju 26:65
Tada veliki svećenik razdera svoju haljinu i reče: “Pohulio je na Boga! čemu trebamo još svjedoke? Sami ste sad čuli hulu na Boga.


Mateju 27:18
Znao je, naime, da su ga bili predali samo zbog zavisti.


Mateju 27:19
Dok je on sjedio na sudačkoj stolici, poruči mu njegova žena: “Nemoj imati ništa s tim pravednikom, jer sam danas u snu mnogo zbog njega pretrpjela.”


Mateju 27:43
On se je uzdao u Boga; neka ga sad izbavi, ako mu je po volji! Jer je govorio: Ja sam Božji Sin!”\


Mateju 27:57
Uvečer dođe bogat čovjek iz Arimateje, po imenu Josip, koji je bio Isusov učenik.


Marku 2:4
Ali zbog mnoštva naroda nisu ga mogli donijeti k njemu. Zato otkriše krov nad mjestom gdje je bio Isus, načiniše otvor i spustiše postelju s uzetim.


Marku 2:7
”Kako može ovaj tako govoriti? Huli na Boga. Tko može opraštati grijehe osim jedinoga Boga?”


Marku 2:12
On odmah ustade, uze svoju postelju i izađe van pred očima sviju. Svi su bili izvan sebe od čuđenja, slavili su Boga i govorili: “Takvo što ne vidjesmo još nikada.”


Marku 2:27
Tada nastavi: “Subota je tu zbog čovjeka, a nije čovjek zbog subote.


Marku 3:5
Ožalošćen zbog tvrdoće njihova srca, pogleda srdito na njih uokolo i reče čovjeku: “Pruži svoju ruku!” On je pruži, i ruka mu je bila opet zdrava.


Marku 3:9
Tada reče svojim učenicima neka zbog mnoštva naroda bude uvijek spremna lađica za njega, da ne dođe u stisku.


Marku 3:28
Zaista, kažem vam: Svi grijesi i huljenja na Boga, što ih počine ljudi, oprostit će im se.


Marku 4:17
Ali ne daju da uhvati korijen, nego su nepostojani. Kad zbog riječi dođe nevolja ili progonstvo, onda odmah posrću.


Marku 4:19
Ali svjetske brige, varavo bogatstvo i ostale strasti uvuku se i zaguše riječ, tako da ostane bez roda.


Marku 5:7
i povika iza glasa: “Što ja imam s tobom, Isuse, Sine Boga Svevišnjega? Zaklinjem te Bogom, ne muči me!”


Marku 6:17
Herod je bio naime dao Ivana uhvatiti, svezati i u tamnicu baciti zbog Herodijade, žene svojega brata Filipa, koju je bio uzeo za ženu.


Marku 6:26
To zbuni kralja. Ali zbog zakletve i gostiju ne htjede je odbiti.


Marku 7:7
Zaludu obavlja bogoštovlje, njegov je nauk samo čovječja ustanova.


Marku 7:29
Tada joj reče: “Zbog te riječi idi; zao duh je izašao iz tvoje kćeri.”\


Marku 8:6
Tada zapovjedi da narod posjeda po zemlji. Onda uze sedam kruhova, izreče hvalu Bogu, razlomi kruhove i davaše ih svojim učenicima da dijele. I iznesoše ih pred narod.


Marku 8:35
Jer tko hoće spasiti svoj život, izgubit će ga; a tko izgubi svoj život zbog mene i zbog evanđelja, spasit će ga.\


Marku 10:5
Isus im odvrati: “Mojsije vam je dao tu zapovijed zbog tvrdoće vašega srca.


Marku 10:6
U početku stvorenja stvorio je Bog čovjeka kao muško i žensko.


Marku 10:9
A što je Bog svezao, ne smije čovjek rastavljati.”


Marku 10:18
Isus mu reče: “Što me zoveš dobrim? Nitko nije dobar osim jedinoga Boga.


Marku 10:23
Isus pogleda naokolo i reče svojim učenicima: “Kako je teško bogatima ući u Božje kraljevstvo!”


Marku 10:25
Lakše deva prođe kroz iglene uši, negoli bogataš uđe u Božje kraljevstvo.”


Marku 10:27
Isus pogleda na njih i reče: “Ljudima je nemoguće, ali ne Bogu; jer je Bogu sve moguće.”\


Marku 10:29
Isus potvrdi: “Zaista kažem vam: Nitko zbog mene i zbog evanđelja ne ostavlja kuću, braću, sestre, majku, oca, djecu ili polja,


Marku 11:22
Isus im reče: “Imajte vjeru u Boga!


Marku 12:17
Isus im odvrati: “Dajte dakle caru što pripada caru, a Bogu što pripada Bogu!” I oni su mu se divili.


Marku 12:26
A što se tiče uskrsnuća od mrtvih, niste li čitali u Mojsijevoj knjizi na mjestu o grmu, kako mu Bog reče: Ja sam Bog Abrahamov, Bog Izakov i Bog Jakovljev?


Marku 12:27
On, međutim, nije Bog mrtvih nego živih. Vi ste, dakle, u teškoj zabludi.”


Marku 12:29
Isus odgovori: “Prva glasi: čuj, Izrćle, Gospodin, naš Bog, jest jedini.


Marku 12:30
Ljubi Gospodina, svoga Boga, svim srcem, svom dušom, svom pameti i svom svojom snagom!


Marku 12:32
Tada mu reče pismoznanac: “Dobro, učitelju, posve si pravo rekao: Samo je jedan Bog, i osim njega nema drugoga.


Marku 12:41
Isus je sjedio nasuprot blagajni za prinose i gledao kako narod ubacuje novac u blagajnu. Mnogi su bogataši ubacivali mnogo.


Marku 13:9
čuvajte se! Predavat će vas zbog mene na sudove, bičevat će vas u sinagogama i vodit će vas pred namjesnike i kraljeve da svjedočite pred njima.


Marku 13:13
Zbog mojega imena svi će vas mrziti. Ali tko ustraje do kraja, spasit će se.


Marku 13:19
U one dane bit će nevolje kakve nije bilo od početka svijeta što ga je Bog stvorio dosad, niti će je ikad biti.


Marku 13:20
Kad Gospodin ne bi skratio one dane, ne bi se spasio nijedan čovjek. Ali zbog izabranih koje je odabrao, skratio je one dane.


Marku 14:27
Tada im Isus reče: “Svi ćete se vi sablazniti zbog mene ove noći. Jer stoji pisano: Udarit ću pastira, onda će se razbježati ovce.


Marku 14:29
Petar mu odvrati: “Ako se i svi sablazne zbog tebe, ja ne ću.”


Marku 16:14
Najposlije se ukaza jedanćstorici, kad su bili za stolom. Prekori ih zbog njihove nevjere i tvrdoće njihova srca, što nisu povjerovali onima koji su ga vidjeli da je uskrsnuo.


Marku 16:19
Nakon što im je Gospodin Isus to rekao, bi uzet u nebo, i sjede Bogu s desne strane.


Luki 1:6
Bili su oboje pravedni pred Bogom i živjeli su besprijekorno u svim Gospodnjim zapovijedima i uredbama.


Luki 1:8
Kad je jedanput njegov svećenički red bio na redu te je on vršio pred Bogom svetu službu,


Luki 1:16
Mnoge od Izrćlove djece obratit će Gospodinu, njihovu Bogu.


Luki 1:19
Anđeo mu odvrati: “Ja sam Gabriel, koji stojim pred Bogom, i poslan sam da govorim s tobom i da ti donesem ovu radosnu vijest.


Luki 1:30
Anđeo joj reče: “Ne boj se, Marijo, jer si našla milost kod Boga!


Luki 1:32
On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. Gospodin Bog dat će mu prijestolje njegova oca Davida.


Luki 1:37
Jer Bogu nije nemoguća nijedna stvar.”


Luki 1:47
i moj se duh raduje u Bogu, mojemu Spasitelju,


Luki 1:53
Gladne napuni dobrima, a bogate otpusti prazne.


Luki 1:64
U isti čas mu se otvoriše usta i njegov se jezik razriješi. Mogao je govoriti i slavio je Boga.


Luki 1:68
”Blagoslovljen neka je Gospodin, Izrćlov Bog! On pohodi svoj narod, pripravi mu otkup.


Luki 1:78
po dubokom milosrđu našega Boga. Pohodio nas je istok s visine


Luki 2:13
Odjedanput se pridruži anđelu velika nebeska vojska koja je hvalila Boga i pjevala:


Luki 2:14
”Slava Bogu na visini i na zemlji mir ljudima, jer su mu omiljeli.”


Luki 2:20
Pastiri se vratiše, i hvalili su i slavili Boga za sve što su čuli i vidjeli, kao što im je bilo kazano.


Luki 2:25
Tada je bio u Jeruzalemu čovjek po imenu Šimun. On je bio pravedan i bogobojazan i čekao je Izrćlovu utjehu, i Duh Sveti je bio na njemu.


Luki 2:28
Tada ga on uze na ruke te stade slaviti Boga govoreći:


Luki 2:37
i sad je bila udovica od osamdeset i četiri godine. Nikad nije odlazila od Hrama i služila je Bogu postom i molitvom dan i noć.


Luki 2:38
I kako je i ona došla u isto vrijeme, slavila je Boga i govorila o njemu svima koji su čekali otkupljenje Jeruzalema.


Luki 2:52
I Isus je napredovao u mudrosti, u dobi i u milosti kod Boga i kod ljudi.


Luki 3:8
Rodite plodovima dostojnim obraćenja! Ne govorite u sebi: Bog može Abrahamu podići djecu iz ovoga kamenja!


Luki 3:19
četverovlasnik Herod, kojega je Ivan bio ukorio zbog Herodijade, žene njegova brata, i zbog svih drugih sramota,


Luki 4:8
Isus mu odvrati: “Stoji pisano: Gospodinu, svojemu Bogu, klanjaj se i njemu jedinomu služi!”


Luki 4:12
Isus mu odvrati: “Kazano je: Ne kušaj Gospodina, svoga Boga!”


Luki 5:9
Jer je bilo obuzelo zaprepaštenje njega i sve njegove drugove zbog mnoštva riba koje su upravo ulovili;\


Luki 5:19
Ali zbog mnoštva naroda nisu ga mogli unijeti. Zato se popeše na krov i kroz crepove ga spustiše s posteljom na sredinu, pred Isusa.


Luki 5:21
Tada su pomislili u sebi pismoznanci i farizeji: “Tko je ovaj što huli na Boga? Tko može opraštati grijehe osim jedinoga Boga?”


Luki 5:25
Odmah ustade on pred njihovim očima, uze postelju na kojoj je bio ležao i ode kući slaveći Boga.


Luki 5:26
Svi su bili obuzeti divljenjem i hvalili su Boga. Puni straha govorili su: “Danas smo vidjeli izvanredno čudo.”


Luki 5:30
Zbog toga su mrmljali farizeji i pismoznanci. Rekoše njegovim učenicima: “Zašto jedete i pijete s carinicima i grješnicima?”


Luki 6:12
U one dane otiđe Isus na goru da se pomoli. Svu noć provede s Bogom u molitvi.


Luki 6:22
Blaženi kad vas ljudi zamrze, kad vas odbacuju i sramote i ozloglašuju vaše ime zbog Sina čovječjega!


Luki 6:24
Ali teško vama, bogati! Vi već imate svoju utjehu.


Luki 7:16
Strah sve obuze. Slavili su Boga i govorili: “Velik prorok ustade među nama. Bog pohodi svoj narod.”


Luki 8:14
Što pade među trnje, to su oni koji doduše slušaju riječ, ali onda zapadnu u brige, bogatstvo i uživanje života i uguše se i tako ne donesu roda.


Luki 8:28
čim je ugledao Isusa, baci se vičući pred njega ničice i povika iza glasa: “Što mi imamo s tobom, Isuse, Sine Boga, Svevišnjega? Molim te, ne muči me!”


Luki 8:39
”Vrati se kući i pripovijedaj što ti učini Bog!” On ode i navješćivao je po svem gradu što mu je učinio Isus.


Luki 9:24
Jer tko hoće spasiti svoj život, izgubit će ga; a tko izgubi svoj život zbog mene, spasit će ga.\


Luki 10:27
On odgovori: “Ljubi Gospodina, svojega Boga, svim srcem, svom dušom, svom snagom i svom svojom misli; i svojega bližnjega kao samoga sebe!”\


Luki 11:8
Kažem vam: Ako i ne ustane da mu da zato što mu je prijatelj, ali zbog njegova dosađivanja ustat će i dat će mu što treba.


Luki 12:6
Ne kupuje li se pet vrabaca za dva novčića? A ipak nijedan od njih nije zaboravljen kod Boga.


Luki 12:16
Tada im pridoda još jednu prispodobu: “Neki bogat čovjek imao je zemlju koja mu je bogato urodila.


Luki 12:20
Ali Bog mu reče: Luđače, još ove noći potražit ću tvoju dušu od tebe! Komu će tad pripasti što si nakupio?


Luki 12:21
Tako biva onome koji sebi zgrće blago, umjesto da se bogati kod Boga.”


Luki 12:24
Pogledajte gavrane! Ne siju, ne žanju, nemaju skrovišta ni žitnica: Bog ih hrani. Koliko ste vi vredniji od ptica!


Luki 12:28
I kad Bog travu, koja danas stoji na polju, a sutra se baca u peć, tako odijeva, koliko će više vas, malovjerni!


Luki 13:13
Pritom stavi na nju ruke. Odmah se ona ispravi i poče slaviti Boga.


Luki 13:14
Pun gnjeva zbog toga što je Isus iscijelio u subotu, reče predstojnik sinagoge narodu: “Šest je dana za rad, u te dane dolazite i dajte se iscjeljivati, a ne u subotu!”


Luki 13:17
Na te riječi postidjeli su se svi njegovi protivnici. A sav se je narod radovao zbog svih slavnih djela što su se po njemu dogodila.


Luki 14:12
A gostoprimcu reče: “Kad pozivaš na objed ili večeru, onda ne zovi svojih prijatelja ni svoje braće, rođaka ili bogatih susjeda; inače pozovu i oni tebe i vrate ti!\


Luki 15:7
Kažem vam: Isto će tako biti na nebu veća radost zbog jednoga jedinoga grješnika koji se obrati, negoli zbog devedeset i devet pravednika koji ne trebaju obraćenja.


Luki 15:10
Isto tako, kažem vam, bit će kod Božjih anđela radost zbog jednoga grješnika koji se obrati.”


Luki 16:1
Dalje reče svojim učenicima: “Bio je neki bogati čovjek koji je imao upravitelja. Ovaj je kod njega bio optužen da mu prosipa imanje.


Luki 16:9
I ja vama kažem: Stecite sebi prijatelje svjetovnim bogatstvom da vas, kad jedanput dođe do kraja, prime u vječne stanove!


Luki 16:11
Ako vjerno ne upravljate svjetovnim bogatstvom, tko će vam onda povjeriti istinito dobro?


Luki 16:13
Nijedan sluga ne može služiti dva gospodara! Ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti, ili će uz jednoga prianjati, a drugoga zanemariti. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu.”


Luki 16:15
Tada im reče: “Vi ste oni koji se uznosite kao pravedni pred ljudima, ali Bog zna vaša srca. Jer što se pred ljudima pokazuje veliko, pred Bogom je gadno.


Luki 16:19
Bio je neki bogat čovjek, oblačio se u skrlet i u laneno platno i sjajno se gostio svaki dan.


Luki 16:21
Rado bi se bio nasitio mrvicama što su padale s bogataševa stola. I psi su dolazili i lizali mu čireve.


Luki 16:22
Tada umre siromah. Anđeli ga odnesoše u Abrahamovo krilo. A umre bogataš i bi zakopan.


Luki 17:15
A samo jedan od njih dođe natrag, kad vidje da je iscijeljen. Hvalio je Boga jakim glasom.


Luki 17:18
Zar se nijedan ne nađe da se vrati i dade slavu Bogu, nego ovaj tuđin?”


Luki 18:2
Reče im: “U nekom gradu bio je jedan sudac koji se nije bojao Boga i nije mario za ljude.


Luki 18:4
On je dugo vremena nije htio uslišati. A najposlije reče u sebi: Ne bojim se doduše Boga i ne marim za ljude.


Luki 18:7
A Bog svojim izabranima, koji dan i noć vape k njemu, da ne pomogne oko njihovih prava, da ih pusti da čekaju?


Luki 18:19
Isus mu odgovori: “Što me zoveš dobrim? Samo je Bog dobar.


Luki 18:23
Na te riječi on se veoma ražalosti, jer je bio vrlo bogat.


Luki 18:25
Lakše je devi proći kroz iglene uši, nego bogatašu ući u Božje kraljevstvo.”


Luki 18:27
On odgovori: “Što je ljudima nemoguće, Bogu je moguće.”


Luki 18:29
On im odvrati: “Zaista kažem vam: Nitko ne ostavi zbog Božjega kraljevstva kuću, braću, roditelje, ženu ili djecu,


Luki 18:43
Odmah progleda. Poče slaviti Boga i pođe za Isusom. I sav narod koji je to vidio hvalio je Boga.


Luki 19:2
Tamo je bio čovjek po imenu Zakej. Bio je carinički starješina, i bio je bogat.


Luki 19:37
I kad se počeo spuštati niz Maslinsku goru, stade sve mnoštvo učenika u radosti hvaliti Boga jakim glasom za sva čudesna djela što su ih vidjeli.


Luki 20:25
Tada im reče: “Podajte dakle caru što pripada caru, i Bogu što pripada Bogu!”


Luki 20:37
A da će mrtvi uskrsnuti, pokaza i Mojsije na mjestu o grmu, gdje naziva Gospodina Bogom Abrahamovim, Bogom Izakovim i Bogom Jakovljevim.


Luki 20:38
A on nije Bog mrtvih, nego živih. Njemu sve živi.”


Luki 21:1
Podigavši oči, opazi kako bogati bacaju svoje darove u hramsku riznicu.


Luki 21:12
Prije svega toga stavit će na vas ruku i progonit će vas. Predavat će vas u sinagoge i u tamnice i voditi vas pred kraljeve i namjesnike zbog mojega imena.


Luki 21:17
Svi će vas zamrziti zbog mojega imena.


Luki 22:69
Ali odsad će Sin čovječji sjediti s desne strane svemogućega Boga.”


Luki 23:8
Herod se vrlo obradova kad vidje Isusa. Odavno je želio vidjeti ga zbog onoga što je čuo o njemu, i nadao se da će vidjeti od njega kakvo čudo.


Luki 23:19
Onaj je ležao u tamnici zbog neke bune u gradu i zbog nekog umorstva.


Luki 23:25
Pusti im onoga koji je ležao u tamnici zbog bune i umorstva i koga su tražili. A Isusa preda njihovoj volji.


Luki 23:40
A drugi je ovoga korio i govorio: “Zar se ne bojiš Boga, kad i sam trpiš jednaku kaznu?


Luki 23:47
Kad vidje satnik što se dogodi, stade slaviti Boga i reče: “Zaista, ovaj je čovjek bio pravedan!”


Luki 24:4
Dok su one zbog toga bile posve zbunjene, gle, dva čovjeka stadoše pred njih u sjajnim haljinama.


Luki 24:19
On ih upita: “Što?” Odvratiše mu: “To o Isusu Nazarećaninu. On je bio prorok, silan na djelu i riječi pred Bogom i svim narodom.


Luki 24:53
Tada se s velikom radošću vratiše u Jeruzalem. Bili su uvijek u Hramu i slavili su Boga.


Ivanu 1:1
U početku bijaše Riječ, i Riječ bijaše kod Boga, i Bog bijaše Riječ.


Ivanu 1:2
Ona bijaše u početku kod Boga.


Ivanu 1:6
Poslan bi čovjek od Boga komu bijaše ime Ivan.


Ivanu 1:13
koji nisu rođeni od krvi, ni od tjelesne volje, ni od muževlje volje, nego od Boga.


Ivanu 1:18
Boga nitko nikada nije vidio. Jedinorođeni koji je Bog, koji počiva u Očevu krilu, nam ga je objavio.


Ivanu 3:2
On dođe noću k njemu i reče mu: “Rabi, znamo da si ti učitelj koji je došao od Boga; jer nitko ne može činiti čudesa što ih ti činiš, osim ako nije Bog s njim.”\


Ivanu 3:16
Jer je Bog tako ljubio svijet da je predao svojega jedinorođenog Sina da svaki koji vjeruje u njega ne propadne, nego da ima vječni život.


Ivanu 3:17
Jer Bog nije poslao svoga Sina na svijet zato da osudi svijet, nego da se svijet po njemu spasi.


Ivanu 3:21
A tko čini istinu, dolazi k svjetlu da se vide njegova djela, jer su učinjena u Bogu.”


Ivanu 3:33
Nasuprot, tko prima njegovo svjedočanstvo, time potvrđuje da je Bog istinit.


Ivanu 3:34
Jer poslani od Boga govori Božje riječi. Jer Bog ne daje Duha na mjeru.


Ivanu 4:20
Oci su se naši klanjali Bogu tamo na gori, a vi kažete da je u Jeruzalemu mjesto gdje se treba klanjati Bogu.”


Ivanu 4:24
Bog je duh i oni koji mu se klanjaju, trebaju mu se klanjati u duhu i u istini.”


Ivanu 4:41
I mnogo ih je više počelo vjerovati zbog njegova nauka.


Ivanu 4:42
Oni rekoše ženi: “Sad ne vjerujemo više zbog tvoje izjave; jer sami čusmo i znamo: Ovaj je zaista Spasitelj svijeta.” \


Ivanu 5:18
Zato su još više gledali Židovi da ga ubiju, jer ne samo da je prestupao subotu, nego je i Boga nazivao svojim Ocem i time se pravio jednak Bogu.


Ivanu 5:44
Kako vi možete vjerovati kad primate slavu jedan od drugoga, a slave koja je od jedinoga Boga ne tražite?


Ivanu 6:27
Skrbite se za jelo što ostaje za vječni život, koje će vam dati Sin čovječji; jer njega potvrdi Bog Otac.”\


Ivanu 6:45
U prorocima stoji pisano: Svi će biti poučeni od Boga. Svaki koji čuje od Oca i nauči, dolazi k meni.


Ivanu 6:46
Ne kao da bi tko vidio Oca. Samo koji je od Boga, vidio je Oca.


Ivanu 6:57
Kao što mene posla živi Otac, i ja živim zbog Oca, tako će i onaj koji jede mene, živjeti po meni.


Ivanu 7:17
Ako tko hoće činiti njegovu volju, spoznat će je li ovaj nauk od Boga ili ja sam od sebe govorim.


Ivanu 7:43
Tako nastade prepirka u narodu zbog njega.


Ivanu 8:40
Ali vi sad gledate da ubijete mene, čovjeka, koji sam vam govorio istinu što sam je čuo od Boga. Tako Abraham nije činio.


Ivanu 8:41
Vi činite djela svojega oca.” Tada mu rekoše: “Mi nismo rođeni iz preljuba; imamo jednoga oca, Boga.”\


Ivanu 8:42
Isus im odvrati: “Kad bi Bog bio vaš otac, vi biste ljubili mene; jer ja od Boga izađoh i dođoh. Ne dođoh sam od sebe, nego me on posla.\


Ivanu 8:47
Tko je od Boga, Božje riječi sluša. Zato vi ne slušate, jer niste od Boga.”


Ivanu 8:54
Isus odvrati: “Ako se ja sam slavim, slava je moja ništavna. Otac je moj koji me slavi, za kojega vi kažete da je vaš Bog.


Ivanu 9:16
Tada rekoše neki od farizeja: “Nije ovaj čovjek od Boga jer ne svetkuje subote.” A drugi rekoše: “Kako može čovjek grješnik činiti takve znakove?” I bio je razdor među njima.


Ivanu 9:24
Tada dozvaše opet čovjeka koji je bio slijep i rekoše mu: “Podaj Bogu slavu! Mi znamo da je onaj čovjek grješnik.”


Ivanu 9:29
Mi znamo da je Mojsiju govorio Bog, a za ovoga ne znamo odakle je.”


Ivanu 9:31
A znamo da Bog ne sluša grješnikâ, nego ako tko poštuje Boga i vrši njegovu volju, onoga usliši.


Ivanu 9:33
Kad on ne bi bio od Boga, ne bi mogao ništa činiti.”


Ivanu 10:19
Opet nastade razdor među Židovima zbog tih riječi.


Ivanu 10:33
Židovi mu odvratiše: “Za dobro te djelo ne kamenujemo, nego za hulu na Boga, i što ti, premda si čovjek, smatraš sebe Bogom.”


Ivanu 10:34
Isus im odvrati: “Ne stoji li pisano u vašemu zakonu: Ja rekoh: bogovi ste!?


Ivanu 10:35
Ako one nazva bogovima na koje dođe Božja riječ, a Pismo se ne može ukinuti,


Ivanu 10:36
smijete li vi onda, za onoga kojega Otac posveti i posla na svijet, ustvrditi: Huliš na Boga, jer rekoh: Sin sam Božji?


Ivanu 11:15
i radujem se zbog vas što nisam bio ondje, da vjerujete. Nego pođimo k njemu!”


Ivanu 11:19
I mnogi od Židova bili su došli k Marti i Mariji da ih tješe zbog njihova brata.


Ivanu 11:22
Ali i sad znam, što god zaišteš od Boga, da će ti Bog dati.”


Ivanu 11:42
Ja sam, istina, znao da me vazda uslišavaš. Ali rekoh zbog mnoštva koje ovdje stoji da vjeruju da si me ti poslao.”


Ivanu 12:9
Veliko mnoštvo Židova doznalo je da je on ondje, i dođoše ne samo zbog Isusa, nego i da vide Lazara kojega je uskrisio od mrtvih.


Ivanu 12:11
Jer su mnogi Židovi dolazili zbog njega i vjerovali u Isusa.


Ivanu 12:30
A Isus reče: “Nije došao ovaj glas zbog mene, nego zbog vas.


Ivanu 12:42
Ipak i mnogi od glavara povjerovaše u njega. Ali ga nisu javno priznavali zbog farizejâ, da ne budu isključeni iz sinagoge.


Ivanu 12:43
Više im je vrijedila slava kod ljudi, negoli slava kod Boga.


Ivanu 13:3
Znajući da mu je Otac sve dao u ruke, i da je od Boga izišao i da k Bogu ide, Isus


Ivanu 13:31
Kad je on izašao, reče Isus: “Sad je proslavljen Sin čovječji, i Bog je proslavljen u njemu.


Ivanu 13:32
Ako je Bog proslavljen u njemu, i Bog će njega proslaviti u sebi, i odmah će ga proslaviti.


Ivanu 14:1
Neka se ne plaši vaše srce! Vjerujte u Boga i u mene vjerujte!


Ivanu 14:11
Vjerujte mi da sam ja u Ocu i da je Otac u meni. Ako li ne, vjerujte mi zbog samih djela!


Ivanu 15:3
Vi ste već čisti zbog riječi koju sam vam govorio.


Ivanu 15:21
Ali sve će vam ovo činiti zbog mojega imena, jer ne poznaju onoga koji me posla.


Ivanu 16:2
Izgonit će vas iz sinagoga. A dolazi vrijeme kad će svaki koji vas ubije misliti da čini djelo Bogu ugodno.


Ivanu 16:21
Žena kad rađa, osjeća tjeskobu jer dođe njezin čas. Ali kad rodi dijete, više se ne sjeća muke zbog radosti jer se rodi čovjek na svijet.


Ivanu 16:27
Sâm vas Otac naime ljubi jer ste vi mene ljubili i povjerovali ste da ja izađoh od Boga.


Ivanu 16:30
Sad znamo da sve znaš, i nije ti potrebno da te tko pita. Zato vjerujemo da si izašao od Boga.”


Ivanu 17:3
A ovo je vječni život: da spoznaju tebe, jedino pravoga Boga, i onoga koga si poslao, Isusa Krista.


Ivanu 19:42
Ondje dakle, zbog židovske priprave, jer je bio blizu grob, položiše Isusa.


Ivanu 20:17
Reče joj Isus: “Nemoj se zadržavati uza me, jer još nisam uzašao k svojemu Ocu. Nego idi k mojoj braći i kaži im: Uzlazim k svome Ocu i vašemu Ocu, k svome Bogu i vašemu Bogu.”


Ivanu 20:28
Tada mu reče: “Gospodin moj i Bog moj!”


Ivanu 21:19
A tim riječima htjede označiti kakvom će smrću proslaviti Boga. Na to mu reče: “Pođi za mnom!”


Djela Apostolska 2:17
I bit će u posljednje dane, govori Bog: izlit ću od svojega Duha na svako tijelo, i prorokovat će vaši sinovi i kćeri, i vaši mladići će imati viđenja, i vaši starci će sanjati sne.


Djela Apostolska 2:22
Izrćlci, poslušajte ove riječi! Isusa Nazarećanina Bog je među vama potvrdio silnim djelima, čudesima i znacima koje učini Bog preko njega među vama, kao što i sami znate.


Djela Apostolska 2:24
Ali je Bog raskinuo grozu smrti, i njega je uskrisio. Jer je bilo nemoguće da ona njim vlada.


Djela Apostolska 2:30
Budući da je dakle bio prorok i znao je da mu je Bog zakletvom potvrdio kako će jednoga od njegovih tjelesnih potomaka podignuti na njegovo prijestolje,


Djela Apostolska 2:32
Ovoga je Isusa uskrisio Bog, čemu smo svi mi svjedoci.


Djela Apostolska 2:36
Zasigurno dakle neka zna sav Izrćlov dom: Ovoga Isusa, kojega vi razapeste, učinio je Bog Gospodinom i Mesijom.”


Djela Apostolska 2:39
jer je za vas ovo obećanje i za vašu djecu i za sve koje god nadalje pozove naš Gospodin Bog.”


Djela Apostolska 2:47
Hvalili su Boga i uživali naklonost svega naroda. A Gospodin je svaki dan umnožavao broj onih koji su se odazivali na put spasenja.


Djela Apostolska 3:8
I skoči te je mogao stajati i hodati. I uđe s njima u Hram idući i skačući i hvaleći Boga.


Djela Apostolska 3:9
Sav je narod vidio gdje ide i hvali Boga.


Djela Apostolska 3:10
Upoznaše u njemu čovjeka koji je zbog milostinje sjedio kod Krasnih hramskih vrata te se veoma začudiše i zbuniše zbog onoga što mu se dogodilo.


Djela Apostolska 3:13
Abrahamov, Izakov i Jakovljev Bog, Bog naših otaca, proslavi svojega Slugu Isusa kojega ste vi predali i odrekli ga se u prisustvu Pilatovu, kad je on bio odlučio pustiti ga.


Djela Apostolska 3:15
Vi ubiste početnika života kojega Bog uskrisi od mrtvih, čemu smo mi svjedoci.


Djela Apostolska 3:16
Zbog vjere u ime Isusa očvrsnu ovaj koga vidite i poznajete; i vjera koja je po Isusu dade ovome cjelovito zdravlje pred svima vama. \


Djela Apostolska 3:18
A Bog je tako dao da se ispuni ono što je unaprijed najavio na usta sviju proroka, da će Mesija trpjeti.


Djela Apostolska 3:21
Njega dakle treba nebo zadržati do vremena uspostave svega, kao što je Bog od početka navijestio na usta svojih svetih proroka.


Djela Apostolska 3:22
Tako reče Mojsije: Gospodin, vaš Bog, podignut će iz redova vaše braće proroka kao mene. Njega slušajte u svemu što god vam kaže!


Djela Apostolska 3:25
Vi ste sinovi prorokâ i saveza što ga sklopi Bog s vašim ocima kad reče Abrahamu: Po tvojim potomcima bit će blagoslovljeni svi narodi na zemlji.


Djela Apostolska 3:26
Vama najprije Bog podiže svojega Slugu i posla ga da Vas blagoslivlja te da se svaki od vas obrati od svojih pakosti.”


Djela Apostolska 4:10
neka je na znanje svima vama i svemu Izrćlovu narodu: U ime Isusa Krista Nazarećanina, kojega vi razapeste, a Bog ga uskrisi od mrtvih, po njemu stoji ovaj pred vama zdrav.


Djela Apostolska 4:19
Petar i Ivan im odvratiše: “Je li pravo pred Bogom da više slušamo vas, negoli Boga? Sudite!


Djela Apostolska 4:21
A oni im zaprijetiše i ne našavši ništa kako bi ih kaznili, pustiše ih zbog naroda, jer su svi slavili Boga zbog onog što se dogodilo.


Djela Apostolska 4:24
A oni, kad čuše, jednodušno podigoše glas k Bogu i rekoše: “Gospodine, Stvoritelju neba i zemlje, mora i svega što je u njima!


Djela Apostolska 5:4
Zar ne bi ostala tvoja da nije prodana? I nakon što si je prodao, nije li bila u tvojoj vlasti? Kako si samo mogao tako što zasnovati u svome srcu? Nisi slagao ljudima, nego Bogu.”


Djela Apostolska 5:29
A Petar i apostoli odvratiše: “Više se treba pokoravati Bogu negoli ljudima.


Djela Apostolska 5:30
Bog naših otaca podiže Isusa kojega vi ubiste objesivši ga na drvo.


Djela Apostolska 5:31
Njega Bog svojom desnicom uzvisi za Začetnika i Spasitelja, da udijeli Izrćlu obraćenje i oproštenje grijeha.


Djela Apostolska 5:32
Za to smo svjedoci mi i Duh Sveti kojega Bog dade svima koji se njemu pokoravaju.”


Djela Apostolska 5:39
Ako li je od Boga, ne ćete ga moći uništiti, mogli biste se, štoviše, naći i kao Božji protivnici.”


Djela Apostolska 6:11
Tada nagovoriše ljude koji rekoše: “čuli smo ga gdje huli na Mojsija i na Boga.”


Djela Apostolska 7:2
A on odgovori: “Ljudi, braćo i oci, poslušajte! Bog slave ukaza se ocu našemu Abrahamu dok je bio u Mezopotamiji, prije nego se doseli u Haran.


Djela Apostolska 7:4
Tada Abraham izađe iz zemlje Kaldejaca i naseli se u Haranu. Odatle, po smrti njegova oca, Bog ga preseli u ovu zemlju u kojoj vi sad prebivate.


Djela Apostolska 7:6
A Bog reče ovako: Potomci će mu biti došljaci u tuđoj zemlji. Učinit će ih robovima i tlačit će ih četiri stotine godina.


Djela Apostolska 7:7
I narodu kojemu će služiti, ja ću suditi, reče Bog, i potom će izaći, i služit će meni na ovome mjestu.


Djela Apostolska 7:9
Patrijarsi su zavidjeli Josipu, i prodaše ga u Egipat. Ali je Bog bio s njim.


Djela Apostolska 7:17
A kad se približi vrijeme obećanja što ga je Bog bio obećao Abrahamu, naraste narod i umnoži se u Egiptu.


Djela Apostolska 7:20
U to se je vrijeme rodio Mojsije, i bio je mio Bogu. Odgajao se tri mjeseca u kući svojega oca.


Djela Apostolska 7:25
A mislio je obrazložiti svojoj braći da im Bog daje spasenje njegovom rukom; ali oni nisu razumjeli.\


Djela Apostolska 7:32
Ja sam Bog tvojih otaca, Bog Abrahamov, Izakov i Jakovljev. Mojsije uzdrhta i nije se usudio pogledati.


Djela Apostolska 7:35
Ovoga Mojsija kojega odgurnuše rekavši: Tko te postavi glavarom i sucem?? njega posla Bog kao glavara i izbavitelja uz pomoć anđela koji mu se ukaza u grmu.


Djela Apostolska 7:37
To je Mojsije koji kaza sinovima Izrćlovim: Proroka će vam podignuti Bog iz vaše braće, kao mene.


Djela Apostolska 7:40
I rekoše Aronu: Načini nam bogove koji će ići pred nama; jer ne znamo što se dogodilo Mojsiju koji nas izvede iz egipatske zemlje.\


Djela Apostolska 7:42
A Bog se okrenu od njih, i predade ih da iskazuju štovanje nebeskoj vojsci, kao što je pisano u Knjizi proroka: Jeste li mi prinosili žrtve i prinose u pustinji četrdeset godina, kućo Izrćlova?


Djela Apostolska 7:43
Molohov šator ste nosili sa sobom i zvijezdu boga Refana, slike što ih načiniste da im se klanjate. Zato ću vas prognati dalje od Babilona.


Djela Apostolska 7:45
Naši ga oci primiše i donesoše pod Jošuom u zemlju pogana koje odagna Bog ispred lica naših otaca. Tako je bilo do Davidovih dana.


Djela Apostolska 7:46
Ovaj nađe milost u Boga, i izmoli da nađe prebivalište Jakovljevu Bogu.


Djela Apostolska 7:55
A on, pun Duha Svetoga, pogleda na nebo i vidje Božju slavu i Isusa gdje stoji s desne strane Bogu,


Djela Apostolska 7:56
i reče: “Evo vidim nebesa otvorena i Sina čovječjega gdje stoji s desne strane Bogu.”


Djela Apostolska 8:21
Nema tebi dijela ni zajedništva u ovoj stvari, jer tvoje srce nije pravo pred Bogom.


Djela Apostolska 8:27
On ustade i pođe. I gle, čovjek Etiopljanin, dvoranin i dostojanstvenik Kandake, kraljice Etiopije, koji je bio nad svim njezinim riznicama, došao je u Jeruzalem da se pokloni Bogu.


Djela Apostolska 10:2
On je bio s cijelom svojom kućom pobožan i bogobojazan, davao je mnogo milostinje narodu i molio se Bogu bez prestanka.


Djela Apostolska 10:4
A on, pogledavši na nj, uplaši se i reče: “Što je, Gospodine?” I on mu odgovori: “Tvoje su molitve i milostinje uzišle k Bogu kao žrtveni dar.


Djela Apostolska 10:7
I kad otiđe anđeo koji mu je bio govorio, dozva dvojicu svojih slugu i jednoga bogobojazna vojnika od onih koji su mu služili.


Djela Apostolska 10:15
I dopre opet glas k njemu po drugi put: “Što je Bog očistio, ti ne zovi poganim!”


Djela Apostolska 10:22
A oni rekoše: “Satnik Kornelije, čovjek pravedan i bogobojazan, za koga svjedoči sav židovski narod, primio je zapovijed od svetoga anđela da te pozove u svoju kuću i da čuje od tebe obrazloženje događaja.”


Djela Apostolska 10:28
Tada im reče: “Kako znate, čovjeku Židovu nije dopušteno družiti se ili dolaziti k tuđinu. Ali Bog meni pokaza da nijednoga čovjeka ne zovem poganim ili nečistim.


Djela Apostolska 10:31
i reče: Kornelije, uslišana je tvoja molitva; i Bog se spomenuo tvojih milostinja.\


Djela Apostolska 10:34
Tada Petar, otvorivši svoja usta, reče: “Sad zaista razumijem da Bog nije pristran,


Djela Apostolska 10:36
Riječ posla Bog Izrćlovim sinovima, navješćujući mir po Isusu Kristu, on je Gospodar svih.


Djela Apostolska 10:38
kako je Bog pomazao Isusa iz Nazareta Duhom Svetim i silom; on je prolazio čineći dobro i iscjeljujući sve koje je bio nadvladao đavao, jer je Bog bio s njim.\


Djela Apostolska 10:40
Njega je Bog uskrisio treći dan, i dao mu je da se očituje:


Djela Apostolska 10:41
ne svemu narodu, nego nama, svjedocima koje je Bog unaprijed odredio. Mi smo s njim jeli i pili nakon njegova uskrsnuća od mrtvih.


Djela Apostolska 10:42
I zapovjedio nam je da propovijedamo narodu te da svjedočimo da ga je Bog postavio za suca živima i mrtvima.


Djela Apostolska 10:46
Jer su ih slušali gdje govore jezike i veličaju Boga. Tada prozbori Petar:


Djela Apostolska 11:9
Ali glas s neba prozbori po drugi put: Ne zovi nečistim što je Bog očistio!


Djela Apostolska 11:17
Kad im dakle Bog dade isti dar kao i nama koji povjerovasmo u Gospodina Isusa Krista, tko sam ja da bih mogao zapriječiti Bogu?”


Djela Apostolska 11:18
Kad to čuše, umiriše se te iskazaše slavu Bogu i rekoše: “Dakle i poganima dade Bog obraćenje za život.”


Djela Apostolska 11:19
Oni što se raspršiše zbog progonstva koje nastade zbog Stjepana, prođoše do Fenicije, Cipra i Antiohije, nikomu ne propovijedajući Riječi do samim Židovima.


Djela Apostolska 12:5
I tako su Petra čuvali u tamnici. A Crkva se usrdno molila za njega Bogu bez prestanka.


Djela Apostolska 12:23
Ali ga odmah udari Gospodnji anđeo, jer ne dade slave Bogu. Izjeden od crvi izdahnu.


Djela Apostolska 13:2
Dok su jednom obavljali bogoslužje i postili, reče Duh Sveti: “Odvojite mi Barnabu i Savla za djelo na koje ih pozivam.”


Djela Apostolska 13:16
Tada ustade Pavao i mahnuvši rukom reče: “Ljudi Izrćlci i vi bogobojazni, čujte!


Djela Apostolska 13:17
Bog našega naroda Izrćla izabra naše oce i podiže narod, kad su bili u tuđini, u egipatskoj zemlji, i rukom ih jakom iz nje izvede.


Djela Apostolska 13:21
I otad su tražili kralja, i dade im Bog Šaula, Kišova sina, čovjeka od Benjaminova plemena, na četrdeset godina.


Djela Apostolska 13:23
Od njegova roda podiže Bog po obećanju Izrćlu Spasitelja Isusa.


Djela Apostolska 13:26
Ljudi, braćo, sinovi roda Abrahamova, i oni među vama koji se boje Boga! Nama je poslana ta riječ spasenja.


Djela Apostolska 13:30
Ali Bog ga uskrisi od mrtvih.


Djela Apostolska 13:32
I mi vam navješćujemo radosnu vijest: Bog je obećanje što ga je dao našim ocima ispunio našoj djeci uskrisivši Isusa;\


Djela Apostolska 13:37
A onaj kojega je Bog uskrisio, nije vidio truleži.


Djela Apostolska 14:11
A kad vidje mnoštvo što Pavao učini, podigoše svoj glas govoreći likaonski: “Bogovi siđoše k nama u ljudskom obliku!”


Djela Apostolska 14:15
i govoreći: “Ljudi, što to činite? I mi smo kao i vi smrtni ljudi koji vam propovijedamo da se od ovih ništavnih stvari obratite k živome Bogu. On je stvorio nebo i zemlju i more i sve što je u njima.


Djela Apostolska 14:27
Nakon dolaska, sabraše Crkvu te izvijestiše o svemu što je Bog učinio po njima: kako je otvorio poganima vrata vjere.


Djela Apostolska 15:2
Kad su im se Pavao i Barnaba suprotstavili tako da je nastala žestoka rasprava, odrediše da Pavao i Barnaba i drugi neki od njih uziđu k apostolima i starješinama u Jeruzalem zbog toga pitanja.


Djela Apostolska 15:4
Kad dođoše u Jeruzalem, primili su ih Crkva, apostoli i starješine. Pripovijedali su sve što je Bog učinio po njima.


Djela Apostolska 15:7
Kad je rasprava postala oštra, ustade Petar i reče im: “Ljudi, braćo, vi znate kako me je Bog od prvih dana izabrao između vas da iz mojih usta čuju pogani riječ evanđelja i da povjeruju.


Djela Apostolska 15:8
I Bog koji poznaje srca posvjedočio je za njih, kad im dade Duha Svetoga kao i nama,


Djela Apostolska 15:10
Sad dakle, zašto kušate Boga i hoćete staviti učenicima na vrat jaram koji ni naši oci ni mi nismo mogli nositi?


Djela Apostolska 15:12
Na to zamuknu sve mnoštvo, i slušali su Barnabu i Pavla koji su pripovijedali kolike je znake i čudesa učinio Bog po njima među poganima.


Djela Apostolska 15:14
Šimun kaza kako je Bog učinio prvi korak da od pogana odabere narod za svoje ime.


Djela Apostolska 15:19
Zato ja mislim da ne treba opterećivati pogane koji se obraćaju k Bogu,


Djela Apostolska 16:3
Toga je odlučio Pavao uzeti sa sobom na put; zato ga je uzeo i dao obrezati zbog Židovâ koji su bili u onim mjestima; jer su svi znali da je njegov otac Grk.\


Djela Apostolska 16:10
Nakon tog Pavlova viđenja odmah smo nastojali otputovati u Makedoniju, jer smo bili uvjereni da nas Bog zove da im propovijedamo evanđelje.


Djela Apostolska 16:14
A slušala je neka bogobojazna žena, po imenu Lidija, trgovkinja grimizom, rodom iz grada Tijatire. Ona je s velikom pažnjom slušala Pavlove riječi jer je Gospodin otvorio njezino srce.


Djela Apostolska 16:17
Ona se prilijepila uz Pavla i nas i vikala je: “Ovi su ljudi sluge Boga Svevišnjega koji vam navješćuju put spasenja.”


Djela Apostolska 16:25
U ponoći su se Pavao i Sila molili i slavili pjesmom Boga; a sužnji su ih slušali.\


Djela Apostolska 16:34
Tada ih uvede u svoju kuću, postavi im stol, i radovao se je sa svom svojom kućom što je povjerovao u Boga.


Djela Apostolska 17:4
I neki se od njih uvjeriše i pridružiše se Pavlu i Sili, i od bogobojaznih pogana veliko mnoštvo, i od uglednih žena ne malo.


Djela Apostolska 17:17
I raspravljao je u sinagogi sa Židovima i s bogobojaznima, i na trgu svaki dan s onima što su bili ondje.


Djela Apostolska 17:18
Neki od epikurejskih i stoičkih filozofa prepirali su se s njim; i jedni su govorili: “Što hoće ovaj brbljavac da kaže?” A drugi: “čini se da propovijeda tuđe bogove.” Jer je navješćivao kao evanđelje Isusa i uskrsnuće.\


Djela Apostolska 17:23
Jer prolazeći i motreći vaše svetinje, nađoh i žrtvenik na kojem je bilo napisano: Bogu nepoznatomu. Što dakle ne znajući štujete, to vam ja navješćujem.


Djela Apostolska 17:24
Bog koji je stvorio svijet i sve što je na njemu, on, jer je gospodar neba i zemlje, ne prebiva u rukotvorenim hramovima.


Djela Apostolska 17:27
da traže Boga, ne bi li ga kako napipali i našli, premda nije daleko ni od jednoga od nas.


Djela Apostolska 17:30
A sada Bog, ne gledajući na vremena neznanja, navješćuje ljudima da se svi i posvuda trebaju obratiti.


Djela Apostolska 18:7
I ode odande i dođe u kuću nekoga Ticija Justa koji se bojao Boga i čija je kuća bila uz sinagogu.


Djela Apostolska 18:13
govoreći: “Ovaj nagovara ljude da obavljaju štovanje Boga koje je protuzakonito.”


Djela Apostolska 18:21
nego se oprosti s njima i reče: “Opet ću se vratiti k vama, ako Bog htjedne”? i otiđe iz Efeza.


Djela Apostolska 19:11
Bog je činio ne mala čudesa po Pavlovim rukama,


Djela Apostolska 19:23
A u ono vrijeme podiže se ne mala buna zbog Puta.


Djela Apostolska 19:26
A vidite i čujete da je ne samo u Efezu nego gotovo po svoj Aziji taj Pavao nagovorio i odvratio veliko mnoštvo jer govori da nisu bogovi kipovi koji se prave rukama.


Djela Apostolska 20:21
zaklinjući Židove i Grke da se obrate Bogu i vjeruju u Gospodina našeg Isusa Krista.


Djela Apostolska 20:32
Sada vas preporučujem Bogu i riječi njegove milosti. Ona može izgrađivati i davati baštinu među svima posvećenima.


Djela Apostolska 20:38
ožalošćeni najviše zbog riječi koju reče, da više ne će vidjeti njegova lica. I otpratiše ga na lađu.


Djela Apostolska 21:19
I kad ih pozdravi, stade im redom kazivati što učini Bog među neznabošcima po njegovu služenju.


Djela Apostolska 21:20
A oni koji su ga slušali slavili su Boga. Zatim mu rekoše: “Vidiš, brate, kolike tisuće Židova povjerovaše, i svi revnuju za Zakon.


Djela Apostolska 21:35
I kad dođe do stuba, vojnici su ga morali nositi zbog sile naroda.


Djela Apostolska 22:14
A on reče: Bog naših otaca izabra te da upoznaš njegovu volju, da vidiš Pravednika, i da čuješ glas iz njegovih usta:


Djela Apostolska 23:1
Očiju uprtih u Veliko vijeće, Pavao reče: “Ljudi, braćo, ja sam potpuno čiste savjesti živio pred Bogom sve do današnjega dana.”


Djela Apostolska 23:3
Tada mu reče Pavao: “Udarit će tebe Bog, zide obijeljeni! I ti sjediš te mi sudiš po Zakonu, a protiv Zakona zapovijedaš da me udaraju?”


Djela Apostolska 23:6
A znajući da su oni dijelom saduceji, a dijelom farizeji, Pavao povika pred Velikim vijećem: “Ljudi, braćo, ja sam farizej, sin farizeja; zbog nade u uskrsnuće mrtvih doveden sam na sud.”\


Djela Apostolska 23:29
I ustanovih da ga tuže za kršenje njihova Zakona, ali nema nikakve krivnje zbog koje zaslužuje smrt ili okove.


Djela Apostolska 24:11
Ti možeš doznati da nema više od dvanćst dana kako uziđoh u Jeruzalem da obavim bogoštovne čine.


Djela Apostolska 24:14
A ovo ti priznajem: Ja služim Bogu svojih otaca prema Putu koju oni nazivaju sljedbom. Ja vjerujem sve što je pisano u Zakonu i u Prorocima.


Djela Apostolska 24:15
Ja imam nadu u Boga, koju i oni sami očekuju, da će biti uskrsnuće pravednih i nepravednih.


Djela Apostolska 24:16
Zato se trudim imati čistu savjest svagda pred Bogom i pred ljudima.


Djela Apostolska 24:21
osim zbog jedne riječi koju povikah stojeći među njima: Zbog uskrsnuća mrtvih vi mi danas sudite.”


Djela Apostolska 25:24
I reče Fest: “Kralju Agripa i vi svi prisutni! Vidite ovoga zbog kojega je navaljivalo na mene sve mnoštvo Židova u Jeruzalemu i ovdje vičući da ne smije dulje živjeti.


Djela Apostolska 26:6
I sad stojim pred sudom zbog nade u obećanje koje je Bog dao našim ocima.


Djela Apostolska 26:7
Nadajući se da će se ono ispuniti, naših dvanćst plemena neprekidno održava bogoštovlje noću i danu. Zbog te nade, kralju, ja sam optužen od Židova.


Djela Apostolska 26:8
Što? Zar vi smatrate nevjerojatnim da Bog uskrisava mrtve?


Djela Apostolska 26:12
Kad sam zbog toga išao u Damask, po ovlasti i nalogu svećeničkih glavara,


Djela Apostolska 26:18
da im otvoriš oči kako bi se obratili od tame k svjetlosti i od sotonine vlasti k Bogu, da prime oproštenje grijehâ i baštinu među svetima po vjeri u mene.


Djela Apostolska 26:20
nego sam propovijedao najprije onima koji su u Damasku i u Jeruzalemu, potom i po svoj židovskoj zemlji, i poganima, da se pokaju i da se obrate Bogu čineći djela dostojna obraćenja.


Djela Apostolska 26:29
A Pavao reče: “Želim od Boga, i za malo i za mnogo, da bi ne samo ti, nego i svi koji slušaju, postali danas ovakvi kao što sam ja, osim ovih okova.”


Djela Apostolska 27:23
Jer ove noći stade preda me anđeo Boga čiji jesam i kome služim


Djela Apostolska 27:24
govoreći: Ne boj se, Pavle! Valja ti doći pred cara. I evo ti darova Bog sve koji plove s tobom.


Djela Apostolska 27:25
Zato, ljudi, ne bojte se, jer vjerujem Bogu da će tako biti kao što mi je rečeno.


Djela Apostolska 27:35
I rekavši to uze kruh, i dade hvalu Bogu pred svima, i razlomivši stade jesti.


Djela Apostolska 28:3
A kad Pavao skupi svežanj granja i naloži na vatru, izađe zmija zbog vrućine i ujede ga za ruku.


Djela Apostolska 28:6
Oni su čekali da on oteče, ili da odjedanput padne mrtav. A kad su zadugo čekali i vidjeli da mu ne bi ništa zlo, promijeniše mišljenje i rekoše da je on bog.


Djela Apostolska 28:15
Otišli smo otamo, a braća iz Rima, čuvši za nas, izađoše nam ususret do Apijeva trga i Tri krčme. I kad ih vidje Pavao, dade hvalu Bogu i ohrabri se.


Djela Apostolska 28:20
Zbog toga razloga zamolio sam vas da vas vidim i da progovorim s vama; jer zbog Izrćlove nade okovan sam ovim lancem.”\


Rimljanima 1:2
koje je Bog unaprijed obećao preko svojih proroka u Svetim Pismima,


Rimljanima 1:7
Svima koji su u Rimu, Božjim ljubimcima, svetima po pozivu? milost vam i mir od Boga, našega Oca, i Gospodina Isusa Krista.


Rimljanima 1:8
Najprije zahvaljujem svojemu Bogu po Isusu Kristu za sve vas što se vaša vjera razglasi po svemu svijetu.


Rimljanima 1:9
Svjedok mi je Bog, kojemu služim svojim duhom u propovijedanju evanđelja njegova Sina, da vas spominjem bez prestanka,


Rimljanima 1:19
Ono što se može doznati o Bogu, očito je u njima; jer im je Bog očitovao.\


Rimljanima 1:21
Jer kad spoznaše Boga, ne proslaviše ga kao Boga, niti mu zahvališe, nego izludješe u svojim mislima i potamni njihovo nerazumno srce.


Rimljanima 1:23
I pretvoriše slavu besmrtnoga Boga u obličje smrtnoga čovjeka i ptica, i četveronožaca, i gmazova.


Rimljanima 1:24
Zato ih predade Bog željama njihovih srdaca u nečistoću, da sramote sami svoja tjelesa.


Rimljanima 1:26
Zato ih predade Bog sramotnim strastima, jer njihove žene pretvoriše naravno općenje u ono što je protiv naravi.


Rimljanima 1:28
I kako nisu marili za tim da spoznaju Boga, zato ih Bog predade pokvarenom mišljenju da čine što ne valja,


Rimljanima 2:11
Jer Bog ne gleda tko je tko.


Rimljanima 2:13
Jer pred Bogom nisu pravedni oni koji slušaju Zakon, nego će oni biti opravdani koji izvršavaju Zakon.


Rimljanima 2:16
To će se, prema mome evanđelju, očitovati na Dan kad Bog bude sudio tajnim ljudskim postupcima po Isusu Kristu.


Rimljanima 2:17
Ti se zoveš Židov, oslanjaš se na Zakon, hvališ se Bogom,


Rimljanima 2:23
hvališ se Zakonom, a vrijeđaš Boga prijestupom Zakona.


Rimljanima 2:29
nego je onaj Židov koji je to iznutra, i obrezanje je obrezanje srca, duhom, a ne slovom. Tu je priznanje; ne od ljudi, nego od Boga. \


Rimljanima 3:4
Nego Bog je istinit, a čovjek je svaki lažac, kao što je pisano: “Da se pokažeš pravednim u svojim riječima, i da opstaneš kad ti stanu suditi.”


Rimljanima 3:5
Ako li naša nepravda rasvjetljuje Božju pravdu, što ćemo reći? Je li Bog nepravedan kad u srdžbi kazni? Govorim kao čovjek.?


Rimljanima 3:6
Bože sačuvaj! Kako bi inače mogao Bog suditi svijetu?


Rimljanima 3:11
nema razumna, nema ga koji traži Boga.


Rimljanima 3:19
A znamo, što god Zakon govori, govori onima koji su pod Zakonom, da svaka usta zamuknu, i sav svijet da bude podvrgnut Bogu;\


Rimljanima 3:25
Njega je Bog izložio kao pomirnu žrtvu, po vjeri, da u njegovoj krvi pokaže svoju pravdu.


Rimljanima 3:26
U svojoj strpljivosti Bog je naime izostavljao kaznu za grijehe koji su prije bili počinjeni, da pokaže svoju pravdu u sadašnje vrijeme. Tako htjede sam biti pravedan i činiti pravednim onoga koji vjeruje u Isusa.


Rimljanima 3:29
Ili je Bog samo za Židove? Nije li i za pogane? Da, i za pogane.


Rimljanima 3:30
Jer je samo jedan Bog koji opravdava obrezane iz vjere i neobrezane po vjeri.


Rimljanima 4:2
Jer ako se je Abraham opravdao djelima, može se hvaliti, ali ne pred Bogom.


Rimljanima 4:3
Jer što kaže Pismo? “Povjerova Abraham Bogu, i uračuna mu se u pravdu.”


Rimljanima 4:6
Tako i David veli da je blažen čovjek kome Bog računa pravdu bez djelâ:


Rimljanima 4:17
On je svima nama otac po riječi Pisma: “Postavio sam te ocem mnogim narodima.” Abraham je povjerovao u Boga koji oživljuje mrtve i zove ono što ne postoji na postojanje.


Rimljanima 4:20
U Božje obećanje ne posumnja nevjerovanjem, nego ojača u vjeri i dade slavu Bogu,


Rimljanima 4:21
i bio je tvrdo osvjedočen da Bog može i učiniti što je obećao.


Rimljanima 4:23
A nije pisano samo zbog njega, da mu se uračuna u pravdu,


Rimljanima 4:24
nego i zbog nas kojima će se uračunati, ako vjerujemo u onoga koji je uskrisio od mrtvih Isusa, Gospodina našega,


Rimljanima 4:25
koji je predan zbog naših grijeha i koji je uskrišen radi našega opravdanja.


Rimljanima 5:1
Opravdani dakle vjerom imamo mir s Bogom po Gospodinu našemu Isusu Kristu.


Rimljanima 5:8
A Bog pokazuje svoju ljubav prema nama tako što Krist, kad smo bili još grješnici, umre za nas.


Rimljanima 5:10
Ako smo doista pomireni s Bogom, smrću njegova Sina, dok smo još bili neprijatelji, mnogo ćemo se više kao pomireni spasiti po njegovu životu.


Rimljanima 5:11
A ne samo to, nego se hvalimo u Bogu po svojemu Gospodinu Isusu Kristu, po kojemu sad primismo pomirenje.


Rimljanima 5:17
Jer ako je zbog prijestupa jednoga zavladala smrt po jednome, mnogo će više oni koji primaju izobilje milosti i dar pravde u životu vladati po jednome, Isusu Kristu.


Rimljanima 6:10
Jer što umre grijehu, umre jedanput, a što živi, Bogu živi.


Rimljanima 6:11
Tako i vi smatrajte za sebe da ste mrtvi grijehu, a živi Bogu, u Kristu Isusu.


Rimljanima 6:13
Niti dajite svojih udova grijehu za oružje nepravde, nego dajite sebe Bogu, jer ste uskrsnuli na život od mrtvih, i predajte svoje udove Bogu za oružje pravde.


Rimljanima 6:17
A hvala Bogu: bili ste robovi grijehu, ali poslušaste od srca ono pravilo nauka kojemu ste predani.


Rimljanima 6:19
Kao čovjek govorim, zbog vašega tijela. Jer kao što dadoste svoje udove u službu nečistoći i bezakonju na bezakonje, tako sad dajite svoje udove u službu pravdi na posvećenje!


Rimljanima 7:4
Dakle, braćo moja, i vi umrijeste Zakonu Kristovim tijelom, da pripadnete drugome, onome koji je uskrišen od mrtvih, da plod donosimo Bogu.


Rimljanima 7:25
Hvala Bogu po Isusu Kristu, Gospodinu našemu! Tako dakle ja sâm umom služim Božjem zakonu, a tijelom zakonu grijeha.


Rimljanima 8:3
Doista, ono što je bilo Zakonu nemoguće, jer je bio oslabljen zbog tijela, učini Bog poslavši svojega Sina u obličju grješnoga tijela, i zbog grijeha osudi grijeh u tijelu,


Rimljanima 8:7
Jer je umovanje tjelesno neprijateljstvo prema Bogu zato što se ne pokorava Božjemu Zakonu, a i ne može.


Rimljanima 8:8
A oni koji su u tijelu ne mogu ugoditi Bogu.


Rimljanima 8:10
A ako je Krist u vama, tijelo je mrtvo zbog grijeha, a duh živi zbog pravde.


Rimljanima 8:20
Jer je stvorenje podvrgnuto raspadljivosti, ne od svoje volje, nego zbog onoga koji ga podvrgnu, i zato se


Rimljanima 8:28
Znamo doista da se onima koji ljube Boga sve okreće na dobro, onima koji su pozvani po njegovu naumu.


Rimljanima 8:31
Što ćemo dakle reći na ovo? Ako je Bog za nas, tko će protiv nas?


Rimljanima 8:33
Tko će optužiti izabrane Božje? Bog je onaj koji ih opravdava.


Rimljanima 8:34
Tko će osuditi? Krist Isus, koji je umro, pa još i uskrsnuo, koji je s desne strane Bogu, koji nas i zagovara.


Rimljanima 8:36
Kao što je pisano: “Zbog tebe nas ubijaju povazdan; drže nas kao ovce koje su za klanje.” \


Rimljanima 8:37
Ali u svemu tome pobjeđujemo zbog onoga koji nas ljubi.


Rimljanima 9:4
Oni su Izrćlci, imaju posinjenje i slavu, saveze, zakonodavstvo, bogoštovlje i obećanja.


Rimljanima 9:5
Njihovi su oci, i od njih je Krist po tijelu; Bog koji je iznad svega, neka bude blagoslovljen uvijeke. Amen.\


Rimljanima 9:12
koji nije zbog djelâ, nego zbog onoga koji poziva? rečeno joj je: “Stariji će služiti mlađemu.”


Rimljanima 9:14
Što ćemo dakle reći: Zar kod Boga ima nepravde? Bože sačuvaj!


Rimljanima 9:16
Tako dakle niti stoji do onoga koji hoće ili se trudi, nego do Boga koji iskazuje milosrđe.


Rimljanima 9:20
čovječe, tko si ti da prigovaraš Bogu? Zar da rukotvorina govori svome tvorcu: “Zašto si me tako načinio?”


Rimljanima 9:22
A (Bogu ne smiješ prigovarati) ako je s velikom strpljivošću podnosio posude gnjeva, određene za propast, htijući pokazati svoju srdžbu i objaviti svoju moć,


Rimljanima 9:23
i htijući objaviti bogatstvo svoje slave na posudama milosrđa, što ih je predodredio za slavu.


Rimljanima 9:26
Upravo na mjestu gdje im je rečeno Ne-narod-moj bit će nazvani sinovima Boga živoga.”


Rimljanima 10:1
Braćo, želja je mojega srca i molitva Bogu za njihovo spasenje.


Rimljanima 10:2
Doista im svjedočim da revnuju za Boga, ali ne po pravom razumijevanju.


Rimljanima 10:9
Doista, ako ispovijedaš svojim ustima da je Isus Gospodin, i vjeruješ u svojemu srcu da ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćeš spašen.


Rimljanima 10:12
Zaista, nema razlike između Židova i Grka; jer je isti Gospodar sviju, bogat za sve koji ga zazivaju.\


Rimljanima 11:1
Pitam dakle: Zar je Bog odbacio svoj narod? Bože sačuvaj! Jer sam i ja Izrćlac, Abrahamov potomak, od Benjaminova koljena.


Rimljanima 11:2
Nije odbacio Bog svoga naroda što ga je unaprijed izabrao. Ili ne znate što veli Pismo o Iliji na mjestu gdje se on tuži Bogu na Izrćla?


Rimljanima 11:4
A što mu Bog odgovara? “Ostavio sam sebi sedam tisuća ljudi koji ne prignuše koljena pred Baalom.”


Rimljanima 11:6
A ako je po milosti, onda nije više zbog djelâ, inače milost ne bi više bila milost.


Rimljanima 11:8
kao što je pisano: “Dade im Bog duhovno mrtvilo: oči da ne vide, uši da ne čuju; sve do dana današnjega.” \


Rimljanima 11:12
A ako je njihov prijestup postao bogatstvo svijetu, i njihov gubitak bogatstvo poganima, koliko će onda više njihov puni broj!


Rimljanima 11:20
Dobro, odlomiše se zbog svoje nevjere, a ti stojiš zbog vjere. Ne uznosi se, nego se boj!


Rimljanima 11:21
Jer kad Bog nije prirodnih grana poštedio, neće ni tebe poštedjeti.


Rimljanima 11:23
A i oni, ako ne ostanu u nevjerstvu, bit će pricijepljeni, jer ih Bog može opet pricijepiti.


Rimljanima 11:28
Po evanđelju su dakle neprijatelji zbog vas; a po izboru ljubimci zbog otaca.\


Rimljanima 11:30
Jer kao što ste i vi nekada bili nepokorni Bogu, a sad ste postigli milosrđe zbog njihove nepokornosti,


Rimljanima 11:31
tako se i oni sad ne pokoriše zbog vašega pomilovanja da i oni sada postignu milosrđe.


Rimljanima 11:32
Bog je naime zatvorio sve u nepokornost da se smiluje svima.


Rimljanima 11:33
O dubino bogatstva i mudrosti i znanja Božjega! Kako su nedokučivi njegovi sudovi i neistraživi njegovi putovi!


Rimljanima 12:1
Zaklinjem vas dakle, braćo, Božjim milosrđem da prikažete svoja tjelesa za živu žrtvu, svetu, ugodnu Bogu; tako da vaše bogoslužje bude duhovno.\


Rimljanima 12:3
Po milosti koja mi je dana kažem svakome koji je među vama neka ne misli o sebi više nego što valja misliti, nego neka misli o sebi čedno, svatko po onoj mjeri vjere koju mu je Bog udijelio.


Rimljanima 13:1
Svako ljudsko biće neka se pokorava višim vlastima, jer nema vlasti da nije od Boga; koje postoje od Boga su postavljene.\


Rimljanima 14:1
Slaboga u vjeri primajte lijepo, ali ne osuđujte mišljenja.


Rimljanima 14:3
Neka onaj koji jede ne prezire onoga koji ne jede, a onaj koji ne jede neka ne osuđuje onoga koji jede, jer ga je Bog primio.


Rimljanima 14:6
Onaj koji pazi na dan, zbog Gospodina pazi; i koji jede, zbog Gospodina jede, jer zahvaljuje Bogu. I koji ne jede, zbog Gospodina ne jede te zahvaljuje Bogu.\


Rimljanima 14:11
Pisano je naime: “Tako ja živ bio, govori Gospodin, meni će se pokloniti svako koljeno, i svaki će jezik slaviti Boga.”


Rimljanima 14:12
Tako će dakle svatko od nas dati Bogu račun za sebe.


Rimljanima 14:15
A ako je tvoj brat zbog jela ožalošćen, već ne postupaš po ljubavi. Ne upropašćuj svojim jelom onoga za kojega je Krist umro!


Rimljanima 14:18
Tko dakle u ovome služi Kristu, ugodan je Bogu i mio ljudima.


Rimljanima 14:20
Ne razaraj Božjega djela zbog pitanja o hrani. Sve je naime čisto, ali je zlo za čovjeka da jede nešto što je uzrok spoticanju.


Rimljanima 14:22
Ti imaš uvjerenje? Imaj ga sam za sebe pred Bogom! Blažen koji sama sebe ne osuđuje za ono što nađe za pravo!


Rimljanima 15:5
A Bog strpljivosti i utjehe neka vam poda da složno mislite među sobom po Kristu Isusu,


Rimljanima 15:6
da jednim srcem i jednim glasom slavite Boga i Oca Gospodina našega Isusa Krista.


Rimljanima 15:8
Tvrdim doista da je Krist bio sluga obrezanja zbog Božje istinitosti, da potvrdi obećanja dana ocima;\


Rimljanima 15:9
a pogani da slave Boga zbog milosrđa, kao što je pisano: “Zato ću te slaviti među poganskim narodima, i pjevat ću tvome imenu.”


Rimljanima 15:13
Bog nade neka vas ispuni svakom radošću i mirom u vjeri, da obilujete u nadi, jakošću Duha Svetoga!


Rimljanima 15:15
A pišem vam dijelom slobodnije, da vas podsjetim na milost koja mi je dana od Boga:


Rimljanima 15:17
Imam se dakle čime ponositi u Kristu Isusu kod Boga.


Rimljanima 15:22
Zbog toga sam mnogo puta bio spriječen da dođem k vama.


Rimljanima 15:30
Molim vas dakle, braćo, Gospodinom našim Isusom Kristom i ljubavlju Duha: pridružite mi se u borbi moleći se za me Bogu,


Rimljanima 15:33
Neka Bog mira bude sa svima vama! Amen.


Rimljanima 16:4
Oni su zbog mene izložili opasnosti svoje živote te im zahvaljujem ne samo ja, nego i sve Crkve sastavljene od obraćenih pogana.


Rimljanima 16:20
Bog mira satrt će uskoro sotonu pod vašim nogama. Milost Gospodina našega Isusa Krista s vama!


Rimljanima 16:26
a sad je očitovano po zapovijedi vječnoga Boga u proročkim Pismima tako da k poslušnosti vjere budu privedeni svi poganski narodi,


Rimljanima 16:27
jedinome mudrome Bogu, po Isusu Kristu! Amen.


1 Korinæanima 1:3
Milost vam i mir od Boga, našega Oca, i Gospodina Isusa Krista!


1 Korinæanima 1:4
Zahvaljujem svagda Bogu svojemu za vas što vam je dana Božja milost u Kristu Isusu,


1 Korinæanima 1:5
te se u svemu obogatiste u njemu, u svakoj riječi i svakom znanju.


1 Korinæanima 1:9
Vjeran je Bog koji vas pozva u zajedništvo svojega Sina Isusa Krista, Gospodina našega.


1 Korinæanima 1:14
Hvala Bogu što nikoga od vas nisam krstio, osim Krispa i Gaja,


1 Korinæanima 1:20
Gdje je mudrac? Gdje je književnik? Gdje je istraživalac ovoga svijeta? Nije li Bog svjetovnu mudrost učinio ludošću?


1 Korinæanima 1:21
Jer, kako svijet svojom mudrošću ne upozna Boga u Božjoj mudrosti, Bog je htio ludošću propovijedanja spasiti one koji vjeruju.


1 Korinæanima 1:27
nego ono što je ludo pred svijetom, izabra Bog da posrami mudre, i ono što je slabo pred svijetom, izabra Bog da posrami ono što je jako.


1 Korinæanima 1:28
Ono što je neplemenito i prezreno pred svijetom izabra Bog, i ono što nije da uništi ono što jest,


1 Korinæanima 1:29
da se nijedan čovjek ne hvali pred Bogom.


1 Korinæanima 1:30
Od njega ste vi u Kristu Isusu koji nam je postao mudrost od Boga, pravda, posvećenje i otkup,


1 Korinæanima 2:7
nego naučavamo otajstvenu i skrivenu Božju mudrost koju predodredi Bog prije vjekova za našu slavu.


1 Korinæanima 2:9
Nego kao što je pisano: “Što oko nije vidjelo, ni uho nije čulo, ni u čovječje srce nije ušlo, to je pripravio Bog onima koji ga ljube!”


1 Korinæanima 2:10
A nama je to Bog objavio po Duhu, jer Duh sve ispituje, pa i Božje dubine.


1 Korinæanima 2:11
Doista, tko od ljudi zna što je u čovjeku, osim čovječjega duha koji je u njemu? Tako nitko ne zna što je u Bogu, osim Duha Božjega.


1 Korinæanima 2:12
A mi ne primismo svjetovnog duha, nego Duha koji je od Boga, da znamo što nam je Bog darovao.


1 Korinæanima 3:6
Ja posadih, Apolon zali, a Bog dade te uzraste.


1 Korinæanima 3:7
Tako niti je što onaj koji sadi, ni onaj koji zalijeva, nego Bog koji daje te raste.


1 Korinæanima 3:17
Ako li tko razori Božji hram, upropastit će njega Bog; jer je Božji hram svet, a to ste vi.\


1 Korinæanima 3:19
Jer je mudrost ovoga svijeta ludost pred Bogom; pisano je naime: “On hvata mudre u njihovu lukavstvu.” \


1 Korinæanima 4:5
Zato ne sudite ništa prije vremena, dok ne dođe Gospodin koji će osvijetliti ono što je u tami sakriveno i objavit će namjere srdaca: i tada će svaki dobiti pohvalu od Boga.


1 Korinæanima 4:6
Ovo, braćo, primijenih na sebe i Apolona zbog vas, da naučite od nas: ne preko onoga što je napisano, da se ne nadimate svrstavajući se na stranu jednoga protiv drugoga.


1 Korinæanima 4:8
Već ste zasićeni, već se obogatiste, bez nas kraljujete! Kamo sreće da biste kraljevali pa da i mi s vama kraljujemo!


1 Korinæanima 4:9
Smatram naime da je Bog nas apostole izložio kao posljednje, kao one koji su osuđeni na smrt, jer smo postavljeni za gledanje svijetu, anđelima i ljudima.


1 Korinæanima 4:10
Mi smo ludi zbog Krista, a vi ste mudri u Kristu; mi slabi, a vi jaki; vi poštovani, a mi prezirani.\


1 Korinæanima 5:13
A onima koji su vani sudit će Bog. “Uklonite zlikovca između sebe!”


1 Korinæanima 6:11
Neki su takvi; ali se opraste, ali se posvetiste, ali se opravdaste u imenu Gospodina našega Isusa Krista i u Duhu našega Boga. \


1 Korinæanima 6:13
Jelo je za trbuh, i trbuh za jelo. A Bog će oboje uništiti. Ali tijelo nije za bludnost, nego za Gospodina, i Gospodin za tijelo.


1 Korinæanima 6:14
A Bog koji je Gospodina uskrisio i nas će uskrisiti svojom silom.


1 Korinæanima 6:19
Ili ne znate da je vaše tijelo hram Duha Svetoga koji je u vama, kojega imate od Boga, i niste svoji?


1 Korinæanima 6:20
Jer ste kupljeni otkupninom. Stoga proslavite Boga u svome tijelu!


1 Korinæanima 7:2
ali zbog opasnosti od bludnosti neka svaki ima svoju ženu, i svaka žena neka ima svojega muža!


1 Korinæanima 7:5
Ne uskraćujte se jedno drugome, osim ako se dogovorite na neko vrijeme da se posvetite molitvi; zatim se opet združujte da vas sotona ne iskuša zbog vaše neizdržljivosti!\


1 Korinæanima 7:7
Htio bih naime da svi ljudi budu kao ja; ali svatko ima svoj dar od Boga: ovaj ovakav, a onaj onakav. \


1 Korinæanima 7:15
Ako li se hoće nevjernik rastaviti, neka se rastavi; tada brat ili sestra nisu pod obvezom; Bog nas je naime pozvao na mir.\


1 Korinæanima 7:17
Uostalom, neka svatko živi onako kako mu je Gospodin odredio, kako ga je Bog pozvao. I tako zapovijedam po svim crkvama.


1 Korinæanima 7:26
Mislim, dakle, da je zbog sadašnje nevolje dobro takav ostati.


1 Korinæanima 8:3
Međutim, ako tko ljubi Boga, njega je Bog upoznao.


1 Korinæanima 8:4
Prema tome, može li se jesti meso žrtvovano idolima? Znamo da idol nije ništa na svijetu i da nema drugoga Boga osim jedinoga.


1 Korinæanima 8:5
Jer iako ima onih koji se zovu bogovima na nebu ili na zemlji? kao što ima mnogo “bogova” i mnogo “gospodara”?


1 Korinæanima 8:6
mi imamo jednoga Boga Oca od kojega je sve, i mi za njega; i jednoga Gospodina Isusa Krista po kojemu je sve, i mi po njemu. \


1 Korinæanima 8:8
Doista, jelo nas ne preporučuje Bogu. Jer niti što gubimo ako ne jedemo, niti što dobivamo ako jedemo.


1 Korinæanima 8:11
I zbog tvojega znanja stradava slabi brat za kojega je Krist umro.


1 Korinæanima 9:9
Doista, u Mojsijevu je zakonu napisano: “Ne veži usta volu koji vrše!” Zar se Bog brine za volove?


1 Korinæanima 9:23
A sve činim zbog evanđelja, da bih imao udio u njemu.


1 Korinæanima 10:5
Ali većina od njih nije bila po volji Bogu, jer su bili pobijeni u pustinji.


1 Korinæanima 10:13
Iskušenje nije došlo na vas osim onoga čovječjega. Ali je vjeran Bog koji ne će dopustiti da budete iskušavani više nego što možete podnijeti, nego će s kušanjem dati povoljan izlaz, da mognete podnijeti.


1 Korinæanima 10:20
Ali ono što pogani žrtvuju đavlima žrtvuju, a ne Bogu. A ja ne ću da vi budete zajedničari s đavlima.


1 Korinæanima 10:25
Sve što se prodaje na tržnici, jedite i ništa ne ispitujte zbog savjesti;\


1 Korinæanima 10:27
Ako li vas tko od nevjernika pozove, i hoćete ići, jedite sve što se iznese pred vas, i ništa ne ispitujte zbog savjesti!


1 Korinæanima 10:28
A ako li vam tko rekne: “Ovo je meso od idolske žrtve”, ne jedite zbog onoga koji je kazao i zbog savjesti;\


1 Korinæanima 10:29
ali ne kažem zbog tvoje savjesti, nego drugoga; jer zašto da mojoj slobodi sudi savjest drugoga?\


1 Korinæanima 11:3
Ali hoću da znate ovo: svakome je muškarcu glava Krist, a muškarac je glava ženi, a Bog je glava Kristu.


1 Korinæanima 11:9
Jer muškarac nije stvoren zbog žene, nego žena zbog muškarca.


1 Korinæanima 11:10
Zato žena treba imati znak vlasti na glavi zbog anđela.


1 Korinæanima 11:12
Doista, kako je žena od muškarca, tako je i muškarac po ženi; a sve je od Boga.\


1 Korinæanima 11:13
Sami među sobom sudite: je li lijepo da se žena gologlava moli Bogu?


1 Korinæanima 12:6
I različita su djelovanja, ali je isti Bog koji čini sve u svima.


1 Korinæanima 12:18
Ali eto Bog postavi udove, svaki od njih u tijelu, kako je htio.


1 Korinæanima 12:24
A naši pristojni udovi toga ne trebaju. Ali Bog je složio tijelo i slabijemu udu dao više časti,


1 Korinæanima 12:28
I jedne postavi Bog u Crkvi: prvo za apostole, drugo za proroke, treće za učitelje, onda udijeli moć za čudesne sile, zatim darove liječenja, pomaganja, upravljanja, različite jezike.


1 Korinæanima 14:2
Doista, onaj koji govori nepoznatim jezikom, ne govori ljudima nego Bogu, jer nitko ne razumije, a Duhom govori otajstva.


1 Korinæanima 14:18
Hvala Bogu, govorim nepoznatim jezicima više od sviju vas.


1 Korinæanima 14:25
Tajne njegova srca bivaju očitovane, i tako će pasti ničice i poklonit će se Bogu, priznajući da je zaista Bog u vama.


1 Korinæanima 14:28
Ako li nema tumača, neka šuti na sastanku, a neka govori sebi i Bogu!


1 Korinæanima 14:33
jer Bog nije Bog nesloge, nego mira. Kao u svim crkvama svetih,


1 Korinæanima 15:15
Tada smo i lažni Božji svjedoci što smo svjedočili protiv Boga da je uskrisio Krista kojega nije uskrisio, ako doista mrtvi ne uskrsavaju.


1 Korinæanima 15:24
Onda svršetak, kad preda kraljevstvo Bogu i Ocu, i kad dokine svako poglavarstvo, svaku vlast i silu.


1 Korinæanima 15:28
A kad mu bude sve podloženo, tada će se i sam Sin podložiti onome koji mu je sve podložio, da bude Bog sve u svemu.


1 Korinæanima 15:34
Otrijeznite se kako treba, i ne griješite jer neki ne znaju za Boga; na sramotu vam kažem. \


1 Korinæanima 15:38
A Bog mu daje tijelo kakvo hoće, i svakom sjemenu njegovo tijelo.


1 Korinæanima 15:57
Hvala Bogu koji nam dade pobjedu po Gospodinu našemu Isusu Kristu.


2 Korinæanima 1:2
Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista.


2 Korinæanima 1:3
Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, Otac milosrđa i Bog sve utjehe


2 Korinæanima 1:4
koji nas tješi u svakoj nevolji, da bismo utjehom kojom nas same tješi Bog, mi mogli utješiti one koji su u svakoj nevolji.


2 Korinæanima 1:6
Ako li smo u nevolji, za vašu je utjehu i spasenje, ili ako nas Bog tješi, za vašu je utjehu koja djeluje da podnosite postojano iste patnje što ih i mi podnosimo.


2 Korinæanima 1:9
Da, sami u sebi spremili smo se na smrtnu osudu, kako se ne bismo uzdali u sebe, nego u Boga koji uskrisava mrtve.


2 Korinæanima 1:11
jer nam i vi pomažete molitvom da mnogi zahvale Bogu za milost koja nam je udijeljena po mnogima, zbog vas.


2 Korinæanima 1:12
Naš je ponos uistinu ovo: svjedočanstvo naše savjesti da smo živjeli u svijetu, posebno u odnosu na vas, jednostavno i čisto pred Bogom, ne u tjelesnoj mudrosti, nego u Božjoj milosti.


2 Korinæanima 1:18
Bog mi je svjedok da naša riječ s obzirom na vas nije istodobno “da” i “ne”.


2 Korinæanima 1:20
Jer koliko god ima Božjih obećanja, našla su u njemu svoje “da”. Stoga po njemu govorimo i svoje “Amen” Bogu na slavu.


2 Korinæanima 1:21
Bog nas utvrđuje s vama za Krista; on nas i pomaza.\


2 Korinæanima 1:23
A ja za svjedoka prizivam Boga na svoj život: nisam došao u Korint da bih vas poštedio.


2 Korinæanima 2:10
A kome vi što oprostite, onome opraštam i ja; jer i ja, što sam oprostio, ako sam imao što oprostiti, činim zbog vas pred Kristom.\


2 Korinæanima 2:14
Hvala Bogu koji nam svagda daje pobjedu u Kristu, i po nama širi miris znanja o sebi na svakom mjestu.


2 Korinæanima 2:15
Jer smo mi Kristov ugodan miris Bogu i među onima koji su na putu spasenja i među onima koji su na putu propasti:


2 Korinæanima 2:17
Doista, mi nismo kao mnogi koji izopačuju Božju riječ, nego govorimo iskreno, kao u ime Božje i pred Bogom, u Kristu.


2 Korinæanima 3:3
Pokazali ste da ste Kristova poslanica što smo je mi načinili, napisana ne crnilom, nego Duhom Boga živoga; ne na kamenim pločama, nego na tjelesnim pločama srca.\


2 Korinæanima 3:4
A takvo pouzdanje u Boga imamo po Kristu.


2 Korinæanima 3:5
Ne zbog vlastite sposobnosti koju bismo mogli sebi pripisati, nego je naša sposobnost od Boga,


2 Korinæanima 3:7
Ako li je služba smrti, koja je slovima urezana u kamenje, bila tako slavna da Izrćlovi sinovi nisu mogli gledati Mojsijevo lice zbog prolaznog sjaja njegova lica,


2 Korinæanima 3:10
Uistinu, s obzirom na to, nije sjajno ono što je nekoć bilo sjajno zbog sjaja koji je jači.


2 Korinæanima 4:1
Zato ne malakšemo, jer imamo ovu službu zbog milosrđa koje nam je iskazano.


2 Korinæanima 4:2
Odrekli smo se tajnih i sramnih stvari; ne živimo u lukavstvu, niti izopačujemo riječ Božju, nego se navješćivanjem istine preporučujemo svakoj ljudskoj savjesti, pred Bogom.\


2 Korinæanima 4:4
Bog ovoga svijeta zaslijepio je umove nevjernika da ne vide svjetlo slavnog evanđelja Krista koji je Božja slika.


2 Korinæanima 4:6
Bog koji reče: “Neka iz tame zasja svjetlo”, obasjao je naša srca pa nam u licu Isusa Krista sja spoznaja Božje slave.


2 Korinæanima 4:7
Međutim, to blago imamo u zemljanim posudama da ova silna moć bude od Boga, a ne od nas.


2 Korinæanima 4:15
Doista, sve je zbog vas da milost, umnožena zahvalom mnogih, služi na što veću Božju slavu.


2 Korinæanima 5:1
Uistinu znamo: kad se raskopa ova naša zemaljska kuća koja je kao šator, imamo zgradu od Boga, nerukotvorenu vječnu kuću na nebesima.


2 Korinæanima 5:5
A Bog nas upravo za to pripravlja i dade nam zalog Duha.


2 Korinæanima 5:11
Priznajući dakle strah Gospodnji, nastojimo ljude uvjeravati. Bogu smo poznati, a nadam se da smo i u vašim savjestima poznati.


2 Korinæanima 5:13
Jer bilo da smo “sišli s pameti”, zbog Boga je, bilo da smo pri sebi, zbog vas je.


2 Korinæanima 5:18
Ali je sve od Boga koji nas pomiri sa sobom po Kristu i dade nam službu pomirenja.


2 Korinæanima 5:19
Bog je naime u Kristu pomirio svijet sa sobom, ne uračunavši ljudske prijestupe i povjerivši nam riječ pomirenja.


2 Korinæanima 5:20
Poslanici smo u ime Krista jer Bog po nama zove. Molimo vas u ime Krista: pomirite se s Bogom!


2 Korinæanima 6:10
kao žalosni, a neprestano radosni, kao siromašni, a koji mnoge obogaćuju, kao oni koji ništa nemaju, a sve posjeduju.


2 Korinæanima 6:16
Kako li se podudara Božji hram s idolima? Doista, mi smo hram živoga Boga kao što reče Bog: “Prebivat ću posred njih, i među njima ću hodati, i bit ću im Bog, a oni će biti moj narod.


2 Korinæanima 7:4
Veliko je moje pouzdanje u vas, velik je moj ponos zbog vas; pun sam utjehe, obilna je moja radost uza sve naše nevolje.\


2 Korinæanima 7:6
Ali Bog koji tješi ponizne, utješi nas Titovim dolaskom.


2 Korinæanima 7:7
Ne samo njegovim dolaskom nego i utjehom kojom je bio ispunjen zbog vas, javljajući nam vašu čežnju, vaše plakanje, vaše zauzimanje za mene. Tako se ja još više obradovah.


2 Korinæanima 7:9
sada se radujem, ne što ste bili žalosni, nego što se ožalostiste na pokajanje. Jer se ožalostiste po Bogu da od nas ni u čemu ne pretrpite štetu.


2 Korinæanima 7:10
Doista, žalost koja je po Bogu rađa stalno spasonosno obraćenje, a žalost svijeta rađa smrt.


2 Korinæanima 7:11
Jer, gle, upravo to što se po Bogu ožalostiste, koliku donese ozbiljnost među vas, pa obranu, pa žaljenje, pa strah, pa čežnju, pa revnost, pa kažnjavanje: u svemu pokazaste da ste čisti u toj stvari.


2 Korinæanima 7:12
Ako sam vam dakle i pisao, nije to bilo zbog onoga koji je uvrijedio, niti zbog onoga kome je uvreda nanesena, nego da se očituje kod vas vaša revnost za nas pred Bogom.


2 Korinæanima 7:14
Doista, ako sam mu se zbog nečega pohvalio vama, nisam se posramio, nego, kako je istinito sve što smo vam govorili, tako je i naša pohvala pred Titom bila istinita.


2 Korinæanima 8:9
Jer znate milost Gospodina našega Isusa Krista: on je, premda je bio bogat, radi vas postao siromašan, da se vi obogatite njegovim siromaštvom.


2 Korinæanima 8:16
Hvala Bogu koji je stavio takvo zauzimanje za vas u Titovo srce!


2 Korinæanima 8:18
Poslali smo s njim i brata kojega zbog evanđelja hvale sve Crkve.


2 Korinæanima 8:22
S njima smo poslali i našega brata čiju smo revnost često iskušavali u mnogim stvarima, a sad je još mnogo revniji zbog velikoga pouzdanja u vas.


2 Korinæanima 8:24
Stoga im iskažite pred Crkvama svjedočanstvo svoje ljubavi i našega ponosa zbog vas!


2 Korinæanima 9:2
Doista, poznajem vašu dobru volju zbog koje se s vama ponosim pred Makedoncima: Ahaja je spremna od lanjske godine, i vaša je revnost potaknula mnoge.


2 Korinæanima 9:3
Poslah ipak braću da naš ponos zbog vas ne bude prazan u ovoj stvari, nego da budete spremni kao što sam govorio.


2 Korinæanima 9:4
Bojim se, ako dođu sa mnom Makedonci i nađu vas nespremne, da se ne osramotimo mi, da ne kažemo vi, zbog ove preuzetnosti.


2 Korinæanima 9:7
Svaki neka dâ kako je odlučio u srcu, a ne sa žalošću ili zbog prisile, jer Bog ljubi vesela darovatelja.


2 Korinæanima 9:8
A Bog može učiniti da bude među vama obilna svaka milost, da u svemu imate svega svagda dovoljno i da vam preostane za svako dobro djelo;\


2 Korinæanima 9:11
da se u svemu obogatite za svaku darežljivost koja po nama iskazuje hvalu Bogu.


2 Korinæanima 9:12
Jer ovo bogoštovno pomaganje ne podmiruje samo oskudicu svetih, nego donosi i obilan plod po mnogim hvalama u Gospodinu,


2 Korinæanima 9:13
kad zbog ove prokušane službe ljubavi oni slave Boga za vaše poslušno ispovijedanje Kristova evanđelja i za darežljivost kojom dijelite njima i svima.


2 Korinæanima 9:14
U svojoj molitvi za vas oni čeznu za vama zbog obilne Božje milosti u vama.


2 Korinæanima 9:15
Hvala Bogu na njegovu neizrecivom daru!


2 Korinæanima 10:4
Jer oružje naše borbe nije tjelesno, nego silno po Bogu za rušenje utvrda, da obaramo mudrovanje


2 Korinæanima 10:5
i svaku umišljenost koja se podiže protiv spoznaje Boga, i upravljamo svaku misao na poslušnost Kristu.


2 Korinæanima 10:13
A mi se ne ćemo hvaliti preko mjere, nego po mjeri pravila koje nam je Bog odmjerio omogućivši nam da dopremo i do vas.


2 Korinæanima 11:11
Zašto? Što vas ne ljubim? Bog zna! A ovo što činim činit ću i nadalje,


2 Korinæanima 11:31
Bog i Otac Gospodina Isusa, koji je blagoslovljen navijeke, zna da ne lažem.


2 Korinæanima 12:2
Znam čovjeka u Kristu koji je prije četrnćst godina? da li u tijelu ili izvan tijela, ne znam, Bog zna? bio uznesen u treće nebo.


2 Korinæanima 12:3
Znam da je taj čovjek? u tijelu ili izvan tijela, ne znam, Bog zna?


2 Korinæanima 12:10
Zato su mi ugodne slabosti, pogrde, nevolje, progonstva, tjeskobe zbog Krista, jer kad sam slab, onda sam jak.


2 Korinæanima 12:19
Mislite li opet da se mi pred vama branimo? Pred Bogom u Kristu mi govorimo. A sve je, ljubljeni, za vaš napredak.


2 Korinæanima 12:21
da me opet, kad dođem, ne ponizi moj Bog kod vas i da ne zaplačem nad mnogima koji su prije sagriješili, a nisu se obratili od nečistoće, bludnosti i raspuštenosti što ih počiniše.


2 Korinæanima 13:7
Molimo se Bogu da vi ne činite nikakva zla, ne da se mi pokažemo prokušani, nego da vi dobro činite, a mi da budemo kao neprokušani.


2 Korinæanima 13:11
Uostalom, braćo, radujte se, usavršujte se, tješite jedni druge, jednako mislite, promičite mir, i Bog ljubavi i mira bit će s vama.


2 Korinæanima 13:13
Milost Gospodina Isusa Krista, i ljubav Boga, i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama.


Galaæanima 1:1
Pavao, apostol, ne od ljudi, ni po čovjeku, nego po Isusu Kristu i Bogu Ocu, koji ga uskrisi od mrtvih,


Galaæanima 1:3
Milost vam i mir od Boga Oca i Gospodina našega Isusa Krista.


Galaæanima 1:4
On dade sebe za naše grijehe da nas izbavi od sadašnjega zla svijeta, po volji našega Boga i Oca;\


Galaæanima 1:10
Jer zar ja sad gledam da dobijem naklonost kod ljudi ili mi je do toga da se svidim Bogu? Ili zar nastojim da ugađam ljudima? Kad bih još ljudima ugađao, ne bih bio Kristov sluga.


Galaæanima 1:15
A kad se svidjelo Bogu, koji me izabra od krila moje majke i pozva svojom milošću,


Galaæanima 1:20
Što vam pišem, evo, pred Bogom izjavljujem: ne lažem.


Galaæanima 1:24
I slavili su Boga zbog mene.


Galaæanima 2:4
A to zbog lažne braće, koja se nametnuše i ušuljaše da uhode našu slobodu koju imamo u Kristu Isusu, da nas zarobe.


Galaæanima 2:6
Oni, nasuprot, koji su ugledni? tko su inače oni ne marim ništa, jer Bog ne gleda tko je tko? ti uglednici nisu dodali ništa mome naučavanju.


Galaæanima 2:19
Jer ja sam po Zakonu umro Zakonu da živim Bogu. S Kristom sam pribijen na križ.


Galaæanima 3:6
Tako Abraham povjerova Bogu, i uračuna mu se u pravdu.


Galaæanima 3:8
A jer je Pismo predvidjelo da će Bog po vjeri opravdati pogane, unaprijed navijesti Abrahamu: “U tebi će biti blagoslivljani svi narodi.”


Galaæanima 3:11
A da se Zakonom nitko ne opravdava kod Boga, očito je, jer “pravednik živi od vjere”.


Galaæanima 3:17
A ovo velim: Savez koji je od Boga potvrđen nije dokinut Zakonom, koji je postao poslije četiri stotine i trideset godina, tako da bi dokinuo obećanje.


Galaæanima 3:18
Jer ako je baština od Zakona, onda nije od obećanja; a Abrahamu je Bog iskazao svoju milost obećanjem.\


Galaæanima 3:19
Što će dakle Zakon? Zbog prijestupa bio je postavljen, dok dođe potomak kojemu je namijenjeno obećanje. Zakon su proglasili anđeli po posredniku.


Galaæanima 3:20
Posrednik nije potreban gdje djeluje jedan, a Bog je jedan.


Galaæanima 4:4
Ali kad dođe punina vremenâ, posla Bog svojega Sina, rođena od žene, postavljena pod Zakon,


Galaæanima 4:6
A jer ste sinovi, posla Bog Duha svojega Sina u vaša srca koji vapi: “Aba, Oče!”


Galaæanima 4:7
Tako više nisi rob, nego sin; a ako si sin, i baštinik si po Bogu. \


Galaæanima 4:8
Ali tada, jer niste znali za Boga, služili ste bogovima koji uistinu ne postoje.


Galaæanima 4:9
A sada, kad ste upoznali Boga, kad je, štoviše, Bog vas upoznao, kako se obraćate opet slabim i jadnim počelima kojima opet iznova hoćete služiti?


Galaæanima 4:14
U vašoj kušnji, koja je bila zbog mojega tijela, niste me prezreli ni odbacili, nego ste me primili kao Božjega anđela, kao Isusa Krista.


Galaæanima 6:7
Ne varajte se: Bog se ne da izrugivati; jer što čovjek posije, ono će i požeti.\


Galaæanima 6:12
Svi koji se hoće svidjeti tijelom, sile vas da se obrežete, samo da ne budu progonjeni zbog Kristova križa.


Efežanima 1:2
Milost vam i mir od našega Boga Oca i Gospodina Isusa Krista!


Efežanima 1:3
Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, koji nas je blagoslovio svakim duhovnim blagoslovom na nebesima, u Kristu.


Efežanima 1:7
U njemu imamo otkupljenje njegovom krvlju, oproštenje grijeha po bogatstvu njegove milosti.


Efežanima 1:17
Molim da Bog Gospodina našega Isusa Krista, Otac slave, dade vama Duha mudrosti i objave, da ga spoznate.


Efežanima 1:18
Neka rasvijetli oči vašega srca da biste upoznali koja je nada u njegovu pozivu i koje je bogatstvo njegove slavne baštine u svetima;\


Efežanima 2:1
Vi ste bili mrtvi zbog svojih prijestupa i grijeha


Efežanima 2:4
Ali Bog koji je bogat u milosrđu, zbog velike svoje ljubavi kojom nas je zavolio,


Efežanima 2:5
oživje s Kristom nas koji smo bili mrtvi zbog grijeha? milošću ste spašeni.


Efežanima 2:7
da pokaže u budućim vjekovima preveliko bogatstvo svoje milosti, dobrotom prema nama u Kristu Isusu.


Efežanima 2:10
Mi smo njegovo djelo, stvoreni u Kristu Isusu za dobra djela koja Bog unaprijed pripravi da u njima živimo.


Efežanima 2:12
bili ste u ono vrijeme udaljeni od Krista, isključeni od Izrćlove zajednice i bez udjela u savezima obećanja; niste imali nade i bili ste bez Boga na svijetu.\


Efežanima 2:16
i pomiri s Bogom oboje u jednom tijelu po križu, ubivši neprijateljstvo na njemu.


Efežanima 3:8
Meni, najmanjemu od sviju svetih, dana je ova milost: navješćivati među poganima neistraživo Kristovo bogatstvo


Efežanima 3:9
i otkrivati svima kako se ostvaruje otajstvo od vjekova sakriveno u Bogu koji je sve stvorio.


Efežanima 3:13
Zato vas molim da ne malakšete zbog mojih nevolja za vas, koje su vaša slava.


Efežanima 3:14
Zbog toga prigibam svoja koljena pred Ocem


Efežanima 3:16
Neka vam po bogatstvu svoje slave dade da se po njegovu Duhu učvrstite za nutarnjeg čovjeka.


Efežanima 4:6
Jedan Bog i Otac sviju koji vlada nad svima, djeluje po svima i boravi u svima.


Efežanima 4:18
Oni imaju razum pokriven tamom i otuđeni su od Božjega života zbog neznanja što je u njima, zbog tvrdoće svoga srca.


Efežanima 4:24
Obucite novoga čovjeka koji je stvoren po Bogu, u pravdi i svetosti istine.


Efežanima 4:32
Budite jedni prema drugima plemeniti, milosrdni, praštajući jedni drugima kao što je i Bog u Kristu oprostio vama!


Efežanima 5:1
Budite dakle nasljedovatelji Boga, kao ljubljena djeca,


Efežanima 5:2
i živite u ljubavi, kao što je i Krist ljubio nas i predao sebe za nas kao prinos i žrtvu Bogu na ugodni miris!


Efežanima 5:6
Nitko neka vas ne prevari praznim riječima, jer zbog tih dolazi Božji gnjev na nepokorne sinove!


Efežanima 5:12
Jer ono što se potajno zbog njih zbiva, sramota je i govoriti.


Efežanima 5:20
Zahvaljujte svagda za sve, u imenu Gospodina našega Isusa Krista, Bogu i Ocu!


Efežanima 6:19
i za mene da mi Bog dade riječ, kad otvorim svoja usta da navješćujem smiono otajstvo evanđelja.


Efežanima 6:23
Mir braći i ljubav s vjerom od Boga Oca i Gospodina Isusa Krista!


Filipljanima 1:2
Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista!


Filipljanima 1:3
Zahvaljujem Bogu svojemu kad se god spomenem vas,


Filipljanima 1:8
Doista, Bog mi je svjedok kako čeznem za svima vama najnježnijom ljubavlju Krista Isusa.


Filipljanima 1:13
tako da se razglasilo po svem pretoriju i među ostalima da ja nosim okove zbog Krista.


Filipljanima 1:24
Ali ostati u tijelu potrebnije je zbog vas.


Filipljanima 1:28
Ni u čem da se ne plašite protivnikâ, jer je to za njih znak propasti, a za vas spasenja, i to od Boga.


Filipljanima 2:6
Dok je bio u Božjemu obličju, on se nije grčevito držao svoje jednakosti s Bogom,


Filipljanima 2:9
Zato i Bog njega uzvisi i darova mu ime koje je nad svakim imenom:


Filipljanima 2:11
i svaki jezik ima priznati da je Isus Krist? Gospodin, na slavu Boga Oca.


Filipljanima 2:13
Doista, Bog čini u vama da hoćete i vršite ono što je njemu ugodno.


Filipljanima 2:27
Jer, zaista, bio je blizu smrti, ali Bog mu se je smilovao. Ne samo njemu nego i meni, da mi ne dođe žalost na žalost.


Filipljanima 2:30
Jer zbog Kristova djela došao je blizu smrti, izložio je opasnosti vlastiti život da me poslužuje u onome što vi niste mogli činiti.


Filipljanima 3:3
Doista, mi smo obrezani koji Duhom iskazujemo štovanje Bogu i hvalimo se u Kristu Isusu, a ne uzdamo se u tijelo,


Filipljanima 3:7
Međutim, ono što sam nekoć smatrao dobitkom, sada smatram štetnim zbog Krista.


Filipljanima 3:8
Štoviše, sve držim za štetu prema prevažnoj spoznaji Isusa Krista, svojega Gospodina zbog kojega sve izgubih i smatram blatom, da steknem Krista,


Filipljanima 3:9
i da se nađem u njemu, nemajući svoje pravde koja je od Zakona. Zato imam pravdu koja je po vjeri u Krista, pravdu koja je od Boga po vjeri,


Filipljanima 3:14
Trčim k cilju, k nebeskoj nagradi kojoj me Bog zove u Kristu Isusu.


Filipljanima 3:15
Mi koji smo “savršeni” razmišljajmo dakle ovako, a ako što drukčije mislite, Bog će vas o tome poučiti.


Filipljanima 3:19
Njima je svršetak propast, bog im je trbuh, a slava u njihovoj sramoti. Misle samo na ovozemno.


Filipljanima 4:6
Gospodin je blizu. Ne brinite se tjeskobno ni za što, nego u svemu molitvom i prošnjom, sa zahvalom, iznosite Bogu svoje potrebe!


Filipljanima 4:9
Što naučiste, primiste, čuste, i vidjeste od mene, to činite, i Bog mira bit će s vama!


Filipljanima 4:11
Ne govorim zbog oskudice, jer sam navikao biti zadovoljan onim što imam.


Filipljanima 4:18
A ja sam primio sve i imam u izobilju. Obogatio sam se primivši od Epafrodita ono što ste mi poslali, sladak miris, žrtvu prijatnu, ugodnu Bogu.


Filipljanima 4:19
Moj Bog ispunit će svaku vašu potrebu po svome bogatstvu, u slavi, u Kristu Isusu.


Filipljanima 4:20
Bogu i Ocu našemu slava u vijeke vijeka! Amen.


Kološanima 1:2
svetima u Kolosama i braći vjernicima u Kristu. Milost vam i mir od Boga, Oca našega.


Kološanima 1:3
Zahvaljujemo Bogu, Ocu Gospodina našega Isusa Krista, i molimo svagda za vas,


Kološanima 1:5
zbog nade koja vam je pohranjena na nebesima. Za nju ste prije čuli kad vam je bila naviještena istina evanđelja


Kološanima 1:10
Molimo Gospodina da živite dostojno njega te mu u svemu omilite, da budete plodni u svakom dobrom djelu i rastete u poznavanju Boga,


Kološanima 1:15
On je slika nevidljivoga Boga, Prvorođeni prije svakoga stvorenja.


Kološanima 1:19
Bogu se svidjelo nastaniti u njemu svu puninu


Kološanima 1:22
Sad vas Bog pomiri smrću njegova ljudskog tijela da vas privede k sebi svete, bez mane i krivnje,


Kološanima 1:27
Njima Bog htjede objaviti kako je bogata slava ovog otajstva među poganima, a to je Krist u vama, nada u slavu.


Kološanima 2:2
da se utješe njihova srca, da sjedinjeni u ljubavi dođu do svega bogatstva, punine razumijevanja te upoznaju otajstvo Boga i Krista


Kološanima 2:12
Ukopani ste s njim u krštenju u kojemu s njime i uskrsnuste po vjeri u silu Boga koji ga uskrisi od mrtvih.


Kološanima 2:13
Bog je vas, koji ste bili mrtvi u prijestupima i u neobrezanju svoga tijela, oživio s njime, oprostivši nam sve prijestupe.


Kološanima 3:1
Ako dakle uskrsnuste s Kristom, tražite ono što je gore, gdje Krist sjedi s desne strane Bogu!


Kološanima 3:3
Jer umrijeste, i vaš je život sakriven s Kristom u Bogu.


Kološanima 3:6
Zbog tih mana dolazi Božji gnjev na neposlušne sinove.


Kološanima 3:16
Kristova riječ neka prebiva u vama obilato. U svakoj mudrosti poučavajte i urazumljujte jedni druge psalmima, hvalospjevima i duhovnim pjesmama. Zahvalno pjevajte u svojim srcima Bogu.


Kološanima 3:17
Što god činite riječju ili djelom, sve činite u ime Gospodina Isusa, zahvaljujući Bogu Ocu po njemu.


Kološanima 4:3
Molite ujedno i za nas da nam Bog otvori vrata za propovijedanje Kristova otajstva zbog kojega sam u zatvoru,


1 Solunjanima 1:1
Pavao, Silvan i Timotej Crkvi Solunjana u Bogu Ocu i Gospodinu Isusu Kristu. Milost vam i mir!


1 Solunjanima 1:2
Zahvaljujemo Bogu svagda za sve vas spominjući se vas u svojim molitvama.


1 Solunjanima 1:3
Sjećamo se bez prestanka vaše djelotvorne vjere, požrtvovne ljubavi i ustrajne nade u Gospodina našega Isusa Krista pred Bogom i Ocem našim.


1 Solunjanima 1:4
Znamo, braćo ljubljena od Boga, za vašu izabranost,


1 Solunjanima 1:5
jer naše evanđelje nije došlo k vama samo u riječi, nego i u sili i u Duhu Svetome, i u mnogoj punini, kao što znate kakvi smo bili među vama zbog vas.


1 Solunjanima 1:8
Zaista, od vas je odjeknula riječ Gospodnja ne samo u Makedoniji i Ahaji nego se je po svakom mjestu razglasila vjera vaša u Boga, tako da nam ne treba ništa govoriti.


1 Solunjanima 1:9
Oni naime objavljuju o nama kako smo k vama došli i kako ste se obratili k Bogu od idola, da služite Bogu živomu i istinitomu,


1 Solunjanima 2:2
Nego stradavši prije i pretrpjevši pogrde u Filipima, kao što znate, odvažismo se u svome Bogu propovijedati vama Božje evanđelje uz veliku borbu.


1 Solunjanima 2:4
nego kako nas je okušao Bog za dostojne da nam povjeri evanđelje, tako govorimo. Ne da ljudima ugađamo, nego Bogu koji ispituje naša srca.


1 Solunjanima 2:5
Jer vam nismo nikada govorili laskavim riječima, kao što znate, niti pod izlikom lakomosti? Bog je svjedok?


1 Solunjanima 2:10
Vi ste svjedoci, i Bog, kako smo se sveto, pravedno i besprijekorno vladali prema vama koji vjerujete.


1 Solunjanima 2:12
molili, bodrili i zaklinjali da živite dostojno Boga koji vas je pozvao u svoje kraljevstvo i slavu.


1 Solunjanima 2:13
Zato zahvaljujemo Bogu bez prestanka što ste vi, primivši od nas propovijedanu Božju riječ, tu riječ primili ne kao ljudsku riječ, nego kao ono što zaista jest: riječ Božju. Ona i djeluje u vama vjernicima.


1 Solunjanima 2:15
Oni ubiše i Gospodina Isusa, i proroke, i nas progoniše, i Bogu se ne mile, i svima se ljudima protive,


1 Solunjanima 3:7
utješili smo se, braćo, zbog vas, u svoj svojoj bijedi i nevolji, vašom vjerom.


1 Solunjanima 3:9
Jer kakvu zahvalu možemo uzvratiti Bogu za vas, za svu radost kojom se radujemo zbog vas pred svojim Bogom?


1 Solunjanima 3:11
Sam Bog i naš Otac, i naš Gospodin Isus, neka upravi naš put k vama!


1 Solunjanima 3:13
Utvrdila se vaša srca besprijekorno u svetosti, pred Bogom i Ocem našim, kad dođe naš Gospodin Isus sa svima svojim svetima. Amen.


1 Solunjanima 4:1
Uostalom, braćo, molimo vas i opominjemo u Gospodinu Isusu: kao što ste naučili od nas kako trebate ugađati Bogu, tako i živite, da sve više napredujete.


1 Solunjanima 4:5
a ne da ugađate požudnoj strasti, kao pogani koji ne poznaju Boga.


1 Solunjanima 4:7
Zaista, Bog nas ne pozva na nečistoću, nego na svetost.


1 Solunjanima 4:8
Koji dakle to odbacuje, ne odbacuje čovjeka, nego Boga koji vam je dao svojega Duha Svetoga.


1 Solunjanima 4:9
A za bratsku ljubav ne trebamo vam pisati jer ste sami od Boga poučeni da se ljubite među sobom.


1 Solunjanima 4:14
Doista, ako vjerujemo da je Isus umro i uskrsnuo, onda će Bog i one koji su usnuli u Isusu dovesti s njime.


1 Solunjanima 5:9
Doista, Bog nas ne postavi za gnjev, nego da steknemo spasenje po našem Gospodinu Isusu Kristu.


1 Solunjanima 5:13
Cijenite ih osobito u ljubavi zbog njihova djela. Živite u miru među sobom!


1 Solunjanima 5:23
A sam Bog mira neka vas posveti u punoj mjeri. Neka se vaš cjeloviti duh, vaša duša i vaše tijelo sačuva besprijekorno za dolazak našega Gospodina Isusa Krista!


2 Solunjanima 1:1
Pavao, Silvan i Timotej Crkvi Solunjana u Bogu, našemu Ocu i Gospodinu Isusu Kristu.


2 Solunjanima 1:2
Milost vam i mir od Boga našega Oca i Gospodina Isusa Krista!


2 Solunjanima 1:3
Dužni smo svagda zahvaljivati Bogu za vas, braćo, kao što dolikuje, jer sigurno raste vaša vjera, i množi se ljubav svakoga od vas prema drugima.


2 Solunjanima 1:4
Stoga se mi sami hvalimo vama u Božjim Crkvama zbog vaše strpljivosti i vjere u svim vašim progonima i nevoljama koje podnosite.


2 Solunjanima 1:6
Jer je doista pravedno da Bog uzvrati muku onima koji vas muče,


2 Solunjanima 1:8
Tada će se Bog osvetiti onima koji ga ne poznaju, i koji ne slušaju evanđelja našega Gospodina Isusa.


2 Solunjanima 1:11
Zato se i molimo svagda za vas da vas naš Bog učini dostojnima poziva i snažno ispuni svaku spremnost na dobrotu i vjerničko djelovanje,


2 Solunjanima 1:12
da se proslavi ime Gospodina našega Isusa u vama i vi u njemu, po milosti našega Boga i Gospodina Isusa Krista.


2 Solunjanima 2:4
protivnik koji se diže iznad svega što se zove Bog, ili što se štuje, tako da će on sjesti u Božjem hramu pokazujući sebe, kao da je Bog.


2 Solunjanima 2:11
I zato će im Bog poslati zavodljivu moć da povjeruju laži,


2 Solunjanima 2:13
A mi smo dužni svagda zahvaljivati Bogu za vas, braćo ljubljena od Gospodina, što vas je Bog kao prvijence izabrao za spasenje posvećenjem u Duhu i vjerom u istinu,


2 Solunjanima 2:16
A sam Gospodin naš Krist Isus i naš Bog Otac, koji nas uzljubi i dade nam vječnu utjehu i dobru nadu u milosti,


1 Timoteju 1:1
Pavao, Apostol Isusa Krista, po zapovijedi Boga, našega Spasitelja i Krista Isusa, naše nade,


1 Timoteju 1:2
Timoteju, pravome sinu u vjeri. Želim ti milost i mir od Boga Oca i Krista Isusa, Gospodina našega!


1 Timoteju 1:11
To je u skladu s evanđeljem slave blaženoga Boga koje je meni povjereno.


1 Timoteju 1:17
Kralju vjekova, besmrtnome, nevidljivome, jedinome Bogu čast i slava u vijeke vjekova! Amen.


1 Timoteju 2:3
To je dobro i ugodno pred Spasiteljem, našim Bogom,


1 Timoteju 2:5
Doista, jedan je Bog i jedan posrednik između Boga i ljudi, čovjek Krist Isus.


1 Timoteju 2:10
nego dobrim djelima, kao što se pristoji ženama koje žele biti Bogu odane.


1 Timoteju 3:15
Ako li se zadržim, ovako ćeš znati kako ti se treba vladati u Božjoj kući, koja je Crkva Boga živoga, stup i tvrđava istine.


1 Timoteju 4:3
Oni zabranjuju sklapanje ženidbe, blagovanje jela koja je Bog stvorio da ih vjernici, i oni koji upoznaše istinu, uzimaju sa zahvalnošću.


1 Timoteju 4:10
Zato se trudimo i vojujemo, jer se uzdamo u živoga Boga koji je Spasitelj svih ljudi, osobito vjernikâ.


1 Timoteju 5:4
Ako li koja udovica ima djecu ili unučad, neka se nauče najprije poštovati svoju obitelj i vraćati zajam roditeljima; jer je to ugodno pred Bogom.\


1 Timoteju 5:5
Ona koja je zaista udovica i usamljena, uzda se u Boga i ostaje u molitvama i u prošnjama noć i dan.


1 Timoteju 5:21
Zaklinjem te pred Bogom i Kristom Isusom i izabranim anđelima da ovo držiš bez predrasude, ne čineći ništa iz pristranosti.


1 Timoteju 5:23
Više ne pij samo vodu, nego pij pomalo vina zbog želuca i čestih svojih slabosti!


1 Timoteju 6:9
Oni koji se hoće obogatiti, upadaju u napast i zamku i u mnoge lude i škodljive želje koje vuku ljude u propast i zator.


1 Timoteju 6:13
Zapovijedam ti pred Bogom koji sve oživljuje, i Kristom Isusom koji je iznio pred Poncijem Pilatom dobro svjedočanstvo:


1 Timoteju 6:17
Bogatima na ovome svijetu zapovijedaj da se ne uzohole, niti uzdaju u nestalno bogatstvo, nego u Boga koji nam sve daje obilato na uživanje.


1 Timoteju 6:18
Neka čine dobro, neka se bogate u dobrim djelima, neka budu darežljivi, za zajedničko dobro.


2 Timoteju 1:2
Timoteju, ljubljenome sinu. Milost ti, milosrđe i mir od Boga Oca i Krista Isusa, našega Gospodina.


2 Timoteju 1:3
Zahvaljujem Bogu kojemu služim od predaka čistom savješću, dok te se bez prestanka spominjem u svojim molitvama noć i dan.


2 Timoteju 1:7
Doista, Bog nam nije dao duha bojažljivosti, nego jakosti, ljubavi i razboritosti.


2 Timoteju 1:8
Ne stidi se dakle svjedočenja za našega Gospodina, ni mene, njegova sužnja, nego podnosi sa mnom za evanđelje po snazi Boga.


2 Timoteju 2:10
Zato podnosim sve zbog izabranih, da i oni postignu spasenje u Kristu Isusu s vječnom slavom.


2 Timoteju 2:14
To napominji i svjedoči pred Bogom: neka se ne upuštaju u prepiranje, jer to ništa ne koristi, nego je na propast onima koji slušaju.


2 Timoteju 2:15
Pobrini se da se pokažeš prokušan pred Bogom kao radnik koji se nema čega stidjeti, koji pravo upravlja riječju istine!


2 Timoteju 2:25
Treba blago preodgajati protivnike, ne bi li im kako Bog dao da se obrate i spoznaju istinu,


2 Timoteju 3:4
izdajnici, drzoviti, umišljeni, koji više mare za užitke nego za Boga.


2 Timoteju 3:16
Sve je Pismo Bogom nadahnuto i korisno za poučavanje, za uvjeravanje, za popravljanje, za odgajanje u pravdi,


2 Timoteju 4:1
Zaklinjem te pred Bogom i Isusom Kristom koji će suditi žive i mrtve, njegovim dolaskom i njegovim kraljevstvom:


Titu 1:2
i nadom u vječni život koji obeća istiniti Bog prije vječnih vremena.


Titu 1:3
On objavi u određeno vrijeme svoju riječ propovijedanjem koje je meni povjereno po zapovijedi Boga, našega Spasitelja.


Titu 1:4
Pavao Titu, pravomu sinu po zajedničkoj vjeri: milost i mir od Boga Oca i Krista Isusa, našega Spasitelja.


Titu 1:6
ako je tko besprijekoran, muž jedne žene, ako su mu djeca vjernici i ako ih ljudi ne kore zbog raspuštenosti ili nepokornosti.


Titu 1:16
Tvrde da poznaju Boga, a djelima ga niječu; jer su odvratni, nepokorni i nevaljani za bilo koje dobro djelo. \


Titu 2:10
neka ne varaju, nego u svemu neka pokazuju dobru vjeru da nauk našega Spasitelja, Boga, ukrašavaju u svemu!


Titu 2:13
čekajući blaženu nadu i slavni dolazak velikoga Boga i Spasitelja našega Isusa Krista.


Titu 3:4
A kad se pojavi dobrota i čovjekoljublje Boga našega Spasitelja,


Titu 3:5
spasi nas ne zbog djela pravde koja mi učinismo, nego po svom milosrđu, kupelji preporoda i obnove koju daje Duh Sveti.


Titu 3:8
Pouzdana je ovo riječ, i hoću da to postojano iznosiš: neka se oni koji vjeruju u Boga trude i prednjače u vršenju dobrih djela. To je dobro i korisno ljudima.


Filemonu 1:3
milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista!


Filemonu 1:4
Zahvaljujem svagda svome Bogu kad te spominjem u svojim molitvama


Filemonu 1:7
Doista, silno sam se obradovao i utješio zbog tvoje ljubavi; što su po tebi, brate, okrijepljena srca svetih. \


Hebrejima 1:1
Bog, koji je negda mnogo puta i različitim načinom govorio ocima po prorocima, progovori nama u ove posljednje dane po Sinu.


Hebrejima 1:9
Ti ljubiš pravdu, a mrziš bezakonje; zato te pomaza Bog, tvoj Bog, uljem radosti više nego tvoje drugove.” \


Hebrejima 1:14
Nisu li svi ti služiteljski duhovi poslani na službu zbog onih koji će baštiniti spasenje?


Hebrejima 2:4
Bog ga je zasvjedočio znacima i čudesima i različitim silama, i dijeljenjem Duha Svetoga po svojoj volji.


Hebrejima 2:9
Isusa, koji je bio postavljen samo malo ispod anđela, vidimo zbog podnesene smrti ovjenčana slavom i čašću. Tako je po Božjoj milosti za sve okusio smrt.


Hebrejima 2:10
Doista, dolikovalo je da Onaj zbog kojega je sve, po kojemu je sve i koji dovede mnoge sinove u slavu, po patnjama privede k slavi Početnika njihova spasenja.


Hebrejima 2:13
I opet: “Ja ću se u njega uzdati.” I opet: “Evo, ja i djeca koju mi je Bog dao.”


Hebrejima 2:15
Tako izbavi one koji su cijeloga života bili u ropstvu zbog straha od smrti.


Hebrejima 2:17
Zato je trebalo da bude u svemu sličan braći, kako bi bio milosrdan i ovjerovljen veliki svećenik pred Bogom te okajavao grijehe naroda.


Hebrejima 3:4
Svaku kuću gradi naime netko, a Bog je graditelj svega.


Hebrejima 3:12
Nastojte, braćo, da u koga od vas srce ne bude zlo i nevjerno pa da otpadne od živoga Boga,


Hebrejima 3:19
I vidimo da nisu mogli ući zbog nevjerstva.


Hebrejima 4:4
jer negdje reče za sedmi dan ovako: “I počinu Bog u sedmi dan od sviju svojih djela.”


Hebrejima 4:6
Budući, dakle, da neki imaju u njega ući, dok oni kojima je najprije naviještena radosna vijest ne uđoše zbog nevjerovanja,


Hebrejima 4:8
Zaista, da je njih Jošua uveo u Počinak, ne bi Bog poslije govorio o drugom danu.


Hebrejima 4:10
Jer tko je ušao u njegov Počinak, on počiva od svojih djela, kao i Bog od svojih.


Hebrejima 5:1
Svaki veliki svećenik odabire se između ljudi i za ljude se postavlja na službu Bogu, da prinosi darove i žrtve za grijehe.


Hebrejima 5:4
I nitko sam sebi ne prisvaja te časti, nego onaj koji je pozvan od Boga, kao i Aron.


Hebrejima 5:10
proglašen od Boga velikim svećenikom po Melkisedekovu redu.


Hebrejima 6:1
Zato, ostavimo početni nauk o Kristu, i rastimo u zrelosti. Ne postavljajmo opet temelja vraćanjem na odvraćanje od mrtvih djela, na vjeru u Boga,


Hebrejima 6:3
To ćemo učiniti, ako Bog dopusti.


Hebrejima 6:7
Kad zemlja upije dažd što često na nju pada, donosi povrće onima što je daju obrađivati, prima blagoslov od Boga.


Hebrejima 6:10
Jer Bog nije nepravedan da zaboravi vaše djelo i ljubav koju pokazaste u njegovo ime, posluživši svete i služeći im.


Hebrejima 6:13
Doista, kad je Bog Abrahamu davao obećanje, nije se imao kime većim zakleti pa se zakleo samim sobom


Hebrejima 6:17
Zato se Bog, kad je htio baštinicima obećanja snažnije pokazati nepokolebljivost svoje odluke, poslužio zakletvom.


Hebrejima 6:18
Tako dva neopoziva čina, u kojima Bog ne može prevariti, donose snažnu utjehu nama koji smo ponuđenu nadu prihvatili kao utočište.


Hebrejima 7:1
Doista, taj Melkisedek, šalemski kralj, svećenik Boga Svevišnjega, jest onaj koji je izašao ususret Abrahamu, kad se vraćao nadvladavši kraljeve, i blagoslovi ga.


Hebrejima 7:19
Doista, Zakon nije ništa usavršio, ali je uveo bolju nadu po kojoj se približavamo Bogu.


Hebrejima 7:25
Zato i može uvijek spašavati one koji po njemu dolaze k Bogu, jer svagda živi da ih zagovara.


Hebrejima 8:10
Jer je ovo Savez koji ću sklopiti s Izrćlovom kućom poslije onih dana, govori Gospodin. Stavit ću svoje zakone u njihovu pamet, i upisat ću ih u njihova srca. I bit ću im Bog, a oni će biti moj narod.


Hebrejima 9:9
To je slika za sadašnje vrijeme: prinose se darovi i žrtve koje ne mogu u savjesti učiniti savršenim vršitelja bogoslužja.


Hebrejima 9:14
koliko će više krv Krista, koji je Duhom Svetim samoga sebe prinio neokaljana Bogu, očistiti našu savjest od mrtvih djela, da služimo živomu Bogu!


Hebrejima 9:20
govoreći: “Ovo je krv Saveza koji vam je Bog propisao.”


Hebrejima 9:21
Jednako je škropio krvlju šator i sve posude za bogoslužje.


Hebrejima 9:24
Jer Krist ne uđe u rukotvorenu Svetinju nad svetinjama koja bi bila slika istinite, nego u samo nebo, da nas sada zastupa pred Bogom.


Hebrejima 10:12
A on, prinijevši jednu žrtvu za grijehe, sjedi svagda s desne strane Bogu,


Hebrejima 10:31
Strašno je upasti u ruke Boga živoga.


Hebrejima 11:4
Vjerom prinese Abel Bogu bolju žrtvu nego Kajin, i po njoj je dobio svjedočanstvo da je pravedan, kad Bog posvjedoči za njegove darove. Po njoj on mrtav još govori.


Hebrejima 11:5
Vjerom bi Henoh prenesen da ne vidi smrti, i ne nađe se, jer ga Bog prenese. Doista, prije nego bi prenesen dobi svjedočanstvo da je ugodio Bogu.


Hebrejima 11:6
A bez vjere nije moguće ugoditi Bogu, jer onaj koji hoće ugoditi Bogu, treba vjerovati da On postoji i da plaća onima koji ga traže.


Hebrejima 11:10
Doista, on je iščekivao grad na tvrdu temelju kojemu je arhitekt i graditelj Bog.


Zsidókhoz 11:16
Ali sad teže za boljom, to jest nebeskom. Zato se Bog ne stidi nazivati se njihovim Bogom, jer im je pripravio grad.


Zsidókhoz 11:19
Doista je mislio da Bog može i od mrtvih uskrisiti. Zato je ponovno zadobio svoga sina da on bude predslika.


Zsidókhoz 11:26
smatrajući poniženje Kristovo za veće bogatstvo od egipatskoga blaga, jer je gledao na plaću.


Zsidókhoz 11:39
Svi su oni zbog svoje vjere stekli pohvalno svjedočanstvo, ali ne primiše obećanja,


Zsidókhoz 11:40
jer je Bog nešto bolje predvidio za nas, da oni ne dođu bez nas do savršenstva.


Zsidókhoz 12:7
Izdržite stegu! Bog postupa s vama kao sa svojom djecom, jer gdje je sin kojega otac ne odgaja stegom?


Zsidókhoz 12:22
Nego pristupiste Sionskoj gori i gradu Boga živoga, nebeskome Jeruzalemu, i mnogim tisućama anđela, svečanom zboru


Zsidókhoz 12:23
i Crkvi prvorođenaca, koji su zapisani na nebesima, i Bogu, sucu svih, i duhovima savršenih pravednika,


Zsidókhoz 12:28
Zato, jer primamo postojano kraljevstvo, budimo zahvalni te ugodno služimo Bogu s poštovanjem i sa strahom!


Zsidókhoz 12:29
Jer je “naš Bog oganj koji spaljuje.”


Zsidókhoz 13:4
Ženidbu neka svi poštuju, i ženidbena postelja neka bude čista, jer bludnicima i preljubnicima sudit će Bog.


Zsidókhoz 13:15
Po njemu dakle prinosimo svagda Bogu zahvalnu žrtvu, to jest plod usana koje slave njegovo ime!


Zsidókhoz 13:16
A ne zaboravljajte dobročinstva i zajedništva, jer se takvim žrtvama ugađa Bogu!


Zsidókhoz 13:20
A Bog mira, koji po krvi vječnoga Saveza uskrisi od mrtvih velikoga pastira ovaca, Gospodina našega Isusa,


1 Petrova 1:2
koji su po predznanju Boga Oca, posvećenjem Duha, izabrani da budu poslušni Isusu Kristu i poškropljeni njegovom krvlju: milost vam i mir u punini!


1 Petrova 1:3
Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista koji nas po svome velikom milosrđu preporodi za živu nadu uskrsnućem Isusa Krista od mrtvih.


1 Petrova 1:20
On je, doduše, bio unaprijed određen od postanka svijeta, ali se pojavio tek u posljednja vremena zbog vas.


1 Petrova 1:21
Vi po njemu vjerujete u Boga koji ga uskrisi od mrtvih, i uvede ga u slavu, da trajno u Boga vjerujete i imate pouzdanje u njega.


1 Petrova 2:4
Pristupite k njemu, živome kamenu koji su, istina, ljudi odbacili, ali ga je Bog izabrao i uresio čašću,


1 Petrova 2:5
i sami se kao živo kamenje ugrađujte u duhovni hram za sveto svećenstvo, da prinosite duhovne žrtve koje su ugodne Bogu po Isusu Kristu.


1 Petrova 2:10
Vi nekoć niste bili narod, a sada jeste narod Božji. Nekoć ste bili nemili Bogu, a sada ste mili.


1 Petrova 2:12
Vladajte se dobro među poganima, da bi oni koji vas sada kleveću kao zločince, vidjevši vaša dobra djela, slavili Boga u dan pohođenja.


1 Petrova 2:13
Budite dakle pokorni svakoj ljudskoj uredbi zbog Gospodina: bilo kralju kao vrhovnom poglavaru,


1 Petrova 2:17
Sve poštujte, braću ljubite, Boga se bojte, kralja častite!


1 Petrova 2:19
Ako tko iz savjesnosti prema Bogu podnosi protivštine i trpi nepravde, to je uistinu milost.


1 Petrova 2:20
Jer kakva je slava ako zbog prijestupa podnosite kazne? Ali ako dobro činite i pritom strpljivo trpite, to je Bogu ugodno.


1 Petrova 3:2
kad vide vaše čisto i bogobojazno življenje.


1 Petrova 3:4
nego sakriveno raspoloženje srca u neprolaznosti blagog i mirnog duha koji je pred Bogom dragocjen.


1 Petrova 3:5
Doista, tako su se kitile nekada svete žene koje su se uzdale u Boga i pokoravale se svojim muževima.


1 Petrova 3:14
Ali ako i trpite zbog pravde, blaženi ste! Ne dajte se od njih zastrašiti niti uznemiriti.


1 Petrova 3:17
Bolje je naime, ako je Božja volja, da trpite zbog dobrih djela, negoli zbog zlih.


1 Petrova 3:18
Jer je i Krist umro jedanput za grijehe, pravedan za nepravedne, da nas privede k Bogu; ubijen doduše tijelom, ali oživljen Duhom.\


1 Petrova 3:21
Njezin protulik je krštenje koje vas sada spašava. Ono nije pranje tjelesne nečistoće, nego molitva Bogu za dobru savjest po uskrsnuću Isusa Krista


1 Petrova 3:22
koji je, otišavši na nebo, s desne strane Bogu, gdje mu se pokoravaju anđeli i vlasti i sile.


1 Petrova 4:6
Jer zato se i mrtvima propovijedalo evanđelje, da budu suđeni kao ljudi s obzirom na tijelo, a po Bogu da žive Duhom.


1 Petrova 4:11
Ako tko govori, neka govori kao Božje riječi; ako tko služi, neka služi kao po jakosti koju Bog daje, da se u svemu slavi Bog po Isusu Kristu kome pripada slava i vlast u vijeke vjekova! Amen. \


1 Petrova 4:14
Ako vas grde zbog Kristova imena, blago vama, jer na vama počiva slavni Duh Božji!


1 Petrova 4:16
Ako li trpi kao kršćanin, neka se ne stidi, nego neka slavi Boga ovim imenom!


1 Petrova 5:2
pasite Božje stado koje vam je povjereno, i nadgledajte ga ne silom, nego dragovoljno, kako Bog hoće; niti zbog niskoga dobitka, nego iz oduševljene revnosti.\


1 Petrova 5:5
Vi mlađi, pokoravajte se starijima! A svi budite prožeti poniznošću jedni prema drugima, jer se “Bog oholima protivi, a poniznima daje milost.”


1 Petrova 5:10
A Bog svake milosti, koji vas pozva na svoju vječnu slavu u Kristu Isusu, on će vas, poslije malo muke, usavršiti, okrijepiti i utvrditi.


2 Petrova 1:1
Šimun Petar, sluga i apostol Isusa Krista, onima koji su primili s nama jednaku dragocjenu vjeru u pravdi našega Boga i Spasitelja Isusa Krista.


2 Petrova 1:2
Obilovali milošću i mirom po spoznaji Boga i Isusa, Gospodina našega!


2 Petrova 1:17
Jer je on primio od Boga Oca čast i slavu, kad siđe k njemu od uzvišene slave ovaj glas: “Ovo je moj Sin ljubljeni koji je po mojoj volji.”


2 Petrova 2:2
I mnogi će poći za njihovom razuzdanošću, i zbog njih će se huliti na put istine.


2 Petrova 2:4
Doista, Bog nije poštedio ni anđela koji sagriješiše, nego ih je strovalio u pakao, i predao ih za sud.


1 Ivanu 1:5
A ovo je navještaj koji smo čuli od njega i navješćujemo vama: Bog je svjetlo i u njemu nema nikakve tame.


1 Ivanu 3:9
Svaki koji je rođen od Boga, ne čini grijeha, jer njegovo sjeme ostaje u njemu; ne može griješiti, jer je rođen od Boga.\


1 Ivanu 3:10
Po tom se poznaju Božja djeca i đavolska djeca: tko ne čini pravdu, nije od Boga; isto tako tko ne ljubi svojega brata. \


1 Ivanu 3:20
Ako nas kori naše srce, Bog je veći od našega srca. On zna sve.


1 Ivanu 3:21
Ljubljeni, ako nas srce ne kori, možemo s puzdanjem k Bogu.


1 Ivanu 3:24
I tko drži Božje zapovijedi ostaje u Bogu, i Bog u njemu. Po tom poznajemo da ostaje u nama: po Duhu koga nam je dao.


1 Ivanu 4:1
Ljubljeni, ne vjerujte svakome duhu, nego kušajte duhove, jesu li od Boga; jer mnogi lažni proroci iziđoše na svijet.\


1 Ivanu 4:2
Po ovome raspoznajite Duha Božjega: svaki duh koji priznaje da je Isus Krist došao u tijelu, od Boga je!


1 Ivanu 4:3
I svaki duh koji ne priznaje Isusa, nije od Boga; taj je Antikristov, a za njega čuste da dolazi, i sad je već u svijetu.\


1 Ivanu 4:4
Vi ste od Boga, dječice, i nadvladaste ih, jer je jači koji je u vama, negoli koji je u svijetu.


1 Ivanu 4:6
Mi smo od Boga. Tko poznaje Boga, sluša nas. Tko nije od Boga, ne sluša nas. Po tome prepoznajemo Duha istine i duha zablude.


1 Ivanu 4:7
Ljubljeni, ljubimo jedni druge, jer je ljubav od Boga; i svaki koji ljubi, od Boga je rođen i poznaje Boga.\


1 Ivanu 4:8
Koji ne ljubi, ne poznaje Boga, jer je Bog ljubav.


1 Ivanu 4:9
Po tom se pokaza Božja ljubav prema nama: što Bog svoga Sina jedinorođenoga posla na svijet, da živimo po njemu.


1 Ivanu 4:10
U tom je ljubav; ne da smo mi ljubili Boga, nego je on ljubio nas i poslao svojega Sina kao žrtvu pomirnicu za naše grijehe. \


1 Ivanu 4:11
Ljubljeni, ako je Bog nas tako ljubio, i mi trebamo ljubiti jedni druge.


1 Ivanu 4:12
Boga nije nikad nitko vidio. Ako ljubimo jedni druge, Bog ostaje u nama, i ljubav je njegova savršena u nama.


1 Ivanu 4:15
Tko god priznaje da je Isus Sin Božji, Bog ostaje u njemu, i on u Bogu.


1 Ivanu 4:16
Mi smo upoznali ljubav koju Bog ima prema nama i povjerovali joj. Bog je ljubav, i tko ostaje u ljubavi, u Bogu ostaje, i Bog ostaje u njemu.


1 Ivanu 4:19
Mi ljubimo Boga jer je on nas najprije ljubio.


1 Ivanu 4:20
Ako tko kaže: “Ljubim Boga”, a mrzi svojega brata, lažac je; jer tko ne ljubi svojega brata koga vidi, kako može ljubiti Boga koga ne vidi?\


1 Ivanu 4:21
Ovu zapovijed imamo od njega: tko ljubi Boga, neka ljubi i svojega brata!


1 Ivanu 5:1
Svaki koji vjeruje da je Isus Krist, od Boga je rođen; i svaki koji ljubi Boga koji je rodio, ljubi i onoga koji je rođen od njega.\


1 Ivanu 5:2
Po ovom znamo da ljubimo djecu Božju: ako ljubimo Boga i držimo njegove zapovijedi.


1 Ivanu 5:4
Jer sve što je rođeno od Boga pobjeđuje svijet, i pobjeda koja pobjeđuje svijet jest naša vjera.


1 Ivanu 5:9
Ako primamo svjedočanstvo ljudi, svjedočanstvo je Božje veće. Ovo je svjedočanstvo Boga: On je svjedočio za svojega Sina.


1 Ivanu 5:10
Tko vjeruje u Božjega Sina, ima svjedočanstvo Božje u sebi. Tko ne vjeruje Bogu, učinio ga je lašcem; jer ne povjerova svjedočanstvu kojim Bog posvjedoči za svojega Sina.\


1 Ivanu 5:11
A ovo je to svjedočanstvo: Bog nam je dao vječni život; taj je život u njegovu Sinu.\


1 Ivanu 5:16
Ako tko vidi svojega brata gdje čini grijeh koji ne donosi smrti, neka moli i Bog će mu dati život. To vrijedi za one koji čine grijeh koji ne donosi smrti. Ima grijeh koji donosi smrt; za taj ne govorim da moli.\


1 Ivanu 5:18
Znamo da nijedan koji je rođen od Boga ne griješi; nego ga čuva rođeni od Boga i Zli ga se ne dotiče.\


1 Ivanu 5:19
Znamo da smo od Boga, a sav svijet leži u vlasti Zloga.


1 Ivanu 5:20
Znamo da je Sin Božji došao i dao nam sposobnost opažanja, da upoznamo Istinitoga. I mi smo u Istinitome, u njegovu Sinu Isusu Kristu. Ovaj je istiniti Bog i vječni život.


2 Ivanu 1:2
zbog Istine koja ostaje u nama, i bit će s nama dovijeka.


2 Ivanu 1:3
Neka bude s nama milost, milosrđe, mir od Boga Oca i od Isusa Krista, Očeva Sina, u istini i ljubavi!


2 Ivanu 1:9
Tko god previše istrčava i ne ostane u Kristovu nauku, nema Boga; a koji ostaje u nauku, ima Oca i Sina.\


3 Ivanu 1:6
Oni posvjedočiše tvoju ljubav pred Crkvom, i dobro ćeš učiniti ako ih dalje opremaš kako je dostojno Boga.


3 Ivanu 1:11
Ljubljeni, ne ugledaj se u zlo, nego u dobro! Tko čini dobro, od Boga je; a tko čini zlo, nije vidio Boga.\


Judina 1:1
Juda, sluga Isusa Krista, a Jakovljev brat, pozvanima koji su ljubljeni u Bogu Ocu i čuvani za Isusa Krista.


Judina 1:4
Uvukoše se naime neki ljudi za koje je već davno zapisana osuda. Bezbožni su, pretvaraju milost našega Boga u raspuštenost, i niječu jedinoga Gospodara i Gospodina našega Isusa Krista.


Judina 1:25
Njemu, jedinome Bogu, Spasitelju našemu, po Isusu Kristu, našemu Gospodinu, slava, veličanstvo, vlast i moć prije svakog vijeka i sad i u sve vijeke! Amen.


Otkrivenje 1:1
Otkrivenje Isusa Krista koje mu dade Bog da pokaže svojim slugama što će se uskoro zbiti. On to očitova, poslavši svoga anđela svojemu sluzi Ivanu,


Otkrivenje 1:6
Njemu, koji nas ljubi i koji nas je otkupio od naših grijeha svojom krvlju i učinio nas kraljevstvom i svećenicima Bogu i svojemu Ocu, Njemu slava i vlast u vijeke vjekova! Amen.


Otkrivenje 1:8
Ja sam Alfa i Omega, govori Gospodin Bog; koji jest, i koji bijaše, i koji će doći, Svemogući. \


Otkrivenje 1:9
Ja Ivan vaš brat i dionik u nevolji i u kraljevstvu i strpljivosti u Kristu Isusu, bijah na otoku koji se zove Patmos, zbog Božje riječi i zbog svjedočanstva o Isusu.


Otkrivenje 2:3
Postojan si i podnosio si zbog mojega imena, i nisi malaksao.


Otkrivenje 2:9
znam tvoju nevolju i siromaštvo, ali ti si bogat; znam da te kleveću oni koji se zovu Židovi, a nisu, nego su Sotonina sinagoga.\


Otkrivenje 3:2
Budi budan i utvrđuj ostalo što hoće pred umiranjem, jer ne ustanovih da su ti djela savršena pred mojim Bogom.


Otkrivenje 3:12
Onoga tko pobijedi, učinit ću stupom u hramu svojega Boga, i više ne će izaći van; i napisat ću na njemu ime mojega Boga i ime grada mojega Boga, novoga Jeruzalema koji silazi s neba od mojega Boga, i moje novo ime.”\


Otkrivenje 3:17
Govoriš naime: Bogat sam, obogatio sam se i ništa ne trebam, a ne znaš da si bijedan i nevoljan, siromah, slijep i gol.


Otkrivenje 3:18
Savjetujem ti da kupiš kod mene zlata žeženoga u ognju, da se obogatiš te da odjeneš bijelu odjeću, kako se ne bi pokazala tvoja sramotna golotinja. Kupi i masti da pomažeš svoje oči te vidiš.


Otkrivenje 4:8
Svako od četiriju bića imalo je po šest krila, i bijahu naokolo izvana i iznutra puna očiju. Pjevala su bez prestanka dan i noć: “Svet, svet, svet Gospodin Bog Svemogući, koji bijaše, koji jest i koji će doći!”


Otkrivenje 5:9
I pjevahu novu pjesmu: “Dostojan si uzeti knjigu i otvoriti njezine pečate, jer si bio zaklan i otkupio si Bogu svojom krvlju ljude od svakoga plemena i jezika, i puka, i naroda; \


Otkrivenje 5:10
i učinio si ih našemu Bogu kraljevstvom i svećenicima, i kraljevat će na zemlji.”


Otkrivenje 5:12
Oni su govorili jakim glasom: “Dostojan je Jaganjac koji je zaklan primiti silu i bogatstvo i mudrost, jakost i čast, slavu i blagoslov.”


Otkrivenje 6:9
Kad Jaganjac otvori peti pečat, vidjeh pod žrtvenikom duše onih koji su bili pobijeni zbog Božje riječi i zbog svjedočanstva koje su dali.


Otkrivenje 6:15
Zemaljski kraljevi i knezovi, vojskovođe i bogataši, silnici, svaki rob i slobodnjak sakriše se po spiljama i po gorskim pećinama.


Otkrivenje 7:2
I vidjeh drugoga anđela gdje uzlazi od sunčanoga istoka koji je imao pečat Boga živoga. On povika jakim glasom na četiri anđela kojima je bilo dano da naude zemlji i moru:


Otkrivenje 7:3
”Nemojte nauditi ni zemlji, ni moru, ni drveću, dok ne opečatimo sluge našega Boga na njihovim čelima.”


Otkrivenje 7:10
Vikahu jakim glasom: “Spasenje Bogu našemu koji sjedi na prijestolju i Jaganjcu!”


Otkrivenje 7:11
Svi anđeli stajahu oko prijestolja i starješina, i četiriju bića, i padoše na lice pred prijestoljem, i pokloniše se Bogu


Otkrivenje 7:12
govoreći: “Amen! Blagoslov, i slava, i mudrost, i hvala, i čast, i sila, i jakost našemu Bogu u vijeke vjekova! Amen.”


Otkrivenje 7:17
Jer Jaganjac koji je nasred prijestolja past će ih i vodit će ih na izvore žive vode. A Bog će otrti svaku suzu s njihovih očiju.”


Otkrivenje 8:2
I vidjeh sedam anđela koji stajahu pred Bogom, i dano im je sedam truba.


Otkrivenje 8:4
Dim od kađenja s molitvama svetih uzađe iz anđelove ruke pred Boga.


Otkrivenje 9:13
I šesti anđeo zatrubi. Začuh jedan glas od četiri roga zlatnoga žrtvenika koji je pred Bogom,


Otkrivenje 11:10
Stanovnici zemlje radovat će se zbog njih, veselit će se i slat će darove jedni drugima, jer su ova dva proroka mučila one što prebivaju na zemlji.


Otkrivenje 11:11
A poslije tri i pol dana dah života uđe u njih od Boga; oni se uspraviše i veliki strah obuze one koji su ih vidjeli.\


Otkrivenje 11:13
U onaj čas nastade velik potres, i deseti dio grada pade, a potres zemlje pobi sedam tisuća ljudi. Ostali se uplašiše i dadoše slavu nebeskome Bogu.


Otkrivenje 11:16
Dvadeset i četiri starješine koji su sjedili pred Bogom na svojim prijestoljima padoše na svoja lica i pokloniše se Bogu


Otkrivenje 12:5
I rodi muško, sina koji će vladati nad svim narodima željeznim žezlom. Njezino dijeto bi uzeto k Bogu i njegovu prijestolju.


Otkrivenje 12:6
A Žena pobježe u pustinju, gdje je imala pripravljeno mjesto od Boga, da se ondje hrani tisuću i dvjesta i šezdeset dana.


Otkrivenje 12:10
I začuh jak glas s neba koji je govorio: “Sad dođe spasenje i sila i kraljevstvo Boga našega, i vlast njegova Krista, jer je zbačen tužitelj naše braće koji ih je tužio pred našim Bogom dan i noć.


Otkrivenje 13:1
I vidjeh Zvijer gdje izlazi iz mora. Imala je deset rogova i sedam glava, i na njezinim rogovima deset kruna, a na glavama bogohulna imena.


Otkrivenje 13:6
I otvori svoja usta da huli na Boga, na njegovo ime i njegov šator, i na one koji prebivaju u nebu.


Otkrivenje 13:16
Učini da se svima? malim i velikim, bogatim i siromašnim, slobodnim i neslobodnim? utisne žig na njihovoj desnoj ruci ili na njihovim čelima;\


Otkrivenje 14:4
Ovo su oni koji se ne okaljaše sa ženama, jer su djevice. Oni prate Jaganjca kamo god on pođe. Oni su otkupljeni od ljudi kao prvijenci Bogu i Jaganjcu.


Otkrivenje 14:7
Govoraše jakim glasom: “Bojte se Boga i dajte mu slavu, jer dođe čas njegova suda, i poklonite se onome koji je stvorio nebo, zemlju, more i vodene izvore.”


Otkrivenje 15:7
Jedno od četiriju bića dade sedmorici anđela sedam zlatnih čaša punih gnjeva Boga koji živi u vijeke vjekova.


Otkrivenje 16:9
I opališe se ljudi od velike žege, i pohuliše ime Boga koji ima vlast nad tim zlima, ali se ne obratiše da mu daju slavu.


Otkrivenje 16:11
Hulili su na nebeskoga Boga zbog svojih bolova i čireva, ali se ne odvratiše od svojih djela.


Otkrivenje 16:14
To su naime đavolski duhovi koji čine znakove, i izlaze da skupe kraljeve svega svijeta na boj za veliki dan Svemogućega Boga.


Otkrivenje 16:19
Grad velik razdijeli se na tri dijela i poganski gradovi padoše. Tada se Bog sjeti velikog Babilona i dade mu čašu s vinom svojega ljutoga gnjeva.


Otkrivenje 16:21
Velika tuča kao talenti pade s neba na ljude; i ljudi su hulili na Boga zbog zla od tuče, jer je bilo izvanredno veliko. \


Otkrivenje 17:3
I odvede me u pustinju u duhu i vidjeh Ženu gdje sjedi na crvenoj Zvijeri, punoj bogohulnih imena, a imala je sedam glava i deset rogova.


Otkrivenje 17:17
Jer je Bog dao u njihova srca da izvrše njegovu odluku: izručuju svoju kraljevsku vlast zvijeri dok se ispune Božje riječi.


Otkrivenje 18:3
jer žestokim vinom svoje bludnosti napoji sve narode; i kraljevi zemlje s njom su bludno griješili, i trgovci zemlje obogatili su se od njezine silne raskoši.” \


Otkrivenje 18:5
Jer njezini grijesi dopriješe sve do neba, i Bog se sjeti njezinih nepravda.


Otkrivenje 18:8
Zato će u jedan dan doći njezina zla: smrt, i tuga, i glad, i bit će spaljena ognjem, jer je jak Gospodin Bog koji joj sudi.”


Otkrivenje 18:15
Trgovci tih stvari, koji se od njih obogatiše, stajat će izdaleka od straha pred njezinom mukom, plačući i tugujući:


Otkrivenje 18:17
jer u jedan čas propade toliko bogatstvo.” Svi kormilari, i svi koji putuju bilo kamo, i mornari, i koji god rade na moru, stadoše izdaleka.


Otkrivenje 18:19
I posuše prahom svoje glave, i vikahu plačući i tugujući: “Jao, jao onaj veliki grad od kojega se obogatiše svi koji su imali brodove na moru opustošen je u jedan čas!


Otkrivenje 18:20
Veselite se nad njim, nebo i sveti, i apostoli, i proroci, jer Bog nad njim provede sud u prilog vama.”


Otkrivenje 19:1
Poslije toga začuh kao jaki glas velikog mnoštva u nebu gdje govori: “Aleluja! Spasenje i slava, i moć našemu Bogu!


Otkrivenje 19:4
Padoše tada dvadeset i četiri starješine i četiri bića, i pokloniše se Bogu koji sjedi na prijestolju i rekoše: “Amen! Aleluja!”


Otkrivenje 19:5
Od prijestolja izađe glas govoreći: “Hvalite našega Boga sve njegove sluge, i koji ga se bojite, mali i veliki!”


Otkrivenje 19:6
I začuh kao glas mnogoga naroda, i kao glas mnogih voda, i kao glas jakih gromova, koji govore: “Aleluja, jer zakraljeva Gospodin, naš Svemogući Bog!


Otkrivenje 19:10
I padoh pred njegove noge, da mu se poklonim. On mi uzvrati: “Nemoj! Ja sam sluga kao i ti i tvoja braća koja imaju Isusovo svjedočanstvo. Bogu se klanjaj!” Jer je Isusovo svjedočanstvo duh proroštva.


Otkrivenje 19:15
Iz njegovih usta izlazi oštri mač, da njim pobije poganske narode. On će njima vladati željeznim žezlom. On gazi tijesak žestokoga vina gnjeva Svemogućega Boga.


Otkrivenje 20:4
I vidjeh prijestolja. Onima koji su na njima sjedili bi dano da sude. Vidjeh duše pogubljenih zbog svjedočanstva o Isusu i zbog Božje riječi. Oni se ne pokloniše Zvijeri ni njezinoj slici, i ne primiše žiga na čelu i na ruci. Oživješe i kraljevaše s Kristom tisuću godina.


Otkrivenje 21:2
I vidjeh sveti grad, novi Jeruzalem, gdje silazi od Boga s neba, opremljen kao zaručnica, ukrašena svojemu zaručniku.


Otkrivenje 21:3
I začuh jaki glas s prijestolja gdje govori: “Evo Božjega šatora među ljudima, i prebivat će s njima, i oni će biti njegov narod, a sam će Bog biti s njima njihov Bog.


Otkrivenje 21:4
I obrisat će Bog svaku suzu s njihovih očiju, i više ne će biti smrti, ni tuge, ni vike, ni boli ne će više biti, jer prvo prođe.”


Otkrivenje 21:7
Onaj koji pobijedi baštinit će ovo, i bit ću mu Bog, a on će meni biti sin.


Otkrivenje 21:10
Odvede me u duhu na veliku i visoku goru i pokaza mi sveti grad Jeruzalem, gdje silazi s neba od Boga.


Otkrivenje 21:22
Hrama ne vidjeh u njemu, jer je njegov hram Gospodin Bog Svemogući, i Jaganjac.


Otkrivenje 21:26
Donosit će mu bogatstvo i blago poganskih naroda.


Otkrivenje 22:3
Više ne će biti nikakva prokletstva. Božje i Jaganjčevo prijestolje bit će u gradu, i sluge Božje klanjat će se Bogu.


Otkrivenje 22:5
I noći više ne će biti, i ne će trebati svjetla svjetiljke, ni sunčanoga svjetla, jer će ih obasjavati Gospodin Bog, i kraljevat će u vijeke vjekova.


Otkrivenje 22:6
I reče mi: “Ove su riječi vjerne i istinite. Gospodin Bog proročkih duhova poslao je svog anđela da pokaže svojim slugama što će se brzo zbiti.


Otkrivenje 22:9
On mi reče: “Nemoj, jer sam i ja sluga kao i ti i tvoja braća proroci i oni koji drže riječi ove knjige. Bogu se klanjaj!”


Otkrivenje 22:18
Svjedočim svakome koji čuje riječi proroštva ove knjige: ako tko što dometne ovome, Bog će njemu poslati zla opisana u ovoj knjizi.


Otkrivenje 22:19
I ako tko oduzme od riječi knjige ovoga proroštva, Bog će oduzeti njegov udio na stablu života i u svetome gradu, o čemu je pisano u ovoj knjizi.


Croatian Bible (GKS) 2010
No Data