A A A A A


Traži

Mateju 14:26
Kad ugledaju kako hoda po vodi prema njima, vrisnu od straha misleći da je sablast.


Mateju 21:26
A od mnoštva nas je strah reći da je bilo od ljudi jer Ivana svi drže za proroka.”


Mateju 24:29
U vrijeme kad prođu sve te strahote ‘Sunce će potamnjeti i mjesec neće sjati, zvijezde će s neba padati i nebeske će se sile potresti.’


Mateju 28:4
Stražari se pred njim počnu tresti od straha i onesvijeste se.


Marku 6:49
ali kad ga ugledaju kako hoda po vodi prema njima, vrisnu od straha misleći da je sablast.


Marku 9:15
Mnoštvo je sa strahopoštovanjem promatralo Isusa dok im je prilazio, a onda mu potrčalo u susret da ga pozdravi.


Marku 13:24
U vrijeme kad prođu sve te strahote, Sunce će potamnjeti i mjesec neće sjati,


Marku 16:8
Žene pobjegnu s groba dršćući i zaprepaštene. Od straha nikome nisu ništa kazale. Poslije su o tim uputama ukratko izvijestile Petra i ostale učenike. Isus ih je poslije osobno poslao da od istoka do zapada naviještaju svetu i pouzdanu poruku o spasenju koje daje vječni život. Amen.


Luki 1:65
Strah Božji obuzme sve žitelje toga kraja. Po cijelome judejskom gorju prepričavali su se ti događaji.


Luki 1:74
Izbavio nas je od neprijatelja da mu možemo služiti bez straha


Luki 7:16
Sve obuzme silan strah te su slavili Boga govoreći: “Velik je prorok ustao među nama. Bog pohodi svoj narod!”


Luki 8:37
Svo mnoštvo iz gergezenskoga kraja obuzme silan strah pa zamole Isusa da ode od njih. Isus uđe u lađicu i vrati se.


Luki 21:11
Bit će velikih potresa, bit će gladi i pošasti na raznim mjestima. Bit će strahota i velikih znakova s neba.


Luki 21:26
Ljudi će umirati od straha i iščekivanja sudbe ovoga svijeta jer će se i sile nebeske potresti.


Luki 21:36
Bdijte dakle i stalno se molite da umaknete svim strahotama koje će se događati i da stanete pred Sina Čovječjega.”


Ivanu 9:22
Tako su rekli zbog straha od židovskih poglavara koji su objavili da će svatko tko prizna Isusa za Mesiju biti izopćen.


Ivanu 12:42
Ipak su i mnogi židovski vođe vjerovali da je Isus Mesija, ali to nisu htjeli priznati zbog straha da će ih farizeji izopćiti iz sinagoge.


Ivanu 19:38
Nakon toga Josip iz Arimateje, koji je bio Isusov učenik, ali je to tajio zbog straha od židovskih vođa, zamoli Pilata da mu dopusti uzeti Isusovo tijelo. Pilat mu dopusti pa Josip dođe i skine Isusovo tijelo.


Ivanu 20:19
Te su se večeri prvoga dana u tjednu učenici sastali iza zaključanih vrata zbog straha od židovskih vođa kad odjednom među njih stane Isus. Pozdravi ih: “Mir vama!”


Djela Apostolska 2:43
Sve je zahvatilo strahopoštovanje jer su apostoli činili mnoga čudesa i znakove.


Djela Apostolska 5:5
Čim je Ananija to čuo, sruši se i izdahne. Silan strah spopadne sve koji su za to čuli.


Djela Apostolska 5:11
Cijelu Crkvu i sve koji su za to čuli spopadne silan strah.


Djela Apostolska 9:31
Crkva je u cijeloj Judeji, Galileji i Samariji živjela u miru. Izgrađivala se i napredovala. Vjernici su hodili u strahu Gospodnjemu i u utješeni Svetim Duhom.


Djela Apostolska 16:29
Dršćući od straha, tamničar zatraži da mu donesu svjetiljku te dotrči i baci se pred noge Pavlu i Sili.


Djela Apostolska 19:17
Za to su doznali svi žitelji Efeza, i Židovi i Grci. Obuzme ih strah te počnu veličati ime Gospodina Isusa.


Rimljanima 3:18
“Nema Božjeg straha pred njihovim očima.”


2 Korinæanima 5:11
Zato puni straha Gospodnjega nastojimo pridobiti ljude za Boga. Bog zna da smo iskreni, a nadam se da i vi to znate.


2 Korinæanima 7:1
Budući da imamo ta obećanja, dragi moji, očistimo se od svega što prlja naše tijelo i naš duh. Trudimo se biti što je više moguće svetima, u strahu Božjemu.


2 Korinæanima 7:11
Pogledajte samo kakvu je gorljivost proizvela u vama ta žalost po Božjoj volji! Takvo opravdavanje! Takvo negodovanje, takav strah! Toliku čežnju! Toliki žar! Toliku želju da se krivac kazni! Postupili ste najispravnije što ste mogli.


Efežanima 6:5
Robovi, pokoravajte se svojim gospodarima sa strahopoštovanjem i služite im iskreno, kao Kristu.


Filipljanima 2:12
Najdraži moji, uvijek ste bili poslušni dok sam bio s vama. Ali sada dok me nema, morate se još više, sa strahom i drhtanjem, truditi oko svojega spasenja.


Kološanima 3:22
Robovi, budite poslušni svojim zemaljskim gospodarima u svemu. Ne trudite se da im ugodite samo dok vas vide, već uvijek tako činite, iskrena srca, u strahu Gospodnjem.


1 Timoteju 5:20
One koji griješe ukori pred cijelom Crkvom da i drugi imaju straha Božjega.


Hebrejima 2:15
Samo je tako mogao osloboditi one koji su živjeli robujući strahu od smrti.


Hebrejima 4:1
Iako Božje obećanje da ćemo ući u mjesto njegova odmora još vrijedi, strahujte da se kome ne dogodi da onamo ne uspije ući.


Hebrejima 5:7
Dok je Isus živio na zemlji, sa silnim je vapajima i suzama upućivao molitve Bogu, koji ga je mogao izbaviti od smrti. Bog ga je uslišio zbog njegova strahopoštovanja.


Hebrejima 12:21
I sam se Mojsije tako prestrašio tog prizora da je rekao: “Strah me je i dršćem.”


Hebrejima 12:28
Budući da smo primili kraljevstvo koje se ne može uzdrmati, budimo zahvalni i ugađajmo Bogu služeći mu sa strahopoštovanjem i s predanjem.


1 Petrova 1:17
Ocem nazivate Boga koji nepristrano sudi svakomu prema djelima. Proživite zato u strahu Gospodnjem taj život što ga živite na ovoj zemlji, u tuđini.


1 Ivanu 4:18
U ljubavi nema straha jer savršena ljubav izgoni svaki strah. Bojimo li se, to je zbog straha od kazne, što pokazuje da njegova ljubav u nama nije savršena.


Otkrivenje 9:12
Jedna strahota prolazi, ali za njom, evo, dolaze druge dvije!


Otkrivenje 11:11
Ali nakon tri i pol dana, Božji životni Duh uđe u njih i oni ustanu! Silan strah obuzme one koji su to promatrali.


Otkrivenje 11:14
Druga strahota prođe, ali za njom, evo, dolazi još jedna!


Croatian Bible (CNT) 2000
Croatian New Testament (Knjiga O Kristu) Copyright © 1982, 1992, 2000 by Biblica, Inc.®