A A A A A


Traži

Mateju 6:21
Jer gdje ti je blago, ondje će ti biti i srce.


Mateju 12:34
Zmijski rode! Kako biste i mogli govoriti dobro kad ste zli? Jer usta govore ono čega je srce prepuno.


Mateju 13:23
Dobro tlo je srce čovjeka koji čuje Riječ i razumije ju te ona donese rod—stostruko, šezdeseterostruko ili trideseterostruko veći od posijanoga.”


Mateju 15:8
‘Ovaj me narod štuje samo usnama, ali srce im je daleko od mene.


Mateju 22:37
“‘Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom pameti svojom!’


Marku 4:20
Dobro tlo je srce čovjeka koji čuje Riječ, razumije ju i donosi rod—trideseterostruko, šezdeseterostruko ili čak stostruko veći od posijanoga.”


Marku 7:6
Isus im odgovori: “Licemjeri! Lijepo je o vama prorokovao Izaija kad je rekao: Ovaj me narod štuje samo usnama, ali srce im je daleko od mene.


Marku 7:19
jer ne ide u srce, već odlazi u trbuh, a zatim se izbacuje u zahod!” Tim je riječima sve vrste hrane proglasio čistima.


Marku 12:30
Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom pameti svojom i svom snagom svojom!’


Marku 12:33
Voljeti ga svim srcem, svim razumom i svom snagom, a bližnjega voljeti kao samoga sebe vrijedi više nego sve paljenice i ostale žrtve.”


Luki 1:17
Ići će pred Gospodinom pun duha i sile kao drevni prorok Ilija. Obratit će srce otaca k sinovima, a nepokorne umove promijeniti tako da prihvate razumnost pravednika. Pripremit će narod za dolazak Gospodnji.”


Luki 6:45
Dobar čovjek iz svojega srca iznosi dobra djela, a zao iz svojega zlog srca zla djela. Jer usta govore ono čega je srce prepuno.”


Luki 10:27
“‘Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom pameti svojom, a svojega bližnjega kao samoga sebe’” , odgovori čovjek.


Luki 12:34
Jer gdje vam je blago, ondje će vam biti i srce.”


Luki 24:32
“Nije li nam srce usplamtjelo kad nam je putem pričao i tumačio Pisma?” upitaju oni jedan drugoga.


Ivanu 12:40
“Bog im je zaslijepio oči i otvrdnuo srca tako da očima ne vide, srcem ne razumiju, niti se meni obraćaju da ih ozdravim.”


Ivanu 14:1
“Neka se ne uznemiruje vaše srce! Pouzdajte se u Boga i u mene!


Djela Apostolska 1:24
Svi se pomole: “Gospodine, ti poznaješ svako srce. Pokaži nam kojega si od ove dvojice izabrao


Djela Apostolska 2:26
Stoga mi se srce raduje, a jezik kliče od veselja. Tijelo mi spokojno počiva.


Djela Apostolska 5:3
Petar mu reče: “Ananija! Zašto ti je Sotona ispunio srce? Lagao si Svetome Duhu i zadržao dio novca za sebe.


Djela Apostolska 7:23
Kad mu je bilo četrdeset godina, srce ga ponuka da posjeti svoje rođake, izraelski narod.


Djela Apostolska 8:21
Ti na ovo nemaš pravo jer ti srce nije pravo pred Bogom!


Djela Apostolska 16:14
Jedna od njih bila je pobožna žena imenom Lidija, prodavačica grimizna platna iz grada Tijatire. Dok je slušala Pavla, Gospodin joj otvori srce te ona prihvati njegove riječi.


Djela Apostolska 21:13
Ali on reče: “Što plačete? Slamate mi srce! Spreman sam ne samo da me svežu nego i umrijeti za Gospodina Isusa.”


Rimljanima 1:9
Bog mi je svjedok koliko se često molim za vas. Neprekidno se molim za vas onomu kojemu služim svim srcem navješćujući drugima Radosnu vijest o njegovu Sinu.


Rimljanima 1:21
Jer iako su znali da Bog postoji, nisu mu kao Bogu iskazali ni slavu ni zahvalnost, nego su im misli postale ispraznima, a nerazumno im je srce potamnjelo.


Rimljanima 2:5
Ali ti svojom tvrdokornošću i srcem koje ne želi pokajanje sam na sebe navlačiš gnjev. A doći će Dan Božjega gnjeva kad će se Božja pravda očitovati u pravednome Božjem sudu


Rimljanima 6:17
Hvala Bogu! Nekoć ste bili robovi grijehu, ali sada ste svim srcem prihvatili novo učenje koje vam je Bog dao.


Rimljanima 8:27
A Onaj, koji poznaje svačije srce, poznaje naum Duha, jer on se moli za nas u skladu s Božjom voljom.


Rimljanima 9:2
Srce mi je ispunjeno silnom tugom i beskrajnom boli


Rimljanima 9:18
Bog se dakle nekima smiluje samo zato što tako želi, a čini i da nekima srce otvrdne.


2 Korinæanima 5:12
Ne hvalimo to opet sami sebe, nego vam dajemo razlog da se ponosite nama, kako biste imali što odgovoriti onima koji se ponose izvanjskim stvarima umjesto iskrenim srcem.


2 Korinæanima 6:10
Srce nam se kida od bola, ali uvijek smo radosni u Gospodinu. Siromašni smo, ali mnoge obogaćujemo. Čini se da nemamo ništa, a ipak imamo sve.


2 Korinæanima 6:11
Dragi moji Korinćani! Sve smo vam iskreno rekli. Naše vam je srce širom otvoreno.


2 Korinæanima 7:15
Njegovo je srce prema vama još otvorenije kad se prisjeti kako ste ga primili s velikim poštovanjem, duboko zabrinuti.


2 Korinæanima 8:16
Zahvalan sam Bogu da je Titu u srce ulio jednaku gorljivost za vas kao i meni.


Kološanima 3:12
Vi ste sveti i ljubljeni Božji izabranici. Obucite se stoga u milosrdno srce, dobrostivost, poniznost i strpljivost.


1 Solunjanima 2:17
Draga braćo, pošto smo zakratko bili odvojeni od vas (ali ne i srcem), vruće smo čeznuli za vama te smo pokušali doći da vas vidimo.


1 Timoteju 1:18
Timoteju, sine, stavljam ti na srce zapovijed da se držiš prijašnjih proročanstava koja se odnose na tebe i da se, ravnajući se prema njima, dobro boriš.


Filemonu 1:12
Šaljem ti ga natrag, a s njime odlazi i moje srce.


Filemonu 1:20
Dragi brate, učini mi tu uslugu, Gospodinu za ljubav. Okrijepi moje srce u Kristu!


Hebrejima 3:10
četrdeset godina. Zato sam se naljutio na taj naraštaj i rekao sam: ‘Uvijek srcem odlutaju od mene. Ne poznaju moje putove.’


Hebrejima 3:12
Pazite, braćo, da ne bi u koga srce bilo opako i nevjerničko, da se ne odmetne od živoga Boga.


Hebrejima 10:22
pristupimo Bogu iskrena srca i čvrste vjere pošto smo svoje srce očistili škropeći ga Kristovom krvlju, a tijelo oprali čistom vodom.


1 Ivanu 3:19
Po tome ćemo znati da smo od istine i umirit ćemo pred Gospodinom svoje srce


Croatian Bible (CNT) 2000
Croatian New Testament (Knjiga O Kristu) Copyright © 1982, 1992, 2000 by Biblica, Inc.®