A A A A A


Traži

Luki 1:77
Poučit ćeš njegov narod kako da spozna spasenje kroz oproštenje svojih grijeha,


Luki 2:30
Jer oči su mi vidjele tvoje spasenje


Luki 3:6
Tada će svi ljudi vidjeti Božje spasenje!”


Luki 19:9
“Danas je u ovu kuću došlo spasenje jer je i ovaj čovjek Abrahamov sin!


Ivanu 4:22
Vi Samarijanci ne znate onoga kojemu se klanjate, a mi Židovi ga znamo jer spasenje dolazi od Židova.


Djela Apostolska 13:47
Jer to nam je zapovjedio Gospodin rekavši: ‘Postavio sam te za svjetlost poganima, da doneseš spasenje u sve krajeve zemlje.’”


Djela Apostolska 28:28
Hoću dakle da znate: Bog je svoje spasenje poslao poganima i oni će ga prihvatiti.”


Rimljanima 3:25
Jer Bog je poslao Isusa da svojom krvlju bude Pomirilište po vjeri—da preuzme kaznu za naše grijehe i da ugasi Božji gnjev na nas. Pred Bogom smo opravdani ako vjerujemo da je Isus prolio svoju krv i da je za naše spasenje žrtvovao svoj život. Bog je ranije počinjene grijehe u svojoj strpljivosti ostavio nekažnjenima kako bi pokazao svoju pravednost.


Rimljanima 11:11
Jesu li dakle tako posrnuli da će neizbježno otići u propast? Nipošto! Božja je nakana bila da spasenje učini dostupno poganima kako bi Židove učinio ljubomornima i naveo ih da ga požele za sebe.


Rimljanima 11:12
Pa ako su Židovi, posrnuvši i odbivši spasenje, donijeli drugim narodima toliko bogatstvo, pomislite samo koliki će tek blagoslov svijet podijeliti s njima kada jednog dana prihvate spasenje!


Rimljanima 11:15
Jer ako je Bog, kad su Židovi odbili spasenje, ponudio to spasenje cijelome svijetu, kako li će tek divno biti kad ga oni prihvate! Mrtvi će oživjeti!


1 Korinæanima 1:24
Ali onima koje je Bog pozvao na spasenje, i Židovima i poganima, Krist je Božja sila i Božja mudrost.


1 Korinæanima 10:33
Tako se i ja trudim svima u svemu ugoditi ne čineći ono što je najbolje za mene, već što je najbolje za njihovo spasenje.


Galaæanima 5:11
Neki govore da čak i ja propovijedam kako su obrezanje i Zakon nužni za spasenje. Da to doista propovijedam, Židovi me više ne bi progonili jer ih takva poruka, koja nije o križu, ne bi sablažnjavala.


Efežanima 2:9
Spasenje nije nagrada za dobra djela koja smo učinili, da se nitko ne može time hvaliti.


1 Solunjanima 5:9
Jer Bog nam nije namijenio svoj gnjev, nego spasenje po našemu Gospodinu Isusu Kristu,


2 Solunjanima 2:13
Draga braćo i sestre, ne možemo a da uvijek ne zahvaljujemo Bogu za vas. Gospodin vas ljubi. Zahvalni smo Bogu što vas je od početka odabrao za spasenje koje dolazi kroz posvećenje Duha i kroz vjeru u istinu.


2 Solunjanima 2:14
Na spasenje vas je pozvao kad smo vam propovijedali Radosnu vijest, da sada budete dionicima slave našega Gospodina Isusa Krista.


1 Timoteju 4:16
Dobro pazi na sebe i pazi što poučavaš. Ostani vjeran onome što je ispravno; tako ćeš osigurati spasenje i sebi i onima koji te slušaju.


2 Timoteju 2:10
Voljan sam sve podnijeti zaradi onih koje je Bog izabrao da postignu spasenje i vječnu slavu u Kristu Isusu.


2 Timoteju 3:15
Odmalena poznaješ Sveto pismo, koje ti je dalo mudrost da primiš spasenje po vjeri u Krista Isusa.


Titu 2:11
Objavljena je Božja milost koja donosi spasenje svim ljudima.


Hebrejima 1:14
Jer anđeli su samo poslužnički duhovi koje Bog šalje služiti onima koji će baštiniti spasenje.


Hebrejima 2:3
Zašto onda mislimo da možemo proći bez kazne ako zanemarimo veliko spasenje što nam ga je navijestio sam Gospodin, što su nam ga potvrdili ljudi koji su ga čuli govoriti


Hebrejima 9:28
tako je i Krist samo jedanput umro, prinoseći sebe na žrtvu, da ponese grijehe mnogih ljudi. Doći će opet, ali ne da bi opet ponio grijehe. Drugi put će donijeti spasenje svima koji ga iščekuju.


1 Petrova 1:5
Bog će vas, zato što u njega vjerujete, svojom snagom sačuvati za spasenje koje će vam biti objavljeno u posljednje vrijeme.


1 Petrova 1:9
jer postižete cilj svoje vjere: spasenje duše.


1 Petrova 1:10
To su spasenje proučavali i pronicali proroci pretkazujući milost koja vam je namijenjena.


Otkrivenje 7:10
Glasno viču: “Spasenje je djelo našega Boga, koji sjedi na prijestolju, i Jaganjca!”


Otkrivenje 19:1
Začujem zatim silno mnoštvo u nebu kako viče: “Aleluja! Spasenje je djelo našega Boga. Slava i moć njemu pripadaju!


Croatian Bible (CNT) 2000
Croatian New Testament (Knjiga O Kristu) Copyright © 1982, 1992, 2000 by Biblica, Inc.®