A A A A A


Traži

Mateju 6:5
“I kada se molite, ne budite poput licemjera koji se vole moliti u sinagogama i po uličnim raskrižjima da ih ljudi vide. Zaista vam kažem, drugu nagradu osim te neće dobiti.


Mateju 26:36
Isus dođe s učenicima u maslinik nazvan Getsemani te reče učenicima: “Sjednite ovdje dok se ja odem pomoliti!”


Mateju 26:44
Opet ih ostavi i ode se treći put pomoliti istim riječima.


Marku 11:25
Ali kad god ustanete moliti, najprije oprostite svima onima kojima što zamjerate da bi i vama nebeski Otac oprostio vaše grijehe.”


Luki 5:16
A on je odlazio moliti se na samotna mjesta.


Luki 6:12
Nedugo zatim Isus ode u goru moliti se. Cijelu se noć molio Bogu.


Luki 11:1
Kad je Isus završio s molitvom, priđe mu jedan od učenika i reče: “Gospodine, nauči nas moliti kao što je i Ivan naučio svoje učenike.”


Luki 15:28
Stariji se brat nato rasrdi i nije htio ući. Otac ga iziđe moliti da uđe.


Luki 18:1
Isus ispriča učenicima prispodobu da ih pouči kako se uvijek treba moliti i nikada odustajati:


Luki 18:10
“Dva su se čovjeka došla u Hram pomoliti. Jedan je bio farizej, a drugi grešni ubirač poreza.


Luki 23:30
Tada će ljudi moliti gore da na njih padnu i brežuljke da ih pokriju.


Ivanu 14:16
a ja ću moliti Oca i on će vam poslati drugog Utješitelja koji vas nikad neće ostaviti:


Ivanu 16:26
Tada ćete njemu iznijeti svoje molbe u moje ime. Ne kažem da ću ja moliti za vas


Djela Apostolska 27:29
Prestraše se da ne nalete na grebene pa bace s krme četiri sidra i počnu se moliti da se brzo razdani.


Rimljanima 8:26
Isto tako, Sveti Duh nam pomaže u našoj slabosti. Jer mi ne znamo ni kako ni što bismo trebali moliti, ali Sveti Duh moli se za nas uzdasima koji se ne mogu riječima izraziti.


2 Korinæanima 9:14
S velikom će ljubavi moliti za vas zbog divne Božje milosti koju je Bog na vas izlio.


Efežanima 3:20
Neka je slava Bogu! Svojom silom koja djeluje u nama on može učiniti puno više nego što ga mi uopće možemo moliti ili zamisliti.


1 Petrova 4:7
Uskoro će svršetak svega. Budite zato bistra uma i trijezni, da se možete moliti.


Croatian Bible (CNT) 2000
Croatian New Testament (Knjiga O Kristu) Copyright © 1982, 1992, 2000 by Biblica, Inc.®