A A A A A


Traži

Luki 1:28
Gabrijel joj se ukazao i rekao: “Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!”


Luki 1:30
“Ne boj se, Marijo!” reče joj anđeo. “Bog ti je odlučio dati milost.


Luki 1:48
jer spomenuo se milostivo svoje neznatne sluškinje! Svi će me naraštaji odsad nazivati blaženom


Luki 1:50
Njegova je milost od naraštaja do naraštaja nad onima koji ga štuju.


Luki 1:54
Priskočio je u pomoć svojemu sluzi Izraelu sjećajući se milosti


Luki 1:55
koju je obećao našim precima: da će Abrahamu i njegovu potomku uvijek biti milostiv.”


Luki 1:58
Kad se među njezinim susjedima i rodbinom pročulo da joj je Bog iskazao veliku milost, veselili su se skupa s njom.


Luki 2:40
Dijete je raslo i jačalo. Punilo se mudrošću i Božja je milost bila s njim.


Luki 2:52
A Isus je napredovao u mudrosti, rastu i milosti kod Boga i ljudi.


Luki 4:19
da navijestim godinu milosti Gospodnje.”


Luki 11:41
Dajte zato to iznutra, što grabežljivo čuvate, kao milostinju onima kojima je potrebna pa ćete cijeli biti čisti.


Luki 12:33
Prodajte svoju imovinu i dajte je kao milostinju! Tako ćete sebi spremiti blago na nebesima, kamo lopovi ne dolaze i gdje ga moljci neće izgristi.


Luki 21:1
Isus je u Hramu promatrao bogataše kako ubacuju milostinju u kutiju.


Ivanu 1:14
Tako je On, koji bijaše Riječ, postao čovjekom i živio je ovdje na zemlji, među nama. Bio je pun milosti i istine. A mi smo vidjeli njegovu slavu, slavu Očeva Sina jedinca.


Ivanu 1:16
Svi smo primali od njegove punine, milost za milošću.


Ivanu 1:17
Mojsije je donio Zakon, dok su po Kristu došle istina i milost.


Djela Apostolska 3:2
naiđu neki ljudi noseći čovjeka hroma od rođenja, kojega su svaki dan donosili pred hramska vrata zvana Divna da prosi milostinju od ljudi koji ulaze u Hram.


Djela Apostolska 3:3
Kad ugleda Petra i Ivana kako ulaze u Hram, zamoli ih za milostinju.


Djela Apostolska 3:5
Hromi ih je čovjek molećivo gledao očekujući milostinju.


Djela Apostolska 3:10
Shvatili su da je to isti čovjek koji je na Divnim vratima prosio milostinju i zaprepastili su se, gotovo izbezumili zbog toga što se s njim dogodilo.


Djela Apostolska 4:33
A apostoli su s velikom silom svjedočili o uskrsnuću Gospodina Isusa. Velika je milost bila nad njima.


Djela Apostolska 6:8
Stjepan je bio pun Božje milosti i sile. Činio je među narodom silna čudesa i znamenje.


Djela Apostolska 7:46
Davidu je Bog bio milostiv, te ga je zamolio za dopuštenje da izgradi Hram Jakovljevu Bogu.


Djela Apostolska 11:23
Kad je vidio kakvu im je milost Bog ukazao, razveseli se te je ohrabrivao vjernike da ostanu vjerni Gospodinu.


Djela Apostolska 14:3
Apostoli su ipak ondje dugo ostali i hrabro propovijedali o Božjoj milosti. A Bog je potvrđivao njihove riječi dajući da im da čine čudesa i znamenja.


Djela Apostolska 14:26
Odande na koncu odjedre u sirijsku Antiohiju odakle su i započeli putovanje, povjereni Božjoj milosti za djelo koje su dovršili.


Djela Apostolska 15:40
a Pavao sebi za suputnika izabrao Silu te su ih braća ispratila povjerivši ih milosti Gospodnjoj.


Djela Apostolska 18:27
Kad je nakanio otići u Ahaju, braća ga ohrabre i napišu vjernicima u Efezu da ga lijepo prime. U Ahaji je po Božjoj milosti mnogo koristio vjernicima.


Djela Apostolska 20:24
Ali nije mi stalo hoću li živjeti ili ne, već hoću li dovršiti svoju trku, djelo koje sam primio od Gospodina Isusa: svjedočiti o Radosnoj vijesti i Božjoj milosti.


Djela Apostolska 20:32
A sada vas povjeravam Bogu i Riječi njegove milosti, koja vas može izgraditi i dati vam baštinu kao i svima posvećenima.


Rimljanima 1:5
Kroz Krista nam je Bog iskazao milost i dao apostolstvo da naviještamo svim narodima što je Bog učinio za njih, tako da uzvjeruju i poslušaju ga te donesu slavu njegovu imenu.


Rimljanima 1:7
Svima vama u Rimu, koje on istinski ljubi: pozvani ste po Isusu Kristu da budete njegovi, njegov sveti narod. Neka vam je milost i mir od našega Boga Oca i Gospodina Isusa Krista.


Rimljanima 3:24
A Bog nam ipak milostivo daruje opravdanje kroz Isusa Krista, koji nas je otkupio uzimajući na sebe naše grijehe.


Rimljanima 5:2
Zbog vjere u njega možemo pristupiti najvećoj milosti i radujemo se nadi Božje slave.


Rimljanima 5:15
Kako su različiti naši grijesi od Božjega milostivog dara! Jer taj jedan čovjek, Adam, svojim je grijehom mnogima donio smrt. Ali zato se na mnoge obilno izlila Božja milost oproštenja grijeha, darovana po jednome čovjeku—Isusu Kristu.


Rimljanima 5:16
S darom Božje milosti nije kao s posljedicama grijeha jednoga čovjeka—jer presuda nad Adamovim grijehom postala je osudom nad svima, a dar Božjega oproštenja nam je—nakon mnogih grijeha koje smo počinili—postao opravdanjem.


Rimljanima 5:20
Božji je Zakon dan ljudima da se umnoži grijeh. Ali kako su ljudi sve više i više griješili, Božja divna milost sve se obilnije izlijevala.


Rimljanima 5:21
Baš kao što je grijeh nekada vladao nad svim ljudima i vodio ih u smrt, tako sada nad njima kraljuje Božja milost i opravdava ih pred Bogom da bi mogli imati vječni život po našemu Gospodinu Isusu Kristu.


Rimljanima 6:1
Što reći? Zar da i dalje griješimo kako bi nam Bog mogao iskazivati sve više milosti praštanja?


Rimljanima 6:15
Ako nas je Božja milost oslobodila Zakona, znači li to da i dalje možemo griješiti? Nipošto!


Rimljanima 9:23
Što ako je to učinio kako bi onima kojima iskazuje milost i koje je unaprijed pripremio za slavu, pokazao bogatstvo svoje slave—


Rimljanima 11:5
I danas je tako. Nisu svi Židovi otišli od Boga. Nekolicina ih je spašena po Božjoj milosti jer ih je odabrao.


Rimljanima 11:6
A ako su spašeni Božjom milošću, onda nisu spašeni zbog svojih dobrih djela. Inače Božja milost ne bi bila to što jest—darovana i nezaslužena.


Rimljanima 11:30
Nekoć ste vi pogani bili buntovnici protiv Boga, ali kad su Židovi odbacili njegovu milost, Bog ju je umjesto njima darovao vama.


Rimljanima 11:31
Sada su pak tako Židovi buntovnici, a vi imate Božju milost. Ali jednog će dana i oni biti dionicima Božje milosti.


Rimljanima 16:20
Bog mira će uskoro satrti Sotonu pod vašim nogama. Neka je milost našega Gospodina Isusa Krista s vama!


1 Korinæanima 1:3
Neka vam je milost i mir od našega Boga Oca i Gospodina Isusa Krista.


1 Korinæanima 1:4
Uvijek zahvaljujem Bogu na milosti kojom vas je obdario sada kad pripadate Kristu Isusu.


1 Korinæanima 3:10
Po Božjoj sam milosti položio temelj kao mudar graditelj. Drugi nadoziđuju. Ali svatko mora paziti kako nadoziđuje!


1 Korinæanima 15:10
Ali što god da sada jesam, to sam zato što mi je Bog iskazao milost—i to nije bilo uzalud. Naprotiv, trudio sam se više nego svi ostali apostoli, ali to nije moja zasluga, već Božja milost.


1 Korinæanima 16:23
Neka milost Gospodina Isusa bude s vama.


2 Korinæanima 1:2
Neka vam je milost i mir od našega Boga Oca i Gospodina Isusa Krista.


2 Korinæanima 1:12
Možemo s pouzdanjem i s čistom savješću reći da smo prema svima, a posebice prema vama, postupali sveto i iskreno u svemu što smo činili, ne oslanjajući se na tjelesnu mudrost, već na Božju milost.


2 Korinæanima 4:15
Sve se to događa zaradi vaše dobrobiti, da sve više i više ljudi primi Božju milost. Tada će više ljudi zahvaljivati Bogu, pa će se Bog tako više proslaviti.


2 Korinæanima 6:1
Kao Božji suradnici preklinjemo vas da ne primite Božju milost uzalud.


2 Korinæanima 8:1
A sada bih vam, braćo, htio reći o milosti koju je Bog iskazao crkvama u Makedoniji.


2 Korinæanima 8:4
Usrdno su nas molili za milost da mogu sudjelovati u prikupljanju pomoći za svete.


2 Korinæanima 8:9
Znate kakvu nam je milost iskazao Gospodin Isus Krist. Radi vas je od bogataša postao siromahom, da bi vas svojim siromaštvom mogao obogatiti.


2 Korinæanima 9:8
Bog po svojoj milosti može na vas izliti svakovrsno obilje tako da imate svega dovoljno i da vam još pretekne, da činite dobra djela.


2 Korinæanima 9:14
S velikom će ljubavi moliti za vas zbog divne Božje milosti koju je Bog na vas izlio.


2 Korinæanima 12:9
Svaki put mi je odgovorio: “Dosta ti je moja milost, jer se moja snaga najbolje očituje u slabosti.” Radostan sam što se mogu hvaliti svojom slabošću, da kroz mene može djelovati Kristova snaga.


2 Korinæanima 13:13
Neka milost našega Gospodina Isusa Krista, Božja ljubav i zajednica Svetoga Duha budu sa svima vama!


Galaæanima 1:3
Neka vam je milost i mir od našega Boga Oca i Gospodina Isusa Krista.


Galaæanima 1:6
Ne mogu se načuditi da se tako brzo odvraćate od Boga koji vas je pozvao u svojoj ljubavi i milosti u vječni život što ga daje kroz Krista. Vi već slijedite neki drugi put


Galaæanima 2:9
Jakov, Petar i Ivan, stupovi Crkve, prepoznali su milost koju mi je Bog ukazao i pružili nam desnicu u znak zajedništva: mi ćemo raditi među poganima, a oni među Židovima.


Galaæanima 2:21
Nisam od onih koji preziru tu Božju milost. Jer da smo se mogli spasiti izvršavanjem Zakona, Krist bi za nas uzalud umro.


Galaæanima 5:4
Jer ako se pred Bogom trudite opravdati držanjem Zakona, prekinuli ste s Kristom! Ispali ste iz Božje milosti.


Galaæanima 6:18
Draga braćo, neka milost našega Gospodina Isusa Krista bude s vašim duhom! Amen.


Efežanima 1:2
Neka vam je milost i mir od našega Boga Oca i Gospodina Isusa Krista.


Efežanima 1:6
Slavimo zato Boga za milost koju nam je iskazao, da pripadamo njegovu ljubljenom Sinu


Efežanima 1:7
u kojemu imamo otkupljenje njegovom krvlju i oproštenje grijeha po njegovoj izobilnoj milosti.


Efežanima 2:7
da bi u predstojećim vjekovima pokazao neizmjerno bogatstvo svoje milosti svojom dobrotom prema nama u Kristu Isusu.


Efežanima 3:2
Kao što zacijelo znate, Bog mi je dao osobitu službu da vam naviještam njegovu milost.


Efežanima 4:7
A svakomu od nas dana je milost, dar koji nam je Isus dodijelio.


Efežanima 6:24
Neka je Božja milost sa svima koji ljube našega Gospodina Isusa Krista vječnom ljubavlju.


Filipljanima 1:2
Neka vam je milost i mir od našega Boga Oca i Gospodina Isusa Krista.


Filipljanima 1:7
I pravo je da tako osjećam prema vama. Nosim vas u srcu jer ste sa mnom dijelili Božju milost i kad sam bio u okovima, i u obrani i u utvrđivanju Radosne vijesti.


Filipljanima 1:29
Jer dana vam je milost ne samo da vjerujete u Krista, nego i da trpite za njega


Filipljanima 2:1
Ima li dakle u Kristu kakva ohrabrenja? Ima li utjehe u njegovoj ljubavi? Ima li zajedništva u Duhu? Ima li nježnosti i samilosti?


Filipljanima 4:23
Neka milost našega Gospodina Isusa bude s vašim duhom!


Kološanima 1:2
Kološanima, svetoj i vjernoj braći i sestrama u Isusu Kristu. Neka vam naš Bog Otac udijeli milost i mir.


Kološanima 1:6
Ista ta Radosna vijest koja je došla k vama proširila se cijelim svijetom. Posvuda mijenja ljudske živote, baš kao što je promijenila i vas prvoga dana kad ste ju čuli i kad ste shvatili istinu o Božjoj milosti prema grešnicima.


Kološanima 4:18
Evo i pozdrava mojom, Pavlovom rukom. Sjećajte se mojih okova. Neka je s vama Božja milost.


1 Solunjanima 1:1
Ovo je pismo od Pavla, Sile i Timoteja. Crkvi u Solunu, koja je u Bogu Ocu i u Gospodinu Isusu Kristu. Neka vam je milost i mir.


1 Solunjanima 5:28
Neka je milost našega Gospodina Isusa Krista sa svima vama.


2 Solunjanima 1:2
Neka vam je milost i mir od Boga Oca i od Gospodina Isusa Krista.


2 Solunjanima 1:12
da bi zbog vas svi slavili ime našega Gospodina Isusa te da i vi budete proslavljeni u njemu po milosti našega Boga i Gospodina Isusa Krista.


2 Solunjanima 2:16
Neka naš Gospodin Isus Krist i naš Bog Otac, koji nas je ljubio i koji nam je po svojoj milosti dao vječnu utjehu i dobru nadu,


2 Solunjanima 3:18
Neka milost našega Gospodina Isusa Krista bude nad svima vama.


1 Timoteju 1:2
Timoteju, mojemu pravom sinu u vjeri. Neka ti Bog Otac i naš Gospodin Isus Krist podare milost, milosrđe i mir.


1 Timoteju 1:14
Kako je milostiv bio naš Gospodin! Posve me ispunio vjerom i ljubavlju u Kristu Isusu.


1 Timoteju 2:1
Prije svega, molite se za sve ljude; prizivajte Božju milost za njih i zahvaljujte Bogu.


1 Timoteju 6:21
Neki su, pristajući uz takve, zastranili od vjere. Neka je Božja milost sa svima vama.


2 Timoteju 1:2
Mojemu ljubljenom sinu Timoteju. Neka ti je milost, milosrđe i mir od našega Boga Oca i Gospodina Isusa Krista.


2 Timoteju 1:9
On nas je spasio i pozvao nas da živimo svetim životom—ne zato što smo to svojim djelima zaslužili, nego zato što je to bio njegov naum još od vječnosti: da nam daruje svoju milost u Isusu Kristu.


2 Timoteju 2:1
Timoteju, sinko, jačaj u milosti koju nam daje Isus Krist!


2 Timoteju 4:22
Neka Gospodin bude s tvojim duhom. Milost s vama!


Titu 1:4
Pišem Titu, mojemu pravom sinu po zajedničkoj vjeri. Neka ti Bog Otac i naš Spasitelj Isus Krist udijele milost i mir.


Titu 2:11
Objavljena je Božja milost koja donosi spasenje svim ljudima.


Titu 3:15
Svi koji su sa mnom pozdravljaju vas. Pozdravi vjernike koji nas vole. Neka je Božja milost sa svima vama.


Filemonu 1:3
Neka vam je milost i mir od našega Boga Oca i Gospodina Isusa Krista.


Filemonu 1:25
Neka je milost našega gospodina Isusa Krista s vašim duhom.


Hebrejima 4:16
Priđimo dakle hrabro prijestolju milostivoga Boga. Primit ćemo milostivu i milosrdnu pomoć u trenucima kad nam bude potrebna.


Hebrejima 10:28
Kad je tko prekršio Mojsijev zakon, na temelju iskaza dvojice ili trojice svjedoka bez samilosti su ga pogubili.


Hebrejima 10:29
Pomislite samo koliko će strašniju kaznu zavrijediti oni koji su pogazili Božjega Sina i koji se prema njegovoj krvi Saveza odnose kao da je nečista. Takvi su ljudi uvrijedili Svetoga Duha koji donosi Božju milost njegovu narodu!


Hebrejima 12:15
Pazite da tko od vas ne ostane bez Božje milosti, da ne proklija kakav korijen gorčine pa unese zabunu i mnoge zarazi.


Hebrejima 12:24
Pristupili ste Isusu, posredniku novoga saveza između Boga i ljudi, škropljeničkoj krvi koja milostivo prašta, a ne traži osvetu poput Abelove.


Hebrejima 13:9
Ne dajte se zavesti raznim tuđim učenjima! Izvor vaše duhovne snage je Božja milost, a ne obredna pravila o hrani, koja ne koriste onima koji ih obdržavaju.


Hebrejima 13:25
Neka Božja milost bude sa svima vama. Amen.


Jakova 2:13
Jer za onoga tko nije milostiv prema drugima, na sudu također neće biti milosti. Ali za one koji su milosrdni, Božje će milosrđe pobijediti nad sudom.


Jakova 4:6
Ali on nam, u svojoj milosti, daje sve više snage da se suprotstavimo takvim zlim željama; kao što Sveto pismo veli: “Bog se protivi oholima, ali poniznima daruje milost.”


Jakova 5:11
Blaženima smatramo one koji su ustrajali. Job je bio čovjek koji je strpljivo trpio. Iz njegova iskustva vidimo da se Božja nakana pokazala dobrom jer je Bog pun samilosti i milosrđa.


1 Petrova 1:2
Bog Otac odavno vas je odabrao, a Duh vas je posvetio. Zato ste poslušni Isusu Kristu i očišćeni ste njegovom krvlju. Želim vam izobilje Božje milosti i mira.


1 Petrova 1:10
To su spasenje proučavali i pronicali proroci pretkazujući milost koja vam je namijenjena.


1 Petrova 1:13
Zato budite razboriti i trijezni. Potpuno se pouzdajte u milost koju će vam donijeti objavljenje Isusa Krista.


1 Petrova 3:7
Muževi, budite obzirni prema svojim ženama kao prema slabijem spolu. Iskazujte im poštovanje kao subaštinicama Božje milosti i vječnoga života jer vam inače molitve neće biti uslišane.


1 Petrova 4:10
Bog vam je svima dao različite duhovne darove. Uporabite ih tako da služite jedni drugima onim darom koji ste po Božjoj milosti dobili.


1 Petrova 5:5
Mladići, pokoravajte se starješinama. Svi služite jedni drugima ponizno jer “Bog se protivi oholima, ali poniznima daruje milost.”


1 Petrova 5:10
Bog vas je, u svojoj milosti, pozvao na vječnu slavu u Kristu i on će vas, pošto malo pretrpite, usavršiti, učvrstiti, ojačati i utvrditi.


1 Petrova 5:12
Ovo sam vam pismo napisao s pomoću Sile, kojega smatram vjernim bratom, da vas ohrabrim i da vam posvjedočim da je ovo što sam napisao prava milost Božja. Nje se držite!


2 Petrova 1:2
Želim vam obilje milosti i mira u spoznaji Boga i našega Gospodina Isusa.


2 Petrova 3:18
Rastite u milosti i spoznaji našega Gospodina i Spasitelja Isusa Krista. Njemu neka je slava sada i zauvijek. Amen.


2 Ivanu 1:3
Neka budu s nama milost, milosrđe i mir koji dolaze od Boga Oca i od njegova Sina Isusa Krista u istini i ljubavi.


Judina 1:2
Želim vam obilje Božje milosti, mira i ljubavi!


Judina 1:4
Kažem to zato što su se među vas uvukli neki bezbožnici koji govore da nam milost Božjega praštanja dopušta živjeti poročnim životom. Propast takvih već je odavno zapisana jer su se okrenuli protiv našega jedinoga Gospodara i Gospodina, Isusa Krista.


Otkrivenje 1:4
Ovo pismo piše Ivan sedmerim crkvama u Maloj Aziji. Neka vam je milost i mir od onoga koji jest, koji je oduvijek bio i koji će doći; od sedam duhova pred njegovim prijestoljem


Otkrivenje 22:21
Neka je milost Gospodina Isusa Krista sa svima vama.


Croatian Bible (CNT) 2000
Croatian New Testament (Knjiga O Kristu) Copyright © 1982, 1992, 2000 by Biblica, Inc.®