A A A A A


Traži

Mateju 1:18
Evo kako se zbilo rođenje Isusa Krista: Njegova majka Marija bila je zaručena s Josipom. Ali dok je još bila djevica, začela je po Svetome Duhu.


Mateju 1:20
Razmišljajući o tome, zaspao je te mu se u snu ukaže Božji glasnik. “Josipe, sine Davidov,” reče mu on, “ne oklijevaj uzeti Mariju za ženu! Jer dijete koje nosi začeto je po Svetome Duhu.


Mateju 3:11
Ja vodom krstim one koji se pokaju od svojih grijeha; no dolazi netko veći od mene, toliko velik da mu ja nisam dostojan ni robom biti. On će vas krstiti Svetim Duhom i ognjem.


Mateju 3:16
Nakon krštenja Isus iziđe iz vode. I gle! Nebesa se otvore i on ugleda Božjega Duha kako silazi kao golub i spušta se na njega.


Mateju 4:1
Zatim Sveti Duh odvede Isusa u pustinju da ga ondje kuša đavao.


Mateju 7:22
Na sudu će mi mnogi reći: ‘Gospodine, Gospodine! Nismo li u tvoje ime prorokovali? Nismo li se služili tvojim imenom da istjerujemo zle duhove i da činimo mnoga druga čudesa?’


Mateju 8:16
Te mu večeri dovedu mnoge opsjednute. Na njegovu riječ svi su zli duhovi izlazili, a svi bolesnici ozdravljali.


Mateju 8:31
Zli duhovi zamole Isusa: “Ako nas istjeraš, pošalji nas u ono krdo svinja.”


Mateju 9:33
Isus istjera zlog duha, a njemak progovori. Mnoštvo se silno čudilo. “Takvo što u Izraelu još nikada nismo vidjeli!”


Mateju 9:34
Ali farizeji su govorili: “On izgoni zle duhove pomoću poglavice zlih duhova.”


Mateju 10:1
Isus pozvao je sebi dvanaestoricu učenika te ih ovlasti da izgone zle duhove i da iscjeljuju svakovrsne bolesti i slabosti.


Mateju 10:8
Iscjeljujte bolesnike i gubavce, uskrisujte mrtve i istjerujte zloduhe. Besplatno ste primili, besplatno i dajte.


Mateju 10:20
Nećete govoriti vi—kroz vas će govoriti Duh vašega nebeskog Oca.


Mateju 11:18
Jer, došao je Ivan koji je postio i nije pio vino, a oni kažu: ‘Ima zloduha.’


Mateju 12:18
“Ovo je moj ljubljeni Sluga, kojega sam izabrao. On je moja radost. Duh svoj stavit ću na njega. On će navješćivati pravdu narodima.


Mateju 12:22
Tada Isusu dovedu zloduhom opsjednuta, slijepa i nijema čovjeka. Isus ga iscijeli te on progovori i progleda.


Mateju 12:24
Kad su za to čuli farizeji, rekoše: “Taj izgoni zle duhove pomoću Beelzebula, poglavice zlih duhova.”


Mateju 12:27
Ako ja zaista izgonim zle duhove uz pomoć Beelzebula, čijom ih pomoći istjeruju vaši sljedbenici? Zato će vas oni osuditi.


Mateju 12:28
Ali ako ja izgonim zloduhe pomoću Božjega Duha, onda je k vama stiglo Božje kraljevstvo.


Mateju 12:31
Zato će se, kažem vam, ljudima oprostiti svaki grijeh i bogohulstvo, ali hula na Svetoga Duha neće se oprostiti.


Mateju 12:32
Ipak, onome koji što kaže protiv Sina Čovječjega oprostit će se, ali kaže li što protiv Svetoga Duha, neće mu se oprostiti ni na ovome ni u budućemu svijetu.


Mateju 12:43
Kad nečisti duh iziđe iz čovjeka, luta bezvodnim mjestima tražeći odmora, ali ga ne nalazi.


Mateju 12:45
Zatim ode pronaći drugih sedam duhova još gorih od sebe te svi oni uđu u čovjeka i u njemu se nastane. Na kraju tako čovjeku bude i gore nego prije. Tako će biti i ovome zlom naraštaju.”


Mateju 17:18
Tada zaprijeti zloduhu te on iziđe iz dječaka koji istog časa ozdravi.


Mateju 17:19
Zatim učenici nasamo upitaju Isusa: “Zašto mi nismo mogli istjerati tog zloduha?”


Mateju 22:43
On ih upita: “A zašto ga onda David, nadahnut Svetim Duhom, naziva Gospodinom kad kaže:


Mateju 26:41
Ostanite budni i molite se da vas ne bi svladala kušnja! Jer duh je spreman, ali je tijelo slabo.”


Mateju 28:19
Idite zato i učinite sve narode mojim učenicima krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha.


Marku 1:8
Ja vas krstim vodom, ali on će vas krstiti Svetim Duhom.”


Marku 1:10
Čim Isus iziđe iz vode, ugleda kako se otvaraju nebesa i kako Duh u obliku goluba silazi na njega.


Marku 1:12
Odmah nakon toga Duh nagna Isusa da ode u pustinju.


Marku 1:23
Tu se zatekao čovjek opsjednut nečistim duhom, koji počne vikati:


Marku 1:27
Svi nazočni silno se zaprepaste i počnu raspravljati o tome što se dogodilo. “Kakvo je to novo učenje?” uzbuđeno su pitali. “Ima takvu silnu vlast! Čak se i nečisti duhovi pokoravaju njegovim zapovijedima!”


Marku 1:39
Tako je proputovao cijelu Galileju propovijedajući po sinagogama i istjerujući zloduhe.


Marku 2:8
Isus duhom prozre njihove misli pa ih upita: “Zašto to smatrate hulom?


Marku 3:11
Kad bi ga vidjeli ljudi opsjednuti nečistim duhom, pali bi pred njim ničice i vikali: “Ti si Božji Sin!”


Marku 3:15
i da imaju vlast istjerivati zloduhe.


Marku 3:22
Ali pismoznanci što su došli iz Jeruzalema rekoše da ga je opsjeo Beelzebub, poglavica zlih duhova, pa da uz njegovu pomoć izgoni zloduhe.


Marku 3:29
Ali hula na Svetoga Duha nikad se ne može oprostiti. To je vječni grijeh.”


Marku 3:30
To im reče jer su govorili da ima nečistog duha.


Marku 5:2
Tek što je Isus izišao iz lađice, istrćao je pred njega s groblja neki čovjek opsjednut nečistim duhom.


Marku 5:12
“Pošalji nas onim svinjama da uđemo u njih”, zamole ga nečisti duhovi.


Marku 5:13
On im to dopusti. Nečisti duhovi iziđu i uđu u svinje, na što cijelo krdo od kojih dvije tisuće svinja jurne niz strmi obronak i utopi se u jezeru.


Marku 6:7
Pozvao je sebi Dvanaestoricu te ih počeo slati po dvojicu dajući im vlast da izgone nečiste duhove.


Marku 6:13
Mnoge su zloduhe istjerali i mnogo bolesnika pomazali uljem i iscijelili.


Marku 7:25
Odmah mu dođe neka žena koje je djevojčicu opsjeo nečist duh i padne ničice pred njim.


Marku 7:26
Bila je ona poganka, rodom Sirofeničanka. Preklinjala ga je da istjera nečistog duha iz njezine kćeri.


Marku 7:29
“Zbog toga što si rekla,” reče joj Isus, “možeš ići. Zli je duh izišao iz tvoje kćeri.”


Marku 7:30
Kad je žena stigla doma, našla je djevojčicu kako leži u postelji. Zli duh bijaše izišao.


Marku 9:17
Neki čovjek iz mnoštva mu reče: “Učitelju, doveo sam svojeg sina da ga iscijeliš—ne može govoriti jer je opsjednut nijemim duhom.


Marku 9:20
Dovedu ga. Kad je ugledao Isusa, duh silno zgrči ga. On padne na tlo previjajući se, a na usta mu udari pjena.


Marku 9:22
“Duh ga ćesto baci u vatru ili u vodu da ga ubije. Smiluj nam se i učini što ako možeš!”


Marku 9:25
Kad Isus opazi da im prilazi sve više ljudi, zaprijeti nečistome duhu: “Nijemi i gluhi duše! Zapovijedam ti da iziđeš iz njega i da se više ne vraćaš!”


Marku 9:26
Zli duh vrisne, silno zgrči dječaka, pa iziđe iz njega. Dječak ostane beživotno ležati, pa mnogi rekoše: “Mrtav je!”


Marku 9:28
Kad uđe u kuću i ostane nasamo s učenicima, oni ga upitaju: “Zašto mi nismo mogli istjerati tog zloduha?”


Marku 9:38
Ivan mu reče: “Učitelju, vidjeli smo nekog čovjeka da se koristi tvojim imenom izgoneći zle duhove; rekli smo mu da to ne radi jer nije iz naše skupine.”


Marku 12:36
Pa sâm je David, nadahnut Svetim Duhom, rekao: ‘Gospodin je rekao mojem Gospodinu: Sjedni mi s desne strane dok ti ne bacim pod noge tvoje neprijatelje.’


Marku 13:11
Kad vas uhite i predaju sudu, ne brinite se unaprijed što ćete govoriti jer će vam tada biti dano što da kažete. Nećete govoriti vi, nego Sveti Duh.


Marku 14:38
Ostanite budni i molite da vas ne bi svladala kušnja! Jer duh je spreman, ali je tijelo slabo.”


Marku 16:9
Isus je uskrsnuo rano ujutro u nedjelju. Najprije se ukazao Mariji iz Magdale, iz koje bijaše istjerao sedam zlih duhova.


Marku 16:17
One koji budu vjerovali pratit će čudesni znaci: izgonit će zle duhove u moje ime, govorit će novim jezicima,


Luki 1:15
Bit će on doista velik u očima Gospodnjim. Neće piti vina ni drugoga opojnog pića. Bit će ispunjen Svetim Duhom još od majčine utrobe.


Luki 1:17
Ići će pred Gospodinom pun duha i sile kao drevni prorok Ilija. Obratit će srce otaca k sinovima, a nepokorne umove promijeniti tako da prihvate razumnost pravednika. Pripremit će narod za dolazak Gospodnji.”


Luki 1:35
Anđeo joj odgovori: “Sveti Duh će sići na tebe i sila Svevišnjega će te zakriliti. Zato će dijete koje rodiš biti sveto i zvat će se Božji Sin.


Luki 1:41
Na Marijin pozdrav Elizabeti poskoči dijete u utrobi, a ona se napuni Svetim Duhom


Luki 1:47
Duh se moj raduje u Bogu, mojemu Spasitelju,


Luki 1:67
Tada njegova oca Zahariju ispuni Sveti Duh te on izrekne proročanstvo:


Luki 1:80
Dječak je rastao i duhovno jačao. Kad je odrastao, živio je u pustinji sve dok nije započeo javnu službu pred Izraelom.


Luki 2:25
Živio je tada u Jeruzalemu neki čovjek imenom Šimun. Bio je to vrlo pravedan i pobožan čovjek; Sveti je Duh bio na njemu te je iščekivao da dođe Mesija i izbavi Izrael.


Luki 2:26
Sveti mu je Duh otkrio da neće umrijeti dok ne vidi Mesiju Gospodnjega.


Luki 2:27
Potaknut Svetim Duhom, on ode u Hram. Kad su roditelji unijeli Isusa da obave obred propisan Zakonom,


Luki 3:16
Zato im Ivan svima reče: “Ja vas krstim vodom, no dolazi netko veći od mene, toliko velik da mu ja nisam dostojan biti ni robom. On će vas krstiti Svetim Duhom i ognjem.


Luki 3:22
a Sveti se Duh u tjelesnome obličju goluba spusti na njega. S neba se začuje glas: “Ti si moj ljubljeni Sin! Ti si moja radost!”


Luki 4:1
Isus je pun Svetoga Duha otišao s Jordana. Duh ga odvede u pustinju,


Luki 4:14
Isus se zatim vrati u Galileju pun sile Svetoga Duha. Glas o njemu brzo se pronio cijelim krajem.


Luki 4:18
“Duh Gospodnji je na meni jer me je pomazao i poslao da donesem Radosnu vijest siromasima, da navijestim: sužnji će se osloboditi, slijepci će vidjeti, potlačeni će biti slobodni;


Luki 4:33
U sinagogi se zatekao čovjek opsjednut nečistim duhom koji počne vikati na sav glas:


Luki 4:35
Isus mu zaprijeti: “Umukni i iziđi iz njega!” Nato zloduh obori čovjeka ondje među ljudima na zemlju, ali zatim iziđe iz njega i ne naudi mu više.


Luki 4:36
Svi nazočni silno se zaprepaste. “Kakve li riječi! Takvom vlašću i silom zapovijeda nečistim duhovima da mu se pokoravaju i oni izlaze!”


Luki 6:18
nagrnulo je da ga sluša i izliječi se od bolesti. Ozdravljali su i ljudi koje su mučili nečisti duhovi.


Luki 7:21
Upravo tada Isus mnoge iscijeli od bolesti, oslobodi zloduha i mnogim slijepcima vrati vid.


Luki 7:33
Jer, došao je Ivan Krstitelj. Nije kruha jeo ni vina pio, a vi kažete: ‘Ima zloduha.’


Luki 8:2
i neke žene koje je oslobodio zloduha i izliječio od bolesti: Marija zvana Magdalena, iz koje je istjerao sedam zlih duhova,


Luki 8:29
Jer Isus je zapovjedio nečistom duhu da iziđe iz čovjeka kojega je već dugo držao u vlasti. Čak i kad su ga vezali lancima i okovima, čovjek ih je raskinuo jer ga je zloduh gonio u pustinju.


Luki 8:55
U nju se odmah vrati duh te ustane. Isus zapovjedi da joj daju jesti.


Luki 9:39
Opsjeda ga duh pa odjednom počne vrištati, bacati se i ide mu pjena na usta. Jedva ga ostavi kad ga sveg izmrcvari.


Luki 9:42
Dok je dječak prilazio, zloduh ga baci na tlo i počne ga grčiti. A Isus zaprijeti nečistome duhu, iscijeli dječaka i preda ga njegovu ocu.


Luki 9:49
Ivan mu reče: “Učitelju, vidjeli smo nekog čovjeka da se koristi tvojim imenom izgoneći zle duhove; rekli smo mu da to ne radi jer nije iz naše skupine.”


Luki 10:21
Isusa zatim ispuni radost u Svetome Duhu te reče: “Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si to skrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. Da, Oče, tebi se to svidjelo tako učiniti.


Luki 11:13
Pa ako vi, grešni ljudi, znate davati dobre darove svojoj djeci, koliko će više vaš nebeski Otac darovati Svetoga Duha onima koji ga mole?”


Luki 11:14
Isus jednom istjera nijemog zloduha iz nekog njemaka. Kad je zloduh izišao, njemak progovori. Mnoštvo se divilo.


Luki 11:15
Ali neki rekoše: “Taj zloduhe izgoni s pomoću Beelzebula, poglavice zlih duhova.”


Luki 11:18
Kažete da ja s pomoću Beelzebula izgonim zloduhe. Sotonino je kraljevstvo, dakle, razjedinjeno. Kako će se onda održati?


Luki 11:19
Ako ja zaista izgonim zle duhove uz pomoć Beelzebula, čijom ih pomoći istjeruju vaši sljedbenici? Zato će vas oni osuditi.


Luki 11:20
Ali ako ja zloduhe izgonim Božjim prstom, onda je k vama stiglo Božje kraljevstvo.


Luki 11:24
Kad nečisti duh iziđe iz čovjeka, luta bezvodnim mjestima tražeći odmora, ali ga ne nalazi. Tada kaže: ‘Vratit ću se u kuću iz koje sam izišao.’


Luki 11:26
Zatim ode pronaći drugih sedam duhova još gorih od sebe te svi oni uđu u čovjeka i u njemu se nastane. Na koncu tako čovjeku bude i gore nego prije.”


Luki 12:10
Ipak, onome koji što kaže protiv Sina Čovječjega oprostit će se. Ali onome tko pohuli protiv Svetoga Duha neće se oprostiti.


Luki 12:12
jer će vas Sveti Duh tada poučiti što da kažete.”


Luki 13:11
bila je ondje žena koja je osamnaest godina bila zgrbljena i nije se mogla uspraviti. Bila je, naime, opsjednuta duhom.


Luki 13:32
On im reče: “Idite i recite toj lisici da ću ja izgoniti zloduhe i iscjeljivati danas i sutra, a trećega ću dana završiti što imam.


Luki 23:46
A Isus još jedanput glasno krikne: “Oče, predajem svoj duh u tvoje ruke!” , i izdahne.


Luki 24:37
Zbunjeni i prestrašeni, mislili su da vide duha.


Luki 24:39
Pogledajte mi ruke i noge! Ja sam to! Opipajte me pa ćete vidjeti! Duhovi nemaju kostiju i mesa kao ja!”


Luki 24:49
A ja ću vam poslati Svetoga Duha, baš kao što je Otac obećao. Ostanite u gradu dok vas Sveti Duh ne ispuni silom odozgora!”


Ivanu 1:32
Zatim Ivan posvjedoči: “Vidio sam Svetog Duha gdje silazi u obliku goluba i ostaje na njemu.


Ivanu 1:33
Nisam znao da je on taj”, ponovi on, “ali kad me je Bog poslao da krstim, rekao mi je: ‘Kad vidiš čovjeka na kojega silazi Sveti Duh i ostaje na njemu—znaj da je to onaj kojega tražiš. To je onaj koji krsti Svetim Duhom.’


Ivanu 3:5
Isus odgovori: “Zaista ti kažem: Ne rodi li se čovjek iz vode i Duha, ne može ući u Božje kraljevstvo!


Ivanu 3:6
Ljudi mogu dati samo ljudski život, ali Sveti Duh rađa novi život s neba;


Ivanu 3:8
Kao što čuješ vjetar a ne znaš odakle dolazi ni kamo ide, tako je sa svakim tko je rođen od Duha.”


Ivanu 3:34
On je poslan od Boga, govori Božje riječi, jer je Božji Duh na njemu bez mjere.


Ivanu 4:23
Ali dolazi vrijeme—već je stiglo—kad će se pravi klanjatelji klanjati Ocu u duhu i istini. Bog želi takve klanjatelje.


Ivanu 4:24
Bog je Duh i oni koji mu se klanjaju moraju mu se klanjati u duhu i istini.”


Ivanu 6:63
Sveti Duh je taj koji daje vječni život. Ljudskim naporima ne može se ništa postignuti. A same riječi koje sam vam rekao jesu Duh i život.


Ivanu 7:20
“Opsjeo te zloduh!” odgovori mu svjetina. “Tko bi te htio ubiti?”


Ivanu 7:39
Govorio je o Svetom Duhu koji će biti dan svima koji vjeruju u njega. Ali Sveti Duh još nije bio dan jer se Isus još nije vratio u svoju slavu.


Ivanu 8:48
“Nismo li mi dobro rekli da si Samarijanac i da si opsjednut zloduhom?”


Ivanu 8:49
Isus reče: “Nisam ja opsjednut zloduhom, već poštujem svojeg Oca, a vi me prezirete.


Ivanu 8:52
“Sad znamo da te opsjeo zloduh”, rekoše mu židovski vođe. “Abraham je umro kao i proroci, a ti pak tvrdiš da onaj koji sluša tvoje riječi neće vidjeti smrti!


Ivanu 10:20
Neki su govorili: “Opsjednut je zloduhom i luduje. Čemu slušati takvog čovjeka?”


Ivanu 10:21
“Ne govori kao da je opsjednut”, govorili su drugi. “Zar bi zloduh mogao slijepcu vratiti vid?”


Ivanu 13:21
Rekavši to, duboko potresen u duhu, Isus im otvoreno reče: “Zaista vam kažem, jedan od vas će me izdati!”


Ivanu 14:17
Svetoga Duha, Duha Istine, kojega svijet ne može primiti jer ga ne vidi niti ga poznaje. No vi ga poznajete jer je sada uz vas i prebivat će u vama.


Ivanu 14:26
A kad Otac pošalje Utješitelja, Svetoga Duha, da me zastupa, on će vas mnogočemu naučiti i podsjetiti vas na sve što sam vam govorio.


Ivanu 15:26
Ali poslat ću vam Savjetnika , Duha Istine, koji dolazi od Oca i svjedočit će o meni.


Ivanu 16:13
Kad dođe Duh Istine, uputit će vas u cjelokupnu istinu. On neće iznositi vlastite misli, nego će vam prenijeti ono što je čuo. Objavit će vam i ono što će se dogoditi.


Ivanu 19:30
Kad Isus okusi ocat, reče: “Svršeno je!” Glava mu klone i on preda svoj duh.


Ivanu 20:22
Zatim dahne u njih i reče: “Primite Svetoga Duha!


Djela Apostolska 1:2
do dana kad je uznesen na nebo, pošto je odabranim apostolima dao upute Svetoga Duha.


Djela Apostolska 1:5
Ivan je krstio vodom, ali vi ćete uskoro biti kršteni Svetim Duhom.”


Djela Apostolska 1:8
Ali kad na vas siđe Sveti Duh, primit ćete snagu da o meni svjedočite ljudima posvuda—u Jeruzalemu, po svoj Judeji i Samariji i do kraja zemlje.”


Djela Apostolska 1:16
“Braćo, moralo se ispuniti ono što piše u Svetome pismu za Judu, koji je doveo hramsku policiju da uhiti Isusa. To je odavno, kroz Davida, pretkazao Sveti Duh.


Djela Apostolska 2:4
Svi nazočni napune se Svetoga Duha i počnu govoriti drugim jezicima, kako je komu Duh davao govoriti.


Djela Apostolska 2:17
‘U posljednje ću vrijeme’, veli Gospodin, ‘izliti svojega Duha na sve ljude. Vaši sinovi i kćeri će proricati, vaši mladići će imati viđenja, a starci sne.


Djela Apostolska 2:18
U te ću dane izliti svojega Duha na svoje sluge i sluškinje te će oni proricati.


Djela Apostolska 2:33
On sada sjedi na najuzvišenijemu mjestu u nebu, Bogu zdesna. I Otac mu je, kao što je i obećao, dao Svetoga Duha da ga izlije na nas. Danas to čujete i vidite.


Djela Apostolska 2:38
Petar im odgovori: “Obratite se Bogu i krstite se u ime Isusa Krista da vam grijesi budu oprošteni pa ćete primiti dar Svetoga Duha.


Djela Apostolska 4:8
Petar im, pun Svetoga Duha, reče: “Narodni poglavari i starješine!


Djela Apostolska 4:25
Po Svetome Duhu kroz svojega slugu Davida odavno si rekao: ‘Zašto se narodi bune? Zašto puci snuju ispraznosti?


Djela Apostolska 4:31
Kad su se tako pomolili, potrese se zgrada u kojoj su bili. Svi se napune Svetoga Duha te su smjelo navješćivali Božju riječ.


Djela Apostolska 5:3
Petar mu reče: “Ananija! Zašto ti je Sotona ispunio srce? Lagao si Svetome Duhu i zadržao dio novca za sebe.


Djela Apostolska 5:9
“Pa što vam je bilo da ste se tako urotili kušati Duha Gospodnjega? Ondje su na vratima mladići koji su ti pokopali muža. I tebe će iznijeti!” reče Petar.


Djela Apostolska 5:16
Mnoštvo je nagrnulo iz sela oko Jeruzalema. Donosili su bolesnike i opsjednute nečistim duhovima. I svi su ozdravljali.


Djela Apostolska 5:32
Svjedoci svega toga smo mi i Sveti Duh kojega je Bog dao onima što mu se pokoravaju.”


Djela Apostolska 6:3
Pronađite, braćo, među sobom sedam ljudi na dobrome glasu, punih Svetoga Duha i mudrosti. Njih ćemo za to zadužiti,


Djela Apostolska 6:5
Prijedlog se svima svidio. Izaberu Stjepana, čovjeka punog vjere i Svetoga Duha, te Filipa, Prohora, Nikanora, Timona, Parmenu i Nikolu koji je došao iz Antiohije. On se kao poganin obratio na židovsku vjeru, a sada je postao kršćaninom.


Djela Apostolska 6:10
Nitko od njih nije se mogao nositi s mudrošću i Duhom kojim je Stjepan govorio.


Djela Apostolska 7:51
Tvrdoglavi ste! Pogani ste u srcima i gluhi za istinu! Uvijek se opirete Svetome Duhu, baš kao i vaši preci!


Djela Apostolska 7:55
Ali Stjepan, pun Svetoga Duha, upre pogled u nebo i ugleda Božju slavu i Isusa kako stoji na počasnome mjestu, Bogu zdesna.


Djela Apostolska 7:59
Dok su ga kamenovali, Stjepan je zazivao: “Gospodine Isuse, primi moj duh!”


Djela Apostolska 8:7
Izgonio je mnoge nečiste duhove koji su vrišteći izlazili iz opsjednutih. Iscijelio je mnoge uzete i hrome.


Djela Apostolska 8:15
Oni dođu i pomole se za obraćenike da prime Svetoga Duha.


Djela Apostolska 8:16
Jer Sveti Duh još nije sišao ni na koga od njih. Bili su samo kršteni u ime Gospodina Isusa.


Djela Apostolska 8:17
Polagali su ruke na njih te su primali Svetoga Duha.


Djela Apostolska 8:18
Kad je Šimun vidio da ljudi primaju Svetoga Duha kad apostoli na njih polože ruke, ponudi apostolima novac:


Djela Apostolska 8:19
“Dajte i meni tu moć da svatko na koga položim ruke primi Svetoga Duha!”


Djela Apostolska 8:29
Sveti Duh reče Filipu: “Priđi i hodaj uz kočiju!”


Djela Apostolska 8:39
Kad su izišli iz vode, Sveti Duh ponese Filipa i dostojanstvenik ga više nije vidio. On radosno nastavi svojim putem,


Djela Apostolska 9:17
Ananija ode onamo, položi ruke na Savla i reče: “Brate Savle, Gospodin Isus koji ti se ukazao na putu poslao me je da progledaš i da se napuniš Svetoga Duha.”


Djela Apostolska 9:31
Crkva je u cijeloj Judeji, Galileji i Samariji živjela u miru. Izgrađivala se i napredovala. Vjernici su hodili u strahu Gospodnjemu i u utješeni Svetim Duhom.


Djela Apostolska 10:19
Dok je Petar još razmišljao o viđenju, Sveti Duh mu reče: “Traže te trojica ljudi.


Djela Apostolska 10:38
Znate da je Bog pomazao Isusa iz Nazareta svojim Svetim Duhom i silom. Isus je, zato što je Bog bio s njim, hodio čineći dobro i iscjeljujući sve koje je đavao držao u svojoj vlasti.


Djela Apostolska 10:44
Dok je Petar još govorio, Sveti Duh siđe na sve koji su slušali.


Djela Apostolska 10:45
Židovski vjernici koji su došli s Petrom čudili su se daru Svetoga Duha koji se izlio i na pogane


Djela Apostolska 10:47
“Može li tko uskratiti krštenje ovima koji su primili Svetoga Duha baš kao i mi?”


Djela Apostolska 11:12
Sveti Duh rekao mi je da idem s njima ne oklijevajući. Sa mnom su pošla i ova šestorica braće i ubrzo smo stigli u dom čovjeka koji je poslao po nas.


Djela Apostolska 11:15
Počeo sam im propovijedati Radosnu vijest, ali tek što sam počeo siđe na njih Sveti Duh, baš kao što je u početku na nas sišao.


Djela Apostolska 11:16
Tada sam se sjetio što nam je rekao Gospodin: ‘Ivan je krstio vodom, ali vi ćete biti kršteni Svetim Duhom.’


Djela Apostolska 11:24
Barnaba je bio čestit čovjek, pun Svetoga Duha i čvrste vjere. I veliko mnoštvo ljudi obrati se Gospodinu.


Djela Apostolska 11:28
Jedan od njih, imenom Agab, pretkaže po Duhu da će u cijelomu Rimskom Carstvu zavladati velika glad. To se i dogodi za Klaudijeve vladavine.


Djela Apostolska 13:2
Dok su jednom obavljali Božju službu i postili, Sveti Duh im reče: “Pošaljite Barnabu i Savla na djelo na koje sam ih pozvao.”


Djela Apostolska 13:4
Savla i Barnabu Sveti je Duh poslao u Seleuciju, a odande jedrenjakom na Cipar.


Djela Apostolska 13:9
Tada ga Savao, kojega su zvali i Pavao, pun Svetoga Duha, ošine pogledom


Djela Apostolska 13:52
A vjernici su bili puni radosti i Svetoga Duha.


Djela Apostolska 15:8
Bog koji zna ljudska srca potvrdio je da prihvaća pogane darujući im Svetoga Duha, baš kao što ga je i nama dao.


Djela Apostolska 15:28
Sveti Duh i mi odlučili smo ne nametati vam nikakav nepotreban teret. Trebate se samo


Djela Apostolska 16:6
Putovali su Frigiijom I Galacijom jer im Sveti Duh nije dopustio da odu propovijedati Riječ u Maloj Aziji.


Djela Apostolska 16:7
Kad su stigli do Mizije, htjeli su u Bitiniju, ali im ni to ne dopusti Isusov Duh.


Djela Apostolska 16:16
Jednog dana dok smo išli na molitvu, susretne nas neka ropkinja opsjednuta vračarskim duhom. Gatala je i tako zarađivala mnogo novca svojim gospodarima.


Djela Apostolska 16:18
Činila je tako dan za danom. Pavlu to na koncu tako dodija da se okrene i reče duhu u njoj: “Zapovijedam ti u ime Isusa Krista: iziđi iz nje!” I duh smjesta iziđe.


Djela Apostolska 19:2
Jeste li primili Svetoga Duha kad ste povjerovali? upita ih. “Nismo”, odgovore. “Nismo čuli ni da Sveti Duh postoji.”


Djela Apostolska 19:6
Pavao položi na njih ruke pa na njih siđe Sveti Duh te počnu govoriti drugim jezicima i prorokovati.


Djela Apostolska 19:13
Zato su neki Židovi koji su putovali od mjesta do mjesta istjerujući zloduhe pokušali zazvati ime Gospodina Isusa. Govorili su: “Izlazite! Zaklinjem vas Isusom kojega Pavao propovijeda!”


Djela Apostolska 19:15
Ali zloduh im odgovori: “Isusa i Pavla poznajem, ali tko ste vi?”


Djela Apostolska 20:22
Sada idem u Jeruzalem, neodoljivo vođen Svetim Duhom, ne znajući što me čeka,


Djela Apostolska 20:23
osim što mi Sveti Duh u svakome gradu potvrđuje da me čekaju tamnica i nevolje.


Djela Apostolska 20:28
Pazite na sebe i na Božje stado—na njegovu Crkvu otkupljenu njegovom krvlju, u kojoj vas je Sveti Duh postavio za starješine.


Djela Apostolska 21:4
Sišli smo na kopno te ondje našli vjernike. Kako im je Sveti Duh otkrio da će Pavao u Jeruzalemu imati nevolja, rekli su mu da ne ide onamo.


Djela Apostolska 21:11
uzme Pavlov pojas te njime sebi zaveže noge i ruke. “Ovo govori Sveti Duh”, reče. “Vlasnika ovog pojasa ovako će svezati židovski vođe u Jeruzalemu i predati ga Rimljanima.”


Djela Apostolska 23:8
Saduceji, naime, kažu da nema ni uskrsnuća, ni anđela, ni duhova, a farizeji u sve to vjeruju.


Djela Apostolska 23:9
Nastane silna graja. Neki pismoznanci iz farizejske sljedbe ustanu u Pavlovu obranu žestoko prosvjedujući: “Ne nalazimo da je taj čovjek počinio ikakvo zlo! A što ako mu je govorio duh ili anđeo?”


Djela Apostolska 28:25
Kad su se tako u neslozi počeli razilaziti, Pavao ih isprati riječima: “Dobro je Sveti Duh rekao vašim precima po proroku Izaiji:


Rimljanima 1:4
Isus Krist, naš Gospodin, pokazao je da je Božji Sin kad ga je Bog silnom moći podignuo od mrtvih Duhom svetosti.


Rimljanima 1:11
Čeznem vas vidjeti da podijelim s vama darove Svetoga Duha, da se osnažite u Gospodinu,


Rimljanima 2:29
već je Židov Židov po onome iznutra, a pravo je obrezanje promjena srca koju čini Božji Duh, a ne pisani zakon. Koji su primili takvo obrezanje, primit će pohvalu od Boga, a ne od ljudi.


Rimljanima 4:11
Obrezanje je bilo znak da Abraham već vjeruje i da ga je Bog prihvatio i proglasio pravednim i prije obrezanja. Zato je Abraham duhovni otac onih koji vjeruju, a nisu obrezani. Oni su pred Bogom opravdani po vjeri.


Rimljanima 4:12
Abraham je također duhovni otac obrezanih, ali samo onih koji imaju vjeru kakvu je Abraham imao prije obrezanja.


Rimljanima 5:5
Zbog tog se očekivanja nećemo postidjeti. Jer znamo da nas Bog silno ljubi—ulio je tu ljubav u naša srca po Svetom Duhu.


Rimljanima 7:6
Ali sada smo oslobođeni Zakona jer smo umrli s Kristom i nismo više pod zakonskom stegom. Sada zaista možemo služiti Bogu—ne više na stari način, držeći se slova Zakona, nego na novi način—po Duhu.


Rimljanima 7:14
Zakon je dakle dobar, duhovan. Problem nije u Zakonu, nego u meni jer robujem tjelesnim željama—prodan sam grijehu kao gospodaru.


Rimljanima 8:2
Jer zakon Duha, koji daje život, oslobodio nas je zakona grijeha, koji vodi u smrt.


Rimljanima 8:4
Učinio je to zato da bi se pravednost Zakona potpuno ispunila u nama koji više ne živimo po staroj grešnoj naravi, nego po Duhu.


Rimljanima 8:5
Oni kojima vlada grešna narav razmišljaju o onomu što je grešno, ali oni koji su pod nadzorom Božjega Duha razmišljaju o onomu što je ugodno Duhu.


Rimljanima 8:6
Nadzire li vaša grešna narav vaš um, vodi vas u smrt. Ali ako vaš um nadzire Sveti Duh, imat ćete život i mir.


Rimljanima 8:9
Ali vama više ne vlada grešna narav. Pod nadzorom ste Svetoga Duha ako Božji Duh zaista prebiva u vama. A u kome ne prebiva Kristov Duh, taj i nije Kristov.


Rimljanima 8:10
Ako je Krist u vama, tijelo vam je mrtvo za grijeh, ali Duh živi u vama zato što vas je Bog opravdao.


Rimljanima 8:11
Živi li u vama Božji Duh koji je Isusa uskrsnuo od mrtvih, Bog koji je Isusa podignuo od mrtvih oživjet će i vaša smrtna tijela tim istim Duhom koji u vama živi.


Rimljanima 8:13
Jer ako živite slušajući tu svoju tjelesnu narav, propast ćete. Ako pak silom Duha usmrćujete nju i njezina zla djela, živjet ćete.


Rimljanima 8:14
Svi koje vodi Božji Duh Božja su djeca.


Rimljanima 8:15
Ne budite zato poput strašljivih robova te svoje naravi. Budite prava Božja djeca jer vas je Bog svojim Duhom posinio te mu sada možete radosno klicati: “Abba! Oče!”


Rimljanima 8:16
Sveti Duh govori nam duboko u srcima da smo Božja djeca.


Rimljanima 8:23
Čak i mi kršćani, iako je u nama Sveti Duh kao predukus buduće slave, također stenjemo čekajući posinjenje, otkupljenje našega tijela.


Rimljanima 8:26
Isto tako, Sveti Duh nam pomaže u našoj slabosti. Jer mi ne znamo ni kako ni što bismo trebali moliti, ali Sveti Duh moli se za nas uzdasima koji se ne mogu riječima izraziti.


Rimljanima 8:27
A Onaj, koji poznaje svačije srce, poznaje naum Duha, jer on se moli za nas u skladu s Božjom voljom.


Rimljanima 9:1
U nazočnosti Kristovoj govorim istinu—ne lažem—a moja savjest i Sveti Duh potvrđuju da je ovo što govorim istina.


Rimljanima 12:1
Zaklinjem vas, draga braćo, milosrđem Božjim da predate svoja tijela Bogu. Neka ona budu živa, sveta žrtva—njemu ugodna—da to bude vaša duhovna služba Bogu.


Rimljanima 14:17
Jer Božje kraljevstvo nije u jelu i pilu, nego u pravednosti, miru i radosti u Svetome Duhu.


Rimljanima 15:13
Neka vas Bog, koji daje nadu, ispuni radošću i mirom po vjeri u njega, da obilujete u nadi silom Svetoga Duha.


Rimljanima 15:16
služim Isusu Kristu među poganima. Donosim Božje evanđelje kako bi pogani postali ugodnom žrtvom Bogu, posvećeni Svetim Duhom.


Rimljanima 15:19
snagom čudesnih znakova, silom Božjega Duha. Tako sam potpuno ispunio svoju dužnost propovijedanja Radosne vijesti od Jeruzalema pa uokolo sve do Ilirika.


Rimljanima 15:27
To su rado učinili jer se osjećaju njihovim dužnicima. Jer ako su pogani postali dionicima njihovih duhovnih dobara, onda su im dužni poslužiti i u tjelesnim dobrima.


Rimljanima 15:30
Draga braćo, zaklinjem vas u imenu našega Gospodina Isusa Krista da mi se pridružite u borbi moleći se Bogu za mene, zbog ljubavi prema meni koju vam je dao Sveti Duh.


1 Korinæanima 1:7
pa sada ne oskudijevate ni u jednome duhovnom daru iščekujući povratak našega Gospodina Isusa Krista.


1 Korinæanima 2:4
Moj govor i propovijedanje nisu se zasnivali na mudrim i uvjerljivim riječima, nego na djelovanju Svetoga Duha među vama,


1 Korinæanima 2:10
Ali mi to znamo jer nam je Bog otkrio svojim Duhom koji proniče sve, pa tako i Božje dubine.


1 Korinæanima 2:11
Tko može znati misli nekog čovjeka osim njegova vlastitoga čovječjeg duha u njemu? Tako ni Božje misli ne može znati nitko osim Božjega Duha.


1 Korinæanima 2:12
I tog nam je Božjeg Duha (a ne duha svijeta) Bog dao da bismo mogli znati čime nas je obdario.


1 Korinæanima 2:13
Govoreći vam o tomu, ne služimo se riječima ljudske mudrosti, nego riječima koje nam daje Sveti Duh—služeći se riječima Duha da bismo objasnili duhovne istine.


1 Korinæanima 2:14
Ali čovjek tjelesne naravi ne može razumjeti spoznaje koje daje Božji Duh. Njemu se one čine ludošću jer ih valja prosuđivati Duhom.


1 Korinæanima 2:15
Čovjek koji ima Duha može sve prosuđivati, ali drugi nisu kadri prosuđivati njega.


1 Korinæanima 3:1
Draga braćo i sestre, dok sam bio s vama, nisam s vama mogao razgovarati kao s duhovnim, zrelim kršćanima, nego kao s tjelesnima koji pripadaju ovome svijetu, kao s nejačadi u Kristu.


1 Korinæanima 3:16
Ne shvaćate li da ste vi Božji hram i da Božji Duh prebiva u vama?


1 Korinæanima 4:15
Jer da imate i bezbroj učitelja o Kristu, ipak imate samo jednoga duhovnog oca. Ja sam vam postao ocem u Kristu Isusu kad sam vam propovijedao Radosnu vijest.


1 Korinæanima 5:3
Iako nisam nazočan tijelom, nazočan sam duhom te sam presudio, kao da sam s vama, čovjeku koji je takvo što počinio:


1 Korinæanima 5:4
okupite Crkvu u ime našega Gospodina Isusa Krista. Ja ću biti s vama duhom, kao i sila Gospodina Isusa.


1 Korinæanima 6:11
I neki od vas bili su takvi, ali sada ste oprani od grijeha i posvećeni. Opravdani ste pred Bogom zbog onoga što su Gospodin Isus Krist i Duh našega Boga učinili za vas.


1 Korinæanima 6:17
A tko se združi s Gospodinom, postaje s njime jedan duh.


1 Korinæanima 6:19
Ne shvaćate li da je vaše tijelo hram Svetoga Duha kojega vam je Bog dao i da on prebiva u vama? Vi ne pripadate sebi


1 Korinæanima 7:34
pa je podijeljen. Neudana žena ili djevojka isto se tako može više brinuti za Gospodnje, da bude sveta i tijelom i duhom. A udana se mora brinuti i za svjetovno—kako da ugodi mužu.


1 Korinæanima 7:40
Ali smatram da će biti blaženija ako se ne uda ponovno te da vam govoreći to dajem savjet od Svetoga Duha.


1 Korinæanima 9:10
Nije li to rekao i za nas? Naravno da jest. Kao što žeteoci i vršioci rade u nadi da će imati udjela u žetvi, tako i duhovne radnike trebaju namiriti oni kojima služe.


1 Korinæanima 9:11
Zar je previše da mi, koji smo u vas sijali duhovna dobra, očekujemo požeti vaša tjelesna dobra?


1 Korinæanima 10:4
Pili su iz duhovne stijene koja ih je pratila, a ta je stijena bio Krist.


1 Korinæanima 12:1
A sad ću vam, draga braćo i sestre, nešto napisati o darovima koje daje Sveti Duh, da ne ostanete u neznanju.


1 Korinæanima 12:3
Zato želim da znate kako možete razaznati dolazi li što od Božjega Duha: Nitko pod djelovanjem Svetoga Duha ne može prokleti Isusa niti tko može reći: “Isus je Gospodin” ako nije pod djelovanjem Svetoga Duha.


1 Korinæanima 12:4
Duhovnih darova ima različitih, ali Sveti Duh koji sve njih daje isti je.


1 Korinæanima 12:7
Tko dobije objavu Svetoga Duha, dobio ju je za dobrobit cijele Crkve.


1 Korinæanima 12:8
Zaista, jednome Sveti Duh daje da govori riječi mudrosti, a drugome taj isti Duh daje govoriti riječ znanja.


1 Korinæanima 12:9
Jednima je u istome Duhu dana osobita vjera, a drugima moć da liječe bolesne.


1 Korinæanima 12:10
Nekima se daje moć da čine čudesa, drugima da prorokuju. Nekima je opet dana sposobnost da razlikuju djeluje li Božji Duh ili koji drugi duh. Neki imaju sposobnost govoriti jezike koje ne poznaju, a neki dobivaju tumačenje tih poruka.


1 Korinæanima 12:11
Samo je jedan Sveti Duh koji dijeli te darove. On jedini odlučuje koji će dar komu dati.


1 Korinæanima 12:13
Neki od nas su Židovi, neki pogani, neki robovi, a neki slobodni ljudi. Ali svi smo kršteni u Kristovo tijelo jednim Duhom i svi smo napojeni tim istim Duhom.


1 Korinæanima 14:1
Težite za ljubavlju! Žarko čeznite za duhovnim darovima, posebice za prorokovanjem!


1 Korinæanima 14:2
Jer tko govori u jezicima, Bogu govori; nitko ga, naime, ne razumije jer Duhom govori tajanstvene stvari.


1 Korinæanima 14:12
Kad već tako silno čeznete za duhovnim darovima, molite Boga da vam dade one koji će biti na izgradnju cijeloj Crkvi.


1 Korinæanima 14:14
Jer ako se molim na jeziku koji ne razumijem, moj se duh moli, ali moj um u tome ne sudjeluje.


1 Korinæanima 14:15
Što mi je dakle činiti? Molit ću se duhom, ali također i umom, riječima koje razumijem. Pjevat ću hvalospjeve duhom, ali i umom.


1 Korinæanima 14:16
Jer ako se moliš Bogu samo duhom, kako će oni koji ne razumiju što govoriš s tobom slaviti Boga te reći “Amen” na tvoju molitvu?


1 Korinæanima 14:32
Upamtite da oni koji prorokuju vladaju svojim proročkim duhovima te mogu čekati svoj red.


1 Korinæanima 14:37
Tvrdi li tko od vas da je prorok ili da je obdaren duhom, treba znati da je ovo što vam pišem zapovijed samoga Gospodina.


1 Korinæanima 15:44
naša su tijela zasijana kao zemaljska, a uskrsnut će kao duhovna. Ako, naime, postoji naravno tijelo, postoji i ono duhovno.


1 Korinæanima 15:45
U Svetome pismu piše: “Prvi čovjek, Adam, postade živa duša.” Ali drugi Adam, to jest Krist, jest životvorni Duh.


1 Korinæanima 15:46
Ali najprije je bilo naravno, a tek poslije dolazi duhovno tijelo.


2 Korinæanima 1:22
Obilježio nas je pečatom da smo njegovo vlasništvo i u srca nam stavio zalog: Svetoga Duha.


2 Korinæanima 3:3
Jasno je da ste vi Kristovo pismo ispisano našom skrbi, ne crnilom, već Duhom živoga Boga, ne na kamenim pločama, već u ljudskim srcima.


2 Korinæanima 3:6
On nas je osposobio da budemo poslužiteljima njegova Novog saveza. To nije savez pisanih zakona, već savez Duha. Zakon je vodio u smrt, a Sveti Duh daje život.


2 Korinæanima 3:8
Neće li onda služba Svetoga Duha sjati još većom slavom?


2 Korinæanima 3:17
Gospodin je Duh, a gdje god je Duh Gospodnji, ondje je sloboda.


2 Korinæanima 3:18
A mi svi otkrivena lica zrcalimo slavu Gospodnju, i kako Duh Gospodnji djeluje u nama, sve se više suobličujemo njegovoj sve sjajnijoj slici.


2 Korinæanima 4:13
A kako imamo isti duh vjere kao i onaj tko je u Svetome pismu napisao “Povjerovao sam, te zato govorim”, i mi vjerujemo pa zato i govorimo.


2 Korinæanima 5:5
Za to nas je pripremio sam Bog i dao nam svojega Svetog Duha kao jamstvo.


2 Korinæanima 6:6
Dokazali smo se čistoćom, razumijevanjem, strpljivošću, dobrotom, silom Svetoga Duha, i iskrenom ljubavlju.


2 Korinæanima 7:1
Budući da imamo ta obećanja, dragi moji, očistimo se od svega što prlja naše tijelo i naš duh. Trudimo se biti što je više moguće svetima, u strahu Božjemu.


2 Korinæanima 11:4
Ma tko došao i propovijedao vam drugoga Isusa umjesto onoga kojega smo vam mi propovijedali, ili drugoga Duha, a ne onoga kojega ste primili, ili drugo evanđelje od onoga u koje ste povjerovali, vi sve to lijepo podnosite.


2 Korinæanima 12:15
Rado ću potrošiti sve što imam, pa i samoga sebe, za vašu duhovnu hranu, iako mi se čini da što ja vas više volim, vi mene volite manje.


2 Korinæanima 12:18
Kad sam zamolio Tita da vas posjeti i s njime poslao drugog brata, zar su se oni okoristili vama i u nečemu vas zakinuli? Jer mi smo istoga Duha, te hodimo istim stopama radeći isto.


2 Korinæanima 12:19
Možda smatrate da vam sve to govorimo zato da bismo se pred vama opravdali. Nije tako! Govorimo vam pred Bogom i u Kristu: sve je to zbog vaše duhovne izgradnje.


2 Korinæanima 13:13
Neka milost našega Gospodina Isusa Krista, Božja ljubav i zajednica Svetoga Duha budu sa svima vama!


Galaæanima 3:2
Samo mi jedno recite: jeste li Svetoga Duha primili izvršavajući odredbe Zakona, ili primili ste ga kad ste prihvatili vjeru u Krista?


Galaæanima 3:3
Zar ste toliko bezumni da, pošto ste započeli život u Duhu, sada završavate u tjelesnosti—pokušavajući djelima ugoditi Bogu?


Galaæanima 3:5
Daje li vam Bog Svetog Duha i čini li među vama čuda zato što ste poslušni Zakonu, ili zato što vjerujete poruci o Kristu koju ste čuli?


Galaæanima 3:14
Zato Bog sada može i druge narode blagosloviti istim blagoslovom koji je obećao Abrahamu: da po vjeri prime obećanje Svetoga Duha.


Galaæanima 4:6
I zato što ste Božja djeca, Bog je u vaša srca poslao Duh svojega Sina, koji vapi: “Abba! Oče!”


Galaæanima 4:29
Nas koji smo rođeni od Svetoga Duha progone oni koji žele da izvršavamo Zakon, baš kao što je Izaka, sina obećanja, progonio ropkinjin sin Išmael.


Galaæanima 5:5
Ali mi koji živimo po Duhu nestrpljivo iščekujemo da primimo sve što je obećano nama, pred Bogom opravdanima vjerom u Krista.


Galaæanima 5:16
Želim, naime, reći: živite novim životom u Svetome Duhu pa nećete ugađati požudama stare, grešne naravi!


Galaæanima 5:17
Stara, grešna narav želi činiti zlo, što se protivi Svetome Duhu. A želje Svetoga Duha protive se našoj grešnoj naravi. To je dvoje neprestano u sukobu pa ne možete neometano činiti što biste htjeli.


Galaæanima 5:18
Ali, ako vas vodi Sveti Duh, niste više podložni Zakonu.


Galaæanima 5:22
Ali kada Sveti Duh nadzire naš život, donosi drukčiji rod: ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrotu, vjernost,


Galaæanima 5:25
Ako sada živimo po Svetome Duhu, u svemu se po njemu ravnajmo!


Galaæanima 6:1
Braćo draga, zapadne li tko u kakav grijeh, ispravljajte ga u duhu blagosti pazeći da i sami ne podlegnete napasti!


Galaæanima 6:8
Koji žive udovoljavajući svojim grešnim željama, požet će propast i smrt. Ali koji žive da ugode Duhu, požet će u njemu vječni život.


Galaæanima 6:18
Draga braćo, neka milost našega Gospodina Isusa Krista bude s vašim duhom! Amen.


Efežanima 1:3
Slava neka je Bogu, Ocu našega Gospodina Isusa Krista, jer nas je, zato što pripadamo Kristu, blagoslovio svakim duhovnim blagoslovom u nebesima.


Efežanima 1:13
I vi ste čuli istinu, Radosnu vijest, da vas Bog spašava. A kad ste povjerovali u Krista, Bog vam je dao Svetoga Duha i tako vas zapečatio da ste njegovi.


Efežanima 1:14
Duh je Božje jamstvo da će nam dati sve što je obećao te da nas je otkupio sebi na slavu.


Efežanima 1:17
iskajući od Boga, slavnoga Oca našega Gospodina Isusa Krista, da vam udijeli Duha mudrosti i razumijevanja kako bi ga što bolje spoznali.


Efežanima 2:2
Živjeli ste poput ostaloga svijeta, u grijehu, poslušni Sotoni, vladaru zračnih prostora. Taj je duh na djelu u srcima onih koji odbijaju poslušati Božju riječ.


Efežanima 2:18
Sada svi mi, i Židovi i pogani, možemo pristupiti Ocu u jednomu, Svetom Duhu, zbog onoga što je Krist učinio za nas.


Efežanima 2:22
U njemu ste i vi pogani uzidani, dio ste građevine u kojoj Bog prebiva svojim Duhom.


Efežanima 3:5
Bog ga nije objavio prijašnjim naraštajima, ali sada ga je po Svetom Duhu objavio svojim svetim apostolima i prorocima.


Efežanima 3:16
Molim se da vam iz svojega slavnog bogatstva dade da kroz Svetoga Duha ojačate svoje nutarnje biće,


Efežanima 4:3
Nastojte biti jedinstveni u Duhu, povezani mirom.


Efežanima 4:4
Svi smo mi jedno Tijelo, svi imamo jednoga Duha i svi smo pozvani k jednoj nadi.


Efežanima 4:23
Umjesto toga, Duh mora obnoviti vaš način razmišljanja.


Efežanima 4:30
Ne žalostite svojim životom Božjega Svetog Duha, kojim ste zapečaćeni za dan otkupljenja.


Efežanima 5:18
Ne opijajte se vinom jer će vas to odvesti u propast, nego pustite da vas ispuni i nadzire Sveti Duh.


Efežanima 5:19
Govorite jedni drugima psalme, hvalospjeve i duhovne pjesme. Pjevajte i slavite Gospodina u srcu.


Efežanima 6:12
Jer ne borimo se protiv ljudi od krvi i mesa, nego protiv nevidljivih zlih vladara i vlasti koji vladaju ovim našim mračnim svijetom; protiv zloduha koji borave u nebeskim prostorima.


Efežanima 6:17
Uzmite kacigu spasenja i mač Duha, to jest Božju riječ.


Efežanima 6:18
Uvijek i u svakoj prigodi molite se u Svetome Duhu. Budno i ustrajno se molite za sve svete.


Filipljanima 1:19
jer znam da se molite za mene, da mi pomaže Duh Isusa Krista i da ću na koncu biti spašen.


Filipljanima 1:27
Samo se ponašajte dostojno evanđelja tako da, došao li vas ja vidjeti ili samo slušao o vama, znam da ste postojani u jednome Duhu i da se jednodušno borite za evanđeosku vjeru


Filipljanima 2:1
Ima li dakle u Kristu kakva ohrabrenja? Ima li utjehe u njegovoj ljubavi? Ima li zajedništva u Duhu? Ima li nježnosti i samilosti?


Filipljanima 3:3
Jer mi koji se Bogu klanjamo u Duhu jedini smo zaista obrezani. Mi se ne pouzdajemo u ljudske napore. Umjesto toga, hvalimo se onime što je za nas učinio Isus Krist.


Filipljanima 4:23
Neka milost našega Gospodina Isusa bude s vašim duhom!


Kološanima 1:8
On nam je i rekao za vašu ljubav prema drugima, koju vam daje Sveti Duh.


Kološanima 1:9
Zato se mi od dana kad smo to čuli neprestano molimo za vas, tražeći da vas Bog ispuni mudrošću i duhovnom spoznajom kako biste mogli razabrati njegovu volju,


Kološanima 2:11
Kad ste došli Kristu, “obrezani” ste, ali ne tjelesno. Bio je to duhovni zahvat—“odrezana” je vaša grešna narav.


Kološanima 3:16
Neka Kristova riječ u svem svojem bogatstvu prebiva u vama. Poučavajte se i opominjite međusobno sa svom mudrošću. U srcu pjevajte Bogu psalme, hvalospjeve i duhovne pjesme sa zahvalnošću.


1 Solunjanima 1:5
Jer evanđelje koje smo vam donijeli nije se očitovalo samo u riječi, već i u sili Svetoga Duha, s potpunim i dubokim uvjerenjem u njegovu istinitost. A znate i da smo mi među vama živjeli kao dokaz istinitosti naše poruke.


1 Solunjanima 1:6
Primili ste Riječ od Svetoga Duha s radošću unatoč velikim patnjama. U tomu ste slijedili nas i Gospodina.


1 Solunjanima 4:8
Tko odbacuje ove zapovijedi, ne odbacuje čovjeka, nego Boga koji vam daje svojega Svetog Duha.


1 Solunjanima 5:19
Ne trnite Svetoga Duha.


1 Solunjanima 5:23
Neka vas sam Bog, izvor mira, potpuno posveti i neka cijelo vaše biće—duh, dušu i tijelo—očuva besprijekornima za dolazak našega Gospodina Isusa Krista.


2 Solunjanima 2:13
Draga braćo i sestre, ne možemo a da uvijek ne zahvaljujemo Bogu za vas. Gospodin vas ljubi. Zahvalni smo Bogu što vas je od početka odabrao za spasenje koje dolazi kroz posvećenje Duha i kroz vjeru u istinu.


1 Timoteju 3:16
Ovo je, nesumnjivo, uzvišena tajna naše vjere: Krist se očitovao u tijelu, opravdao ga je Duh, vidjeli su ga anđeli i naviješten je svim narodima. U svijetu su u njega vjerovali i uznesen je na nebo.


1 Timoteju 4:1
Sveti Duh nam izričito kaže da će u posljednja vremena neki otpasti od vjere i prikloniti se prijevarnim duhovima i učenjima zloduha.


1 Timoteju 4:7
Ne gubi vrijeme raspravljajući o budalastim idejama, o smiješnim mitovima i legendama. To su ionako samo uzaludne priče. Provodi, umjesto toga, vrijeme u jačanju svojeg duha.


1 Timoteju 4:14
Ne zanemaruj duhovni dar koji si primio po proročanstvu i polaganjem ruku starješinskog zbora.


1 Timoteju 5:6
Ali udovica koja se odaje lagodnome životu duhovno je mrtva.


2 Timoteju 1:6
Zato te molim: raspiruj duhovni dar koji ti je Bog dao kad sam na tebe položio ruke.


2 Timoteju 1:7
Jer Bog nam nije dao duha bojažljivosti, već Duha snage, ljubavi i razboritosti.


2 Timoteju 1:14
Dobro čuvaj blago koje ti je povjereno s pomoću Svetoga Duha koji prebiva u nama.


2 Timoteju 4:22
Neka Gospodin bude s tvojim duhom. Milost s vama!


Titu 3:5
Spasio nas je, ali ne zbog dobrih djela koja smo činili, nego zbog svojega milosrđa. Oprao nas je od grijeha i dao nam da se rodimo u novi život po Svetome Duhu


Filemonu 1:25
Neka je milost našega gospodina Isusa Krista s vašim duhom.


Hebrejima 1:14
Jer anđeli su samo poslužnički duhovi koje Bog šalje služiti onima koji će baštiniti spasenje.


Hebrejima 2:4
i što ga je Bog također posvjedočio čineći čudotvorne znake i različita čuda te dijeleći darove Svetoga Duha po svojoj volji?


Hebrejima 3:7
Zato činite kako kaže Sveti Duh: “Čujete li danas Božji glas,


Hebrejima 4:12
Jer Božja je riječ uistinu živa i djelotvorna. Oštrija je od dvosjeklog mača; prodire dotle da dijeli dušu od duha i zglobove od moždine te prosuđuje nakane i misli srca.


Hebrejima 6:4
Nije moguće da se ponovno obrate oni koji su već bili prosvijetljeni i okusili nebeski dar te postali dionicima Svetoga Duha,


Hebrejima 6:12
Tako nećete duhovno otupjeti i postati ravnodušnima, nego slijediti primjer onih koji su zbog svoje vjere i strpljivosti postali baštinicima Božjih obećanja.


Hebrejima 9:8
Tim nam odredbama Sveti Duh pokazuje da ljudima nije bilo dopušteno ući u Svetinju nad svetinjama sve dok su postojali prva prostorija i cijeli sustav koji je ona predočivala.


Hebrejima 9:14
koliko će bolje Kristova krv očistiti našu savjest od mrtvih djela da možemo proslavljati živoga Boga! Jer silom vječnoga Duha Krist je sebe prinio Bogu kao savršenu žrtvu za naše grijehe.


Hebrejima 10:15
I Sveti Duh svjedoči da je tako. Rekao je:


Hebrejima 10:29
Pomislite samo koliko će strašniju kaznu zavrijediti oni koji su pogazili Božjega Sina i koji se prema njegovoj krvi Saveza odnose kao da je nečista. Takvi su ljudi uvrijedili Svetoga Duha koji donosi Božju milost njegovu narodu!


Hebrejima 12:3
Razmišljajte o svemu onomu što je on podnio od grešnika, svojih protivnika, da ne sustanete i da ne klonete duhom.


Hebrejima 12:9
Kad su nas već naši tjelesni očevi korili i mi smo ih poštivali, nećemo li se još radije pokoriti stezi našega duhovnog Oca da postignemo vječni život?


Hebrejima 12:23
Pristupili ste skupu Božjih prvorođenaca kojih su imena zapisana na nebesima. Pristupili ste samome Bogu, koji je sudac svim ljudima. Pristupili ste duhovima otkupljenika na nebu, koji su učinjeni savršenima.


Hebrejima 13:9
Ne dajte se zavesti raznim tuđim učenjima! Izvor vaše duhovne snage je Božja milost, a ne obredna pravila o hrani, koja ne koriste onima koji ih obdržavaju.


Jakova 2:26
Kao što je tijelo bez duha mrtvo, mrtva je i vjera bez djela.


Jakova 3:15
Zavist i sebičnost nisu Božja mudrost. Takve su pojave zemaljske, neduhovne, nadahnute đavlom.


Jakova 4:5
Mislite li da u Svetome pismu bez razloga piše: “On ljubomorno čezne za duhom što ga je u nama nastanio?”


1 Petrova 1:2
Bog Otac odavno vas je odabrao, a Duh vas je posvetio. Zato ste poslušni Isusu Kristu i očišćeni ste njegovom krvlju. Želim vam izobilje Božje milosti i mira.


1 Petrova 1:11
Ispitivali su na koje to vrijeme upućuje Kristov Duh u njima pretkazujući Kristovo trpljenje i proslavljenje.


1 Petrova 1:12
Objavljeno im je da nije riječ o njihovu, nego o vašemu vremenu. A danas vam propovjednici s pomoću Duha Svetoga, poslanoga s neba, naviještaju tu Radosnu vijest kojoj se i anđeli žele izbliza diviti.


1 Petrova 2:2
Vi ste u duhu tek rođena dječica. Zato čeznite za čistim duhovnim mlijekom, da od njega možete uzrasti do punine spasenja,


1 Petrova 2:5
Bog sada ugrađuje i vas, kao živo kamenje, u svoj duhovni hram. Štoviše, vi ste Božje sveto svećenstvo koje prinosi duhovne žrtve, Bogu ugodne zbog Isusa Krista.


1 Petrova 3:4
Budite lijepe iznutra, neprolaznom ljepotom, blagoga i smirenog duha. To je dragocjeno u Božjim očima.


1 Petrova 3:18
Doista i Krist je jednom umro zbog grijeha, pravedan za nepravedne, da nas privede k Bogu. Iako mu je tijelo bilo mrtvo, Duh ga je oživio.


1 Petrova 3:19
I u njemu je posjetio duhove u tamnici i propovijedao im,


1 Petrova 4:6
Stoga je Radosna vijest bila propovijedana čak i mrtvima, tako da njihov duh, iako su njihova tijela bila kažnjena smrću, može živjeti kao što živi Bog.


1 Petrova 4:10
Bog vam je svima dao različite duhovne darove. Uporabite ih tako da služite jedni drugima onim darom koji ste po Božjoj milosti dobili.


1 Petrova 4:14
Radujte se ako vas vrijeđaju zbog Kristova imena jer u vama prebiva Duh slave, Božji Duh.


2 Petrova 1:21
jer ga prorok nije izrekao svojom voljom, već od Boga nadahnut Svetim Duhom.


1 Ivanu 1:6
Tvrdimo li da smo u zajedništvu s njime, a i dalje živimo u duhovnoj tami, lažemo i ne živimo u istini.


1 Ivanu 2:11
Tko mrzi brata, luta u duhovnoj tami i ne zna kamo ide jer mu je tama zaslijepila oči.


1 Ivanu 2:20
Ali vi niste takvi jer je na vas sišao Sveti Duh i svi ste upoznali Istinu.


1 Ivanu 2:27
Ali vi ste primili Svetoga Duha i on živi u vama, pa vas nitko ne treba učiti što je istina. Jer Duh vas poučava svemu, i to istini, a ne laži. Zato nastavite onako kako vas je naučio; živite i dalje u Kristu.


1 Ivanu 3:24
Tko je poslušan Božjim zapovijedima, živi u Bogu i Bog u njemu. A da on živi u nama, znamo po Duhu kojega nam je poslao.


1 Ivanu 4:1
Dragi moji, ne vjerujte svakome tko tvrdi da govori od Duha. Iskušajte ih da vidite dolazi li njihov duh od Boga. Jer u svijetu je mnogo lažnih proroka.


1 Ivanu 4:2
Po ovomu ćete poznati Božjega Duha: svaki prorok koji priznaje da je Isus Krist došao u ljudskome tijelu, ima Božjega Duha.


1 Ivanu 4:3
Ali tko god ne priznaje takvog Isusa, nije od Boga. U njemu je duh Antikrista o kojemu ste čuli da dolazi i koji je već u svijetu.


1 Ivanu 4:6
Mi pripadamo Bogu; zato nas i slušaju oni koji Boga poznaju. Tko nije od Boga, ne sluša nas. Po tomu ćemo znati ima li tko Duha istine ili duha prijevare.


1 Ivanu 4:13
Da mi živimo u njemu i on u nama, znamo po tomu što nam je dao od svojega Duha.


1 Ivanu 5:6
On, Isus Krist, došao je kroz vodu i kroz krv; ne samo u vodi već i u vodi i u krvi. I Duh o tome svjedoči jer je Duh istina.


1 Ivanu 5:8
Duh, voda i krv, i to se troje slaže.


Judina 1:19
Takvi među vama prave razdore. Žive prema tjelesnim nagonima jer nemaju u sebi Božjeg Duha.


Judina 1:20
Ali vi, ljubljeni prijatelji, morate izgrađivati svoj život na temelju svoje svete vjere. Molite se kako vas upućuje Sveti Duh.


Otkrivenje 1:4
Ovo pismo piše Ivan sedmerim crkvama u Maloj Aziji. Neka vam je milost i mir od onoga koji jest, koji je oduvijek bio i koji će doći; od sedam duhova pred njegovim prijestoljem


Otkrivenje 1:10
Bio je Dan Gospodnji. Ponio me Duh i odjednom sam iza sebe začuo glas snažan poput zvuka trublje.


Otkrivenje 2:7
Slušajte, kad već imate uši, što Duh govori crkvama! Svakome tko pobijedi dat ću da jede sa stabla života u Božjemu raju.’


Otkrivenje 2:11
Slušajte, kad već imate uši, što Duh govori crkvama! Nikome tko pobijedi neće nauditi druga smrt!’


Otkrivenje 2:17
Slušajte, kad već imate uši, što Duh govori crkvama! Svaki koji pobijedi jest će manu skrivenu i dat ću mu bijel kamen na kojemu će pisati njegovo novo ime, koje ne zna nitko osim onoga koji ga prima.’


Otkrivenje 2:29
Slušajte, kad već imate uši, što Duh govori crkvama!’


Otkrivenje 3:1
Anđelu Crkve u Sardu napiši: ‘Ovo govori onaj koji ima sedam Božjih duhova i sedam zvijezda: Znam tvoja djela. Sloviš kao živ, a mrtav si.


Otkrivenje 3:6
Slušajte, kad već imate uši, što Duh govori crkvama!’


Otkrivenje 3:13
Slušajte, kad već imate uši, što Duh govori crkvama!’


Otkrivenje 3:22
Slušajte, kad već imate uši, što Duh govori crkvama!’”


Otkrivenje 4:2
Odmah sam se našao u duhu i ugledao prijestolje u nebu. Na njemu je sjedio Netko.


Otkrivenje 4:5
Od prijestolja su sijevale munje, čula se grmljavina i gromovi. Ispred njega stajalo je sedam svijećnjaka, sedam upaljenih zublji, sedam Božjih duhova.


Otkrivenje 5:6
Ugledam zatim zaklanog Jaganjca kako stoji između prijestolja i četiriju bića te između starješina. Imao je sedam rogova i sedam očiju koje su sedam Božjih duhova poslanih po svoj zemlji.


Otkrivenje 11:11
Ali nakon tri i pol dana, Božji životni Duh uđe u njih i oni ustanu! Silan strah obuzme one koji su to promatrali.


Otkrivenje 14:13
Začujem glas s neba: “Zapiši: odsad su blaženi oni koji umiru u Gospodinu. Da, tako kaže Duh: otpočinut će od svojih napora jer ih prate njihova djela.”


Otkrivenje 16:14
Ti nečisti duhovi, koji čine čudesa, okupe vladare svega svijeta na rat protiv Boga, koji će se zbiti na veliki Dan Svemogućega Boga.


Otkrivenje 17:3
I anđeo me u duhu prenese u pustinju. Ondje ugledam ženu kako sjedi na skrletnoj Zvijeri sa sedam glava i s deset rogova, punoj bogohulnih imena.


Otkrivenje 18:2
“Pao je!” poviče. “Pao je Babilon, Bludnica! Postao je prebivalištem zloduha, stjecištem nečistih duhova, gnijezdom nečistih ptica i jazbinom odurnih životinja.


Otkrivenje 19:10
Pao sam do njegovih nogu da mu se poklonim, ali on reče: “Ne klanjaj mi se! Ta ja sam samo Božji sluga kao i ti, kao i ostala tvoja braća koja svjedoče o svojoj vjeri u Isusa. Bogu se klanjaj! Jer koji svjedoče o Isusu, imaju proročkog duha.”


Otkrivenje 21:10
I u duhu me ponese na veliku, visoku goru i pokaže mi sveti grad Jeruzalem kako silazi s neba od Boga.


Otkrivenje 22:17
Duh i zaručnica govore: “Dođi!” I tko god ovo čuje, neka kaže: “Dođi!” Neka dođe tko je žedan i neka besplatno zahvati vodu života!


Croatian Bible (CNT) 2000
Croatian New Testament (Knjiga O Kristu) Copyright © 1982, 1992, 2000 by Biblica, Inc.®