A A A A A


Traži

Mateju 1:23
“Slušajte! Djevica će zanijeti! Rodit će sina koji će se zvati Emanuel”, (što znači: “Bog je s nama”).


Mateju 3:2
“Pokajte se za grijehe i obratite se Bogu jer je nebesko kraljevstvo blizu!”


Mateju 3:8
Dokažite svojim životom i djelima da ste se odvratili od grijeha i obratili Bogu.


Mateju 3:9
Ne zavaravajte se da vam je dovoljno reći: ‘Mi smo Abrahamovi potomci!’ jer vam kažem da Bog može i od ovoga kamenja podignuti Abrahamovu djecu!


Mateju 4:7
Isus mu odgovori: “Sveto pismo također kaže: ‘Ne iskušavaj Gospodina Boga svojega!’”


Mateju 4:10
“Odlazi, Sotono!” reče mu Isus. “U Svetome pismu piše: ‘Klanjaj se samo Bogu i njemu jedinome služi! ’”


Mateju 4:17
Otada Isus počne propovijedati: “Pokajte se za grijehe i obratite se Bogu jer je nebesko kraljevstvo blizu!”


Mateju 5:3
“Blago onima koji shvaćaju da im je Bog potreban jer je njihovo nebesko kraljevstvo!


Mateju 5:4
Blago onima koji tuguju, jer će ih Bog utješiti!


Mateju 5:8
Blago ljudima čista srca, jer će gledati Boga!


Mateju 5:10
Blago onima koje progone zato što su pravedni pred Bogom, jer je njihovo nebesko kraljevstvo!


Mateju 5:11
Blago vama kad vas zbog mene budu grdili i progonili i lažno vam pripisivali kojekakva zla!


Mateju 5:12
Radujte se zbog toga, silno se radujte! Jer velika vas nagrada čeka na nebesima. Tako su progonili i proroke prije vas!”


Mateju 5:23
Stojiš li, dakle, pred žrtvenikom u Hramu prinoseći žrtvu Bogu pa se iznenada sjetiš da neki tvoj brat ima što protiv tebe,


Mateju 5:24
ostavi žrtvu pred žrtvenikom pa se najprije pomiri s njime, a tek onda dođi i prinesi žrtvu Bogu.


Mateju 5:32
Ali ja vam kažem: Tko god se razvede od svoje žene, osim zbog njezina bluda, navodi ju na preljub. I tko god se oženi razvedenom ženom, čini preljub.”


Mateju 6:7
Kad se molite, ne nabrajajte isprazne riječi kao pogani, koji misle da će biti uslišani zbog svojega nabrajanja.


Mateju 6:24
Nitko ne može služiti dvojici gospodara. Ili će jednoga mrziti, a drugoga voljeti ili će jednome biti odan, a drugoga prezirati. Ne možete služiti i Bogu i bogatstvu.


Mateju 6:30
Pa ako Bog tako odijeva poljsku travu koja danas jest, a već se sutra baca u peć, zar se neće još i više brinuti za vas, malovjerni?


Mateju 9:8
Kad je mnoštvo to vidjelo, zaprepaste se i počnu slaviti Boga što je ljudima dao takvu vlast.


Mateju 10:18
Zbog mene će vas izvoditi pred vladare i kraljeve, da biste njima i poganima mogli posvjedočiti o meni.


Mateju 10:22
Svi će vas zamrziti zbog mene, ali tko ustraje do kraja, spasit će se.


Mateju 10:28
Ne bojte se onih koji mogu ubiti samo tijelo, ali dušu ne mogu! Bojte se Boga koji i dušu i tijelo može uništiti u paklu.


Mateju 10:40
Tko prihvati vas, mene prihvaća. A tko mene prihvati, prihvaća Boga koji me je poslao.


Mateju 11:6
Recite mu i ovo: ‘Blago onome tko se zbog mene ne sablazni!’”


Mateju 11:20
Tada počne koriti gradove u kojima se zbilo najviše njegovih čudesnih djela zato što se nisu obratili Bogu.


Mateju 12:10
i ondje spazi čovjeka usahnule ruke. Da bi ga mogli optužiti zbog potvrdnog odgovora, farizeji upitaju Isusa: “Je li dopušteno subotom iscijeliti?”


Mateju 12:31
Zato će se, kažem vam, ljudima oprostiti svaki grijeh i bogohulstvo, ali hula na Svetoga Duha neće se oprostiti.


Mateju 13:12
Onima koji žive po Božjoj mudrosti”, reče im, “Bog će dati još više mudrosti. A oni koji ne postupaju prema njegovoj mudrosti izgubit će i ono malo od nje što imaju.


Mateju 13:21
ali nemaju korijena i nestalni su. Čim ih zbog Riječi snađe nevolja ili progonstvo, odmah podlegnu.


Mateju 13:22
U trnje zasijano sjeme su oni koji čuju Riječ, ali ju životne brige i zavodljivost bogatstva uguše u njima te ona ne donese roda.


Mateju 13:57
I sablaznili su se zbog njega. Tada im Isus reče: “Proroku ne iskazuju čast jedino u njegovu zavičaju i u njegovu domu.”


Mateju 13:58
Zbog njihove nevjere ondje nije učinio mnogo čudesa.


Mateju 14:9
Kralj se ražalosti, ali zbog toga što se zakleo i zbog uzvanika zapovjedi da joj učine po volji.


Mateju 15:3
On im odgovori: “A zašto vi zbog svoje predaje kršite Božje zapovijedi?


Mateju 15:4
Bog je rekao: ‘Poštuj oca i majku!’ i ‘Tko prokune oca ili majku, neka se kazni smrću!’


Mateju 15:5
Ali vi velite: ‘Kaže li tko ocu ili majci: pomoć koju biste od mene dobili darovat ću Bogu’,


Mateju 15:6
nije im dužan iskazati poštovanje brinući se o njihovim potrebama. Tako kršite Božju zapovijed zbog svoje predaje.


Mateju 15:20
To onečišćuje čovjeka! Neće čovjek biti nečist pred Bogom ako jede a da prije toga nije obavio obredno pranje ruku.”


Mateju 15:31
Zadivljeno time što nijemi govore, kljasti ozdravljaju, hromi hodaju a slijepi vide, mnoštvo je slavilo Izraelova Boga.


Mateju 15:36
te uzme sedam kruhova i ribe, zahvali Bogu, razlomi ih i dade učenicima. Oni ih razdijele mnoštvu.


Mateju 16:16
Šimun Petar odgovori: “Ti si Krist, Mesija, Sin živoga Boga!”


Mateju 17:20
“Zbog svoje nevjere”, reče im on. “Zaista vam kažem, da imate vjere kao je sitno gorušičino zrno i da kažete ovoj gori: Premjesti se onamo!—ona bi se premjestila. Ništa vam ne bi bilo nemoguće.”


Mateju 19:3
Priđu mu neki farizeji pa ga upitaju pokušavajući ga zaskočiti: “Smije li se muž razvesti od žene zbog bilo kojeg razloga?”


Mateju 19:6
Njih dvoje, prema tome, nisu više dva, nego jedno. Neka dakle nijedan čovjek ne rastavlja one koje je Bog sjedinio!”


Mateju 19:8
Isus im odgovori: “Mojsije je učinio taj ustupak da možete otpustiti svoju ženu zbog vaših tvrdih srca, ali u početku nije bilo tako.


Mateju 19:9
Ali ja vam kažem: Tko god se razvede od svoje žene, osim zbog njezina bluda—pa se oženi drugom, čini preljub.”


Mateju 19:17
Isus mu reče: “Zašto me pitaš o dobrome? Samo je jedan dobar—Bog! Ali ako želiš ući u život, ispunjaj zapovijedi!”


Mateju 19:23
Isus nato reče učenicima: “Zaista vam kažem, teško je bogatašu ući u nebesko kraljevstvo!


Mateju 19:24
I opet vam kažem: Lakše bi devi bilo provući se kroz iglenu ušicu nego bogatašu ući u Božje kraljevstvo!”


Mateju 19:26
Isus ih pozorno pogleda pa reče: “Ljudima je to potpuno nemoguće, ali ne i Bogu. Ali Bogu je sve moguće!”


Mateju 21:3
Upita li vas tko zbog toga, recite samo: ‘Gospodinu trebaju’ pa će ih odmah pustiti.”


Mateju 21:9
Ljudi koji su išli pred njim i za njim klicali su: “Slava Sinu Davidovu! Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje! Slava Bogu na nebu!”


Mateju 22:21
“Carevi”, odgovore. “Onda dajte caru carevo, ali Bogu valja dati Božje”, reče im.


Mateju 22:31
A glede uskrsnuća, niste li u Pismu pročitali da je Bog rekao:


Mateju 22:32
‘Ja sam Bog Abrahamov, Izakov i Jakovljev’ dugo nakon što su oni poumirali? A Bog nije Bog mrtvih, već Bog živih!”


Mateju 22:37
“‘Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom pameti svojom!’


Mateju 23:22
Tko se zakune nebom, kune se Božjim prijestoljem i Bogom koji na njemu sjedi.


Mateju 26:27
Zatim uzme čašu vina, zahvali Bogu i pruži njima govoreći: “Svi pijte iz nje!


Mateju 26:63
Isus je šutio. “Zakuni se živim Bogom i reci jesi li ti Krist, Božji Sin”, reče veliki svećenik.


Mateju 26:65
Nato veliki svećenik razdere svoju odjeću i reče: “Hulio je na Boga! Što će nam još svjedoci?


Mateju 27:19
Dok je Pilat sjedio na sudačkom stolcu, stigne mu poruka od njegove žene: “Okani se tog pravednika jer sam se noćas u snu namučila zbog njega!”


Mateju 27:23
“Zbog čega? Kakvo je zlo učinio?” upita Pilat. Ali oni su samo još glasnije vikali: “Raspni ga!”


Mateju 27:43
Uzdao se u Boga! Neka ga Bog sada izbavi ako mu je on uistinu po volji! Tvrdio je: ‘Ja sam Božji Sin.’”


Mateju 27:57
Uvečer dođe neki bogat čovjek iz Arimateje imenom Josip, koji je i sam bio Isusov učenik.


Marku 1:2
U Knjizi proroka Izaije Bog je rekao: “Gledajte, šaljem pred vas svojega glasnika i on će vam pripraviti put.


Marku 1:4
Taj glasnik bio je Ivan Krstitelj. Živio je u pustinji i propovijedao kako se ljudi trebaju krstiti da pokažu kako su se odvratili od svojih grijeha i obratili se Bogu da im oprosti.


Marku 1:38
On im odgovori: “Hajdemo i dalje, u druga mjesta. I njima moram propovijedati poruku. Zbog toga sam došao!”


Marku 1:45
Ali čovjek ode i počne svima govoriti što mu se dogodilo; zbog toga Isusa opkoli toliko mnoštvo da više nije mogao javno ući u bilo koji grad, već se morao zadržavati vani, na samotnim mjestima. A ljudi su stizali sa svih strana.


Marku 2:7
“Kako ovaj može tako govoriti! On huli! Tko može opraštati grijehe osim jedinoga Boga!”


Marku 2:12
Čovjek smjesta ustane, uzme nosila i iziđe naočigled mnoštvu. Svi su se divili i slavili Boga govoreći: “Takvo što još nikad nismo vidjeli!”


Marku 4:17
ali nemaju korijena i nestalni su. Čim ih zbog Riječi snađe nevolja ili progonstvo, odmah podlegnu.


Marku 4:19
ali tjeskobne brige ovoga svijeta, varavo bogatstvo i požuda za svime ostalime uguše sjeme i ono ostane bez roda.


Marku 4:25
Onima koji žive po Božjoj mudrosti”, reče im, “Bog će dati još više mudrosti. A oni koji ne postupaju prema njegovoj mudrosti, izgubit će ubrzo i ono malo od nje što imaju.”


Marku 5:7
Zavrišti i prodorno vikne: “Što hoćeš od mene, Isuse, Sine najuzvišenijeg Boga? Zaklinjem te Bogom, ne muči me!”


Marku 5:19
Ali mu Isus to nije dopustio. “Idi kući svojima”, reče mu on, “i ispričaj im koliko ti je milosrđe Bog iskazao.”


Marku 6:3
Nije li on drvodjelja, Marijin sin, Jakovljev, Josijin, Judin i Šimunov brat? Nisu li mu sestre tu među nama?” I sablaznili su se zbog njega.


Marku 6:5
Zbog njihove nevjere nije mogao ondje učiniti nikakva čuda, samo je iscijelio nekoliko bolesnika položivši na njih ruke.


Marku 6:17
Herod je, naime, zapovjedio da Ivana okuju u lance i bace u tamnicu zbog Herodijade, žene Herodova brata Filipa.


Marku 6:26
Kralj se ražalosti, ali zbog toga što se zakleo i zbog uzvanika ne htjede ju odbiti.


Marku 6:37
“Vi ih nahranite!” odgovori im Isus. “Čime?” upitaju. “Trebalo bi nam cijelo bogatstvo da se kupi hrana za toliko mnoštvo!”


Marku 7:9
Lijepo! Odbacujete Božje zapovijedi zbog svoje predaje!


Marku 7:11
Ali vi kažete da je roditeljima opravdano reći: ‘Žao mi je, ne mogu vam pomoći jer sam se Bogu zakleo dati ono što sam mogao dati vama.’


Marku 7:23
Sva ta zla izlaze iznutra, ona čovjeka prljaju i čine ga nečistim pred Bogom.”


Marku 7:29
“Zbog toga što si rekla,” reče joj Isus, “možeš ići. Zli je duh izišao iz tvoje kćeri.”


Marku 8:6
Nato on reče mnoštvu da posjeda po zemlji. Zatim uzme sedam kruhova, zahvali za njih Bogu, razlomi ih na komade i dade svojim učenicima. A učenici ih podijele mnoštvu.


Marku 9:37
“Tko prihvati takvo malo dijete radi mene, mene prihvaća. A tko mene prihvati, prihvaća Boga koji me je poslao.”


Marku 10:5
“Mojsije vam je napisao ovu zapovijed zbog vaših tvrdih srca!


Marku 10:6
Jer Bog ih je još na početku stvorenja stvorio ‘muškim i ženskim’ .


Marku 10:9
Neka dakle nijedan čovjek ne rastavlja one koje je Bog sjedinio!”


Marku 10:18
“Zašto me zoveš dobrim?” upita ga Isus. “Dobar je samo Bog.


Marku 10:23
Isus pogleda uokolo i reče učenicima: “Kako je teško bogatašima ući u kraljevstvo Božje!”


Marku 10:25
Lakše bi devi bilo provući se kroz iglenu ušicu nego bogatašu ući u Božje kraljevstvo!”


Marku 10:27
Isus ih pozorno pogleda pa reče: “Ljudima je to potpuno nemoguće, ali ne i Bogu. Jer Bogu je sve moguće!”


Marku 11:9
I pred njim i iza njega išlo je mnoštvo i klicalo: “Slava Bogu! Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje!


Marku 11:10
Blagoslovljeno kraljevstvo koje on donosi, kraljevstvo našega oca Davida! Slava Bogu na nebu!”


Marku 11:22
“Imajte vjeru u Boga!” odgovori im Isus.


Marku 12:17
“Onda dajte caru carevo, ali Bogu valja dati Božje”, reče im. Bili su zadivljeni.


Marku 12:26
A glede uskrsnuća, niste li u Knjizi Izlaska, ondje gdje piše kako je Mojsije ugledao gorući grm, pročitali da mu je Bog rekao: ‘Ja sam Bog Abrahamov, Izakov i Jakovljev’ dugo nakon što su oni poumirali?


Marku 12:27
A Bog nije Bog mrtvih, već Bog živih! Vi ste, prema tome, u velikoj zabludi!”


Marku 12:29
Isus odgovori: “Najvažnija glasi: ‘Čuj, o Izraele! Naš Gospodin Bog jest jedini Bog.


Marku 12:30
Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom pameti svojom i svom snagom svojom!’


Marku 12:32
Pismoznanac odgovori: “Učitelju, pravo si rekao da je Bog jedini i da nema drugih osim njega.


Marku 12:41
Zatim ode sjesti do kutije za milodare te je promatrao mnoštvo kako ubacuje bakreni novac. Mnogi su bogataši ubacivali velike iznose.


Marku 13:13
Svi će vas zamrziti zbog mene, ali tko ustraje do kraja, spasit će se.


Marku 13:19
jer će to biti dani tako strašnih nevolja kakvih nije bilo otkako je Bog stvorio svijet niti će ih biti ikad poslije.


Marku 14:4
Neki se zbog toga naljute: “Čemu tako rasipati skupocjenu pomast!


Marku 14:23
Zatim uzme čašu vina, zahvali Bogu i pruži njima. Svi su iz nje pili.


Marku 14:61
Isus ne odgovori. Tada ga veliki svećenik upita: “Jesi li ti Mesija, Sin Preslavnoga Boga?”


Marku 15:14
“Zbog čega?” upita Pilat. “Kakvo je zlo učinio?” Ali oni su samo još glasnije vikali: “Raspni ga!”


Marku 16:14
Zatim se ukaže jedanaestorici učenika dok su skupa jeli. Prekori ih zbog nevjere i tvrdoglavog odbijanja da povjeruju onima koji su ga vidjeli poslije uskrsnuća.


Marku 16:19
Kada im je Gospodin Isus to rekao, uznesen je na nebo i sjeo je zdesna Bogu.


Luki 1:6
Oboje su bili pravedni pred Bogom jer su besprijekorno bili poslušni svim zapovijedima i odredbama Gospodnjim.


Luki 1:8
Jednoga je dana Zaharija služio Bogu u Hramu jer je na dužnosti bio njegov red.


Luki 1:16
Navest će mnoge Izraelce da se obrate Gospodinu, svojemu Bogu.


Luki 1:19
Anđeo mu odgovori: “Ja sam Gabrijel, koji stojim pred samim Bogom. Poslan sam da govorim s tobom i da ti donesem radosnu vijest.


Luki 1:26
Nakon šest mjeseci Bog pošalje anđela Gabrijela u galilejski grad Nazaret


Luki 1:30
“Ne boj se, Marijo!” reče joj anđeo. “Bog ti je odlučio dati milost.


Luki 1:32
On će biti vrlo velik i zvat će se Sin Svevišnjega. Gospodin Bog dat će mu prijestolje njegova pretka Davida.


Luki 1:37
Jer Bogu nije ništa nemoguće!”


Luki 1:47
Duh se moj raduje u Bogu, mojemu Spasitelju,


Luki 1:53
Gladne je nasitio dobrima, a bogataše otpustio praznih ruku.


Luki 1:58
Kad se među njezinim susjedima i rodbinom pročulo da joj je Bog iskazao veliku milost, veselili su se skupa s njom.


Luki 1:64
a Zahariji se odriješi jezik te on smjesta progovori i počne slaviti Boga.


Luki 1:68
“Slava Gospodinu Bogu Izraelovu jer je pohodio svoj narod i otkupio ga!


Luki 1:78
po milosrdnom srcu našega Boga po kojemu će nas pohoditi zora s visine


Luki 2:13
Anđelu se odjednom pridruži silna nebeska vojska slaveći Boga:


Luki 2:14
“Slava Bogu na visini, a na zemlji mir ljudima, njegovim miljenicima.”


Luki 2:20
Pastiri se zatim vrate slaveći i hvaleći Boga za sve što su čuli i vidjeli te što se dogodilo onako kako im je anđeo rekao.


Luki 2:28
Šimun uzme dijete u naručje te stane slaviti Boga:


Luki 2:37
a zatim sama, kao udovica do osamdeset četvrte godine. Nije napuštala Hram, već je postom i molitvom danonoćno služila Bogu.


Luki 2:38
Ona baš tada naiđe te počne zahvaljivati Bogu i govoriti o Isusu svima koji su iščekivali obećanog Mesiju i otkupljenje Jeruzalema.


Luki 2:52
A Isus je napredovao u mudrosti, rastu i milosti kod Boga i ljudi.


Luki 3:2
Veliki svećenici bili su Ana i Kajfa. Bog tada progovori Ivanu, sinu Zaharijinu, u pustinji.


Luki 3:3
On zatim obiđe svu jordansku okolicu propovijedajući ljudima da se ljudi trebaju krstiti da pokažu kako su se odvratili od svojih grijeha i obratili se Bogu da im oprosti.


Luki 3:8
Dokažite svojim životom i djelima da ste se odvratili od grijeha i obratili Bogu! Ne zavaravajte se da vam je dovoljno reći: ‘Mi smo Abrahamovi potomci!’ jer vam kažem da Bog može i od ovoga kamenja Abrahamu podignuti djecu!


Luki 3:19
A Heroda tetrarha Ivan je prekorio zbog toga što je živio sa ženom svojega brata, Herodijadom, te zbog brojnih drugih zlodjela


Luki 4:8
Isus mu odgovori: “U Svetome pismu piše: ‘Klanjaj se samo Bogu i njemu jedinome služi!’”


Luki 4:12
Isus mu odgovori: “Sveto pismo također kaže: ‘Ne iskušavaj Gospodina Boga svojega!’”


Luki 5:21
Pismoznanci i farizeji nato počnu umovati: “Tko je ovaj da tako huli? Tko može opraštati grijehe osim jedinoga Boga!”


Luki 5:25
Čovjek smjesta ustane te naočigled svih uzme nosila i ode slaveći Boga.


Luki 5:26
Nato sve obuzme zanos, pa su slavili Boga i silno prestrašeni govorili: “Ovo što smo danas vidjeli je čudesno!”


Luki 6:12
Nedugo zatim Isus ode u goru moliti se. Cijelu se noć molio Bogu.


Luki 6:22
Blago vama kad vas ljudi zamrze, kad vas izopće i pogrde i prezru vaše ime kao zločinačko zbog Sina Čovječjega!


Luki 6:24
“Teško vama, bogataši, jer ste već primili svoju utjehu!


Luki 7:16
Sve obuzme silan strah te su slavili Boga govoreći: “Velik je prorok ustao među nama. Bog pohodi svoj narod!”


Luki 7:23
Recite mu i ovo: ‘Blago onome tko se zbog mene ne sablazni!’”


Luki 8:14
U trnje zasijano sjeme su oni koji čuju Riječ, ali ju uguše životne brige, bogatstvo i užici te zato ne donesu roda.


Luki 8:18
Zato pazite kako slušate. Onima koji žive po Božjoj mudrosti Bog će dati još više mudrosti. A oni koji ne postupaju prema njegovoj mudrosti, izgubit će ubrzo i ono malo od nje što misle da imaju.”


Luki 8:28
Čim je ugledao Isusa, on zaviče, baci se ničice pred njega i na sav glas poviče: “Što hoćeš od mene, Isuse, Sine najuzvišenijega Boga? Molim te, ne muči me!”


Luki 8:39
“Ne, vrati se doma i reci svima što ti je Bog učinio.” Čovjek ode i po svem gradu razglasi što mu je Isus učinio.


Luki 9:48
i reče: “Tko prihvati ovo malo dijete radi mene, mene prihvaća. A tko mene prihvati, prihvaća Boga koji me je poslao. Tko je najmanji među vama, taj je najveći.”


Luki 10:16
Zatim reče učenicima: “Tko vas sluša, mene sluša, a tko vas odbaci, mene je odbacio. Tko odbacuje mene, odbacuje Boga koji me je poslao.”


Luki 10:27
“‘Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom pameti svojom, a svojega bližnjega kao samoga sebe’” , odgovori čovjek.


Luki 11:8
Ali kažem vam, ne učini li to zbog prijateljstva, učinit će to da se ne osramoti.


Luki 11:16
A drugi su ga iskušavali ištući da im dade kakav znak s neba kao dokaz da ga je Bog poslao.


Luki 11:30
Što se dogodilo Joni, bilo je Ninivljanima znak da ga je Bog poslao. Što će se sa mnom dogoditi, bit će znak da je mene, Sina Čovječjega, Bog poslao ovom narodu.


Luki 11:40
Bezumnici! Nije li Bog taj koji je načinio i nutrinu, a ne samo vanjštinu?


Luki 12:5
Ali reći ću vam koga se treba bojati. Bojte se Boga koji može ubiti, a zatim baciti u pakao. Njega se bojte!


Luki 12:6
Ne prodaje li se pet vrapčića za dva novčića? A Bog ipak ne zaboravi nijednoga od njih.


Luki 12:16
Ispriča im zatim prispodobu: “Nekomu je bogatašu zemlja urodila tako obilnom žetvom


Luki 12:20
Ali Bog mu reče: ‘Neumniče! Još ćeš noćas umrijeti. Komu će onda pripasti sve što si skupio?’


Luki 12:21
Neumnik je onaj tko zgrće zemaljsko blago, a ne stječe bogatstvo koje je vrijedno u Božjim očima.”


Luki 12:24
Pogledajte gavrane! Niti siju, niti žanju, niti imaju spremišta i žitnice, a Bog ih ipak hrani. A vi ste toliko vredniji od ptica!


Luki 12:28
Pa ako Bog tako odijeva poljsku travu koja danas jest, a već se sutra baca u peć, zar se neće još i više brinuti za vas, malovjerni?


Luki 13:13
te položi na nju ruke. Žena se smjesta uspravi i počne slaviti Boga.


Luki 14:12
Zatim se okrene domaćinu i reče mu: “Kad priređuješ objed ili večeru, ne pozivaj svoje prijatelje, braću, rodbinu ni bogate susjede. Jer oni će ti se odužiti uzvraćajući poziv.


Luki 14:13
Nego pozovi siromahe, bogalje, hrome i slijepe.


Luki 14:14
Oni ti nemaju čime uzvratiti. Tako ćeš biti blagoslovljen jer će Bog te za to nagraditi o uskrsnuću pravednika.”


Luki 14:21
Sluga se vrati i ispriča gospodaru što su mu rekli. Domaćin se nato razgnjevi pa reče sluzi: ‘Idi na gradske ulice i trgove pa dovedi prosjake, bogalje, hrome i slijepce.’


Luki 14:33
Zato nitko ne može postati mojim učenikom a da se prije toga zbog mene nije svega odrekao.


Luki 15:7
Kažem vam da će na nebu također biti veća radost zbog jednoga jedinoga grešnika koji se obrati Bogu nego zbog devedeset devet pravednika kojima obraćenje ne treba.”


Luki 15:10
Kažem vam da silnu radost u nebu gledaju i anđeli Božji zbog samo jednoga jedinoga grešnika koji se obrati Bogu.”


Luki 15:18
Idem doma, ocu, i reći ću mu: “Oče, zgriješio sam i tebi i Bogu.


Luki 15:21
‘Oče! Zgriješio sam i tebi i Bogu! Nisam više dostojan zvati se tvojim sinom’, reče sin.


Luki 16:1
Isus ispriča učenicima ovu pripovijest: “Imao neki bogataš upravitelja kojega su optužili da mu rasipa imanje.


Luki 16:2
Bogataš ga pozove i reče mu: ‘Što to čujem o tebi? Položi račun o svojem upravljanju jer više ne možeš biti upraviteljem.’


Luki 16:9
Kažem vam: uporabite ovozemaljsko bogatstvo za stjecanje prijatelja pa ćete biti, kad ga ponestane, bit ćete primljeni u vječne stanove.


Luki 16:11
Ako dakle niste vjerni u ovozemaljskom bogatstvu, tko će vam povjeriti istinsko nebesko bogatstvo?


Luki 16:13
Nijedan sluga ne može služiti dvojici gospodara. Ili će jednoga mrziti, a drugoga voljeti ili će jednome biti odan, a drugoga prezirati. Ne možete služiti i Bogu i bogatstvu.”


Luki 16:15
Isus im reče: “Vi se pred ljudima pretvarate da ste pravedni, ali Bog poznaje vaša srca. Jer što ljudi uzvisuju, Bogu je gnusno.


Luki 16:19
Bio je neki bogataš koji se odijevao u najfinije tkanine, u grimiz i tanki lan, i svakoga se dana obilno gostio.


Luki 16:21
čeznući da se najede ostataka s bogataševa stola. Dok je tako ležao, psi su dolazili i lizali mu čirove.


Luki 16:22
Siromah napokon umre te ga anđeli odnesu k Abrahamu. Umre zatim i bogataš te ga pokopaju,


Luki 16:27
Bogataš nato reče: ‘Molim te, oče Abrahame, pošalji onda Lazara u dom mojega oca.


Luki 16:30
‘Neće, oče Abrahame! Ali ako im dođe tko od mrtvih, obratit će se od grijeha’, reče bogataš.


Luki 17:10
Tako i vi kad ste poslušni Bogu recite: ‘Nismo vrijedni hvale. Samo smo sluge koji obavljaju svoju dužnost.’”


Luki 17:15
Videći da je ozdravio, jedan od njih vrati se slaveći Boga na sav glas.


Luki 17:18
Zar se nijedan od njih nije vratio da dade slavu Bogu osim ovoga tuđinca?”


Luki 18:2
“Bio je u nekome gradu sudac. Niti se bojao Boga niti je mario što misle ljudi.


Luki 18:4
Sudac dugo nije mario za to, ali napokon reče: ‘Iako se ne bojim Boga i ne marim za ljude,


Luki 18:7
“Neće li Bog onda obraniti svoje izabranike koji danonoćno vape k njemu? Hoće li odgađati da im pomogne?


Luki 18:14
Kažem vam: on je otišao doma opravdan pred Bogom, a ne farizej! Jer tko sebe uzvisuje, bit će ponižen, a ponizni će biti uzvišeni.”


Luki 18:19
“Zašto me zoveš dobrim?” upita ga Isus. “Dobar je samo Bog.


Luki 18:23
Kad je to čuo, čovjek se ražalosti jer je bio vrlo bogat.


Luki 18:24
Videći to, Isus reče: “Kako je teško bogatašima ući u kraljevstvo Božje!


Luki 18:25
Lakše bi devi bilo provući se kroz iglenu ušicu nego bogatašu ući u Božje kraljevstvo!”


Луки 18:27
“Što je nemoguće ljudima, moguće je Bogu!”, odgovori im Isus.


Луки 18:43
Slijepac smjesta progleda i krene cestom za Isusom slaveći Boga. I sav narod koji je to vidio zahvali Bogu.


Луки 19:2
dođe čovjek imenom Zakej, utjecajan Židov koji je radio za rimsku poreznu upravu i vrlo se obogatio.


Луки 19:37
Kad se već približio obronku Maslinske gore, mnoštvo njegovih sljedbenika počne na sav glas zahvaljivati Bogu za sva slavna djela što su ih vidjeli:


Луки 19:38
“Blagoslovljen kralj koji dolazi u ime Gospodnje! Na nebu mir! Slava Bogu na nebu!”


Луки 19:44
Sravnit će sa zemljom i tebe i tvoju djecu u tebi. Neće od tebe ostati ni kamena na kamenu jer nisi prepoznao da te je Bog pohodio.”


Луки 20:25
“Onda dajte caru carevo, ali Bogu valja dati Božje”, reče im.


Луки 20:37
A da će mrtvi uskrsnuti, čak je i Mojsije potvrdio u ulomku o gorućem grmu gdje Gospodina naziva ‘Bogom Abrahamovim, Izakovim i Jakovljevim’ dugo nakon što su oni poumirali.


Луки 20:38
A Bog nije Bog mrtvih, već Bog živih! Svi su oni za Boga živi.”


Луки 21:1
Isus je u Hramu promatrao bogataše kako ubacuju milostinju u kutiju.


Луки 21:19
Duše će vam se spasiti zbog vaše postojanosti.


Луки 21:25
Pojavit će se znaci na suncu, mjesecu i zvijezdama, a na zemlji će narode pritiskati tjeskoba zbog huke i stihije valovlja.


Луки 22:69
“Ali odsad će Sin Čovječji sjediti zdesna Svemogućemu Bogu.”


Луки 23:19
Baraba je bio u tamnici zbog ubojstva i zbog prevratničke pobune u Jeruzalemu.


Луки 23:25
te pusti čovjeka utamničenoga zbog pobune i ubojstva, a Isusa preda njima na volju.


Луки 23:40
Ali drugi ga ukori: “Zar se ne bojiš Boga? Trpiš istu kaznu kao i on.


Луки 23:47
Kad je rimski stotnik vidio što se zbilo, počne slaviti Boga. “Ovaj je čovjek zaista bio pravednik!”, reče.


Луки 24:19
“Što se dogodilo?” upita Isus. “Pa to s Isusom Nazarećaninom”, rekli su. “On je bio prorok silan i na riječi i na djelima pred Bogom i pred svim narodom.


Луки 24:53
Ondje su u Hramu neprestano slavili Boga.


Djela Apostolska 2:22
Čujte me, Izraelci! Bog je pred vama potvrdio Isusa Nazarećanina silnim djelima i čudesnim znacima koje je, kao što znate, činio.


Djela Apostolska 2:24
Ali Bog ga je oslobodio grozote smrti i uskrisio ga u život jer smrt nije mogla njime vladati.


Djela Apostolska 2:30
Ali David je bio prorok i znao je da se Bog zakleo jednoga od njegovih potomaka posaditi na njegovo prijestolje kao Mesiju.


Djela Apostolska 2:32
To proročanstvo govori o Isusu. Njega je Bog uskrisio—svi smo tomu svjedoci.


Djela Apostolska 2:33
On sada sjedi na najuzvišenijemu mjestu u nebu, Bogu zdesna. I Otac mu je, kao što je i obećao, dao Svetoga Duha da ga izlije na nas. Danas to čujete i vidite.


Djela Apostolska 2:36
Neka dakle pouzdano znade sav Izrael da je Bog tog Isusa kojega ste raspeli učinio i Gospodinom i Mesijom!”


Djela Apostolska 2:38
Petar im odgovori: “Obratite se Bogu i krstite se u ime Isusa Krista da vam grijesi budu oprošteni pa ćete primiti dar Svetoga Duha.


Djela Apostolska 2:39
To je obećanje vama i vašoj djeci, pa čak i onima izdaleka koje naš Gospodin Bog pozove.”


Djela Apostolska 2:46
Svaki su dan jednodušno i postojano hrlili u Hram na bogoštovlje te se sastajali po kućama da lome kruh radosno i prostodušno,


Djela Apostolska 2:47
hvaleći Boga i uživajući naklonost svega naroda. A Bog je svednevice zajednici pripajao nove spasenike.


Djela Apostolska 3:8
On skoči, uspravi se i počne hodati. Uđe s njima u Hram hodajući, poskakujući i slaveći Boga.


Djela Apostolska 3:9
Svi su ga vidjeli kako hoda i slavi Boga.


Djela Apostolska 3:10
Shvatili su da je to isti čovjek koji je na Divnim vratima prosio milostinju i zaprepastili su se, gotovo izbezumili zbog toga što se s njim dogodilo.


Djela Apostolska 3:13
Učinio je to Abrahamov, Izakov i Jakovljev Bog, Bog naših predaka, i tako proslavio svojega slugu Isusa. A vi ste toga Isusa predali da ga uhite i odrekli ste ga se pred Pilatom kad ga je već odlučio osloboditi.


Djela Apostolska 3:15
Ubili ste začetnika života, ali Bog ga je uskrisio od mrtvih. Mi smo tomu svjedoci.


Djela Apostolska 3:17
Braćo, znam da ste s Isusom tako postupili zbog neznanja, kao i vaši poglavari.


Djela Apostolska 3:18
Ali Bog je tako ispunio ono što su proroci prorekli o Mesiji: da će pretrpjeti sve to.


Djela Apostolska 3:19
Pokajte se dakle za grijehe i obratite se Bogu pa će vam on izbrisati grijehe


Djela Apostolska 3:21
On mora ostati u nebu sve dok ne dođe vrijeme svekolike obnove koju je Bog odavno obećao kroz svete proroke.


Djela Apostolska 3:22
Mojsije je rekao: ‘Gospodin, vaš Bog, podignut će vam proroka poput mene iz vašega vlastitog naroda. Dobro slušajte sve što vam on kaže!


Djela Apostolska 3:25
Vi ste djeca tih proroka i Saveza koji je Bog sklopio s vašim precima. Bog je rekao Abrahamu: ‘Tvoje će potomstvo biti na blagoslov svim narodima na zemlji.’


Djela Apostolska 3:26
Bog je podignuo svojega slugu i najprije ga je poslao da vas blagoslovi—da se svatko od vas obrati od svojih opačina.”


Djela Apostolska 4:9
Odgovaramo li mi to zbog dobroga djela koje smo učinili bolesnu čovjeku? Želite li znati kako je iscijeljen?


Djela Apostolska 4:10
Znajte i vi, i cijeli izraelski narod, da taj čovjek stoji pred vama zdrav jer je iscijeljen po imenu Isusa Krista iz Nazareta, kojega ste vi raspeli, ali ga je Bog uskrisio od mrtvih!


Djela Apostolska 4:19
Ali Petar i Ivan im odgovore: “Zar smatrate da je pred Bogom pravo da slušamo vas, a ne njega?


Djela Apostolska 4:21
Vijećnici im opet zaprijete ali ih na koncu puste zato što nisu znali kako ih kazniti a da se narod ne pobuni. Jer svi su slavili Boga zbog toga što se dogodilo:


Djela Apostolska 4:24
Kad su to čuli, svi podignu glas i jednodušno se pomole Bogu: “Gospodine, ti si stvorio nebo, zemlju, more i sve što je u njima!


Djela Apostolska 5:4
Nisi morao prodati imanje i ostalo bi tvoje. A i kad si ga prodao, novac je bio tvoj. Mogao si odlučiti da ga dadeš ili da ga zadržiš. Zašto si takvo što učinio? Nisi slagao ljudima, nego Bogu!”


Djela Apostolska 5:29
Ali Petar i apostoli odgovore: “Valja nam se pokoravati Bogu, a ne ljudima.


Djela Apostolska 5:30
Bog naših predaka uskrisio je Isusa, kojega ste smaknuli pribivši ga na križ.


Djela Apostolska 5:32
Svjedoci svega toga smo mi i Sveti Duh kojega je Bog dao onima što mu se pokoravaju.”


Djela Apostolska 5:39
A ako su od Boga, nećete ih moći uništiti. Pazite da ne zaratite s Bogom.” Vijeće prihvati njegov savjet.


Djela Apostolska 5:41
Apostoli odu radosni iz Vijeća što ih je Bog smatrao dostojnima da trpe pogrdu zbog Isusova imena.


Djela Apostolska 6:11
Nagovore zato neke ljude da za njega kažu: “Čuli smo ga da govori pogrdne riječi protiv Mojsija i protiv Boga.”


Djela Apostolska 7:2
Stjepan odgovori: “Braćo i časni oci, poslušajte me! Naš se slavni Bog ukazao našemu ocu Abrahamu u Mezopotamiji, prije nego što se nastanio u Haranu.


Djela Apostolska 7:4
Abraham tako napusti kaldejsku zemlju i nastani se u Haranu. Odande ga je Bog, nakon smrti njegova oca, preselio u ovu zemlju u kojoj vi sada živite.


Djela Apostolska 7:6
Bog mu je također rekao da će njegovi potomci živjeti u tuđoj zemlji kao robovi i da će ih ondje tlačiti četiri stotine godina.


Djela Apostolska 7:8
Zatim je Bog s Abrahamom sklopio savez obrezanja. Tako je Izak, Abrahamov sin, obrezan kad mu je bilo osam dana. Izak je tako učinio sa svojim sinom Jakovom, a Jakov s dvanaestoricom sinova, patrijarsima židovskoga naroda.


Djela Apostolska 7:9
A Jakovljevi sinovi, patrijarsi, bili su ljubomorni na svojega brata, Josipa, pa su ga prodali kao roba u Egipat. Ali Bog je bio s njim


Djela Apostolska 7:17
Kako se bližilo vrijeme ispunjenja obećanja koje je Bog dao Abrahamu, u Egiptu je naš narod rastao i množio se.


Djela Apostolska 7:25
Mislio je da će njegova braća shvatiti kako ga je Bog poslao da ih spasi, ali oni nisu razumjeli.


Djela Apostolska 7:32
‘Ja sam Abrahamov, Izakov i Jakovljev Bog.’ Mojsije se silno preplaši. Nije se usuđivao gledati.


Djela Apostolska 7:35
Toga istog Mojsija kojega su se odrekli pitajući ga: ‘Tko je tebe postavio poglavarom i sucem nad nama?’ Bog im je poslao kao poglavara i otkupitelja da ih izbavi, preko anđela koji mu se ukazao u gorućem grmu.


Djela Apostolska 7:37
Taj je isti Mojsije rekao izraelskome narodu: ‘Bog će vam podignuti proroka poput mene iz vašega vlastitog naroda.’


Djela Apostolska 7:40
Rekli su Aronu: ‘Napravi nam bogove koji će ići pred nama jer ne znamo što se dogodilo s Mojsijem koji nas je izveo iz Egipta!’


Djela Apostolska 7:42
A Bog se okrenuo od njih i pustio ih da se klanjaju suncu, mjesecu i zvijezdama kao svojim bogovima. U proročkoj je knjizi zapisano: ‘Zar ste meni prinosili žrtve za četrdeset godina u pustinji, Izraele?


Djela Apostolska 7:43
Ne; okrenuli ste se poganskim bogovima— Molohovu svetištu i zvijezdi boga Refana, likovima koje ste načinili da biste im se klanjali. Zato ću vas odvesti u progonstvo dalje od Babilona!’


Djela Apostolska 7:44
Naši su preci sa sobom kroz pustinju nosili Šator svjedočanstva. Bio je načinjen točno prema predlošku koji je Mojsiju pokazao Bog.


Djela Apostolska 7:45
Mnogo godina zatim, kad je Jošua ratovao protiv poganskih naroda koje je Bog istjerao iz te zemlje, Šator su unijeli sa sobom u novu zemlju. Ondje je ostao sve do vremena kralja Davida.


Djela Apostolska 7:46
Davidu je Bog bio milostiv, te ga je zamolio za dopuštenje da izgradi Hram Jakovljevu Bogu.


Djela Apostolska 7:55
Ali Stjepan, pun Svetoga Duha, upre pogled u nebo i ugleda Božju slavu i Isusa kako stoji na počasnome mjestu, Bogu zdesna.


Djela Apostolska 7:56
“Vidim otvorena nebesa”, reče, “i Sina Čovječjega kako stoji zdesna Bogu.”


Djela Apostolska 8:21
Ti na ovo nemaš pravo jer ti srce nije pravo pred Bogom!


Djela Apostolska 8:27
I Filip pođe. Susretne nekog Etiopljanina, dvorskog rizničara, visokog dostojanstvenika etiopske kraljice, kandake. On je išao u Jeruzalem da se pokloni Bogu.


Djela Apostolska 9:16
Pokazat ću mu koliko mora pretrpjeti zbog mojega imena.”


Djela Apostolska 10:2
I on i njegovi ukućani bili su pobožni i bojali su se Izraelova Boga. Velikodušno je dijelio narodu milodare i stalno se molio Bogu.


Djela Apostolska 10:4
Kornelije se prestrašeno zagleda u njega. “Tko si ti, gospodine?” upita anđela. Anđeo odgovori: “Tvoje su molitve i milodari siromašnima uzišli pred Boga kao podsjetnik.


Djela Apostolska 10:15
“Ne nazivaj nečistim ono što Bog proglasi čistim!” opet se javi glas.


Djela Apostolska 10:22
“Poslao nas je rimski stotnik Kornelije, pravedan čovjek koji se boji Boga Izraelova”, odgovore oni. “Svi ga Židovi cijene. Njemu je anđeo rekao da pošalje po tebe, da mu dođeš govoriti.”


Djela Apostolska 10:28
Petar im reče: “Znate da Zakon Židovima zabranjuje družiti se s poganima ili ulaziti k njima u kuću. Ali meni je Bog pokazao da nikoga ne smatram nečistim.


Djela Apostolska 10:31
i reče mi: ‘Kornelije, molitve su ti uslišane i Bog je vidio tvoje milodare siromašnima.


Djela Apostolska 10:33
Zato sam smjesta poslao po tebe i dobro je da si došao. Evo nas dakle ovdje pred Bogom, da čujemo što ti je Gospodin zapovjedio da nam kažeš!”


Djela Apostolska 10:34
Petar reče: “Sada uistinu shvaćam: Bog nije pristran.


Djela Apostolska 10:36
Izraelskome je narodu poslao svoju Riječ, navijestio im evanđelje: mir s Bogom po Isusu Kristu koji je Gospodar svih.


Djela Apostolska 10:38
Znate da je Bog pomazao Isusa iz Nazareta svojim Svetim Duhom i silom. Isus je, zato što je Bog bio s njim, hodio čineći dobro i iscjeljujući sve koje je đavao držao u svojoj vlasti.


Djela Apostolska 10:40
ali ga je Bog treći dan podignuo od mrtvih i dopustio mu da se pokaže—


Djela Apostolska 10:42
Zapovjedio nam je da posvuda propovijedamo i svjedočimo da je Bog Isusa postavio sucem svima: i živima i mrtvima.


Djela Apostolska 10:46
jer su ih čuli kako govore u drugim jezicima i slave Boga. Petar tada reče:


Djela Apostolska 11:9
‘Ne nazivaj nečistim ono što Bog proglasi čistim!’ opet se javi glas s neba.


Djela Apostolska 11:17
Kad je već Bog dao tim poganima isti dar kao i nama koji smo povjerovali u Gospodina Isusa Krista, tko sam ja da mu se protivim?”


Djela Apostolska 11:18
Kad su to čuli, umire se i počnu slaviti Boga. “Bog je i poganima dao da se obrate i da imaju vječni život!” govorili su.


Djela Apostolska 11:19
Vjernici, koji su se u međuvremenu razbježali zbog nevolje koja ih je snašla zbog Stjepana, došli su do Fenicije, Cipra i sirijske Antiohije. Radosnu vijest propovijedali su samo Židovima.


Djela Apostolska 11:23
Kad je vidio kakvu im je milost Bog ukazao, razveseli se te je ohrabrivao vjernike da ostanu vjerni Gospodinu.


Djela Apostolska 12:5
Dok je Petar bio u tamnici, Crkva se žarko molila Bogu za njega.


Djela Apostolska 12:18
Kad se razdanilo, među vojnicima nastane uzbuna zbog Petrova nestanka.


Djela Apostolska 12:23
Ali zato što je prihvatio da mu se ljudi klanjaju i što nije dao slavu Bogu, udari ga anđeo Gospodnji te ga izjedu crvi i umre.


Djela Apostolska 13:16
Nato Pavao ustane, podigne ruku i reče: “Izraelci i svi koji se bojite izraelskoga Boga, čujte:


Djela Apostolska 13:17
Bog ovoga, izraelskog naroda izabrao je naše pretke i učinio da napreduju u Egiptu. Zatim ih je svojom silnom rukom izveo iz te zemlje u kojoj su robovali.


Djela Apostolska 13:21
Tada su ljudi zaiskali kralja pa im je Bog dao Šaula, Kišova sina iz Benjaminova plemena, da vlada četrdeset godina.


Djela Apostolska 13:23
Iz Davidova je potomstva Bog po svojemu obećanju Izraelu izveo Spasitelja Isusa.


Djela Apostolska 13:24
Prije Isusova dolaska Ivan Krstitelj propovijedao je svem izraelskom narodu da se mora obratiti Bogu i krstiti.


Djela Apostolska 13:26
Braćo moja, sinovi Abrahamovi i svi koji se bojite Izraelova Boga, ta je riječ spasenja nama namijenjena!


Djela Apostolska 13:30
Ali Bog ga je uskrisio od mrtvih.


Djela Apostolska 13:32
A mi vam navješćujemo Radosnu vijest. Bog je ispunio obećanje koje je dao našim precima


Djela Apostolska 13:34
Jer Bog je obećao da će ga podignuti od mrtvih i da nikada više neće umrijeti. Rekao je: ‘Vama ću dati svete blagoslove koje sam pouzdano obećao Davidu.’


Djela Apostolska 13:37
Riječ je o nekomu drugome—kojega je Bog podignuo od mrtvih i čije tijelo nije istrunulo.


Djela Apostolska 13:39
Tko god povjeruje u njega, oslobađa se krivnje i opravdan je pred Bogom za sve za što vas Mojsijev zakon nije mogao opravdati.


Djela Apostolska 13:50
Ali židovski vođe nagovore neke utjecajne bogobojazne žene i gradske dužnosnike te oni pokrenu progon protiv Pavla i Barnabe i istjeraju ih iz grada.


Djela Apostolska 14:3
Apostoli su ipak ondje dugo ostali i hrabro propovijedali o Božjoj milosti. A Bog je potvrđivao njihove riječi dajući da im da čine čudesa i znamenja.


Djela Apostolska 14:11
Kad je mnoštvo vidjelo što je Pavao učinio, poviče na svojemu likaonskom narječju: “Bogovi u ljudskom obličju sišli su k nama!”


Djela Apostolska 14:12
Zaključili su da je Barnaba grčki bog Zeus, a Pavao Hermes jer je vodio glavnu riječ.


Djela Apostolska 14:15
“Ljudi, što to radite? Mi smo samo smrtnici, jednako kao i vi! Došli smo vam navijestiti Radosnu vijest, da se od tih ispraznosti obratite živomu Bogu koji je stvorio nebo, zemlju, more i sve što je u njima!


Djela Apostolska 14:27
Kad stignu u Antiohiju, sazovu Crkvu i ispripovijedaju što je Bog sve kroz njih učinio na putu: kako je i poganima otvorio vrata vjere.


Djela Apostolska 15:4
Kad su stigli u Jeruzalem, Crkva, apostoli i starješine lijepo ih dočekaju. Oni im ispripovijedaju što je sve Bog kroz njih učinio.


Djela Apostolska 15:7
Nakon dugačke rasprave Petar ustane i reče im: “Braćo, vi znate da me je Bog prije mnogo vremena izabrao između vas da propovijedam poganima Radosnu vijest i da oni uzvjeruju.


Djela Apostolska 15:8
Bog koji zna ljudska srca potvrdio je da prihvaća pogane darujući im Svetoga Duha, baš kao što ga je i nama dao.


Djela Apostolska 15:10
Zašto onda sad iskušavate Boga tovareći na vjernike poganskoga podrijetla jaram koji ni mi ni naši preci nismo mogli nositi?


Djela Apostolska 15:12
Nato svi ušute. Slušali su Barnabu i Pavla koji su pripovijedali o čudesima i znacima koje je Bog kroz njih učinio među poganima.


Djela Apostolska 15:14
Petar vam je ispričao kako je Bog prvi put pohodio pogane da neke od njih pripoji svojemu narodu.


Djela Apostolska 15:19
Zato smatram da ne treba dodijavati poganima koji se obrate Bogu,


Djela Apostolska 15:26
koji su svoje živote izložili pogibli zbog imena našega Gospodina Isusa Krista.


Djela Apostolska 16:10
Zato smo odlučili smjesta otići u Makedoniju, uvjereni da nas Bog zove onamo navješćivati Radosnu vijest.


Djela Apostolska 16:17
Ona pođe za Pavlom i za nama vičući: “Ovi su ljudi sluge Svevišnjega Boga! Došli su vam navijestiti put spasenja!”


Djela Apostolska 16:25
Oko ponoći Pavao i Sila molili su se i pjevajući slavili Boga, a drugi su ih zatvorenici slušali.


Djela Apostolska 16:34
Uvede ih zatim u svoj dom i prostre im da jedu. Radovao se sa svim svojim ukućanima što je povjerovao Bogu.


Djela Apostolska 17:5
Židove zbog toga spopadne zavist pa nagovore neke opake uličare da pobune građane. Oni upadnu u Jasonov dom zahtijevajući da se Pavao i Sila izvedu pred narod.


Djela Apostolska 17:18
Raspravljao je i s nekim epikurejskim i stoičkim filozofima. Kad im je kazao za Isusa i za njegovo uskrsnuće, oni rekoše: “Što ovaj brblja?” “Čini se da navješćuje neke tuđe bogove”, odgovore drugi.


Djela Apostolska 17:23
Prolazeći gradom, promatrao sam vaše brojne žrtvenike. Na jednome od njih pisalo je: Nepoznatome Bogu. Želim vam dakle navijestiti tog Boga kojega štujete, ali ga ne poznajete.


Djela Apostolska 17:27
On želi da svi traže Boga ne bi li ga nekako napipali i našli. Nije daleko ni od koga od nas.


Djela Apostolska 17:29
Ako je dakle tako, Boga ne smijemo smatrati idolom, likom od zlata, srebra ili kamena, isklesanim ljudskom vještinom i maštom.


Djela Apostolska 17:30
Bog se ne obazire na neznanje u kojemu su ljudi živjeli, nego sada svakomu nudi da se obrati od idola k njemu.


Djela Apostolska 18:13
Optuže ga: “Potiče ljude da štuju Boga protuzakonito.”


Djela Apostolska 19:4
Pavao im reče: “Ivanovo je krštenje bilo u znak obraćenja, volje da se čovjek odvrati od grijeha i da se obrati Bogu. Sam je Ivan govorio narodu da vjeruju u onoga koji za njim dolazi, u Isusa.”


Djela Apostolska 19:11
Bog je Pavlu dao moć da čini neobična čudesa.


Djela Apostolska 19:26
A vidite i čujete da je taj Pavao, ne samo u Efezu nego i u svoj Maloj Aziji, pobunio veliko mnoštvo tvrdeći da bogovi načinjeni rukama nisu bogovi.


Djela Apostolska 20:19
Služio sam Gospodinu ponizno, u suzama i kušnjama koje su me snašle zbog židovskih urota.


Djela Apostolska 20:21
Upozoravao sam i Židove i pogane da se odvrate od grijeha i obrate Bogu te da povjeruju u našega Gospodina Isusa.


Djela Apostolska 20:32
A sada vas povjeravam Bogu i Riječi njegove milosti, koja vas može izgraditi i dati vam baštinu kao i svima posvećenima.


Djela Apostolska 21:19
On ih pozdravi te im podrobno izloži što je Bog učinio među poganima kroz njegovu službu.


Djela Apostolska 21:20
Kad su to čuli, dadu slavu Bogu. Zatim mu rekoše: “Dragi brate, deseci tisuća Židova također su povjerovali. Oni se revno drže Mojsijeva zakona,


Djela Apostolska 21:34
Iz svjetine su jedni vikali jedno, a drugi drugo. Zbog graje nije mogao pouzdano saznati razlog pa zato Pavla povede u vojarnu.


Djela Apostolska 22:3
“Židov sam, rođen u Tarzu u Ciliciji, ali odrastao ovdje u Jeruzalemu uz Gamaliela. Do njegovih sam nogu odgajan da u svemu poštujem Zakon naših otaca. Gorljivo sam se trudio za Boga, kao i vi danas.


Djela Apostolska 22:14
Reče mi zatim: ‘Bog naših predaka odabrao te je da spoznaš njegovu volju, da vidiš Pravednika i da mu čuješ glas.


Djela Apostolska 23:1
Pavao se zagleda u vijećnike i reče: “Braćo, sve do danas sam pred Bogom živio posve mirne savjesti.”


Djela Apostolska 23:3
“Udarit će tebe Bog, zidu obijeljeni! Sjediš tu da me sudiš po Zakonu, a sam ga kršiš i zapovijedaš da me tuku!”


Djela Apostolska 23:6
Pavao je znao da su neki članovi Velikoga vijeća saduceji, a neki farizeji, pa poviče: “Braćo, ja sam farizej i preci su mi farizeji! Sudi mi se zbog nade u uskrsnuće mrtvih!”


Djela Apostolska 24:11
Sam se možeš osvjedočiti da nije prošlo više od dvanaest dana otkako sam se otišao pokloniti Bogu u jeruzalemski Hram.


Djela Apostolska 24:14
Ali priznajem da sam sljedbenik Puta, koji oni nazivaju sljedbom, te služim Bogu svojih predaka vjerujući u sve što piše u židovskome Zakonu i u proročkim knjigama.


Djela Apostolska 24:15
Jednako se, kao i oni, pouzdajem u Boga da će uskrsnuti i pravednici i nepravednici.


Djela Apostolska 24:16
Zato se uvijek trudim imati čistu savjest i pred Bogom i pred ljudima.


Djela Apostolska 24:17
Nakon nekoliko godina vratio sam se u Jeruzalem donijeti milodare svojemu narodu i prinijeti žrtvu Bogu.


Djela Apostolska 25:24
Fest tada reče: “Kralju Agripa i svi nazočni, evo čovjeka zbog kojega me svi ovdašnji i jeruzalemski Židovi salijeću vičući da ga smaknem.


Djela Apostolska 25:25
Ali nisam utvrdio da je učinio išta zbog čega bi zaslužio smrt. Kako se on sam prizvao na cara, odlučio sam ga caru i poslati.


Djela Apostolska 26:6
Sada mi sude jer se nadam da će Bog ispuniti obećanje koje je dao našim precima.


Djela Apostolska 26:7
Ispunjenju toga obećanja nadaju se i dvanaest izraelskih plemena koja postojano dan i noć služe Bogu. Za tu me nadu, kralju, tuže Židovi!


Djela Apostolska 26:8
Zašto smatrate nevjerojatnim da Bog uskrisuje mrtve?


Djela Apostolska 26:11
Po svim sam ih sinagogama primoravao, često mučenjem, da govore pogrde protiv Boga. Prekomjerno gnjevan na njih, progonio sam ih čak i u tuđim gradovima.


Djela Apostolska 26:18
da im otvoriš oči, da se obrate od tame k svjetlosti, od Sotonine vlasti k Bogu. Tako će po vjeri u mene primiti oproštenje grijeha i mjesto među mojim svetim narodom.’


Djela Apostolska 26:20
Najprije sam propovijedao ljudima u Damasku pa u Jeruzalemu, a zatim svoj Judeji i poganima—da se pokaju od svojih grijeha i da se obrate Bogu te da čine djela dostojna obraćenja.


Djela Apostolska 26:22
Ali Bog me, eto, sačuvao da do današnjeg dana svjedočim svima, od najmanjega do najvećega, upravo ono što su pretkazivali proroci i Mojsije:


Djela Apostolska 26:29
“Na brzinu ili ne,” odgovori mu Pavao, “dao Bog da ne samo ti nego i svi koji me ovdje slušaju postanu poput mene, izuzevši ove okove!”


Djela Apostolska 27:23
Noćas mi se ukazao anđeo Boga kojemu pripadam i služim


Djela Apostolska 27:24
te mi rekao: ‘Ne boj se, Pavle, jer ćeš sigurno stići pred cara! A Bog ti daruje i da svi tvoji suputnici sigurno doputuju.’


Djela Apostolska 27:25
Zato se, ljudi, razvedrite! Vjerujem Bogu. Bit će kako mi je rekao.


Djela Apostolska 27:35
Kad je to rekao, uzme kruh te pred svima zahvali Bogu, razlomi ga i počne jesti.


Djela Apostolska 28:3
Pavao nakupi naramak granja i baci ga na vatru, ali zbog vrućine iz njega iziđe zmija i uhvati mu se za ruku.


Djela Apostolska 28:6
Ljudi su čekali da otekne i da se sruši mrtav. Ali pošto su dugo čekali, a nije se dogodilo ništa, predomisle se i zaključe da je bog.


Djela Apostolska 28:15
Kad su braća u Rimu čula da dolazimo, iziđu nam u susret do Apijeva trga i Triju gostionica. Kad ih je spazio, Pavao zahvali Bogu i ohrabri se.


Djela Apostolska 28:20
Zato sam, eto, zamolio da vas vidim i da vam govorim: zbog Izraelove nade, Mesije.”


Djela Apostolska 28:28
Hoću dakle da znate: Bog je svoje spasenje poslao poganima i oni će ga prihvatiti.”


Rimljanima 1:2
Tu je Radosnu vijest Bog već odavno obećao po svojim prorocima u Svetome pismu.


Rimljanima 1:4
Isus Krist, naš Gospodin, pokazao je da je Božji Sin kad ga je Bog silnom moći podignuo od mrtvih Duhom svetosti.


Rimljanima 1:5
Kroz Krista nam je Bog iskazao milost i dao apostolstvo da naviještamo svim narodima što je Bog učinio za njih, tako da uzvjeruju i poslušaju ga te donesu slavu njegovu imenu.


Rimljanima 1:7
Svima vama u Rimu, koje on istinski ljubi: pozvani ste po Isusu Kristu da budete njegovi, njegov sveti narod. Neka vam je milost i mir od našega Boga Oca i Gospodina Isusa Krista.


Rimljanima 1:8
Najprije zahvaljujem svojemu Bogu po Isusu Kristu za sve vas, što vaša vjera postaje poznata po svemu svijetu.


Rimljanima 1:9
Bog mi je svjedok koliko se često molim za vas. Neprekidno se molim za vas onomu kojemu služim svim srcem navješćujući drugima Radosnu vijest o njegovu Sinu.


Rimljanima 1:17
Ta nam Radosna vijest govori na koji nas način Bog čini pravednima u svojim očima: od početka do svršetka samo vjerom. Kao što piše u Svetome pismu: “Pravednik će živjeti po vjeri.”


Rimljanima 1:18
Ali s neba se zaista očituje Božji gnjev na svaku bezbožnost i nepravednost ljudi koji bezbožnim životom sprečavaju da istina o Bogu iziđe na vidjelo.


Rimljanima 1:19
Jer što se o Bogu može znati, zapravo im je već poznato. On im je to obznanio:


Rimljanima 1:21
Jer iako su znali da Bog postoji, nisu mu kao Bogu iskazali ni slavu ni zahvalnost, nego su im misli postale ispraznima, a nerazumno im je srce potamnjelo.


Rimljanima 1:23
te su se, umjesto slavnome i besmrtnome Bogu, počeli klanjati raspadljivim obličjima, kipovima i slikama čovjeka, ptica, četveronožaca i gmazova.


Rimljanima 1:24
Zato ih je Bog prepustio nečistoći njihova pohotnog srca pa sami obeščašćuju svoja tijela.


Rimljanima 1:26
Bog ih je zato predao njihovim sramotnim strastima: umjesto da imaju prirodne spolne odnose, žene opće međusobno, što je protunaravno,


Rimljanima 1:28
Zato što nisu držali vrijednim spoznati Boga, Bog ih je predao pokvarenu načinu razmišljanja da čine ono što ne dolikuje.


Rimljanima 1:30
klevetnici su, mrze Boga, nasilnici su, oholi, umišljeni. Stalno smišljaju nova zla, neposlušni su roditeljima,


Rimljanima 2:1
Ali ti koji zbog toga sudiš druge nemaš za to isprike, ma tko bio. Sudeći druge, osuđuješ samoga sebe jer i ti činiš isto što i oni.


Rimljanima 2:2
A znamo da će Bog po istini suditi onima koji takvo što čine.


Rimljanima 2:4
Prezireš li izobilje Božje dobrote, velikodušnosti i strpljivosti prema tebi? Ne razumiješ li da te Bog dobrotom želi dovesti do obraćenja?


Rimljanima 2:11
Jer Bog nije pristran.


Rimljanima 2:13
Pred Bogom, naime, nisu pravedni oni koji Zakon poznaju, nego oni koji se drže njegovih odredbi.


Rimljanima 2:16
Sve će se to očitovati na Dan kada će Bog po Isusu Kristu suditi ono što je skriveno u ljudima. To je evanđelje koje navješćujem.


Rimljanima 2:17
Ali ti koji se nazivaš Židovom pouzdaješ se u Zakon i ponosiš svojim dobrim odnosom s Bogom,


Rimljanima 2:23
Ponosiš se time što imaš Zakon, a sramotiš Boga kršeći ga!


Rimljanima 2:29
već je Židov Židov po onome iznutra, a pravo je obrezanje promjena srca koju čini Božji Duh, a ne pisani zakon. Koji su primili takvo obrezanje, primit će pohvalu od Boga, a ne od ljudi.


Rimljanima 3:4
Nipošto! Iako je “svaki čovjek lažac” , Bog je istinit. Zato u Svetome pismu za njega piše: “Dokazat će se da je istinito sve što kažeš, i dobit ćeš parnicu na sudu.”


Rimljanima 3:5
Što pak ako naša nepravednost samo ističe Božju pravednost? Ako je tako, što na to reći? Je li nepravedan Bog koji zbog nje daje maha svojemu gnjevu? To bi, naime, ljudi rekli.


Rimljanima 3:6
Nipošto! Jer da Bog nije pravedan, kako bi sudio svijet?


Rimljanima 3:7
Ali neki će pitati: “Ako moje nepoštenje samo ističe Božju istinu i donosi Bogu još više slave, kako me Bog može osuditi i kazniti zato što sam grešnik?”


Rimljanima 3:11
nikoga razumnoga, nikoga tko traži Boga.


Rimljanima 3:21
Ali Bog nam je pokazao drukčiji način da postanemo pravednima u njegovim očima—ne poštovanjem Zakona, već onako kako je to odavno obećao u Svetome pismu.


Rimljanima 3:22
Pred Bogom smo opravdani vjerom u Isusa Krista. Tako se spašavaju svi koji vjeruju, bez razlike.


Rimljanima 3:24
A Bog nam ipak milostivo daruje opravdanje kroz Isusa Krista, koji nas je otkupio uzimajući na sebe naše grijehe.


Rimljanima 3:25
Jer Bog je poslao Isusa da svojom krvlju bude Pomirilište po vjeri—da preuzme kaznu za naše grijehe i da ugasi Božji gnjev na nas. Pred Bogom smo opravdani ako vjerujemo da je Isus prolio svoju krv i da je za naše spasenje žrtvovao svoj život. Bog je ranije počinjene grijehe u svojoj strpljivosti ostavio nekažnjenima kako bi pokazao svoju pravednost.


Rimljanima 3:26
On je potpuno pravedan u ovo vrijeme kada grešnike proglašuje nedužnima zbog vjere u Isusa.


Rimljanima 3:28
Pred Bogom smo opravdani vjerom, a ne izvršavanjem Zakona.


Rimljanima 3:29
Zar je Bog samo Bog Židova? Nije li i Bog pogana? Razumije se da jest.


Rimljanima 3:30
Samo je jedan Bog i samo je jedan način da nas on prihvati. On nas pred sobom opravdava samo našom vjerom, bili mi Židovi ili pogani.


Rimljanima 4:2
Je li ga Bog smatrao opravdanim zbog njegovih dobrih djela? Da je bilo tako, imao bi se čime hvaliti. Ali u Božjim očima Abraham se nije imao čime ponositi.


Rimljanima 4:3
Jer Sveto pismo kaže: “Abraham je povjerovao Bogu, i Bog ga je proglasio pravednim zbog njegove vjere.”


Rimljanima 4:5
Ali ljudi su opravdani zbog svoje vjere u Onoga koji opravdava bezbožnike, a ne zbog svojih djela.


Rimljanima 4:6
Kralj David je o tome govorio opisujući sreću nezaslužna čovjeka kojega je Bog proglasio pravednim.


Rimljanima 4:9
Je li to blaženstvo samo za obrezane, za Židove, ili također i za pogane? Rekli smo da ga je Bog proglasio pravednim zbog njegove vjere.


Rimljanima 4:10
Ali kako mu je ta vjera pomogla? Je li proglašen pravednim prije ili poslije obrezanja? Bog ga je najprije prihvatio, a zatim je bio obrezan!


Rimljanima 4:11
Obrezanje je bilo znak da Abraham već vjeruje i da ga je Bog prihvatio i proglasio pravednim i prije obrezanja. Zato je Abraham duhovni otac onih koji vjeruju, a nisu obrezani. Oni su pred Bogom opravdani po vjeri.


Rimljanima 4:13
Jasno je dakle kako se Božje obećanje da će Abrahamu i njegovim potomcima dati u baštinu cijelu zemlju nije temeljilo na poslušnosti Božjemu zakonu, nego na novome odnosu s Bogom koji dolazi kroz vjeru.


Rimljanima 4:17
U Svetome pismu o tome piše: “Postavljam te za oca mnogih naroda.” Jer Abraham je povjerovao u Boga koji oživljuje mrtve i na čiju zapovijed nastaje ono čega prije nije bilo.


Rimljanima 4:18
Kad je Bog obećao Abrahamu da će postati ocem mnogih naroda i rekao: “Tvoji će potomci biti brojni poput zvijezda”, Abraham mu je povjerovao iako se to obećanje činilo neostvarivim.


Rimljanima 4:20
Abraham nikada nije posumnjao u Božje obećanje. Njegova je vjera jačala i njome je proslavio Boga.


Rimljanima 4:21
Bio je posve uvjeren da Bog može učiniti sve što obeća.


Rimljanima 4:22
Tako je Bog Abrahama zbog vjere proglasio pravednim.


Rimljanima 4:23
Ta divna istina da ga je Bog proglasio pravednim nije bila na dobrobit samo Abrahamu


Rimljanima 4:24
već i nama. Bog će također nas proglasiti pravednima vjerujemo li u Boga koji je našega Gospodina Isusa uskrsnuo od mrtvih.


Rimljanima 4:25
On je predan da umre za naše grijehe i podignut je od mrtvih da nas opravda pred Bogom.


Rimljanima 5:1
Opravdani smo dakle u Božjim očima vjerom te pomireni s Bogom zbog onoga što je naš Gospodin Isus Krist za nas učinio.


Rimljanima 5:2
Zbog vjere u njega možemo pristupiti najvećoj milosti i radujemo se nadi Božje slave.


Rimljanima 5:5
Zbog tog se očekivanja nećemo postidjeti. Jer znamo da nas Bog silno ljubi—ulio je tu ljubav u naša srca po Svetom Duhu.


Rimljanima 5:8
No Bog je pokazao svoju veliku ljubav prema nama time što je poslao Krista da umre za nas dok smo još bili grešnici.


Rimljanima 5:11
Zato se sada možemo radovati svojemu novom odnosu prema Bogu—zato što nas je naš Gospodin Isus Krist pomirio s Bogom.


Rimljanima 5:19
Baš kao što su zbog neposluha jednoga čovjeka mnogi postali grešnicima, tako će i zbog poslušnosti Jednoga mnogi postati pravednicima u Božjim očima.


Rimljanima 5:21
Baš kao što je grijeh nekada vladao nad svim ljudima i vodio ih u smrt, tako sada nad njima kraljuje Božja milost i opravdava ih pred Bogom da bi mogli imati vječni život po našemu Gospodinu Isusu Kristu.


Rimljanima 6:1
Što reći? Zar da i dalje griješimo kako bi nam Bog mogao iskazivati sve više milosti praštanja?


Rimljanima 6:10
Umro je jednom zauvijek da slomi moć grijeha, ali sada zauvijek živi Bogu na slavu.


Rimljanima 6:11
Tako i vi sebe smatrajte mrtvima za grijeh, a živima Bogu na slavu kroz Isusa Krista.


Rimljanima 6:13
Nemojte da koji ud vašega tijela postane oruđem zla tako što ćete ga uporabiti za grijeh. Umjesto toga se posve predajte Bogu jer ste dobili novi život. Neka cijelo vaše tijelo bude oruđe koje će činiti dobro Bogu na slavu.


Rimljanima 6:16
Ne shvaćate li da sami birate sebi gospodara? Možete izabrati grijeh, koji vodi u smrt, ili možete izabrati poslušnost Bogu i da vas on prihvati kao pravedne.


Rimljanima 6:17
Hvala Bogu! Nekoć ste bili robovi grijehu, ali sada ste svim srcem prihvatili novo učenje koje vam je Bog dao.


Rimljanima 7:4
Tako ni vas, draga braćo, Zakon više ne obvezuje jer ste umrli njegovoj vlasti kad ste s Kristom umrli na križu. Sada ste ujedinjeni s njim koji je uskrsnuo od mrtvih. Zato možete roditi dobrim rodom, to jest dobrim djelima za Boga.


Rimljanima 7:6
Ali sada smo oslobođeni Zakona jer smo umrli s Kristom i nismo više pod zakonskom stegom. Sada zaista možemo služiti Bogu—ne više na stari način, držeći se slova Zakona, nego na novi način—po Duhu.


Rimljanima 7:8
Ali grijeh je iskoristio priliku zbog Zakona i pobudio u meni svakovrsne zabranjene želje. A bez Zakona grijeh ne bi imao takvu moć.


Rimljanima 7:25
Hvala Bogu! To čini Isus Krist, naš Gospodin. Umom dakle želim služiti Božjemu Zakonu, ali zbog grešne naravi svojega tijela robujem zakonu grijeha.


Rimljanima 8:3
Jer ono što Zakon, oslabljen grešnim tijelom, nije mogao učiniti, učinio je Bog poslavši svojeg Sina u obličju tjelesnog čovjeka da bude žrtva za grijehe. Tako je osudio grijeh u tijelu.


Rimljanima 8:7
Jer grešna tjelesna narav u nama protivi se Bogu. Nikada nije bila pokorna Božjemu Zakonu niti će to ikada biti.


Rimljanima 8:8
Zato oni kojima još vlada njihova grešna narav ne mogu ugoditi Bogu.


Rimljanima 8:10
Ako je Krist u vama, tijelo vam je mrtvo za grijeh, ali Duh živi u vama zato što vas je Bog opravdao.


Rimljanima 8:11
Živi li u vama Božji Duh koji je Isusa uskrsnuo od mrtvih, Bog koji je Isusa podignuo od mrtvih oživjet će i vaša smrtna tijela tim istim Duhom koji u vama živi.


Rimljanima 8:15
Ne budite zato poput strašljivih robova te svoje naravi. Budite prava Božja djeca jer vas je Bog svojim Duhom posinio te mu sada možete radosno klicati: “Abba! Oče!”


Rimljanima 8:17
A kako smo njegova djeca, njegovi smo baštinici—jer sve što Bog daje svojemu Sinu, Kristu, to i nama pripada. Kao što s njim trpimo, s njim ćemo se i proslaviti.


Rimljanima 8:19
Jer sve stvorenje sa žudnjom iščekuje da dođe dan kad će Bog pokazati tko su zaista njegova djeca.


Rimljanima 8:28
Znamo kako Bog čini da sve pridonosi dobru onih koji njega vole i koje je on pozvao prema svojoj nakani.


Rimljanima 8:29
Jer Bog je svoj narod unaprijed poznavao i odabrao ih je da budu poput njegova Sina, tako da bi njegov Sin mogao biti prvorođenac s brojnom braćom i sestrama.


Rimljanima 8:31
Što na sve to reći? Ako je Bog za nas, tko će biti protiv nas?


Rimljanima 8:32
Kad već nije poštedio ni vlastitoga Sina, nego ga je predao za nas, neće li nam Bog, koji nam je dao Krista, s njime dati i sve drugo?


Rimljanima 8:33
Tko će optužiti Božje izabranike? Nas Bog opravdava.


Rimljanima 8:34
Tko će nas onda optužiti? Isus Krist je umro, štoviše, i uskrsnuo; on sjedi na počasnome mjestu, Bogu zdesna, i posreduje za nas.


Rimljanima 8:36
U Svetome pismu piše: “Zbog tebe nas ubijaju dan za danom; mi smo im kao ovce za klanje.”


Rimljanima 9:3
zbog mojeg naroda, zbog moje židovske braće i sestara. Pristao bih biti zauvijek proklet—odsječen od Krista!—kad bi to njih moglo spasiti.


Rimljanima 9:4
Oni su izabrani izraelski narod, izabrani da budu posebna Božja djeca. Bog im je objavio svoju slavu. Sklopio je s njima savez i dao im svoj Zakon. Imaju povlasticu da ga štuju i da primaju njegova divna obećanja.


Rimljanima 9:5
Njihovi su preci bili veliki Božji ljudi, a i sam je Krist bio Židov po tjelesnom podrijetlu. A on je Bog koji vlada nad svime i dostojan je vječne slave! Amen.


Rimljanima 9:6
Zar je Bog prekršio svoja obećanja? Nije. Jer nisu Izrael svi koji potječu od Izraela.


Rimljanima 9:9
Jer Bog je obećao: “Nagodinu ću opet doći i Sara će imati sina.”


Rimljanima 9:11
Ali prije nego što su rođeni, prije nego što su učinili išta dobro ili zlo, primila je poruku od Boga. Ta je poruka dokaz da Bog bira prema vlastitom naumu, a ne prema našim dobrim ili lošim djelima.


Rimljanima 9:14
Zar je Bog bio nepravedan? Nipošto.


Rimljanima 9:16
Zato ne ovisi o nama hoćemo li primiti Božje obećanje. Ne možemo ga dobiti svojom voljom ili teškim trudom. Bog će se smilovati kome bude htio.


Rimljanima 9:17
U Svetome pismu piše da je Bog kazao faraonu: “Postavio sam te za vladara zato da na tebi pokažem svoju moć i da se moje ime razglasi po svoj zemlji.”


Rimljanima 9:18
Bog se dakle nekima smiluje samo zato što tako želi, a čini i da nekima srce otvrdne.


Rimljanima 9:19
Mogli biste pitati: “Zašto onda Bog okrivljuje ljude da nisu poslušni? Ne postupaju li oni samo kako im je on odredio?”


Rimljanima 9:20
No nemojte tako govoriti. Tko ste vi, obični ljudi, da prigovarate Bogu? Zar da stvorenje pita stvoritelja: “Zašto si me učinio ovakvim?” ?


Rimljanima 9:22
Pa što ako je Bog, odabravši pokazati svoj gnjev i moć, s velikim strpljenjem podnosio one koji su izazvali njegov gnjev i bili spremni za uništenje?


Rimljanima 9:23
Što ako je to učinio kako bi onima kojima iskazuje milost i koje je unaprijed pripremio za slavu, pokazao bogatstvo svoje slave—


Rimljanima 9:26
I još: “Jednom im je rečeno: ‘Vi niste moj narod.’ Ali sada će im se reći: ‘Vi ste djeca živoga Boga.’”


Rimljanima 9:28
Jer Gospodin Bog će potpuno i brzo ostvariti svoju riječ i kaznom poharati zemlju.”


Rimljanima 9:30
Što reći o svemu tome? Pogani su pred Bogom opravdani po vjeri iako nisu iskali pravednost.


Rimljanima 9:31
A Izraelci koji su se toliko trudili opravdati pred Bogom ispunjavanjem Zakona nisu u tome uspjeli.


Rimljanima 9:32
Zašto? Zato što su pokušavali pred Bogom postignuti pravednost ispunjavajući zakonske odredbe i čineći dobra djela, a ne vjerom. Spotaknuli su se o “kamen spoticanja”.


Rimljanima 9:33
A Bog ih je opomenuo u Svetome pismu: “Evo, postavljam na Sionu kamen spoticanja i stijenu posrtanja. Ali tko u njega vjeruje, neće se postidjeti.”


Rimljanima 10:1
Draga braćo, želja je mojega srca i moja molitva Bogu da se svi Židovi spase.


Rimljanima 10:2
Svjedok sam njihova revnovanja za Boga, ali ono se ne temelji na pravom razumijevanju


Rimljanima 10:3
jer ne shvaćaju na koji način Bog opravdava ljude. Umjesto toga drže se vlastitih običaja i nastoje se pred Bogom opravdati vršeći Zakon—te se tako odbijaju podložiti Božjoj volji.


Rimljanima 10:4
Jer Krist je u potpunosti ispunio svrhu Zakona. Tko vjeruje u njega, opravdan je pred Bogom.


Rimljanima 10:9
Jer ako ustima priznaješ da je Isus Krist Gospodin i ako u srcu vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćeš spašen.


Rimljanima 10:12
To vrijedi za Židove, kao i za ostale ljude: svi imaju istoga Gospodina, koji izobilno daje svoja bogatstva svima koji ga zazivaju.


Rimljanima 10:19
Ali, ja pitam: Jesu li Izraelci zaista razumjeli? Jesu, jer je još u Mojsijevo vrijeme Bog rekao: “Učinit ću vas ljubomornima blagoslivljajući druge narode. Razgnjevit ću vas blagoslivljajući nerazumne pogane.”


Rimljanima 10:21
A za Izrael je Bog rekao: “Svagda sam pružao ruke nepokornom i buntovnom narodu.”


Rimljanima 11:1
Pitam, dakle, nije li Bog odbacio svoj narod? Nipošto! Sjetite se da sam i ja Izraelac, Abrahamov potomak, iz Benjaminova plemena.


Rimljanima 11:2
Nije Bog odbacio svoj narod koji je unaprijed izabrao. Zar se ne sjećate što o tome kaže Sveto pismo? Prorok Ilija žalio se Bogu na Izraelce:


Rimljanima 11:4
Sjećate li se što mu je Bog odgovorio? “Nisi ti jedini ostao. Imam ih još sedam tisuća koji se nikada nisu poklonili Baalu.”


Rimljanima 11:5
I danas je tako. Nisu svi Židovi otišli od Boga. Nekolicina ih je spašena po Božjoj milosti jer ih je odabrao.


Rimljanima 11:6
A ako su spašeni Božjom milošću, onda nisu spašeni zbog svojih dobrih djela. Inače Božja milost ne bi bila to što jest—darovana i nezaslužena.


Rimljanima 11:8
Kao što kaže Sveto pismo: “Bog je učinio da obamru. Do današnjeg dana zatvorio im je oči da ne vide i zatvorio im je uši da ne čuju.”


Rimljanima 11:12
Pa ako su Židovi, posrnuvši i odbivši spasenje, donijeli drugim narodima toliko bogatstvo, pomislite samo koliki će tek blagoslov svijet podijeliti s njima kada jednog dana prihvate spasenje!


Rimljanima 11:13
Govorim to posebice zaradi vas pogana. Bog me je imenovao apostolom poganima i to uvijek ističem


Rimljanima 11:15
Jer ako je Bog, kad su Židovi odbili spasenje, ponudio to spasenje cijelome svijetu, kako li će tek divno biti kad ga oni prihvate! Mrtvi će oživjeti!


Rimljanima 11:17
Ali neki Židovi, Abrahamove grane, odlomljeni su. A vi pogani, nekoć grane divlje masline, pricijepljeni ste. Tako sada primate blagoslov koji je Bog obećao Abrahamu i njegovim potomcima i hranite se sokovima Božje masline.


Rimljanima 11:20
Jesu, ali upamtite: te su grane, Židovi, odlomljene zato što nisu vjerovali Bogu, a vi ste pricijepljeni zato što vjerujete. Nemojte se uznositi, već se bojte onoga što bi se moglo dogoditi.


Rimljanima 11:21
Jer ako Bog nije poštedio one prve grane, neće ni tebe poštedjeti.


Rimljanima 11:22
Vidite li kako je Bog dobar i strog? Strog prema neposlušnima, a dobar prema vama koji se pouzdajete u njegovu dobrotu. Ali prestanete li se u nju pouzdavati, i vi ćete biti odsječeni.


Rimljanima 11:23
A odustanu li Židovi od svoje nevjere, Bog će i njih ponovno pricijepiti. On ima moć da to učini.


Rimljanima 11:24
Jer ako je Bog htio uzeti vas, koji ste po svojoj naravi grane divlje masline, i pricijepiti vas na dobro drvo, koliko će radije pricijepiti Židove na drvo kojemu pripadaju!


Rimljanima 11:28
Mnogi su Židovi sada protivnici evanđelja. Ali to je vama na dobrobit jer je Bog dao svoje darove vama poganima. Pa ipak, Židovi su još izabrani narod zbog Božjih obećanja danih Abrahamu, Izaku i Jakovu.


Rimljanima 11:30
Nekoć ste vi pogani bili buntovnici protiv Boga, ali kad su Židovi odbacili njegovu milost, Bog ju je umjesto njima darovao vama.


Rimljanima 11:32
Jer Bog je sve ljude zatvorio u njihovoj neposlušnosti da se svima smiluje.


Rimljanima 11:33
Kakvoga divnog Boga imamo! Kako su veliki njegovo bogatstvo, mudrost i znanje! Nedokučivi su nam njegovi sudovi i neistraživi njegovi putovi!


Rimljanima 12:1
Zaklinjem vas, draga braćo, milosrđem Božjim da predate svoja tijela Bogu. Neka ona budu živa, sveta žrtva—njemu ugodna—da to bude vaša duhovna služba Bogu.


Rimljanima 12:2
Ne oponašajte ponašanje i običaje ovoga svijeta, već dopustite da vas Bog promijeni u novu osobu mijenjajući vaš način razmišljanja. Tada ćete znati što Bog želi da činite, što je njemu dobro, ugodno i savršeno.


Rimljanima 12:3
Kao Božji poslanik upozoravam svakoga od vas: ne precjenjujte se! Cijenite sebe razborito, prema mjeri vjere koju vam je Bog dao.


Rimljanima 12:6
Bog je svakome od nas dao sposobnost da neke zadaće dobro obavljamo. Zato, ako vam je Bog dao dar prorokovanja, govorite kada vjerujete da Bog govori kroz vas.


Rimljanima 12:8
Imate li dara da hrabrite druge, činite tako! Imate li novca, velikodušno ga dijelite. Ako vam je Bog dao sposobnost vodstva, ozbiljno shvaćajte svoju odgovornost. Imate li dar milosrđa, radosno ga iskazujte!


Rimljanima 12:12
Radosno se nadajte svemu što vam je Bog namijenio. U nevolji budite strpljivi, u molitvi ustrajni.


Rimljanima 12:14
Progone li vas zato što ste Kristovi, ne proklinjite ih, nego se molite da ih Bog blagoslovi.


Rimljanima 12:19
Dragi moji, nikada se ne osvećujte. Prepustite to Bogu jer u Svetome pismu piše: “‘Osveta je moja; ja ću vratiti onima koji to zaslužuju’, veli Gospodin.”


Rimljanima 13:1
Budite poslušni vlastima jer ih je Bog postavio. Nema te vlasti koju nije Bog postavio.


Rimljanima 13:4
Vlasti nam je Bog dao da nam budu od pomoći. Zato se boj ako činiš zlo jer one služe da kazne ljude koji gnjeve Boga time što čine zlo.


Rimljanima 13:6
Zato i poreze plaćajte jer službenici vlasti obavljaju posao koji im je Bog namijenio.


Rimljanima 14:1
Prigrlite slaboga u vjeri i ne osuđujte ga zbog različitog mišljenja.


Rimljanima 14:3
Oni koji smatraju da se smije jesti sve ne smiju svisoka gledati na one druge. A oni koji ne jedu neke vrste hrane ne smiju osuđivati one koji jedu jer je njih Bog prigrlio.


Rimljanima 14:6
Koji imaju poseban dan za bogoslužje, iskazuju čast Gospodinu. Koji jedu sve vrste hrane, čine tako da bi iskazali čast Gospodinu jer zahvaljuju Bogu prije jela. A oni koji ne jedu sve, također žele ugoditi Gospodinu i također zahvaljuju Bogu.


Rimljanima 14:11
jer u Svetome pismu piše: “‘Života mi mojega’, kaže Gospodin, ‘svako će se koljeno pognuti preda mnom i svaki će jezik priznati Boga.’”


Rimljanima 14:12
Svatko od nas će dakle za sebe položiti račun Bogu.


Rimljanima 14:13
Nemojmo stoga jedni druge osuđivati, nego živite tako da se braća zbog vas ne spotiču u vjeri.


Rimljanima 14:15
Ako žalostiš svojega brata time što nešto jedeš, ne postupaš u ljubavi. Ne upropaštavaj zbog hrane onoga za koga je Krist umro


Rimljanima 14:18
Budete li tako služili Kristu, ugodit ćete Bogu, a i ljudi će vas cijeniti.


Rimljanima 14:20
Ne razarajte Božje djelo zbog hrane! Nije ona po sebi nečista, ali je zlo da ju jedete ako to koga tjera na spoticanje u vjeri.


Rimljanima 14:21
Dobro je ne jesti meso ili ne piti vino, ili ne činiti bilo što zbog čega bi se tvoj brat mogao spotaknuti.


Rimljanima 14:22
Ako si uvjeren da u tome što činiš nema ničega lošega, neka to ostane između tebe i Boga. Blago onomu koji sebe ne osuđuje zbog onoga na što se odlučio.


Rimljanima 15:5
Neka vam Bog, koji daje strpljenje i ohrabrenje, pomogne da međusobno živite u potpunoj slozi i da jedni prema drugima postupate prema Kristovu uzoru.


Rimljanima 15:6
Tada ćete jednodušno moći slaviti Boga, Oca našega Gospodina Isusa Krista.


Rimljanima 15:7
Srdačno prigrlite jedni druge kao što je Krist vas prigrlio, Bogu na slavu.


Rimljanima 15:8
Jer, kažem vam da je Krist postao slugom Židovima da pokaže kako je Bog vjeran obećanjima koja je dao njihovim praocima.


Rimljanima 15:9
Došao je da također i pogani mogu proslaviti Boga zbog njegova milosrđa prema njima. Na to je psalmist mislio kad je napisao: “Slavit ću te među poganima i pjevati hvalospjeve tvojem imenu.”


Rimljanima 15:13
Neka vas Bog, koji daje nadu, ispuni radošću i mirom po vjeri u njega, da obilujete u nadi silom Svetoga Duha.


Rimljanima 15:16
služim Isusu Kristu među poganima. Donosim Božje evanđelje kako bi pogani postali ugodnom žrtvom Bogu, posvećeni Svetim Duhom.


Rimljanima 15:22
Zbog toga što sam ondje propovijedao, i nisam dosad mogao doći k vama.


Rimljanima 15:30
Draga braćo, zaklinjem vas u imenu našega Gospodina Isusa Krista da mi se pridružite u borbi moleći se Bogu za mene, zbog ljubavi prema meni koju vam je dao Sveti Duh.


Rimljanima 15:33
Neka Bog, izvor mira, bude sa svima vama. Amen.


Rimljanima 16:20
Bog mira će uskoro satrti Sotonu pod vašim nogama. Neka je milost našega Gospodina Isusa Krista s vama!


Rimljanima 16:25
Bog vas može ojačati, baš kao što kaže Radosna vijest. To je poruka o Isusu Kristu i o njegovu naumu, koja je bila otajstvom od početka vremena.


Rimljanima 16:26
Ali sada je ta poruka, kao što je pretkazano u zapisima proroka i kao što je Bog zapovjedio, posvuda obznanjena svim narodima da mogu povjerovati u Krista i biti mu poslušni.


Rimljanima 16:27
Bogu, koji je jedini mudar, neka je slava uvijeke po Kristu Isusu. Amen.


1 Korinæanima 1:2
Božjoj crkvi u Korintu, vama koje je Bog pozvao da budete njegov sveti narod. Posvetio vas je u Kristu Isusu, kao i sve ostale koji bilo gdje prizivlju ime njihova i našega Gospodina Isusa Krista.


1 Korinæanima 1:3
Neka vam je milost i mir od našega Boga Oca i Gospodina Isusa Krista.


1 Korinæanima 1:4
Uvijek zahvaljujem Bogu na milosti kojom vas je obdario sada kad pripadate Kristu Isusu.


1 Korinæanima 1:5
U njemu ste obogaćeni u svemu—u svakovrsnoj riječi i spoznaji.


1 Korinæanima 1:9
jer Bog vjerno ispunjava obećanja, a on vas je sam pozvao da imate zajedništvo s našim Gospodinom Isusom Kristom.


1 Korinæanima 1:14
Hvala Bogu što ja nisam krstio nikoga od vas osim Krispa i Gaja


1 Korinæanima 1:19
U Svetome pismu stoji da je Bog rekao: “Učinit ću da propadne mudrost mudraca i da se pomrači umnost umnika.”


1 Korinæanima 1:20
Ali što je s učenim glavama, s ljudima vičnim raspravama, znanstvenicima? Bog je učinio da se njihova mudrost čini beskorisnom ludošću.


1 Korinæanima 1:21
Bog je u svojoj mudrosti znao da ga svijet nikada neće pronaći ljudskom mudrošću, pa je odlučio one koji vjeruju spasiti ludošću propovijedanja.


1 Korinæanima 1:24
Ali onima koje je Bog pozvao na spasenje, i Židovima i poganima, Krist je Božja sila i Božja mudrost.


1 Korinæanima 1:27
Bog je, naprotiv, izabrao one koje svijet smatra budalastima da posrami njegove mudrace, i slabe u očima svijeta da posrami njegove moćnike.


1 Korinæanima 1:28
Ono što je neplemenito i prezreno u očima svijeta, pa čak i ono čega nema, Bog je izabrao da obezvrijedi ono što svijet smatra vrijednim,


1 Korinæanima 1:29
zato da se nijedan smrtnik ne može hvaliti pred Bogom.


1 Korinæanima 1:30
Sam vam je Bog omogućio da budete u Kristu Isusu. Za našu je dobrobit Bog učinio Krista mudrošću. On nas opravdava pred Bogom. Čini nas svetima. Otkupio nas je.


1 Korinæanima 2:7
Navješćujemo tajnu, skrivenu Božju mudrost koju je Bog namijenio našoj dobrobiti još prije postanka svijeta.


1 Korinæanima 2:9
Upravo je to značenje ulomka iz Svetoga pisma: “Ono što oko još nije vidjelo, što uho još nije čulo niti um može zamisliti, to je Bog pripravio onima koji ga ljube.”


1 Korinæanima 2:10
Ali mi to znamo jer nam je Bog otkrio svojim Duhom koji proniče sve, pa tako i Božje dubine.


1 Korinæanima 2:12
I tog nam je Božjeg Duha (a ne duha svijeta) Bog dao da bismo mogli znati čime nas je obdario.


1 Korinæanima 3:5
A tko je Apolon i tko je Pavao da biste se zbog nas prepirali? Ta mi samo služimo Gospodinu kako nam je dao—da kroz nas povjerujete u njega.


1 Korinæanima 3:6
Ja sam u vaša srca posijao sjeme, Apolon ga je zalio, ali Bog je dao da poraste.


1 Korinæanima 3:7
Nije važan ni onaj tko sije ni onaj tko zalijeva, već Bog koji daje rasti.


1 Korinæanima 3:17
Razara li tko Božji hram, njega će Bog razoriti. Jer Božji hram je svet—a to ste vi, kršćani.


1 Korinæanima 3:19
Jer mudrost ovoga svijeta pred Bogom je ludost. U Svetome pismu piše: “On hvata mudre u zamku njihova vlastita lukavstva.”


1 Korinæanima 3:23
vi pripadate Kristu, a Krist Bogu.


1 Korinæanima 4:5
Zato ne donosite preuranjene zaključke o tomu tko je vjeran, a tko nije prije nego što se Gospodin vrati. Kad on dođe, iznijet će na vidjelo tajne skrivene u tami i razotkriti nakane svačijeg srca. Tada će svatko primiti pohvalu od Boga.


1 Korinæanima 4:7
Po čemu si ti bolji od koga drugoga? Što imaš a da ti Bog to nije dao? A ako ti je sve dao Bog, zašto se hvališ kao da si to sam postignuo?


1 Korinæanima 4:8
Vi mislite da već imate sve što trebate! Već ste bogati! I bez nas ste postali kraljevima! Kamo sreće da ste se zaista već zakraljili jer bismo onda i mi kraljevali s vama.


1 Korinæanima 4:9
Čini mi se da je Bog nas apostole stavio na posljednje mjesto, poput ratnih zarobljenika osuđenih na smrt na kraju pobjedničke povorke, da nas tako gleda cijeli svijet, i anđeli i ljudi.


1 Korinæanima 4:10
Zbog svoje odanosti Kristu činimo se glupima, no vi ste, dakako, vrlo mudri kršćani! Mi smo slabi, a vi jaki! O vama ljudi lijepo govore, a nama se smiju.


1 Korinæanima 5:13
Onima koji su vani sudit će Bog. Ali u Svetome pismu piše: “Isključite opakoga iz svoje sredine.”


1 Korinæanima 6:11
I neki od vas bili su takvi, ali sada ste oprani od grijeha i posvećeni. Opravdani ste pred Bogom zbog onoga što su Gospodin Isus Krist i Duh našega Boga učinili za vas.


1 Korinæanima 6:13
Kažete: “Hrana je za trbuh, a trbuh za hranu.” Tako je, ali Bog će jednog dana i jedno i drugo uništiti. Naša tijela nisu stvorena za blud, nego za Gospodina, i Gospodin za tijela.


1 Korinæanima 6:14
Bog će uskrisiti naša tijela od mrtvih svojom veličanstvenom silom, baš kao što je i našega Gospodina podignuo od mrtvih.


1 Korinæanima 6:19
Ne shvaćate li da je vaše tijelo hram Svetoga Duha kojega vam je Bog dao i da on prebiva u vama? Vi ne pripadate sebi


1 Korinæanima 6:20
jer je Bog za vas platio otkupninu. Zato svojim tijelom trebate proslavljati Boga.


1 Korinæanima 7:2
Ali zbog pogibli od bluda dobro je da svaki muškarac održava bračne odnose sa ženom, a tako i žena sa svojim mužem.


1 Korinæanima 7:5
Nemojte se uskraćivati jedno drugome, osim ako to želite učiniti privremeno da biste se potpunije posvetili molitvi. Zatim se opet združite da vas Sotona ne bi napastovao zbog suzdržavanja.


1 Korinæanima 7:7
Želio bih da svi budu neženje, kao ja. Ali svakome od nas Bog je dao drukčiji dar—nekome da bude oženjen, nekome da bude samac.


1 Korinæanima 7:14
Jer žena kršćanka unosi svetost u brak, a muž kršćanin također. Inače će vam djeca biti poput pogana, ali ovako su posvećena za Boga.


1 Korinæanima 7:15
Ali ako se supružnik koji nije vjernik želi rastaviti, neka to učini. Vjerni muž ili žena nisu primorani s njima ostati jer Bog želi da njegova djeca žive u miru.


1 Korinæanima 7:17
Inače neka svatko živi kako mu je Gospodin dodijelio, kao kad ga je Bog pozvao. Tako naređujem po svim crkvama.


1 Korinæanima 7:23
Bog je za vas platio otkupninu. Nemojte zato robovati ljudima.


1 Korinæanima 7:24
Zato, braćo, neka svatko u svojemu zajedništvu s Bogom ostane u onomu u čemu ga je on pozvao.


1 Korinæanima 7:26
Zbog sadašnje nevolje smatram da je najbolje da ostanete tako kako jeste.


1 Korinæanima 7:30
Žalosni ne smiju zanemariti Božji posao zbog svoje žalosti, ni sretni zbog svoje radosti, ni imućni zbog svojega bogatstva,


1 Korinæanima 7:31
ni oni koji uživaju u ovome svijetu zbog svojega užitka, jer obličje ovoga svijeta prolazi.


1 Korinæanima 8:3
A Bog poznaje čovjeka koji ga uistinu ljubi.


1 Korinæanima 8:4
Smijemo li, dakle, jesti meso žrtvovano idolima? Svi znamo da idol zapravo nije Bog i da postoji samo jedan Bog.


1 Korinæanima 8:5
Neki vjeruju da ima mnogo bogova na nebu i na zemlji—jer zaista ima mnogo takozvanih bogova i gospodara.


1 Korinæanima 8:6
Ali mi znamo da postoji samo jedan Bog Otac koji je sve stvorio i za kojega postojimo. I jedan je Isus Krist po kojemu je sve stvoreno i po kojemu imamo život.


1 Korinæanima 8:7
Ali to ne znaju svi. Neki ljudi toliko su naviknuti na idole da jedući žrtvovano meso o njemu razmišljaju kao o mesu žrtvovanom pravim bogovima te tako kaljaju svoju slabu savjest.


1 Korinæanima 8:9
Ali pazite da zbog te vaše slobode ne posrne slabiji brat ili sestra.


1 Korinæanima 8:11
Tako zbog tvojega znanja može propasti nejaki kršćanin za kojega je Krist umro.


1 Korinæanima 8:13
Ako će moje jelo navesti na grijeh mojeg brata, neću više jesti mesa dok živim da moj brat zbog mene ne posrne.


1 Korinæanima 9:1
Nisam li ja slobodan? Nisam li apostol? Nisam li vidio našega Gospodina Isusa vlastitim očima? Niste li vi u Gospodinu zbog mojega truda?


1 Korinæanima 9:9
Jer u Mojsijevu zakonu piše: “Ne zavezuj usta volu koji vrši žito.” Mislite li da je Bog to rekao samo za volove?


1 Korinæanima 9:17
Da to činim iz vlastite pobude, imao bih pravo na plaću. Ali ja samo vršim službu koju mi je Bog povjerio.


1 Korinæanima 9:23
A sve to činim zbog Radosne vijesti, da i ja budem njezinim dionikom.


1 Korinæanima 10:1
Htio bih, braćo i sestre, da znate što se našim precima davno dogodilo u pustinji. Bog ih je sve vodio oblakom koji se kretao pred njima i sve ih je sigurno preveo preko mora po suhome dnu.


1 Korinæanima 10:5
Unatoč svemu, većina ih nije bila po volji Bogu te su poubijani u pustinji.


1 Korinæanima 10:8
Ne odajmo se bludu kao što su mu se oni odali te ih je zbog toga dvadeset tri tisuće palo u jednome danu.


1 Korinæanima 10:10
Ne prigovarajte kao što su neki od njih prigovarali pa je Bog poslao anđela Zatornika da ih pobije.


1 Korinæanima 10:13
Znajte da vas ne snalaze kušnje koje i drugi ljudi nemaju. Bog je vjeran. Neće dopustiti da vas kušnja nadvlada, nego će vam pokazati i izlaz iz nje da možete izdržati.


1 Korinæanima 10:19
Što želim reći? Da su žrtve idolima vrijedne ili da su idoli pravi bogovi?


1 Korinæanima 10:20
Naprotiv! Kažem da pogani te žrtve prinose demonima, a ne Bogu. A ja ne želim da vi imate išta s demonima.


1 Korinæanima 10:25
Jedite sve što se prodaje na tržnici i nemojte se zbog savjesti raspitivati je li žrtvovano idolima ili nije.


1 Korinæanima 10:30
“Ako zahvaljujem Bogu za hranu koju jedem, zašto da me osuđuju zbog onoga što jedem?”


1 Korinæanima 10:31
Jer bilo da jedete, pijete ili činite što drugo, sve činite Bogu na slavu!


1 Korinæanima 11:3
Ali hoću da nešto znate: svaki je čovjek odgovoran Kristu, žena je odgovorna mužu, a Krist je odgovoran Bogu.


1 Korinæanima 11:10
Zato žena treba uvijek imati pokrivenu glavu kao znak vlasti, zbog anđela.


1 Korinæanima 11:12
Jer iako je prva žena nastala od muškarca, od tada su svi muškarci rođeni od žene, a sve to dolazi od Boga.


1 Korinæanima 11:13
Prosudite sami dolikuje li da se žena moli Bogu gologlava.


1 Korinæanima 11:19
Takvih podjela, nesumnjivo, mora biti da se pokaže tko je Bogu po volji.


1 Korinæanima 11:24
zahvalio Bogu za njega, razlomio ga i rekao: “Ovo je moje tijelo—za vas. Ovo činite meni na spomen.”


1 Korinæanima 11:31
Preispitujemo li se, Bog nas neće tako kažnjavati.


1 Korinæanima 12:6
Iako djeluje na različite načine, isti je Bog koji čini sve u svima.


1 Korinæanima 12:15
Ako noga kaže: “Ne pripadam tijelu jer nisam ruka”, hoće li zbog toga prestati biti dijelom tijela?


1 Korinæanima 12:16
I ako uho kaže: “Ne pripadam tijelu jer nisam oko”, hoće li zbog toga prestati biti dijelom tijela?


1 Korinæanima 12:18
Ali Bog je naša tijela načinio s mnogim udovima i sve ih je na tijelu razmjestio kako je htio.


1 Korinæanima 12:24
dok s pristojnima nije potrebno tako činiti. Ali Bog je sastavio naše tijelo tako da je posljednjem udu dao najviše časti


1 Korinæanima 12:28
U Crkvi je Bog jedne postavio za apostole, druge za proroke, treće za učitelje, zatim neke da čine čudesa, nekima je dao dar iscjeljivanja, nekima dar pomaganja drugima, nekima dar upravljanja, a nekima da govore jezike koje nisu učili.


1 Korinæanima 14:2
Jer tko govori u jezicima, Bogu govori; nitko ga, naime, ne razumije jer Duhom govori tajanstvene stvari.


1 Korinæanima 14:12
Kad već tako silno čeznete za duhovnim darovima, molite Boga da vam dade one koji će biti na izgradnju cijeloj Crkvi.


1 Korinæanima 14:16
Jer ako se moliš Bogu samo duhom, kako će oni koji ne razumiju što govoriš s tobom slaviti Boga te reći “Amen” na tvoju molitvu?


1 Korinæanima 14:18
Ja, hvala Bogu, govorim u drugim jezicima više od svih vas.


1 Korinæanima 14:22
Drugi jezici dakle nisu znak zbog kojega će nevjerni povjerovati nego ih ostavlja u nezanju. Ali proroštvo navodi nevjernike da vjeruju.


1 Korinæanima 14:25
Dok bude slušao, tajne njegova srca bit će razotkrivene te će pasti na koljena i pokloniti se Bogu i priznati: “Bog je zaista među vama!”


1 Korinæanima 14:26
Braćo i sestre, kad se dakle sastanete, netko će imati hvalospjev, netko pouku, netko otkrivenje koje mu je Bog dao, netko će govoriti nepoznatim jezikom, a netko će to tumačiti. Ali sve što činite mora svima biti na izgradnju u Gospodinu.


1 Korinæanima 14:28
Ako pak nema nikoga tko bi to znao protumačiti, neka taj šuti u Crkvi i govori samo sebi i Bogu.


1 Korinæanima 14:30
Ali ako za čijeg prorokovanja tko drugi dobije objavu od Boga, prvi neka ušuti.


1 Korinæanima 14:33
Jer Bog nije Bog nereda, nego Bog mira. Kao i u svim ostalim crkvama,


1 Korinæanima 15:10
Ali što god da sada jesam, to sam zato što mi je Bog iskazao milost—i to nije bilo uzalud. Naprotiv, trudio sam se više nego svi ostali apostoli, ali to nije moja zasluga, već Božja milost.


1 Korinæanima 15:11
Zato nije važno propovijedam li ja ili oni. Važno je da ste zbog našega propovijedanja povjerovali.


1 Korinæanima 15:21
Smrt je ušla u svijet zbog onoga što je učinio prvi čovjek, a zbog onoga što je učinio jedan drugi Čovjek, Krist, mrtvi će uskrsnuti.


1 Korinæanima 15:24
Zatim će doći svršetak—kad on, pobijedivši svako neprijateljsko poglavarstvo, vlast i silu—preda Kraljevstvo Bogu Ocu.


1 Korinæanima 15:27
Jer Sveto pismo kaže: “Bog je sve podložio njegovoj vlasti.” “Sve”, razumije se, ne znači i samoga Boga jer je on Kristu i dao vlast.


1 Korinæanima 15:28
Kad sve pobijedi, Sin će i samoga sebe podložiti Bogu, koji je sve podložio njegovoj vlasti, da Bog bude sve u svemu.


1 Korinæanima 15:34
Opametite se i prestanite griješiti. Jer, na vašu sramotu, neki od vas i ne poznaju Boga.


1 Korinæanima 15:38
Bog mu zatim daje novo tijelo kakvo hoće, i to različita oblika raznim vrstama sjemenja.


1 Korinæanima 15:51
Ali reći ću vam tajnu koju je Bog otkrio: nećemo svi umrijeti, ali svi ćemo se preobraziti.


1 Korinæanima 15:57
Hvala Bogu koji nam daje pobjedu nad grijehom i smrću kroz našega Gospodina Isusa Krista!


2 Korinæanima 1:2
Neka vam je milost i mir od našega Boga Oca i Gospodina Isusa Krista.


2 Korinæanima 1:3
Slava Bogu, Ocu našega Gospodina Isusa Krista. On je izvor svakog milosrđa i Bog koji nas tješi.


2 Korinæanima 1:4
On nas tješi u svim nevoljama, da bismo i mi mogli druge tješiti u nevoljama istom utjehom kojom Bog tješi nas.


2 Korinæanima 1:9
Smatrali smo se već osuđenima na smrt, ali sve se to zbilo zato da se ne bismo uzdali u sebe, već u Boga koji uskrisuje mrtve.


2 Korinæanima 1:18
Bog mi je svjedok da nisam takav. Moje “da” znači “da”


2 Korinæanima 1:20
U njemu su tako ostvarena sva Božja obećanja; zato možemo reći “Amen” kad proslavljamo Boga kroz Krista.


2 Korinæanima 1:21
Bog je taj koji i vas i nas čini snažnima u Kristu i koji nas je pomazao.


2 Korinæanima 1:23
Prizivam Boga za svjedoka da vam govorim istinu: nisam ponovno došao u Korint samo zato što vas nisam htio ražalostiti oštrim prijekorom.


2 Korinæanima 2:6
On je već dovoljno kažnjen time što ga je većina vas zbog toga osudila.


2 Korinæanima 2:14
Ali hvala Bogu koji nas u Kristu uvijek vodi u pobjedonosnom slavlju i koji kroz nas, poput ugodna mirisa, posvuda širi spoznaju o sebi.


2 Korinæanima 2:15
Mi smo Bogu ugodan Kristov miris i među onima koji se spašavaju i među onima koji propadaju;


2 Korinæanima 2:17
Nismo mi kao varalice koji na Božjoj riječi nastoje zaraditi, već iz iskrenih pobuda, poslani od Boga, govorimo o Kristu. I znamo da nas Bog promatra.


2 Korinæanima 3:3
Jasno je da ste vi Kristovo pismo ispisano našom skrbi, ne crnilom, već Duhom živoga Boga, ne na kamenim pločama, već u ljudskim srcima.


2 Korinæanima 3:4
U to se pouzdajemo jer imamo čvrsto pouzdanje u Boga po Kristu


2 Korinæanima 3:5
—ali to ne znači da smatramo kako smo sami sposobni išta učiniti. Ne; svaka sposobnost dolazi od Boga.


2 Korinæanima 4:1
Tako nam je Bog po svojemu milosrđu dao ovu službu, i nikada ne odustajemo,


2 Korinæanima 4:2
već odbacujemo potajne i sramotne načine rada. Ne služimo se lukavstvima i ne izvrćemo Božju riječ. Govorimo, naprotiv, istinu pred Bogom, i to zna svatko tko savjesno pred Bogom prosuđuje.


2 Korinæanima 4:4
Njima je bog ovoga svijeta, Sotona, posve oslijepio nevjerničku pamet, pa ju ne može prosvijetliti sjajna svjetlost Radosne vijesti o Kristu, koji je Božja slika.


2 Korinæanima 4:6
Bog koji je rekao: “Neka u tami zasja svjetlo!” prosvijetlio je naša srca spoznajom Božje slave na licu Isusa Krista.


2 Korinæanima 4:7
Ali blago tog prosvjetljenja čuva se u propadljivim posudama, u našima slabim tijelima. Tako svatko može vidjeti da ta moćna sila dolazi od Boga, a ne od nas.


2 Korinæanima 4:9
Progone nas, ali nas Bog ne ostavlja. Obaraju nas, ali nas ne mogu uništiti.


2 Korinæanima 4:14
Znamo da će isti Bog koji je podignuo Gospodina Isusa od mrtvih i nas uskrisiti s Isusom te nas, skupa s vama, postaviti uza se.


2 Korinæanima 4:15
Sve se to događa zaradi vaše dobrobiti, da sve više i više ljudi primi Božju milost. Tada će više ljudi zahvaljivati Bogu, pa će se Bog tako više proslaviti.


2 Korinæanima 5:5
Za to nas je pripremio sam Bog i dao nam svojega Svetog Duha kao jamstvo.


2 Korinæanima 5:11
Zato puni straha Gospodnjega nastojimo pridobiti ljude za Boga. Bog zna da smo iskreni, a nadam se da i vi to znate.


2 Korinæanima 5:13
Ako se čini da smo nerazumni, neka to ostane između Boga i nas. Ako smo zdrave pameti, to je za vaše dobro.


2 Korinæanima 5:18
Sve to dolazi od Boga, koji nas je kroz Krista pomirio sa sobom i koji nam je povjerio zadaću da izmirujemo ljude s njim.


2 Korinæanima 5:19
Jer Bog je u Kristu pomirio svijet sa sobom da više ljudima ne uračunava njihove prijestupe, a nama je dao da govorimo o tome pomirenju.


2 Korinæanima 5:20
Tako obavljamo poslaničku službu i u ime samoga Krista vas preklinjemo: pomirite se s Bogom!


2 Korinæanima 5:21
Jer je Bog Krista koji nikada nije zgriješio učinio umjesto nas grijehom da bismo mi u njemu mogli postati Božjom pravednošću.


2 Korinæanima 6:2
Jer Bog kaže: “Usliših te u pravo vrijeme. Pomogoh ti u dan spasenja.” Pazite! Sada je pravo vrijeme. Danas je dan spasenja.


2 Korinæanima 6:3
Trudimo se živjeti tako da nikoga ne sablaznimo i time ga spriječimo da prihvati Boga te da naša služba ne dođe na zao glas.


2 Korinæanima 6:8
Služimo Bogu bez obzira na to poštuju li nas drugi ili preziru, napadaju li nas ili hvale. Pošteni smo, a nazivaju nas varalicama.


2 Korinæanima 6:10
Srce nam se kida od bola, ali uvijek smo radosni u Gospodinu. Siromašni smo, ali mnoge obogaćujemo. Čini se da nemamo ništa, a ipak imamo sve.


2 Korinæanima 6:16
Kakvog zajedništva može imati Božji hram s idolima? A mi smo hram u kojemu stanuje živi Bog. Kao što je Bog rekao: “Stanovat ću u njima i hoditi među njima. Bit ću im Bog, A oni će biti moj narod.”


2 Korinæanima 6:18
I bit ću vam Otac, a vi ćete biti moji sinovi i kćeri, kaže Svemogući Bog.”


2 Korinæanima 7:6
Ali nas je Bog, koji tješi potištene, utješio Titovim dolaskom.


2 Korinæanima 7:7
Ne samo njegovim dolaskom nego i ohrabrenjem koje ste mu pružili. Kad nam je kazao o vašoj velikoj želji da vas posjetim, o tome koliko ste žalosni zbog onoga što se dogodilo i o vašoj žarkoj ljubavi prema meni, još sam se više razveselio.


2 Korinæanima 7:12
Nisam vam pisao ni radi prijestupnika ni radi onoga kome je nanesena nepravda, već zato da pred Bogom pokažete svoju žarku ljubav prema nama.


2 Korinæanima 7:13
Uz to ohrabrenje posebno smo se razveselili i Titovoj radosti zbog toga što ste ga umirili da ne bude zabrinut.


2 Korinæanima 8:1
A sada bih vam, braćo, htio reći o milosti koju je Bog iskazao crkvama u Makedoniji.


2 Korinæanima 8:9
Znate kakvu nam je milost iskazao Gospodin Isus Krist. Radi vas je od bogataša postao siromahom, da bi vas svojim siromaštvom mogao obogatiti.


2 Korinæanima 8:12
Ako ste doista spremni darivati druge, nije važno koliko možete dati. Bog očekuje da date ono što imate, a ne ono što nemate.


2 Korinæanima 8:16
Zahvalan sam Bogu da je Titu u srce ulio jednaku gorljivost za vas kao i meni.


2 Korinæanima 8:20
Tako ćemo izbjegnuti i da tko prigovori zbog načina na koji upravljamo tim velikodušnim iznosom.


2 Korinæanima 8:21
Trudimo se tako činiti dobro pred Bogom, ali i pred ljudima.


2 Korinæanima 8:22
Šaljemo s njima još jednoga brata koji je višestruko prokušan i pokazao se revnim. Sada je još revniji zbog velikog pouzdanja u vas.


2 Korinæanima 9:7
Neka svatko odluči koliko će dati, ali od srca, a ne teška srca ili na silu, jer Bog voli darovatelje dragovoljna srca.


2 Korinæanima 9:8
Bog po svojoj milosti može na vas izliti svakovrsno obilje tako da imate svega dovoljno i da vam još pretekne, da činite dobra djela.


2 Korinæanima 9:10
Jer Bog koji daje sjeme za sjetvu, daje i kruh za jelo. On će jednako tako umnožiti vaše sjeme i dati da u vama uzrastu plodovi vaše pravednosti.


2 Korinæanima 9:11
Bog će vam dati obilje da biste ga mogli darežljivo dijeliti s drugim ljudima, pa će oni za vaš dar zahvaljivati Bogu.


2 Korinæanima 9:12
Tako ćete ispunjavanjem te svete zadaće ne samo namiriti potrebe svetih u Jeruzalemu koji su u oskudici već ćete i mnogima dati povoda da zahvaljuju Bogu.


2 Korinæanima 9:13
Oni će zahvaljivati Bogu za vašu prokušanost u toj službi milosrđa i hvaliti ga zbog vašega pokoravanja Kristovoj Radosnoj vijesti, što ste pokazali dijeleći dobra s njima i s drugima.


2 Korinæanima 9:14
S velikom će ljubavi moliti za vas zbog divne Božje milosti koju je Bog na vas izlio.


2 Korinæanima 9:15
Hvala Bogu za njegova Sina—za njegov neizrecivo dragocjeni dar!


2 Korinæanima 10:5
Obaramo mudrovanja i svaku oholost koja se podiže protiv spoznaje Boga te zarobljujemo svaki razum da se pokorava Kristu.


2 Korinæanima 11:11
Zašto? Zar zato što vas ne volim? Bog zna da vas volim!


2 Korinæanima 11:17
Takvo hvalisanje nije mi Bog naredio; ponašam se kao nerazuman čovjek.


2 Korinæanima 11:31
Bog i Otac našega Gospodina Isusa, neka je slavljen uvijeke, zna da ne lažem.


2 Korinæanima 12:2
Poznajem čovjeka u Kristu koji je prije četrnaest godina bio uznesen do trećega neba. Ne znam je li u tijelu ili bez njega; Bog zna.


2 Korinæanima 12:3
Za toga čovjeka znam da je—u tijelu ili izvan tijela, to samo Bog zna—


2 Korinæanima 12:7
Da se ne bih umislio zbog izobilja Božjih otkrivenja, dan mi je trn u tijelo, Sotonina poslanika, da me muči da se ne uzoholim.


2 Korinæanima 12:12
A da sam od Boga poslan apostol, dokazao sam vam, dok bijah s vama, s mnogo strpljenja, brojnim znakovima i čudesnim djelima.


2 Korinæanima 12:19
Možda smatrate da vam sve to govorimo zato da bismo se pred vama opravdali. Nije tako! Govorimo vam pred Bogom i u Kristu: sve je to zbog vaše duhovne izgradnje.


2 Korinæanima 12:21
Bojim se da će me Bog, kad dođem, poniziti pred vama i da ću biti žalostan, da ću oplakivati mnoge koji su zgriješili, a nisu se pokajali za nečistoću, razvrat i blud koji su počinili.


2 Korinæanima 13:7
Molimo Boga da vi ne činite nikakva zla, ne zato da bi se naša služba kod vas pokazala uspješnom, već da biste vi trajno činili dobro čak i ako smo mi bili neuspješni.


2 Korinæanima 13:11
I na posljetku, braćo: radujte se, težite da budete savršeni, hrabrite jedni druge, živite u slozi i miru, pa će Bog ljubavi i mira biti s vama!


Galaæanima 1:1
Ovo je pismo od apostola Pavla. Nije me imenovala neka skupina ljudi ni ljudska vlast. Pozvao me sam Isus Krist i Bog Otac koji je Isusa podignuo od mrtvih.


Galaæanima 1:3
Neka vam je milost i mir od našega Boga Oca i Gospodina Isusa Krista.


Galaæanima 1:4
Krist je umro za naše grijehe, baš kao što je Bog Otac bio i naumio, da nas spasi iz ovoga zlog svijeta u kojemu živimo.


Galaæanima 1:5
Zato sva slava pripada Bogu u vijekove vjekova. Amen.


Galaæanima 1:6
Ne mogu se načuditi da se tako brzo odvraćate od Boga koji vas je pozvao u svojoj ljubavi i milosti u vječni život što ga daje kroz Krista. Vi već slijedite neki drugi put


Galaæanima 1:10
Očito je da ne pokušavam ugoditi ljudima! Ne; trudim se ugoditi Bogu. Kad bih se još uvijek trudio ugađati ljudima, ne bih bio Kristov sluga.


Galaæanima 1:15
Ali kad se Bogu, koji me je odabrao i pozvao svojom milošću još prije mojega rođenja, svidjelo


Galaæanima 1:20
Bog mi je svjedok da vam to ne lažem.


Galaæanima 1:24
i slavili su Boga zbog mene.


Galaæanima 2:2
Otišao sam onamo jer me je Bog tako uputio objavom. Ondje sam posebno razgovarao s crkvenim vođama. Htio sam da razumiju što propovijedam poganima. Želio sam biti siguran da se oni s time slažu kako moj trud za Gospodina ne bi bio uzaludan.


Galaæanima 2:6
A crkveni vođe koji su bili ondje nisu imali što dodati mojemu propovijedanju. (Iako meni nije bilo važno to što su oni vođe jer Bog na to ne gleda.)


Galaæanima 2:7
Vidjeli su da mi je Bog povjerio propovijedanje evanđelja poganima, kao što je Petru povjerio da ga propovijeda Židovima.


Galaæanima 2:9
Jakov, Petar i Ivan, stupovi Crkve, prepoznali su milost koju mi je Bog ukazao i pružili nam desnicu u znak zajedništva: mi ćemo raditi među poganima, a oni među Židovima.


Galaæanima 2:16
Pa ipak, mi kršćani židovskog podrijetla znamo da pred Bogom nismo opravdani držimo li se zakonskih odredbi, već vjerom u Isusa Krista. Zato smo uzvjerovali u Krista Isusa, da nas Bog prihvati zbog naše vjere—a ne zato što smo bili poslušni Zakonu. Jer nitko se nikada neće spasiti vršenjem Zakona.


Galaæanima 2:19
Zato sam, po Zakonu, umro Zakonu da bih mogao živjeti Bogu; raspet sam s Kristom.


Galaæanima 3:3
Zar ste toliko bezumni da, pošto ste započeli život u Duhu, sada završavate u tjelesnosti—pokušavajući djelima ugoditi Bogu?


Galaæanima 3:4
Toliko ste toga pretrpjeli zbog evanđelja! Zar je sve to bilo uzalud?


Galaæanima 3:5
Daje li vam Bog Svetog Duha i čini li među vama čuda zato što ste poslušni Zakonu, ili zato što vjerujete poruci o Kristu koju ste čuli?


Galaæanima 3:6
Isto je tako “Abraham povjerovao Bogu, i Bog ga je proglasio pravednim zbog njegove vjere”.


Galaæanima 3:7
Prava su Abrahamova djeca dakle svi oni koji iskreno vjeruju u Boga.


Galaæanima 3:8
U Svetome pismu naviješteno je da će Bog i pogane opravdati po vjeri. Bog je to odavna navijestio Abrahamu kad je rekao: “Blagoslovit ću kroz tebe sve narode.”


Galaæanima 3:9
Svi dakle koji vjeruju u Isusa Krista dijele s Abrahamom blagoslov koji je on primio zbog svoje vjere.


Galaæanima 3:10
Ali koji se za opravdanje pred Bogom pouzdaju u Zakon, pod prokletstvom su jer u Svetome pismu piše: “Proklet bio svatko tko ne sluša i ne vrši sve ove zapovijedi zapisane u Božjoj Knjizi Zakona.”


Galaæanima 3:11
Iz toga je jasno da se nitko nikad ne može pred Bogom opravdati vršeći Zakon. Jer u Svetome pismu piše: “Pravednik će živjeti po vjeri.”


Galaæanima 3:14
Zato Bog sada može i druge narode blagosloviti istim blagoslovom koji je obećao Abrahamu: da po vjeri prime obećanje Svetoga Duha.


Galaæanima 3:16
Bog je dao obećanje Abrahamu i njegovu “sjemenu”, njegovu potomku. To se ne odnosi na više njih, već samo na jednoga njegova potomka—na Krista.


Galaæanima 3:17
Želim vam reći ovo: Zakon koji je Bog dao Mojsiju 430 godina poslije nije mogao poništiti valjani Božji savez s Abrahamom.


Galaæanima 3:18
Kad bi se baštinikom moglo postati samo držanjem Zakona, onda to ne bi bilo po Božjem obećanju. A Bog je Abrahamu dao baštinu po obećanju.


Galaæanima 3:20
Ali kad je Bog dao obećanje Abrahamu, učinio je to sam, bez posredništva anđela ili čovjeka, jer Bog je jedan.


Galaæanima 3:21
Proturječi li, onda, Zakon Božjim obećanjima? Nipošto! Kad bi nam Zakon mogao dati novi život, mogli bismo biti opravdani pred Bogom držeći ga se.


Galaæanima 3:23
Dok nismo spoznali da se vjerom u Krista možemo opravdati pred Bogom, Zakon nas je čuvao poput zatočenika za tu vjeru.


Galaæanima 3:24
Drugim riječima: Zakon je bio poput učitelja i vodiča sve dok nije došao Krist. A sada smo pred Bogom opravdani vjerom u Krista.


Galaæanima 3:29
Sada kad pripadate Kristu, svi ste prava Abrahamova djeca. Njegovi ste baštinici i sva obećanja koja mu je Bog dao pripadaju i vama.


Galaæanima 4:4
Ali kad je došlo pravo vrijeme, Bog je poslao svojega Sina rođenoga od žene i pod Zakonom


Galaæanima 4:6
I zato što ste Božja djeca, Bog je u vaša srca poslao Duh svojega Sina, koji vapi: “Abba! Oče!”


Galaæanima 4:8
Dok još niste poznavali pravoga Boga, služili ste takozvanim bogovima koji po svojoj naravi i nisu bili bogovi.


Galaæanima 4:9
Ali sada poznajete Boga (ili bih zapravo trebao reći, Bog poznaje vas). Zašto se onda želite vratiti na staro i postati robovi nemoćnim i bijednim prirodnim silama?


Galaæanima 4:19
Ali, djeco moja! Zbog vas opet kao da osjećam porođajne boli koje neće prestati dok se Krist ne oblikuje u vama.


Galaæanima 5:2
Slušajte me! Ja, Pavao, kažem vam: obrežete li se da biste bili pravedni pred Bogom, uzalud će vam biti Krist.


Galaæanima 5:4
Jer ako se pred Bogom trudite opravdati držanjem Zakona, prekinuli ste s Kristom! Ispali ste iz Božje milosti.


Galaæanima 5:5
Ali mi koji živimo po Duhu nestrpljivo iščekujemo da primimo sve što je obećano nama, pred Bogom opravdanima vjerom u Krista.


Galaæanima 5:8
Bog sigurno nije jer vas je upravo on i pozvao na slobodu.


Galaæanima 6:7
Ne obmanjujte se—Bogu se ne možete izrugivati i olako proći. Što posijete, to ćete i žeti!


Galaæanima 6:12
Ti koji vas pokušavaju primorati da se obrežete čine to samo zbog jednog razloga—ne žele da ih progone zbog učenja da ljude može spasiti samo Kristov križ.


Efežanima 1:1
Dragi sveti u Efezu, uvijek odani Isusu Kristu, ovo vam piše Pavao, kojega je Bog izabrao za apostola Isusa Krista.


Efežanima 1:2
Neka vam je milost i mir od našega Boga Oca i Gospodina Isusa Krista.


Efežanima 1:3
Slava neka je Bogu, Ocu našega Gospodina Isusa Krista, jer nas je, zato što pripadamo Kristu, blagoslovio svakim duhovnim blagoslovom u nebesima.


Efežanima 1:4
Bog nas je, još prije nego što je stvorio svijet, izabrao da u Kristu budemo sveti i neporočni u njegovim očima. U ljubavi


Efežanima 1:6
Slavimo zato Boga za milost koju nam je iskazao, da pripadamo njegovu ljubljenom Sinu


Efežanima 1:9
Bog nam je otkrio tajni naum s Kristom, koji je odavno dobrohotno smislio.


Efežanima 1:12
Božja je nakana bila da mi, koji smo se prvi pouzdali u Krista, proslavljamo svojega slavnog Boga.


Efežanima 1:13
I vi ste čuli istinu, Radosnu vijest, da vas Bog spašava. A kad ste povjerovali u Krista, Bog vam je dao Svetoga Duha i tako vas zapečatio da ste njegovi.


Efežanima 1:16
ne prestajem zahvaljivati Bogu za vas. Stalno se molim za vas


Efežanima 1:17
iskajući od Boga, slavnoga Oca našega Gospodina Isusa Krista, da vam udijeli Duha mudrosti i razumijevanja kako bi ga što bolje spoznali.


Efežanima 1:18
Molim Boga da vam srca obasja svjetlošću da možete razumjeti kakvo je bogato i slavno naslijeđe dao svojem narodu.


Efežanima 1:20
kao i sila koja je uskrisila Krista i posjela ga na počasno mjesto, Bogu zdesna na nebesima—


Efežanima 1:22
Bog je sve podložio Kristovoj vlasti, a njega je—iznad svih—postavio za poglavara Crkve,


Efežanima 2:1
I vi ste nekoć bili mrtvi zbog svojih prijestupa i grijeha.


Efežanima 2:4
Ali Bog je tako bogat milosrđem da nas je, zaradi velike ljubavi prema nama,


Efežanima 2:5
iako smo bili mrtvi zbog svojih prijestupa, oživio s Kristom. Božjom ste milošću spašeni!


Efežanima 2:7
da bi u predstojećim vjekovima pokazao neizmjerno bogatstvo svoje milosti svojom dobrotom prema nama u Kristu Isusu.


Efežanima 2:12
Tada ste živjeli daleko od Krista. Bili ste isključeni iz Božjega naroda, Izraela; bili ste tuđinci za koje nije vrijedio Savez obećanja; bili ste u svijetu bez Boga i bez nade.


Efežanima 2:13
Ali sada pripadate Kristu Isusu. Iako ste nekada bili daleko od Boga, sada ste mu prišli blizu—po Kristovoj krvi.


Efežanima 2:16
U jednom je Tijelu izmirio obje skupine s Bogom svojom smrću na križu, usmrtivši neprijateljstvo.


Efežanima 2:18
Sada svi mi, i Židovi i pogani, možemo pristupiti Ocu u jednomu, Svetom Duhu, zbog onoga što je Krist učinio za nas.


Efežanima 2:22
U njemu ste i vi pogani uzidani, dio ste građevine u kojoj Bog prebiva svojim Duhom.


Efežanima 3:1
Ja, Pavao, utamničen sam za Isusa Krista zbog vas pogana.


Efežanima 3:2
Kao što zacijelo znate, Bog mi je dao osobitu službu da vam naviještam njegovu milost.


Efežanima 3:3
Kao što sam već ukratko opisao, Bog mi je objavio svoj tajni naum.


Efežanima 3:5
Bog ga nije objavio prijašnjim naraštajima, ali sada ga je po Svetom Duhu objavio svojim svetim apostolima i prorocima.


Efežanima 3:7
Bog mi je svojom milošću podario da tome evanđelju služim djelotvornošću njegove sile.


Efežanima 3:8
Pomislite samo! Iako to nisam ničim zaslužio, iako sam najmanji među svim svetima, ipak sam izabran da drugim narodima prenesem Radosnu vijest o neiscrpnom bogatstvu koje imaju u Kristu;


Efežanima 3:9
da svakome objasnim tajnu da je Bog Spasitelj i drugih naroda, onaj koji je sve stvorio i u tajnosti sve naumio još odavno, od samoga početka.


Efežanima 3:10
Božja je svrha toga bila da pokaže svim Vrhovništvima i Vlastima na nebesima sve bogatstvo i raznolikost svoje mudrosti, koja će se očitovati u njegovoj Crkvi.


Efežanima 3:12
U njemu možemo s pouzdanjem, kroz vjeru, slobodno pristupiti Bogu.


Efežanima 3:13
Nemojte zato, molim vas, klonuti zbog nevolja koje zaradi vas podnosim. Ponosite se njima!


Efežanima 3:16
Molim se da vam iz svojega slavnog bogatstva dade da kroz Svetoga Duha ojačate svoje nutarnje biće,


Efežanima 3:20
Neka je slava Bogu! Svojom silom koja djeluje u nama on može učiniti puno više nego što ga mi uopće možemo moliti ili zamisliti.


Efežanima 4:1
Zaklinjem vas dakle kao sužanj u Gospodinu: živite dostojno poziva kojim vas je Bog pozvao.


Efežanima 4:6
Samo je jedan Bog Otac nad svima nama, koji prebiva u svima nama i djeluje kroz sve nas.


Efežanima 4:32
Budite, naprotiv, jedni drugima dobrostivi i milosrdni te praštajte jedni drugima kao što je i Bog u Kristu nama oprostio.


Efežanima 5:2
Živite u ljubavi, kao što je i Krist vas ljubio. Položio je svoj život kao žrtvu ugodnu Bogu da nas očisti od grijeha.


Efežanima 5:4
Klonite se prostota, bedastoća i prostačkih šala jer vam to ne dolikuje. Radije zahvaljujte Bogu!


Efežanima 5:20
Uvijek i za sve zahvaljujte Bogu Ocu u ime našega Gospodina Isusa Krista.


Efežanima 6:19
Molite se Bogu i za mene da mi dade prave riječi dok hrabro obznanjujem tajnu Radosne vijesti.


Efežanima 6:23
Draga braćo, neka vam Bog dade mir, ljubav i vjeru našega Boga Oca i Gospodina Isusa Krista.


Filipljanima 1:2
Neka vam je milost i mir od našega Boga Oca i Gospodina Isusa Krista.


Filipljanima 1:3
Kad god vas se sjetim, zahvaljujem Bogu.


Filipljanima 1:6
Siguran sam da će Bog, koji je započeo dobro djelo među vama, to djelo i dovršiti do dana kad se Isus Krist vrati.


Filipljanima 1:8
Bog mi je svjedok da čeznem za svima vama ljubavlju Isusa Krista.


Filipljanima 1:13
jer ovdje svi, pa čak i carska tjelesna straža, znaju da sam u okovima zbog Krista.


Filipljanima 1:14
A i većina braće osmjelila se zbog mojih okova još neustrašivije propovijedati Božju riječ.


Filipljanima 1:24
Ali zbog vas je potrebnije da ostanem živjeti u tijelu.


Filipljanima 2:6
Iako je bio Bog, nije zahtijevao svoje pravo da bude Bogom,


Filipljanima 2:9
Zato ga je Bog uzdignuo iznad svega i darovao mu ime uzvišenije od svakoga drugog imena,


Filipljanima 2:11
i da svaki jezik prizna: “Isus Krist je Gospodin” na slavu Boga Oca.


Filipljanima 2:13
Jer Bog djeluje budeći u vama želju da mu budete poslušni i dajući vam snage da činite ono što mu je ugodno.


Filipljanima 2:27
Zaista je bio bolestan, gotovo je umro. Ali Bog mu se—a i meni—smilovao da me ne snađe žalost na žalost.


Filipljanima 3:3
Jer mi koji se Bogu klanjamo u Duhu jedini smo zaista obrezani. Mi se ne pouzdajemo u ljudske napore. Umjesto toga, hvalimo se onime što je za nas učinio Isus Krist.


Filipljanima 3:9
i postao jedno s njime. Ne pouzdajem se više u vlastitu pravednost ni u ispunjavanje Zakona, već se pouzdajem u Krista da me spasi. Jer Bog nas pred sobom opravdava našom vjerom u Krista.


Filipljanima 3:14
Trudim se istrčati utrku do cilja i primiti nagradu kojoj nas je Bog, kroz Krista Isusa, pozvao u nebo.


Filipljanima 3:15
Tako mislimo svi koji smo zreli u vjeri. Ako vi drukčije mislite, Bog će to i vama objaviti.


Filipljanima 3:19
Njih čeka vječna propast. Njihov je bog njihov trbuh. Ponose se sramotnim stvarima. Misle samo na ovaj zemaljski život.


Filipljanima 4:6
Ne brinite se ni za što; radije se molite za sve; iznesite Bogu sve svoje potrebe, sa zahvalnošću.


Filipljanima 4:9
Postupajte kao što ste naučili i čuli od mene i kao što ste mene vidjeli činiti, pa će Bog mira biti s vama.


Filipljanima 4:11
Ne govorim to zbog oskudice. Naučio sam biti zadovoljan u svakoj prigodi.


Filipljanima 4:18
Sada imam svega dostatno; čak mi i pretječe! Namirili ste sve moje potrebe darom koji ste mi poslali po Epafroditu, tom vašom žrtvom, “ugodnim mirisom” Bogu.


Filipljanima 4:19
A isti Bog ispunit će i sve vaše potrebe prema svojemu raskošnom bogatstvu, u Kristu Isusu.


Filipljanima 4:20
Neka je slava našemu Bogu Ocu u vijeke vjekova! Amen.


Kološanima 1:1
Ovo je pismo od Pavla, kojega je Bog odabrao da bude apostol Isusa Krista, i od našega brata Timoteja.


Kološanima 1:2
Kološanima, svetoj i vjernoj braći i sestrama u Isusu Kristu. Neka vam naš Bog Otac udijeli milost i mir.


Kološanima 1:3
Uvijek se molimo za vas i zahvaljujemo za vas Bogu Ocu našega Gospodina Isusa Krista


Kološanima 1:9
Zato se mi od dana kad smo to čuli neprestano molimo za vas, tražeći da vas Bog ispuni mudrošću i duhovnom spoznajom kako biste mogli razabrati njegovu volju,


Kološanima 1:10
živjeti dostojno Gospodina i ugoditi mu, roditi svakom vrstom dobrih djela te rasti u spoznaji Boga.


Kološanima 1:11
Molimo se da vas Bog ojača svojom slavnom silom da možete biti postojani i strpljivi. Da radosno


Kološanima 1:14
Njegovom krvlju Bog je otkupio našu slobodu i oprostio nam grijehe.


Kološanima 1:15
Krist je vidljiva slika nevidljivoga Boga, prvorođenac iznad svih stvorenja.


Kološanima 1:19
Jer se Bogu svidjelo u njemu prebivati svom puninom


Kološanima 1:23
Ali morate čvrsto i postojano ustrajati u vjeri. Ne dajte se pokolebati u nadi Radosne vijesti koju ste čuli. Ona se propovijeda diljem svijeta, a mene, Pavla, Bog je postavio da joj služim.


Kološanima 1:25
Bog mi je dao osobitu službu da vam naviještam njegovu poruku u svoj punini.


Kološanima 1:26
Ta je tajna bila skrivena vjekovima i naraštajima, ali sada ju je Bog očitovao njegovim svetima.


Kološanima 1:27
Jer Bogu se svidjelo da svojemu narodu objavi kako su bogatstvo i slava Kristova namijenjeni i vama poganima. Jer u ovome je tajna: Krist živi u vama i vaša je nada da ćete biti dionicima njegove slave.


Kološanima 1:28
Svima naviještamo Krista. Opominjemo i poučavamo ljude, s mudrošću koju nam je Bog dao, da svakoga učinimo zrelim u Kristu.


Kološanima 2:2
Želim da se njihova srca ohrabre, povezana u ljubavi, da dobiju bogatu i punu spoznaju Božje tajne: Krista.


Kološanima 2:3
U njemu su skrivena sva bogatstva mudrosti i spoznaje.


Kološanima 2:7
Budite u njemu ukorijenjeni pa ćete se izgrađivati i učvršćivati u vjeri kako ste i poučeni. Obilno zahvaljujte Bogu.


Kološanima 2:13
Bili ste nekoć mrtvi zbog svojih prijestupa i zbog toga što vaša grešna narav još nije bila “odrezana”. Tada vas je Bog oživio s Kristom. Oprostio nam je sve prijestupe.


Kološanima 2:15
Tako je Bog razoružao zle vladare i vlasti. Javno ih je osramotio pobjedom na Kristovu križu.


Kološanima 2:16
Neka vas zato nitko ne osuđuje zbog jela, pića ili zbog svetkovanja blagdana, mlađaka ili subote.


Kološanima 2:18
Ne dajte da vam oni koji uživaju u lažnoj poniznosti i štovanju anđela kažu kako niste zaslužili nagradu. Takvi ljudi, oholi zbog svoje tjelesne pameti, unedogled nabrajaju pojedinosti viđenja koja su imali.


Kološanima 2:19
Ali ne drže se Krista, glave Tijela koje je snažno povezano i koje raste samo dobivajući hranu i snagu od Boga.


Kološanima 2:23
Ti propisi prividno su mudri zbog samozvanog bogoštovlja, poniznosti i trapljenja tijela, ali ne pomažu čovjeku da nadvlada svoje zle misli i želje.


Kološanima 3:1
Uskrsnuli ste s Kristom. Zato težite za nebeskim, gdje Krist sjedi na počasnome mjestu, Bogu zdesna.


Kološanima 3:3
Jer umrli ste s Kristom i vaš je pravi život skriven s Kristom u Bogu.


Kološanima 3:6
zbog kojega će na ljude pasti Božji gnjev.


Kološanima 3:16
Neka Kristova riječ u svem svojem bogatstvu prebiva u vama. Poučavajte se i opominjite međusobno sa svom mudrošću. U srcu pjevajte Bogu psalme, hvalospjeve i duhovne pjesme sa zahvalnošću.


Kološanima 3:17
I ma što činili, riječju ili djelom, činite u ime Gospodina Isusa, zahvaljujući po njemu Bogu Ocu.


Kološanima 3:25
Tko čini nepravdu, dobit će i plaću nepravednika. U Bogu nema pristranosti!


Kološanima 4:3
Molite se i za nas, da nam Bog otvori vrata kako bismo mogli navješćivati Kristovo otajstvo zbog kojega sam u okovima


1 Solunjanima 1:1
Ovo je pismo od Pavla, Sile i Timoteja. Crkvi u Solunu, koja je u Bogu Ocu i u Gospodinu Isusu Kristu. Neka vam je milost i mir.


1 Solunjanima 1:2
Uvijek zahvaljujemo Bogu za vas i neprestano se za vas molimo.


1 Solunjanima 1:3
Uvijek se pred svojim Bogom Ocem sjećamo vaših djela vjere, vašeg truda iz ljubavi te vaše postojanosti nadahnute nadom u našega Gospodina Isusa Krista.


1 Solunjanima 1:4
Znamo, draga braćo i sestre, da vas je Bog izabrao za svoje.


1 Solunjanima 1:8
Ne samo da je riječ Gospodnja od vas odjeknula po Makedoniji i po Ahaji, nego se o vašoj vjeri u Boga tako pročulo da o tomu više ljudima ne treba ni govoriti.


1 Solunjanima 1:9
Sami pripovijedaju kako ste nas lijepo primili i kako ste se od idola obratili istinskome i živome Bogu da mu služite


1 Solunjanima 2:2
Znate da su nas prije toga u Filipima zlostavljali i izvrgnuli ruglu. Ipak smo se odvažili, pouzdajući se u Boga, propovijedati vam evanđelje, iako uz tešku borbu.


1 Solunjanima 2:4
Navješćujemo Radosnu vijest upravo onako kako nam je Bog povjerio da činimo. Ne trudimo se ugoditi ljudima, nego Bogu koji proniče srca.


1 Solunjanima 2:5
Nikada vas nismo pokušali pridobiti laskanjem. Bog nam je svjedok i da nikada ništa nismo činili iz pohlepe.


1 Solunjanima 2:10
I vi i Bog ste nam svjedoci da smo se sveto, pravedno i besprijekorno vladali prema vama vjernicima.


1 Solunjanima 2:12
Poticali smo vas, hrabrili i zaklinjali da živite životom dostojnim Boga koji vas je pozvao u svoje kraljevstvo da s njime dijelite njegovu slavu.


1 Solunjanima 2:13
Zato bez prestanka zahvaljujemo Bogu što Božju poruku koju smo vam navijestili niste primili kao ljudsku, nego kao Božju riječ, što ona uistinu i jest. A ona djeluje u vama koji vjerujete.


1 Solunjanima 2:14
Vi ste, draga braćo, pretrpjeli od svojih sunarodnjaka progonstvo te ste tako prošli jednako kao i članovi Božjih kršćanskih crkava u Judeji, koje su zbog vjere u Krista Isusa progonili njihovi vlastiti sunarodnjaci, Židovi.


1 Solunjanima 2:15
Oni su poubijali vlastite proroke, pa čak i Gospodina Isusa. Nas su žestoko progonili. Ne ugađaju Bogu i neprijatelji su svim ljudima


1 Solunjanima 3:9
Kako da dovoljno zahvalimo Bogu za vas, za svu radost koju zbog vas osjećamo pred njim?


1 Solunjanima 3:10
Danju i noću se neprestano molimo Bogu da nam dopusti ponovno vas posjetiti, da možemo, ako je potrebno, u čemu upotpuniti vašu vjeru.


1 Solunjanima 3:11
Da hoće sam naš Bog Otac i Gospodin Isus upraviti naš put prema vama!


1 Solunjanima 3:13
Tako će vam srca biti snažna, besprijekorna i sveta kad stanete pred našega Boga Oca na dan dolaska našega Gospodina Isusa Krista s njegovim svetima.


1 Solunjanima 4:1
Na koncu, draga braćo i sestre, zaklinjemo vas u imenu Gospodina Isusa da živite životom ugodnim Bogu kao što smo vas poučili. Vi već tako i živite. Napredujte i dalje.


1 Solunjanima 4:3
Bog želi da budete sveti i čisti, da se uzdržavate od grijeha bluda.


1 Solunjanima 4:5
a ne živjeti u strasti i pohoti poput pogana koji ne poznaju Boga.


1 Solunjanima 4:7
Jer nas Bog nije pozvao da živimo pokvarenim, već čistim životom.


1 Solunjanima 4:8
Tko odbacuje ove zapovijedi, ne odbacuje čovjeka, nego Boga koji vam daje svojega Svetog Duha.


1 Solunjanima 4:9
O bratskoj ljubavi koja mora vladati među Božjim narodom ne moram vam ni pisati jer vas je sam Bog poučio da volite jedni druge.


1 Solunjanima 4:14
Vjerujemo da je Isus umro i uskrsnuo te da će Bog, kad Isus opet dođe, s Isusom dovesti i kršćane koji su usnuli u Isusu.


1 Solunjanima 5:9
Jer Bog nam nije namijenio svoj gnjev, nego spasenje po našemu Gospodinu Isusu Kristu,


1 Solunjanima 5:13
Cijenite ih i volite zbog njihova rada. Živite u miru jedni s drugima!


1 Solunjanima 5:18
Zahvaljujte Bogu ma što vas snašlo jer je to za vas Božja volja u Kristu Isusu.


1 Solunjanima 5:23
Neka vas sam Bog, izvor mira, potpuno posveti i neka cijelo vaše biće—duh, dušu i tijelo—očuva besprijekornima za dolazak našega Gospodina Isusa Krista.


1 Solunjanima 5:24
Vjeran je Bog koji vas je pozvao. On će to i učiniti.


2 Solunjanima 1:1
Ovo je pismo od Pavla, Sile i Timoteja solunskoj Crkvi koja je u Bogu, našemu Ocu, i u Gospodinu Isusu Kristu.


2 Solunjanima 1:2
Neka vam je milost i mir od Boga Oca i od Gospodina Isusa Krista.


2 Solunjanima 1:3
Draga braćo i sestre, ne možemo a da uvijek ne zahvaljujemo Bogu za vas, za vašu vjeru koja jača i za vašu veliku međusobnu ljubav.


2 Solunjanima 1:5
One su samo najava pravednoga Božjeg suda na kojemu će vas Bog proglasiti dostojnima svojega Kraljevstva za koje i trpite.


2 Фессалоникийцам 1:6
Bog će pravedno kazniti vaše progonitelje patnjom,


2 Фессалоникийцам 1:8
i s plamenim ognjem te donijeti osvetu onima koji ne priznaju Boga i ne žele se pokoriti Radosnoj vijesti o našemu Gospodinu Isusu Kristu.


2 Фессалоникийцам 1:11
Zato se stalno molimo za vas, da vas Bog učini dostojnima života na koji vas je pozvao i da on svojom snagom dovrši svaku vašu dobru nakanu i svako dobro djelo—


2 Фессалоникийцам 1:12
da bi zbog vas svi slavili ime našega Gospodina Isusa te da i vi budete proslavljeni u njemu po milosti našega Boga i Gospodina Isusa Krista.


2 Фессалоникийцам 2:3
Ne dajte se prevariti. Jer taj dan neće doći prije velike pobune protiv Boga i prije nego što se pojavi čovjek bezakonja—koji će završiti u paklu.


2 Фессалоникийцам 2:4
On će se uzdignuti iznad svih bića koje ljudi štuju i nazivaju bogovima. Zasjest će u Božji hram i sebe proglasiti Bogom.


2 Фессалоникийцам 2:11
Zato će im Bog poslati djelotvornu obmanu da povjeruju u laž


2 Фессалоникийцам 2:13
Draga braćo i sestre, ne možemo a da uvijek ne zahvaljujemo Bogu za vas. Gospodin vas ljubi. Zahvalni smo Bogu što vas je od početka odabrao za spasenje koje dolazi kroz posvećenje Duha i kroz vjeru u istinu.


2 Фессалоникийцам 2:16
Neka naš Gospodin Isus Krist i naš Bog Otac, koji nas je ljubio i koji nam je po svojoj milosti dao vječnu utjehu i dobru nadu,


2 Timoteju 1:1
Ovo je pismo od Pavla, apostola Krista Isusa Božjom voljom, poslanoga da navješćuje život koji je Bog obećao po vjeri u Krista Isusa.


2 Timoteju 1:2
Mojemu ljubljenom sinu Timoteju. Neka ti je milost, milosrđe i mir od našega Boga Oca i Gospodina Isusa Krista.


2 Timoteju 1:3
Timoteju, zahvaljujem za tebe Bogu, kojemu služim čiste savjesti kao i moji preci, dok se bez prestanka, danonoćno, molim za tebe.


2 Timoteju 1:5
Znam kakvu iskrenu vjeru u Boga imaš—kao najprije tvoja baka Loida, a zatim i tvoja mati Eunika.


2 Timoteju 1:6
Zato te molim: raspiruj duhovni dar koji ti je Bog dao kad sam na tebe položio ruke.


2 Timoteju 1:7
Jer Bog nam nije dao duha bojažljivosti, već Duha snage, ljubavi i razboritosti.


2 Timoteju 1:8
Ne srami se govoriti o našemu Gospodinu niti o meni, iako sam u zatvoru! Budi spreman sa mnom trpjeti zaradi navješćivanja Radosne vijesti. Bog će ti za to dati snage.


2 Timoteju 1:11
Bog me je postavio da budem propovjednik, apostol i učitelj te Radosne vijesti.


2 Timoteju 2:9
Zbog nje trpim nevolju i okovan sam poput kakva zločinca. Ali ako sam ja okovan, Božja riječ nije.


2 Timoteju 2:10
Voljan sam sve podnijeti zaradi onih koje je Bog izabrao da postignu spasenje i vječnu slavu u Kristu Isusu.


2 Timoteju 2:14
Podsjećaj ljude na to i zaklinji ih pred Bogom da se ne prepiru. To ničemu ne koristi, a na propast je onima koji slušaju.


2 Timoteju 2:15
Marljivo se trudi da se pred Bogom pokažeš prokušanim, dobrim djelatnikom koji se nema čega stidjeti i koji točno razlaže riječ istine.


2 Timoteju 2:20
U bogatoj kući ima posuda načinjenih od zlata i srebra, ali i od drva i gline. Jedne se rabe u časne, druge u nečasne svrhe.


2 Timoteju 2:25
te blago prekoriti protivnike ne bi li im Bog darovao obraćenje da spoznaju istinu.


2 Timoteju 3:2
jer će ljudi biti sebični i pohlepni za novcem. Bit će oholi i hvalisavci, rugat će se Bogu, bit će neposlušni roditeljima i nezahvalni. Ništa im neće biti sveto.


2 Timoteju 3:4
Izdavat će svoje prijatelje; to su usijane glave, nadmene i ohole, koje će više voljeti svjetovne užitke nego štovanje Boga.


2 Timoteju 3:16
Jer cijelo je Sveto pismo od Boga nadahnuto i korisno za poučavanje, za popravljanje i odgajanje u pravednosti.


2 Timoteju 3:17
Bog nas kroz njega oprema da budemo sposobni za svako djelo ljubavi.


2 Timoteju 4:1
Zaklinjem te pred Bogom i pred Kristom Isusom koji će doći suditi žive i mrtve, zaklinjem te njegovim dolaskom i njegovim kraljevstvom:


2 Timoteju 4:5
Ali ti budi u svemu trijezan. Podnesi patnje, propovijedaj Radosnu vijest. Ispuni u potpunosti dužnost koju ti je Bog dao.


2 Timoteju 4:10
Dema me je zbog ljubavi prema ovome svijetu ostavio i otišao u Solun. Krescencije je otišao u Galaciju, a Tit u Dalmaciju.


2 Timoteju 4:16
Kad su me prvi put izveli pred sud, nitko nije bio uz mene. Svi su me napustili. Neka im Bog to ne uračuna u krivnju!


Titu 1:2
Ta im istina daje nadu vječnog života koji im je Bog obećao prije postanka svijeta—a Bog ne može lagati.


Titu 1:3
U pravo vrijeme objavio je svoju Riječ propovijedanjem, koje je meni povjereno po zapovijedi Boga, našega Spasitelja.


Titu 1:4
Pišem Titu, mojemu pravom sinu po zajedničkoj vjeri. Neka ti Bog Otac i naš Spasitelj Isus Krist udijele milost i mir.


Titu 1:16
Tvrde da poznaju Boga, ali ga svojim djelima niječu. Odurna su to i buntovna stvorenja, neposobna za bilo kakvo dobro djelo.


Titu 2:5
da budu razborite i čista srca, da marljivo rade u svojim domovima, da budu dobre i poslušne muževima kako drugi zbog njih ne bi vrijeđali Božju riječ.


Titu 2:10
niti ih potkradati, nego se moraju pokazati pouzdanima. Tako će učenje o Bogu, našem Spasitelju, učiniti privlačnim u svakom pogledu.


Titu 2:13
iščekujući blaženu nadu: da se veliki Bog, naš Spasitelj Isus Krist, pojavi u slavi.


Titu 3:4
Ali tada nam je Bog, naš Spasitelj, iskazao svoju dobrotu i ljubav.


Titu 3:5
Spasio nas je, ali ne zbog dobrih djela koja smo činili, nego zbog svojega milosrđa. Oprao nas je od grijeha i dao nam da se rodimo u novi život po Svetome Duhu


Titu 3:6
kojega je na nas obilno izlio zbog onoga što je za nas učinio Isus Krist, Spasitelj naš.


Titu 3:8
Sve što sam ti rekao je istina. Hoću da to uporno tvrdiš da se oni koji su povjerovali Bogu posvete vršenju djela ljubavi. To je svima dobro i korisno.


Filemonu 1:1
Ovo je pismo od Pavla, koji je u zatvoru zbog propovijedanja Radosne vijesti o Isusu Kristu, i od našega brata Timoteja. Pišem ga svojemu dragom suradniku Filemonu,


Filemonu 1:3
Neka vam je milost i mir od našega Boga Oca i Gospodina Isusa Krista.


Filemonu 1:4
Uvijek zahvaljujem Bogu kad se molim za tebe, Filemone,


Filemonu 1:6
Zbog svoje vjere si velikodušan i njeguješ zajedništvo. Molim se da to urodi spoznanjem svakoga dobra koje valja činiti među vama zaradi Krista.


Filemonu 1:13
Htio sam ga zadržati ovdje da mi umjesto tebe služi u okovima koje nosim zbog evanđelja.


Filemonu 1:22
Molim te, pripravi mi gostinsku sobu jer se nadam da će Bog uslišiti vaše molitve i dati da vam uskoro dođem.


Filemonu 1:23
Pozdravljaju te Epafra, koji je zbog Krista Isusa sa mnom u zatvoru,


Hebrejima 1:1
Bog je nekoć više puta i na mnoge načine govorio našim precima kroz proroke.


Hebrejima 1:3
Sin je odsjaj Božje slave i otisak njegova Bića. On održava svemir snagom svoje silne riječi. Pošto je umro da nas očisti od grijeha, sjeo je na počasno mjesto, zdesna veličanstvenome Bogu u nebu.


Hebrejima 1:6
A kada je predstavio svojeg prvorođenca svijetu, Bog je rekao: “Klanjajte mu se, svi anđeli Božji!”


Hebrejima 1:9
Ti ljubiš pravednost i mrziš nepravednost. Zato te je, Bože, tvoj Bog, pomazao uljem radosti više nego ijednoga tvojeg druga.”


Hebrejima 1:13
Bog nikada nije nekom anđelu rekao: “Sjedni mi s desne strane dok ti ne bacim pod noge tvoje neprijatelje.”


Hebrejima 1:14
Jer anđeli su samo poslužnički duhovi koje Bog šalje služiti onima koji će baštiniti spasenje.


Hebrejima 2:2
Poruka koju je Bog poslao po anđelima uvijek se pokazala istinitom te je svaki prijestup i neposluh pravedno kažnjen.


Hebrejima 2:4
i što ga je Bog također posvjedočio čineći čudotvorne znake i različita čuda te dijeleći darove Svetoga Duha po svojoj volji?


Hebrejima 2:5
Osim toga, Bog nije anđelima podložio budući svijet o kojemu govorimo.


Hebrejima 2:10
I dolikovalo je da Bog—koji je sve stvorio i za koga je sve stvoreno—privede mnogu svoju djecu k slavi te da patnjama učini savršenim vođu njihova spasenja, Isusa.


Hebrejima 2:12
Jer Bogu je rekao: “Naviještat ću tvoje ime svojoj braći i sestrama, i kad se okupe na bogoštovlje, pjevat ću ti hvalospjeve.”


Hebrejima 2:13
i još: Poput svoje braće, i on je rekao: “Uzdat ću se u Boga” i još: “Evo, ja i djeca koju mi je Bog dao.”


Hebrejima 2:17
Zato je Isus u svemu morao postati poput nas, braćo i sestre, da bi mogao biti naš milosrdni i vjerni Veliki svećenik pred Bogom te da bi mogao prinijeti žrtvu koja će oprati ljudske grijehe.


Hebrejima 3:2
On je bio vjeran Bogu koji ga je postavio, kao što je i Mojsije vjerno služio u svoj Božjoj kući.


Hebrejima 3:4
Svaku je kuću netko izgradio, ali jedino je Bog stvorio sve.


Hebrejima 3:5
Mojsije je bio vjeran u Božjoj kući, ali kao sluga koji je svjedočio o onomu što je Bog imao objaviti poslije.


Hebrejima 3:12
Pazite, braćo, da ne bi u koga srce bilo opako i nevjerničko, da se ne odmetne od živoga Boga.


Hebrejima 3:13
Opominjite svednevice jedni druge dok još traje to “danas” da ne bi tko otvrdnuo prema Bogu, zaveden grijehom!


Hebrejima 3:14
Jer ako budemo vjerni do konca i ako se pouzdajemo u Boga čvrsto kao kad smo tek u njega povjerovali, bit ćemo Kristovim sudionicima.


Hebrejima 3:16
Koji su to bili ljudi što su se pobunili protiv Boga iako su mu čuli glas? Nisu li to oni što ih je Mojsije izveo iz Egipta?


Hebrejima 3:17
I tko je srdio Boga četrdeset godina? Zar nisu oni koji su zgriješili i kojih su tjelesa popadala mrtva u pustinji?


Hebrejima 3:18
I o komu je Bog govorio kad se zakleo da nikada neće ući u mjesto njegova odmora? Govorio je o onima koji su mu bili neposlušni.


Hebrejima 3:19
Vidimo dakle da onamo nisu mogli ući zbog svoje nevjere.


Hebrejima 4:2
Jer ta Radosna vijest—da je Bog pripremio mjesto odmora—naviještena je nama baš kao što je bila naviještena i njima. Ali nije im koristila jer nisu vjerovali Bogu poput onih koji su ga poslušali.


Hebrejima 4:3
Jer samo mi koji vjerujemo možemo ući u mjesto njegova odmora. Za one koji nisu vjerovali Bog je rekao: “Zato se u gnjevu zakleh: ‘Nikada neće ući u mjesto mojega odmora!’” Bog je ovo rekao, iako je njegovo djelo dovršeno otkako je stvorio svijet.


Hebrejima 4:4
A da je dovršeno, znamo jer se u Svetome pismu spominje sedmi dan: “Bog je sedmoga dana počinuo od svih djela koja je učinio.”


Hebrejima 4:6
Mjesto odmora je dakle tu da uđu oni koji trebaju ući. Ali kako oni koji su prvi čuli Radosnu vijest nisu ušli zbog nepokornosti Bogu,


Hebrejima 4:8
To novo mjesto odmora nije Kanaan u koji ih je uveo Jošua. Jer da je tako, Bog poslije ne bi govorio o novome danu odmora.


Hebrejima 4:10
Koji su već ušli, odmaraju se od svojeg posla, baš kao što je i Bog učinio nakon stvaranja.


Hebrejima 4:11
Trudimo se stoga ući u mjesto odmora da ne slijedimo uzor onih koji su propali zbog neposlušnosti.


Hebrejima 4:13
Nema stvorenja koje bi se pred njom moglo skriti. Sve je golo i razotkriveno pod pogledom Boga, kojemu ćemo morati položiti račun.


Hebrejima 4:16
Priđimo dakle hrabro prijestolju milostivoga Boga. Primit ćemo milostivu i milosrdnu pomoć u trenucima kad nam bude potrebna.


Hebrejima 5:1
Veliki svećenik je čovjek odabran da zastupa ljude u njihovu odnosu prema Bogu. Prinosi Bogu njihove darove i žrtve za grijehe.


Hebrejima 5:4
Nitko ne može postati velikim svećenikom prisvajajući sebi tu čast. Na to ga mora pozvati Bog, baš kao što je pozvao i Arona.


Hebrejima 5:5
Tako ni Krist nije sam sebi dodijelio tu čast da bude Velikim svećenikom. Postavio ga je Bog koji je rekao: “Ti si moj Sin, danas sam ti postao Ocem.”


Hebrejima 5:6
Drugom mu je prilikom Bog rekao: “Ti si svećenik zauvijek i po tome sličan Melkisedeku.”


Hebrejima 5:7
Dok je Isus živio na zemlji, sa silnim je vapajima i suzama upućivao molitve Bogu, koji ga je mogao izbaviti od smrti. Bog ga je uslišio zbog njegova strahopoštovanja.


Hebrejima 5:10
I Bog ga je postavio da bude Velikim svećenikom sličan Melkisedeku.


Hebrejima 6:1
Prestanimo zato stalno iznova ponavljati temeljna znanja o Kristu. Pođimo radije dalje i sazrijevajmo u razumijevanju. Ne moramo opet počinjati ispočetka, o važnosti odvraćanja od mrtvih djela i o vjeri u Boga.


Hebrejima 6:6
a zatim su otpali od Boga. Oni se ne mogu ponovno obratiti jer svojim postupcima sami iznova pribijaju Sina Božjega na križ i izvrgavaju ga ruglu.


Hebrejima 6:7
Jer kad se zemlja natopi kišom što na nju često pada i kad rađa dobrim plodovima korisnima rataru, prima blagoslov od Boga.


Hebrejima 6:10
Jer Bog nije nepravedan. Neće zaboraviti vaše djelo: da ste mu iskazali ljubav brinući se o drugoj braći, što i sada činite.


Hebrejima 6:12
Tako nećete duhovno otupjeti i postati ravnodušnima, nego slijediti primjer onih koji su zbog svoje vjere i strpljivosti postali baštinicima Božjih obećanja.


Hebrejima 6:13
Kad je Bog Abrahamu dao obećanje, kako se nije imao zakleti kime većim, zakleo se samim sobom:


Hebrejima 6:15
Abraham je strpljivo čekao i dočekao da Bog ispuni obećanje.


Hebrejima 6:17
Bog je zakletvom zajamčio baštinicima svojih obećanja da neće promijeniti odluku.


Hebrejima 6:18
Bog nam je dao svoje obećanje i svoju zakletvu. To dvoje ne može se promijeniti zato što Bog ne može prevariti. Stoga se mi koji smo se njemu utekli možemo hrabro držati nade koju nam je dao.


Hebrejima 7:1
Melkisedek je bio šalemski kralj i svećenik Svevišnjega Boga. Kad se Abraham vraćao iz bitke u kojoj je pobijedio nekoliko kraljeva, Melkisedek mu je izišao u susret i blagoslovio ga.


Hebrejima 7:8
Židovski su svećenici, iako smrtnici, primali desetinu, a za Melkisedeka Bog kao da svjedoči da još živi—jer u Svetome pismu nije zabilježeno ništa o njegovoj smrti.


Hebrejima 7:11
Da je levitsko svećenstvo moglo ispuniti Božju nakanu—a na njemu se temeljio Zakon—zašto bi još bilo potrebno da Bog pošalje drukčijeg svećenika, sličnoga Melkisedeku, a ne iz Aronova reda?


Hebrejima 7:15
Promjena u Zakonu još je očitija zbog činjenice da je postavljen drugi svećenik, sličan Melkisedeku.


Hebrejima 7:19
Zakon nije ništa priveo k savršenstvu. Zato nam je dano nešto bolje čemu se možemo nadati, što će nas približiti Bogu.


Hebrejima 7:20
Bog se zakleo da će Krist zauvijek biti svećenikom, što za druge svećenike nikada nije učinio.


Hebrejima 7:25
Zato on jednom zauvijek može spasiti svakoga tko po njemu pristupi k Bogu. On zauvijek živi i posreduje za njih.


Hebrejima 7:28
Veliki svećenici iz Mojsijeva doba bili su samo ljudi podložni slabostima. Ali nakon Zakona Bog je zakletvom na to mjesto postavio svojega Sina, zauvijek savršena.


Hebrejima 8:1
Glavno u ovom izlaganju je: imamo Velikoga svećenika koji sjedi na počasnome mjestu, Bogu zdesna na nebesima.


Hebrejima 8:2
On je bogoslužnik u svetome šatoru, na pravome mjestu bogoslužja koje nisu načinile ljudske ruke, nego Bog.


Hebrejima 8:5
Oni služe na mjestu bogoslužja koje je samo slika, samo sjena onoga nebeskoga. Jer kad se Mojsije spremao napraviti Šator, Bog ga je upozorio: “Pazi! Načini sve prema uzorku koji ti je pokazan na gori!”


Hebrejima 8:6
Ali naš je Veliki svećenik dobio uzvišenije bogoslužje od onih koji služe pod starim Zakonom jer je on posrednik boljega saveza s Bogom, ozakonjenoga na boljim obećanjima.


Hebrejima 8:8
Ali sam mu je Bog našao zamjerku. Rekao je, naime: “Doći će dan, veli Gospodin, kad ću sklopiti novi savez s narodom Izraela i Jude.


Hebrejima 8:10
Ali ovo je savez koji ću učiniti s izraelskim narodom tog dana: stavit ću svoje zakone u njihovu pamet da ih mogu razumjeti, i upisat ću ih u njihova srca da ih mogu poštivati. Ja ću biti njihov Bog, a oni moj narod.


Hebrejima 8:13
To što Bog govori o novome savezu znači da je onaj prvi zastario. On je dakle blizu nestanka.


Hebrejima 9:1
U prvom savezu između Boga i Izraela postojale su uredbe o bogoštovlju i svetištu, ali zemaljskome.


Hebrejima 9:6
Kad je sve to tako uređeno, u prvu su prostoriju redovito ulazili i iz nje izlazili svećenici obavljajući bogoslužje.


Hebrejima 9:7
Ali u Svetinju nad svetinjama ulazio je samo veliki svećenik, i to jedanput u godini, i uvijek s krvlju koju je prinosio Bogu za oproštenje vlastitih grijeha i grijeha naroda počinjenih u neznanju.


Hebrejima 9:14
koliko će bolje Kristova krv očistiti našu savjest od mrtvih djela da možemo proslavljati živoga Boga! Jer silom vječnoga Duha Krist je sebe prinio Bogu kao savršenu žrtvu za naše grijehe.


Hebrejima 9:15
On je posrednik novoga saveza između Boga i ljudi, da svi koji su pozvani prime vječnu baštinu koju im je Bog obećao. Jer Krist je umro da ih oslobodi kazne za grijehe koje su počinili pod prvim savezom.


Hebrejima 9:20
govoreći: “Ova krv potvrđuje savez koji Bog sklapa s vama.”


Hebrejima 9:21
Zatim je krvlju poškropio Šator i sve predmete koji su se rabili pri bogoslužju.


Hebrejima 9:24
Jer Krist nije ušao u zemaljsko mjesto bogoslužja, koje je samo slika nebeskoga, nego u samo nebo, da posreduje pred Božjim licem za nas.


Hebrejima 10:2
Da su mogle, prestale bi se prinositi jer bi ljudi bili očišćeni jednom zauvijek i njihov bi osjećaj krivnje zbog grijeha nestao.


Hebrejima 10:12
Ali naš je Veliki svećenik, prinijevši sebe Bogu zauvijek kao jednu jedinu žrtvu za grijehe, sjeo na najuzvišenije mjesto u nebu, zdesna Bogu.


Hebrejima 10:19
Sada dakle, braćo, možemo ući u Svetinju nad svetinjama zbog Isusove krvi.


Hebrejima 10:22
pristupimo Bogu iskrena srca i čvrste vjere pošto smo svoje srce očistili škropeći ga Kristovom krvlju, a tijelo oprali čistom vodom.


Hebrejima 10:30
Jer poznajemo onoga koji je rekao: “Osveta je moja; ja ću vratiti onima koji to zaslužuju.” Rekao je još: “Bog će suditi svojemu narodu.”


Hebrejima 10:31
Strašno je upasti u ruke živoga Boga!


Hebrejima 10:35
Ne gubite dakle čvrsto pouzdanje u Gospodina. Zbog njega ćete dobiti veliku nagradu.


Hebrejima 10:36
Trebate biti ustrajni u vršenju Božje volje. Tako ćete primiti sve što vam je Bog obećao.


Hebrejima 10:39
No mi nismo od onih koji se odmeću od Boga i odlaze u propast. Mi vjerujemo i naše su duše spašene.


Hebrejima 11:2
Vjerom su naši praoci postignuli da ih Bog pohvali.


Hebrejima 11:4
Vjerom je Abel prinio Bogu bolju žrtvu nego Kain. Bog je prihvatio Abelovu žrtvu kako bi pokazao da je on pravedan čovjek. Tako nam Abel, iako odavno mrtav, još govori zbog svoje vjere.


Hebrejima 11:5
Zbog svoje vjere Henok je prenesen u nebo a da nije iskusio smrti; “nestao je jer ga je Bog uzeo”. Ali prije nego što je prenesen primio je svjedočanstvo da je ugodio Bogu.


Hebrejima 11:6
Bogu ne možete nikada udovoljiti bez vjere. Tko želi doći k Bogu, mora vjerovati da Bog postoji i da nagrađuje one koji ga iskreno traže.


Hebrejima 11:7
Vjerom je Noa izgradio korablju da svoju obitelj spasi od potopa. Poslušao je Boga koji ga je upozorio da će se zbiti ono što se nikada prije nije dogodilo. Vjerom je osudio ostali svijet i stekao pravednost pred Bogom.


Hebrejima 11:8
Vjerom je Abraham poslušao Boga kad ga je pozvao da ostavi dom i ode u drugu zemlju koju mu je Bog dao u baštinu. Otišao je ne znajući kamo ide.


Hebrejima 11:9
Čak i kad je stigao u zemlju koju mu je Bog obećao, i ondje je živio po vjeri—jer bio je poput tuđinca i živio je pod šatorom, skupa s Izakom i Jakovom kojima je Bog dao isto obećanje.


Hebrejima 11:10
Jer iščekivao je grad s vječnim temeljima, kojega je Bog graditelj i tvorac.


Hebrejima 11:11
Vjerom je i Sara s Abrahamom mogla začeti dijete unatoč svojoj poodmakloj dobi i unatoč tomu što nije mogla imati djece. Abraham je vjerovao da će Bog održati obećanje.


Hebrejima 11:13
Svi su ti ljudi u vjeri umrli a da nisu primili što im je Bog obećao, već su to vidjeli samo izdaleka i prihvatili priznajući da su na zemlji tuđinci i pridošlice.


Hebrejima 11:16
Ali oni su se radovali boljemu mjestu, nebeskoj domovini. Zato se Bog ne srami nazvati njihovim Bogom. Pripravio im je nebeski grad.


Hebrejima 11:17
Vjerom je Abraham prinio Izaka kao žrtvu kad ga je Bog kušao. Taj Abraham, koji je već imao Božja obećanja, bio je spreman žrtvovati vlastitog sina, Izaka.


Hebrejima 11:18
Bog mu je obećao: “Po Izaku će ti se nazivati potomstvo.”


Hebrejima 11:19
Vjerovao je da Bog može Izaka, ako i umre, oživjeti. To se donekle i dogodilo jer je Izak za Abrahama bio osuđen na smrt, ali je oživio.


Hebrejima 11:20
Vjerom je Izak blagoslovio dvojicu svojih sinova, Jakova i Ezava, pouzdajući se u Boga glede budućnosti.


Hebrejima 11:21
Vjerom je i Jakov, već star i na umoru, blagoslovio obojicu Josipovih sinova te se poklonio Bogu oslanjajući se na štap.


Hebrejima 11:22
Vjerom je i Josip na samrti s pouzdanjem govorio o tomu kako će Bog izvesti izraelski narod iz Egipta te zapovjedio da ponesu sa sobom i njegove kosti.


Hebrejima 11:23
Vjerom su Mojsija roditelji, kad se rodio, skrivali tri mjeseca. Vidjeli su da im je Bog dao lijepo djetešce i nisu se bojali kraljeve naredbe.


Hebrejima 11:26
Vrednijim od egipatskog blaga smatrao je trpjeti sramotu zbog obećanoga Krista jer je gledao na nagradu koju će dobiti od Boga.


Hebrejima 11:27
Vjerom je Mojsije otišao iz Egipta ne bojeći se kraljeva bijesa, postojano kao da pred sobom gleda nevidljivoga Boga.


Hebrejima 11:33
Ti su ljudi vjerom u Boga osvajali kraljevstva, pravedno vladali i primili što im je Bog obećao. Zatvorili su lavovima ralje,


Hebrejima 11:35
Neke su žene zbog uskrsnuća ponovno zadobile svoje pokojne. Druge su pak vjernike mučili, ali su oni radije umrli nego da se odreknu Boga pa da ih oslobode. Pouzdavali su se da će uskrsnuti u bolji život.


Hebrejima 11:39
Svi su ti ljudi stekli Božju naklonost zbog svoje vjere, a nitko od njih nije primio ono što im je Bog obećao.


Hebrejima 11:40
Jer Bog nam je svima namijenio bolje. Oni će postignuti savršenstvo, ali tek skupa s nama.


Hebrejima 12:1
Budući da smo okruženi tolikim mnoštvom svjedoka vjere, odbacimo svako breme i grijeh koji nam smetaju, osobito grijeh koji nas tako lako zavede. Ustrajno trčimo utrku koju nam je Bog odredio!


Hebrejima 12:5
pa zar ste već zaboravili Božje ohrabrujuće riječi upućene svojoj djeci. Rekao je: “Sine moj, ne prezri opomenu Gospodnju i ne obeshrabri se kad te Bog opomene,


Hebrejima 12:7
Trpite Božju stegu jer vas Bog njome odgaja—postupa s vama kao sa svojom djecom. A ima li djeteta kojega otac ne kori?


Hebrejima 12:8
Ako vas Bog ne kori, kao što čini sa svom svojom djecom, onda mu niste prava, nego nezakonita djeca.


Hebrejima 12:18
Vi niste prišli opipljivoj gori, usplamtjelome ognju, tami ni oluji poput Izraelaca na gori Sinaju kad im je Bog dao Zakon.


Hebrejima 12:19
Oni su čuli takav zvuk trublje i takvu tutnjavu izgovorenih riječi da su molili Boga da više ne govori.


Hebrejima 12:22
Vi ste, naprotiv, pristupili gori Sionu i gradu živoga Boga, nebeskome Jeruzalemu, svečanome skupu bezbrojnih tisuća anđela.


Hebrejima 12:23
Pristupili ste skupu Božjih prvorođenaca kojih su imena zapisana na nebesima. Pristupili ste samome Bogu, koji je sudac svim ljudima. Pristupili ste duhovima otkupljenika na nebu, koji su učinjeni savršenima.


Hebrejima 12:24
Pristupili ste Isusu, posredniku novoga saveza između Boga i ljudi, škropljeničkoj krvi koja milostivo prašta, a ne traži osvetu poput Abelove.


Hebrejima 12:25
Pazite da budete poslušni Bogu, onomu koji vam govori. Jer ako Izraelci nisu umaknuli kad su odbili slušati glasnika na zemlji, kako da umaknemo mi ako odbijemo slušati kad nam govori s nebesa?


Hebrejima 12:26
Kad je Bog govorio sa Sinaja, njegov je glas uzdrmao zemlju. “Još jednom ću protresti ne samo zemlju nego i nebesa”, rekao je.


Hebrejima 12:28
Budući da smo primili kraljevstvo koje se ne može uzdrmati, budimo zahvalni i ugađajmo Bogu služeći mu sa strahopoštovanjem i s predanjem.


Hebrejima 12:29
Jer naš je Bog oganj koji proždire!


Hebrejima 13:4
Poštujte svoj brak i budite jedni drugima vjerni u braku. Bog će sigurno osuditi sve bludnike i preljubnike.


Hebrejima 13:5
Klonite se pohlepe za novcem, budite zadovoljni onim što imate. Jer Bog je rekao: “Nikada te neću napustiti ni iznevjeriti!”


Hebrejima 13:7
Sjećajte se svojih starješina koji su vam govorili Božju riječ. Razmišljajući o tome kako su živjeli i umrli, pouzdajte se u Boga kao i oni.


Hebrejima 13:15
S Isusovom pomoći prinosimo neprekidno svoju žrtvu hvale Bogu slaveći usnama njegovo ime!


Hebrejima 13:16
Ne zaboravljajte činiti dobro i dijeliti s onima koji su u potrebi jer su takve žrtve drage Bogu!


Hebrejima 13:17
Slušajte svoje starješine i činite kako vam kažu. Njihova je zadaća da bdiju nad vašim dušama i za to će odgovarati Bogu. Trudite se da to mogu obavljati radosno, a ne uzdišući, jer to ni za vas nije dobro.


Hebrejima 13:20
Neka vas Bog mira, koji je zbog krvi vječnoga saveza uskrisio od mrtvih velikoga Pastira, našega Gospodina Isusa Krista,


Jakova 1:1
Jakov, sluga Boga i Gospodina Isusa Krista, piše dvanaestorim plemenima rasijanima po svijetu i pozdravlja ih.


Jakova 1:5
Treba li vam mudrosti, iskajte ju od Boga koji je svima daje rado, obilno i bez prigovora.


Jakova 1:9
Neka se kršćanin niskoga položaja ponosi time što ga je Bog uzvisio,


Jakova 1:10
a bogataš time što ga je ponizio, jer će nestati poput poljskoga cvijeta.


Jakova 1:11
Sunce žarko zasja, biljka usahne i cvijet joj otpadne te sva njegova ljepota nestane. Tako će i bogataši usahnuti na svojim putovima.


Jakova 1:12
Blago čovjeku koji odolijeva kušnji. Kad se pokaže prokušanim, dobit će vijenac života koji je Bog obećao svima koji ga ljube.


Jakova 1:13
Neka nitko od vas u napasti ne kaže: “Bog me napastuje.” Niti se Boga može napastovati da čini zlo, niti on koga napastuje.


Jakova 1:17
Sve što je dobro i savršeno dolazi nam odozgora, od Boga koji je stvorio sva nebeska svjetlila. Za razliku od njih, on se nikada ne mijenja; u njemu nema sjene zbog mijena.


Jakova 1:25
Ali tko se ogleda u savršenomu Božjem zakonu—zakonu koji oslobađa—i nije samo zaboravan slušatelj, nego ga zaista i izvršava, Bog će ga blagosloviti u svemu što čini.


Jakova 1:27
Želite li da vaša pobožnost u očima Boga Oca bude čista i neokaljana, pomažite sirotama i udovicama u njihovoj nevolji i čuvajte se neokaljanima od pokvarenosti ovoga svijeta.


Jakova 2:5
Poslušajte me, ljubljena moja braćo! Zar Bog nije izabrao siromahe ovoga svijeta da budu bogataši u vjeri? Nisu li oni baštinici Kraljevstva koje je Bog obećao ljudima koji njega ljube?


Jakova 2:6
A vi ste prezreli siromaha! Zar nisu upravo bogataši ti koji vas tlače i koji vas povlače po sudovima?


Jakova 2:11
Jer Bog koji je rekao: “Ne čini preljub” kazao je i: “Ne ubij!” Pa ako i nisi počinio preljub, ali si nekog ubio, u potpunosti si prekršio Zakon i pred Bogom si kriv za sve.


Jakova 2:19
Zar još misliš kako je dostatno vjerovati da postoji samo jedan Bog? Dobro je to vjerovati. I zlodusi u to vjeruju—i dršću!


Jakova 2:21
Zar se naš predak Abraham nije pred Bogom opravdao djelom kad je na žrtvenik prinio svojega sina Izaka?


Jakova 2:22
Toliko je vjerovao Bogu da je bio voljan učiniti sve što on od njega zatraži. Vjera mu je dakle pomogla da učini dobro djelo te je tako, s pomoću djela, postala savršenom.


Jakova 2:23
Tako se ispunilo ono što piše u Svetome pismu: “Abraham povjerovao Bogu i Bog ga je proglasio pravednim zbog njegove vjere.” Nazvao ga je čak “Božjim prijateljem”.


Jakova 2:24
Vidite, dakle, čovjek biva opravdan zbog svojih djela, a ne samo zbog svoje vjere.


Jakova 4:2
Žudite za onim što nemate pa zbog toga ubijate. Zavidni ste na onomu što ne možete dobiti pa se borite i svađate da drugima oduzmete. Nemate jer ne molite Boga za to što želite.


Jakova 4:4
Preljubnici! Ne znate li da je prijateljstvo s ovim svijetom neprijateljstvo prema Bogu? Tko dakle hoće biti prijatelj svijetu, postaje neprijateljem Bogu.


Jakova 4:6
Ali on nam, u svojoj milosti, daje sve više snage da se suprotstavimo takvim zlim željama; kao što Sveto pismo veli: “Bog se protivi oholima, ali poniznima daruje milost.”


Jakova 4:7
Predajte se, dakle, ponizno Bogu! Oduprite se đavlu pa će pobjeći od vas!


Jakova 4:8
Približite se Bogu pa će se i on približiti vama. Operite ruke, grešnici! Očistite srca, licemjeri!


Jakova 4:12
Samo Bog, koji je dao Zakon, može među nama pravedno presuditi. Samo on ima moć spasiti ili pogubiti. A tko si ti da sudiš bližnjega?


Jakova 5:1
Čujte me, bogataši! Zaplačite i zakukajte nad nevoljama koje će vas snaći.


Jakova 5:2
Bogatstvo vam trune, a odjeću vam izgrizaju moljci.


Jakova 5:3
Vaše zlato i srebro hrđaju i postaju nevrijednima. Baš to bogatstvo u koje ste se pouzdali progutat će vaša tijela kao oganj. To blago koje ste skupili bit će dokaz protiv vas na Dan suda.


Jakova 5:9
Ne prigovarajte jedni drugima, braćo i sestre, da vas Bog ne osudi. Pazite! Sudac već stoji pred vratima.


Jakova 5:11
Blaženima smatramo one koji su ustrajali. Job je bio čovjek koji je strpljivo trpio. Iz njegova iskustva vidimo da se Božja nakana pokazala dobrom jer je Bog pun samilosti i milosrđa.


1 Petrova 1:2
Bog Otac odavno vas je odabrao, a Duh vas je posvetio. Zato ste poslušni Isusu Kristu i očišćeni ste njegovom krvlju. Želim vam izobilje Božje milosti i mira.


1 Petrova 1:3
Blagoslovljen neka je Bog, Otac našega Gospodina Isusa Krista, jer nam je u svojemu beskrajnome milosrđu dao da se nanovo rodimo. Sada živimo u nadi vječnoga života zato što je Isus Krist ustao od mrtvih.


1 Petrova 1:4
Jer Bog za svoju djecu u nebu čuva vječnu, neokaljanu i neuvelu baštinu.


1 Petrova 1:5
Bog će vas, zato što u njega vjerujete, svojom snagom sačuvati za spasenje koje će vam biti objavljeno u posljednje vrijeme.


1 Petrova 1:14
Budite Bogu poslušni jer ste njegova djeca. Ne popuštajte starim grešnim požudama kao onda dok ste još bili u neznanju,


1 Petrova 1:15
nego budite u svemu sveti kao što je svet Bog koji vas je pozvao.


1 Petrova 1:17
Ocem nazivate Boga koji nepristrano sudi svakomu prema djelima. Proživite zato u strahu Gospodnjem taj život što ga živite na ovoj zemlji, u tuđini.


1 Petrova 1:18
Jer znate da je Bog platio otkupninu da vas spasi od ispraznoga života što ste ga naslijedili od svojih predaka. A nije ju platio propadljivim srebrom ili zlatom,


1 Petrova 1:20
Bog ga je, doduše, za to predodredio davno prije postanka svijeta, ali se očitovao tek u ova posljednja vremena, radi vas.


1 Petrova 1:21
Kroz Krista ste povjerovali u Boga koji ga je uskrisio od mrtvih i proslavio ga. Zato svoju vjeru i nadu možete položiti u Boga.


1 Petrova 1:23
jer ste nanovo rođeni—ne iz smrtnoga, već iz besmrtnog sjemena, kroz Riječ živoga Boga koja zauvijek traje.


1 Petrova 2:4
Pristupite Kristu, živome kamenu Božjega hrama. Ljudi su ga odbacili, ali je dragocjen u očima Boga koji ga je izabrao.


1 Petrova 2:5
Bog sada ugrađuje i vas, kao živo kamenje, u svoj duhovni hram. Štoviše, vi ste Božje sveto svećenstvo koje prinosi duhovne žrtve, Bogu ugodne zbog Isusa Krista.


1 Petrova 2:10
“Nekoć niste ni bili narod, a sada ste narod Božji. Nekoć niste primali Božjeg milosrđa, a sada vam je Bog iskazao milosrđe.”


1 Petrova 2:12
Pazite kako živite među nevjernicima. Ako vas i optuže za zlo, vidjet će vaše časno ponašanje pa će povjerovati u Boga i dati mu slavu kad dođe suditi svijet.


1 Petrova 2:13
Svakoj se ljudskoj vlasti pokoravajte zbog Gospodina: i kralju, jer je poglavar države,


1 Petrova 2:17
Svakomu iskazujte poštovanje. Volite braću i sestre kršćane. Bojte se boga. Kralju iskazujte čast.


1 Petrova 2:19
Jer ugodit ćete Bogu budete li, zaradi svoje savjesti i Boga, strpljivo podnosili nepravdu i patnju.


1 Petrova 2:20
Kakva će vam, naime, biti zasluga podnosite li strpljivo udarce za ono što ste skrivili? Ali ako trpite i strpljivo podnosite udarce zato što činite dobro, ugodit ćete Bogu.


1 Petrova 2:21
Na to vas je trpljenje Bog pozvao. Jer Krist je trpio za vas i bio vam uzor da slijedite njegove stope.


1 Petrova 3:5
Time su se nekoć kitile svete žene. Pouzdavale su se u Boga i pokoravale se svojim muževima.


1 Petrova 3:9
Ne uzvraćajte zlo za zlo i ne vraćajte uvredu za uvredu. Umjesto toga blagoslivljajte, jer ste na to pozvani, da baštinite blagoslov od Boga!


1 Petrova 3:14
Ali ako i trpite zbog toga što činite dobro, blago vama! Bog će vas za to nagraditi. Zato se ne dajte zastrašiti ni smesti.


1 Petrova 3:18
Doista i Krist je jednom umro zbog grijeha, pravedan za nepravedne, da nas privede k Bogu. Iako mu je tijelo bilo mrtvo, Duh ga je oživio.


1 Petrova 3:20
i to onima koji su u Noino doba bili nepokorni Bogu iako ih je Bog strpljivo čekao dok je Noa gradio lađu. Samo je osmero ljudi spašeno od smrti u potopu.


1 Petrova 3:21
Slika je to krštenja, koje vas spašava silom uskrsnuća Isusa Krista. Krštenje nije pranje tjelesne nečistoće. Ono je Bogu upućena molitva za dobru savjest.


1 Petrova 3:22
A Krist je uzišao na nebo i sjedi zdesna Bogu pošto su mu se pokorili svi anđeli, sve vlasti i sile.


1 Petrova 4:5
Ali položit će račun Bogu, koji je već spreman suditi i živima i mrtvima.


1 Petrova 4:6
Stoga je Radosna vijest bila propovijedana čak i mrtvima, tako da njihov duh, iako su njihova tijela bila kažnjena smrću, može živjeti kao što živi Bog.


1 Petrova 4:10
Bog vam je svima dao različite duhovne darove. Uporabite ih tako da služite jedni drugima onim darom koji ste po Božjoj milosti dobili.


1 Petrova 4:11
Služi li se tko darom govora, neka pazi da govori Božje riječi. Ima li tko dar služenja, neka služi snagom koju mu daje Bog. Tako će se u svemu proslaviti Bog po Isusu Kristu. Njemu je slava i sila u vijeke vjekova. Amen.


1 Petrova 4:14
Radujte se ako vas vrijeđaju zbog Kristova imena jer u vama prebiva Duh slave, Božji Duh.


1 Petrova 4:16
Ali ne stidite se trpjeti zato što ste kršćani, nego zahvaljujte Bogu što se tako možete nazivati.


1 Petrova 4:18
Ako se Bog toliko trudio da spasi pravednike, kako će tek završiti bezbožnici i grešnici?


1 Petrova 5:2
Pasite stado koje vam je Bog povjerio i nadzirite ga—ali ne prisilno, nego dragovoljno, po Božjoj volji; ne samo radi zarade, nego zbog oduševljenja što služite Bogu.


1 Petrova 5:5
Mladići, pokoravajte se starješinama. Svi služite jedni drugima ponizno jer “Bog se protivi oholima, ali poniznima daruje milost.”


1 Petrova 5:10
Bog vas je, u svojoj milosti, pozvao na vječnu slavu u Kristu i on će vas, pošto malo pretrpite, usavršiti, učvrstiti, ojačati i utvrditi.


2 Petrova 1:1
Šimun Petar, sluga i apostol Isusa Krista, svima koji dijelite istu dragocjenu vjeru koju smo primili od svojega Boga i Spasitelja Isusa Krista, koji nas je opravdao pred Bogom.


2 Petrova 1:2
Želim vam obilje milosti i mira u spoznaji Boga i našega Gospodina Isusa.


2 Petrova 1:4
Time nam je dao najveća, dragocjena obećanja. Obećao je da ćemo umaknuti pokvarenosti koja vlada u svijetu zbog požude te da ćemo biti dionicima njegove božanske naravi.


2 Petrova 1:9
Ali tko nema tih vrlina, slijep je, kratkovidan: zaboravio je da ga je Bog očistio od prijašnjih grijeha.


2 Petrova 1:10
Zato se, draga braćo, svojski trudite dokazati da zaista pripadate onima koje je Bog pozvao i izabrao. Budete li tako činili, nikada nećete posrnuti.


2 Petrova 1:11
I Bog će vam širom otvoriti vrata neba da uđete u vječno kraljevstvo našega Gospodina i Spasitelja Isusa Krista.


2 Petrova 1:17
Primio je slavu od Boga Oca kad se iz njegove uzvišene Slave začuo glas: “Ovo je moj ljubljeni Sin, moja radost!”


2 Petrova 1:21
jer ga prorok nije izrekao svojom voljom, već od Boga nadahnut Svetim Duhom.


2 Petrova 2:2
Mnogi će se povesti za njihovim razvratnostima. Zbog njih će se zlo govoriti o Kristu i o njegovu putu istine.


2 Petrova 2:3
Zbog svoje lakomosti oni će vam prodavati izmišljotine. Ali Božja je osuda odavno pripravna za njih i njihova se propast približava.


2 Petrova 2:4
Jer Bog nije poštedio ni anđele koji su zgriješili, nego ih je strmoglavio u pakao i do Sudnjega dana okovao u mračni bezdan.


2 Petrova 2:5
Nije poštedio ni stari svijet—osim Noe i njegove sedmeročlane obitelji. Noa je bio Božji glasnik pravednosti: upozoravao je ljude na potop koji dolazi. A zatim je Bog potopom uništio cijeli bezbožni svijet.


2 Petrova 2:7
Ali iz Sodome je Bog spasio Lota, pravednog čovjeka koji je teško patio zbog razvratnoga življenja razularenih ljudi.


2 Petrova 3:5
Oni hotimično zaboravljaju da je Bog odavno stvorio nebesa svojom Riječju. Riječju je izdvojio zemlju iz voda, stvorio suho kopno iz vode.


2 Petrova 3:9
Ne kasni Gospodin ispuniti obećanje o svojemu dolasku, kao što neki smatraju, nego zbog vas strpljivo čeka jer ne želi da tko propadne, već da se svi obrate.


2 Petrova 3:14
Braćo voljena, dok čekate da se sve to dogodi, trudite se živjeti neokaljano i besprijekorno, u miru s Bogom.


2 Petrova 3:15
I znajte da Gospodin strpljivo čeka kako bi ljudima dao vremena da se spase. To vam je napisao i dragi brat Pavao, po mudrosti koju mu je Bog dao,


1 Ivanu 1:2
On, koji je Život od Boga, očitovao se i mi smo ga vidjeli. Svjedočimo i navješćujemo vam da je on vječni život. Bio je s Ocem, a zatim nam se očitovao.


1 Ivanu 1:5
Ovu nam je poruku dao Bog da ju prenesemo vama: Bog je svjetlost i u njemu nema nikakve tame.


1 Ivanu 1:10
Tvrdimo li da nismo zgriješili, Boga nazivamo lašcem i pokazujemo da njegova Riječ ne živi u našem srcu.


1 Ivanu 2:1
Ovo vam pišem, dječice moja, da biste se klonili grijeha. Zgriješi li tko ipak, ima kod Boga zagovornika, Isusa Krista, koji je savršeno pravedan.


1 Ivanu 2:5
Ali oni koji su poslušni Božjoj riječi, zaista ljube Boga. Po tomu ćemo znati živimo li u njemu.


1 Ivanu 2:26
Ovo vam pišem zbog ljudi koji vas pokušavaju zavesti.


1 Ivanu 2:29
Kako znamo da je Bog pravedan, znamo i da su svi oni koji čine pravdu od Boga rođeni.


1 Ivanu 3:1
Gledajte koliku nam je ljubav Otac darovao: da se možemo nazvati Božjom djecom, a to i jesmo. Ali ljudi koji pripadaju ovom svijetu ne poznaju Boga, pa ne mogu ni razumjeti da smo mi njegova djeca.


1 Ivanu 3:9
Tko je rođen od Boga, ne živi u grijehu jer je u njemu Božje sjeme, pa više u grijehu i ne može živjeti; u njemu je započeo novi život—rođen je od Boga.


1 Ivanu 3:10
Božja se djeca od đavolske raspoznaju po ovome: tko ne čini pravde i tko ne voli svoju braću, ne pripada Bogu.


1 Ivanu 3:20
ako nas ono u bilo čemu osuđuje. Jer Bog je veći od našeg srca i znade sve.


1 Ivanu 3:21
Dragi moji, ako nas savjest ne osuđuje, možemo hrabro i s pouzdanjem doći k Bogu


1 Ivanu 3:24
Tko je poslušan Božjim zapovijedima, živi u Bogu i Bog u njemu. A da on živi u nama, znamo po Duhu kojega nam je poslao.


1 Ivanu 4:1
Dragi moji, ne vjerujte svakome tko tvrdi da govori od Duha. Iskušajte ih da vidite dolazi li njihov duh od Boga. Jer u svijetu je mnogo lažnih proroka.


1 Ivanu 4:3
Ali tko god ne priznaje takvog Isusa, nije od Boga. U njemu je duh Antikrista o kojemu ste čuli da dolazi i koji je već u svijetu.


1 Ivanu 4:4
Vi, draga moja djeco, pripadate Bogu i takve ste već pobijedili jer je onaj koji je u vama jači nego onaj koji je u svijetu.


1 Ivanu 4:6
Mi pripadamo Bogu; zato nas i slušaju oni koji Boga poznaju. Tko nije od Boga, ne sluša nas. Po tomu ćemo znati ima li tko Duha istine ili duha prijevare.


1 Ivanu 4:7
Volimo jedni druge, dragi moji, jer ljubav dolazi od Boga. Svaki koji voli, od Boga je rođen i poznaje Boga.


1 Ivanu 4:8
Tko ne voli, nije upoznao Boga jer Bog je ljubav.


1 Ivanu 4:9
Bog je svoju ljubav prema nama iskazao tako što je poslao svojega jedinorođenog Sina na svijet da po njemu imamo vječni život.


1 Ivanu 4:10
To je prava ljubav. Mi nismo voljeli Boga, ali je on volio nas i poslao je svojega Sina kao žrtvu pomirnicu za naše grijehe.


1 Ivanu 4:12
Boga nitko nikada nije vidio, ali ako volimo jedni druge, Bog živi u nama i njegova je ljubav u nama potpuna.


1 Ivanu 4:15
Tko priznaje da je Isus Božji Sin, Bog živi u njemu i on živi u Bogu.


1 Ivanu 4:16
Upoznali smo Božju ljubav prema nama i pouzdali se u nju. Bog je ljubav; tko živi u ljubavi, živi u Bogu i Bog živi u njemu.


1 Ivanu 4:17
Kako živimo u Bogu, naša ljubav postaje sve savršenijom. Zato se na Dan suda nećemo bojati, već ćemo pred njega stati s pouzdanjem jer smo mi poput Krista u ovomu svijetu.


1 Ivanu 4:18
U ljubavi nema straha jer savršena ljubav izgoni svaki strah. Bojimo li se, to je zbog straha od kazne, što pokazuje da njegova ljubav u nama nije savršena.


1 Ivanu 4:20
Kaže li tko: “Ja volim Boga”, a mrzi svojega brata, lažac je; jer ako ne voli brata kojega vidi, kako može voljeti Boga kojega nikad nije vidio?


1 Ivanu 4:21
A Bog nam je zapovjedio da moramo voljeti ne samo njega već i svoju braću i sestre.


1 Ivanu 5:1
Tko vjeruje da Isus jest Krist, rođen je od Boga. A tko voli Oca, voli i njegovu djecu.


1 Ivanu 5:2
Volimo li Božju djecu, znat ćemo po tomu volimo li Boga i vršimo li njegove zapovijedi.


1 Ivanu 5:3
Jer voljeti Boga znači držati njegove zapovijedi, a to zaista nije teško.


1 Ivanu 5:4
Tko je rođen od Boga pobjeđuje ovaj zao svijet vjerom u Krista.


1 Ivanu 5:9
Vjerujemo li ljudskom svjedočanstvu, kako ne bismo vjerovali Božjemu. A Bog svjedoči da je Isus njegov Sin.


1 Ivanu 5:10
Tko vjeruje u Božjega Sina, ima to svjedočanstvo Božje u sebi. Tko ne vjeruje Bogu, naziva Boga lašcem jer ne vjeruje u Božje svjedočanstvo o njegovu Sinu.


1 Ivanu 5:11
Evo tog svjedočanstva: Bog nam je dao vječni život i taj je život u njegovu Sinu.


1 Ivanu 5:16
Vidi li tko brata da čini grijeh koji nije smrtonosan, neka moli i Bog će takvom bratu dati život. Postoji i smrtonosan grijeh; za nj ne kažem da molite.


1 Ivanu 5:18
Znamo da nitko tko je rođen od Boga ne živi u grijehu jer Božji Sin takve sigurno čuva i Zli ih ne može dohvatiti.


1 Ivanu 5:20
Znamo i to da je Krist, Božji Sin, došao i dao nam razum da bismo mogli spoznati Istinitoga. Mi smo u Istinitome, u njegovu Sinu Isusu Kristu. On je istiniti Bog i Život vječni.


2 Ivanu 1:3
Neka budu s nama milost, milosrđe i mir koji dolaze od Boga Oca i od njegova Sina Isusa Krista u istini i ljubavi.


2 Ivanu 1:9
Tko god zakorači izvan Kristova učenja, neće imati zajedništva s Bogom. Ali tko ostane u Kristovu učenju, imat će zajedništvo i s Ocem i sa Sinom.


3 Ivanu 1:6
Oni su ovdašnjoj Crkvi pričali o tvojim djelima ljubavi. Dobro činiš opskrbljujući ih za put kako je dostojno Boga.


3 Ivanu 1:11
Dragi moj, ne povodi se za lošim, nego za dobrim. Tko čini dobro, od Boga je; tko čini zlo, ne poznaje Boga.


Judina 1:1
Od Jude, sluge Isusa Krista i Jakovljeva brata. Pišem svima koji su pozvani živjeti u ljubavi Boga Oca i u skrbi Isusa Krista.


Judina 1:3
Ljubljeni prijatelji, kanio sam vam pisati o našemu zajedničkom spasenju, ali sada vidim da moram pisati o nečemu drugome: potaknuti vas da se borite za istinu Radosne vijesti. Tu nepromjenljivu istinu Bog je zauvijek dao svojemu svetom narodu.


Judina 1:6
Sjetite se anđela koji su pogazili granicu ovlasti koju im je Bog dao te napustili svoje boravište. Bog ih drži okovane u paklenoj tami, gdje čekaju Dan suda.


Judina 1:11
Teško njima jer slijede primjer Kajina koji je ubio svojega brata, jer su, kao i Bileam, spremni učiniti sve za novac te će, poput Koraha, propasti zbog svoje pobune.


Judina 1:24
Sva slava Bogu, koji vas može očuvati da ne posrnete, koji će vas, čiste od grijeha i radosne, dovesti u svoju slavnu nazočnost.


Judina 1:25
Sva slava jedinom Bogu Spasitelju kroz našega Gospodina Isusa Krista. Slava, veličanstvo, sila i vlast pripadali su mu prije početka vremena, pa mu tako pripadaju i danas, i zauvijek. Amen.


Otkrivenje 1:1
Ovo je otkrivenje Isusa Krista, koje mu je Bog dao da pokaže svojim slugama što se ima uskoro dogoditi. Bog je poslao anđela svojemu sluzi Ivanu da bi mogao otkrivenje prenijeti drugima.


Otkrivenje 1:6
Učinio nas je kraljevstvom i svećenstvom Boga, svojega Oca. Neka mu je slava i vlast uvijeke! On vlada zauvijek. Amen.


Otkrivenje 1:7
Gle! On dolazi s oblacima nebeskim. I vidjet će ga svi, čak i oni koji su ga proboli. Svi će narodi na zemlji proplakati zbog njega. Da. Amen.


Otkrivenje 1:8
“Ja sam Alfa i Omega, Početak i Svršetak”, kaže Gospodin Bog. “Ja sam Svemogući, onaj koji jest, koji je oduvijek bio i koji će doći.”


Otkrivenje 1:9
Ja, Ivan, vaš brat, kao i vi u Kristu sam dionik patnji i kraljevstva te postojanosti. Izgnan sam na otok Patmos zbog propovijedanja Božje riječi i svjedočenja o Isusu.


Otkrivenje 2:9
Znam za tvoje patnje i tvoje siromaštvo—ali bogat si! Trpiš pogrde od onih koji sebe nazivaju Židovima, ali to nisu. Sotonina su sinagoga!


Otkrivenje 3:12
Svi koji pobijede postat će stupovima u hramu mojega Boga i nikada neće morati izići odande. Napisat ću na njima ime svojega Boga i ime njegova grada—ime novoga Jeruzalema koji silazi s neba od mojega Boga. I svoje ću novo ime na njih napisati.


Otkrivenje 3:17
Kažeš: “Bogat sam. Sve imam i ništa mi ne treba!” A ne znaš da si jadan i bijedan, da si ubog, i slijep, i gol.


Otkrivenje 3:18
Savjetujem ti da od mene kupiš zlata pročišćenoga u vatri. Tako ćeš se obogatiti. Kupi od mene bijele haljine da se odjeneš i skriješ svoju sramotnu golotinju. Kupi i pomast za oči, da ih pomažeš pa da progledaš.


Otkrivenje 4:8
Sva su imala po šest krila iznutra i izvana prepuna očiju. Danju i noću ta bića neprestano govore: “Svet, svet, svet je Gospodin Bog Svemogući, koji je oduvijek bio, koji jest i koji će doći!”


Otkrivenje 5:9
Zapjevaju mu novu pjesmu: “Dostojan si uzeti svitak i razlomiti pečate jer si bio zaklan i svojom si krvlju za Boga otkupio iz svakoga plemena, jezika i naroda.