A A A A A


Traži

Luki 2:30
jer su oči moje vidjele tvoje spasenje


Luki 3:6
I svako će tijelo vidjeti spasenje Božje.”


Luki 19:9
Nato mu je Isus rekao: “Danas je došlo spasenje ovoj kući, jer je i on sin Abrahamov.


Ivanu 4:22
Vi štujete što ne poznajete; mi štujemo što poznajemo, jer je spasenje od Židova.


Djela Apostolska 13:47
Jer nam je ovako zapovjedio Gospodin govoreći: ‘Postavio sam te za svjetlo Poganima, da budeš na spasenje do kraja zemlje.’ “


Djela Apostolska 28:28
Tako neka vam bude znano da je spasenje Božje poslano Poganima, i oni će ga poslušati!”


Rimljanima 1:16
Jer se ne stidim evanđelja Kristova, jer je ono snaga Božja na spasenje svakome koji vjeruje; najprije Židovu, onda i Grku.


Rimljanima 10:10
Jer se srcem vjeruje za pravednost, a ustima priznaje za spasenje,


Rimljanima 11:11
Pitam dakle: “Jesu li posrnuli da bi propali? Bože sačuvaj! Naprotiv, njihovim je padom došlo spasenje Poganima da se njih izazove na ljubomoru.


Rimljanima 13:11
I ovo, znajući vrijeme: već je čas da se iz sna probudite jer sada je naše spasenje bliže nego kad smo povjerovali.


2 Korinæanima 1:6
Ako se i mučimo, to je za vašu utjehu i spasenje koje je djelotvorno u podnošenju istih patnji koje i mi podnosimo; ako smo utješeni, to je za vašu utjehu i spasenje.


2 Korinæanima 7:10
Jer žalost koja je po Bogu uzrokuje pokajanje na spasenje za koje se ne kaje, a žalost ovog svijeta uzrokuje smrt.


Filipljanima 1:19
Jer znam da će mi se to po vašoj molitvi i potpori Duha Isusa Krista okrenuti na spasenje,


Filipljanima 1:28
i ni u čemu ne strahujete od svojih protivnika, kojima je to očiti znak propasti, a vama spasenje i to od Boga.


Filipljanima 2:12
Stoga, ljubljeni moji, kao što ste uvijek bili poslušni, ne samo u mojoj nazočnosti nego mnogo više sada u mojoj odsutnosti, sa strahom i drhtanjem razrađujte svoje spasenje.


2 Solunjanima 2:13
A mi smo dužni uvijek zahvaljivati Bogu za vas, braćo od Gospodina ljubljena, jer vas je Bog od početka izabrao za spasenje kroz posvećenje Duhom i istinitom vjerom;


2 Timoteju 2:10
Zbog toga sve podnosim radi izabranih, da i oni zadobiju spasenje koje je u Kristu Isusu s vječnom slavom.


2 Timoteju 3:15
i da od djetinjstva poznaješ Sveta pisma koja te mogu učiniti mudrim za spasenje po vjeri koja je u Kristu Isusu.


Titu 2:11
Jer pojavila se milost Božja koja donosi spasenje svim ljudima,


Hebrejima 1:14
Nisu li svi oni službujući duhovi poslani za službu radi onih koji će baštiniti spasenje?


Hebrejima 2:3
kako li ćemo mi izbjeći ako zanemarimo toliko spasenje? Spasenje koje je najprije počeo govoriti Gospodin, a za nas su ga potvrdili oni koji su ga čuli


Hebrejima 6:9
Ali smo uvjereni za vas, ljubljeni, da ste uz bolje, uz ono što prati spasenje, iako ovako govorimo.


Hebrejima 9:28
tako je i Krist bio jednom prinesen da ponese grijehe mnogih; a drugi put će se, bez grijeha, pokazati na spasenje onima koji ga iščekuju.


Hebrejima 11:7
Vjerom je Noa, upozoren od Boga o onome što još nije bilo vidljivo, potaknut strahom, sagradio arku za spasenje svoga doma. Time je osudio svijet i postao baštinikom pravednosti po vjeri.


1 Petrova 1:5
vas koji ste u snazi Božjoj po vjeri čuvani za spasenje spremno da se otkrije u posljednje vrijeme.


1 Petrova 1:9
primajući dovršetak svoje vjere: spasenje svojih duša.


2 Petrova 3:15
A strpljivost Gospodina našega smatrajte spasenjem, kako je i naš ljubljeni brat Pavao, po mudrosti koja mu je dana, napisao vama,


Otkrivenje 7:10
I vikali su jakim glasom govoreći: “Spasenje Bogu našemu koji sjedi na prijestolju i Jaganjcu!”


Otkrivenje 12:10
I čuo sam snažan glas kako govori u nebu: “Sada je došlo spasenje i moć i kraljevstvo Boga našega i vlast njegovog Krista! Jer je zbačen tužitelj naše braće koji ih je dan i noć optuživao pred našim Bogom.


Otkrivenje 19:1
I nakon toga sam čuo snažan glas mnogih ljudi u nebu kako govori: “Aleluja! Spasenje i slava i čast i vlast Gospodinu Bogu našemu!”


Croatian Bible (BKJ) 2011
Copyright © 2011, UDRUGA STABLO ŽIVOTA