A A A A A


Traži

Mateju 13:44
Nadalje, kraljevstvo je nebesko slično blagu skrivenu u polju, koje čovjek, kad ga pronađe, sakrije, te radostan zbog toga ode i proda sve što ima i kupi onu njivu.


Mateju 25:21
Njegov mu je gospodar rekao: ‘Izvrsno, slugo dobri i vjerni! Nad malim si bio vjeran, postavit ću te da vladaš nad mnogim! Uđi u radost gospodara svoga.’


Mateju 25:23
: Njegov mu je gospodar rekao: ‘Izvrsno, slugo dobri i vjerni! Nad malim si bio vjeran, postavit ću te da vladaš nad mnogim! Uđi u radost gospodara svoga.’


Luki 1:14
I bit će ti radost i veselje, i mnogi će se radovati pri njegovom rođenju


Luki 1:44
Jer evo, čim je glas pozdrava tvoga odjeknuo u mojim ušima, dijete je od radosti poskočilo u mojoj utrobi.


Luki 2:10
A anđeo im je rekao: “Ne bojte se, jer vam, evo, navješćujem dobru vijest o velikoj radosti koja će stići k svakom narodu;


Luki 15:7
Kažem vam da će tako biti u nebu veća radost zbog jednog grešnika koji se pokaje nego zbog devedeset i devet pravednika koji ne trebaju pokajanje.


Luki 15:10
Isto tako, kažem vam, biva radost pred anđelima Božjim zbog jednog grešnika koji se pokaje.”


Luki 24:41
I dok oni od radosti još nisu vjerovali nego su se čudili, rekao im je: “Imate li ovdje nešto za jelo?”


Ivanu 3:29
Tko ima mladenku, mladenac je, ali mladenčev prijatelj, koji stoji i sluša ga, jako se raduje radi mladenčeva glasa. Stoga se ova moja radost ispunila.


Ivanu 11:15
I radostan sam radi vas što nisam bio ondje, da povjerujete; nego hajdemo k njemu!”


Ivanu 15:11
Ovo sam vam govorio da radost moja ostane u vama i da radost vaša bude potpuna!


Ivanu 16:20
Uistinu, uistinu, kažem vam, da ćete vi plakati i tugovati, a svijet će se radovati; i vi ćete se žalostiti, ali će se vaša žalost okrenuti u radost.


Ivanu 16:21
Žena je obuzeta žalošću kad rađa, jer je došao njen čas; ali čim rodi dijete, više se ne sjeća muke zbog radosti što se na svijet rodio čovjek.


Ivanu 16:22
Zato ste i vi sada obuzeti žalošću, ali ću vas opet vidjeti, pa će vam se srce obradovati, i vaše radosti od vas nitko neće uzeti.


Ivanu 16:24
Dosad niste ništa molili u moje ime; molite i primit ćete da vaša radost bude potpuna.


Djela Apostolska 8:8
I nastala je velika radost u tom gradu.


Djela Apostolska 12:14
I kad je prepoznala Petrov glas, od radosti nije otvorila vrata, nego je utrčala te javila da Petar stoji pred vratima.


Djela Apostolska 15:3
A oni su, pošto ih je crkva otposlala, prošli kroz Feniciju i Samariju razglašujući o obraćenju Pogana te su donijeli veliku radost svojoj braći.


Rimljanima 1:29
puni svakovrsne nepravednosti, bludništva, opačine, pohlepnosti, zlobe; puni zavisti, ubojstva, prepiranja, prijevare, zluradosti; doušnici,


Rimljanima 14:17
Jer kraljevstvo Božje nije jelo i piće, nego pravednost, mir i radost u Duhu Svetome.


2 Korinæanima 1:24
Jer ne gospodarimo nad vašom vjerom, nego smo suradnici vaše radosti; jer po vjeri stojite.


2 Korinæanima 2:3
I pisao sam vam to isto da me, kad dođem, ne ražaloste oni koji bi me trebali razveseliti, pouzdajući se u sve vas da je moja radost, radost vas svih.


2 Korinæanima 7:13
Zbog toga smo se utješili vašom utjehom, i još smo se više razveselili zbog Titove radosti jer je radi vas bio okrijepljen njegov duh.


2 Korinæanima 8:2
kako je u velikom iskušenju iz nevolje njihova izobilna radost i njihovo krajnje siromaštvo obilovalo bogatstvom njihove darežljivosti.


Galaæanima 5:22
A plod je Duha: ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrota, vjera,


Filipljanima 1:25
I u to uvjeren, znam da ću ostati i zadržati se sa svima vama, za vaš napredak i radost vjere,


Filipljanima 2:2
upotpunite moju radost tako da budete istog mišljenja, imajući istu ljubav, budite složni, jedne misli!


Filipljanima 4:1
Zato, braćo moja ljubljena i željena, moja radosti i vijenče, tako moji dragi ljubljeni, čvrsto stojte u Gospodinu!


1 Solunjanima 2:19
Jer tko je naša nada, ili radost, ili vijenac radosti? Niste li to vi pred našim Gospodinom Isusom Kristom kod njegovog dolaska?


1 Solunjanima 2:20
Jer vi ste naša slava i radost.


1 Solunjanima 3:9
Jer kojom bismo zahvalom mogli uzvratiti Bogu za vas, za svu radost kojom se radujemo radi vas pred našim Bogom?


Filemonu 1:7
Jer imamo veliku radost i utjehu u tvojoj ljubavi jer ti si, brate, okrijepio srca svetih.


Hebrejima 1:9
Ti si ljubio pravednost, a mrzio bezakonje, stoga te je Bog, tvoj Bog, pomazao uljem radosti povrh tvojih drugova.”


Hebrejima 12:2
Uprimo pogled u Isusa, autora i dovršitelja naše vjere, koji je umjesto radosti što je stajala pred njim podnio križ, pošto je prezreo sramotu, te je sjeo zdesna prijestolja Božjeg.


Hebrejima 12:11
A nijedno odgajanje kažnjavanjem u sadašnjosti ne čini se da je radost, nego žalost, ali onima koji su njime uvježbani poslije donosi mironosni plod pravednosti.


Jakova 4:9
Ražalostite se i tugujte i zaplačite! Neka se vaš smijeh u tugu pretvori i radost u žalost.


1 Ivanu 1:4
I ovo vam pišemo da bi vaša radost bila potpuna.


2 Ivanu 1:12
Puno bih vam imao pisati, ali nisam htio papirom i crnilom, nego se pouzdajem da ću doći k vama i razgovarati licem u lice da radost naša bude potpuna.


3 Ivanu 1:4
Nemam veće radosti nego čuti da moja djeca hode u istini.


Judina 1:24
A onome koji vas može očuvati od pada i besprijekorne postavite pred svoju slavu u radosti,


Croatian Bible (BKJ) 2011
Copyright © 2011, UDRUGA STABLO ŽIVOTA