A A A A A


Traži

Mateju 6:12
I oprosti nam dugove naše, kako i mi opraštamo dužnicima svojim!


Mateju 6:14
Jer ako vi opraštate ljudima njihove prijestupe, oprostit će i vama Otac vaš nebeski.


Mateju 6:15
Ali ako vi ne opraštate ljudima njihove prijestupe, ni Otac vaš neće oprostiti vaše prijestupe.


Mateju 12:31
Zbog toga vam kažem: Svaki grijeh i hula oprostit će se ljudima, ali hula protiv Svetoga Duha neće se oprostiti ljudima.


Mateju 12:32
I tko govori riječ protiv Sina čovječjega, bit će mu oprošteno, ali tko govori protiv Duha Svetoga, neće mu se oprostiti ni na ovom svijetu ni u svijetu koji dolazi.


Mateju 18:21
Tada mu je prišao Petar i upitao: “Gospodine, kako često može brat moj sagriješiti protiv mene pa da mu ja oprostim? Do sedam puta?”


Mateju 18:27
Tada se gospodar toga sluge sažalio, pustio ga i oprostio mu dug.


Mateju 18:32
Tada mu je njegov gospodar, pošto ga je pozvao, rekao: ‘Zli slugo! Oprostio sam ti sav onaj dug jer si me zamolio;


Mateju 18:35
Tako će i moj Otac nebeski učiniti vama ako ne oprostite od srca svojih svaki svome bratu njegove prijestupe.


Marku 3:28
Uistinu vam kažem, svi će se grijesi oprostiti sinovima ljudskim i hule koliko god hulili,


Marku 4:12
da gledajući vide, a ne uvide; i slušajući čuju, a ne razumiju; da se ne obrate i grijesi im se ne oproste.”


Marku 11:25
A kad stojite i molite, oprostite ako imate što protiv koga da i vama Otac vaš, koji je u nebu, oprosti vaše prijestupe.


Marku 11:26
Ali, ako vi ne oprostite, neće ni Otac vaš, koji je u nebu, oprostiti vaše prijestupe.


Luki 6:37
Ne sudite, i nećete biti suđeni. Ne osuđujte, i nećete biti osuđeni. Opraštajte, i oprostit će vam se.


Luki 7:42
A kako nisu imali čime platiti, iskreno je oprostio obojici. Reci, koji će ga stoga od njih više ljubiti?”


Luki 7:43
Šimun mu je odgovorio rekavši: “Pretpostavljam da onaj kome je više oprostio.” A on mu je rekao: “Pravo si prosudio.”


Luki 9:61
A netko drugi je isto tako rekao: “Ja ću te slijediti, Gospodine, ali mi dopusti da se najprije oprostim sa svojim ukućanima!”


Luki 11:4
I oprosti nam grijehe naše, jer i mi opraštamo svakome tko nam duguje. I ne uvedi nas u iskušenje, nego nas izbavi od zla.”


Luki 12:10
I tko god izgovori riječ protiv Sina čovječjega, oprosti će mu se; ali se onomu tko pohuli na Duha Svetoga neće oprostiti.


Luki 17:3
Čuvajte se! Ako tvoj brat pogriješi protiv tebe, ukori ga pa ako se pokaje, oprosti mu.


Luki 17:4
I ako sedam puta na dan pogriješi protiv tebe i sedam ti se puta obrati govoreći: ‘Kajem se!’ oprosti mu.”


Luki 23:34
Tada je Isus rekao: “Oče, oprosti im jer ne znaju što čine!” I razdijelili su njegovu odjeću i bacali ždrijeb.


Djela Apostolska 8:22
Pokaj se stoga od te svoje zloće i moli Boga ne bi li ti oprostio tu pomisao tvoga srca.


Djela Apostolska 18:18
A Pavao je nakon toga ostao još mnogo dana. Zatim se oprostio s braćom te otplovio s Priscilom i Akvilom prema Siriji, pošto je u Kenhreji ošišao glavu, jer je imao zavjet.


Djela Apostolska 18:21
nego se oprostio s njima govoreći: “Moram, svakako, ovu svetkovinu što dolazi obdržati u Jeruzalemu. No opet ću se vratiti k vama, bude li Božja volja.” I otplovio je iz Efeza.


Djela Apostolska 21:6
I oprostili smo se jedni s drugima te se popeli na brod, a oni su se vratili kućama.


2 Korinæanima 2:7
Stoga mu vi, naprotiv, radije oprostite i utješite ga, da ga takva prevelika žalost ne shrva.


2 Korinæanima 2:10
A kome vi nešto oprostite, opraštam i ja. Jer i ja ako sam kome što oprostio, kome sam to oprostio, radi vas sam to oprostio pred licem Kristovim,


2 Korinæanima 2:13
nisam imao spokoja u svom duhu, jer nisam našao Tita, svoga brata; nego, kad sam se oprostio s njima, otišao sam u Makedoniju.


2 Korinæanima 12:13
Jer što je to u čemu ste vi manji od drugih crkava, osim što vam ja osobno nisam bio na teret? Oprostite mi tu krivicu!


Efežanima 4:32
I budite dobri jedan prema drugom, samilosni! Opraštajte jedan drugome kao što je i Bog vama u Kristu oprostio!


Kološanima 2:13
I vas koji ste bili mrtvi u svojim grijesima i neobrezanju svoga tijela, oživio je zajedno s njim i oprostio vam sve prijestupe;


Kološanima 3:13
Podnosite jedan drugoga i opraštajte jedan drugomu, ako tko sa nekim ima razmiricu. Kao što je Krist i vama oprostio, tako činite i vi!


1 Ivanu 1:9
Ako priznajemo svoje grijehe, vjeran je on i pravedan da nam oprosti grijehe i očisti nas od svake nepravde.


Croatian Bible (BKJ) 2011
Copyright © 2011, UDRUGA STABLO ŽIVOTA