A A A A A

Sakani
LUKA 9:11
Koma gulu la anthu linadziwa ndipo anamutsatira. Iye anawalandira ndi kuyankhula nawo za ufumu wa Mulungu, ndi kuchiritsa amene amafuna machiritso.


Chewa Bible 2016
Copyright © 2002, 2016 by Biblica, Inc.®