A A A A A

Cerca
Romans 1:1
Pau, servent de Jesucrist, cridat a ser apòstol, elegit per anunciar l’evangeli de Déu,


Romans 1:4
però per virtut de l’Esperit santifi-cador constituït Fill poderós de Déu en base a la resurrecció d’entre els morts: Jesucrist, Senyor nostre.


Romans 1:6
Entre aquests també hi sou comptats vosaltres, cridats a ser de Jesucrist.


Romans 1:7
A tots els estimats de Déu que viuen a Roma, cridats a ser sants: sigui amb vosaltres la gràcia i la pau de part de Déu Pare nostre i de Jesucrist, el Senyor.


Romans 1:8
Per començar vull donar gràcies al meu Déu, per mitjà de Jesucrist, per tots vosaltres, perquè la vostra fe és lloada arreu del món.


Romans 2:16
Així serà el dia que Déu jutjarà per Jesucrist, segons l’evangeli que anun-cio, les obres ocultes dels homes.


Romans 3:22
justícia que Déu concedeix per la fe en Jesucrist a tots els qui creuen. A tots sense distinció,


Romans 5:1
Justificats, doncs, per la fe, tenim pau amb Déu per mitjà de nostre Senyor Jesucrist.


Romans 5:11
I no solament això, sinó que també ens sentim gojosos en Déu pel nostre Senyor Jesucrist, pel qual hem rebut la reconciliació.


Romans 5:15
Si bé no hi ha comparació entre la falta de l’un i el do de l’altre, perquè, si per la falta d’un de sol tots els altres van morir, molt més abundosament abasta tothom la benvolença de Déu i el do atorgat per la gràcia d’un sol home, Jesucrist.


Romans 5:17
Si, doncs, per la falta d’un de sol la mort ha regnat per culpa d’aquest tot sol, amb molta més raó els qui reben l’abundància de la gràcia i del do que justifica regnaran en la vida per mitjà d’un de sol, Jesucrist.


Romans 5:21
per tal que, així com el pecat regnà per la mort, així també la gràcia regnés per la justícia que duu a la vida eterna, mitjançant Jesucrist, el nostre Senyor.


Romans 7:25
Serà la gràcia de Déu per mitjà de Jesucrist, Senyor nostre! En resum, doncs, jo mateix, per un costat serveixo la Llei de Déu amb la raó, però per l’altre serveixo la llei del pecat amb la carn.


Romans 8:11
I si l’Esperit del qui va ressuscitar Jesús d’entre els morts habita en tots vosaltres, el mateix que va ressuscitar Jesucrist d’entre els morts vivificarà també el vostre ésser mortal per mitjà del seu Esperit, que habita en vosaltres.


Romans 13:14
Al contrari, revestiu-vos del Senyor Jesucrist, i no tingueu una atenció per a la carn que us faci satisfer les seves exigències.


Romans 15:6
a fi que, unànimement, a una sola veu, glorifiqueu el Déu i Pare de nostre Senyor Jesucrist.


Romans 15:30
Però us prego, germans, per nostre Senyor Jesucrist i per l’amor que inspira l’Esperit, que us feu solidaris de la meva lluita per mitjà de les vostres pregàries a Déu en favor meu,


Romans 16:20
I el Déu de la pau aixafarà Satanàs sota el vostres peus ben aviat. Que la gràcia de nostre Senyor Jesucrist sigui amb vosaltres.


Romans 16:25
A aquell qui pot enfortir-vos d’acord amb l’evangeli que predico i en la pro-clamació de Jesucrist, segons la revelació del secret guardat en el silenci des dels temps infinits,


Romans 16:27
a Déu, l’únic savi, sigui donada la glòria per mitjà de Jesucrist, pels segles dels segles. Amén.


Catalan 2007 (BEC)
© D’aquesta edició: Institució Bíblica Evangèlica de Catalunya 2007