A A A A A


Cerca

Mateu 1:21
Tindrà un fill, i li posaràs el nom de Jesús, perquè ell salvarà dels pecats el seu poble.


Mateu 3:6
confessaven els seus pecats i es feien batejar per ell al riu Jordà.


Mateu 5:29
Si l’ull dret et fa caure en pecat, arrenca-te’l i llença’l; val més que es perdi un dels teus membres que no pas que tot el teu cos sigui llençat a l’infern.


Mateu 5:30
I si la mà dreta et fa caure en pecat, talla-te-la i llença-la; val més que es perdi un dels teus membres que no pas que vagi a parar a l’infern tot el teu cos.


Mateu 9:2
Allà li dugueren un paralític ajagut en una llitera. Jesús, en veure la fe d’aquella gent, va dir al paralític: — Coratge, fill, et són perdonats els pecats.


Mateu 9:5
Què és més fàcil, dir: “Et són perdonats els pecats”, o bé dir: “Aixeca’t i camina”?


Mateu 9:6
Doncs ara sabreu que el Fill de l’home té el poder de perdonar els pecats aquí a la terra. Llavors diu al paralític: — Aixeca’t, pren la llitera i vés-te’n a casa.


Mateu 12:31
»Per això us dic: els homes obtindran el perdó per tots els pecats i per totes les blasfèmies, però la blasfèmia contra l’Esperit no serà perdonada.


Mateu 13:41
el Fill de l’home enviarà els seus àngels a arrencar del seu Regne tots els qui fan caure en pecat i els qui obren el mal,


Mateu 18:6
»Però al qui fa caure en pecat un d’aquests petits que creuen en mi, més li valdria que li pengessin al coll una mola de molí i l’enfonsessin al mig del mar.


Mateu 18:8
Si la mà o el peu et fan caure en pecat, talla-te’ls i llença’ls. Val més que entris a la vida sense mà o sense peu, que no pas que siguis llançat amb totes dues mans o amb tots dos peus al foc etern.


Mateu 18:9
»I si l’ull et fa caure en pecat, arrenca-te’l i llença’l. Val més que entris a la vida amb un sol ull, que no pas que siguis llançat amb tots dos ulls al foc de l’infern.


Mateu 26:28
que això és la meva sang, la sang de l’aliança, vessada per tothom en perdó dels pecats.


Mateu 27:4
i els digué: — He pecat entregant a la mort sang innocent. Però ells li contestaren: — I a nosaltres què ens importa? Això és cosa teva.


Marc 1:4
Es presentà, doncs, Joan, que batejava en el desert i que predicava un baptisme de conversió per al perdó dels pecats.


Marc 1:5
Anaven a trobar-lo gent d’arreu de Judea i tots els habitants de Jerusalem, confessaven els seus pecats i es feien batejar per ell al riu Jordà.


Marc 2:5
Jesús, en veure la fe d’aquella gent, diu al paralític: — Fill, et són perdonats els pecats.


Marc 2:7
«Com és que aquest parla així? Això és una blasfèmia! Qui pot perdonar els pecats sinó Déu?»


Marc 2:9
Què és més fàcil, dir al paralític: “Et són perdonats els pecats”, o bé dir-li: “Aixeca’t, pren la llitera i camina”?


Marc 2:10
Doncs ara sabreu que el Fill de l’home té el poder de perdonar els pecats aquí a la terra. Llavors diu al paralític:


Marc 3:28
»En veritat us dic que tot serà perdonat als homes: els pecats i totes les blasfèmies que hagin proferit;


Marc 3:29
però el qui blasfema contra l’Esperit Sant no tindrà mai perdó: és culpable del seu pecat per sempre més.


Marc 9:42
»Però al qui fa caure en pecat un d’aquests petits que creuen en mi, més li valdria que li lliguessin al coll una mola de molí i el tiressin al mar.


Marc 9:43
»Si la mà et fa caure en pecat, talla-te-la. Val més que entris a la vida sense mà, que no pas que vagis amb totes dues mans a l’infern, al foc que no s’apaga. (


Marc 9:45
»Si el peu et fa caure en pecat, talla-te’l. Val més que entris a la vida sense peu, que no pas que siguis llançat amb tots dos peus a l’infern. (


Marc 9:47
»I si l’ull et fa caure en pecat, arrenca-te’l. Val més que entris al Regne de Déu amb un sol ull, que no pas que siguis llançat amb tots dos ulls a l’infern,


Lluc 1:77
faràs saber al poble que li ve la salvació, que li són perdonats els seus pecats.


Lluc 3:3
Joan anà per tota la regió del Jordà predicant un baptisme de conversió per al perdó dels pecats,


Lluc 5:20
Jesús, en veure la fe d’aquella gent, va dir: — Home! Els teus pecats et són perdonats.


Lluc 5:21
Els mestres de la Llei i els fariseus començaren a pensar: «Qui és aquest que diu blasfèmies? Qui pot perdonar els pecats sinó Déu?»


Lluc 5:23
Què és més fàcil, dir: “Et són perdonats els pecats”, o bé dir: “Aixeca’t i camina”?


Lluc 5:24
Doncs ara sabreu que el Fill de l’home té poder aquí a la terra de perdonar els pecats. Llavors digué al paralític: — T’ho mano: aixeca’t, pren la llitera i vés-te’n a casa.


Lluc 7:47
Així, doncs, t’asseguro que els seus molts pecats li han estat perdonats: per això ella estima molt. Aquell a qui poc és perdonat, estima poc.


Lluc 7:48
Després digué a la dona: — Els teus pecats et són perdonats.


Lluc 7:49
Els qui eren a taula amb ell començaren a pensar: «Qui és aquest que fins i tot perdona pecats?»


Lluc 11:4
perdona els nostres pecats, que nosaltres també perdonem tots els qui ens han ofès, i no permetis que caiguem en la temptació.


Lluc 15:18
M’aixecaré i aniré a trobar el meu pare i li diré: Pare, he pecat contra el cel i contra tu.


Lluc 15:21
El fill li digué: » — Pare, he pecat contra el cel i contra tu. Ja no mereixo que em diguin fill teu.


Lluc 17:1
Jesús digué als seus deixebles: — Sempre hi haurà algú que en faci caure d’altres en pecat, però ai del qui els fa caure!


Lluc 24:47
i cal predicar en nom d’ell a tots els pobles la conversió i el perdó dels pecats, començant per Jerusalem.


Joan 1:29
L’endemà, Joan veié Jesús que venia cap a ell, i exclamà: — Mireu l’anyell de Déu, el qui lleva el pecat del món!


Joan 8:7
Ells continuaven insistint en la pregunta. Llavors Jesús es va posar dret i els digué: — Aquell de vosaltres que no tingui pecat, que tiri la primera pedra.


Joan 8:21
Jesús els digué encara: — Jo me’n vaig, i vosaltres em buscareu, però morireu en el vostre pecat. Allà on jo vaig, vosaltres no hi podeu venir.


Joan 8:24
Per això us he dit que morireu en el vostre pecat. I morireu en el vostre pecat si no creieu que jo sóc.


Joan 8:46
¿Qui de vosaltres pot provar que en mi hi ha rastre de pecat? I si dic la veritat, per què no em creieu?


Joan 9:3
Jesús respongué: — No ha estat per cap pecat, ni d’ell ni dels seus pares, sinó perquè es manifestin en ell les obres de Déu.


Joan 9:34
Ells li van replicar: — Tot tu vas néixer en pecat, i ens vols donar lliçons? I el van treure fora.


Joan 9:41
Jesús els contestà: — Si fóssiu cecs, no tindríeu pecat. Però, com que dieu que hi veieu, el vostre pecat persisteix.


Joan 15:22
Si jo no hagués vingut a parlar-los, no tindrien pecat, però ara no tenen excusa del seu pecat.


Joan 15:24
Si jo no hagués fet entre ells les obres que ningú més no havia fet, no tindrien pecat; però ara, tot i haver-les vistes, ens tenen odi tant a mi com al meu Pare.


Joan 16:8
I quan ell vindrà, posarà el món en evidència pel que fa al pecat, a la justícia i a la condemna:


Joan 16:9
pel que fa al pecat, perquè no creuen en mi;


Joan 19:11
Jesús li respongué: — No tindries cap poder sobre mi si no l’haguessis rebut de dalt. Per això el qui m’ha entregat a tu ha comès un pecat més gran.


Joan 20:23
A qui perdonareu els pecats, li quedaran perdonats; a qui els retindreu, li quedaran retinguts.


Apòstols 2:38
Pere els va respondre: — Convertiu-vos, i que cada un de vosaltres es faci batejar en el nom de Jesucrist per obtenir el perdó dels pecats, i així rebreu el do de l’Esperit Sant.


Apòstols 3:19
Ara, doncs, penediu-vos i convertiu-vos, perquè siguin esborrats els vostres pecats.


Apòstols 5:31
La dreta de Déu l’ha enaltit com a capdavanter i salvador, per concedir a Israel la conversió i el perdó dels pecats.


Apòstols 7:60
Després caigué de genolls i va cridar amb tota la força: — Senyor, no els tinguis en compte aquest pecat! I, havent dit això, va morir.


Apòstols 10:43
Tots els profetes donen testimoni a favor seu dient que tothom qui creu en ell obté el perdó dels pecats gràcies al seu nom.


Apòstols 13:38
Sapigueu, doncs, germans, que gràcies a ell ara us és anunciat el perdó dels pecats, i que tothom qui creu en ell és alliberat de tot allò de què la Llei de Moisès no us ha pogut alliberar.


Apòstols 22:16
I ara, què esperes? Aixeca’t, rep el baptisme i queda net dels teus pecats, tot invocant el seu nom.


Apòstols 26:18
perquè els obris els ulls, i passin de les tenebres a la llum, del poder de Satanàs a Déu, i perquè, creient en mi, rebin el perdó dels pecats i l’heretat reservada als qui ell ha santificat.


Romans 3:9
Per tant, nosaltres, els jueus, ¿tenim algun avantatge? No podem pas dir del tot que no. Tanmateix, ja hem demostrat que tots estan sota el domini del pecat, tant els jueus com els no jueus.


Romans 3:20
perquè ningú no és just davant de Déu en virtut de les obres manades per la Llei. La Llei, en efecte, només fa conèixer el pecat.


Romans 3:23
ja que tots havien pecat i vivien privats de la glòria de Déu.


Romans 3:25
Déu ha decidit que Jesucrist, amb la seva sang, fos l’instrument del perdó per mitjà de la fe; ha mostrat així la seva justícia salvadora, perdonant els pecats comesos en el passat


Romans 4:7
Feliços els qui han vist perdonades les seves faltes i coberts per un vel els seus pecats!


Romans 4:8
Feliç l’home a qui el Senyor no té en compte el pecat!


Romans 4:25
que fou entregat per perdonar-nos els pecats i ressuscitat per fer-nos justos.


Romans 5:12
Per obra d’un sol home va entrar el pecat al món, i per mitjà del pecat hi entrà també la mort; i així la mort s’ha estès a tots els homes, ja que tots han pecat.


Romans 5:13
Abans que la Llei fos donada, el pecat ja existia en el món, encara que, mentre no hi ha Llei, el pecat no pot ser sancionat.


Romans 5:16
De fet, el do tampoc no té comparació amb les conseqüències del pecat d’un de sol: el pecat d’un sol home ha fet que el judici acabés en condemna, mentre que, després de moltes faltes, el do acaba fent-nos justos.


Romans 5:20
La Llei, doncs, va arribar i, com a conseqüència, van augmentar les faltes; però on abundà el pecat, sobreabundà la gràcia,


Romans 5:21
de manera que, així com el pecat imperava mitjançant la mort, també ara imperi la gràcia mitjançant la justícia salvadora i ens porti a la vida eterna, per Jesucrist, Senyor nostre.


Romans 6:1
Què direm, doncs? ¿Hem de continuar en el pecat perquè abundi més la gràcia?


Romans 6:2
De cap manera! Els qui hem mort al pecat, com podríem viure encara en el pecat?


Romans 6:6
Sapiguem-ho bé: l’home vell que érem abans ha estat crucificat amb Crist; per tant, el nostre cos dominat pel pecat ha estat destruït perquè ja no siguem més esclaus del pecat.


Romans 6:7
El qui ha mort, queda alliberat del pecat.


Romans 6:10
Quan ell morí, morí al pecat una vegada per sempre, però ara que viu, viu per a Déu.


Romans 6:11
Igualment vosaltres, tingueu-vos per morts al pecat, però vius per a Déu en Jesucrist.


Romans 6:12
Ara, per tant, no deixeu regnar més el pecat en el vostre cos mortal, no us sotmeteu a les seves passions.


Romans 6:13
No poseu els membres del vostre cos al servei del pecat com a instruments per a fer el mal; més aviat oferiu-vos a Déu com qui ha passat de mort a vida, i poseu els vostres membres al servei de Déu com a instruments per a fer el bé.


Romans 6:14
El pecat ja no tindrà cap domini damunt vostre. Vosaltres ja no esteu sota la Llei, sinó sota la gràcia.


Romans 6:16
Sabeu prou bé que, si us poseu com a esclaus al servei d’algú per obeir-lo, de fet sou esclaus de l’amo que obeïu: per tant, o bé us sotmeteu al pecat, que porta a la mort, o bé obeïu aquell qui dóna la justícia.


Romans 6:17
Vosaltres éreu esclaus del pecat, però heu obeït de cor la doctrina que us ha estat ensenyada. Donem-ne gràcies a Déu!


Romans 6:18
Així, lliures de l’esclavatge del pecat, heu esdevingut esclaus al servei de la justícia de Déu


Romans 6:20
Mentre éreu esclaus del pecat, us trobàveu al marge d’aquesta justícia.


Romans 6:22
En canvi, ara, lliures de l’esclavatge del pecat i esdevinguts esclaus al servei de Déu, obtindreu el fruit d’una vida santa, que us portarà a la vida eterna.


Romans 6:23
La paga del pecat és la mort, però el do que Déu ens fa en Jesucrist, Senyor nostre, és la vida eterna.


Romans 7:7
Què direm, doncs? Que la Llei és pecat? De cap manera! Tanmateix, no he conegut el pecat sinó per la Llei. Si la Llei no hagués dit: No tinguis mals desigs, jo no hauria sabut que és un mal desig.


Romans 7:8
Però el pecat va aprofitar l’ocasió que li brindava aquest manament i va desvetllar en mi tota mena de mals desigs; perquè, sense Llei, el pecat era mort.


Romans 7:9
En altre temps, jo vivia sense la Llei, però vingué el manament, el pecat va reviure,


Romans 7:11
el pecat va aprofitar l’ocasió que li brindava el manament de la Llei, em va enganyar i, valent-se del manament, em féu morir.


Romans 7:13
Ara bé, ¿és possible que una cosa bona m’hagi portat a la mort? De cap manera! És el pecat el que s’ha servit d’una cosa bona i m’ha portat a la mort; servint-se del manament, ha aparegut realment com a pecat i així la seva enorme malícia ha quedat en evidència.


Romans 7:14
Sabem que la Llei és espiritual; però jo sóc terrenal, i estic venut com a esclau al pecat.


Romans 7:17
però aleshores no sóc jo qui actua així, sinó el pecat que habita en mi.


Romans 7:20
Si faig, doncs, allò que no vull, és clar que no sóc jo qui ho fa, sinó el pecat que habita dintre meu.


Romans 7:23
però veig en els membres del meu cos una altra llei que combat contra la llei de la meva raó: és la llei del pecat que porto en el meu cos i em té presoner.


Romans 7:25
Déu, a qui dono gràcies per Jesucrist, Senyor nostre! Em trobo, doncs, que amb la raó serveixo la llei de Déu; però, home feble com sóc, serveixo la llei del pecat.


Romans 8:2
perquè la llei de l’Esperit, que dóna la vida en Jesucrist, t’ha alliberat de la llei del pecat i de la mort.


Romans 8:3
Déu ha fet allò que la Llei no tenia forces per a fer a causa de la feblesa humana: enviant el seu propi Fill, esdevingut semblant a un home pecador i ofert en sacrifici pel pecat, Déu ha condemnat el pecat valent-se de la condició humana


Romans 8:10
Però si Crist està en vosaltres, encara que el vostre cos mori per culpa del pecat, l’Esperit us dóna la vida, gràcies a la justícia salvadora.


Romans 11:27
i aquesta serà la meva aliança amb ells, quan perdonaré els seus pecats.


Romans 14:23
Però el qui té dubtes, si menja està condemnat, perquè no actua d’acord amb la convicció que dóna la fe. I tot allò que es fa sense aquesta convicció és pecat.


1 Corintis 6:18
Fugiu d’una vida libidinosa! Qualsevol dels pecats que comet l’home són exteriors al seu cos, però el qui porta una vida libidinosa peca contra el seu propi cos.


1 Corintis 7:28
Si et cases, no fas cap pecat; i si una noia es casa, tampoc no peca. Però els casats hauran de suportar contrarietats, i jo us les voldria estalviar.


1 Corintis 7:36
Si algú creu que, endut per la passió, es comporta de manera inconvenient amb la seva promesa i que s’hi hauria de casar, que faci el que desitja. No fa cap pecat: que es casin.


1 Corintis 8:7
Ara bé, no tothom té el coneixement. Alguns, acostumats fins ara a la idolatria, mengen la carn sacrificada als ídols com si realment fos oferta a ells, i així la seva consciència, feble com és, els fa sentir en pecat.


1 Corintis 8:13
Per això, si un menjar ha de fer caure en pecat un germà meu, no tastaré mai més carn, per no fer pecar el meu germà.


1 Corintis 14:24
Però si tots profetitzen i entra un no creient o un no iniciat, entre tots li faran veure els seus pecats, tots discerniran el seu cas,


1 Corintis 15:3
Primer de tot us vaig transmetre el mateix ensenyament que jo havia rebut: Crist morí pels nostres pecats, com deien ja les Escriptures,


1 Corintis 15:17
I si Crist no ha ressuscitat, la vostra fe és il·lusòria, encara viviu en els vostres pecats.


1 Corintis 15:56
El fibló de la mort és el pecat, i la força del pecat ve de la Llei.


2 Corintis 5:19
Efectivament, Déu, en Crist, reconciliava el món amb ell mateix, no tenint-li més en compte els seus pecats, i a nosaltres ens ha encomanat l’anunci de la reconciliació.


2 Corintis 5:21
Al qui no havia experimentat el pecat, Déu, per nosaltres, li va carregar el pecat, perquè gràcies a ell experimentéssim la seva justícia salvadora.


2 Corintis 12:21
que, quan arribaré, el meu Déu m’humiliarà davant vostre. Llavors m’hauré de doldre per molts que han pecat i encara no s’han penedit de la seva impuresa, de la seva vida libidinosa i del seu llibertinatge.


2 Corintis 13:2
Ja us ho vaig dir la segona vegada que era amb vosaltres, i ara, que sóc absent, ho repeteixo als qui han pecat i a tots els altres: si vinc per tercera vegada, no tindré contemplacions.


Gàlates 1:4
Ell, per voluntat de Déu, el nostre Pare, es va entregar pels nostres pecats i així ens alliberà del món present, que és pervers.


Gàlates 2:17
¿Pot ser que nosaltres, buscant de ser justos gràcies a Crist, també acabem essent pecadors? ¿Pot ser Crist instrument de pecat? De cap manera!


Gàlates 3:22
Ara bé, l’Escriptura deixa ben clar que tothom és captiu del pecat; així la promesa és concedida als creients gràcies a la fe en Jesucrist.


Efesis 1:7
— En ell, per la seva sang, hem obtingut la redempció, el perdó dels nostres pecats. La riquesa de la gràcia de Déu


Efesis 2:1
Vosaltres en altre temps éreu morts per les vostres faltes i els vostres pecats;


Efesis 2:5
que ens ha donat la vida juntament amb Crist, a nosaltres que érem morts pels nostres pecats: és per gràcia que heu estat salvats!


Colossencs 1:14
en qui tenim la redempció, el perdó dels nostres pecats.


Colossencs 2:13
Vosaltres éreu morts per culpa dels vostres pecats i pel fet de ser incircumcisos, però ara Déu us ha donat la vida juntament amb Crist. Déu ens ha perdonat tots els pecats


1 Tessalonicencs 2:16
quan volen impedir-nos que prediquem als pagans perquè se salvin. Han omplert així la mesura dels seus pecats, però ara, al final, els ha caigut al damunt la indignació divina.


1 Timoteu 5:20
però als qui es mantinguin en pecat reprèn-los davant de tothom, perquè també els altres en tinguin un escarment.


1 Timoteu 5:22
No vagis massa de pressa a imposar les mans a ningú, perquè podries fer-te còmplice dels pecats d’un altre, i tu t’has de mantenir net.


1 Timoteu 5:24
Els pecats d’alguns estan a la vista, fins i tot abans que els jutgin, però d’altres es descobreixen després.


2 Timoteu 3:6
Són d’aquesta mena els qui es fiquen per les cases i es fan seves dones dèbils carregades de pecats, arrossegades per tota mena de passions,


Hebreus 1:3
Ell és esplendor de la glòria de Déu i empremta del seu mateix ésser, ell sosté l’univers amb el poder de la seva paraula i ara, acabada l’obra de purificació dels pecats, s’ha assegut a les altures, a la dreta de la majestat divina;


Hebreus 2:17
Per això calia que es fes en tot semblant als germans i així fos davant de Déu un gran sacerdot compassiu i digne de confiança que expiés els pecats del poble.


Hebreus 3:13
Més aviat, mentre duri la proclamació d’aquell «avui», exhorteu-vos els uns als altres dia rere dia perquè la seducció del pecat no endureixi ningú.


Hebreus 5:1
Tot gran sacerdot, pres d’entre els homes, està destinat a oficiar a favor dels homes davant de Déu, oferint dons i sacrificis pels pecats.


Hebreus 5:3
Per això ha d’oferir sacrificis pels seus propis pecats igual que pels pecats del poble.


Hebreus 7:27
Ell no necessita, com els altres grans sacerdots, oferir sacrificis cada dia, primer pels propis pecats, després pels pecats del poble: això ho va fer una vegada per sempre, oferint-se ell mateix.


Hebreus 8:12
Perdonaré les seves culpes, no em recordaré més dels seus pecats.


Hebreus 9:7
però a la segona tan sols hi entra el gran sacerdot una vegada l’any, i no deixa mai d’oferir la sang pels seus propis pecats i pels pecats del poble.


Hebreus 9:15
Així, doncs, el Crist és mitjancer d’una nova aliança, perquè ha mort en rescat dels pecats comesos sota la primera; així els qui són cridats reben l’herència eterna que els havia estat promesa.


Hebreus 9:26
si fos així, hauria hagut de sofrir la passió una vegada i una altra des de la creació del món. Ara, però, a la fi dels temps, s’ha manifestat una vegada per sempre, per abolir el pecat mitjançant el seu sacrifici.


Hebreus 9:28
semblantment, Crist, que es va oferir una sola vegada i prengué damunt seu els pecats de tots, apareixerà per segona vegada, no ja per raó dels pecats, sinó per salvar els qui viuen esperant-lo.


Hebreus 10:4
En efecte, és impossible que la sang dels vedells i dels bocs esborri els pecats.


Hebreus 10:6
no t’has complagut en holocaustos ni en sacrificis pel pecat.


Hebreus 10:8
Primer diu: De sacrificis i oblacions i holocaustos i sacrificis pel pecat, no n’has volgut ni t’hi has complagut; encara que totes aquestes ofrenes són precisament les que prescriu la Llei de Moisès.


Hebreus 10:11
Tot sacerdot oficia diàriament i ofereix moltes vegades els mateixos sacrificis, que són completament incapaços d’esborrar els pecats.


Hebreus 10:12
Però Jesucrist, després d’oferir un únic sacrifici pels pecats, s’ha assegut per sempre a la dreta de Déu,


Hebreus 10:17
I afegeix: No em recordaré més dels seus pecats ni de les seves culpes.


Hebreus 10:18
Quan el perdó ha estat concedit, ja no cal cap ofrena pel pecat.


Hebreus 10:26
Perquè, si després d’haver rebut el ple coneixement de la veritat pequem voluntàriament, ja no ens queda cap sacrifici que expiï els pecats,


Hebreus 11:25
Preferí de ser maltractat amb el poble de Déu que fruir per un cert temps d’una vida de pecat.


Hebreus 12:1
Així, doncs, també nosaltres, envoltats d’un núvol tan gran de testimonis, traguem-nos tot impediment, i el pecat que tan fàcilment ens subjecta, i llancem-nos a córrer sense defallir en la prova que ens és proposada.


Hebreus 12:4
En la vostra lluita contra el pecat, encara no heu hagut de resistir fins al punt de vessar la sang,


Hebreus 13:11
En efecte, el dia que el gran sacerdot porta la sang dels animals a l’interior del santuari per expiar el pecat, els cossos d’aquelles víctimes són completament cremats fora del campament.


Jaume 1:15
Després, aquests desigs, un cop fecundats, engendren el pecat, i el pecat, quan és consumat, infanta la mort.


Jaume 2:9
Però si feu distinció de persones cometeu un pecat, i la Llei us acusa, ja que la transgrediu.


Jaume 4:17
Així, doncs, el qui sap com fer el bé i no el fa, és culpable d’haver pecat.


Jaume 5:15
Aquesta pregària, feta amb fe, salvarà el malalt: el Senyor el posarà bo i li perdonarà els pecats que hagi pogut cometre.


Jaume 5:16
Confesseu els uns als altres els vostres pecats, i pregueu els uns pels altres, perquè sigueu guarits. La pregària insistent d’un just és molt poderosa:


Jaume 5:20
sapigueu que el qui faci tornar un pecador del camí esgarriat, el salvarà de la mort i cobrirà una multitud de pecats.


1 Pere 2:22
Ell no va cometre pecat ni tingué mai als llavis la perfídia.


1 Pere 2:24
Ell mateix va portar els nostres pecats en el seu cos sobre el patíbul, perquè, morts al pecat, visquéssim com a justos; amb les seves ferides us curava.


1 Pere 3:18
També Crist patí per raó dels pecats una vegada per sempre. Ell, el just, va patir pels injustos, per conduir-vos a Déu; el seu cos va ser mort, però l’Esperit el féu viure.


1 Pere 4:1
Així, doncs, ja que Crist ha sofert en el cos, armeu-vos també vosaltres d’aquest convenciment: el qui ha sofert en el seu cos ha trencat amb el pecat


1 Pere 4:8
Per damunt de tot, tingueu un amor intens entre vosaltres, perquè l’amor cobreix una multitud de pecats.


2 Pere 1:9
El qui no posseeix tot això no hi veu, és un cec que va a les palpentes, i s’oblida que ha estat purificat dels seus pecats d’altre temps.


2 Pere 2:4
Perquè Déu no va perdonar els àngels que havien pecat, sinó que els enfonsà en els abismes tenebrosos de l’infern, on els té reservats per al dia del judici.


2 Pere 2:14
Tenen els ulls afamats d’adulteri i insaciables de pecat. Sedueixen els indecisos, el seu cor està avesat a l’avarícia, són dignes de maledicció.


1 Joan 1:7
Però si caminem en la llum, tal com ell està en la llum, estem en comunió els uns amb els altres, i la sang de Jesús, el seu Fill, ens purifica de tot pecat.


1 Joan 1:8
Si afirmàvem que no tenim pecat, ens enganyaríem a nosaltres mateixos, i la veritat no estaria en nosaltres.


1 Joan 1:9
Però si reconeixem els nostres pecats, ell, que és fidel i just, ens perdonarà els pecats i ens purificarà de tot mal.


1 Joan 1:10
Si afirmàvem que no hem pecat, el tindríem per mentider, i la seva paraula no estaria en nosaltres.


1 Joan 2:2
Ell és la víctima que expia els nostres pecats, i no tan sols els nostres, sinó els del món sencer.


1 Joan 2:12
Fills meus, us escric a vosaltres: Us han estat perdonats els pecats gràcies al nom de Jesucrist.


1 Joan 3:5
I vosaltres sabeu que Jesucrist s’ha manifestat per llevar els pecats, ell que no té pecat.


1 Joan 4:10
L’amor consisteix en això: no som nosaltres qui ens hem avançat a estimar Déu; ell ens ha estimat primer i ha enviat el seu Fill com a víctima que expia els nostres pecats.


1 Joan 5:16
Si algú veu que el seu germà comet un pecat que no porta a la mort, que pregui, i Déu donarà vida al qui ha pecat; parlo dels qui fan un pecat que no porta a la mort. Però hi ha un pecat que porta a la mort: no és pas aquest pecat que us dic de tenir present en la pregària.


1 Joan 5:17
Tota maldat és pecat, però no tot pecat porta a la mort.


Judes 1:24
Al qui pot guardar-vos de caure en pecat i pot presentar-vos irreprensibles i plens de goig a la presència de la seva glòria,


Apocalipsi 1:5
i de part de Jesucrist, el testimoni fidel, el primogènit dels qui retornen d’entre els morts, el sobirà dels reis de la terra. Ell ens estima i ens ha alliberat dels nostres pecats amb la seva sang,


Apocalipsi 18:4
Vaig sentir encara una altra veu que deia des del cel: — Sortiu d’aquesta ciutat, poble meu, i no us faré solidaris dels seus pecats ni sereu tocats per les plagues que hi cauran;


Apocalipsi 18:5
perquè la muntanya dels seus pecats arriba fins al cel, i Déu s’ha recordat les seves injustícies.


Catalan Bible (BCI) 2008
Copyright © Sociedad Bíblica de España, 2008 Utilizada con permiso