A A A A A


Търсене

Матей 8:26
А той им казва: Що сте страхливи, маловери? Тогаз стана, запрети на ветровете и на морето, и тишина голяма биде.


Матей 14:26
И като го видеха учениците че върви по морето, смутиха се и думаха че е призрак, и от страх извикаха.


Матей 28:4
И от страха му стреснаха се стражарите, и станаха като мъртви.


Матей 28:8
И излезоха скоро от гробът със страх и радост голема, и завтекоха се да известят на учениците му.


Марко 4:40
И рече им: Защо сте така страхливи? Как немате вера?


Марко 4:41
И убояха се с голем страх, и казваха си един другиму: Кой е прочее този, че и ветърът и морето му се покоряват?


Марко 10:32
А когато беха в пътя на възлезването си в Ерусалим, Исус вървеше пред тех, а те се чудеха, и като вървеха подире му беха на страх. И като прибра пак дванадесетте, начна да им казва това което имаше да му се случи:


Лука 1:12
И Захария като го виде, смути се и страх нападна на него.


Лука 1:65
И нападна страх на всичките им съседи, и по всичката планинска страна на Юдея приказваше се за всичко това.


Лука 1:74
да даде нам, освободени от ръката на враговете наши, да му служим без страх,


Лука 2:9
И, ето, ангел Господен застана между тех, и слава Господня ги осия, и уплашиха се със страх голем.


Лука 5:26
И ужас обзе всичките, и славеха Бога, изпълниха се от страх, и казваха: Днес видехме пречудни неща.


Лука 7:16
И страх обзе всичките, и славеха Бога, и казваха: Пророк велик се подигна между нас; и: Бог посети своите люде.


Лука 8:37
И всичкото множество от околността Гадаринска молиха му се да си отиде от тех; защото беха обзети от голем страх; а той влезе в ладията и върна се.


Лука 21:26
человеците ще издъхват от страх и от очакване на бедствията които ще постигнат вселенната, защото силите небесни ще се поколебаят.


Jana 7:13
Никой обаче не говореше явно за него поради страха от Юдеите.


Jana 19:38
А след това Иосиф от Ариматея, (който беше ученик Исусов, но потаен заради страха от Юдеите,) примоли се на Пилата да вземе телото Исусово; и Пилат даде воля. И той дойде та дигна телото Исусово.


Jana 20:19
А вечерта на този ден, първия на седмицата, когато беха и вратата заключени дето учениците беха събрани поради страха от Юдеите, дойде Исус, и застана на сред, и казва им: Мир вам!


Римляни 3:18
\Нема страх Божий пред очите им. \


Римляни 8:15
Защото не сте приели дух на рабство та да бъдете пак на страх, но приели сте дух на усиновение, чрез когото и викаме: Ава, Отче.


Римляни 13:3
Защото владетелите не са страх за добрите работи, но за злите. Искаш ли да се не боиш от властта? прави доброто и ще имаш похвала от нея;


Римляни 13:7
И тъй, отдавайте на всички кому каквото сте длъжни: комуто сте дан длъжни, данта; комуто бир, бирта, комуто страх, страха, комуто почест, почестта.


1 Коринтяни 2:3
И аз при вас бех немощен, в страх и в големо треперане;


1 Коринтяни 16:10
Ако ли дойде Тимотей, гледайте да бъде без страх при вас; защото и той работи делото Господне както и аз.


2 Коринтяни 5:11
И тъй, като знаем страха Господен, человеците убеждаваме, а на Бога сме известни; надея се още че и на вашите съвести сме известни.


2 Коринтяни 7:1
И тъй, възлюблени, като имаме тези обещания, да очистим себе си от всека мърсота на плътта и на духа, и да вършим светостта със страх Божий.


2 Коринтяни 7:5
Защото, от как дойдохме в Македония, плътта ни никакво спокойствие не е приела, но от всекъде бехме в утеснение: от вън борби, от вътре страхове.


2 Коринтяни 7:11
Защото, ето, това ваше по Бога скърбене какво усърдие породи във вас, какво извинение, какво негодуване, какъв страх, какво желание, каква ревност, какво отмъщение! Всекак вие показахте себе си че сте чисто в това нещо.


2 Коринтяни 7:15
И той още повече милее за вас, като поменава послушанието на всинца ви, как сте го приели със страх и трепет.


Ефесяни 5:21
Покорявайте се един другиму в страх Божий.


Ефесяни 6:5
Вие, раби, покорявайте са на вашите по плът господари със страх и трепет, в простотата на сърдцето си, както на Христа.


Филипяни 1:14
И повечето от братята в Господа, одързновени от моите окови, осмелиха се повече да говорят словото без страх.


Филипяни 2:12
Заради това, възлюблени мои, каквото сте ме винаги слушали, не само както когато съм при вас, но сега много повече като не съм при вас, изработвайте спасението си със страх и трепет;


1 Тимотей 5:20
Тези които съгрешават изобличавай ги пред всичките, да имат страх и другите.


Евреи 2:15
и да избави тези които поради страха на смъртта през всичкия си живот беха подчинени на робство.


1 Петрово 1:17
И ако назовавате Отец тогози който съди според делото на всекиго без да гледа на лице, поминувайте със страх времето на вашето пришелствуване,


1 Петрово 2:18
Слуги, покорявайте се на господарите с всеки страх, не току на добрите и на кротките, но и на строптивите;


1 Петрово 3:2
като видят вашето поведение че е със страх и чистота;


1 Петрово 3:6
както Сара се покоряваше Аврааму и наричаше го господин; на която вие станахте дъщери кога правите добро и не се боите от никакъв страх.


1 Петрово 3:14
Но ако и да страдате за правдата блажени сте, а \от техния страх не бойте се нито се смущавайте.\


1 Петрово 3:15
Но \осветете Господа Бога\ в сърдцата си; и винаги бъдете готови на ответ с кротост и страх на всекиго който ви пита за вашата надежда.


1 Йоаново 4:18
В любовта страх нема, но съвършената любов пропъжда вън страха; защото страхът има мъка, и който се страхува не е съвършен в любовта.


Юда 1:12
Те са петна на вашите любовни събрания, като пируват с вас заедно без страх и напасват себе си: облаци безводни, носени от ветровете; дървета есенни, безплодни, дваж умрели, изкоренени:


Юда 1:23
а други спасявайте със страх като ги изтръгвате из огъня; и гнусете се даже и от дрехата осквернена от плътта.


Откровение 11:11
И след трите деня и половина влезе в тех дух на живот от Бога, и се изправиха на нозете си; и страх голем нападна върх онези които ги гледаха.


Откровение 18:10
От далеч ще стоят поради страха на мъките й, и ще казват: Горко, горко, тебе, граде велики Вавилоне, граде крепки, че в един час дойде съдбата ти!


Откровение 18:15
Търговците на тези неща, които се обогатиха от нея, ще се спрат издалеч поради страха на мъките й, ще плачат и ще жалеят,


Откровение 21:8
А страхливите и неверните и мръсните и убийците и блудните и чародейците и идолопоклонниците и всичките лъжци ще имат своята част в езерото което гори с огън и жупел: това е втората смърт.


Bulgarian Bible (TZA) Цариградски - 1914 Tsarigrad Edition
Public Domain