Instagram
English
A A A A A


Търсене

Матей 11:29
Вземете моето иго на себе си, и научете се от мене; защото съм кротък и смирен на сърце; и ще намерите спокойствие на душите си.


Матей 12:43
Когато нечистият дух излезе из человека, прохожда през безводни места, да търси спокойствие, и не намерва.


Лука 11:24
Когато нечистият дух излезе из человека, обхожда по безводни места и търси спокойствие; и като не намери, казва: Да се върна в дома си от дето излезох.


Деяния 24:2
И като го повикаха, начна Тертил да го обвинява, и казваше: Понеже се поминваме в големо спокойствие чрез тебе, честити Феликсе, и понеже чрез твоето промишление биват благоустроения на този наш народ,


Деяния 24:23
И повеле стотнику да вардят Павла, и да има спокойствие, и да не възпират никого от познайниците му да му послужат или да дохождат при него.


2 Коринтяни 7:5
Защото, от как дойдохме в Македония, плътта ни никакво спокойствие не е приела, но от всекъде бехме в утеснение: от вън борби, от вътре страхове.


Bulgarian Bible (TZA) Цариградски - 1914 Tsarigrad Edition
Public Domain